Archív za 1989 rok

Strana 71

Tepelně izolační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263603

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hanke Miroslav, Zeman Lubomír, Neuhäusl Emil, Zámyslický Luděk

MPK: E04B 1/76

Značky: izolační, tepelně, panel

Text:

...vynálezu jsoupopsány v následujících příkladech a zobrazeny na obr. 1 až 7. Na obr. 1 je pohled na tepelně izolační panel, vytvořený ze dvou shodných nosných dílů, na obr.2 je podélný řez A-A tímto panelem a na obr. 3 je jeho příčný řez B-B v místech plnicích otvorů. Obr. 4 znázorňuje tepelně izolační panel, vyrobený z jednoho nosného dílu 5 vyztužujícími žebry a z jedné rovné krycídesky, na obr. 5 je řez tímto panelem. Na obr. 6 je...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263602

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ursíny Petr, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Ferkl František, Čáp Antonín

MPK: D01H 1/135

Značky: provádění, otevřeným, způsob, koncem, příze, zařízení, způsobu, předení, tohoto

Text:

...vzhledem ke střední obvodové kružnici válce, nebo při jednom z okrajů peforované plochy. Stejné možnosti jsou i u obíhajícího nosiče ve tvaru nekonečného pásu. V tomto případěje stužka symetrická vzhledem k podélné ose nekonečného pásu.U obíhajícíoh nosičů ve tvaru komolého kužele a kotouče je výhodná orientace stužkypři největším obvodu perforované plochy.Podélný vlákenný útvar se formuje na perforované ploše do vlákenné bradky...

Zařízení pro impulsní indikaci, měření a kontrolu ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263601

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fukátko Tomáš, Jursík Jiří, Janout Zdeněk, Hiršl Petr, Pospíšil Stanislav

MPK: G01T 1/24

Značky: měření, kontrolu, ionizujícího, záření, indikaci, impulsní, zařízení

Text:

...vstupu lg je připojen výstup hodin ll, první výstup 15 obvodu 1 ovládání a předvolby času je spojen se vstupem čitače§ impulsů, který je svým prvním výstupem lg připojen na první vstup gl displeje 3, jehoždruhý vstup 23 je spojen s druhým výstupem lg obvodu Z ovládání a předvolby času a-na třetí vstup 2 displeje g je připojen výstup generátoru lg. Zdrojová část se zdrojem lá elektrické energie je svým prvním zdrojovým výstupem lgl spojená s...

Spôsob prípravy ocelových súčiastok pred naváraním medi a jej zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263600

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matz Ján, Pospíšil František

MPK: B23K 9/235

Značky: oceľových, zliatin, súčiastok, spôsob, přípravy, naváraním

Text:

...predbežne na oceľový povrch narvárané ako medzivrstva. Uvedené riešenia sú však ekonomicky velmi náročné. Podnálvarové deľekty môžu. spôsobiť pri preváldzkovom cyklickom namáhani porušenie základnej súčiastky lomom.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob prípravy ocelových súčiastok pred navárahim medi a jej zliatin predchádzajúci vzniku podnavarových defektov podľa -vynálezu,ktorého podstata spočíva v .tom, že v ,povrchovej vrstve súčiastok...

Zapojenie aparátov pre výrobu kvapalného sírovodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263599

Dátum: 11.04.1989

Autori: Maleček Václav, Duba Lucián, Uhlárik Viktor, Klučovský Pavol, Džugan Ivan, Ježek Marián, Černý Jan

MPK: C01B 17/16

Značky: kvapalného, aparátov, sírovodíka, výrobu, zapojenie

Text:

...je možné .alternatívne vrnaoať trasou 70 recyklovaný sírovodík z výroby, naqpr. tiolu. Skondenzovana síra steká z kondenzátora 5 trasou 32 do reakt-ora 4 sírovodika. Sírovodik z kondenzátora 5 p-ostupuje trasou 36 do výmenníka B, z ktorého ďalej postupuje trasou 37 do výmenníka 10 a z neho postupuje trasou 39-do výmennĺka 12. Z výmenníłça 12 postupuje trasou 41 a ďalej trasou 43 do filtra s dreveným uhlím 14 a/alebo 15. Pri...

Zariadenie pre sušenie, tríbenie a vytriasanie kožušín

Načítavanie...

Číslo patentu: 263598

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kojš Milan, Hlavačka Vladimír, Zwilling Róbert, Šlauka Dušan

MPK: C14B 1/58

Značky: kožušín, sušenie, tríbenie, vytriasanie, zariadenie

Text:

...vytriasanie a cez dierovaný vnútorný plášť pri operácii sušenie.Na sací nástavec Za je pripojená kompletná vzduchotechnická rozbočka 4, ktorá slúži k napojeniu vykurovacieho systému, pozostávajúceho z tepelného výmenníka 5, regulačlných prvkov pre ovládanie teploty sušiaceho vzduchu termoregulátoru 6, servoventilu pre prívod vykurovacieho média 7 a jpomocného ventilátoru 8. Celé zariadenie je od odsávacieho nástavca 2 napojené na...

Syrové dutinky z tvrdého sýra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263597

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kelemeca Vasil, Moškovičová Alena

MPK: A23L 1/29

Značky: tvrdého, dutinky, sýra, syrové

Text:

...vo forme zemiakového .alebo kukuričného bobtnavého škrobu. Pridaním 1 až 1,5 potravinárskeho kypriavceho iprášku, 1 až 1,5 želateľného ochutidla a 0,5 percenta konzervačnej kyseliny benzoovej je vytvorená sypké Syrová hmota, »ktorá po madávkovni do foriem je stabilizovaná pri teplote 200 až 250 C v .trvaní 15 až 20 min. tak, že vytvorí priedušnú, .trvaunlivú, samostatne konzumovateľnü poživatinu.Príklad zloženia a výroby syrových dutiniek...

Spôsob regenerácie použitého paládiového katalyzátora z hydrogenácie sodnej soli 4-nitrozodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263596

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macák Martin, Bratislava, Svitek Ivan Ing, Štibrányi Ladislav, Halomi Milan Ing

MPK: C07C 87/54, C07C 85/11, B01J 23/96...

Značky: paladiového, spôsob, regenerácie, 4-nitrózodifenylamínu, sodnej, katalyzátora, použitého, hydrogenácie

Text:

...a anorganické soli. Na vymytle zbytłku kyselín a zostávajücej organiky sa na dalej použitý katalyzátor pôsobí za tepla 40 až 80 C alkoholml C 1 až C 3 alebo ich zmesou, prípadne ich zmesou s vodou. Na takto regenerovaný paládiový katalyzätor sa nanesie panládium, ktoré sa v procese hydrogenácie z katalyzátora rozpustilo a získa sa katalyzátor s obn-ovenou hydrolgeinačnou schopnosťou, ktorý sa dá ,použit pri vhyndrogenácii sodnej soli...

Spôsob prípravy 7-n-propyl-3-metyl-3,7dihydro-1H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263595

Dátum: 11.04.1989

Autori: Szemes Fridrich, Hesek Dušan, Tegza Marian, Repáš Milan Sav A Čsav, Rybár Alfonz, Frimm Richard, Nevydal Jozef

MPK: C07D 473/06

Značky: přípravy, spôsob, 7-n-propyl-3-metyl-3,7dihydro-1h-purín-2,6-dionu

Text:

...postupu podľa v-yvnálezusú vysoké výťažky zlúčeniny vzorce I, v roztoku 88 až 94 °/o. Dalšími výhodami sú získanie prakticky chromatogrraficky čistej zlúčeniny vzorce l a skutočnosť, že nie je -potrebné vopred pripravovať alkalickú sol v.ýchodzej zlúčeniny vzorca II.V ďalšom je predmet vynálezu popi-saný v príkladoch prevedenia bez toho, že by sa na tieto ohmedzoval.Zmes 8,31 g 50 mmólov zlúčeniny vzorca II, 8.60 g (62,3 mmólu bezv. uhličitanu...

Miešacia batéria na báze keramických materiálov najmä porcelánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263594

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrivnák Benjamín, Praženka Dušan, Sailer František

MPK: F16K 11/10

Značky: keramických, báze, porcelánu, batéria, materiálov, miešacia, najmä

Text:

...»využitím známych keramických doštičiek, zhotovených z -oxidovej keramiky. Takáto armatúra» sa vyznačuje ako celok vysokou životnosť-ou .a trvalými funkčnými i estetickými vlasn-osŕľami. Dochádlza tým k rovnomernej životnosti funkčných celkov,použitých na výrobu batérie. Odstránenie nedostatkov známeho prevedenia porcelánových miešacích batérií uplatnením konštrukčných prvkov podla v-ynálezu umožňuje radikálne zníženie ich materiálovej...

Spôsob opracovania usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263593

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vaculík Václav, Čuhák Ľuboš

MPK: C14C 11/00, C14B 1/44, C14B 1/58...

Značky: spôsob, usní, opracovania

Text:

...váku-ovej sušiarne, predsušia sa pri teplote B 0 až 9 U °C po dobu 3 až 7 minút na obsah vlhkosti 20 až 30 , v nakrčenom stave sa kondicinujú na saniach ,po dobu Z 0 až 24 hodín, dalej sa striekajú roztokom farieb, po roztiahnutí sa prípadne kondicionujú až do 2.4 hodín a v napnutom stave sa úplne vysušia.Technický účinok spôsobu podľa vynálezu spočíva v zamaskovauní Vád povrchu usní,zvýšení ich kvality a využiteľnosti v druhovýrobe. Zvýši...

Dvojramenné montážne stúpačky na stromy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263592

Dátum: 11.04.1989

Autor: Roško Pavel

MPK: A63B 27/00

Značky: montážne, dvojramenné, stromy, stupačky

Text:

...stúpačku s hor 4ným výkyvným ramenom, so zabezpečovacím lanom, na vymenitelný čap s hrotom a skrutkou s regulačnou mxaticou a na vyklopené ndolné sklopné rameno s dvojramennou stnbilizačnou páčkou, narazníkom a ipružinou, na obr. 2 je čelný pohľad na stúpačku so sklopeným dolným sklopným ramenom pod chodidlom.Dvojramenná montážna stúpačka na stromy má horné Výkyvné rameno 2 s okom 11 pre zabezpečovacie lano 12 upevnené na otočnom čape 14 na...

Zapojenie pre rozbeh riadeného pohonu zdvihu zohľadňujúce hmotnosť bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 263591

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: B66B 1/44

Značky: riadeného, hmotnosť, zohľadňujúce, bremená, zapojenie, rozbeh, pohonů, zdvihu

Text:

...čo umožňuje lepšie využitie stavebného stroja.Na pripojenom výkrese je tbloková schéma zapojenia podľa vynálezu.Výstuup snímača 1 hmotnosti je spojený so vstupom prevodníka 2 hmotnost ~ napätie, ktorého výstup je spojený so vstupom invertora 3 a s kladným napájaním vstupom l komparátora 4. jeho invertujúci vstup IIje spojený s výstupom zdroja G zadávanieho napätia smeru a rýchlosti. Neinvertujúni Vstup III komparátora 4 je spojený s výstupom...

Ustavovacia pätka najmä pre zariadenia s podvozkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263590

Dátum: 11.04.1989

Autor: Lednický Dominik

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadenia, pätka, najmä, podvozkom, ustavovacia

Text:

...je, že pri premiesiňovani podvozku so zariadením po dráhe základného râmu nie je potrebné ustavovacie pätky prestavvovatť. Ustavovacia pätka najmä pre zariadenia s poudvozkom je príkladne znázornená na pripojenom výkrese, »kde na obr. 1 je na~ kreslená v näryse v člastočnom reze, naobr. 2 je nakreslená uloženie kolesa av náryse a na obr. 3 je nakreslenê uloženie kolesa V ,pôdoryseUstavovacia pätka najmä pre zariadenia s podvozkom...

Kŕmna zmes pre prasnice pôvodných plemien

Načítavanie...

Číslo patentu: 263589

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krcho Imrich, Kubica Milan

MPK: A23K 1/00

Značky: plemien, pôvodných, kŕmna, prasnice

Text:

...Tieto zmesy obsahujú vysoký podiel, .až 15 bielkovinových komponentov, živočíšneho alebo rastlinného ,pôvodu a 13,4 stráviteľnýoh vdusíkatých látok. Ich skrmovanim V populáciách pôvodných plemien dochádza k značným neprozduktívnyrn str-atám na hodnotných krmivách, ktoré sú urĚäné výhradne pre vysoko úžitkové pleme Vyššia uvedené nedostatky odstraňuje krmna zmes pre prasnice pôvodných plemien podľa vynálezu, ktorej podstatou je,že...

Spôsob prípravy kyseliny D-galaktopyranurónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 263588

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dzúrová Mária, Henrichová Kveta

MPK: C07H 7/033

Značky: kyseliny, d-galaktopyranurónovej, přípravy, spôsob

Text:

...postupu je kontinuálné a viacnásobne použitie preparátu imobilizovaného enzýmu V reakcii, čo oproti aplikacii rozpustného enzýmu vedie k značným úsporám na nákladoch.dôležitá z hlediska teoretiokého štúdia pek trhových látok -a peiktolytických enzýmov a pre charakterizáciu v priemysle používaných komerčných pektinäz.Spôsob prípravy exo-D-galakturonanäzy im-obilizovanej kovalentnou väzbou je predmetom A 0 257 830, .autorov l-leinrichová K. a...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jesenský Ján, Kováč Pavol, Košuth Jaroslav, Záremba Emanuel, Tomčík Kazimír, Miškovič Tibor, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Ambrož František, Bakoš Ján, Džamba Peter, Juhás Stanislav, Molnár Gabriel, Hronec Milan, Banhedyi Erich, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: zariadenie, zmesí, cyklohexanolu, získavanie, cyklohexanonu

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Výtah zásobníka rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263586

Dátum: 11.04.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B23Q 7/10

Značky: rámov, čipov, výtah, dosiek, zásobníka

Text:

...pozostáva z telesa 1 výťahu, na ktorom je uložené šmýkadlo 2, pozostávajúca -z vodiacich tyčí 3, upevnených V telese 1 výťahu a skrutky 5, uloženej v matici 4. Skrutka 5 je opatrená ozubeným kolesom 6 zaberajúcim s pastonkom 24 pohon-ovej jednotky a. Pohonová jednotka 8 je uchytená na »telese 1 výťahu. Konce pohybovej skrutky 5 sú uložené v ložiskäch 7.Teleso 1 výťahu má vytvorené sedlo 26 pre zásobník 13 dosiek čipov. Teleso 1 výťahu je...

Krokovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263585

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21D 43/02

Značky: zariadenie, krokovacie

Text:

...pružných silenblokov 8 uchytené rdve pevné odpružené vodiace lišty 9 s podpernými kladičkami 10 a dve prestavitelné odpružené vodiace lišty 11 s podlpernými kladičketmi 10, ktoré sa nastavia na šírku dierovanného plechu 16.odpruženie pomocou pružných silenblokov 8 zabezpečuje voľný ,posuv plechu 18 cez dierovavciu jednotku 18, pričom pri dierovani nedochádza k detormáciam plechu 16. V strednej časti rámu 2 je medzi priečnikmi 7 vytvorený...

N, N-(-X-pentametylén)-N-(6-R-2-benzotiazolyl)formamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263584

Dátum: 11.04.1989

Autori: Halgaš Ján, Konečný Václav, Lácová Margita, Varkonda Štefan, Tichá Ester, Henselová Mária

MPK: A01N 43/78

Značky: n-(-x-pentametylén)-n-(6-r-2-benzotiazolyl)formamidíny

Text:

...resp. G-chlónzwamínobenzotiazolu s N-S-X-pentametyiénlformamidom,kde X má hore uvedený význam, za prítomnosti tio-nylchloridu, resp. sulfurylchlorido alebo P 0015, alebo benzênsulfonylchloridu.U zlúčením podľa všeobecného vzorce l sa zistil fungicindny účinok na modelové organizmy Alternaria sp., Botrytis cinerea,Fwsarium nivale, Tilletia foetida. Zároveň sa zistil rastom-regulačný účinok na modelovej rastline Phaseolus vulgaris porovnatelný...

Prípravok na nastavenie značiacich štočkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263583

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ferianec Ivan, Kollár Jaroslav, Kosa Pavol

MPK: B41F 19/02

Značky: prípravok, nastavenie, štočkov, značiacich

Text:

...časti držiaka oproti rádiusu sú vytvorené otvory. V čelnej stene držiaka je vytvorený otvor pre poisťovaciu skrutku.Výhodou prípravku na nastavenie značiacich štočkov je, že odstraňuje prestoje na zariadení a je konštrukčne a výrobne nenáročný.Prípravok na nastavenie znatčiacich štGč 4kov je príkladne zobrazený na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je prípravok nakreslený sv náryse v (Ěiastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený bokorys prípravku...

Hydraulické rýchloupínacie zariadenie pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263582

Dátum: 11.04.1989

Autor: Dilík Peter

MPK: E02F 3/04

Značky: hydraulické, pracovných, zariadenie, nástrojov, rýchloupínacie

Text:

...do tvaru pismenu U, »pričom upinacie tone sú navzájom súosé.Výhody hydraulickeho rýchloupinacieho zariadenia pracovných nástrojov s hydraulickým zasúvanim čapov podla vynálezu sú v malých nárok-ach na záistavbový priestor. Použitím dvojdielnych rčapov sa znížil p-ožad-ovaný zdvih hydraulického -priamočiareho hydromotora na M 1, tým je umožnené ,použitle existujúcich pracovných nástrojov konštruovaných pre stroje bez rýchloupinacich...

Vysokozdvíhacie zariadenie s dvojstupňovým prevodom a veľkým voľným zdvihom

Načítavanie...

Číslo patentu: 263581

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zajac Michal

MPK: B66F 9/20

Značky: zdvihom, vysokozdvíhacie, volným, prevodom, zariadenie, dvojstupňovým, velkým

Text:

...prvými kladkami 9, cez ktoré sú prepásané prvé reťaze 7. jeden koniec prvej reťaze 7 je spojený s pevným rámom 1 a druhý koniec s druhým pohyblivým rámom 3, ktorý je posuvne uložený v prvom pohyblivom ráme 2. Nosná časť prvéh-o pohyblivého rámu 2 je spojená s druhou piestnlcou G 2 dvojstupňového priamočiareho hydromotora 6, ktorého pevný valec 63 je upevnený na pevnom ráme 1. Na prvej piestnici B 1 dvojstupňového priamočiareho hydromotora...

Dno molekulovej odparky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263580

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján, Illich Vladimír

MPK: B01D 1/22

Značky: molekulovej, odparky

Text:

...vytvorený dostatočný priestor pre umiestnenie vákuoveho hrdla. Obidva žľaby sú spadované k príslušným hrdlám pre odvod frakcii, čo urýchli ich odtok. Obidva žľaby sú zvonku pristupné pre prípadný ohrev viskôznych alebo tuhnňcich materiálov. Dvojitá stena oddeľovacieho valca spoľahlivo tepelne oddeľuje jnrúd destilátu od prúdu zbytku navzájom takže prakticky nedochádza k výmene tepla medzi týmito prúdmi. Riešenie sa vyznačuje konštrukčnou...

Samotvrdnúca silikátová suspenzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 263579

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čuraj Marián, Niepelová Daniela

MPK: C04B 7/12

Značky: suspenzia, samotvrdnúca, silikátová

Text:

...vytvárajú stabilnú suspenziu. Vzhľadom k svojmu guľkovitému tvaru majú optimálne trenie, čo priaznivo ovplyvňuje čerpateľnost vzniknutej suspenzie. Vzhľadom k vysokému obsahu amorfného oxldu kremičitého v silikátovom ülete vykazuje suspenzia na báze cementu a silikatového úletu podstatne väčšie pevnostné parametre ako doteraz používané adekvátne Ilocementové, resp. bentonitocementové suspenzie. Uvedená skutočnosť je spôsobená...

6-X-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263578

Dátum: 11.04.1989

Autori: Henselová Mária, Sidóová Eva, Lácová Margita, Hýblová Oľga, Konečný Václav, Varkonda Štefan

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-x-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...zlúčením podľa všeobecného vzorce I boli súčasne zistené herblcidne účinky, napríklad B-bróm-S-2-metyl-4-ch 1 órfenoxymotylacetyl-Z-benzotiazolinón pri presmergentnej aplikácii V dávke 5 kg/ha 100 inhiboval rast v skleníkových podmienkach a nodelovýoh rastlín Panicum miliaceum, Lepidium sativum a Sinapis alba, pri postemergentnej aplikácii v dávke 2,5 kg/ha 100 0/) inhiboval rast Lepidium sativum a Slinapis alba a na 80 inhiboval rast...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Magur Ján, Ambrož František, Mihočko Peter, Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Hronec Milan, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Lichvár Milan, Kolesár Ján

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: spôsob, cyklohexanol, oxidácie, cyklohexanu, zvýšenia, cyklohexanón, selektivity

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Záremba Emanuel, Košuth Jaroslav, Lichvár Milan, Banhedyi Erich, Juhás Stanislav, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidáciu, kvapalnej, zariadenie, fáze, cyklohexanu, selektívnu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Hronec Milan, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, spôsob, cyklohexanonu, cyklohexanolu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Stanislav, Jesenský Ján, Ambrož František, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Sabadoš Július, Chocholáček Ľudovít, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Hronec Milan, Kolesár Ján, Futrikanič Jozef, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanu, cyklohexanaolu, výrobu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Ambrož František, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, zmesí, spôsob, výroby

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Sabadoš Július, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanonu, výroby

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Kováč Pavol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, selektívnu, cyklohexanu, oxidáciu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlinšťák Karol, Lichvár Milan, Futrikanič Jozef, Košuth Jaroslav, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Ambrož František, Bakoš Ján, Žedényi Mikuláš, Banhedyi Erich, Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Sabadoš Július, Barta Stanislav, Kolesár Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanolu, spôsob, cyklohexanonu, oxidáciou, cyklohexanu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Ambrož František, Ždenyi Mikuláš, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Chocholáček Ľudovít, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Hronec Milan, Olejník Vincent, Záremba Emanuel, Kopernický Ivan, Jesenský Ján, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnej, zariadenie, oxidácie, cyklohexanu

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Ochranná pracovná vrstva čapov liatinových valcov najmä dvojvrstvových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263568

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šajty Jozef, Slavkovský František, Barilík Ján, Čomaj Milan

MPK: B23K 35/22, B22D 19/16, B22D 11/12...

Značky: dvojvrstvových, pracovná, liatinových, vrstva, najmä, čapov, valcov, ochranná

Text:

...uvedeného zloženia má komplexnú štruktúru, pozostávajücu zo silne deformovaných častíc s martenzitickou štruktúrou s jemne rozptýlenými kanbidmi chromu s mikrotvrdosťou 602 až 762 jednotiek HVm. Na rozdiel od základného materiálu čapov, ktorý je tvorený perlitickou sivou liatinou s lístkovým alebo guličkovým grafitom, má žiarove nastriekaná kovová pracovná vrstva, v dôsledku svojho optimálneho chemického zloženia, z tribologického hľadiska...

Krokovací reťazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263567

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jambrich Ladislav, Oravec Marek, Plesko Bohuslav

MPK: B65G 47/29

Značky: dopravník, reťazový, krokovací

Text:

...krokovacieho reťazového dopravníka, kde obr. č. 1 znázorňuje nárys dopravníka s riešením jeh-o modulovosti - stavebnícovosti, obr. č. 2 znázorňuje pôdorys krokovacieho retĺazového dopravníka z obr. č. 1. Na obr. č. 3 znázorňuje dĺžkový modul s aretovaním v priečnom reze. Na obr. Č. 4 je jedno konkrétne riešenie odpruženého dvojpolohovéhvo sklopného upínacíeho prvku v pracovnej polohe pre pozdĺžne polohovanie manipulvovaíiéh-o predmetu....

Diferenciálny snímač tlaku pre mikromanometer

Načítavanie...

Číslo patentu: 263566

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bartkovjak Jozef, Dubnička Štefan

MPK: G01L 9/10

Značky: diferenciálny, snímač, tlaku, mikromanometer

Text:

...membrány a symetriu po mechanickej i elektrickej stránke s dobrou stabilitou metrologických parametrov čo umožňuje použitie toho istého snímača s membránamí rôznej citlivosti v tlakomeroch s rôznym rozsahom merania.Na pripojenom výkrese je znázornená konštrukčne riešenie diferenciálneho snímača tlaku pre mikromanometer v čiastočHIDTD FBZE.Diferenciálny snímač tlaku ipre mikromanometer pozostáva z membrány 1, ktorá nesie feromagnetické...

Spôsob prípravy sodnej soli cefazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263565

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bachratý František, Rolko Pavel, Miklovič Jozef, Dávid Ladislav, Bucko Miroslav

MPK: C07D 501/36

Značky: spôsob, sodnej, přípravy, cefazolínu

Text:

...zmieša s takým množstvom etanolu o teplote 15 až 45 °C, s výhodou 25 až 35 °C, aby koncentrácia etanolu v zmesi bola 75 až 85 °/o hm-ot. pričom sa miešanie včas Odstaví, »aby produkt nezačal precipitovat v amorfnej forme. Po vyplnení objemu kryštálom sa zmes pozvoľna ochladí na 10 až -15 C a získaný kryštalický produkt sa odstredí, premyje 96 ĺľ/o-ným etanolom a z dôvodu dlhodobej stability sa vysuší na obsah vody 3 až 6 0/0.Výhodou...

Spôsob prípravy sodnej soli cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263564

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bucko Miroslav, Miklovič Jozef, Bachratý František, Dávid Ladislav

MPK: C07D 501/34

Značky: sodnej, spôsob, cefalotínu, přípravy

Text:

...3573554vat a zvyšok sa pridá až po vyplnení objemu kryštálom. Potom sa zmes ochladí na teplotu 10 až -15 °C a produkt sa odistredi, premyje etanolom a acetónom a su~ ašením za vákua sa zbaví zvyškov organic,kých rozpúštadiel a vody.Výhodou. postupu podľa vjrnálezu je to,že reakcia tvorby sodnej soli cefalotínu je rýchla a prebieh-a kv-antitativne v stechiometrickýąch pomeroch. vďaka čomu nedochádza k nadmernému zaľažovainíu tohto...