Archív za 1989 rok

Strana 62

Zemědělská univerzální jednotka jeřábová

Načítavanie...

Číslo patentu: 263963

Dátum: 12.05.1989

Autori: Trochta Karel, Zajíc Jaroslav

MPK: A01F 25/00

Značky: jednotka, univerzální, jeřábová, zemědělská

Text:

...pracovníků.Výše uvedené nevýhody jsou -odstr-aněny přewdmětem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že s kruhovým nosníkem je spojeno řízené pojezdové ústrojí a otočně je připojen základní modul výložné jeřábové jednotky na jejíž příčce je uložetna řízená zdvíhací jednotka, která je spojovacím prv keíííšpojeñä s otočným a variabllním rameą-nem pomocí bubnu a kladek s wclrapákovým zařízením.Nového nebo vyššího účinku je dosaženo tím,...

Pohyblivé a variabilní rameno zemědělské univerzální jednotky jeřábové

Načítavanie...

Číslo patentu: 263962

Dátum: 12.05.1989

Autori: Zajíc Jaroslav, Trochta Karel

MPK: A01F 25/00

Značky: jeřábové, zemědělské, pohyblivé, variabilní, univerzální, rameno, jednotky

Text:

...podstata spočíva v tom, že k otočnému čepu je připojena vnější část variabiíního ramene, ve ktere je uložena vnitřní část variabilního ramene, obě části jsou spojeny pomocí třmenů »a spojovacích prvků, přičemž na vnitřní části variabilního ramene je přípojeno kladkové zařízení.Nového nebo vyššího účinku je dvosaženo především tím, že jednotlivé prvky systému jsou hmotnostně lehčí s vyšším statickým a dynamickým účinkem a při provozu je...

Mechanismus pro stahování drátků u zařízení pro zavěšování chmelovodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263961

Dátum: 12.05.1989

Autori: Beroun Stanislav, Prášil Vladimír

MPK: A01G 17/08

Značky: zařízení, stahování, mechanismus, zavěšování, drátku, chmelovodičů

Text:

...chmelovvodičů podle vynálezu je zejména to, že zabraňuje smyčkování a stáčení odvíjeneho drátku tím, že odvíjený drátek je pod zavěšeným okem nuceně stahován .a napínán pomocí Záchytné kladičky, nesené päsovýrn neho řetězovým dopnavníkem.Vynález a jeho účinky jsou lblíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podlepřiloženého výkresu, kde obr. 1 znázorňuje v náryse zařízení pro zavěšování chmelovodičů s mechainlsmem pro stahování...

Zařízení pro nalisování ukončovacích prvků na elektrické vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263960

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kubák Jiří, Zábranský Václav

MPK: H01R 43/04

Značky: elektrické, nalisování, vodiče, zařízení, ukončovacích, prvků

Text:

...pro nalisování ukončovací-ch prvků na elektrické vodiče, kde obr. 1 značí zařízení podle vynálezu, u kterého je pružina uspo řádána mezi čelistí a nosičem, přičemž čez ćçzjąam, r Hlist je opatřenan ovláda-cim výstupkern, zatímco na obr. 2 je znázorněno rovněž V podelném řezu provedení s pružinou uspořádanou mezi čelistí a tlakovým pístem opatřené odtlačovací pákou.V provedení znázorněném na obr. 1 je v» části nosiče 1 vytvořen válec 11, ve...

Způsob předčištění neutrálních odpadních vod obsahujících lecithiny, kefaliny a vaječný albumin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263959

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staňková Milada, Šedivý Josef, Nonfried Jiří

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, albumín, lecithiny, neutrálních, předčištění, vaječný, způsob, obsahujících, kefaliny

Text:

...K ú-činné sorpci vaječného albuminu, lecithinů a kefalinů je zapotřefbí, aby velikost upraveného montmorillonitu byla nižší, než 250 m. Po přidání činidla se odpadní voda se sornbentem. míchá po dobu 10 až 60 minut, s výhodou 20 až 40 minut.vyšších ěisticích efektů se dosáhne, pokud se k odpadní vodě po přidání sorbentu pridá síran vápenatý v množství 1 až kg ..m 4, s výhodou 2 až 3 kg. m 4. Vznikiý kal se odstraní sedimentaoí nebo flnotací....

Zapojení širokopásmového výkonového zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263958

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vondráček František, Pajgrt Miloslav

MPK: H03F 1/34

Značky: výkonového, širokopásmového, zapojení, zesilovače

Text:

...podle vynálezu umožňuje snížlt výstupní impedarnci zesilovače. Vyvažovací lmpedancí může být pouhý rezistor vzhledem k dobré stabilite dílčí zpětné vazby.Příkltad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu. Na obr. 1 je zapojení zesilovače s můstkovou zpětnou vazbou, na obr. 2 je zapojení zesilovače s můstkov-ou zpětnou vazbou s výtupním transformátorem.První vstupní svorka 1 na obr. 1 je přirpojena na vstup první části A 1 zesilovače, 2...

Způsob přípravy 5-((5-4-chlor-6-((sulfofenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2- sulfonfenyl)azo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxy-4-pyridinkarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263957

Dátum: 12.05.1989

Autor: Kohoutek Václav

MPK: C07D 401/12

Značky: 5-((5-4-chlor-6-((sulfofenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-2, způsob, kyseliny, sulfonfenyl)azo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxy-4-pyridinkarboxylové, přípravy

Text:

...Ostezinove žluti H-7 G z násacly 0,1 ml 1,3-fenylendiamin-4-sulfonove kyselíny, což je více, než o 50 0/0 oproti technologii podle A 0 č. 216 606. Navíc je příznivé ta skutečnost, že navržený postup je dobře reprodukovatelíný nejen v laIb-orat-orních podmínkách, ale srovnatelných výsledků bylo dosaženo i v provoznĺm měřítku za použití odlišné kvality surovín.l V kádince se do předlohy 60 m 1 vody,180 g ledu a 1 g Spolíonu 8 v.nese za...

Způsob výroby 9-(S)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl) adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263956

Dátum: 12.05.1989

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan

MPK: A61K 31/395, C07D 487/02, A61K 31/66...

Značky: způsob, výroby, 9-(s)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl, adeninu

Text:

...s komerčně dostupným chl-ormethanfosfonyldichloridem vzorce VI v triethylfvosfátu při teplotě místnosti. Směs se sražením etherem zbaví triethylf-osfátu a nadbytečného čínidla a získaný nestálý krystalický esterchlorid se přímo uvede do reakce s roztokem alkalickěho hydroxidu naupř, hydroxidu sodnéhoj. Přitom dojde k odštěpeiní benzoylskupin a itramolekulární reakcí chlormethanfostonátu v poloze 3 s uvolněnou hydroxylovou skupinou v poloze 2...

Způsob výroby N-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl) derivátů heterocyklických bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 263955

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: A61K 31/505, C07D 239/24, A61K 31/66...

Značky: výroby, způsob, n-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl, bázi, heterocyklických, derivátů

Text:

...č. 233 665 převedou .na látky vzorce l iniiramolekulärní cyklizační reakcí, která probíhá při mírně zvýšené teplotě ve vodných roztocích hydroxidů alkalických sodného, draselného, lithného). Po skončení reakce, která obvykle trvá 5 až 8 h při teplotě 70 °C, se směs zbaví přebytku alkâlie a v případě předem vyčištěného mezíproduktu vzorce V se látka vzorce l izoluje po odsolení jako volná kyselina nebo lépe rozpustná alkalické sůl. Při použití...

Způsob výroby 9-(S)- nebo 9-(RS)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263954

Dátum: 12.05.1989

Autori: Votruba Ivan, Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 257/02, C07F 9/38

Značky: 9-(s, výroby, 9-(rs)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu, způsob

Text:

...(např. oktadecyL silikagelu. Zľisomer látky vzorce V se snadno oddělí a může být odpařen a znovu isomerizován kyselinou chlorovodíkovou.Zahříváním izolované látky vzorce V s roztoky alkaliokých hydroxidů sodného,lithného. draselného) ve vodě vznikne podle pri.ncipu uvedeného v Čs. .autorském osvedčení č. 233 665 látka vzorce I jako jediný produkt. K její izolaci může být použite bud opět preprarativní lçapalin-ová Chromatografie,...

Způsob výroby 9-(S)- nebo 9-(RS)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263953

Dátum: 12.05.1989

Autori: Votruba Ivan, Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 403/04, C07F 9/38

Značky: 9-(rs)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)adeninu, 9-(s, výroby, způsob

Text:

...isomerizací .na látku vz-orce 3-II v kyselem prostředí, čímž se zvýši stupeň využití výchozí látky i dalších činidel.Isnomerisace směsi látek vzor-ce ll pr-obíhá stejně dobře bez ohledu na způsob její přípravy. lsomerně čistý 3-O-ch 1 ~ormethanf~osfonylester vzorce 3511 se po-drobí alkalickému zpracování podle podmínek uvedených V původním postupu čs. autorské osvědčení č. 233 665, přičemž vzniká isomerně čistý produkt vzorce I HPMPA z...

Léčebný prostředek s protivirovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263952

Dátum: 12.05.1989

Autori: De Clercq Erik, Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: A61K 31/52, C07D 473/34

Značky: prostředek, účinkem, léčebný, protivirovým

Text:

...kyseliny p-toluensuifonvloxymethanfosfonnve (ČS. aut. osv. 220 713 a trimethvlsilyijodídu.Léčebné prostředkv s obsahem látek obecného vzorce I pro použití v lidském i veterinárnim lékařstvi mohou mit formu pudrů. stvspensí. roztoků. -spravů, emulzí,mastí nebo krémü .a mohou být použity jako ínjekční formv. Tvto preparátv mohou sloužit např. pro lokální aplikace léze kožní. slízniční. očni apod.. aplikace intranezálni. rektálni. vaginální. t...

9-(Fosfonylmethoxyalkyl)padeniny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263951

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07D 473/34

Značky: 9-(fosfonylmethoxyalkyl)padeniny, jejich, přípravy, způsob

Text:

...účinku hydridu s-odněho, např. substituov-aiíé silylskupiny t-butyl-dimethylsilyl) nebo konečně skupiny benzylového nebo tritylového typu.surové látky vzorce I se po provedení reakce s trimethyljodsilanem vhodným způsobem zbaví uvedených chránicí-ch skupin,např. kyselou hydrolýzou, hydrogenolýzou v kyselém prostředí nebo püsobením fluoriidů.- které jsou předmětem tohot-o vynálezu, ma jí význam jako aktivní složky léčebných přípravků s...

Způsob přípravy 1,3,5-triazinových sloučenin na bázi arylidu acetoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263950

Dátum: 12.05.1989

Autori: Marhan Jiří, Ružička Jaroslav, Burgert Ladislav, Mužík Ferdinand

MPK: C07D 251/20

Značky: kyseliny, 1,3,5-triazinových, přípravy, acetoctové, způsob, arylidu, bázi, sloučenin

Text:

...vytvářet nerozpustné soli zvané laky.Způsob přípravy 1,3,5-triazino«vých sloučenln obecného vzorce I,R značí 503 X, kde X je vodík nebo dras 1 ík,~ kondenzací 2,4,6-trichlor-1.BS-triazinu s acetoacetaryiidem vzorce IIve vodném prostředí za použitíhydroxidu sodného nebo draselneho, popřípadě s použítím organíckého rozpouštědla jak-o aceton, nebo dioxan a hydrolýzou získaného produktu spočíva tedy podle vynälezu v tom, že se kyanurchlorid,...

Způsob přípravy 1,3,5-triazinové sloučeniny na bázi arylidu acetoctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263949

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mužík Ferdinand, Marhan Jiří, Burgert Ladislav, Ružička Jaroslav

MPK: C07D 251/20

Značky: bázi, způsob, kyseliny, arylidu, sloučeniny, 1,3,5-triazinové, přípravy, acetoctové

Text:

...získaného produktu spočíva tedy podle vynálezu v tom, že se kyanurchlorid, acetoacetarylid a hydroxid sodný nebo draselný použijí v molárním poměru 1 1 2 a reakce ve vodném prostředí se pro-vede V přítomnosti povrchové aktivních látek, jako kondenzátü ethyte-noxidu s vyššími mastnými kyselinami či ałkoholy s počtom atomů uhlíku C 12 až C 30. Vzniklý produkt se po okyselení suspenze a zahřátí na 60 až 90 °C izoluje, načež se rozpustí...

Kostra elektrického stroje točivého a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263948

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šrámek Karel, Červinka Miloslav, Staniček Zdenko

MPK: H02K 5/173, H02K 5/16

Značky: její, způsob, stroje, točivého, elektrického, kostra, výroby

Text:

...zhotoveny zvlášť, též z lehkého kovu tvářením nebo odlitím, což zjednodušuje technologii lisování. Napríklad druhý ložiskový náboj 7 z lehkého kovu může být pomocí předlitých výstupků nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3. Druhý ložiskový náboj 7 může být též tvářen ze silnějšího ocelového plechu samostatné a nerozebíratelně spojen s druhým pásem 3 při montáži na montážním trnu.U znázorněnéhou provedení priléhají ramena 12 druhého pásu 3 k...

Vypínací roubík a píst elektrického odpínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263947

Dátum: 12.05.1989

Autor: Král Josef

MPK: H01H 33/91

Značky: roubík, elektrického, vypínací, odpínače, píst

Text:

...zřejmě provedení vodicí lišty.Na pístu 1 obdélníkového průřezu je vjeho středu uchycen dutý kontaktní roubík 7, přičemž v blízkosti místa jeho vetknutí do pístu 1 jsou V něm vytvořeny dvě příčné díry 9. Uprostred delšich stran pístu 1 jsou připevněny dvě vcdíoí lišty 2, které jsou suvně uloženy ve výřezech bočnic tělesa 3. Těleso 3 má tvar dutéh-o hranolu, jehož boční stěny mají pádélíié výřezy pro vodicí lišty 2, V nichž jsou letmo uloženy...

Zařízení pro přídavnou manipulaci s výrobkem v lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263946

Dátum: 12.05.1989

Autori: Průšek Jaroslav, Přívora Jiří, Heřman Otakar

MPK: B65G 49/02

Značky: manipulaci, přídavnou, výrobkem, lakovnách, zařízení

Text:

...vynález zařízení pro přídavnou manipulaci s výrobkem v lak-ovnách, jehož podstata spočíva v tom, že závěs podvěsného dopravníku je opatřen přídavným kotoučem pro zavěšení výrobku. V dotekové poloze přídavným kotoučem je umístěn alespoň jeden pomocný dopravník, který je kladkou a převodem o 2táčivě spojen s poIi 1 OCIíý 1 n zdrojem otáčení,jehož -otačivý pohyb je řízen řídícím systémem, na který je zapojen níanipulátor pro řízení střiku...

Způsob výroby granulovaného hořečnatého hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263945

Dátum: 12.05.1989

Autor: Šulc Josef

MPK: C05D 5/00

Značky: hnojiva, výroby, granulovaného, horečnatého, způsob

Text:

...protože část siranového iontu je vázána jako málorozpustný sádrovec. Dále pak kieserit granulovaný podle vynálezu poskytuje rostlinám horčík během delšího obdobi, protože V pevné fázi působí vodorozpustný hořčík ze síranu, později z .má 1 orozpustného~ hydroxidu hopřečnatého. Zároveň tento hydroxid hořečnatý příznivě ovlivňuje půdni reakci. Množství hydroxidu hořečnatého V granulátu je ekVivalentní hydroxidu vápenatému obsaženém V...

Způsob přípravy karboxyterminálního oktapeptidu cholecystokininu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263944

Dátum: 12.05.1989

Autori: Čeřovský Václav, Slaninová Jiřina, Hlaváček Jan

MPK: C07K 7/06

Značky: způsob, cholecystokininu, karboxyterminálního, oktapeptidu, přípravy

Text:

...mmol ve směsi methanolu 10 m 1 a 0,2 m~ol 1 kaľbUIláÍ-DÍKHTDOHÉÍUVĚIID puíru pH 9 10 m 1 byl přidán oc-chymoirypsin 10 miiigramů a směs byla míchána při teplotě místnosti 2 h po edné hodině reakce bylo přĺdáľlt) dalších 10 mg 01123111111). Methanol byl odpařen, vodný goztok okyselen 011152011011 0,1 mo 1.l 1 HC 20 mi, produkt byl extrahován do ethylacetátu izo~ ace produktu, ktorý se po okyselení vyloučil v podobě sraženiny p~oskytla po...

Zařízení pro fotometrická měření v mikrodeskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263943

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grzonka Milan, Daňhel Ivo

MPK: G01J 3/00

Značky: zařízení, měření, mikrodeskách, fotometrická

Text:

...vlnové délce. Toto řešení je ovšem obtížné realizovat z hlediska nedostupnosti svítivých dlod, jež by emitovaly světlo s potřebnou vlnovou délkou. jednoduchý přístroj je pak ovšem také jednoüčelový.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro fotometrická měření podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ke zdroji světla je připevněn světlovod zakončený kone-kterém, který je uchycen ve spojovacím rameně s kloubem, přičemž na vodicí...

Vzdušník pro impaktní zhutnění slévárenské formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 263942

Dátum: 12.05.1989

Autor: Kalocsányi Ján

MPK: F16K 31/44

Značky: impaktní, zhutnění, směsi, slévárenské, formovací, vzdušník

Text:

...záklopek v uzavřeném stavu na mi,nimum při vhodné volhě poměru velikostizáklopek na jednom ramenl, možnosti změny rychlosti otevíräní záklopek změnou otevíraci síly danou rozdílem ploch zaklopek a v malém objemu prázdného, pasivního prostoru nad íormovací směsí.Příkladné provedení vzdušníku je znázorněno na pripojených vyobrazeních, kde na obr. 1 je celkový podélný řez vzdušníkem se záklopným uzávěrem, na obr. 2 a 3 detailní pohled na...

Vřeteno, zejména pro textilní stroj a způsob jeho montáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263941

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rajsigl Zdeněk, Doubal Karel

MPK: D01H 7/04

Značky: stroj, textilní, zejména, způsob, montáže, vřeteno

Text:

...při které kapsy obepínají kuličky a po vyjmutí nástroje se obdobným způsobem uspořádá druhá klec do druhé ložiskové řady.Výhoda vřetena textílního stroje podle vynálezu spočíva zejména v zamezení hranovému styku mezi zámky kapes níže položené klece a valívými tělesy, což výrazně ovlivňuje životnost klece. V důsledku toho je možno upravit vnitřní konstrukcí 1 ožlska do formy odo-lnější proti nepříznivému působení klopných momentü...

Dvojpolohová pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 263940

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šilhán Zbyněk, Šilhán Ctibor

MPK: B65G 25/04

Značky: orientovaný, jednotka, pohonná, přesun, dopravníku, dvojpolohová

Text:

...příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v dolní poloze, na obr. 5 je .příčný řez dv-ojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze první manipulační úrovně a na obr. 6 je příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze druhé manilpulalční úrovně.Dvoupolohová pohonná jednotka dopravníku je tvořena pohyblivým nosníkem 1,prvním táhlem 2 profilového tvaru, na němž jsou pomocí prvních čepü 3 upevněna ložiska 4 přesunu a ložiska 5...

Přisouvací mechanismus tabulí plechu na polohovací dorazy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263939

Dátum: 12.05.1989

Autor: Novák Jan

MPK: B21D 43/11

Značky: plechů, dorazy, mechanismus, polohovací, přisouvací, tabulí

Text:

...který se pohybuje působením tlakoveho média v pracovním válci 6 svislého posuvu. Horní část pracovního valce G svislého posuvu tvaru konzoly tvoří horní čelist 3, v níž je vytvořen otvor,kterým v klidovém stavu prochází dolní čelist 2. Pracovní valec B svislého posuvu se pohybuje ve svislém npřímowčarěm vedení 7 náboje 8. Náboj 8 je pevně spojen s pístnicí 9 vodorovného posuvu, k níž je připojen píst 1 U vodorovného posuvu. Náboj 8 je na...

Zařízení pro automatické udržování vlhkosti tiskové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263938

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hoder Bořivoj, Geršl Božislav, Musil Josef, Svoboda Antonín, Laníček Josef

MPK: B41F 3/34

Značky: zařízení, automatické, formy, udržování, tiskové, vlhkosti

Text:

...hodnoty vlh kosti s žádanou veličinou vlhkosti 7, která je nastavena vzdálenosti elektronického snímače vlhkosti 3 od prvního roztiracího válce 2. Posuvný držák 20 je přestavitelně uchycen na neznázorněné rozpěrné tyčí, upevněné v bočnicích tiskového stroje. Elektronický snímač vlhkosti 3 je umístěn nadjednak ve směru kolmém na osu prvního roztiracího válce 2 a jednak ve směru rovn-oběžném s osou r-oztírací-ch válců 2, 14. Na výstupu...

Zadní náprava

Načítavanie...

Číslo patentu: 263937

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kamhal Ivan, Kúlka Michal, Dvořák Miloš, Pažout Josef, Panáček Vlastimil

MPK: B60G 3/14

Značky: náprava, zadní

Text:

...napětí. ve spojeni hrany otevřeného profilu torzněpružneľąoy ífznéhnotąjělenu k podélnému ramení a poąstatně zvýšení životnosti spoje při použití jednoduché rovinné výztuhy s nízkou hmotnosti. Rovinne výztuhy jsou přivařeny k torzně pružnému příčnému členu a podélným ramenům v rovině souměrnosti jejich profílů, což zajišťuje dokonalou tuhost celé nápravy zvlaště při přenosu brzdných sil.Na připojení/Ch výkresech je znázorněn příklad...

Zapojení bezkontaktního měřiče teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263936

Dátum: 12.05.1989

Autor: Hakl Jaroslav

MPK: G01K 13/12

Značky: teploty, zapojení, měřiče, bezkontaktního

Text:

...jeho přesnost.Příklad zapojení obvodů bezkontaktního měřiče teploty pro měření teplot pohybujících se dílů je znázorněn v blokovém Sehematu na připojeném výkrese.ak je patrno z přiloženého blokovéhoschématu je iníračervená dioda 2 připojena přes odpor 8 na výstup zdroje 1 referenčního napětí a současně na vstup měřicího zesilovače 3, jehož výstup je spojen se vstupem špičkového detektoru 4 a vstupem komparačního obvodu 5. Výstup špičkového...

Zapojení pro zvyšování a přesnou regulaci tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263935

Dátum: 12.05.1989

Autori: Winkler Petr, Talpa Ivan, Dufek František

MPK: F17C 13/02

Značky: tlaku, regulaci, přesnou, zapojení, zvyšování, plynů

Text:

...plynu zdroje a udržovat jej s vysokou přesností v tlakové nádo-bě na stálé hodnotě. Výhodou je též, že je jednoduché, a tím dává záruku provozní spolehlivosti. Umožňuje zvýšení objemového využití statických zdrojů plynů.Príklad zapojení pro zvyšovaní a přesnou regulaci tlaku plynu podle vynálezu je schematicky znázorněn v blokovém uspořádání na připojeném výkresu. Plnými čarami jsou znázorněna propojení komponent potrubím, čárkované čáry...

Zapojení systému pro zvyšování statického tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263934

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dufek František, Talpa Ivan, Šmíd Vladimír

MPK: F17C 13/02

Značky: plynů, zapojení, zvyšování, systému, tlaku, statického

Text:

...zapojení systému pro zvyšovaní statického tlaku plynu je schematícky nakreslen na připojeném obrázku, kde jsou zobrazeny základní prvky zařízení propojené plnými čarami znázorňujícími spojovací potrubí.Zapojení systému pro zvyšovaní statickéh~o tlaku plynu podle vynálezu sestava ze zásobní tlakové nádoby 1 spojené potrubím přes plynový ventil 2 jednak se vstup 2ním otvorem první tlakové nádoby 3 s vestavěnou membránou 4, ke které je...

Spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 263933

Dátum: 12.05.1989

Autori: Böttger Gerhard, Kurz Zdeněk, Říha Jiří

MPK: F02B 31/02, F02D 9/00, F02D 9/14...

Značky: spalovací, motor

Text:

...vůči ventilu je souosé nebo rovnoběžné. Vnitřní průměr šoupátka je vůči ventilu vždy souosý. Ovládací část šoupátka je spojená s vnějšim tlakovým prostředim a opírá seo pružinu zakotvenou svým spodním koncem ve vybraní hlavy válce a horní konec je ve styku s ovládací částí šoupátka.Výhodou zařízení podle vynálezu je knomě splnění vytčených cílů konstrukční jednoduchost celého zařízení a jednoduchý princíp funkce. Rychlost prouděni směsi je...

Mazací okruh spalovacího motoru středního a většího výkonu s pomocným čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263932

Dátum: 12.05.1989

Autori: Florjánek František, Hochman Vladislav, Moravec Miloš

MPK: F01M 1/12, F01M 1/16

Značky: okruh, většího, výkonu, pomocným, čerpadlem, mazací, motorů, středního, spalovacího

Text:

...tlakové čidlo spojené s elektromagnetickým ventilem, který je napojen na výstup pomocného olejového čerpadla a rozdělujícím výstup pomocného olejsového čerpadla na odpadní část a přívodní část napojenou na výstup hlavního olejového čerpadla mezi tlakovým čidlem a vstupem do motoru.Výhodou takto prevedeného mazacího okruhu je především nenáročnost úpravy použitím běžně dostupných dílů, je možno vy podle,- jižít stągajjících olejpvých...

Léčivo průjmových onemocnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263931

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bauer Viktor Člen Korešpondent Sav, Štolc Svorad, Urbanová Zdeňka, Rašková Helena Člen Korespondent Čsav, Beneš Luděk, Babuľová Anna, Dittertová Valéria

MPK: A61K 31/40

Značky: průjmových, léčivo, onemocnění

Text:

...Publ. London 1986, s. 113 a dále významné snížení aktivity adenylátcyklázy Hynie a spol. Čs. Fysiol. 35, 338-339 1986, což je pravděpodobně jedním z možných mechanismů protiprůjmových účinků látky vzorce I. Nízká akutní toxícíta,subchronícká a chronická toxicita jsou výbornými predpoklady spolu s nově objevenými účinky pro léčbu průjmových onemocnění. odstranění vysoké o dehydratace organismu vyplývající kromě jiného z vlastního průjmového...

Zapojení pro přepěťovou ochranu řízeného polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 263930

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

MPK: H02H 7/10

Značky: ochranu, řízeného, měniče, přepěťovou, zapojení, polovodičového

Text:

...paralelní kombinace odporu a druhého kondenzátoru RC členu.Rešení přepětové ochrany polovodičového meniče podle vynálezu umožňuje dodr 2žet předepsaný koeficient bezpečnosti napeťvového dimenzovaní součastek bez zvyšování kapacity kondenzátoru i bez volby vyšších hodnot opakovaielněho špičkového blokovacího a závěrněho napětí výkonových tyristorů meniče.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorneno schéma zapojení prepäťové ochrany podle...

Zařízení na ovládání spojky páskovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263929

Dátum: 12.05.1989

Autor: Bolehovský Jiří

MPK: B65B 13/06

Značky: páskovacího, ovládání, stroje, spojky, zařízení

Text:

...je ovládáno ohebným lanovodem s lankem ukotveným v axiálni ose hřídele napínacíh-o systému se spojkou a zaujíma v páskovacím stroji malý prostor.Na připo-jeném výkresu je znázorněn-r) zařízení na ovládání spojky páskovacího stroje podle vynálezu, kde na obr. je toto zařízení nakresleno v nárysu v řezu.stroje Ěíodle őłâíągíjejtvořeno z laňka 19 u ehyceného jedním koncem přes maticiB ąašpřeěxpřířüüuwísiçlłrytĺem 22 v posuvnémšrouhu li se...

Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263928

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kelo Peter, Dlabaja Zdenek, Lonský Jiří, Pavlica Ivo

MPK: A01F 25/22

Značky: kontinuální, úpravu, zařízení, sušení, zrnin

Text:

...sesypna středova vložka -a pod výpadvovýln otvorem je uložen dopravník ústící do propadového chladiče zrniny s perforovanými stěnami, na jednu z nichž je napojen pří vod chladicího vzduchu z ventilátoru.Zařízení pro kontinuální úpravu zrnin po sušení zaručuje plynulý prostup zrniny ze sušení dále do chladioírlro procesu bez potřeby náročných investic a s mlnlmální potřebou času.Na připojeném výkrese je -schematicky znázorněn v nárysném řezu...

Zařízení pro osový posuv rotační součásti stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263927

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kušička Bohumil, Škola Jan, Jindra Miloslav, Pavlica Ivo

MPK: A01C 7/16

Značky: rotační, posuv, osový, součástí, zařízení, stroje

Text:

...zajišťuje axiální seřlzování velmi rychle a přesně s nízkými výrobními náklady. Tím značne přispívá i k přesností práce strojů a usnadňuje a zlevňuje přitom i samotný výrobní proces.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematíckém osovém řezu znázorrněn na připojeném výkrese.V p nem tělese 1 stroje je. pomocí např. dvou( žisektłłnuložena otočná část 6 strojefnäpřĺnäboj hesoucí výsevní kotouč 42. otočná část ti stroje je hnaná...

Modifikovaný tvrdý potravinářský tuk

Načítavanie...

Číslo patentu: 263926

Dátum: 12.05.1989

Autori: Přikryl Antonín, Zouhar Vlastimil, Kašpar Jan, Machaníček Alois, Tůma Jan, Foglar Rudolf, Sládek Jaroslav, Blacký Antonín, Šrámková Dagmar, Schmidt Štefan, Matoušek Květoslav, Dědek Jaromír, Lohynský Ivan, Tauvinkl Libor, Dušek Ferdinand, List Jaroslav, Zamykal Jaroslav

MPK: C11C 3/14, C11C 3/12

Značky: modifikovaný, tvrdý, potravinářský

Text:

...uhlíkovým řetězcem C 4 až C 14 a jodovým číslem 25 až 38. Mléčný tuk je možné přidat k modifikovanému tvrdému potravinářskému tuku podle vynálezu rovněž V hydrogenované formě, V množství až 10 hmot. 0/0, ale v tomto případě je jeho Charakteristickým znakem,vedle obsahu 18 až 25 hmot. 0/0 nasycených mastných kyselín s krátkym řetězcem C 4 až C 14, i jodové číslo 1 až 5.Modifikovaný tvrdý potravinársky tuk podle vynálezu má bod tání 32 °C...

Polyesterové lisovací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 263925

Dátum: 12.05.1989

Autori: Špatenka Petr, Vlček Jaroslav, Kašpar František, Klaban Jiří, Lohr Jiří, Kohout Josef, Vogel Tomáš, Balcar Miroslav

MPK: C08L 67/06

Značky: kompozice, polyesterové, lisovací

Text:

...i azeotnopického činldla se odstraní destilací za sníženéłro tlaku. Po skončení evakuace se polyester případně stabilizuje přídavikem inhibitoru a po ochlazeni se vypouští na chladící a granulační pás.Důležitou. součástí polyesterových lisova 263925cích hmot podle tohoto vynálezu jsou plniva. jejich vyběrem a množstvim lze ovlivñovat jejich vlastnosti, a to nejen vlastnosti fyzikálzní, ale i jejich sypkost podle tohĎto vynálezu lze...

Svařitelný lak na bázi roztoků akrylových kopolymerů v organických rozpouštědlech pro tepelné spojování celofánových fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 263924

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ďurča Milan, Mandík Lumír, Lebduška Jan, Benko Martin, Dvořák Adolf, Svit, Rusnák Vladimír, Skokan Ján

MPK: C09D 3/80

Značky: celofánových, spojování, svařitelný, organických, akrylových, kopolymerů, bázi, tepelně, roztoku, fólií, rozpouštědlech

Text:

...v-ynálezu lze ještě upravit a zlepšit přídav-kem organických a/nebo anorganických látek. Významnou složkou svařitelného lepidla podle tohoto vynálezu je nituocelulóza. jedná se o typy rozpustné v .esterech s obsahem dusiku v rozmezi 11,7 až 12,3 U/o hmot. Další složkou svař-itelného laku jsou organické plastífikátory zvlàčňovadia). Pro tyt-o účely lze s výhodou použit plastifikátory na bázi mono, di-, tri- a vyšších esterů organických...