Archív za 1989 rok

Strana 64

Nevýbušný důlní vysokonapěťový rozvaděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 263883

Dátum: 12.05.1989

Autor: Nečas Svatopluk

MPK: H02B 13/00

Značky: rozvaděč, vysokonapěťový, důlní, nevýbušný

Text:

...kabelu jsou ukončený v nevýbušných připojovacích Jskříních na nevýbušnýohs pnůohodkách Vysokonapěťový vypínač se zhášecím médiem fluoridem sírovým SFo -omezuje spínací přepětí v porovnání s vypínařl máloolejovýmí .nebo případně vakuovými nejlépe. Zapouzdřené odpojovače odolávají klimatickým vlivům důlního prostředí a zabezpečují vyšší spolehlívost při manípulacích odpojeIní- připojení. Použití ľluorldu sírovéhoBFG zabezpečuje dobré...

Elektrická odporová pec k výrobě skleněných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 263882

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmíd František, Šmejc Milan, Nešpor Jaroslav

MPK: C03B 5/02, C03B 5/033

Značky: odporová, vláken, sklenených, elektrická, výrobe

Text:

...přívo-dů II s chlazeným přivodním vedením, zvětšený průřez závesných žlabů 14 isnižuje teplotu a zabraňuje tak nalepo-vání sklenených kuliček V této oblasti. Vnějši díly 12 a vnitřní díly 13 jsou perforovány, aby tavenina odtékala do prostoru tě 1 esa 1 pece, a tvarově zjpevněny lemy 15. Topný člen 2 je do tělesa 1 pece vsazen tak,že pravoúhlé ohnuté přivody 1 D dosedají na plochu vytvořenou horním lemem 7 a závěsné žlaby 14 jsou podepřeny...

Odměrná tyč s mechanickou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263881

Dátum: 12.05.1989

Autori: Czetmayer Robert, Václavek Antonín, Daněk Pavel

MPK: B21D 43/28

Značky: odměrná, pamětí, mechanickou

Text:

...stroje s odtměrnou tyčí.Uvedené řešení sestává z držáku 1, upevněného na suportu 5 první pracovni jednot. ky 9. U držáku 1 j-e ,prostřednictvím Stavěí cího šr-oubu 2 uchycen jeden konec odměri nétyče 4 Druhý konec odměríié tyče 4 jevolně posuvný ve vodicím tělese 3 upevněąném n-a suuportu 5, druhé pracovní jednotky 12. Pracovni jednotky 9, 12 opatřené zarovnávacími nástrojí 11 jsou ,protílehle umís-těny na .podstavci 13 zarovnávaciho...

Způsob výroby srážených feritů magnetitového popřípadě magnetoplumbitového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263880

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: C01G 49/02

Značky: feritů, výroby, magnetoplumbitového, srážených, způsob, magnetitového, popřípadě

Text:

...nich přivádět a vmíchávot bud civojmocné ionty od atoniového čísle. 50 nelbo také některé jcdnomocné ionty. Pritom koncentrace musí ztajištovat po vytvoření feritu ta spotrebe vání všech složek pro vytvoření feritu do~ stažení bodu varu zhývajiciho matečného roztoku nad 120 °C, nejlépe přes 140 ic. Dosežení této ,podmínky je reálne, neb-ot hydroxid sodný s vodou vaří do bodu tání 322 °C, hydroxid rubidný do 300 °C, hydroxid lithný do 445 C o...

Způsob řízení hydrodynamiky spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263879

Dátum: 12.05.1989

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: řízení, hydrodynamiky, způsob, spalování

Text:

...rychlostí toku prídavného vzduchu v prostoru nad horní úrovní fluidní chladící vrstvy až do úrovně konce rozhraní mezi fluiidní chladící vrstvou a fluidní pískovou spalovací vrstvou, tj. u horní hrany plamence,vlze realízovat zúžením v-olného průrezu u horní hrany pl.amence, tj. mezi plamencem a pláštěm do štěrbiny nebo xpřekrytím ,prostoru mezi horní hranou plamence a pláštěm šikmýmí deskamí vytvárejícímí štěrbiny nebo vyvrtáním otvoril do...

Mžikový kontakt elektrického spínacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263878

Dátum: 12.05.1989

Autor: Škoda František

MPK: H01H 5/06

Značky: prístroje, mžikový, spínacího, kontakt, elektrického

Text:

...s roubíkem 1 a druhý konec 9, 10 pružín 3, 4 je našroubovan do závitů 13, 14 vytvorených na povrchu táhlaz. Střední část roubíku 1 mámenší průměr, než jeho oba konce, maximálně o dvojnásobný zdvih kontaktů.Při vypínäní se tählo 2 pohybuje ve směru šípky 20 určitou rychl-ostí, takže pružina 3 se natahuje a pružina 4 se stlačuje, přičemž roubik 1 se v této tázi nepohybuje. Až výsledná sila obou pružín 3, 4 a pohybujíciho se táhla překoná...

Drapákové zařízení univerzální zemědělské jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263877

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: zařízení, univerzální, zemědělské, jeřábové, drapákové, jednotky

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že úchytná jednotka, je pevně spojene prostřednictvím nosných namen aspojovacích ra-men, které jsou otočně ulo žený na čepu, s tělesem zařízení, které je pomocí r-ozpínacího elementu spojene se s-ouměrným vahadlem, přičemž konce sou 2rměrnéhvo vahadla js-ou táhly spojene se sapojovacími nameny.Nového nebo -vyššího účinku je dosažen-o »především tím, že dryapákové zařízení je uníverzáltního typu,...

Mechanismus k přesnému tvarování a přidržování předtvarovaných skleněných oušek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263876

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mika Radoslav, Mann Berthold

MPK: C03B 23/06

Značky: předtvarovaných, mechanismus, oušek, tvarování, sklenených, přidržování, přesnému

Text:

...uspořádání podle ~čs. autorského Osvědčení č. 180 873, nebot u citovaného autorského Osvědčení po vytvarováni musí ouško zchltaldnotlt v tvarovací .pozici,což znamená prodloužení -výrolbního času.Tím, že se tvarování .a chladnutí ouška rozdělí do dvou stalnic, nejenom se podstatně zvětší výkon stroje, ale zlepší se i tvarovací lpřesnost oušek, nebot druhé tvarolvání uskutečněné pomocí tvarovacího a přidrž-bvacího mechanismu ouško přesně...

Aromatizovaný tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 263875

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svoboda Vladimír, List Jaroslav, Hrbek Milan, Němec Zbyněk, Schwarz Walter

MPK: A23D 5/00

Značky: aromatizovaný

Text:

...míchání se přidalo 8 kg 60 potravinářského sójového lecitinu, 3,6 kg červeného potra-vinářského barviva do masla, 10 kg sušeného mléka a 0,6 kg kyseliny sorbové. V jiné nádobě se v 53 kg pitné vody zahřáté na 80 °C postupně rozpustilo 10 kg kuchyň Šské soli, 0,36 kg glutamanu sodného a 14,5 kilogramu masového aróma. Do tukové násady přečerpané do emulzní vany se za stá,lého michŽni-npřidląla připravená vodná fázéý Vznikl eřnuĺze se po...

Způsob výroby aromatizovaného tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263874

Dátum: 12.05.1989

Autori: Němec Zbyněk, Svoboda Vladimír, Schwarz Walter, List Jaroslav, Hrbek Milan

MPK: A23D 5/02

Značky: aromatizovaného, způsob, výroby

Text:

...8 kg potravinářského sójoveho lecitínu, 3,6 kg červeného potravinárskeho barviva do masla, 10 kg sušeného mléka a 0,6 kg kyseliny sozrbové. V jiné nádrží se v 53 kg pitné vody zahřáté na8 D °C postupně rozpustilo 10 kg kuchyňské soli, 0,36 kg glutamanu sodného a 14,5 kg, masového aróma. Do tuk-ové násady přečer pené .do ,emvulzní vany a míchané vrtulovým míchadlem se přidala pripravené vodná fá ze. Vzniklá disperze se potom načerpala do...

Třmen řízení jednostopového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263873

Dátum: 12.05.1989

Autor: Klín Ladislav

MPK: B62K 21/20, B62K 11/14

Značky: jednostopového, třmen, řízení, vozidla

Text:

...kola tím, že se více nebo méně prohne v žádaném směru a udrží si potřebnou míru torsní tuhosti.Na připojených výkresech je znâzsorněn přík-lad provedení třmenu řízení jednosm Zpového vozidla podle vynálezu, kde na obr. 1 je schéma mechanismu řízení jednostopoVého vozidla s přední kyvnou vidllcí s-viloženým třmenem řízení. Na obr. 2 je náčrt vlastního třmenu řízení. Na obr. 3 je celkové uspořádání řízení vozidla.Na rámu 10 jednostopového...

Zařízení pro sběr skrojků řepy při sklizni chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263872

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hajšo Štefan, Záviška Zdislav, Haken Jiří

MPK: A01D 23/06

Značky: sklizni, řepy, chrástu, skrojků, zařízení, sběr

Text:

...nepredstavuje žádný podstatný přírůstek. je konstrukčně jednoduché a levné. Přitom jeho odebírací i dopravní schopnost je vysoká. -« ~ . iPříkla-d provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárys a obr. 2 bokorys zařízení.Na rámu 1 stroje je zavěšen nosný čtyř 2kloubový mechanismus 2 hnaného kotoučového hmatače 3, odpruženého přítlačnou pružinou 4, pod nímž je uložen ořezávací...

Polymerizační roztok pro přípravu mezivrstvy zasklívacího prvku se zvýšenou požární odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 263871

Dátum: 12.05.1989

Autori: Löbel Karel, Vachuda Jiří, Žáček František

MPK: C03B 23/24, E06B 3/66

Značky: odolností, požární, polymerizační, roztok, zvýšenou, prvků, přípravu, mezivrstvy, zasklívacího

Text:

...zajištění dobrých optických vlastností použití adhezních činidewl, zabraňujících odlepování hydrogeulu od tabutlo-vého skla. Polymerace, kterou vzniká hydrogel akrylamidu, dále vyžaduje použití urychlovače polymerace.Uvedené nevýhody se odstráni nebo podstatně omezí u mezivrstvy pripravené z vodného potlymerizačního roztoku sloučenin na bázi kyseliny akrylové .a iniciátorů jejich reakce podle vynálezu. Podstata tohoto vynálezu spočívá v. tom,...

Způsob zakládání diagonálně orientované výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263870

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: zařízení, složky, způsob, diagonálně, provádění, výplňkové, zakládání, orientované

Text:

...° na úhel 45. Každá další nit soustavy po dosažení levé krajní polohy posledního sloupku pleteniny obraci svůj pohyb pod stejným úhlem, ale v pozitivním směru a přechází na pravou stranu, kde v prav.ém posledním sloupku pleteníny se každá nlt soustavy otočí z pokládaného úhlu 45 na úhel pokládání -45 ° s pravidelným střídaním. Na orbr. 2 je znázorněna diagonáilně orientovaná nitovä výplňkové složka 3, která je rovněž ukládána pod stejným...

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263869

Dátum: 12.05.1989

Autor: Cejnek Milan

MPK: B60Q 1/34, B60Q 1/22

Značky: svítilna, motorová, vozidla

Text:

...vyšší hladiny cslňojíci svítivosti světlormetfi typu SEALED BEAM.Podstata vynádezu bude dále objasněna pomocí priložených vyobrazení, kde obr. 1 představuje svítilnu v čelním pohledu, ohr. 2 znázorňuje svitilnu ve vertikálním řezu vedeném rovinou A~A z obr. 1 a obr. 3 zobrazuje světelný svazek svítilny v projekci do jaerspektivního průmětu vozovky.Svitilnrx pre motorová vozidla je podle obr. 1 a 2 slnožena z reíraktoru 1, reflektouru 2 a...

Zařízení ke zviditelnění stupnic s mechanicky ovládanými ukazateli

Načítavanie...

Číslo patentu: 263868

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G12B 11/00, G01R 1/08

Značky: ukazateli, mechanicky, zařízení, zviditelnění, stupnic, ovládanými

Text:

...a válcová se zdrsněným vnitřním povrchem 6 x 120 lační vodítkolll je umístěnovmezläoyládaníou částí 7 a ovládací částí 1 a je s ovládanou částí 7 pevné spojene.Zúžený konec 2 ovládací části 1 je opatřen v tomto případě čtyřmi shodnými drážkami a. V každé drážce 3 je vloženo jedno spirálové pero, a to střídavě první spirálová pera 4 a protilehlá druhá spirálová per.a 42. jejich jeden konec je vždy pevně uvchycen v příslušné drážce 3 a druhý...

Zařízení pro zajištění položených listů nálože materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263867

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: D06H 7/00, B65H 45/28

Značky: nálože, listů, zařízení, zajištění, materiálů, položených

Text:

...lanko 17 na obr. 2, které je vyvedeno na horním konci trubky 9 na lILVOIĎOVüCÍ rukojeť 18 a upevněno na spodním konci ke korpusu kuličkové spojky 2 D.Ve výchozí poloze, na obr. 1, se nachází ruční pojezdový vozík 2 mezi oběma konci plochy stolu 1, v jejichž blízkosti, v závislosti na zvolené délce pokíládané polohy textilního materiálu 3, jsou umístěny na bocích rámu pokládacího stolu 1 zařízení vpro zajiš 2 Ii 3815 7tění polohy...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mánek Břetislav, Košelja Michal, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/30, C30B 29/32, C30B 29/20...

Značky: yttritohlinitého, perovskitu, monokrytalů, způsob, saturovatelnou, neodymem, přípravy, absorpcí, aktivovaného, zvýšenou

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....

Lak pro dočasnou ochranu faset optických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263865

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hubáček Zdeněk, Vychodil Miloslav

MPK: C09D 3/54

Značky: prvků, ochranu, optických, dočasnou, faset

Text:

...funkce. Z tohoto důvodu je nutné do doby následné operace nebo do doby konečného uložení optického prvku do objímky chránit a současně zpevnit jejich fasety,zvláště u spojených prvků. K tomuto účelu se dosud pouzivaji různé druhy laků, jako rychl-oschnoucí nitrolaky, obsahující případně různá plniva a pigmenty. Tyto laky však nemají většinou dostatečnou pevnost a trvanllivost, snaldno praskají a odlepují se od povrchu. Fasety čoček nejsou...

Zapojení pro signalizaci základních stavů požárních a zabezpečovacích ústředen

Načítavanie...

Číslo patentu: 263864

Dátum: 12.05.1989

Autori: Stanislav Milan, Matušu Zdeněk, Kada Josef

MPK: G08B 7/06

Značky: požárních, zapojení, základních, ústředen, stavu, zabezpečovacích, signalizaci

Text:

...spojen s prvním vstupem 101 štvrtého hradla 10, například tynpu 4001, jehož druhý vstup 102 je spojen s výstupem 03 klopného obvodu B. Na nastavovaci vstup .32 kIlo-pného obvodu 9je připojeuo ovládací tlačítko 12. Výstup 103štvrtého hradla 10 je spojen s nejměně jed ním druhým vstupem 42 druhého hradla 4.Nejméně jeden druhý vstup 52 třetího hradla 5 je spojen s modulačílí svorkou 11. Předpoknládejme výchozí stav, kdy mikropočítač správně...

Zapojení zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263863

Dátum: 12.05.1989

Autor: Kaška Zdeněk

MPK: G09F 9/33

Značky: zapojení, zobrazovací, jednotky

Text:

...vstup 73 druheho hexadecimálniho dekoderu s paměti 7 a na třetí vstupní datovou svorku 103. Čtvrtý datový vstup 44 osmihitově paměti 4 vektoru zhasnutí pro čtvrtý bit D 3 data je připojen na čtvrtý datový vstup 74 druhého hexadecimäiíiího dekodéru s paměti 7 a na čtvrtou datovo-u svorku 104. Pátý datový vstup 45 osmibitové paměti 4 vektoru zhasnutí pro pátý bit D 4 data je připojen na první datový vstup 51 prvního hexadecimauního dekodéru...

Způsob čištění odpadních vod s obsahem katena polyfosforečnanů a emulgovaných ropných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263862

Dátum: 12.05.1989

Autori: Nonfried Jiří, Šedivý Josef

MPK: C02F 1/58, C02F 1/40

Značky: polyfosforečnanu, způsob, katena, látek, emulgovaných, čištění, obsahem, ropných, odpadních

Text:

...přebytků solí železa nebo hliníku. Dalším způsobem je separace odpadnich vod s vysokým obsahem katena polyfosforečnanů a jejich separátní čištění.Podstatou navrhovaného čištění je přidání vápníkových solí k odpadní vodě před koaguiací solemi železa nebo hiliníku. Negativní Vliv na koagwlačni proces mají katenapolyfosforečnany, pokud molární poměr Fe Al P je nižší než 3,0, kdy se tvoří již k-oloidní sraženiny, které lze velmi obtížné...

Halogenidové sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 263861

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hložánek Igor, Petrová Božena, Frumar Miloslav

MPK: C03C 3/32

Značky: halogenidové

Text:

...v průběhu prípravy skel. Zvýšený obsah bromidu olovnatého zvyšuje odolnost sklla vůči atmosférické vodě. Optická transmise skla podle vynälezu v» oblasti viditel-né 2ho a infračervenéhlo spektra dosahuje hodnot od 0 do 0,8 teplota skelné transformace T 3 se pohybuje okolo 80 °C. Přítomnost halogenidu přechodného kovu ovlivňuje propustnost hlavně v oblasti viditelného světla.skla podle vynalezu jsou na rozdíl od známých skel na bázi chloridu...

Způsob přípravy melaminformaldehydových pryskyřic etherifikovaných isobutanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263860

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kaše Josef, Smrčka Jindřich, Suran Pavol, Brabec Jan

MPK: C08G 12/32, C08G 12/42

Značky: etherifikovaných, přípravy, pryskyřic, melaminformaldehydových, způsob, isobutanolem

Text:

...tvrditelné při teplotách 130 C a vyšších. Psro přípravu etherífíkzzvaííých pryskyříc podle vynálezu je vhodné použít paraformaldehyd v granuslované formě s ohsahem formaldehydu alespoň 90 0/0 hmot. Použitý melamín může být technické jakosti, měl by však obsahovat alespoň 99 hmot. melamínu a alespoň 98 0/0 častíc o průměru do 160 m. Molární poměr íormaldehydu k isobutanolu má být v rozmezí 1 0,9 až 1,5, mdlární poměr formaldehydu k...

Zařízení pro finišování válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 263859

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rožánek František, Strejc Josef

MPK: B24B 35/00

Značky: válcových, zařízení, finišování, ploch

Text:

...čepů klikové hřídele otáčejicích se v ose trotace obráběcího stroje zápichovým způsobem bez potřeby najíždění a odjíždění přičného supozrtu.Příklad provedení zařízení pro finišování válcových ploch podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech obr. 1, obr. 2 a Ozbľ. 3.Zařízení pro finíšovaní válcovýohlplooh je tvořeno rsvislým vedením 1, ve kterém je ustaven nosič 2 finišovaciho přístrojeái. Ve svisllém vedení 1 nebo na nosiči 2...

Zařízení pro přechodné vytváření zásoby kruhových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263858

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dušek Josef, Jurča Milan, Martínek Petr

MPK: B21C 47/24

Značky: kruhových, vytváření, přechodné, zařízení, zásoby, elementů

Text:

...vysoká. V těžkém hutním provozu není vyloučena jeho zvýšená poruchovost. Navíc jeho konstrukce s hákem je vhodná spíš pro kratší délku kruhových elementů. Pro neUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro přechodné vytváření zásoby kruhových elementů, zejména svitků drátu a pro manipulací s nimi, jehož podstata spočívá v tom,že sestává z nosných ramen, uspořádaných výškově přestavitelně .a otočně kolem svislé osy sloupu a že je opatřeno...

Zařízení pro vytváření přechodné zásoby kruhových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263857

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dušek Josef, Vincenec Jiří, Jurča Milan

MPK: B21C 47/24

Značky: zásoby, elementů, zařízení, vytváření, přechodné, kruhových

Text:

...zejména svitků -drátu a pro manipulaci s nimi, obsahující dopravník,sklopný stůl a otočný zásobník, jehož podstata spočíva V tom, že na dopravník navazuje sklopný stůl, proti kterému je upraveno jedno z ramen otočného zásobníku, ustavených výkyvně ve svislé rovině. sklopný stůl může být vybaven prízmatíckým dorazem. Výhodné je uspořádání stojanu otočného zásobníku jako výškově přestaviteclné.Výhodou zařízení podle vynálezu je jednoduchá...

Ojednocovací zařízení spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263856

Dátum: 12.05.1989

Autori: Švec Zdeněk, Diviš Václav, Starý Josef, Voleský Radovan

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: zařízení, spřádací, ojednocovací, jednotky

Text:

...ní 2 má V ojednocovacíní tělese l známývyrvčesávací váleček 10 upravený ve váłdové dutině 11. .V ojednocovacím tělese 9 je dále u praveno podávací ústrojí zahrnující podáva-í cí váleček 12 s přítlačným stolečkem 13 azhuštovačem 14, do kterého vstupurjevpramen staplového materiálu 15.- Součástízojednocovacího ústrojí je rovněžštěívblna 16 vylučováuí nečistot se vzduchovým kanálem 17.Na válcovou dutinu 11 navazuje dopravní kanál 18, jehož...

Rotorová spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263855

Dátum: 12.05.1989

Autori: Švec Zdeněk, Starý Josef, Diviš Václav

MPK: D01H 1/12, D01H 7/882

Značky: jednotka, rotorová, spřádací

Text:

...otáčení a nedá se použít výstředný odváděcí otvor.Příkladné provedení rotorové spřádací jednotky je znazorněno na obr. 1 v celkovém schematickém provedení a v. řezu, se znázorněním nejdůležitějších částí, na obr. 2 je v řezu znázorněno detailní provedení spojení nálevky, separátoru .a odnimatelné vložky,na obr. 3 jiné konkrétní provedení rovněž vřezu a na obr. 4 pohled ve směru lV-IV zRotorová spřádací jednotka sestává ze znamého...

Spřádací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263854

Dátum: 12.05.1989

Autori: Diviš Václav, Jakoubek Alois, Švec Zdeněk, Buryšek František

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12

Značky: jednotka, spřádací

Text:

...7 a je opatřen odtahovým kanálem 8 pro přízi 9. Výstupek 6 může být opatřen separátorem 10 pro překrytí výstupu dopravního kanálu 5 a usměrnění proudu vzduchu a vláken na skluzovou stěrru 11 spřádacího rotoru 7, což však není podmínkou, nebot výstup dopravního kanálu 5 může být proveden podle známého provedení i na boku výstwpku 6. Spřádací rotor 7 je umístěn ve vybrání 12, spřá 263854dacího tělesa 13 a je uložen, resp. nalisovan na hřídel...

Zapojení pohonu podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263853

Dátum: 12.05.1989

Autori: Toman Otakar, Štefl Milan, Svoboda Josef, Bělovský Jan

MPK: G05D 19/02, B65G 27/32

Značky: pohonů, podavače, zapojení

Text:

...vibračního podávače, výstup bloku zapnutí pohonu vibračního podávače je připojen na jeden vstup pohonu vibračního podávače a výstup bloku brzdění pohonu vibračního podávače je připojen na druhý vstup pohonu vibračního podávače, kde podstata vynálezu spočíva V tom, že první výstup rozhodovacího bloku je ještě připojen na vstup časovače, výstup časovače je připojen na třetí vstup irozhodovacího bloku.Podstatnoit výhodou zapojení pohonu...

Zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263852

Dátum: 12.05.1989

Autori: Míča Pavel, Štefl Milan

MPK: C21D 1/00, B23Q 7/06

Značky: polohování, kovárenských, separaci, polotovarů, zejména, zařízení

Text:

...kováreínských polotovarů, podle vynálezu, je vysoká funkční spolehlivost. Další podstatnou výhodou je možnost použití zařízení pro různé průřezy polotovarů bez nutnosti jeho přestavby. Další podstatnou výhodou je, že není nutno dodávatídalší energiepro sevření nebo přitažení polotovaru.Příklad provedení zařízení pro separaci a polohování, zejména kovárenských polotovarů, je schematicky znázorněn na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je...

Zařízení na dopravu plynů a kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263851

Dátum: 12.05.1989

Autor: Hinner Eduard

MPK: F04C 9/00

Značky: plynů, zařízení, kapalin, dopravu

Text:

...hlavou představují značné zjednodušení oproti přenášení kývaveho pohybu pístu pístními tyčemi. U 2ložení pístu a rotující hlavy je však kluzné a životnost zařízení bude ovlivněna optimálně stanovenými o-táčkami hřídele. Při vysokých otáčkách bude životnost zařízení klesat. .Tento nedostatek je řešen zařízením na dopravu plynů a kapalin podle vynálezu, sestávajícím z komory, pevné přepážky, plochého kruhového pístu, dělené válcové lílavy a...

Zařízení pro podávání a odkládání souboru měkkých disků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263850

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dimitrov Dimitr, Metelec Miloš

MPK: G11B 17/08, G11B 17/04

Značky: odkládání, souboru, zařízení, disků, podávání, měkkých

Text:

...druhý konec se opirá o dolní plochu vybrání.V tlačnémiraménku 24 je zašroubován stavěcí šroub 27 se zajišťovací maticí 28,jehož dolní konec se opírá o čelní plochu podávacího táhla 21. Proti ozubu tlačneho raménka 24 je umístěn oddělovací klín 29,který je upevněn na bočníci horní šachty 2. Proti podávacím táhlům 21 jsou k přední stěně horní šachty 2 připevněíiy šrouby 39 přítlačné listová pružiny 31. V odkládací částije umístěna...

Zařízení k vyznačení přerušovaného výsevu u secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263849

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bělonožník Miloslav, Král Jiří, Kujal Josef, Tydlitát Jiří

MPK: A01B 69/02

Značky: vyznačení, výsevu, strojů, zařízení, secích, prerušovaného

Text:

...s pružinou.Použitím vynälezu je dosahovváno vyššího účinku, nebot stopy kol traktoru v původné nakypřeně půdě jsou ochráněny od rozrušení zvednutými kypřiči, secími botkami a zavlačovacím zařízením.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 je bokorysem secího stroje, obr. 2 je půdorysem secího stroje a obr. 3 je detailni půdo-rysiíy,pohled na přerušovací mechanismus otáčo ní výsevního ústrojí v pásmu kolejových...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlas Pavel, Grapl Jiří, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: katalyzátoru, aktivace, způsob, anilinu, hydrogenaci, selektivní, kobaltového

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Těsnění přírubového spoje pro potrubní trasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263847

Dátum: 12.05.1989

Autori: Říha Milan, Hynek Zdeněk

MPK: F16J 15/10

Značky: spoje, přírubového, trasy, potrubní, těsnění

Text:

...profil. Těsnění podlevynálezu umožňuje zejména použití přírub slabostěnných vyráběných technologií lemováním, protože i po několikavýborně těsní, což u plochého těsnění je nedosažitelné. S těsněním podle vynálezu nejsou problémy s vysokou pracností při montažních pracích na staveništi, jako byly s jednoduchým kruhovým protilem.Řešení podle vynálezu je výhodné zejména pro jadernou energetiku, protože zaručuje vysokou těsnost dosavadními...

Zapojení pro vyhodnocení nesouhlasu, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263846

Dátum: 12.05.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: vyhodnocení, měničů, zapojení, zejména, soustavy, nesouhlasu, signálu, zabezpečovací

Text:

...vstupem 8.2 třetího loglckéhočlenu 8 a. se třetím vstupem 11.3 čtvrtého logíckého členu 11. Výstup 11.4 čtvrtéh-o logíckého členu 11 je spojen s výstupem 8.4 třetího logického členn tě a se vstupem 1 I.1 vazebního členu 1 G, jehož výstup 10.2 je propojen s druhým vstupem 12.2 řídicího členu 12. Výstup 12.3 řídicího členu 12 je spojen s prvním vstupem 16.1 zesilovacího členu 1.6, se štvrtým vnějším Výstupem A 11 a se vstupem 13.1 třetího...

Způsob výroby amfoterního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263845

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novák Jan, Kožíšková Ludmila, Mikulcová Dagmar, Zeman Ivo, Kovář Pavel, Zajícová Hana, Krob Václav, Červinka Karel, Skalský Jiří, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 1/90

Značky: výroby, způsob, amfoterního, tenzidů

Text:

...tenzid lze aplikovat do vlasových a tělovych šampónů, koupelových pěn, prrostředkůpro intimní hygienu a řadypodle vynálezu má minímální dermální- Další výhodou způsobu amíoterního tenzidu podle vynálezu je to, že k této výrobě postačuje systém dvou reaktoru, .které jsou vybaveny běžným kotvovými míchadly. Výhodou rovněž je, že do reakční směsinení třeba přidávat organické novzpouštědlo. Výchozí sur-oviny pro výrobu amfoterního tenzidu...

Aminoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 263844

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šmidrkal Jan, Solarová Marie, Mikulcová Dagmar, Novák Jan, Krob Václav, Zajícová Hana, Komínková Vendulka

MPK: C11D 1/42, C07C 87/00

Značky: aminoxid

Text:

...N jako terciární amin a stopové množství primár« ního aminu, což odpovídá zreagování složek na terciárni amidoamin vzorce il vy~ počtený obsah 3,83 0/0 N - jako terciarní amin). Reakční směs se přesaje do 3500 litrů nerezového reaktoru, přidá se 1570 kilogramů vody a za michání se při 50 °C přidává 250 kg peroxidu vodíku 300/o. Směs se michá při 50 °C 3 hodiny. Zlská se 2500 kilogramů cca 30 aminoxidu, který se používá pro přípravu avivážnich...