Archív za 1989 rok

Strana 63

Provzdušňovací dno

Načítavanie...

Číslo patentu: 263923

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kolínský Jaroslav, Madry Ferdinand

MPK: E02D 31/08, C02F 11/06

Značky: provzdušňovací

Text:

...ktera je uložena rna horní izolační-rvrstvě 5 a která má stejné vyspádování jako pružná vodotěsné izolace 21, resp. jako podloží 1. Na krycí vrstvě 6 je nanesena výplňové vrstva 7 ze štěrku, kterou je vyrovnáno spádovánní podloží 1 a pružné vodotěsné izaolace 21 do vodorovné ronviny. Výplňová vrstva 7 je překryta podkladní vrstvou 17, upravetnou rovněž do vodoro-vné roviny. Na podkladní vrstvě 417-jsvou uložený tuhé desky 15, zhotovené...

Zapojení řídicí části střídače pro asynchronní motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263922

Dátum: 12.05.1989

Autor: Pícha Zdeněk

MPK: H02M 5/02

Značky: částí, motory, střídače, asynchronní, řídící, zapojení

Text:

...zapo-jením 1. Příklad provedení zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese.Zdroj 3 řídicího napětí je připojení na vstup prvního napätím řízeného generátoru 1 pulsů, jehož výstup je připojen na vstup spínaněho zdroje 4 stejnosměruněho napětí. Výstup spínaného zdnoje 4 stejnosměrného napetí je připojern jednak na první vstupstřídače 5 a jednak na vstup druhého na pětím řízeného generátoru 2 pulsů, jehož výstup je...

Estery 2-arylpropionových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263921

Dátum: 12.05.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/612

Značky: kyselin, estery, 2-arylpropionových

Text:

...Zvláště výrazná analgetická účinnost evropský patentwmný spis 166135 byla prokázána u 4-2-hydroxy-2-propyl-1-cyklohexenylmethylesteru kyseliny 2-G-methoxy-Z-naftyljpruopíonově, který mimo-to vykazuje 3 X vyšší tolerancí na gastrolntestinální trakt. V belgickêm pat. spisu 887 460 jsou chráněny estery polye 12thylenglykolů s arylpropionovými kyselinami se srovnatelnou účinnosti matečných kyselín, ale s protrahovanýmí účinky. Do stejné skupiny...

Estery arylalkanových kyselin s 1,3-diglyceridy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263920

Dátum: 12.05.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 69/612

Značky: estery, 1,3-diglyceridy, způsob, kyselin, arylalkanových, výroby, jejich

Text:

...2ale s podstatně nižším ulcerogenním účinkem 1/7 až 1/10 indomethacinu vedle menšího inhíbičeního účinku na biosynthesu prostaglandinů.Způsob výroby esterů arylalkanových kyselin s LB-diglyceridy obecného vzorce I,podle vynálezu spočíva v tom, že se na snadno dostupné substituované arylalkanové kyseliny obecného vzorce IIkde Ar a R 1 mají vpredu uvedený význam,ve formě halogenidu působí LS-diglyceridem obecného vzorce lllkde R má...

Lisovací tažný nebo ohýbací nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 263919

Dátum: 12.05.1989

Autori: Škrdlant Karel, Lukeš Josef

MPK: B21D 37/20

Značky: nástroj, lisovací, tažný, ohýbací

Text:

...uspořádán v-e tvaru vybrání tělesa nástroje, kde tvar vybrání odpovídá tvaru funkční plochy nástroje.Podstatou způsobu výroby lisovacího nástroje je, že v tělese nástroje se vytvorí tvarové vybrání lůžko v místě činné plochy a do tohoto vybraní lůžka se plazmatickynanese keramický povlak, který se dále přesně obrobí na konečný rozměr a drsnost povrchu.Toto kionstrukční uspořádání a způsob výroby lisovacích tažných a ohýbacích nástrojů...

Způsob snížení obsahu sulfidů v odpadních vodách ze zpracování fosilních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263918

Dátum: 12.05.1989

Autori: Fuchs Petr, Tomek Jindřich, Fišer Jiří, Drázský Josef

MPK: C02F 1/58

Značky: obsahu, sulfidů, odpadních, způsob, fosilních, zpracování, snížení, palív, vodách

Text:

...objemového dílu vzduchu na 1 objemový díl vody. Zvýšení rychlostí proudění vody se d-osáhne průchodem vody místem zúžení průtočné plochy, přičemž voda může prochazet opakované jedním místem zúžené průtvočuné plochy, nebo několika mís 2ty zúžení průtočné plochy zařazenýmí za sebou.Způsob podle vynálezu jednak odstraňuje shora uvedené nedostatky, to jest náročnost na provozní hmoty a vysoke investiční náklady, jednak jej lze také použít k...

Přelivový žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 263917

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kalouš Vratislav, Kupf Lubomír, Rybička Jiří

MPK: C02F 1/00, B01D 21/02, C02F 3/00...

Značky: přelivový, žľab

Text:

...Distančními trubkami a otvory prochází šrouby a držaky jsou čepy vložený do průchozích otvorů s osazením.Přelivový žlab podle vynálezu má ve srovnání s dosud známymi žlaby větší tvarovou a ohybovou tuhost. Tato tuhost je zajištěná vytvořenním uzavřených profilů v rovině rov 2noběžné s povdélnou -osou a v r-ovině k ní kolmě. Uzavřené profily se vytváří vložením distannčních trubek do průchozích otvorů s osazením ve výztuhách tvarovatelné...

Zapojení pro rozběh asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263916

Dátum: 12.05.1989

Autor: Chlouba Stanislav

MPK: H02P 1/40

Značky: motorů, zapojení, asynchronního, rozbeh

Text:

...16 tak dlouho, až Vratný čítač 16 dosáhne svého nejvyššího stavu který se projeví jedničkou na posledním výstupu dekodéru 17. Tím se vyvolá preklopení klopnného obvodu 16 typu RS, takže prepínač 13 směruje další impulsy na odčítací vstup vratného čítače 16. Vratný čítač 16 prochází zpětně všemi stavy až do nulového stavu, kdy se vybudí nulový výstup dekodéru 17, a tim se kllopmý obvod 16 typu RS opět vynuluje.Další impulsy opět procházejí na...

Zapojení pro brzdění trakčního stejnosměrného elektrického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263915

Dátum: 12.05.1989

Autori: First Antonín, First Miroslav

MPK: H02P 3/14

Značky: motorů, zapojení, trakčního, brzdění, stejnosměrného, elektrického

Text:

...zajištěno vyzkratovaní sériového motoru a jeho nabuzení v brzdovém režimu. Zapojení je použitelná při odporovém i rekuperačním brzdění. Umožňuje používat zpětně vodivých tyristorů, které zjednodušují tyristorový pulsní měnič o diody zapojené paralelné k tyristorům a využít lepších dynamických vlastností zpětně vo 2divých tyristorů a tím sunížit vypínací kapacitu.Vynález bude v dalším textu blíže objas něn na příkladu provedení, znázorněného...

Dávkovač skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263914

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hubáček Jiří, Thun Josef, Grossmann Arnošt

MPK: C03B 7/00

Značky: dávkovač, skloviny

Text:

...vložený, má dno spádované do sběrsného kanálku nap-ojeného. na výtokový otvor pod žlabem dávkovače.Výhodou nepřímého elektrického otopu je, že sklvovina anl atmosféra nejsou ovlivňováuny plamenem. Teplo je předáváno relativně velkou plochou. Topné elementy nejsou vystaveny korozním účinkům skloviny, rovněž nejsou vystavený působení odtěkávajících oxídů z hladiny skloviny. e také odstraněno nebezpečí znečištění skloviny korozníml...

Zařízení ke stahování kůží z těl jatečně opracovaných zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 263913

Dátum: 12.05.1989

Autori: Smrčka Stanislav, Hlavinka Jiří, Grégr Josef

MPK: A22B 5/16

Značky: zařízení, stahování, kůži, jatečně, zvířat, opracovaných

Text:

...fixace kusů za přední končatiny, při využití anatomlcky příznivého směnu tažení kůže, řešízařízení podle vynälezut Zařízeníi je-.oha-naketeristioké tím, že mezi zdroj tažné síly, 11místěný na vertíkálně Výkyvném rameni nebo. vertikálně. posuvném. rámu. je na. rameni nebo rámu mezi zdroj tažné síly a stahovaný kus uložena opěrka páteře ve tvaru volně otočné opěrné kladky, s obvodovou draž kon která» mění- výškovou polohu současněTím, že je u...

Zapojení pro vodní chlazení hutních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263912

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pech Josef, Kasal Josef, Čejka Miloslav

MPK: F27D 9/00

Značky: agregátu, zapojení, vodní, chlazení, hutních

Text:

...teplotoního spádu mezi vsázkou a vyzdívkou. Vzhledem k tomu, že se zde pracuje s teplotou, při které se začínají z vody uvolňovat minerální látky, je nutno počítat s její přípradnou úpravou.Příklad kaonkrétního provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkrese.Chladicí obvod sestává ze zásobníku 4 chladící vo-dy, čerpadla 2, chlazeného zaří, zení 1 a dalších chladicích větví 5 chladícívěže 3. Spojovací potrubí je na výstupu z...

Způsob výroby zápustkových výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263911

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novotný Vojtěch, Flandera Ferdinand, Matějovic Karel, Jelša Július, Lüftner Antonín

MPK: B21K 1/76, B21J 5/02, C21D 9/34...

Značky: výroby, zápustkových, způsob, výkovků

Text:

...za současného fixnvání unetvářeného objemu dokován na konečný tvar a rozměry.V další operací je v zápustce s celoplošným konečným tvarem použité již pro předkování dokován zbývající objem. Při kovaní první části na konečné rozměry se postupuje od středu směrem k výronkové drážce a doporučuje se, aby první operace obsáhla větší podíl práce než operace dokončovací.Výhoda způsobu výroby zápustkových výkovků podle vvnálezu spočívá v tom, že i...

Způsob výroby bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263910

Dátum: 12.05.1989

Autori: Toman Jaromír, Filáček Ladislav, Kotlán Josef, Žmolil Přemysl

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, výroby

Text:

...množství vodné fáze v jednotlivých fázích doplñováním destilovanou vodou.Podstata spočíva V tom, že po reakci se reakční směs ředí vodnou iázi z extrakce,ke které může být přidáno malé množství přísady, komplexující přítomné ionty těžkých kovů, hlavně železa, např. citrónové,oxalové, Vinné kyseliny, nebo chelat-onů. jako vody pro extrakci se pak užívá vodná fáze ze stripoväní těkav.ých složek vodní parou. Dokonalou extrakci na protiproudé...

Vláknový zásobník psací tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263909

Dátum: 12.05.1989

Autori: Knotek Ľubomír, Bartušek Tomáš, Michlík Peter, Maixner Václav

MPK: B43K 7/02

Značky: vláknový, zásobník, tekutiny, psací

Text:

...jednosměrné deformace při technologii výroby vlákna. Na povrchu vláken jsou vytvořeny póry a trhliny. Modifikovaná struktura a povrch vlákna je dlísledkem způsobu výroby podle československého A 0 258 223.Volbou koncentrace plniva a technologických podmínek výroby v-lákna je možné v šlrokém rozsahu měnit jeho strukturní a povrchové charakteristiky. Uplatněním těchto vláken ve vláknnovém zásobníku psací tekutiny se dosahují požadované,...

Zapojení přijímače časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263908

Dátum: 12.05.1989

Autori: Žejglic Vladimír, Buzek Ota, Laňka Zdeněk, Jelínek Miroslav, Čermák Ján, Vilam Jaromír

MPK: G04G 7/02

Značky: časového, prijímače, signálu, zapojení

Text:

...přináší při poměrně jednoduchosti přípustné zpoždění hodin až o 0,5 sekundy, aníž by bylo narušeno následné zavěšení na rádíový signál. Kromě toho obsahuje převodník na logicky signál potřebný k řízení hlavních hodin a sice převodník z napětí na střídu impulsů, který sevyznačuje jednak rozsahem linearity, jednak tím, že bez rádíoveho signálu poskytuje výstupní signál stejný, jak při zavěšeuní hodin. Tím je v případě ztráty rádiového...

Zadržovací mechanismus pro vyjímatelný zásobník automatické pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 263907

Dátum: 12.05.1989

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 13/00, F41C 25/06

Značky: automatické, zásobník, vyjímatelný, mechanismus, pistole, zadržovací

Text:

...obr. 1. je celkový pohled na zatdržovací mec-hanismtts, obr. 2 je detaílní pohled na lučík, obr. 3 znázorňuje. záběr zádrž-ky se, zásobníkem, obr 4predstavujem pñíčnêm řezu polohu odpružené záłiržkw, kdxyy doraz lučíku je V záběru s plochou vybrání zádržky, obr. 5 je bokorys zásobníkmi. s vybráním a konečně obr. 6 znázoaxňíłujiłz detailne zádržku.V přední. stěně rámu 1 je vytvořen otvor 13 pro zádržku 2 jehož dno 22 je v zaduní stěně rámu 1...

Statický mísič pro toku schopná média

Načítavanie...

Číslo patentu: 263906

Dátum: 12.05.1989

Autori: Redlich Joachim, Havlín Vladimír, Winkler Kurt

MPK: B01F 5/06

Značky: media, schopná, mísič, staticky

Text:

...vynálezu se t-oho dosáhne tím, že se do trubkovitého pláště uspořádají centrálně symetricky a spojitě navzájom prepojené mísicí elementy, přičemž každý element je tvořen třemi oproti axiálnímu a radiálnímu směru šikmo orientovanými vodicími plochami. Vodicí plochy každého» elementu představují k vnitřní stěně trubky přiléhající eliptické segmenty, na jejichž tětivy navazují vždy dvě d~o tv-aru rybicny uspořádané trojúhelníkové plochy....

Rozpínka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263905

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holub Jindřich

MPK: D03J 1/22

Značky: tkacího, rozpínka, stroje

Text:

...jejich opětném dotažení se však. může zhoršit pohyblívost. j Kromě toho, je-li jedno rameno třmenu uloženo na čepu mezi ojehlenýmí knoužky, vzniká mezi nimi mezera a na následujícím kroužku za ta-kovouto mezerou je tkaninavíce rnamáhána, čímž může docházet k jejíUvedené nedostatky odstraňuje řešení po dle vynálezu, jehož podstatou je, že vnější povrch třmenu je opatřen stvavěci plochou pro záběr s protiplochou vytvořenou na vnitřní straně...

Uspořádaná výplň kolon pro difuzní pochody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263904

Dátum: 12.05.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: kolon, difuzní, uspořádaná, výplň, pochody

Text:

...ceny zakladního materiálu.Účinok uspořádaných strukt-unních výplní podle předcházejícího řešení dále zvyšuje vynález, jehož podstata spočiva v tom, že svislé stěny tvořící vodorovné vrstvy jsou provedeny z materiálu s kapilárními vlastnostmi, například sklotextilu, a jsou .na horním i spodním okraji, popřípadě i ve střední části, opatřeny nosnými pásky, k nimž jsou v rovnoměnných roztečích připevněny klikatě zprohýbané svislé rozpěrky z...

Způsob postupného zatěžování pracovních válců při zpracování materiálů s rozdílným přetvárným odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263903

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kněžek Miroslav, Chrbolka Zdeněk

MPK: B21B 27/00, B21B 28/00

Značky: odporem, zatěžování, postupného, válců, pracovních, materiálů, způsob, rozdílným, přetvárným, zpracování

Text:

...úprava tj. broušením s úběrem 0,05 až 1,00 mm povrchu pracovního těla válce a další prodleva 24 až 48 hodin před válcovváním, načež se operace tohoto cyklu nejméně jednou opakují, pote nasleduje třetí cyklus, ve kterém se valec nasadí na válcování materiálu za studena při provozních tlacích 800 až 900 tun.Způsob postupného zatěžovaní pracovních válců podle vynálezu je blíže vysvětlen na konkrêtním příkladě provozního nasazení.Kované ocelové...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brož Zdeněk, Červenka Jan, Hulík Karel, Jánský František, Vašák František, Bálek Michal

MPK: B01J 19/00

Značky: ropných, uhlovodíku, halogenderivátů, povrchových, vestavba, podzemních, látek, rn222, kolony, vzduchem, těkavých, desorpci

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Způsob přípravy 1,3,5-triazinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263901

Dátum: 12.05.1989

Autori: Burgert Ladislav, Mužík Ferdinand, Ružička Jaroslav, Marhan Jiří

MPK: C07D 251/20

Značky: 1,3,5-triazinových, způsob, přípravy, sloučenin

Text:

...produkt se po okyselení suspenze a zahřátí na 6-0 až 90 °C izoluje a dále hydrolyzuje rozpuštěním v konc. kyselině sírové nebo varem v- etarnolu.Následující příklady ilustrují zlepšerný způsob přípravy 1,3,5-triazín~ových sloučenin obecného vzorce i. Pokud není jinak uvedeno, jedná se u pevných látek o díly hmotnostní, u kapalných o díly objemové.19,63 dílu kyanurchloridu se rozpustí v 50 dílech dioxanu a ro-ztok se za micháuni vnese do...

Způsob výroby kyseliny trichlorizokyanurové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263900

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hradil Jiří, Schierová Eva, Klimšová Eva

MPK: C07D 251/36

Značky: výroby, způsob, kyseliny, trichlorizokyanurové

Text:

...vložená kyselina kyanurová z 95 0/0 přítomna ve formě dichlorizokyanuranu sodněho, zbytek tvoříjiné rozpustné formy. ChlorodusIku vzniká méně, než 0,5 g na 1 mol kyseliny kyanurové. Takto získaný roztok se dochloruje ve druhém stupni v kontinuálně lprarcujícím reaktoru typu kolony s míchadlem. Chlorace ve druhém stupni probíhá při teplotě 15 až 45 C za atmosfěrického, případně mírně sníženěho tlaku, pH se v průběhu reakce udržuje přídavky...

Zařízení k filtraci plynového kondenzátu s obsahem tuhých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263899

Dátum: 12.05.1989

Autori: Straka František, Kaufmann Oldřich

MPK: B01D 35/22

Značky: kondenzátu, filtrací, plynového, tuhých, obsahem, látek, zařízení

Text:

...jsou vždy nižší.Další výhodou je, že zrnitostní skladba tuhých látek 0 až 5 mm umožňuje snažší čištění potrubí od sedimentů.inou výhodou je, že zařízení pro hrubou filtraci je méně poruchové a vykazuje delší činnost, než zařízení pro mletí.Výhodou je (late skutečnost, že k posunu pístu je s .poinottí svamočinného systemu ventilů využilo stejné tlakové páry, jakou jsou čištěny filtrečiíí prostory pístu.inou výhodou je kontinuální funkce při...

Přívod horkého plynu do pracovního prostoru pece na tepelné opracování potravinářských výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263898

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tesař Václav, Topinka Petr

MPK: A21B 1/26

Značky: opracování, tepelně, přívod, plynů, výrobků, horkého, prostoru, pracovního, potravinářských

Text:

...z ústĺ 1 tak, aby ležala» v. typickém pásmu frekvencí -o-dtrhávání vírů. Využije se tím rezonanční efekt, přispív-ající ke zvláště účinné intenziíikací přestupu tepla ze vzduchu do tepelně opracovávaného objektu.Obrázek 2 zachycuje část pracovního prostoru pekárenské pece v příčném řezu, tj.v řezu vedeném rovinou kolmou ke směru pohyubu bochánků 10.2 .na ocelovém pásu 11. Jde o částečný řez, to znamená na obr. 2 je jen několik málo,...

Zařízení pro indikace plamene ve spalovacích komorách, zejména u spalovacích turbín a kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263897

Dátum: 12.05.1989

Autori: Širokorad Jurij, Večeřa Jiří

MPK: F23N 5/08

Značky: zařízení, indikace, spalovacích, plamene, komorách, kotlů, zejména, turbin

Text:

...zvýšení jasu plemene,například při zajpêlení hořáku, se kíaskádoVě řazené zesiloveče zahltí příliš intenzívmím signálení. Skok stejnosměriíé složky se přenáší přes vazelbiií ltondeiízátory, které se llabĺjĺ. Než dojde k jejich opětnému vybití, jsou zesilovače zahlceny a nezesilují. Ľľíííí zmizí střídavá složka na Lisměrňovači al s ní zmizí i stejnosíněrné napětí za usměrňovačem. Komparator přepne do stavu plamen zhasl, a tíín vlastně...

Zařízení k výrobě sýřeniny v uzavřené nádobě s chemickým čištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 263896

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pivoňka Josef, Hůza František

MPK: A01J 25/06

Značky: čištěním, chemickým, výrobe, nádobě, zařízení, sýřeniny, uzavřené

Text:

...hrdlem...,°-Zmíněné nedostatky výše jmenované u zařízení k výrobě sýřeniny v uzavřených nádobách s chemickým čištěním odstraňuje zařízení podle vynálezu, kde nad víko 1 skříně 27 planetové převodovky 2 vyčnívá kroužek 3, jehož středem prochází s odvětrávací mezerou 6, jejíž velikost je s výhodou 0,5 až 2 mm, náboj 26 nep-ohyblivêho ozubeného kola 4 tak, že víkem 1 skříně 27 po obvodě jinak neprodyšně uzavřený pr-ostor j 7 planetoyyé...

Zařízení pro čištění kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263895

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bartoníček Miroslav

MPK: E01H 8/10

Značky: čištění, zařízení, kolejí

Text:

...upevněny dva rotační kartače a současně je na hřídeli uchycen pákový mechanismus, přičemž prvý hřídelniekým převodem. Zařízení podle vynálezu odstraní pracnost a fyzickou nemohu, zvýši výkon při čištěníkolejí a zlepší podmínky bezpečnosti prácePodstatně sníží provozní náklady snížením provozní energetické náročnosti .a zmenšením počtu pracovníků povtřeľbných při čiš éjýąçą ząříšeňíijstďčišrěouls~otlýàtění kçířlejí. Rovněž náklady na...

Zapojení pro řízení pracovního cyklu dělících zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263894

Dátum: 12.05.1989

Autori: Scheiner Bohumil, Belšán Andrej

MPK: B26D 5/06

Značky: dělicích, řízení, pracovního, zařízení, cyklu, zapojení

Text:

...zařízení. Tím se uspoří pracovní síly, potřebné k obsluze. Zvýší se .produktivita práce dělicího zařízení zkrácením neproduktivních časů potřebných pro přísuv řezného kotouče do záběru. je vyloučen vliv lidského ľaktoru na kvalitu dělení a na -vznik havárie dělicího zařízení.Příklad zapojení pro řízení pracovního cyklu dělioíh-o zařízení, zde řízení řezacího cyklu řezačky utranstormátorových j-ader, jeznázorąněn v bl-okovém schématu na...

Způsob výroby šumivého sladového nápoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263893

Dátum: 12.05.1989

Autori: Černohorký Vladimír, Janík Petr

MPK: C07C 11/00

Značky: sladového, nápoje, šumivého, výroby, způsob

Text:

...esence,výhodné muškát, .au takto upravené médium se ponechá kvasit V kvasných .tancich 1 .až 30 dnů při teplote 10 až 30 °C a potom 1 až-30 dnů při rteplotě 0 .až 10 °C. Po prokvašeni se .nápoj ztiltruje a stočí do lahvi.jNový způsob výroby má proti původnimu způsobu výhodu v tom, že při velkoobjemovém kvaše-ní v- tanku odpadá nutnost temperovaných skladů pro kvašení nápoje v .Lawhvi a dále odpadá manipulace s přepravkami přivýroby šumĺvéhů...

Separátor pro dělení plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263892

Dátum: 12.05.1989

Autor: Straka František

MPK: B01D 21/02

Značky: kondenzátu, separátor, plynového, dělení

Text:

...osu a pod spodní stranou nálevkoivé vestavby.Výhodou řešení je, že kuželov-ité usměrňovaci vestavby spolu s nálevkovou vestavbou usměrňují pád sedimentují-cích hrubých častlc tuhých podilů směrem ke dnu separační nádoby k vynášecímu podávači tuhých látek, přičemž tyto vestavby současně nebranl oddělov-änl těžkých dehtů a umožňují jejich přetékání do vnějšího prostoru separační nádoby, mimo kuželovi-té vestavby a jejich odváděnl pod...

Způsob přípravy benzothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263891

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Svobodová Gabriela

MPK: C07D 277/62

Značky: způsob, přípravy, benzothiazolu

Text:

...sulfaktivním kattalyzâtorem, kdy byl získán Ibenzothladol a ÁZ-amlnothlofenol v poměru 11 1 US č. 2 4012 642.Postupom podle USA č. 2 402 642 lze připrovit pouze směs Z-.amlnothiofenolu s benzothiazolem, které pro získání čistého benzothiazolu musí být vákuové rektifíkovân-o. Vzhledemk blízkým teplotám bodů varu jetato operace technicky velice náročná a složitá..podmínek lze tímto způsobem získat snadno ve vysokém výtěžku a čistotě...

Vložka poddajné výztuže důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263890

Dátum: 12.05.1989

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Schmidt Kurt, Kallus Petr, Richtar Radoslav, Rapant Jan, Lecian Jaroslav

MPK: E21D 11/00

Značky: poddajné, vložka, díla, výztuže, důlního

Text:

...paždeří, konopných pr-ovvazců nebo z heraklibových desek. Dosud známé vložky poddajné viýztuže důlního »díla mají nevýhodu iv malé stlačitelnosti .a v malé odolnosti pro tl stlačení váhou samotné výztuže důlního díla.a P gľ , Dosud jsou známy vlłłžlêy pomPopsané nevýhody odstraňuje vložka pOiddajné výztuže důlního díla ,podle vynálezu,jejíž podstate spočíva v tom, že sestává ale s- oňťz vijniçbh plechů voštin-ovitě üąpogäçäď-nýýrgiąřià...

Způsob deposice siloxanového polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263889

Dátum: 12.05.1989

Autori: Alexandrescu Rodica, Morjan Jon, Pola Josef, Grigoriu Constantin

MPK: C08G 77/06

Značky: deposice, polymerů, způsob, siloxanového

Text:

...TEA C 02 laseru multiťotonové excit-aci a disociuje .na silylen a vodík podle rovniceVe směsi s metylmetakrylátem dochází »dále k reakci silylenu s metylmetakrylátem,jejímiž produkty jsou plynné metan, acetylen, oxid uhelnatý a buteny a pevný polymer, který se ndeponuje na studený povrch reaktoru. Polymer nevykazuje absorpční pásy v oblasti záření C 02 laseru a jeho .nános na vstupnim okénku reakto-ru, .proto negativně neovlivňuje průběh...

Tepelně izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 263888

Dátum: 12.05.1989

Autori: Franc Vladimír, Chmelař Jaroslav, Komárek Karel, Kyral Jan, Přidal Josef

MPK: C04B 14/38, E04B 1/74

Značky: izolační, materiál, tepelně

Text:

...prozvýšení jeho »celkového obsahu ve výrobku a tím i rozptylového efektu.Výhodou tepelněizolttčního materiálu podle vynálezu je nižší tepelná vodivost zlepšeuá izolační schopnost zejména za vysokých .pracovních teplot, které podle obsahu ŽäfICJvl/Zdoliľlých hlinitokremičitých vláken mohou d-osahovat až 1 100 až 1 200 °C, dále pak nižší meiteriálové náklady využitím odpadního kalu z papírenské výroby -namísto prísady čistého oxidu...

Rozprašovač kapalin pro tepelné zpracování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263887

Dátum: 12.05.1989

Autor: Košťan Otto

MPK: B05B 13/00

Značky: kapalin, tepelně, rozprašovač, zpracování, kovů

Text:

...vynálezu je především -dostatečně velký výkon při dodávce kapalinové mlhy, takže se může použít pro vzrychlené chlazení těles velkých tlouštěk od teploty kolem 900 °~C. e vhodný i pro chlazení vysokých těles, kde se vyžaduje jemná regulace odvodu tepla z povrchu tělesa. Rozprašovač vytváří jemnou mlhu bez větších kapek a může být ,použito několik rozjrprašovačů nad sebou pro velmi vysoká tě 2lesa, aniž by to mělo zřetelný vliv na...

Rozprašovač kapalin pro tepelné zpracování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263886

Dátum: 12.05.1989

Autor: Košťan Otto

MPK: B05B 13/00

Značky: kapalin, kovů, tepelně, zpracování, rozprašovač

Text:

...takže se může použít pro zrychlené chlazení těles velkých ileuštěk od teploty kolem 900 °C. je v-hodný i ,pre chlazení vysokých těles, kde se vyžaduje jemná regulace odvodu tenpla z povrchu tělesa. Rozprašvovač vytváří jemnou imlhu bez větších kapek a může být použito několik rozprašovačů nad sebou pro velmi vysoká tělesa, aniž by to mělo zřetelný vliv na účinnost chlazení.Príklad praktického provedení rozpra~š~ovače kapalin podle vynálezu je...

Kotvení závěsů v pylonu závěsného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263885

Dátum: 12.05.1989

Autori: Franc Jaromír, Pechal Antonín, Stráský Jiří, Bardoň Ladislav, Lehár František

MPK: E01D 11/00

Značky: závěsného, závěsu, mostů, kotvení, pylonu

Text:

...v otvorech pásme, které jsou výztužený výztuhami deskového tvaru, jež jsou připevněný k vnějším bokům kotevních trubek tak, že rovina proložená osami dvojíc kotevních trubek je s rovinou výztuh shodná, přičemž svislé stěna je uspořádaná uprostřed mezi svislýmí roviznamiproloženými osami závěsů a rovnoběžně s nimi. Výhod-ou kotvení závěsů podle vynálezu je, že umožňuje zakotvit uvnitř pylonu poměrně velké množství závěsů v m-alých...

Způsob stanovení desacetylmetipranololu v biologickém materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263884

Dátum: 12.05.1989

Autori: Flegel Martin, Tkaczyková Magda, Šafařík Luděk

MPK: G01N 33/50

Značky: materiálů, způsob, desacetylmetipranololu, biologickém, stanovení

Text:

...účinné látky do organickeho rozlpouštědla, např. chioro-vvaného uhlovodíku,násiedovoně odpařením organické fáze aS -výhod-ou se při klinickém sledování hladiny DM využívá krevní plasmy jako ívzorku, dlohiormethanu jako extrakčního rozpouštědia a vysoko účinné kapavlinové Chromatografia s elektrochemickou adetekcí jako analytické metody.Nově navrhovaná metoda stanovení DM je jednoduchá a selektivní, nevyžaduje ná 2ročnou .úpravu vzorku,...