Archív za 1989 rok

Strana 69

Způsob přípravy esterů N-alkyl-beta-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263683

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejcar Emil, Blažková Dana, Horálek Jiří

MPK: A61K 31/195, C07C 101/08

Značky: způsob, esterů, přípravy, n-alkyl-beta-alaninu

Text:

...kyselín lze očekłvet zejména tyto reąkční produktyPři adici euinů ne c-c vazbu elfmbeta-nonasycenych estorů nonokarboxylových kyselín vyjuu ekrylitů ui ediční eloučanina (A) vidy alespoň jeden asymetricky uhlík, takže uvedeným způsobem vzniká raceníckt ni opticky aktivních inonerů. x jednotnáuu teakčnímu produktu lze doepět pouze v případě ekrylitů, tedy kdy R 1 s R 2 - E.Půlobením aminu ne ve vodě málo rozpustný akryl. v nolárnín...

Tepelná izolace namáhaného povrchu, zejména panelu ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263682

Dátum: 11.04.1989

Autori: Semenec Stanislav, Bula Lumír, Hermann Antonín

MPK: F27D 1/18

Značky: panelu, namáhaného, povrchu, izolace, tepelná, zejména, ocelářské

Text:

...tvrdost povrchu bráni zase erozi oetrohrannými čâsticemi proudicími se spllenými plyny a amezuje jejich proniknutí k povrchu základního materialu, čímž se rovněž prodlužuje provozuschopnost celé pece. Tepelná izolace povrchu tvoří rovněž izolant mezi elektrodami a uzemněnými částmi pece, ktorý zabraňuje elektrickým průrazům, způaobujícím obvykle dlouhodobější vyřazení pece z provozu.Panel ocelářská pece opatžený tepelnou izolací jeho...

Zapojení pro beztransformátorové ovládání pulsní zdrojové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263681

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kaseir Josef, Rež Jaroslav

MPK: H02M 5/04

Značky: ovládání, zdrojové, soustavy, pulsní, zapojení, beztransformátorové

Text:

...první hladiny je spojena s vyhodnocovacím vstupem glł první hladiny logiky 3 ovládánía zároveň s napájeoím vstupom gg logiky Q ovládání. svorka druhé až n-téhladiny ggg ažggn je spojena s druhým až n-tým vyhodnocovacím vstupom gjg až glg logiky g ovládání. Prvníaž n-tý zapínací výstup ggł až ggg logiky Q ovládání je spojen se vstupy 53 až 15 druhéhoaž n-tého nízkopříkonového spínače gg až Ag. Výstupy 53 až 55 druhého až n-teno...

Způsob výroby modifikovaných flotačních přípravků na bázi alkylsulfátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 263680

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pedál Miroslav, Prachař Otakar, Malatinský Kornel, Morák Milan, Kontra Štefan, Müller Karel, Šindelář Vlastimil, Zadák Milan, Machovič Vladimír

MPK: C11D 1/12, B03D 1/00

Značky: přípravků, bázi, výroby, modifikovaných, způsob, alkylsulfátů, flotačních, sodných

Text:

...po sulfataci bez desorpce ihned dál zpracovávat. sulfatace kyselinou sírovou nebo oleem vede také k použitelným produktům sulfatace, avšak pro nutný vyšší pfebytek sulfatačního činidla obsahují produkty sulfatace větší podíly kyseliny sírová.V každém případě je žádoucí kyselé produkty sulfatace co nejrychleji převést na sodné soli, protože při jejich skladování klesá časem stupeň dosažené sulfatace. Proto jsou pro sulfatací a další...

Zařízení pro plnění podélných koryt ve stájích s chovem prasat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263679

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matoušek Aleš, Brož Václav

MPK: A01K 5/02

Značky: prasat, chovem, plnění, podélných, zařízení, stájích, koryt

Text:

...uzavřené potrubní odbočky s uzávěry nad koryty. Tyto dopravní rozvody s odbočkami umožňují dopravu kapalného krmiva, jeho dávkováni a proplachování trubního systému i čistění a desinfekci celé soustavy. Nevýhodou tohoto zařízení jevšak dávkování kapalného krmiva do koryta jen z jednoho stálého místa. Pro podélná korytsto nedostačuje, neboť V kapalné krmné směsi, zejména pokud má menší obsah sušiny. pevné částice rychle sedimentují. Tím...

Zařízení pro stohování výstřižků v dutině střižného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263678

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zháněl Miroslav

MPK: B65B 47/06

Značky: dutině, zařízení, výstrižku, nástroje, střižného, stohování

Text:

...tzv. odpruženýoh elementů a v konečné fàsi se přesunou přes přesouvací hranu. Jednotlivé výlisky jsou tedy stohovány do sloupců požadovaného množství kusů výstřižků přímo v horní části střiäného nástroje nejčastěji ve svislé polose směrem nahoru. Jedná se většinou o mnohootiskové nástroje, kde značné problémy vznikají se systémy západek, které jsou nutné v horní části střižného nástroje pro zadržení posledního výlisku /celého sloupcel...

Promývatelná sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: 263677

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doňarová Jana, Kubrycht Martin

MPK: G01N 27/07

Značky: promývatelná, sonda

Text:

...sonda vyznačuje tím. že prívod proplachovací kspeliny je opatřen zpětným ventilem.Funkce sondy je vysvětlena v nasledujícím popisusonda sestává z válcové vnějšíelektrody ł opatłenéjvstupními otvory 3 zakrytými sítky § a 3 valcové vnitřní elektrody 5 opatřené proplachovacími otvory á umístěnými proti vstupním otvorům 3 vnější elektrody l. Elektrody jsou od sebe navzájem odizolované izolační rozpěrkou Q na straně vstupu promývací kapaliny...

Způsob přípravy hydrochloridu 5-(3-dimethylaminopropyliden)-5H-dibenzo(a, d)-10,11-dihydrocykloheptenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263676

Dátum: 11.04.1989

Autor: Punčocháč Ludvík

MPK: C07C 87/458

Značky: způsob, hydrochloridu, 5-(3-dimethylaminopropyliden)-5h-dibenzo(a, přípravy, d)-10,11-dihydrocykloheptenu

Text:

...vodný roztok chlorovodíku. Je-li výchozí látkou karbinol amitriptylinu II, pak na jeho dehydrataci i na neutrnlizci vzniklé báze III postačuje též dávka vodné kyseliny chlorovodíkové.b) vynálezen specifikované reakční prostředí je jednoduché a tvoří je směs aromatického nebo alifatického uhlovodíku, vybraného ze skupiny zahrnující toluen a petrolether. s dalšími orqanickými rozpouštědly vybranými ze skupiny zahrnujíoí...

Stojan obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263675

Dátum: 11.04.1989

Autor: Čadek Vladimír

MPK: B23Q 1/02

Značky: stroje, stojan, obraběcího

Text:

...pohybu stroje po loži až 0,2/1 000 mm pri plném výsuvu vřetena.Uvedená nedostatky podstatné odstraňuje provedení stojanu obráběcího stroje, umožňující odstrañovat jeho deformace vzníkající napríklad płí vyrovnávání kolmosti osy vrtacího vřetana vodorovných vyvrtlvacích a Erézovacích strojů, jehož podstata spočívs v tom, že v piírubě spodku stojanu jsou vytvoreny alespoň dvě kruhové nadlehčovací buñky, utěsněné 0-kroužky a naplněné olejem,...

Vnitřní bandáž s kulovým povrchem pro natáčivé statorové lopatky axiální turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263674

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mudrák Lubomír

MPK: F03B 3/18

Značky: turbiny, statorové, vnitřní, bandáž, axiální, natáčivé, lopatky, povrchem, kulovým

Text:

...šířka středních kroužků je větší, než poloměr nosných čepů o minimální, a pevnostního hlediska nutný přípravek. přitom vnější kulový povrch středních kroužků je axiálně vzd 61 enod konců listů natáčivých statorových lopatek nejméně o velikost poloměru čepů na konci natáčivých statorových lopatek. kdežto mezi vnějším kulovým povrchem krajních krouäků a listy natáčivých statorových lopatek je vytvořena minimální vůle.Výhodou tohoto řešení...

Tlumič hluku spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263673

Dátum: 11.04.1989

Autori: Diditz Otakar, Lahoda Jaroslav

MPK: F01N 7/18, F01N 7/02

Značky: tlumič, spalin, hluku

Text:

...hluk spalování a jejichž utlumení je nejvíce žádáno. Instalace tlumičů hluku spalín podle vynálezu je jednoduäší, neboč otočením jedné části tlumiče hluku vůči druhé kolem osy vnějäího vâlcového pláště lze nastavit libovolný úhel mezi vstupním a výstupním otvorom. Rovhěž nároky na prostor potřebný pro instalaci tlumičů hluku spalín jsou menší, protože tlumič hluku spalín podle vynálezu svým řešením A umístěním vstupního s výstupního otvoru...

Dutá polyfenylenoxidová vlákna a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263672

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pechoč Vladimír, Štefaničáková Alena, Mravčák Stanislav, Rufus Ján, Pechočová Marie

MPK: D01F 6/66, D01D 5/24

Značky: polyfenylenoxidová, způsob, přípravy, dutá, jejich, vlákna

Text:

...s koncentrací glycerinu do 25 hmot. S. zušlechłovâní po pžedchozím navíjení se provádí ve vodní lázni se 40 hmot. I glycerinu.Odtshová rychlost se pohybuje od 2 do 50 m/min. Délka koagulační dráhy je 50 až 400 cm,zušlechěovącí lázně 200 až 400 cm. vlákno se navíjí do předem nnvíjàku.Podrobněji je postup popsán v následujících příkladech. P ř í k 1 A d 1Pqlyfenylenoxid s mol. hmotností ix t 74 000 se rozpustí ve směsi chloroformu a...

Regulovatelná tryska

Načítavanie...

Číslo patentu: 263671

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kalina Miroslav

MPK: B05B 1/02

Značky: tryska, regulovatelná

Text:

...nevyčíštěné pásy uaszenin. Nevyčištěné trubky se potom rychleji znovu zanášejí a mají horší prestup tepla.Uvedené nedostatky odstraňuje tryska pro čištění vnitřního povrchu trubek tlakovou vodou podle vynálezu, která je konstruována tak, že ji tvoří spodní část válcového tělesa trysky, upravená na trubce pro přívod tlakové vody, která je opatřena otvory a po obvodu ukončena plochou, šikmou k ose válcového tělesa a horní část válcovéhc...

Stator elektrického stroje točivého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263670

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žák Zdeněk, Rakus Jaroslav, Šrámek Karel

MPK: H02K 1/18

Značky: výroby, stroje, točivého, způsob, elektrického, stator

Text:

...osy vrtání statoru přímá čela gg pôlového nástavce g. Příčný profil pólového nástavce je uzavřen vůči části gł oblouku válcem výseče pravidelným alespoň dvoustěnem gg, vytvoženým mezi konci přímých čel gg, přičemž spoj mezi dvěma stenami dvoustěnu gł je blíže ose vrtánl statoru než-li konce přímých čel gg. Pôlový nástavec Q má při svém obvodu tvořeném dvěma přimými čely 33 a dvoustěnem 3 uspořádány tedy alespoň čtyři permanentní magnety l....

Stavitelný membránový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 263669

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vojtech Zdeněk

MPK: H01H 35/34

Značky: spínač, membránový, stavitelný

Text:

...vynálezu je znázorněna příruba l opahřená přívodním hrdlem s clonou, v jajímž vnitřním prostoru je uspořúdána pružná membrána 3, která je obvodové vodotěsné sevřena mezi hrncovitou přírubou l a přítlačnou přírubou 5. Přítlačná příruba je opatřena na své vnitřní straně osazením, v němž je suvně uložena miska Q, která je svým dnem přimknuta k pružné membráně 1, například ze silikonové pryže. Boční stěny přítlačné příruby A jsou opatřeny...

Zařízení pro optickou kontrolu průhledných elektrodových soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 263668

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubek Jan, Michalička Jan

MPK: G01N 21/01

Značky: elektrodových, průhledných, zařízení, soustav, optickou, kontrolu

Text:

...vynálezu je dále popsân pomocí výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno celkove uspořádání s projekčním mikroskopem, na obr. Z je pohled na uložení kontrolované součástky.Na pracovní ploše lg projekčního mikroskopu l na obr. 1 je umístěn polarizátor §. Nad ním je na podložce § uložena kontrolovaná součástka 1. tvořená průhledným substrátem Zł a elektrodovou soustavou lg. Na elektrodové soustavě lg je rozprostřena vrstva g kapalných krystalů,...

Fotometr s optickou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263667

Dátum: 11.04.1989

Autori: Marek Miroslav, Doležal Bohuslav, Pavlíček Zdeněk, Volf Radko, Mostecký Jiří Akademik, Pavelka Ivan, Rybář Vladimír, Kolář Milan, Karhan Jiří, Šťastný Miloslav

MPK: G01J 1/04, G01J 1/00

Značky: fotometr, vazbou, optickou

Text:

...s čidlem.Fotumetr 5 optickou vazbou podle vynálezu představuje vylepšení zejména z technologického a technickoekonomickéhc hlediskaą Intenzita vysílanáho světelného toku je úměrná zabarvení diagnostického materiálu. Protože tato intenzita závisí na velikosti proudu tekouciho světelným zdrojem, který dodává elektronický obvod, je této okolnosti využite proĺzjlštěni hodnot zabarveni převodem na klasické měření napětí.Pŕinos vynálezu spočíva také...

Zapojení přepěťové ochrany třífázového měniče střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263666

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: měniče, ochrany, zapojení, třífázového, střídavého, napětí, přepěťové

Text:

...třífàzového polovodičového měniče střídavého napětí se stávající přepětovou ochranou s RC členy zapojenými v každé fázi měniče. Na obr. 2, 3,4 jsou znázorněna schémata zapojení s přepěčovou ochranou podle vynálezu, kde na obr. 2 je zapojení 5 měničem V třífázovéh, úsporném provedení,na obr. 3 je zapojení měniče v obvyklém třífázovém provedení a na obr. 4 je zapojení přepěčové ochrany podle vynálezu pro třífázové reverzační provedení měniče. Na...

Prostředek pro stanovení proteolytické aktivity a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263665

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/68

Značky: prostředek, proteolytické, stanovení, způsob, výroby, aktivity

Text:

...a je možno je stanovit např. spektło~ fotometricky, po odfiltrováni nebo odstředěni nerozloženého nerozpustnáho substtátu.vynález je dokumontován príklady.Azokasein byl v tenké vrstvě zahřiván v horkovzdušném sterilizátoru při teplotě 200 °cpo dobu 5 hodin. Po záhłevu byl tepelné modifikovaný azokasein opakované suependován ve2 až 4 roztoku hydroxidu sodného, dokud se uvolñovalo intenzivni hnědočervené až červená zabarvaní. Poté byl...

Segmentová třídicí plocha vibračního třídiče z nekovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263664

Dátum: 11.04.1989

Autori: Harna Milan, Turek Otakar

MPK: B07B 1/48

Značky: nekovového, třídiče, plocha, materiálů, třídicí, vibračního, segmentová

Text:

...na vyobrazení. kde obr. 1 představuje třídicí plochu při pohledu shore a obr. 2 znázorňuje tuto tľídicí plochu zpředu. obr. 3 uvádí detail spojení dvou segmentu na stykových koncích pomocí do sebe zapadajících výstupkň s otvory, do nichž je zasazen čep, při pohledu shore. obr. 4 znázorňuje toto spojení podle řezu A-A na obr. 3. obr. 5 uvádí výhodné provedení, kdy segmenty na jednom konci mají vybraní, které umožňuje jednoduché zaklesnutí za...

Zapojení modulu pro sériovou komunikaci v lokálních mikropočítačových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263663

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrejsa Jan, Kokeš Josef

MPK: G06F 13/00

Značky: lokálních, mikropočítačových, komunikaci, zapojení, sítích, modulu, sériovou

Text:

...kapacitu těch účastníků, který se přenosu dat přímo neučastní. Mimoto je výhodné, že přenos dat nevyžaduje žádného řídioího,privilegovanáho účastníka.Na přiloženém výkrese je uvedena principiální zapojení modulu pro sériovou komunikaciv lokalních mikropočítačovýoh sítích podle vynálazu. Výstup 3 generátoru hodin ł je připojen na vstup 1 USART obvodu 1, který je pŕipojen k mikroprocesorové sběrnioi gg. USART obvod5 je vybaven datovým výstupom...

Sběrač kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 263662

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bureš Bohumil, Smrž Pavel, Svoboda Miroslav

MPK: A01B 43/00

Značky: kamene, sběrač

Text:

...ve vodorovné a svislé rovině a dále umožňuje přenášení krouticího momentu. K povrchu rotoru je připevněna jednoduchá šnekovnice. K rotoru a k vnější stěně jednochodé šnekovnice, která nepřichází do styku s kameny, jsou pŕipevněny vĺpravidelných vzdálenostech pracovní prsty. Část pracovních prstü pŕečnívá nad okraj šnekovnice, což umožňuje prcsévat zeminu, která se hromadí při hrnutí kamene. Spojení úplné řádkovací šnekovnice s kloubem a...

Způsob stanovení celkového obsahu síry ve ftalocyaninech mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263661

Dátum: 11.04.1989

Autori: Horáčková Stanislava, Drahokoupilová Milada, Netušil Zdeněk, Caldová Jana, Lakomý Jaroslav

MPK: G01N 3/16

Značky: způsob, síry, stanovení, mědi, celkového, ftalocyaninech, obsahu

Text:

...vynálezu. spočívá v tom, že se vzorek látky podrobí oxidačni mlnerallzaci spálením ve skleněné baňce Schönigerovou technikou a v upraveném mineralizátu se sira, přitomná jako kyselina sírová, stanoví potenciometrickou titrací odměrným roztokom chloristanu olovnatého na índikačním systému ferro ferrikyanid v soustavě elektrod p 1 atinová~nasycená kalomelová.Metoda je jednoduchá a dává spolehlivá výsledky, Je vhodná pro sledování kvality...

Způsob dekontaminace předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263660

Dátum: 11.04.1989

Autori: Doubravská Zdena, Černý Jindřich, Severa Jan, Knajfl Josef

MPK: G21F 9/00

Značky: předmětů, dekontaminace, způsob

Text:

...soli chelatačního činidla, zejména ze skupiny polyaminopolykarboxylových kyaelln a následně se působí na dekontaminovaný předmět ultrazvukem v témže roztoku. Ponorení dekontaminovaněho předmětu do roztoku je nejlépe provádět na dobu 1 min až 24 hodín pri teplotě 273 až 333 K. vodný roztok 0,1 až 30 hmot. soli chelatačního činidla se upraví pred pusobením ultrazvuku na hodnotu pH 3,0 až 7.0, přičemž teplota se upraví na hodnotu 283 až 335...

Kontinuální mikroextraktor pro izolaci a zakoncentrování cizorodých látek z průtočné vodní fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263659

Dátum: 11.04.1989

Autor: Valenta Vítězslav

MPK: B01D 11/00

Značky: průtočné, kontinuální, cizorodých, látek, fáze, vodní, zakoncentrování, izolaci, mikroextraktor

Text:

...výtčžku extrnkce a stupně zakoncentrování analyzovaných látek, v male spotřehě vysoce čistých extrekčních činidel u v hygienické nesúvsdnosti izolačního a konoentračního postupu.Na pžiloženém výkresu je schemnticke zobrazení konkrétního provedení kontinuálního mikroextraktoru podle vynálezu, který je uzpůsoben pro práci s extrakčními činidly. jež mají hustotu vyšší neho nižší než má voda. Na uvedeném obr. je mikroextraktor sesteven pro...

Vrtací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263658

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Rudolf, Frajer Miloš

MPK: B23B 47/28

Značky: vrtací, přípravek

Text:

...zobrazen na priloreném výkresu,lode na obr. 1 je znazorněn podélný osový re vrtacím prípravkom a na obr. 2 rez v rovině kolos na podélnou osu vrtacího prípravku.vrtací prípravok sestava z dutěho valcového tělesa g. které je na obou svých koncích opatřeno vnějäím zaviten pro nalroubovćní upínací koncovky g, v níž je otočné uloäen vystłedovací čep 4, který je z vnčjií strany upínací koncovky g ejíštěn naticí g s podloikou g. v dutóm valcověm...

Dvoukruhový chladicí systém elektronického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263657

Dátum: 11.04.1989

Autor: Olejšek Oldřich

MPK: H02K 9/18

Značky: dvoukruhový, stroje, točivého, chladicí, elektronického, systém

Text:

...sekundárního okruhu 3, který je otevłený a s proudícím studeným vzduchom. výměníku tepla 5 a dvouokruhového ventilátoru 1 hnaného poháněcím motorem §. Dvouokruhový ventilátor § sestává ze společného nosného kotouče ál płecházejícího v dvoustranné lopatkovémolos lopatkami § 1 primárního okruhu 3 a s lopatkami §§ sekundárniho okruhu 3 ve společné ventilátorové ekłíni rozdelené přepáikou gg tvaru prstence na komoru gg primárního okruhu 3 a konoru...

Zařízení k optimalizaci výkonu kotle na plynná, kapalná nebo pevná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263656

Dátum: 11.04.1989

Autor: Havlíček Václav

MPK: F22B 35/00

Značky: plynná, paliva, pevná, optimalizaci, výkonu, zařízení, kotle, kapalná

Text:

...3 tlaku páry a k jeho třetímu vstupu je připojen výstup prvního odporovüho teplomäru lg. K výztupu matematického členu ll je připojen první čízlicový měřicí přístroj ll.Kotel l je za spalovacím prostorem l opatřen odběrnou trubicí ll vzorku spalin zaustěnou do analyzátoru lg pro měření obsahu kysliku ve zpalinaoh. Výstup analyzútoru lg je spojen se vstupom druhého odporového teploměru ll zabudovaného na konci kotle l. K výstupu druhého...

Prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263655

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/49

Značky: prostředek, součástí, kapalin, biologických, diagnostický, významných, stanovení

Text:

...do oxidačně-kopulační reakce, jejímž výsledkem je intenzívně zharvené chinoniminové nebo diazamerccyaninové barvivo. Jako tzv. aktivní komponenty jsou k tomu nejčastěji užívány aromatícké nebo heterocyklické aminy, zejména 4-aminoantipyrín a/nebo heterocyklické hydrazony. jako například N-methyl-2-benzthiazolinonhydrazon. Jako pasivní komponenty je pak možné použít různé fenoly nebo naftoly, sekundární nebo texcíární aromatické nebo...

Zařízení pro odsávání aerosolů z beztlakových prostorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263654

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiedler Jan, Kučera Jiří

MPK: F03B 13/00

Značky: beztlakových, odsávání, aerosolů, prostoru, zařízení

Text:

...a to jednak přímým stykem s kapalinovou mlhou v odpadním prostoru hydraulické turbíny a jednak kapalinovou mlhou dopravovanou otvory v hřídeli pomocí čerpaoího účinku rotujícího hřídele, płičemž tato tlaková kapalina je odebírána z tlakového systému, z jehož beztiakového prostoru ventilátor odsává.Výhodou ventilltoru podle vynálezu ja, že jako pohonné kapaliny se použije tlakové kapaliny hydraulického systému, z něhoz ventilátor odsáva...

Kluzné uložení kruhového soustružnického nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 263653

Dátum: 11.04.1989

Autori: Moravec Josef, Ohera Jiří

MPK: B23B 29/12

Značky: uložení, kruhového, kluzné, soustružnického, nože

Text:

...öepů. Ve dnech pouzder s kuželovým otvorem jsou raäroubovány vymezovací šrouby, pojiitěná pojištovacími maticemi, které přes valivá lolisks vymeruji vúli kuželových ćepů.Płíkladné provedení uložení kruhoveho nože je nazorněno v fezu na přiloženém výkrese.Těleso držaku ł nože 2, ma dvě rantsna, v nich jsou provedeny otvory s vnittním avitem, do kterých jsou aäroubována pouzdra g s kuäelovým otvorom, opatženým výetelkou z 1 oíekového kovu...

Způsob řízení jasu zobrazení a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263652

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bürger Milan, Zděnek Jiří

MPK: G06F 13/42

Značky: zařízení, způsobu, provádění, tohoto, způsob, zobrazení, řízení

Text:

...jevily jak vertikální, tak horizontalní linie stejně jasne.Príklad zařízení pro dvoustupňové řízení jasu zobrazení je blokovü uveden na płilelenln výkrese.Generator Q znaků, případně nahrasený obrazovou paměti, ma dva výstupľa 2 nich první výstup gł e informací o tvaru ładku rastru znaku je připojen na jeden vstup gi posuvněho registru § a druhý výstup gg s informací o jasu adku rastru znaku je připojen na jeden vstup 5 pamětováho ćlenu 1....

Oscilátor s rotátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263651

Dátum: 11.04.1989

Autori: Trnka Josef, Laipert Miloš, Moos Petr

MPK: H03B 5/08

Značky: rotátorem, oscilátor

Text:

...31. Dale je k tomuto vstupu operač ního zesilovače 91 připojen jeden konec druhého odporu 52, jeho druhý konec je spojen e výstupní svorkou g rotátoru gg a mezi tento vstup operačního zesilovače gg a jeho výstupje zapojen třetí odpor 33. Mezi druhý vstup operačního zesilovače Q a jeho výstup je zapojen čtvrtý odpor 3. a mezi tento druhý vstup a vstalný uzel Q rotatoru gg je płipojen proměnnýodpor 55. Vztažný uzel Q je zároveň první výstupní...

Uspořádaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263650

Dátum: 11.04.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: kolon, uspořádaná, výplň

Text:

...rozpěrek vytváłeji příznivé podmínky jak pro tok kapaliny tak i páry. Tím se snižují tlakové ztráty a výplň vykazuje dobrou dělici účinnost. Vzhledem k tomu, že se V osnově tkané struktury používá kapilárních pásku, které dokúží rozvést kapalinu i do vodorovného směru, získava výplň dobrou samorozdělovaci schopnost,takže nevyžaduje tak dokonalých rozdělovačů. Jelikož základní materiál pásku je levný, je levná i celá výplň.Přikladné provedení...

Způsob výroby povrchově hydrofilních kolonových výplní z organických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263649

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šulc Jiří, Křivský Zdeněk, Raschig Gert, Králíček Jaroslav, Linek Václav, Sinkule Jiří

MPK: B01D 3/00

Značky: kolonových, hydrofilních, výplní, polymerů, výroby, organických, způsob, povrchové

Text:

...například nízkotlaký polyetylen, polyvinylfluorid a jiné halogenované polymery a kopolymery,popřípadě jejich směsi.Analogickým způsobem lze použít libovolné směsi teplotně stálých hydrofobních polymerů,např. polyvinylfluoridu, s libovolným hydrofilním polymerem nebo kopolymerem, jak jsou uvedeny v dalším, za předpokladu, že hydrofilní materiál, přidáváný v relativně malém množství,má nižší teplotu tavení a nižší viskozitu taveniny než základní...

Způsob radioimunochemického stanovení digoxinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263648

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macháň Vladimír, Matějka Petr, Galoci Ján, Rauch Pavel, Marek Miroslav

MPK: G01N 33/50

Značky: způsob, stanovení, radioimunochemického, digoxinu

Text:

...minut při 20 °C, přičemž sedimentační rychlost použitého nosiče je natolik malá, že není nutno inkubační směs míchat či třepat. Po uvedené době se nosič s imobilizovanou protilátkou a na ní imunochemickou interakcí navázaným digoxinem odstředí a na základě změřené radioaktivity se stanoví obsah digoxinu v analyzovaném vzorku krevního séra.Výhodou způsobu stanovení digoxinu podle vynálezu je především, výrazné zkrácení inkubační doby s celkové...

Způsob výroby sušeného tlakového vzduchu s využitím kompresního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263647

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hnátek Vladimír, Hájek Daniel, Břeclav

MPK: B01D 53/26

Značky: kompresního, způsob, sušeného, využitím, tlakového, výroby, vzduchu, tepla

Text:

...je pro proces sušení příznivé. Pro případ nerovnoměrného provozu kompresorovny, zvláště při provozu více kompresorů na jeden sušič, je vhodné zachovat možnost elektrického příhřevu regeneračního vzduchu na potřebnou teplotu regenerace silikagelu 120 až 130 °C. chod pomocného topného tělesa je ovšem ovládán termostatem, takže nedochází k nadbytečné spotřebě elektrické energie. využitý regenerační vzduch, který má v důsledku vysokého obsahu...

Způsob úpravy hnědého uhlí před jeho spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263646

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žufníček Jiří, Paleček Vladimír

MPK: C10L 9/08

Značky: spaľovaním, hnědého, úpravy, způsob, před, uhlí

Text:

...že se získá palivo, kteréje zčásti odsížené ale přitom vysoce reaktivní tj. dobře se spalující a dále bývá výhřevný plyn, který lze využít například pro atabilizaci plemene i pro jiné účely. Dosažitelného stupně odsíření se dosáhne způsobem, který je investičně i provozně nenáročný a který ve srovnání se známými způsoby odsíření spalín nesnižuje patrným způsobem účinnost výroby tepla. Je totiž známo, že tepelný rozklad hnědáho uhlí je pochod...

Potrubní odbočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263645

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kanický Viktor, Golka Milouš, Huňka Pavel, Svěrák František

MPK: F16L 41/02

Značky: odbočka, potrubní

Text:

...potrubními větvemi, s nimiž vytváří uzavřený skříňový profil.Vyztužením potrubní odbočky skořepinovým seqmentem podle vynálezu se usnadní výroba těchto odboček, sníží jejich hmotnost, zlepší průtočné poměry a zcela odstraní náklady,jež souvisí s tříděním materiálu na dosud používaná výztužná žebra z hlediska skrytých závad,zejména zaválcovaných trhlin ap.Příklady provedení potrubní odbočky podle vynálezu, sestávající 2 válcových...

Kopolymery kyseliny akrylové nebo methakrylové respektive jejich solí alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263644

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hudečková Iva, Doležal Vladimír, Čefelín Pavel, Hudeček Slavko

MPK: C08F 220/06, C08F 283/00

Značky: jejich, kyseliny, kovů, akrylové, alkalických, methakrylové, kopolymery, respektíve, solí

Text:

...a dietylenglykol(3-oxa-1,5-pentandiol).oligouretan s jednou nebo dvěma koncovými vinylovými skupinami se připraví buč postupně,tj. nejprve se nechá reagovat diisokyanát s hydroxyakrylátem, resp. metakrylátem a po skončení reakce se provede adice s příslušným diolem. Reakci lze provést rovněž jednostupňově, kdy reagují obě hydroxysloučeniny, monohydroxy- a dihydroxy- současně s diisokyanátem. Jak v prvním, tak i v druhém případě funguje...