Archív za 1989 rok

Strana 68

Leskutvorná přísada vytvářející s ionty dvojmocného zinku dostatečně silné komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263723

Dátum: 11.04.1989

Autori: Šulc Jiří, Záruba Jiří, Novotný Miloš, Košťál Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: komplexy, silně, vytvářející, dostatečně, zinku, dvojmocného, prísada, ionty, leskutvorná

Text:

...pokovovaci časy proti např. slabě kyselým láznim, ve kterých lze pokovovat při 500 až 700 A na m 2 a proudovém výtěžku 95 až 98 .Závažným nedostatkom alkaliokých lázni je poměrně úzký rozsah proudových hustot, ve kterém lze pokoveni provádět. Způsobuje to snadná pasivovatelnost anod. Při nízkych nebo naopak vysokých anodických proudovýoh hustotách se pokrývaji pasivní vrstvou oxidačních produktů, která bráni jejich rozpouštěni. Pokoveni pak...

Zařízení pro rovnoměrné podávání drátu o proměnném průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263722

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ševela Pavel, Kudrna Milan

MPK: B29L 23/00, B29C 47/10

Značky: rovnoměrné, podávání, průřezu, drátu, proměnném, zařízení

Text:

...na sekaci hlavě. Také tvar jednotlivých pružných prstenců může být různý. Z výrobniho hlediska je výhodné,je-li jejich tvar jednotný. Je však možné na jednom válci kombinovat dva i vice různých tvarů prstenců za předpokladu, že bude za chován stejný vnější průměr podávacího válce všemi tvary prstenců. ý Prstence jsou fixovány proti axiálnimu posunu nákružky a drážkamipna podávacich válcich. Proti pootočení nebo prokluzu na válci jsouzajištěny...

Spoj dvou profilů, zejména profilu příčníku s profilem jeřábového mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263721

Dátum: 11.04.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: B66C 5/02

Značky: jeřábového, profilů, profilem, zejména, příčníku, mostů

Text:

...os Na vnější plochuprofilu g jeřánového mostu dosedá přítlašný kroužek § hrncoíritého tva~ I-u,~a to svoji mezikmąhovoů plochou gýPřítlačný kroužek 8 ,je k prpfiluvłg přítlačovápĺvčnlłyřmi šzýçuby 2 s hlavami 5 .Meąiíprofily 3, g je uložena výrovnávàcýí podložka g ne-W ýzíkzfçíhověłwxo tvaru.hAA ĺ ĺ il. Spoj dvou profilů, zejména grofilu příčniku vs AprofilemÁjeřá-ą-Wĺ łäového mostu, zahŕnujiaaíÁ nejméně jeden. šroub proçházejíci W ...

Potrubní podpěra

Načítavanie...

Číslo patentu: 263720

Dátum: 11.04.1989

Autori: Holubář Čestmír, Plaček Jan

MPK: F16L 3/16

Značky: podpera, potrubní

Text:

...je možno provádět v určitém rozmezí i výškové vyrovnání potrubních podpěr na trase.Příklady konkrétního provedení vynálezu jsou sohematicky znázorněny na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje řez podpěrou v základním provedení s použitím vlnovoe, obr. 2 elternativní provedení podpěry tvořené vakem a pevnou vzpěrou, obr. 3 elternativní provedení pďdpěry tvořené pouze poddejným vakem.Podle vynálezu je na pevném základu l, vytvořeném...

Excentrický klíč k ovládání uzávěrů zajištěných proti nežádoucí manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263719

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dohnal Jan, Zadražil Milan

MPK: E05B 19/12

Značky: uzávěru, klíč, manipulaci, excentrický, zajištěných, ovládání, nežádoucí, proti

Text:

...nesunut kroužek. Ve vybrání kroužku je uložen nos stevítka, jehož čelo je opřeno o excentrický čep. Přednost konstrukce excentrického klíče podle vynálezuspočívá v první řadě v tom, že jím ovládaný uzávěr,často používaný ve äpatných provozních podmínkách, je výrobné jednoduchý a spolehlivý e neobsahuje žádné pohyblivé díly. Samotný excentrický klíč je snadno vyrobitelný bez velkých nákladů.Na přiloženem výkresu je schemeticky znázorněn...

Podvozek s proměnnou výškou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263718

Dátum: 11.04.1989

Autor: Honsa Jan

MPK: B62D 21/14

Značky: proměnnou, výškou, podvozek

Text:

...ve středním rámu.Přímočaré hydraulické motory tvoří výsuvné vzpěry,které spojují střední rám s přednímrámema střední rám se zadním rámem.Podvozek s proměnnou výškou podle vynélezu se vyznačuje velkou tuhosti i při maximá 1 ním~zdvihu,umožňuje mechanické spojeni předního a zadniho rámu,nebo jejich oddělenílćož umožňuje řízení výšky jedním nebo dvěma snímači.Příklad provedení podvozku s proměnnou výškou podle vynálezu je nakreslen na...

Zařízení na úkosování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263717

Dátum: 11.04.1989

Autor: Olešovský Jaroslav

MPK: B23B 45/00

Značky: úkosování, trubek, zařízení

Text:

...jednodušší, rovněž náklady na je« ho výrobu jsou menší než u dosud známých zařízení. Bezprostřednípůsobení tlačné matice na nozovou hlavu umožnuje provádět úkoso~vání s větším citem a zaručuje nejvyšší mechanickou účinnost. Á Ovládání tlačné matice pomocí většího ramene snižuje námahu při viastním úkosování. Zařízení podle vynálezu umožňuje tichý chodi . i přąçklądmeprovedjengytozjařízĺgní giawĺúłpšoeování utrutłek Afjvepznázcąrnějnp f...

Zařízení pro odstřih nití šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263716

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machala František, Janderka Emanuel

MPK: D05B 65/00

Značky: šicího, nití, odstřih, stroje, zařízení

Text:

...k základovó deaoe A je uchycan otočný čep 35. na. němž je uložen výkyvný zachycovač łg nití 3, gg a Je přídržovánvýkyvný zachyoovač A má va své přední části hlavu gg(obľ 5)která je vytvořena ve tvaru půlelipey a je opatřena dvěma rozdělovacímí hroty g, 22 (obr. 9), mezi nimíž je drážka g. Její stěny gg, 25 m tvoří náběh pro nabírání odstřihovených nítí.2 EQ. vější obvod drážky 3 je tvořen náběžnými hranami gg, gz. Na náběh tvořený stěnamí...

Vodič jazýčků jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263715

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Ferda Josef, Hrabánek Jiří

MPK: D04B 9/10

Značky: jazýčků, jehel, vodič

Text:

...válcem ł a g (obr. 2),ve kterých jsou Spodní a horní vodící plantiny 2, i (obr. 1) pro vedení jehel i. Spodní vodicí platiny 2 jsou ovládány spodní zámkovou soustevou 6 a horní vodící platiny i horní zámkovou soustavou 1,3 to ve dvou pletacíoh systémech. V každém pletacím systému je uspořádán vodič § jezýčkť. jehel ž. Pracovní hrana §L vodiče § jezýčků začíná pod úrovní zavřených jazýčků horních jehel i. Tato uroven je znázorněna...

Zámková soustava dvouválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263714

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zahrádka Pavel, Fučík Bořivoj, Smítal František

MPK: D04B 15/32

Značky: dvouválcového, okrouhlého, stroje, zámková, pletacího, soustava

Text:

...uspořádány levá s pravé zatahovscí zámky 1 g,j§, l 6 aa střední zámek lg ą za nimi v dráze A stahovací zámekaj zvedsoí zámekstahování zá.- ,a č, mek L§ je rediálně přísuvný. Pod zmíněnými zámky łą a 19 je uspořádán zvedací zámek 2 O. sDále jsou ještě v dráze é, a to před prvním pletacím systémem uspořádány stahovací zámek g a. zvedací zámek gg pro přepínání jehel 5 a v dráze horních kolének 11 g pro pletení paty zvedací zámek a, přičemž...

Uvolňovací zařízení vyhazovače jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263713

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Bořivoj, Smítal František, Petráněk Milan

MPK: D04B 15/32, D04B 9/56

Značky: uvolňovací, vyhazovače, zařízení, jehel

Text:

...1 zajištěná maticí 5 a jejím vlivem je tlačena ve směru šípky A (obr. 2). Horní rameno vyhszovače A je vodorovné a je uzpůsobeno pro záběr s kolénky vodících platin. Spodní rameno vyhazovače l je svislé a z boku je k němu přiřazeno svislé rameno páky §výkyvně uložené ve stojánku 1. Ke druhému vodorovnému remenu páky Q je přiřszen elektromagnet § a z druhé strany doraz 3. Elektromagnet § je upevněn ve stojánku 1, ve kterém je dále posuvně...

Zařízení k uchycení zubu rotoru drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263712

Dátum: 11.04.1989

Autor: Huňka Jan

MPK: E02F 9/28

Značky: uchycení, zařízení, rotoru, drtiče

Text:

...u korečků dobývacích strojů je provedeno ve Spodní částí úložné kapsy dříku zubů bud čepem, šroubem, nebo klinem.Nevýhodou známého upevnění výmenných zubů je, že-u rotoru drtiče skrývky, tvořeného válcovým bubnem, je úchytná část zubu pro jeho zajištění po vsazení do úloženého otvoru nepřistupná.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k uchycení zubu rotoru drtiče podle vynálezu, kde zub je svou äúchytnou částí uložen ve válcovém,...

Zařízení pro přívod a odvod odpařujícího se chladicího média chladicích systémů pater kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263711

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hodek Jiří, Hykyš Jaroslav, Štěpán Josef, Vejvoda Vojtěch

MPK: B01D 53/18

Značky: media, chladicího, chladicích, odpařujícího, zařízení, přívod, pater, kolon, systému, odvod

Text:

...hrdlen,vyústěnýu do epodní částí výstupního prostoru. Podstatou vynálezu dále Je, že přepadový kapelínový uzáver Je tvořen přeeshem výetupního hrdla dovnítř výstupního prostoru, případně přepážkou uvnitř výetupního prostoru. Víko komory je tvořenozařízením dle vynálezu je zajíštěne snsdná regulovatelnost jednotlivých chladíoích systénů,a.tín celého ohledíoího okruhu. Je zajíštěno rovnončrné rozdelení kapaliny do všechprůřezů chladícího...

Zařízení na vyřezávání kruhových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263710

Dátum: 11.04.1989

Autor: David Petr

MPK: B21D 26/02, B26D 1/24

Značky: kruhových, otvorů, zařízení, vyřezávání

Text:

...snímatelnou ráčnu a dále má ve své středové ose průchozí otvor pro ložisko,na kterém je osazen přítlačný šrouą.na jehož vrchní části je připevněno madlo a na spodní části je závitem spojen s kruhovou řeznou deskou v její středovć ose, nad jejím vnějěím kruhovým obvodem jsou svislé řezné rolny, které se pomocítlačného šroubu vtlečí do materiálu osazeného na kruhové řezné desce a otáčením kruhové základní desky na které jsou svisle osazeny...

Zapojení pevného korektoru v opakovačích přenosových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263709

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kadlas Oldřich

MPK: H03K 4/00

Značky: opakovačích, zapojení, systému, přenosových, korektoru, pevného

Text:

...nevyžaduje žádné další prvky pro zajištění.zesilovačVýslednákmitočtová charakteristika operačního zeggv~ n 2.silovače může mít strmost O 20 dB/dekáduy a to v rozsahuněkolika dekád kmitočtů, podle počtu RC článků. Příklad zapojení je dále na připojeném výkresu. Na vstupnísvorku L automatického korektoru êä je připojen automatickyřízený korektorvgä,-jehož výstup je připojen přes vstupní svorku 3 operačního zesilovače Qg na neinvertujíoí...

Čisticí dělená zásuvka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263708

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vaněček Václav, Matějíček Josef, Semrád Petr, Kožíšek Blahoslav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 1/22

Značky: delená, zásuvka, čisticí

Text:

...jeho odstranění se vytähne vnitřní díl. Po vyčištění je montáž prováděna obrácenýn postupom. V připadě, že je ochranný kryt a izolační vrstva pevně spojene s čelem čistící dělené zásuvky, je krajní díl přemístován pomocí držadel ochranného krytu. aPříktad provedení vynálezu je scheuatícky znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr.1 představuje schenatický řez spodni částí pece, čistící dělenou zásuvkou a ouezující stěnou a obr.2 schenatický...

Zařízení pro přípravu aktivovaného katalytického komplexu chloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 263707

Dátum: 11.04.1989

Autori: Psota Milan, Mazura Vítězslav, Filip Petr, Maršík Jaroslav, Čejka František

MPK: B01J 21/02, C07C 15/073, B01J 27/08...

Značky: přípravu, zařízení, chloridů, katalytického, hlinitého, komplexu, aktivovaného

Text:

...pracuje tak, že v nádrži 3 se shromažčuje vode nasycená chlorovodíkem z vodní pračky odplynu. Přebytek vody odchází přepadovym potrubím lg k zařízení na neutralizaoi, které není součástí vynálezu. Ostatní voda odcnazí odváděcím potrubím g do regulačního orgánu Ž, .například dávkovacího čerpadla, nebo regulačního ventilu, dále výstupním potrubím à pro odvod dávkované vody do míchaného reaktoru l přes dispergační zařízení §, umístěné v...

Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263706

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mazura Vítěslav, Psota Milan, Rychtrmoc Karel, Filip Petr, Maršík Jaroslav

MPK: C07C 15/073, B01J 19/00

Značky: zařízení, zpracování, etylbenzenu, vypírkou, alkylačních, výrobe, produktů

Text:

...produkty a vodnou fázi do kyselé pračky na dispergační zařízení, umístěné nad hladinou. V dispergačním zařízení dochází k intenzivnímu smíchání obou přiváděných proudů, přičemž vzniklý chlorovodík uniká do odplynů. V kyselé pračce, rozdělené provedenou svislou vestavbou s otvory v horní a dolní třetině na dopírací a uklidňovací prostor,se alkylační produkty nejdříve dopírají a pak společně s vodnou fází uklidňují. Potrubím vyvedeným...

Vzduchová clona vodítka výfukového ventilu přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263705

Dátum: 11.04.1989

Autor: Žítek Eduard

MPK: F01L 3/08

Značky: motorů, clona, vzduchová, ventilu, vodítka, výfukového, přeplňovaného

Text:

...nevyhovují zejména svým nedostatečným ochraným efektem, nedostatečně vzdorují chemické korozi a nebo špatně lnou k základnímu kovu následkem chemické koroze fázovêho rozhraní. Têž výše uvedené těsnicí prostředky jsou nedostatečněúčinné pro svou složitost a nízkou životnost.Shora uvedené nevýhody stávajících řešení a problematiku zabránění vniku spalín poděl ventilovêho dříku výfukového ventilu odstraňuje vzduohová clona vodítka výfukovêho...

Kombinovaný chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263704

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bobek Jiří, Beránek František, Štusák Josef

MPK: F28D 7/00

Značky: kombinovaný, chladič

Text:

...zmenšení průtočnéhe průřezu přívodního kanálu v místech menšíhe objemového průtoku plynu je využite pro zvětšení průřezu seperačníoh prvků odlučovače. V důsledku změn sěru proudění se odloučí část kondenzátu již vpřívodním kanála, čímž se zlepší podmínky odlučování v separační vrstvě. Další výhodou uspořádání je možnost sestavit kompletní odlučovač vně nádoby a do nádoby ho zasunout jako celek.Příklad provedení kombinovaného chladiče...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263703

Dátum: 11.04.1989

Autori: Říha Jiří, Kurz Zdeněk, Böttger Gerhard

MPK: F02D 9/14, F02M 29/00, F02D 9/00...

Značky: motor, spalovací

Text:

...šExistují řeěenígz. nichž ,je aouoao s dříkom ventilLL uspořidáno suvné äoupátko as rozěiřeným koncem, Jímž může A být úplně uzavřeno vyúatění aacího kanálu. do válce, což slouží k vyřazovàní jednotlivých válců. motoru z provozu. při potřebě malého výkonu zpod. Nevýhodou těchto řešení. je ,jejich praktická nepoužitelnost pro šroubové či spirälní kanály, protože ryćhloat proudění ovlivixzjí až v místě sedla vontilu., přičemž tvar těchto...

Zařízení pro měření ventilové vůle rozvodového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263702

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šimůnek Petr

MPK: G01B 7/14

Značky: motorů, mechanismu, zařízení, vůle, rozvodového, měření, ventilové, spalovacího

Text:

...jeho jednoduchosti a nízke ceně vłaetního čidla, ktoré je tvořeno přímo upraveným dílem rozvodu. Přitom zařízení pracuje s vysokým etupněm rozlišení, který činí lO 3 nm a současně umožňuje přímý zázna dynamických změn ventilové vůle na měřicí magnetofon nebo zapieovač. Příklad provedení zařízení pro ěření ventilové vůle rozvodového nechanismu OHV spalovacího motoru je schenaticky zná 263 702 i 2 izorněn na pripojene výkrese.Jak je petrno z...

Vyvíječ řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263701

Dátum: 11.04.1989

Autori: Praha, Běhounek Ladislav, Vyskočil Josef, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/02

Značky: atmosféry, řízené, vyvíječ

Text:

...potrubím 19 přes dmychadlo 1, průtokoměr Q a rozvodnou armaturu ll S výstupem řízené atmosféry bud nad střechurnebo ke spo255 O 1 3 třebiči podle nastavení rozvodné armatury 11. Dmychadlo 1 je obkročeno obtokcvým potrubím 11, ve kterém je zapojena regulační armatura lg.Centrální rozvod 14 chladící vody, ve kterém je zapojeno zabezpečovací zařízení lg tlaku chladící vody, je spojen první odbcčkou lgg s pláštěm spalovací komory g, dále...

Způsob výroby diamantem impregnovaného nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263700

Dátum: 11.04.1989

Autori: Věreščagin Vitalij, Žornik Viktor, Dorožkin Nil, Širokij Igor, Kot Anatolij, Jarkovič Alexandr

MPK: B24D 18/00

Značky: výroby, způsob, nástroje, diamantem, impregnovaného

Text:

...velkou rychlostí vtlečení díementových zrn do materiálu polotovaru takovým způsobem a do takové hloubky, že je tím zajištěno jejich pevné uchycení. Tím je umožněno zvýšení koncentzace.diamAntových zrn v nâstrojí, přičemž je zároveň odstraněna možnost jejich vylamování z nástroje při provozu A tím dochází ke zlepšení provozních vlastností.Mimoto přispívá krátkodobé působení rázového impulau při kvalitním vpravení diamnntových zrn ke zvýšení...

Zařízení k docílení dvojích, zcela odlišných otáček točivých strojů, zejména odstředivek a k jejich brzdění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263699

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kavan Mojmír, Hauptfleisch Jarmil, Blahna Jan, Novotný Oldřich, Gürtler Zdeněk, Němec Miloslav

MPK: B04B 9/02

Značky: docílení, strojů, zcela, brzdění, zejména, zařízení, odstředivek, točivých, jejich, dvojích, odlišných, otáček

Text:

...ůstrojím přes prevodové ústrojí, elektromotor pro dosažení vyšších otáčok je płipojen přímo. Podstata vynalezu spočíva v tom. že vzdušnice pneumatické brzdy se opírá o dutý brzdicí prstenec protékaný chladící kspalinou, zajlštěný proti otáčení a tento prstenec ee při brzdění opíra o lamelu, pevnč spojenou mhřídelí stroje.zařízení k pohonu těžkých točivých strojů, dle vynalezu, odstraňuje dosavadní nedostatkyobdobných zařízení tím, že pro...

Kleště pro manipulaci s betonovými trubkami velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263698

Dátum: 11.04.1989

Autor: Farský Bohuslav

MPK: B66C 1/56

Značky: manipulaci, betonovými, kleště, veľkých, průměru, trubkami

Text:

...vynálezu, jejichž podstatou je nosník se svislým vodítkem opatřený dvěma posuvnými objímkami, na kterých jsou otočné zavěšeny západky a třmeny. s pevně připojenýmí rohatkamí a vodítky, přičemž třmeny jsou zavěšeny na táhlech a pákách,ke kterým jsou z vnitřní středové strany kleští otočné připojena pomocná táhla otočně propojená ve středu klešti ohjímkou posuvně uloženou na vislém vodítku nosníku. Celieti kleští jsou excentricky připojeny k...

Trubkový výměník tepla s reflektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263697

Dátum: 11.04.1989

Autor: Stach Jindřich

MPK: F28F 9/20

Značky: výměník, trubkový, tepla, reflektorem

Text:

...plocha § však použite být nemusí a obě pŕestavitelná odrazové plochy 3 jsou pak umístěny těsně vedle sebe. odrazové plochy 3, 2 jsou opatženy na své vnitřní i vnější straně povrchem s vysokou odrazivoetí pro tepelné záření. Mohou být nepř. vyrobeny z hliníkového plechu nebo jiného materiálu s vysokou odrazivostí pro tepelné záření,nebo mohou být vyrobeny i z jiných materiálů a na svém povrchu opatřeny vrstvou materiálus vysokou...

Zařízení pro spojení základkového potrubí s mechanizovanou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 263696

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jany Jiří, Smutek Josef

MPK: E21F 15/00

Značky: základkového, zařízení, potrubí, mechanizovanou, spojení, výztuží

Text:

...stropnlcí výztužs a počtem vzájemné spojených hydromotorů plní zařízenínejen funkci avedání a nesení úseku potrubí, ale také funkce automatického přesouvání potrubí za jednotkami výztuže. přesouvanýni za porubní frontou a funkci axiálního zajištění potrubí při úklonném uložení. Pri. tom hydraulické zarízení včetně hydronotoru je jednodušäí a menší než u známých systémů a může být umístěno v prostoru stropnic výztuže. ehráněném...

Způsob řízené biosyntézy galaktózy, xylózy a florideového škrobu nespecificky značených stabilním izotopem uhlíku 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 263695

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopecký Jiří, Kolina Josef, Smažík Miroslav, Doucha Jiří

MPK: C13K 13/00

Značky: florideového, řízené, galaktózy, uhlíku, nespecificky, škrobu, způsob, izotopem, značených, stabilním, biosyntézy, xylózy

Text:

...že se jeho množství během výrobní kultivace zvýši 15 x. To má za následek, že zastoupení 130 atomů v molekulâch glukózy je po hydrolýze škrobu vyšší než 80 S.- ve vysokém izotopovém obohncení extraceluiárních polyencharidů, dosaženém jejich eyntézou do novo na 13002- ve vysoké rentabilitě výroby uvedených sloučenin.Dále je uveden příklad způsobu łízené biosyntézy podle vynálezu. P ř 1 k 1 a dPřípravná kultivace a vlastní výrobní kultivace se...

Stavítko pro zkoušení zachycovače výtahů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263694

Dátum: 11.04.1989

Autor: Jiřík Jaroslav

MPK: B66B 5/12

Značky: zachycovače, výtahu, stavítko, zkoušení

Text:

...avírají volný, oboustrenný samosvorný klín uložený tak, že je ho možné va vhodném, zvoleněm okamžiku vytrhnout a tím náhle celé, dosud upevnené, zařízení uvolnit. Nežàdoucímu vyjíłdění volného samosvornéhoklínu při utahování upínacího šroubu zabraňuje jeho samosvornost, což je dano úhlem jeho stoupání. Relativně malou sílu k jeho uvolnění zajišřuje lomená páka s vhodnou délkou ransn, která je součástí stavítka. Komplex těchto součástí tvoří...

Elektrický spínač brzdových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263693

Dátum: 11.04.1989

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 13/04

Značky: brzdových, spínač, světel, elektricky

Text:

...błit. Další podstatnou výhodou provedení spínače dla vynílezu je to, že po provedení montáže spínače na objekt, například pedálová brzdové ústrojí, což se děje spravidla nairoubovlním telesa s vnějším sávitem na konzolu a zajištění tohoto spojení naticí, je možne bez poruchy těsnosti s pevnosti spoje teleso-víka, natočit víkem tak,aby konektory v nejvhodnějlí polose pro připojení elektrických vodiču.Príklad realizace vyndlozu je znlzornőn na...

Způsob zvýšení spodní tlakové hranice tepelně iniciovaných explozivních chemických reakcí v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263692

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pola Josef

MPK: B01J 19/08

Značky: iniciovaných, spodní, hranice, explozivních, fázi, zvýšení, reakcí, způsob, tepelně, tlakově, chemických, plynné

Text:

...tzv. senzibilator, což je v daných podmínkách stabilní a zážení mimořádně dobře absorbující sloučenina. Při uvedeném avlívňování charakteru explozovních reakcí zářením kontinuálního C 02 laseru lze e úspěchem používat jako senzibilátor napr. fluorid sírový. fluorid křemičitý, nebo hexafluorbenzen.Reakční průběh a mechanizmu explozivních a pomalých reakcí týchž sloučenin býva často odlišný. Z tohoto hlediska si způsob zvýšení spodní tlakové...

Tkalcovský stav s elektromagnetickým pohonem člunku s mechanickým rozběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263691

Dátum: 11.04.1989

Autor: Heršálek Miloš

MPK: D03D 49/44

Značky: elektromagnetickým, rozběhem, tkalcovský, člunku, pohonem, mechanickým

Text:

...člunek při jeho počátečním zrychlení, ale pouze ho vedou již konstantní rychlostí.Płíklad řešení je schemeticky zobrazen na pŕipojeném výkresu.Teleskopické kyvná ramena ł, 3 s elektromaqnety 3, 1 jsou opstřena odpruženými háčky łł, łg, člunek lg se pohybuje po člunková dráze 5, která má nn koncích vyfrézovsné podélné výřezy łg, ii.Funkce zařízení je následující. Konec teleskopického kyvného ramene ł opatřený elektromsgnetem 3 se...

Srovnávací dvířka dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263690

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chocholáč Miroslav, Noga Zdeněk, Vitásek František

MPK: C10B 25/16

Značky: srovnávací, dvířka, koksovací, dveří, komory

Text:

...těsnicí liště g, jíž prochází nastavitelný kolík. Jiné řešení může použít přišroubované konzolky ll a ve vhodnémŘešení s prułnou těsnicí blšnou uvádí obr. 4, 5 a 6. V tomto případě k nosněmu tělesusrovnâvacích dvířek l je prichycena pružná těsníoí blána ll s nožově upravenou těsnicíčástí lg, například 2 upraveného úhelníku s možností seřizování tvaru těsnicího úhelníkupro dolehnutí na dosedací plochu l srovnávacího otvoru pomocí soustavy...

Zařízení pro průběžné testování ostrosti a určení rozměru vady materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263689

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Jaromír

MPK: G01N 23/04

Značky: průběžné, testování, ostrosti, určení, rozměrů, materiálů, zařízení

Text:

...dooatření, překontrolovat rozlišovací schopnost a určí rozměr zjištěná vady. zařízení je ovládàno přímo z místa. kde obsluha na nuonitoru zjíičuje vedy materiálu. bez vstupu do ozeřovací nístností. výhodnost zařízení se nejvíce prejaví při použití objektívu televizní kamery s proměnným ohniskom ltransfornitorem). která při změně ohnisková vzdálenosti většuje ohrarna monitoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znízornőn na...

Zařízení pro reakci předchlazených směsí plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263688

Dátum: 11.04.1989

Autori: Běhounek Ladislav, Jakeš Jan, Vyskočil Josef, Praha, Nožička Zdeněk, Úvaly

MPK: B01D 53/02

Značky: plynů, zařízení, předchlazených, směsi, reakcí

Text:

...i do reakční nádoby. zabudování chladiče do víka reakční nádoby snižuje hmotnost celku a podstatné snižuje pracnost při výrobě, montáži, demontáži a údržbě. Řešení dle vynálezu umožňuje jednoduché vyjímání a vkládání katalyzátoru do reakční nádoby bez nutnosti demontáže chladiče, v případě potřeby umožňuje jednoduchou demontáž víka nádoby a tím dobrý přístup k vnitřnímu prostoru chladiče i nádoby.Příklad provedení dle vynálezu je...

Upínač, zejména pro středění a upínání ozubených kol za ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263687

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas František

MPK: B23F 23/02

Značky: středění, ozubení, upínač, ozubených, upínání, zejména

Text:

...uloäen upínaoí váleöek 5, spojený alespoň jedním přidršovacím prvkom Q se základním tělesem 3. Odvalovacĺ plochy 5 základních tälee g jsou vytvoreny jako části plúště myšleněho válce, jehož osa je shodná s osou upínání. spojení upínncího válečku A se základním těleeem g lze provést několikaJeden možný způsob je spojení pomocí pružín Q, které jsou svými prvními konci přlchyceny k čelním stěnám 1 upínacího válečku 3 A svými druhými konci k...

Ocelové vyrovnávací lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 263686

Dátum: 11.04.1989

Autor: Turek Ladislav

MPK: D07B 1/06

Značky: vyrovnávací, ocelové

Text:

...odstraňuje ocelové vyrovnávscí lano podle vynalezu. Jeho podstatatkví V tom, že na šesti kruhových pramenech navinutých stejnosměrně vlevo na slsslové vložce je nsvlnutn stejnosmerně vpravo vrstva osmi plochých pramenů tvořených jadrom duší a dvěma vrstvami drátů). Tím je-dosaženo značné vyrovnaných krouticích momentů, zabräněno roztáčení lane I tvorbě detormncí. protože navržené ploché premeny vnější vrstvy jsoukompaktní s tuhé....

Zapojení pro měření konvergencí a posunů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263685

Dátum: 11.04.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: konvergencí, zapojení, posunu, měření

Text:

...u některých stávejících typů konvergometrů,který nemůže v takových extrémních situacích vykásst žádný proklu a jeho osubení je pak znehodnoceno. Tvarový tłecí převod jehož prevodové kolo je vyrobeno s materídlů s vhodným koeficientem tření, také nevykazuje žádná zkreslení při měření například vibrací, oproti zuhovým převodovým mechanísmům se samočinným vymezovdním vůlí pomocí pružiny. Při vibraci u nich pružina nezabrání aby zuby...

Závěs výklopného kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263684

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kušpál Jozef, Mach Josef, Hubálek Jan

MPK: B65D 88/56, B65G 65/23

Značky: závěs, výklopného, kontejneru

Text:

...poloze a střídsvě umožňuje volné rozevření bočních amen g. Sanuočinný zámekl může být tvořen, například rotačnín vłetenem se soustevou dráłek, které po každém zesunutí pootoćí vřetenem a tím dochází ke střídavému uzamykání a odemykání tohoto ssmočinněho zámku 1.2. Pružina g svoji silou stále rozevírá boční ramena g.Výklopný kontajner g má na stranách ještě přední boční čepy 1.3. zdvěs i může být zavěšen například drspákem 1.4, nebo lanem....