Archív za 1989 rok

Strana 75

Zařízení pro navíjení třmínkové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263443

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ježek Ludvík, Krása Jiří

MPK: E04G 21/12

Značky: třmínkové, zařízení, výztuže, navíjení

Text:

...umožňuje regulovat rychlost navíjení na počátku a konci epirály a zvýšit rychlost navíjení uprostřed spirály a tím zvýěit produktivitu práce při lepší kvalitě výsledné třmínkové spirály.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedenízařízeníroćle vynálezu, kde na obr. l je schematické znázornění zařízení pro výrobu třmínkové výztuže v nárysu.na obr. 2 je kinematické schéma pohonu a na obr. 3 je pohled na zařízení zprava.Zařízení pro...

Zařízení k signalizaci hlídaných a poruchových stavů průmyslové televize

Načítavanie...

Číslo patentu: 263442

Dátum: 11.04.1989

Autor: Haška Antonín

MPK: H04N 17/02

Značky: hlídaných, televize, průmyslové, signalizaci, poruchových, stavu, zařízení

Text:

...místa, kde je umfst×n monitor. Tento požadavek se dosud řeší samostatnými signnlizsřnfro obvodv, což je konstrukřnš náročné e nákladné.Uveiené nevúhodv stáv°jfcího stvvu technikv se odstraní zaří zením k siąnelizoci hlíianŕch a ooruchových stevů orůmvslové telnvize nodle vvnálezu, jehož wodstate spočívé V tom, že sestává ze svnchronizvčnfho ohvoñu kemerv, ne jehož výstup je napojen prvni směšovací obvod e venerální značky, kde ne výstup...

Zkušební tyč pro zkoušení smykové pevnosti spoje dvojkovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263441

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smrčka Jaroslav, Landa Václav

MPK: G01N 19/04

Značky: spoje, zkoušení, smykové, dvojkovu, pevnosti, zkušební

Text:

...z dosud známých způsobů zkoušení. Jestliže je poměr tlouščky galvanicky nanesenć vrstvy k výšce profilu zkušební tyče zachovánrje výsledek zkoušky dostatečně citlivý. Při zkoušce na tyčí podle vynálezu se citlivé indikují rozdíly v pevnosti spoje dvojkovu zejména v případech, kdy je pevnost spoje dvojkovu menší než 0,9 meze kluzu méně pevného materiálu z uvedené dvojice. Další výhodou je skutečnost, že lze pomocí navrhované tyče hodnotit...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ryšánek Vladimír, Rashad Mohamed

MPK: G01R 31/00, G01N 27/00

Značky: funkčních, třídění, způsob, geometrie, presnosti, obvodů, součástek, polovodičových, oblastí, hlediska

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopečný Miroslav, Fučík Milan, Rebeka Zdeněk

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: ovládání, zařízení, jednoho, nejméně, zámku, pohyblivého

Text:

...hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení...

Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 263438

Dátum: 11.04.1989

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/28

Značky: odstraňování, tkacím, chybné, způsob, útku, stroji, tryskovém, prohozeného

Text:

...kolečky, poüm se odtáhne jak následující pro hozní délka Q útku, tak 1 s ní spojená chybné prohozená délka à útku, a to ve tvaru odbalující se smyčky.Druhé provedení způsobu podle vynálezu se provádí taktéž pomocí prostředků, jimiž je tkácí stroj vybaven, a to blokovacím ústrojím l, spolupracujíoím se zásobníkem g útku na základě impulsu od nsznázorněné átkové zarážky, vstupních nůžek 5, prohozní trysky Ž, podávacího ústrojí...

Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263437

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopecký Karel, Bečka Miloslav, Chaloupka Slavomír, Nezbeda Rudolf, Blažek Zdeněk, Pokorný Karel, Houfek Jiří, Koníček Lubomír

MPK: C25D 3/48

Značky: galvanické, zlata, lesklých, vylučování, povlaků, lázeň

Text:

...Použití uvedených přísad bez dalšího přídavku kovů předpoklâdalo výrazné zvýšení koncentrace organické přísady. Tím docházelo ke sníženíAproudové účinnosti. Požadované parametry byly také dosahoványpři nízke koncentraci přísady, po přídavku 0,01 až 0,05 g/1 Co nebo Ni a lázeň byla používána hlavně pro potřeby výroby kontaktů a konektorů. Snížení ryzosti zlata je ale nežádoucí při zlacení podkladových kovů pro polovodivé prvky v...

Lázeň pro galvanické zlacení elektronických součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263436

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koníček Lubomír, Houfek Jiří, Chaloupka Slavomír, Nezbeda Rudolf, Kopecký Karel, Bečka Miloslav, Blažek Zdeněk, Pokorný Karel

MPK: C25D 3/48

Značky: galvanické, zlacení, lázeň, elektronických, součástí

Text:

...hydrazidu kyseliny oxamové umožňuje dosažení kompaktní, lesklé nebo ssténové struktury povlaku vysoce čistého zlata, které také může obsahovat malé množství kovů ze skupiny, T 1, As,Pb nebo Se. Hydrazid kyseliny oxamové dále snižuje poréznost povlaku zlata a tím ovlivňuje zvýšení korozní stâlosti a dosažení požadované pevnosti spojů při sváření. Jeho vliv na strukturu není závislý na přídavcích kovů, ale současný přídavek 0,1 až 10 mg/l Tl,...

Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263435

Dátum: 11.04.1989

Autor: Wiedermann Ján

MPK: G01N 1/20

Značky: rudných, odber, rmutu, vzorků, zařízení, kyselých

Text:

...rudných rmutů do teploty až 180 °C a tlaku 2,5 Mľa. Na jeho konstrukcí je použito materiálů, které odolávají silným minerálním kyselinám za zvýšených teplot a tlaků,což má za následek, že nedochází ke znehodnocení získaných vzorků korozí části zařízení.Na přiloženém výkresu je znázorněn příklad propojení maloobjemového laboratorního autoklávu se vzorkovací nádobou.Zařízení pro odběr vzorků kyselých rudných rmutů je tvořeno laboratorním...

Způsob zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263434

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sádlo Luboš, Tomola Libor, Pilný Miroslav, Čepický Miloš, Pech Ladislav

MPK: B01J 19/00

Značky: chlazení, chemických, zvýšení, zařízení, způsob, intenzity

Text:

...jehož teplotanj 4 je vyšší než teplota v separátoru a pak postupně klesá až k teplotě, která je přiměřeně tlakové ztrátě výstupního potrubí vyšší než teplota separátoru. Konkrétní průběh těchto teplot,a tím 1 střední teplotní spád zívisí na výškovém uspořádání zařízení, konstrukcí výměníků a jejich vstupníoh a výstupních potrubí a na tepelném toku.Zvýšení intenzity chlazení chemických zařízení zvýšením teplotního spádu při stejné teplotě v...

Zařízení pro mísení a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263433

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Rybín Miroslav, Kára Jan

MPK: B01F 5/02

Značky: rozprašování, zařízení, tekutin, mísení

Text:

...z nejméně čtyř do sebe postupně zasunutých dutých válcových dílů, opatřených na výstupních koncích obvodovými tvarovými plocha mi prstencových štěrbinových trysek, napojených propojovacími ka R3 nálky na dvojici přívodních kanálků ve středním válcovém dílu.Podle výhodného konkrětmího provedení je alespoň část dutých válcových dílů axiálně posuvných vůči sousedním dutym válcovým dílům pro měnění šířky štěrbiny štěrbinové trysky, zejméne jsou...

Kryt radioaktivního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263432

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jeřábek Evžen, Hofmannová Venda

MPK: G21F 5/00

Značky: materiálů, radioaktivního

Text:

...z kuželovýní náběhy,na něž dosedá spodní část těla krytu, vytváří se sudem jednu kompaktní manipulační jednotku. Navrhovaný kryt je uzpůsoben tak, že umožňuje manípulaoí bez nutné ochrany člověka, a to í v době, kdy je sud do krytu zasouván čí vyjínán. Navíc je volena taková koncepce úchytu sudu v krytu, že tento nelze vyjmout na jínén nístě než je přesně určeno. Tím odpadá nutnost budovaní stíněnýçh nezískladů, ochranných zőn atd. Navíc...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263431

Dátum: 11.04.1989

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09D 3/80, C09D 5/08

Značky: hmota, antikorozní, nátěrová

Text:

...pojivo kombinaci disperze termoplastíckého akrylového polymeru nebo kopolymeru s hydroxidem vápenatým nebo hořečnatým, ínhibitor koroze ve formě dusitanu sodného, odpěäovač, mikrobicidní a fungicidni přísadu, reologicky účinné přisady a inertni nebo korozně účinnú plniva.Její podstata spočíva v tom, že obsahuje 12 až20 hmotnostnich disperze termoplastíckého polymeruči kopolymeru na bázi akrylátü nebo styrenakrylátu o sušině 35 až 60 ...

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozinek Radovan, Bancíř Karel, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: výrobe, reaktoru, anilinu, adiabatickém, způsob, vzniklého, odvodu, tepla

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Zařízení pro obsluhu terminálové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263429

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10

Značky: sítě, obsluhu, zařízení, terminálové

Text:

...Q automatického předpětí. Výstup 52příjímače Q je spojen se vstupem Ql počítače 5. Výstup QQ počí tače Q je spojen se vstupem Q vysílače 2. Druhý vstupní vývod33 příjímače 5 je spojen se vstupem Qł přímé větve vedení Q. Výstup ág přímé větve vedení 6 je spojen s prvním vývodem ll zakončení 1 proudové smyčky. Druhý vývod lg zakončení 1 proudové smyčky je přes zpětný vodič 62 vedení 6 spojen s druhým vývodem lg proudového zdroje l a současně...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263428

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: centrem, terminálu, zapojení, přípojných, komunikaci, míst

Text:

...smyčky zpět do druhého vývodu lg centrálního počítače l. Do přímé větve vedení 2 proudové smyčky jsou svými prvními vývody il a druhýmí vývody gg sériové zapojena připojná místa 4 tak, že vždy první vývod 5 přípojného místa 4 násle dujícího je spojen s druhým vývodem 53 přípojného místa A před Ř L. V 2 La 5.»cházejícího, přičemž třetí vývody 32 přípojných míst 3 jsou spojeny se společným zpětným vodičem gg.První vývod il přípojného...

Zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263427

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: komunikaci, terminálu, centrem, míst, zapojení, přípojných

Text:

...smyčky. Další výhodou zapojení je to, že při vysílání z terminálu je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti vyslaných dat.Na připojených výkresech je v blokových schématech znázorneno zapojení přípojných míst pro komunikaci terminálů s centrem,a to na obr. 1 vnitřní zapojení přípojného místa a na obr. 2 zapojení přípojných míst k centrálnímu počítači prostřednictvím společné proudové smyčky.Proudová...

Regenerační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263426

Dátum: 11.04.1989

Autor: Berák Jan

MPK: F24F 12/00

Značky: výměník, regenerační, tepla

Text:

...se snižuje potřebný příkon, který je jinak nutný pro pohon uvedených mechanísmů.V letním období lze použít regeneračního výměníkunle vynálezu jako běžného ventilátoru pro rovnotlakou ventilaci. Dosáhne se toho zafixováním regeneračního výměníku v jedné trvalé poloze.Na výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněn předmět výnálezu, kde na obr. l je regenerační výměník tepla v nárysu, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. l, na němž...

Zařízení ke spojování a kotvení sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263425

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janošek Bohumil, Císař Zdeněk

MPK: E04H 15/62

Značky: zařízení, spojování, sítí, kotvení

Text:

...nevýhody odstraňuje zařízení ke spojování a kotvení sítí, jehož podstata spočívá v tom, že na Spodní straně zaoblené tvarované hlavy jsou umístěny nejméně dva svislé dříkygopatřené kolem celého obvodu a/nebo na vnější straně zpětnýn tvarováním.Výhody způsobu podle vynálezu spočívají především v jednoduchosti a spolehlivosti spoje. Sítě se ve styčných místech přessebe pouze přeloží a jejich vzájemného tahového spojení se dosáhne zaražením...

Vakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263424

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozum Jaroslav, Slabý Zdeněk

MPK: F16J 15/00

Značky: výroby, kovovými, materiály, způsob, vakuový, kompozitními

Text:

...vytvořeným lepenim respektive tmelenim. nový technický účinek, zejména v tom, že jeho trvanlivost je dlouhodobá, protože na rozdíl od syntetických pryskyŕic, například na bázi epoxidů, které se při rozdilných teplotních roztažnostech spojovaných kovových a kompozitnich materiálů snadno odlupuji, je u vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu těsnost spoje zajiščována stálým tlakem pružné deformované trubky z...

Úprava obloukového svařování tupých svarů X a V obalenou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263423

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: obalenou, úprava, elektródou, svařování, tupých, svárů, obloukového

Text:

...je to, že doba mezery je dva až čtyři krát delší než doba pulsu svařo~ vacího prouďu při tloušíce otupeni svarových plech od 3 do 5 mm.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu e snižuje spotřebu přídavných materiálů a elektrické energie při sva- . řování tupých svarů typu X a V. Je určen především pro svary materiálu o tlouščce do 20 mm, kde se dosahuje největäího efektu.X svar plechu z oceli 11 375 tloušřky 12 mm.má tloušřku...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263422

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holub Luděk, Donát Fedor, Svoboda Miroslav, Knápek Bernard, Antl Ladislav, Braun Stanislav, Kubátová Hana

MPK: C09D 5/10

Značky: antikorozní, nátěrová, hmota

Text:

...vápenatý.Jádrový olovnatý pigment je eubstrát, tvořený částicemi inertního pigmentu, například uhličitanu vápenatého, oxidu vápenatého, oxidu křemičitého, břidlice apod., opatřenými na svém povrchu tenkou vrstvou olova, popřípadě suříku - orthoolovičítanu olovnntého nebo orthoolovičitanu vápenatého.Nátěrové hmoty podle vynálezu umožní ušetřit při výroběnátěrových hmot značné množství olova, nabnš snrovínou pro výróbu jádrového olovnatého...

Způsob separace rhodia, platiny a palladia z jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263421

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mastný Libor, Jandová Lenka, Kálalová Eliška, Švec František

MPK: C22B 11/04

Značky: rhodia, separace, platiny, směsi, jejich, palladia, způsob

Text:

...sloučenin palladia a rhodia. K dělení platiny a rhodia byl použit anex a platina vy myta vodou nebo zředěným vodným roztokem anomiaku, zatímcoRh(III) až kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 6 mol/1 při zvýšené teplotě (W.M.MacNevin, ms. McKay Anal. Chem. 29Pro dělení směsí obsahujících i kovy, které jsou předmětem zájmu tohoto vynálezu, byla použita směsná lože anexu a katexu nebo katexu a chelatační pryskyřice. Jednou ze součástí...

Spínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263420

Dátum: 11.04.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H03K 17/04

Značky: obvod, spínací

Text:

...transformátoru §. Jeho začátek je spojen s bázíNPN. Konec primárního vinutí Ži snímacího- 3 transformátoru 2 je spojen s emitorem ovládacího tranzistoru 7.Jeho kolektor je spojen se záporným výstupom gg napájecího zdroje g. Báze ovládacího tranzistoru Z je-spojena s výstupem §j gene rátoru 6 impulsů.Funkce spĺnacího obvodu podle vynálezu je následující. Spínacítranzistor 4 NPN je vysokonapěřový bipolární tranzistor se závěr ným napětím...

Zařízení pro směšování a/nebo rozprašování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263419

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybín Miroslav, Kára Jan, Valenta Svatopluk

MPK: B05B 7/02

Značky: směšování, zařízení, rozprašování, tekutin

Text:

...že všechny tvarové desky je možno vyrobit základními jednoduchýdený rovinou I-I z obr.16, na obr.16 je pohled na styčnou plochu horní vnitřní tvarové desky,a na obr.17 je pohled na styčnou plochu vnější dístanční desky a na obr.18 je pohled na styčnou plo chu vnitřní distanční desky.směšovací a/nebo rozprašovací zařízení podle vynálezu, určené pro směšování nebo rozprašování tekutín, zejména kapalin rozprašovaných paprsky plynu, je...

Indikátor kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263418

Dátum: 11.04.1989

Autori: Borek Josef, Škopek Jaroslav

MPK: G01N 27/72

Značky: předmětů, kovových, indikátor

Text:

...výkraçm je znázorněno zapojení indikátoru kovových předmětů. Výstup oscilátoru l je spojen s primárním vinutím indukčního snímače g a současně se vstupem nastavitelného fázovacího členu lg, jehož výstup je spojen s prvním vstupem modulátoru ll a současně přes tvarovací obvod ll s řídicím vstupemelektronického přepínače lg a fázového usměrňovače 7. Výstupindukčního snímače 2 je pŕiveden na vstup diferenciálního zesi lovače 3 a z jeho výstupu...

Závěs svítidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263417

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaňka Jan, Jirman Pavel, Souček Pavel

MPK: F21V 21/02

Značky: svítidla, závěs

Text:

...růžicí a elektroinstalací,obr.4 zobrazuje půdorysny pohled na posuvnou objímku k uchycení růžice, obr.5 zobrazuje řez posuvnou objímkou.Závěs podle vynálezu je tvořen plochý oválnýn mo- saznýn tělesen l . U horního konce tohoto plochého oválného tělesa l je vytvořen závěsny otvor g a v jeho spodní části je podélny řetězový otvor 3. Tento podělny řetězový otvor 3 je vytvořen po více než polovině délky plochého oválného tělesa l. Na...

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: přístrojů, obvod, přepínání, rozsahu, měřicích, bezkontaktního

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Zařízení k podávání a ukládání polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263415

Dátum: 11.04.1989

Autori: Malík Karel, Poruba Petr

MPK: B65B 35/30

Značky: podávání, polovodičových, součástek, zařízení, ukládání

Text:

...na níž je připevněna vodicí lišta 3, vodicí lišta Ž s ložisky, naväděč § a překlápěoí mechanismus, který je s ní spojen držáky 1, v nichž je usazena hřídel §, na které je připevněno protizávaží 2 a rameno lg, v jehož druhém konci je točně uložena oska 11, s kterou je spojena střední lišta 1 s vedením a dorazy 1 pevně, krajní lišty~ 35 s vedením, dorazy 1 a koly lg posuvně a zbývajíoí posuvné lišty 11 jsou s lištami lg a 15 spojeny táhly...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263414

Dátum: 11.04.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23Q 11/12, B23B 19/02

Značky: obraběcího, zařízení, stabilizaci, teplotní, vřetena, stroje

Text:

...částí stroje, zejména pinolý ajejich negativnímu vlivu na přesnost.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde je gwunaůan schematicky podélný řez vodorovným vřetenem obráběcího stroje se zařízením podle vynálezu.Vřeteno 1 vodorovněho vyvrtávacího stroje je uloženov předním a zadním ložisku ,~§ v pinole g. Zespodu jsou skrze pinolu g vyvrtány otvory pro přívodní kanály lg, ll a vývodní kanály 15, lg...

Skládaná směšovací a reakční komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 263413

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řeřicha Ladislav, Ehrenberger Jaroslav

MPK: G01N 1/00

Značky: skládaná, reakční, směšovací, komora

Text:

...stavebnice z různéno počtu modulů dvou typů. Jeden z těchto modulů je proveden jako trojoestný, druhý jako dvoucestný. Jejich kombinací lze sestavit různé varianty směšovacíoh komor podle druhu analyzy a aplikace přístroje. Oba moduly skládané směšovací komory jsou provedeny z umělé hmoty a do každého z nich je zalisuváno teflonové jádro s příslušným počtom otvorů pro připojerí vnějších obvodů. otvory obsahují vynrání pro těsnění a...

Zapojení nádrže prací kapaliny a filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263412

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mužík Miroslav, Kalous Jaroslav, Hofman Hans, Spaak Hendrik, Rozkydálek Jiří

MPK: B01D 35/16

Značky: zapojení, filtru, nádrže, prací, kapaliny

Text:

...je první uzavírací armatura 3 otevřena a druhá uzavírací armatura gg uzavřena. Přívodním potrubím Q přitéká do filtru g například znečištěná voda, která se průchodem filtrační vrstvou Q čistí a dále protéká nádrží l s přepado vým žlabem 5 odtéká například k ddlšímu zpracování. Vzhledem k poměrně nízkému průtoku propojovacím potrubím 2 během filtraoe poklesne tlak v zúženém místě mezi dýzou lg a difuzorem li pouze nepatrně, hladina vody v...

Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdicími elementy brzdiček textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263411

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

MPK: B65H 59/22, D01H 13/10

Značky: zařízení, brzdicími, textilních, strojů, brzdiček, prítlačných, ovládání, elementy

Text:

...brzdění.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázor Aňuje v nárysu v řezu zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu.Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu sestává z tělesa Ž brzdičky, které je opatřeno zadním čelem l a předním čelem 3, k...

Magnetometrický detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263410

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čech Zdenko, Smolík Václav

MPK: G06G 1/01

Značky: detektor, magnetometrický

Text:

...výhodou tohoto zapojení magnetometrického detektoru je, že diferenciální indukční sonda je buzena minimálním střídavým napětím a je stejnosměrně předbuzena odporem z napájecího napětí, takže se zde vyhodnocuje první harmonický kmitočet střídavého budíoího napětí. Tímto je možno podstatnš snížit spotřebu energie a zjednodušit obvodové řešení detektoru. Citlivost na změny magnetického pole a jejich rychlost je možno přesně definovet...

Zařízení pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263409

Dátum: 11.04.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřev, práškového, materiálů, zařízení, kalcinaci

Text:

...pecních plýnů nebo do přívodu paliva v blízkosti jeho vyúetění do kanálu pecních plynu, pak v rotační peci není nutno pracovat s přebytkem kýslíku, ktorý by posta~ čovel ke spalování v těchto místech.W Toto zařízení bude blíže výsvětleno pomocí výkreů)d ĺkde ano znvňuje obr.l peoní linku s vedením pecních plýnů a přívodem paliva a dále předehřívač tvořený šachtou e se skluzem do patního kusu rdmxpece, na obr. je toto řešení rozsíreno o fluidní...

Kelímková pec s ohřevem bezplamenným spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263408

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mach Jan, Dušek Josef

MPK: F27B 14/14

Značky: ohřevem, kelímková, bezplamenným, spaľovaním

Text:

...tělesem 1 a dnem 5 pece je vyplněn keramickými kuličkami g. Kelímek 1 je uzavřen otočným víkem Ž plynové pece s těsněním, aby nebyl ochlazován povrch tekuté lázně v kelímku 1 a zplodiny hoření45 408 odcházely místo do pracovního prostoru do odtahu 12 upravěného v horní části boční stěny pece. Ve dnu 4 pece s keramickou vyzdivkou je uložena soustava keramických trysek Q, které jsou hornim koncem vyústěny do zapalovaoího prostoru v...

Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: zatěžovacích, síly, prvků, zařízení, reakce, zachycení

Text:

...prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah....

Kloubní jamka zejména pro plastiky kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263406

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pavlanský Rudolf, Slavík Miroslav

MPK: A61F 2/36

Značky: kyčelních, kloubní, zejména, kloubu, plastiky, jamka

Text:

...dokonàejší fixaci v lůžku a rovněž lubrikace kloubu je bližší normálnímu stavu. Jsou rovněž vytvořeny podmínky pro lepší biomechanické vztahy mezi kostí a inplantátem, pro vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tim jsou dány i podmínky pro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu. Při použití kloubní jamky podle vynálezu se u acetábula odstraní pouze kloubní chrupavka s nejpovrchnější vrstvou subchondrální...

Čepička kloubní hlavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263405

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slavík Miroslav, Pavlanský Rudolf

MPK: A61F 2/36

Značky: čepička, hlavice, kloubní

Text:

...jamka podle vynálezu dále umožňuje vyhovující lubrikaci kloubu pomocí kloubní tekutiny. Vytvářejí se ilepěí biomechanické vztahy mezi kostí a implantátem a tím i vytvoření dokonalejší funkční jednotky mezi oběma komponentami. Tím se vytváří i lepší podmínkypro fyziologičtější tkáňové reakce v okolí kloubu.vynález je blíže vysvětlen na popisu dále uvedených příkladů jeho provedení pomocí připojeného výkresu. Na obr.l až 3 Jàou znázorněny...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro měniče na střední frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 263404

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hůlka Tomáš, Šíma Josef, Látal Jindřich

MPK: H02M 5/45

Značky: střední, tyristory, jednotka, zejména, polovodičová, frekvence, měniče

Text:

...lg, čtvrtý tyristor 12, osmý chladič 15, pátý tyristor li, devátý chladič lg, desátý chladič 11, šestý tyristor 1 §, jedenáctý chladič lg,sedmý tyristor gg a konečně dvanàctý chladič gl. Celý tento sloupec je zajištěn stahovací pružinou gg. Druhá samostatná konstrukční část B má uspořádání dílů stejné jako první samostatnákonstrukční část A.Tyto díly jsou označený odpovídajícími vztaho 263 404 3vými značkami, rozlišenými od prvni samostatné...