Archív za 1989 rok

Strana 70

Zpružněné upevnění kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263643

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E01B 9/68

Značky: kolejnic, upevnění, zpružněné

Text:

...příčný řez zpružněným bezpodkladnicovým upevněním kolejnic na betonových pražcích V obr. 3 je znázorněn příčný řez pryžovou rýhovanou pružinou a talířovou pružinou. V levé části obr. 1, obr. 2 a obr. 3 je znázorněn stav před sevřením nezatížené kolejnice a v pravé části stav při maximálním prühybu pryžové rýhované pružiny a talířových pružin.V obr. 4 je znázorněn půdorys pryžové rýhované pružiny s jedním otvorem pro umístění talířových pružin...

Emulgátorový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263642

Dátum: 11.04.1989

Autori: Růžička Karel, Exner Bedřich, Pípal Jiří, Přikryl Josef

MPK: B01F 17/22

Značky: emulgátorový, prostředek

Text:

...monoetanolamidu kyseliny olejové s 8 jednotkami E 0. Poté se přidá za micháni 3 hmot. díly dodecylbenzensulfokyseliny. Dále se přidá 0,2 hmot. dílu tríetanolaminu jako pufrační přísada. Uvolněným neutralizačnim teplem se směs samovolně ohřeje na teplotu cca 60 až 70 °C a při této teplotě se dokonale zhomogenizuje. Vzniklý emulgátorový systém lze použit k přípravě přenašeče pro barvení polyesterových materiálů disperznimi barvivy.Smísenim...

Zařízení pro vyhodnocování pohybu živých objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263641

Dátum: 11.04.1989

Autori: Přibil Jiří, Šedivý Miloslav, Zima Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: H02H 5/12

Značky: živých, pohybu, zařízení, objektu, vyhodnocování

Text:

...kde obr. 1 představuje blokové schéma zapojení a obr. 2 představuje jedno z možných provedení vysílací a přijímací části kapacitního senzoru.Mezi vysílač g a přijímač 3 je zařazen kapacitní senzor 3, jehož vysílací část il je pŕipojena k výstupu vysílače g a přijímací část 33 je přípojena ke vstupu příjímače 3, jehož výstup je přípojen ke vstupu řídící a vyhodnocovací jednotky l pro vyhodnocení změny intenzity elektromagnetického pole...

Distanční mříž trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263640

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plíhal Karel, Matal Oldřich, Urbánek Miroslav

MPK: F28F 9/00

Značky: svazků, trubkového, mříž, distanční

Text:

...prvky vytvoreny šikmou, rovinnou plochou, která svitá s rovinou obsahující centrální rovinný úsek úhel, jehož cosinus je poměrem vnějšího průměru trubky a vzdálenosti trubkových řad a jeu horního provedení distančního prvku kladný a u dolní provedení distančního prvku záporný.Řešení distanční mříže trubkového svazku podle vynálezu přináší řadu výhod. První podstatnou výhodou je, že tvarové pásy s centrálním rovinným úsekem a s dvojicemi...

Zařízení pro nastavení polohy vřeten při výměně válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263639

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirkovský Jiří, Kučera Josef

MPK: G05D 3/00, G05B 19/19, B21B 31/08...

Značky: nastavení, vřeten, zařízení, výměně, polohy, válců, stolic, válcovacích

Text:

...spínači, signálními svítidly, atd., zadávací blok ll, cožje např. soubor adresových a datových mikrospínačů, indikaění blok lg, což jsou sedmisegmentové číslicové displeje, včetně dekodéru signálu v binárně dekadickém kódu -BCD, dva akčníbloky lg, lg, sestávající s tyristorových měniču, včetně regulátorü s rychlostní a proudovou smyčkou a dva poháněcí motory gg, gl, což jsou stejnosměrné motory pro pohon válců válcovací stolice. Jednotlivé...

Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263638

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zavřel Vladimír, Krejčíček Jaromír

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36

Značky: sběrnice, systému, zapojení, adresní, mikropočítačového

Text:

...adresy gg. Podstatné ovládací signály generátoru adresy gg, to je nulovací signál §l, krokovací signál gg, a řídící signál gg jsou ovládaný právě tímto segmentem programu. Přitom program pracuje ve shodě s funkčními vlastnostmi použitých integrovaných obvodu, ze kterých je generátor adresy gg sestaven.A to - jednorázovým výsíláním nulovacího signálu §l, který vnuti generátoru adresy gg počáteční stav,- opakovaným nepřerušovaným...

Vnitřní posuvné tunelovací bednění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263637

Dátum: 11.04.1989

Autor: Farský Bohuslav

MPK: E04G 11/34

Značky: bednění, posuvné, tunelovací, vnitřní

Text:

...pracovník, dále v bezpečnosti práce /při odbedňování se v prostoru bednění nezdržuje žádný pracovník/ a V rychlosti odbednění, které trvá 30 minut, což přispívá ke zkrácení výstavby štoly.Konkrétní provedení bednění je na přípojených obrázcích 1 až 5. Na obr. 1 je příčný řez bedněním v roztažené poloze. Obr. 2 znázorňuje princip zvedání konstrukce pro pojezd. Obr. 3 je pohled shora na teleskopické polorámy se základovým rámem. Obr. 4...

Zařízení pro řízení pohybu, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263636

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: B30B 15/14, G01P 13/00

Značky: zařízení, pohybu, zejména, tvářecích, řízení, strojů

Text:

...obvodu.Výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zvýšení přesností zastavení pohyblivé části v požadované poloze. zvýší se přesnost tvářecí energie například u bucharů, zvýší se přesnost výchozí polohy u automatu a lisů, což se projeví zvláště u strojů s nastavitelnou rychlostí a rychloběžných strojů. Dále se zvýší spolehlivost zařízení, zlepší se také kontrola doběhu strojů s brzdou a tím se zlepší kontrola vlastní funkce brzdy a...

Způsob odměřování délek dřevěných stojek v nízkém porubu při dobývání škrabákovou soupravou a měřidlo k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263635

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Zloch Václav

MPK: E21D 15/00

Značky: dobývání, odměřování, způsobu, soupravou, nízkém, měřidlo, délek, tohoto, porubu, způsob, stojek, škrabákovou, dřevěných, provádění

Text:

...V porubu se provádí V rámci technologie dobývaní s minimálním přerušením cyklu jednotlivých operací. odměření potřebné délky dřevěných stojek se provádí individuálne pro každou stojku v samotném místě jejich stavění. Na základě přesně zjištěná potřebné délky stojek je pak možno provést jejich výběr a stojky ukládat do zařízení pro stavění dževěných stojek. samotné měřidlo k provádění způsobu je jednoduché a účelne konstrukce, respektující...

Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: granulovaných, materiálů, zrnitých, předehřívač, šachtový

Text:

...obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky...

Způsob měření magnetických hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263633

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jelínek Zdeněk, Zecha Jaromír, Olmr Miloň

MPK: G01R 33/12, G01R 33/00

Značky: magnetických, měření, způsob

Text:

...eoučasným záznamem superpozice dvou normou stanovených kmitočtů a úrovní, který je neustále měřicím zařízením nahráván. Takto pořízený záznam ihned snímá a selektivně vyhodnocuje snímací kalibrovaný řetězec pomocí dvojice selektivních a logaritmických zesilovačů s panelovým měřidlem zapojeném na pŕíslušném výstupu.vynález bude objasněn na přiloženém obrázku. Při měření vlastností magnetických hlavse záznamovou magnetickou hlavou l měřicího...

Způsob zatěžování zkušebních objektů s tvárným a náhlým křehkým chováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263632

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ekart Jiří, Dudnikov Vladimir Věd, Karpinský Jurij

MPK: G01N 3/32, G01D 3/02, G01L 1/26...

Značky: zkušebních, křehkým, chováním, tvárným, náhlým, objektu, způsob, zatěžování

Text:

...kombinace musí být zvoleny tak, aby regulační obvod byl stabilní a zaručoval stabilní proces regulace pomocné regulované veličinypodle hodnot řídící veličiny.Zatěžování zkušebního objektu lze též provádět s požadovanými hodnotami jedné nebo několika silových veličín na povrchu nebo uvnitř zknšebního objektu nebo jeho částí. vytváří se odpovídající počet řídicích veličín. Podle nich se reguluje stejný počet pomocnýchŘídicí veličiny se...

Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263631

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubek Rudolf, Zelenka Pavel, Neubauer Libor, Dvořáková Jaroslava, Uhlíř Miroslav, Zadák Milan

MPK: C10M 129/44

Značky: měděného, chladicí, mazací, mokra, drátu, přípravek, tažení

Text:

...tažení měděných drátů snižováním fondu pracovní doby, produktivity práce, zvýšením pracností a výrobních nákladů.Uvedené nevýhody odstraňuje Chladicí a mazací přípravek pro tažení měděného drátu za mokra, sestavající ze sodné a/nebo draselné soli nízkosulfatovaného ricinověho oleje,obsahující 0,8 až 1,25 hmot. oxidu sírového vázaného jako organický sulfát (vztaženo na sušinul, který podle vynálezu obsahuje 5 až 35 hmot. kyseliny...

Vrstvený ochranný a izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 263630

Dátum: 11.04.1989

Autori: Moninec Václav, Stará Dana, Čada Oldřich, Zvoníček Josef

MPK: B32B 7/04

Značky: ochranný, materiál, izolační, vrstvený

Text:

...s ním lze lépe manipulovat a vykazuje velmi dobrou odolnost vůči stárnuti. Ekonomické relace jsou při použití vrstveného ízolačního materiálu mnohem příznivější než při použití klasických ochranných materiálů. Vzhledem k vysoké adhezi jednotlivých vrstev lze vrstvený izolační materiál podle vynálezu podle potřeby tvarovat,aniž by docházelo k separaci jednotlivých vrstev.K bližšímu objasnění podstaty vynálezu slouží následující...

Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263629

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pokorný František, Bureš Zdeněk, Dobias Josef, Křovina František

MPK: G05B 24/00

Značky: parní, turbiny, čerpadla, elektronickou, zařízení, napájecího, regulaci, pohon

Text:

...nebo trendu otáčok regulátoru přeběhu.Jeden příklad praktického provedení zařízení k regulaoi turbiny podle vynálezu je uveden ve formě blokového schéma na připojeném výkresu.Podle tohoto pŕíkladu provedení je základním prvkem zařízení k regulaci turbiny regulá toru l otáček. Na vstup lg tohoto regulátoru l otáček je připojen výstup łlg součtovéhočlenu ll. Na druhý vstup lłg tohoto součtového členu ll je přiveden výstupní signál 2...

Pokrm s vaječným bílkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263628

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vavreinová Slavomíra, Rysová Jana, Vančíková Olga, Lachoutová Dana, Praha

MPK: A23L 1/32

Značky: pokrm, vaječným, výroby, způsob, bílkem

Text:

...dosud uvedené příklady nízkoenergetických výrobků jsou výrobky na bázi žloutků a celých vajec. Bílek v koagulované formě je zde přítomen jako plnidlo nebo stabilizátor, podobně jako jiné bílkovínné preparáty. Tak je tomu např. u výrobku, který narokuje v majonéze obsah koagulovaného a šlehaného vaječného bílku V nízkém procentu (0,57 hmot.) a to vedle želírujícíoh 5 stabilizačních přísad (EP 134 196). Tento výrobek však nelze označit za...

Nízkomodulový jednosložkový silikonový tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263627

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dvořák Vlastimil, Pechová Dana, Zadák Zdeněk

MPK: C09D 5/34

Značky: silikonový, jednosložkový, nízkomodulový

Text:

...(tau 5 až 15 Pas)(4) 10 až 40 hmot. dílü jemně mleté povrchově upravené křídy s obsahem částic menších než 5 m min 50(5) 2 až 10 hmot. dílů povrchově upraveného aerogelu sro s měrným povrchem BET 130 až 300 raz/g(6) 0 až 5 hmot. dílů anorganického práškového pigmentu(7) 4 až 10 hmot. dilů substitučního derivátu tetraethoxysilanu vzorce Si(0 R)c(0 X)d(0 A)e,kde OR je alkoxyskupina o počtu atomů uhlíku 1 až 4, 0 X je (CH 3)2...

Zařízení pro třídění režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263626

Dátum: 11.04.1989

Autori: Široký Václav, Koldinský František, Štrbík Pavel

MPK: B07C 5/00

Značky: řezných, dlaždíc, zařízení, třídění

Text:

...vzdálenosti E, dále optického nebo indukčního čidla 3, vyhodnocovacího členu 3 a akčního členu Q. Dopravním elementem dopravníku je femen poháněný elektromotorem nebo spojený s pohonem odvozeným od návazné linky. Snímací doteky 1, jsou tvořeny vodivými kartáči nebo proužky plechu, případně jiného materiálu s dobrou vodivosti. Jsou zavěšeny na pracovní části § tak, aby se spolehlivě dotýkaly povrchu označené dlaždice g. uložené na řemenech...

Způsob snížení obsahu nežádoucích příměsí v barvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 263625

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poláčková Eliška, Veselý Miloslav, Havel Miroslav, Janeček Miroslav

MPK: C09B 67/54

Značky: nežádoucích, snížení, příměsí, způsob, obsahu, barvivech

Text:

...tohoto vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že při separaci organických barviv z krystalizační či reakční směsi se před filtrací či odstředěním přidá k suspenzi barviva nasycený roztok stejného barviva. Tento roztok se připraví rozpuštěním předem separované pasty nebo ještě nezfiltrované suspenze barviva ve vodě za případného přídavku chloridu sodného. Čím menší koncentrace,tím nižší koncentrace těchto látek je pak obsažena v kapalné...

Způsob čištění 3(2H)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263624

Dátum: 11.04.1989

Autori: Cejnar Milan, Hájek Jiří, Hampl František, Slabý Petr, Šmíd Ivan

MPK: C07D 275/06

Značky: 3(2h)-benzo(d)izothiazolon-1,1-dioxidu, způsob, čištění

Text:

...dokonalého míchání postupným přidáváním silné minerální kyseliny,jako je kyselina chlorovodíková nebo kyselina sírová, při teplotách 50 až B 0 OC, úpravou pH směsi na hodnotu 1 a nižší. Vyloučený přečištěný sacharin vzorce I se od matečných louhů separuje obvyklými postupy, jako je Eiltrace, odstředování apod. Popsaným způsobem získaný sacharin vzorce I s obsahom toluensulfonamidů V rozmezí 30 až 200 ppm lze podle potřeby snadno převést opět...

Zapojení tvarovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263623

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šindelář Bedřich, Pěchouček Miroslav, Tomeš Karel

MPK: H03K 21/00

Značky: tvarovacího, obvodů, zapojení

Text:

...vstupní svorka gł tvarovacího obvodu 3 připojena k výstupní svorce g§proqramovate 1 ného čítače 3, tvoří jeho spouštěcí svorku a je připojena k odpovídající výstupní svorce řídicího generáítoru spouštěcích impulsů například s programovatelnou opakovací periodou. Z každého spouštěcího łimpulsu vytvoří tvarovací obvod 3 potrebný impuls pro nastavení programovatelného čítače 3 na nagprogramovatelnou hodnotu, poněmž začne čítač § opět...

Způsob zjišťování mukoproteinového vektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263622

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jansa Jaroslav, Česal Milan, Bitto Karel, Urbánek Peter

MPK: G01N 33/48

Značky: způsob, vektoru, zjišťování, mukoproteinového

Text:

...připravuje 24 hodiny před použitím a doba její použitelnosti je asi 14 dnů. suspenze se uchovává v chladničce.5. Zásobní roztok chloridu hexaamokobaltitého0,267 5 g Ěo(NH 3)6 C 13 a 5,35 g chloridu amonného se rozpustí ve vodě a roztok se destilovanou vodou doplní na objem 500 ml.6. Brdičküv roztok trojmocného kobaltu smísí se roztok č. 4 s roztokem č. 5. Doba použitelnosti je asi 1 měsíc.7. 20 vodný roztok kyseliny sulfosalicylově.B. 0,1 N...

Vysokopevnostní ocelolitina pro odlitky určené k chemickotepelnému zpracování a zušlechtění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263621

Dátum: 11.04.1989

Autori: Poláchová Jana, Cieslar Oldřich, Kufa František, Varhaníček Jaroslav

MPK: C22C 38/40

Značky: odlitky, chemickotepelnému, určené, vysokopevnostní, ocelolitina, zpracování, zušlechtění

Text:

...izotermického a anizotermického rozpadu austenítu a pri běžném tepelném zpracování se dosahuje ve všech případech martenzitické a bainitické přeměny austenitu. Přidáním vanadu se zaručuje prokalitelnost oceli, charakterizovaná martenzitlckou strukturcu. Přísada vanadu vytváří ve struktute účinné bariéry omezující pohyb dislokací bezporuchovou mřížkou čistého kovu. vzájomná kombinace obsahu kłemíku, nlklu a vanadu zaručuje jemnozrnost struktury...

Zařízení pro výrobu antistaticky účinné látky na bázi mastných kyselin, epichlorhydrinu a dietanomilaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263620

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koropecký Igor, Furmanová Jana, Horák František, Keprt Milan, Furman Jaroslav, Hrabák Petr

MPK: C09K 3/16

Značky: látky, antistaticky, bázi, mastných, dietanomilaminu, kyselin, účinné, výrobu, epichlorhydrinu, zařízení

Text:

...dle vynálezu přes odměrky lg, Q a A, které jsou napojený na svých vstupech ovládacím potrubím lg, lg, ll a lg na centrální zásobníky příslušných surovín. Na vstup odměrky g je kromě toho přes ovládací potrubí gg připojen výstup zásobníku lg nadbytečného epichlorhydrinu. Reaktor É je na vstupu napojen ovládacím potrubím 3 na výstup odměrky l, ovládacím potrubím gg na výstup odměrky g, ovládacím potrubím gg na výstup dávkovače á katalyzátoru...

Zapojení k řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností, vytékajících ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263619

Dátum: 11.04.1989

Autori: Morávka Jan, Tůma Jiří, Pokorný Miroslav

MPK: G05D 11/02

Značky: dávek, vlastností, zásobníku, sypkých, kapalných, vytékajících, téhož, řízení, proměnlivých, zapojení, druhu

Text:

...modelu je přiveden na druhý vstup přímovazebního regulátoru a druhý výstup estimátoru parametrů modelu je přiveden na druhý vstup zpětnovazebního regulátoru.Výhodou zpúsobu řízení doby toku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu a zapojení k provádění tohoto způsobu je nezpožděná reakce na změny zadaní doby toku dávok a přesnější regulace skutečně doby toku docílená adaptaci parametrů přímovazebního a zpětnovazebního...

Enzymový prostředek pro praní, odmašťování, mytí, čistění a regeneraci vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263618

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tolman Jiří, Ryšavá Dana, Králová Blanka, Lopata Václav, Šmidrkal Jan, Vodrážka Zdeněk, Souček Jiří, Novák Jan, Demnerová Kateřina, Kovář Pavel, Procházka Karel

MPK: C11D 7/42

Značky: regeneraci, čištění, mytí, praní, odmašťování, enzýmový, prostředek

Text:

...komplexů oproti kontrole není ovlivněno použitím různých typů tenzidu ani změnou jejích koncentrace. Jelikož jednotlivé série pokusu byly prováděny v časovém odstupu, byl použit na jednotlivé série různý typ pláten, což do určité míry ovlivňuje absolutní hodnoty výsledné prací schopnosti.5 g detergentu složeného z 25 hmot. tripolyfosfátu, 2 8 hmot. lauryl polyglykoletheru,obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 4 hmot. multienzymového...

Zařízení pro postupnou kalcinaci práškových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263617

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pumprla Alois, Pospíšil Jaroslav, Michálek Zdeněk, Žajdlík Josef, Sehnálek Alois, Šafář Jiří, Krejčí Petr

MPK: F27D 13/00

Značky: postupnou, materiálů, práškových, zařízení, kalcinaci

Text:

...přívod 1 spalovacího vzduchu potrubím ll spojen s patním kusem 3 rotační pece l. Axiální přívod 1 a tangenciální přívod Q spalovacího vzduchu kalcinační komory 5 je napojen na potrubí g terciálního vzduchu odneznázorněného chladiče. Horní část kalcinační komory A je spojena spojovacím potrubím lg plynu se spodní částí kalcinačního kanálu 3 umístěnou na patní kus 2 rotační pece l. Horníčást kalcinačního kanálu 3 navazuje potrubím ll plynů...

Zařízení pro automatické řazení proměnného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263616

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wallenfells Pavel, Snížek Jiří, Pavlata Petr, Šída Rudolf, Kovář Josef, Novotný Karel

MPK: B62M 9/08

Značky: řazení, zařízení, proměnného, převodů, automatické

Text:

...Ä a na opačné straně do další vodící drážky Q. Řadící deska 5 je neotočně spojena 5 hnaoím hřídelem g, ze kterého je přenášen krouticí moment na řadící desku g. V segmentech g jsou uspořádána vybraní li, do nichž jsou vloženy vratné pružiny ll, jejichž vždy jeden konec je opřen o dno vybraní lg jednoho segmentu 3 a druhý konec o dno vybrání li druhého segmentu Z. Vratné pružiny ll jsou tlačné. Rozeta l je v záběru s řetězem lg.obdobné...

Způsob zpracování krevní plasmy a její frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263615

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rybák Miroslav, Sedlmayer Oldřich, Čoupek Jiří, Loštický Cyril, Ulrych Stanislav

MPK: A61K 35/16

Značky: způsob, krevní, frakce, zpracování, její, plasmy

Text:

...což má i příznivé ekonomické důsledky. Zivotnost sor~ bentu při opakovaném používání (2 až 3 cykly týdně) je několik roků. Způsob podle Vynálezu tedy podstatné zdokonaluje a ekonomizuje společensky důležitou výrobu významných derivátů krevní plasmy a zlepšuje tím i léčebnou a diagnostickou praxi.V následujících příkladech provedení je uvedeno několik možností zpracování krevní plasmy způsobem podle vynálezu. Tyto příklady však vynález pouze...

Zapojení ovládače k vlakovému zabezpečovači

Načítavanie...

Číslo patentu: 263614

Dátum: 11.04.1989

Autori: Král František, Zdich Rudolf, Vágner Libor, Kubaník Josef, Hós Štěpán

MPK: B60L 3/02

Značky: ovládače, zabezpečovací, vlakovému, zapojení

Text:

...střídánĺ jednoho a druhého ovládacího elomentu. Tato výhoda vyplý á právě z navrhovaného zapojení.Konkrétní zapojení ovladače k vlakovému zabezpečovači podle vynálezu je sohematicky znázorněno na připojeném výkrese.Bistabilní klopný obvod l sestává 2 ttanzistorů El a 22, V jejichž bázích jsou katodou zapojeny Zenerovy diody Ql a 23, na jejichž anody jsou připojeny jednak výstupy od kontaktů ovládacích elementů 3 a g, dále kondenzátorv Ql...

Korozivzdorná austenitická ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263613

Dátum: 11.04.1989

Autori: Košán Václav, Kotouč Josef, Konšel Zdeněk, Kuncl František

MPK: C22C 38/40

Značky: korozivzdorná, austenitická

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje v hmotnosti 0,03 až 0,06 uhlíku, 0,8 až 1,2 manqanu, 0,2 až 0,7 křemíku, stopy až 0,035 fosforu, stopy až 0,015 síry, 17,3 až 18,3 3 chromu, 9,3 až 9,8 E niklu, stopy až 0,05 molybdenu, 0,010 až 0,025 dusíku, 0,01 až 0,06 E hliníku a 0,001 0 až 0,002 5 S vápníku, přičemž musí být současně dodržen obsah feritotvorných prvků vyjádřený chromovým ekvivalentem Ecr Cr Mo 1,5 E si v...

Způsob výroby ložiskové pánve s tlumicím a antifrikčním obložením pro kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 263612

Dátum: 11.04.1989

Autori: Morskov Vladimir, Ešov Anatolij, Litvinov Jevgenij, Kodnir David, Bajborodov Jurij, Pokrovskij Igor, Manenkov Jurij, Sergejev Alexandr

MPK: B21K 1/05

Značky: obložením, ložisko, tlumicím, způsob, antifrikčním, kluzné, výroby, pánve, ložiskové

Text:

...slisováním dvou obrobků se dvěma fluoroplastovými deskami je však účelne jen za uvedených podmínek, protože jen za těchto podmínek se dosahuje pronikání fluoroplastových tyčinek až do hloubky rovné třem až pěti průměrům drátu spirál. Tato hloubka průniku zaručuje pevné spojení fluoroplastové desky s obrobkem tvořeným drátěnými spirálami, jakož i stabilitu charakteristík pružnosti a tlumenítakto vyrobené ložiskové pánve.Je také účelne, když...

Čidlo pro sledování napětí příze u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263611

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Plaňanský Agaton, Ešner Stanislav

MPK: D01H 13/16

Značky: čidlo, sledování, stroje, příze, textilního, napětí

Text:

...je vylepšit funkci a vyřešit provedení čidla pro sledování napětí příze, které by mělo vymezenou možnost kmitání sledovacího ramene na co nejmenší míru, při zachování jeho největší citlivosti.Tento úkol je řešen provedením čidla dle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že opěrné tělísko je upraveno proti Volnému konci sľedovacího ramene a je opatřeno drážkou,jejíž dno odpovídá tvarově a rozměrově tvaru a rozměru sledovacího ramene,...

Kompozice pro ochranné úpravy silikátových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263610

Dátum: 11.04.1989

Autori: Nevosád Petr, Svoboda Bohumil, Mikša Jaromír, Lízal Petr

MPK: C09D 3/58

Značky: kompozice, silikátových, povrchu, ochranné, úpravy

Text:

...struktury silikátu než při použití latexů. Při vytvrzování kompozice se část vody odpaří a část je odvedena kapilárnímsystémem do silikátu. Tím se vytvoří dostatečně prostupy, které při zabezpečení vodotěsnosti jsou paropropustné, čímž je eliminována dominantní nevýhoda jiných epoxidových systémů. současně nový epoxiakrylátový povlak je velmi plastický, takže s přihlédnutím k malé tloušłce kompozice veškerá pnutí způsobené rozdílnou délkovou...

Zapojení kmitočtově fázového detektoru s potlačeným pásmem necitlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263609

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šváb Zdeněk, Vydaren Branislav

MPK: H03D 3/02, H03D 3/18, H03D 13/00...

Značky: potlačeným, necitlivosti, pásmem, kmitočtově, zapojení, fázového, detektoru

Text:

...detektoru podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn přenos detektoru při ideálním stavu, na obr. 3 je znázorněn přenos překomponzovaného detaktoru a na obr. 4 jsou uvedeny průběhy na jednotlivých výstupech bloku kmitočtově-fázovóho detektoru podla vyndlezu.Vstupní svorka 33 kmitočtu fl je spojena se synchronním nastavovacím vstupem 33 horního klopného obvodu 3 a vstupní svorka Q 3 kmitočtu f 2 je spojene se synchronním nastavovacím vstupem 33...

Laboratorní izobarický desorbometr se záznamem plynové produkce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263608

Dátum: 11.04.1989

Autori: Duda Ladislav, Oboda Oldřich

MPK: G01F 1/74

Značky: plynové, laboratorní, izobarický, produkce, desorbometr, záznamem

Text:

...izobarického desorbometru je těleso desorbomet ru 3 uchycené na horní desce l, V němž je vytvořena vzduchotěsně uzavíratelná měrná nádobkas víčkem měrné nádobky á pro uložení sledovaného vzorku uhelné drti Q. Trojcestný kohoutg umožňuje propojení prostoru měrné nádobky vzorku uhelné drti 5 cejchovanou průsvitnou hadičkou ll nebo s vnější atmosférou. V průsvitná hadičce ll vlivem uvolñování plynu ze vzorku uhelné drti se pohybuje kapka...

Programovatelný generátor kombinací logického signálu s nastavitelnými parametry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263607

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molliner René, Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Strnad Pavel

MPK: H03K 3/02

Značky: programovatelný, generátor, logického, kombinací, parametry, nastavitelnými, signálu

Text:

...připojen k prvému vstupu bloku łł stopu, jehož druhý vstup je napojen na výstup lg bloku 5 externího zastavení a jeho třetí vstup je pripojen k prvému výstupu lglgbloku łg časovacích signálu, jehož druhý výstup lg je napojen na prvý vstup bloku lg konce kroku a jeho třetí Výstup lg je napojen na druhý vstup bloku głlčítaěe adresy, jehož prvý vstup je připojen k prvému výstupu łgl bloku lg spuätění a zastavení, jehož vstup je zapojen do...

Enzymový elektrochemický senzor na stanovení alkoholů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263606

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gilar Oldřich, Doležal Bohuslav, Volf Radko, Pavlíček Zdeněk, Nepožitek Jiří, Marek Miroslav, Šťastný Miloslav

MPK: G01N 27/00

Značky: enzýmový, přípravy, stanovení, elektrochemický, senzor, způsob, alkoholů

Text:

...obsahuje detektor kyslíku, na němž je fixována vrstva nebo membrána s imobilizovaným enzymem alkoholoxidázou. Podstatou vynálezu je, že vrstva nebo membrána je tvořena polymerem obsahujícím reaktivní zbytek organické sloučeniny vybraný ze skupiny obsahující aldehydové skupiny, aminoskupiny, karboxylové skupiny nebo izonitrilové skupiny, přes které je na polymer enzym vázán kovalentní vazbou. Způsob přípravy spočívá v tom, že na polymerní...

Způsob odstraňování amonných iontů z odpadních roztoků hydrometalurgických provozů a hydrochemické těžby kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263605

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matoušek Pavel, Füssel Jan, Rajdl Josef, Kysela Vladimír, Řehák Alexandr, Šlosar Jindřich, Novák Luboš, Zubček Ladislav

MPK: C02F 1/76

Značky: těžby, kovů, amónnych, odstraňování, hydrometalurgických, hydrochemické, způsob, odpadních, provozu, roztoku, iontů

Text:

...1 až 14, teplotu 0 až 80 °c a obsah amonných iontů 3 až 1 000 mg.1-1, nejdříve zalkalizují na pH nejméně 11. vyloučenâ srałenina hydroxidů kovů se případně odstraní, načež se smísí s roztokom odpadníoh chlornanů z výroby chloru a jeho sloučenin, obeahujícím 50 až 170 g aktivního chloru a až 50 g volného hydroxidu v litru, v množství až 125 1 roztoku odpadního chlornanu na 1 m 3,odpadnich roztoků hydrometalurgiokých provozů a hydrochsmické...

Zařízení na míchání a čerpání kapalin a suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263604

Dátum: 11.04.1989

Autori: Votípka František, Čáp Miroslav, Šolc Jindřich

MPK: B01F 11/00

Značky: zařízení, míchaní, kapalin, suspenzí, čerpání

Text:

...osy trubky a dooílíse cirkulaoe potřebné pro míohání. zařízení pro čerpaní a míohání je pružně ucbyceno nasamostatném závěsu nebo na víku nebo horním okraji nádoby. Zařízení podle vynálezu umožňuje zahájit míchání i když nasávací otvor je zesypán pevnou fází.Tímto způsobem dochází k promíchávání obsahu nádrže, případně k čerpaní tekutiny.Tento způsob dopravy tekutin je málo náročný na potřebu energie a hodí se všude tam,kde není požadováno...