Archív za 1989 rok

Strana 73

Způsob výroby uhlíkových vláken pro automobilové zapalovací kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 263523

Dátum: 11.04.1989

Autori: Martinová Jana, Holeček Rudolf, Grégr Jan, Mňuk Jiří

MPK: H01B 1/12

Značky: automobilové, uhlíkových, způsob, vláken, kabely, zapalovací, výroby

Text:

...způsob výroby uhlíkových vláken pro zapalovaci automobilová kabely, jehož podstata spočivá v tom, že polyakrylonitrilové vlákno se 60 až 100 Z polyakrylonitrilu v polymeru a jemnosti monofilu 0,6 až 2,4 dtex a počtu monofilů ve svazku 1000 až 40000 se nejprve tepelné stabilizuje při teplotě 190 až 3 o 0 °c při konstantni délkové změně vlákna v rozmezi -10 až 30 Z a výsledné měrné hmotnosti stabilizovaného vlákna 1,35 až 1,45 g/cm 3 a...

Zapojení pro napájení tříelektrodových svítících trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263522

Dátum: 11.04.1989

Autori: Laštůvka Ivan, Hadidom Celestín, Potuček Pavel, Páral Jozef, Potuček Jiří, Turan Ľubomír

MPK: H05B 41/14

Značky: trubic, zapojení, tříelektrodových, napájení, svíticích

Text:

...zapojení podle vynálezu je napájena stejnosměrným zvlněným napätím, jehož střídavá složka má poloviční kmitočet, než je kmitočet napětí napájecího zdroje, což se projevuje výrazným stroboskopickým jevem pozorovetelným pouze v blízkosti několika málo metrů. Z-větší vzdálenosti lidská percepce vnímá svit celé trubicejako kontinuální, neboł Světelná zvlnění. od obou částí tříelektrodové svítící trubice jsou fázově posunuta, takže vynález ľze s...

Upínací rám kontaktní kopírky pracovních masek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263521

Dátum: 11.04.1989

Autor: Slavata Bohumil

MPK: G03B 27/04

Značky: masek, upínací, kopírky, pracovních, kontaktní

Text:

...evakuován a krajní prostory jsou zavzdušněny. Pevná část komory s upínacím rámem kontaktní kopírky pracovních masek podle vynálezu je zná 265 521zorněna v řezu. Pohyblivá část komory (na obrázku vlevo) je uspořádána zrcadlově k pevné části.Těleso 1 upínacího rámu má tvar desky se středním otvorem. V něm je vytvořeno vnější osazení lg a k jeho dnu je přítlačným rámem Z přitlačována těsnici manžeta É, uložená mezi dno vnějšího osazení lg a...

Měřič tahu ve válcovaném pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263520

Dátum: 11.04.1989

Autori: Řáha Jan, Smazal Václav

MPK: B21B 37/06, B21C 51/00

Značky: pásu, válcovaném, měřič

Text:

...e tim i kvalita válcovaného pásu. Další výhodou je, že v případě, kdy z technologických důvodů není,možno měřit sekční tehy, lze místo snímecich válečků instalovat do ložisek nosného rámu převáděci váleček a měřit pouze celkový tah v pásu. ÁMěříč tehu ve vyválcovaném pásu podle vynálezu je příkladně scheuicky znázorněn na obr.l a 2 připojených výkresů. 0 br.l je nárysný pohled s částečným podélným řezem, proloženým nosným rámem, bočnicí...

Způsob tváření výkovků z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263519

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koptík Václav, Pospíšil Vladimír, Mašek Zdeněk, Bystřický Josef

MPK: C21D 9/00

Značky: výkovků, tváření, způsob, oceli, austenitických

Text:

...z 263 519ní energie základní kovové matrice deformací o velikosti 2 až30 při teplotě 20 až 600 °Č. Akumulovaná energie deformovaněho kovu vytvoří podmínky pro následnou nukleaoi, růst zárodků e migreoi hranic původníoh zrn. Při následném rozpouštěoím žíhání v intervalu teplot 900 až 1100 °G dochází ke statické rekryetalizaci. Nevenek se prejaví snížeím pevnostních vlastností a zmenšením velikosti austenitického zrna.Příkladem způsobu podle...

Způsob plošného protahování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263518

Dátum: 11.04.1989

Autori: Janírek Vladislav, Hanáček Josef, Kubíček František

MPK: C14B 1/40

Značky: plošného, způsob, usní, protahování

Text:

...zejména na okrajových místech usně.Příklad provádění způsobu plošného protahování usní je schematicky zobrazen na výkresu, kde značí obr.1 příčný řez pružnými pásy v základní poloze a obr.2 tentýž řez v průběhu plošného protahování.Useň 3 je vložena mezi dvěma pružnými pásy lg, lg, jež jsou uzpůsobeny pro přerušovaný vodorovný posuv ve směru §. S vrchni strany pružných pásů lg, lg je uspořádáne sada protahovecích kolíků g, jež jsou...

Zařízení k provádění ověřovacích zkoušek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263517

Dátum: 11.04.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: G01M 17/00

Značky: zařízení, vozidla, motorová, ověřovacích, zkoušek, provádění

Text:

...které sestává z brzdy, převodovky a spojovacích hřídelů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na rozvodovku hnacího traktu vozidla je připojen hřídel, který jepřes první spojovací hřídel připojen k výstupnímu hřídeli pře vodovky, jejíž vstupní hřídel je druhým spojovacím hřídelem připojen k programové řízené brzdě.Zařízení umožňuje provádět zkoušky na stálém zkušebním stanovišti a nahradit tak zkoušky, které se provádějí za jízdy vozidla....

Brzdicí zařízení lyžaře

Načítavanie...

Číslo patentu: 263516

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mladějovský Jiří

MPK: A63C 7/10

Značky: lyžaře, zařízení, brzdící

Text:

...jisté míry ohebné, aby se ne poškodíly při zachycení pevné překážky.Příklad provedení brzdicího zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresech, kde obr.1 znázorňuje půdoryený pohled na brzdicí zařízení, na obr.2 je boční pohled na zařízení z obr.1, namontované na lyží, obr.3 znázorňuje půdorysný pohled na zařízení ve funkční poloze a na obr.4 je boční pohled na zařízení V poloze.podleobr.3. Brzdicí zařízení podle vynálezu je určeno pro...

Zařízení k zabránění úniku maziva z uložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263515

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kříž František, Smatana Jozef, Pavlík Jiří, Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/20

Značky: zařízení, úniku, zabránění, uložení, maziva

Text:

...intervalu.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje osový řez ložiskem s tímto zařízením a obr. 2 osový pohled na toto zařízení.Hřídel 4 je prostřednictvím dvou ložiskových řad uložen v pouzdru g, přičemž jeho výše položený konec je uzpůsoben pro nalisování neznázorñěného spřádacího rotoru textilního vřetena a níže položený konec je při provozu ve styku s náhonovým řemenem. V...

Zařízení pro rozvrstvování drobných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263514

Dátum: 11.04.1989

Autor: Horák Jiří

MPK: B65G 47/26, B65G 47/14

Značky: drobných, rozvrstvování, předmětů, zařízení

Text:

...zařízení pro rozvrstvování drobných stejnorodých předmětů do rovnoměrné vrstvy z dávky na rovinné pracovní podložce podle vynálezu, které sestává z pracovní podložky a nad ní umístěného dávkovače a pohyblivé výsypkm tím, že dávka drob~ ných předmětů je z dávkovače vynášena v podobě elementární vrstvy o šířce rovné šířce výsypky a pracovní podložky, padá do pohyblivé výsypky, která tuto elementární vrstvu pomocí výstupní štěrbiny...

Kumulační munice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263513

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pšenčík Jiří

MPK: F42B 13/10

Značky: munice, kumulační

Text:

...kumulativní vložky se dále zmenšícelková konstrukční délka a následně 1 hmotnost kumulativní munice.Na výkresech jsou znázorněny tří příklady provedení kumu 1 a~ tivní munice podle vynálezu. Na všechhýkresech jsou znázorněny řezy kumulativní muníce se zjednodušenou iniciací trhaviny hlavní nálože jen základním iniciačním prvkem. Na obr 2 a 3 jefpaüe vvnálezu ještě zmenšena výška Q trhaviny hlavní nálože nad vrcholem kumulativní vložky...

Vypalovací nátěrové hmoty se zvýšenou odolností deformacím

Načítavanie...

Číslo patentu: 263512

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hájek Karel, Krátký Bohumil, Růžičková Jiřina, Hochmannová Libuše

MPK: C09D 3/66

Značky: vypalovací, odolností, hmoty, deformacím, nátěrové, zvýšenou

Text:

...či neopentylglykolem. Z polykarboxylových aromatickych kyselín jsou vhodné benzendikarboxylové kyseliny - ftalová, isofta 265 512lová, tereftalová a jejich deriváty, kyseliny tetrahydro~ ftalové a endomethylentetrahydroftalové a jejich deriváty.Z vínylických monomerů lze použít kyselinu akrylovou a její deriváty, zejména alkylderiváty. Pro dosažení daného barevného odstínu se přidávají různé anorganické a organické pigmenty...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze do prošlupů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263511

Dátum: 11.04.1989

Autori: Večeřa Vladimír, Modrijan František, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, tkacího, prošlupu, pohonné, příze, ústrojí, zanašečů, stroje, útkové

Text:

...łda druhá napínecí řemenice 3. Hnací řemenice ł je pevně uložena na hnacím hřídeli 3 propojeném a neznázorněným pohonom neznázorněného víceprošlupníhotkaoího stroje. Napínacířemenice g Je pevně uložena na stavitelném hřideli 3,u 1 oženém v neznázorněných přestavitelných ložiskácb.Hnací řemenice ł a napínací řemenice 3 Jsou opásány ozubeným řemenem 1, který je na svém vnějším povrchu opatřen V pravi~ dolných roztečích uspořádanými T výstupky...

Vysokoteplotní chemiluminiscenční detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263510

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rott Robert, Matoušek Stanislav, Kovář Josef, Král Antonín

MPK: G01N 23/22

Značky: vysokoteplotní, detektor, chemiluminiscenční

Text:

...je celkové uspořádání detoktoru podie vynálezu, nn obr. 2 schéma axiálního teplotního odporu, na obr.3 schéma radiálniho teplotního odporu a na obr. 4 je achnn konbinnce rndiálního teplotního odporu e exiálního teplotního odporu e chledičem.Detektor eeetává a eniení zóny ł, evětelně trunnportni zóny 3 a převodniková zóny Q, Enieni zóna ł go udržovänn na teplotě 100 až 300 °C a teplota převodnikove zóny Z pod 30 °C. Světelně traneportni...

Homogenizátor cementové záměsi s kapalnými i sypkými radioaktivními odpady

Načítavanie...

Číslo patentu: 263509

Dátum: 11.04.1989

Autor: Škába Václav

MPK: B01F 13/00

Značky: odpady, záměsi, homogenizátor, sypkými, cementové, radioaktivními, kapalnými

Text:

...a měřitelné.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení homogenizátoru podle vynálezu. Obn 1 znázorňuje svislý řez homogenizátorem, obr. 2 je odpovídající půdorysný pohled na homogenizátor s vyznačeným vedením rovin řezu.Základom homogenizátoru je rám l. Na něm je uložena na třech oporách Q nádoba 3 homogenizátoru, opatřená víkem 4.,Jedna z opor 2 je tvořena snímačem sil 5 s polovodičovými od porovými tenzometry. K víku A...

Způsob výroby rybářských nástrah

Načítavanie...

Číslo patentu: 263508

Dátum: 11.04.1989

Autori: Brož Jiří, Koutník Jiří, Borůvková Lenka

MPK: A01K 85/04

Značky: rybářských, způsob, nástrah, výroby

Text:

...odstraňuje způsob výroby rybářských umělých nástrah dle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že povrch nástrahy je opatřen vrstvou nitrocelulozového emailu a po jeho zaschnútí se nanáší diamantový flitr s epoxidovou pryakyřicí, které se následně vytvrdí.Povrchovou úpravou umělých rybářských nástrah podle vyná~ lezu se docílí dokonalý hladký lesk a lámáni světla při pohybu nástrahy vodou, stálosti a trvanlivosti barevných odstínů....

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F02D 35/02, F01K 23/06, F01P 9/00...

Značky: motorů, způsob, zařízení, regulace, tohoto, provádění, spalovacího, způsobu

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...

Zpožďovací slož milisekundového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263506

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šlimar František, Valenta Pavel

MPK: C06B 33/00

Značky: zpožďovací, milisekundového, slož

Text:

...bezpečnost a zdraví pracovníků.Cílem vynálezu je snižit V maximální miře rizikovost při výrobě elektrických časovaných rozbušek. Toho je dosaženo u zpožčo 265 506- 2 vecí slože milisekundového typu, tvořenou kysličníkeq olovnatoolovičitým jako okysličovadlem a hořlavinou na bázi ferrosilikochromu, jehož,podsteta tkví v tom, že ke zpožčovací složi je přidáno 0,1 až 5 hmotnostních procent kovové soli kyseliny stearové.Hlavní výhodou...

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263505

Dátum: 11.04.1989

Autori: Modrijan František, Suchánek Bořivoj, Horňák Bohuslav, Nosek Stanislav, Zgarba Milan, Slezák Adolf, Lapeš František, Kuba Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupní, víceprošlupního, stroje, tkacího, zařízení

Text:

...celého prošlupního zařízení.Příkladné provedéní prošlupního zařízení podle vy~ nálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představu~ c Jříčn řez rošiunim zařízením v bokorvsu V )010 ze J I , Iuznvřcného rošlupu a obr. 2 příčný řez prošlupním zaří~Ve skříni l n obr. 1 ~, opatřené svisle uspořádaným víkem 3 s připojenými šrouby 1, je otočně uložen vačkou vý hřídel E, opatŕený soustavou v jednom směru vzájemné pootočených obvodových vaček...

Filtrační a stabilizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263504

Dátum: 11.04.1989

Autori: Potáček Jan, Luska Čestmír

MPK: A23L 1/015

Značky: stabilizační, filtrační, zařízení

Text:

...je názornč objasněno na obr. 1, který představuje celkový pohled na zařízení ve sohematiokém řezu v náryse.Filtrační zařízení l sestává z uzavřené filtrační nádoby g,která je v horní části opatřena snímatelným víkem 3 a ve spodní části je tvarována do neoznačenšno konického zúžení nebo jinak provedenćho dna, Jímž se vypouštějí kaly z nádoby g po vyčistční filtračních svíček a po ukončení filtračního cyklu.Z víka 2 je vedeno odvzdušňovací...

Odlučovač nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263503

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 46/24

Značky: plynů, odlučovač, nečistot

Text:

...nutnost odpojování potrubí odhrdla pro vstup a výstup plynu.Na výkresech jsou znázorněny příklady provedení odlučovače nečistot z plynu podle vynálezu, na obr. l a 2 ve svíslém řezu a na obr. 3 ve vodorovném řezu.Na obr. l je v horní části nádoby l asymetricky vytvořen vstupní prostor §,vymezený svislou přepážkou 2, dnem 1, částí pláště nádoby L, ve které je provedeno hrdlo 5 pro vstup plynu a víkem §)upevněným k hornímu dnu nádoby l. Ve...

Zařízení pro odlučování kapaliny z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263502

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaiserová Dana, Beránek František, Šebor Václav

MPK: B01D 46/00

Značky: zařízení, odlučování, plynů, kapaliny

Text:

...Na obr.1 s přívodem plynu shore, na obr.2 s přívodem plynu zdola a na obr.3, 4, 5, 6 a 7 jsou další možné varianty predloženého řešení. íZąřízení sestává z vertikální nádoby 1 s hrdly 3, 2 pro vstup a výstup plynu a výpustí g kapaliny. V nádobě 1 jsou nad sebou umístěny dva separační stupně, přičemž první separační stupeň 3 je pod druhým separačním stupněm g s inerční náplní. Přívod plynu je na obr.1 proveden shore, takže potrubí pro vstup...

Zapojení pro vytváření řídicích signálů při výpadku napětí mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263501

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pazderník Karel

MPK: G05B 7/02

Značky: řídících, signálu, vytváření, zapojení, mikropočítače, napětí, výpadku

Text:

...obvodu 5 a jednak se vstupní kladnou svorkou 21 hysterezního klopného obvodu Ž. Výstupní záporná svorka 33 vybíjecíhoobvodu 3 je spojene jednak se zápornou svorkou 1 g paměĺového A kondenzátoru 1, jednak s výstupní zápornou svorkou Ql nabí jecího obvodu Q, jednak s výstupní zápornou svorkou 53 zkrato-j vacího obvodu 3 a jednak se vstupní zápornou evorkou žg hysterezního klopného obvodu Ž, jehož výstupní svorka jj je spojenes výstupní...

Způsob vakuového zpracování betonových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263500

Dátum: 11.04.1989

Autor: Storožuk Nikolaj

MPK: E04G 21/06

Značky: způsob, betonových, vakuového, směsi, zpracování

Text:

...sona), HPHMOYPOHBHOPO cene HHH, pasMepóM 8 K 8 × 3 O CM. Bnonb,csoeň ocn oan nemw ownepcrne nauerpon2 cM, ropu oöopyonauu càepnuecxnwn noaepxnocrxun, qro oöecneqnnaew map- HHpH 0 e coenuenne Hx Memny qoöoň npn oöpasonannn rnpnnanu.Cnàcoö naxyymaoñ oőpaöorxu ôeronupm cneceň nyTeM yxnaxn öewounoň cmeca C nocnenymmHM Ynanenneu Bonu saTBopeHHn HBH 5 poynnoTHeHHn, oľnnvammnca TBM, qro, c enbm ynpomeaàn H nonmmeHunseKrHBHocTu BaKYYMHp 0 BaHHH no...

Zařízení pro nanášení povlaků ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263499

Dátum: 11.04.1989

Autori: Levčenko Georgij, Radzikovskij Alexandr

MPK: C23C 14/26

Značky: vakuu, povlaků, zařízení, nanášení

Text:

...úonnomxn 10,~ Koaçnrypannn souu Hanmnennn Bu 6 npaeTcx c yuewom Tpaexwbpnn H nnmennn. HanpWMep, npn npàmonuneüuom nepememeunn nonnomex 10 Kónaeñepou HMH öapaüànou soua Hanmnennn onmHa~nMerL npxMoyronLHymKoamnmypann, npu apamenuu fxapycenbm - KoHurypąuum 5 Bane qacru xonsua. Hpuuem nuz noaameHHxpaBHoMepHocTu.TonmHHu Hanunxeuoü nnénxu Kouburypauux sonm Hannmeana Momew ÓNTB nononaurenbno oTKoppeKTupoBanaco cropoa nxona. Buxona nonnomex 10...

Hydrostatodynamické ložisko válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263498

Dátum: 11.04.1989

Autori: Toder Ilja, Makajev Igor, Tolstych Valerij, Tarabajev Gennadij

MPK: B21B 31/02

Značky: hydrostatodynamické, válcovací, ložisko, stolice, válce

Text:

...11 .öonbme conpownmneunx npoccenn 9.H 3 EeçTHO amo bacxo cmasxn qepes npocceną oöpawno nponopunonanex eroconpoTnmnenn,B csoxo ouepem, nąuenue nannenua Ha ,upoccene nponopuuonamno ero conponm- z fneaum. B csxsn c srmu B öonee Harpyxennoň oönacTH,JTo GCTB 3 Kapmanax 5 5 š 0 bHJ), 7 (n.2) nanneune cuasxn H pacxon őonbme, nem B Kapuaaa 6 ĺ(muJ), 8 (mur.2) B Meaee Harpyxennoň oönacwn. ,Hpn nepexoce nomnnuxa B nýyrym cropony, nuöo npu npamennu...

Panoramatická kamera

Načítavanie...

Číslo patentu: 263497

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plotkin Oleg, Paňko Jurij

MPK: G03B 37/00

Značky: panoramatická, kamera

Text:

...saxpenneua B Kopnyce 1 moToKaMepu Hanpasnammne 24 H 25 nonsyuoa 26 H 27 pacnonomeum B cpenaeñ uacru Homeň 10 V H 11, nepnme na KOTODBR sakpennenm Ha nnacwne 9, aBTopue mapxnpao coenuHEHM c coornercwsymmnnn CTBODKaMH Homeň 10 u 1 l.HonsyHm 26 H 27 Bmnonxenul C BOSMORHOCTBM HEPGMGMEHHH B BePTHKaHBHOü HHOCKOCTH B HaHpaBHeHHH, HBPHGHnnynnpnom ocu menu. mapuupuoe coeumenne non 3 yHoB 26 H 27 co CTBopKaMH H 0 xeñ 10 H 11 noanonnew nocennuw...

Výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263496

Dátum: 11.04.1989

Autori: Radzikovskij Alexandr, Levčenko Georgij

MPK: C23C 14/26

Značky: výparník

Text:

...HanpaBneI-Ine CTóKa XHÄKOĚ 11738151. Henrpanbnax łaCTB noroxa, OPDaHPF-IEHHQHnoxunamw npenenm 9 ToüueHTpanLHoñ uacru n 0 ToKa. Hocne oxonuauua uuna HanuñBBHHHM KOMHTETOM CCCP no nenam nso 6 peTeH H orxpmrn.2 Ha pucyüxe mrpn-nyHKTupHoň nnnueň, 3 uxonHT uepes omaepcmne B nnamparme 9 H ocamnaeTcn Ha nonnomme. B nepxxeň xononoň qacwn Kauana nponcxour cöop TEX Monexyn, KOTopme, MGH HexoTopym.6 oKoBym cocrasnammyw CKOp 0 CTb, Bce mel...

Krokový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263495

Dátum: 11.04.1989

Autori: Petrušanskij Genrich, Bolotnikov Alexandr, Feldštejn Isaak, Cygankov Vladimir, Jepifanov Valerij

MPK: B65G 25/08

Značky: dopravník, krokový

Text:

...0 pTnpyeMmx HSHGHHHX MOXGT ÓHTB SGHOHHBH HPH YCHOBHH HGHHWHH HSÄEHHB 0 Bcex nocneymmn raeanax B Hanpannennú Tpaacnoprnposauna. Hpu STOM nenaeTcx curnan OT naTuHKoB 16 Ha anekrpouarunwm 15 Tpaucnoprnpymmnx ruesn 3,pacnonomeunu nocne nochenero Heaanonneuuoro rnesna 2. Coöauxu 14 npnwnrnąaercx 3 HeKTpOMaPHHTOM 15 H yepxnnaerca B QTOM nonomeąnn, Bmxonx H 3 aa.uennennz c XBOCTOBHKOM 4. Tpancnoprupymmue rnesna 3, 3 neKTp 0 MaPHHTH 15 Komopmx...

Způsob komplexního stanovení termofyzikálních vlastností látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263494

Dátum: 11.04.1989

Autori: Platonov Vitalij, Leženin Fridrich, Prez Alexej, Nikitskij Vladimir, Beržatyj Vladimir, Zvirgzde Igor, Dymčenko Valerij, Šapošnikov Boris

MPK: G01N 25/18

Značky: způsob, stanovení, vlastností, termofyzikálních, látek, komplexního

Text:

...noanaeuym na ynpannammnň Bxon ycnnnwens 7 MOMHOCTH peaucropnoro Harpesawena 4. B MOMEHT,Kora nennqna Tennoaoro noroxa HoCTHľaeT nononunnoro sxaqennà or MaKcn~ Manuoro, sanoMHHammee ycrpoňçrno 13 àumcupyer paccuurannoe RK. V Ho nocwnxenuu no Kpnmoñ nepexonoro npouecca Maxcnnansnoro reuna cunxeàun H 2,rennóBoro~noroKa cornacno KoMaHe ycnonnoro nepexona onepann Hz sanucà Baewcn 5 perncwp qôuero Hasuaqennx Mnxponponeccopa 9 H...

Drátová pilka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263493

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kulik Jaroslav, Vyržikovskaja Marina

MPK: A61B 17/14

Značky: pilka, drátová

Text:

...nonyqenne nnasnoro narnöa. . - .Bonbmmů pa 3 Mep HSOFHYTOŘ qacwn Henonycru, Tax KaK umcwpyheur onmeu 05 pasoaumawb npnmonnueüuuň TYHHGHB, pacnonarammncn BĽOHB nnyrpenneň nonepxHOCTH rpyqunu, yaennueune nnnnm HSOFHYTOĚ uacru nncTanbHoro KoHua 4 npumonur K ysenuqeun TDaBMaTH 3 auHHTKaHH. ., ,HnHHa naornywoú uacrn npoxcnmanmuoro Konua 5, pasnaa 9 ~ 11 nuauerpon nos» nonaer yöpawb pyxy xnpypra OT axonnoro paspeaa H He Baonurb sry uacwb nH~...

Mnohokanálový reograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 263492

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šibulkin Alik, Ronkin Michail

MPK: A61B 5/02

Značky: reograf, mnohokanálový

Text:

...Buxonnoä őnox 4, a c ero Bbmoa - Ha peFHcTpHpymmee ycTpoňcTBo. B arou pemnue nponsaonnwcx saHHCB Deorpammm. vH 0 HCKBXGHHJO SBIIHCaHHbIX CHPHGJIOB MOXHO CYLĽHTI O BeIlI/ľ-PII-le HaCTOTI-Iblx HC Kamenná, anocumsm annaparypoň. CKon nnocxóů qacTn Hnynbca XapaKTepH 3 yeT orpannuenue nonocm nponycxanua B oőnacTH HHSKHX qacror (nocvonuuym Bpenenn) öonbmoe BpeMH Hapacrauun mpoHTa Hnynbca csuerenbcrnyew 06 orpannqeunn no~ nocu nponycxannx B oönacrn...

Zařízení pro měření tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263491

Dátum: 11.04.1989

Autori: Stradomskij Michail, Maximov Jevgenij

MPK: G01K 17/08

Značky: tepelného, měření, zařízení

Text:

...Ha.nPH STDM H 0 YDOBHD KOMHe§C 8 HHH MOXHQ cygnwb OPHEHB H 8 BHXOĽE YCHHHTGHH 3 O MTHOBGHHOM sxauennu DBSHOCTHOPO CHTHEHÁ TGMnepaTypm nönepxaocmn H onopuoň TeMnepaTypu. Taxax perucTpanna TeMnepaTypm F ĽHEHHSOHE ÓĽHOTO maPaKOMHEHCaHHH CYMGCTBEHHO YMGHBMBET UOTPBMHOCTL OHDB eneuns npou 3 BonHoů Teuneparypm no Bpeuenn H cymnapnym HOPpemHOCTb onpeneneHnxTennoBoro noToKa, yponenb-xoroporo Haxonuwcà nyweu pemeuun, uecwaiunonapaoň saauu Tennonpo 5...

Způsob tažení kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263490

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šapoval Viktor, Pivovarov Mstislav, Doronkin Jevgenij, Poznanskij Vladimir, Pavlovskij Vadim, Šapoval Alexandr

MPK: B21C 1/00

Značky: tažení, způsob

Text:

...Ham ycnonunx, oőecnequaammu npeensnoe cnnexne cunm Bonoqeunn or Koneôanaň nonoK.Q 9 To orpanuquaaer Bosuomñocru nosbmennn crenenn eçopmauuu Meranna sa npoxo H npoussonrenuocrn npouecca.Henan H 3 o 6 peTeHHH nnaeTcx yaenuuenne cwenenn ne®opMauHH Meranna 3 a.npo-t xo nyren cnnmeuua cunm Bonoqeuua u TGM CaMMM nonmmenne HPOHQBOHHTGHBHOCTH npouecca.Yxaaax-Inan ĽEIIL LIOCTHTQETCH TEM, łTO B CYIOCOÓE BOIIOY-IGHHH MeTaILTIa, BRNO uammeu emopmauum...

Epoxidová novolaková brusná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263489

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nikolajev Anatolij, Volkov Jurij, Mamin Chseev, Anučin Anatolij, Coj Valeriant, Barsova Vita, Trizno Maja, Volfson Arkadij, Tichov Vladimir, Kovalzon Grigorij, Ivanova Tatjana, Nemčikov Valerij

MPK: C08L 63/04

Značky: epoxidová, novolaková, kompozice, brusná

Text:

...nernnHoü HosonáuHoňcMon B cooTHomeHHn 1-1,5, a B Kaqecrse aöpasnmuoró Hanonknrenn-Kpuonnr H xapöun KpeMHun Hnu snexrpoxopynn H npnonnnrenbno co nepmnw óywanneuuuwpnnbnum Kaynyx H creapuu npu cnenymmeu COOTHOMGHHH EOMO HeHTOB(MaCCOBHe qacTn)nponyxw cononumepnsaunn anoxcnnnanonaň H menonmopuanmnerunnoä uononaqnoñ-. rasoočpasonarenn 3-10 . owsepuwenb 0 0,3-0,7 creapun . -3 Kpuonnr 25-65 xapöu Kpeunun nnn 3 neKTpoxopyH 100 ~ 700 B...

Zařízení pro přidružování svařovacích hran při svařování šroubovitých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263488

Dátum: 11.04.1989

Autori: Moškin Venedikt, Černokozenko Vladimir, Skačko Jurij, Kuzmin Jurij, Prošinskij Valentin, Tarasenko Alexandr, Poluchin Vladimir, Garkaljuk Rodimir

MPK: B21C 37/12

Značky: přidružování, šroubovitých, svařovacích, zařízení, trubek, svařování

Text:

...Tpy 6 unouoca H ee Kpouma ynepmnmamrcx BankaMH 2 H 4, a xponxa n nonoca çopuyeúoü wpyöu - nanxaun I n 3. Heoôxonmoe 1 ycnnxe cmawus Memny Banxann 2 H 4 H Banxamu 1 H 3 oőecneqnmaercn npvmuuann 10 G®Hr.2), perynnponxa ycnnux cxarnx nocwnraewca anmwann 11. Banu 6 (ur.l) Bankou 2 H 5 xnnamrcn npnonuuwn, npamenue Banxan I H 3 cooömaercx or aanxos Zvn 4 upa nomomx nannes 19. 0 opMoBKa H csapka cnupanmnomosxoň TPYÚH na nonocu, nuemmeň...

Zařízení pro stabilizaci napínání magnetické pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263487

Dátum: 11.04.1989

Autor: Timofejev Jevgenij

MPK: G11B 15/43

Značky: napínání, pásky, stabilizaci, zařízení, magnetické

Text:

...HEHTN cnesa Hanpaao (no qepremy), anexwposarawen 2 npnsonr so Bpamenne npueunym xawymxy, a anexrponanraren l nonwopnamnsaer noammym KaTymy c neHToä, upHBquHMým 3 nnmeHHe neymHM sanoM (Ha qepTexeHe ňoxasau). Honoxenne xonąyrnpymmnx aneueałoa E pemne paöounň xon noxaaaao Ha uepveme. B Haqansnuň MOMEHT npämeun, Kora Ha nonammeň xawymxe Hax 0 nHTcH MHKCHMBHBHOB xonnqecwno neHTm, a na npneuHoä - MHHManbHOe, auyrpeuuee conpo 1 HneHHe ysna 3...

Způsob zakládání jahodových plantáží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263486

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knižnikova Lidia, Mirenkov Jurij, Cimbalist Nikolaj, Knižnikov Valentin

MPK: A01B 79/02

Značky: plantáží, způsob, zakládání, jahodových

Text:

...cnocoöy Ha HHaMHKy pasnoxenna ampasuua npnnenenu B raönnue 2.Haönmeua sa sacopeanocrbm Mononoň seunnnnn noKasmBamrnucoxym TeXHH~ Hecxym aexTHmHocTL npennaraemoro cnocoöa. Pesynbrarm BHHHHHK pasuax cnocoöoa aaxnanxn nnaHTauH na aacopennocwb Monőnoň aeunannxn npnneneuu 3 Taőnnue 3.Yqer 3 aC 0 peHHOCTH nnaHTauH Mononoü sennnnmxu, nposenennmň uepes mna Mécnua, noxasbmaer, RTO co BpeMeHeM, ecnn He npHMeHnTbonónHHTenHue Mepu öopböm c...

Kompozice protikorozního prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263485

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zolotovickij Jakov, Pinčuk Leonid, Parkalov Viktor, Neverov Alexandr, Lvov Alexandr, Goldade Viktor

MPK: C08L 23/06

Značky: protikorozního, kompozice, prvků

Text:

...noöasxn nc öes npucaoK,xnnswmeecn nnacmnmuxawop nero nmruöuwopa Kopposnu, npencrasnmm noro rygpona Hebrn H qerseprnuHoüconn aMMOHHH, a raxxe Kouraxwnue Maçnov-pacrąopnue umrnönwopu xovposnn nnwponaąuoe MHEPBHBHOB Macao, Heürpanuso~ aaxuoe rnpooxncnm xanunn u conepmamee creapH.npoyKT xounencauuu ankeuunáawapnoro anrnnpua n Mouesumm nponyxr Heñrpannsaunu cynnçupoaauuoro Macna Moueàumoü. noüanxa Bunonnner n cocranenpornmoxopposnonuoro...

Proporcionální modulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263484

Dátum: 11.04.1989

Autori: Severin Alexandr, Tyrsa Valentin, Levterov Andrej, Lomanka Stepan, Aljoksa Nikolaj

MPK: B60T 8/00

Značky: modulátor, proporcionální, tlaku

Text:

...H 0 pManbH 0 saxpmwouy ámnycxxouy xnananý 5, nocTuraánpu STOM ancu MaHbHOP 0 nannenna P. npHA 0 TT 0 pMaxHBaHHH paőqqee wenn us T 0 pM 08 HbäKaMePHpyeT ownepcrue xauana 15, Hpu 3 TOM.CKOp 0 cTb HapaCTaHHH anneHnn.yMenbmaewcą(mHr.3, xpnmue oa oaz, oa,), qro naer nosMoxnocTL HenpepHBHO BGCTH Kop~(Hr.3, xpnmmecd, cidz c,d,), Ecnn npn svou Heoöxonno ycŕanoanwš onpeeneanmů yponenn anneuna, čo ynpaànawmee Kanpaneune yuenrmaewc ho aennuH~ HH,...