Archív za 1989 rok

Strana 6

Zapojení ultrazvukového impulsového průtokoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266200

Dátum: 13.12.1989

Autor: Obraz Jaroslav

MPK: G01F 1/66

Značky: průtokoměru, impulsového, ultrazvukového, zapojení

Text:

...ponmcný zesilovač gg na druhý vstup druhého bistabilního klopného obvodu Vgg, který je prvním vstupem připojen na výstup druhého hradlového obvodu 25, jehož první vstup je připojen přes druhý hlavní zesilovaě 23 na druhou měřicí sondu gg. Výstup prvního bistabílního klopného obvodu łgje připojen na hradlovací vstup prvního čitače łl a výstup druhého bistabilního klopného obvodu gg je připojen na hradlovací vstup druhého čitače 21. Na...

Způsob výroby bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266199

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kučera Oldřich, Körner Jaroslav, Sedláčková Venuše, Nováček Alois

MPK: C07D 277/52

Značky: výroby, bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu, způsob

Text:

...vedlejšich nežádoucích látek vzrůstá se stoupající teplotou.Nyní bylo zjištěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby bis(p-acetyl~ aminobenzensulfonyl)~ 2 ~aminothiazo 1 u reakci p-acetylaminobenzensulfonylchloridu s vodným roztokem 2-aminothiazolu podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se reakce provádí za přitomnosti uhličitanu vápenatého při teplotách 30 až 60 °C po dobu 1 až 1,5 hodiny.Výhody způsobu výroby...

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266198

Dátum: 13.12.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: nástrojích, elektronických, tónových, zapojení, řízení, číslicového, generátoru, hudebních, řídicího

Text:

...klopného obvodu lg je připojen k uzemněné Svorce Á. Výstup § vyhodnocovacího klopného obvodu lg je připojen k prvnímu vstupu hradla 33, jehož výstup je přípojen ke vstupní svorce 6 dalšího tônového generátoru lg.V číslicovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní osoilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tônových generátorů lg s požadovaným pevným nebo časově...

Žlab pro uložení blokové kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266197

Dátum: 13.12.1989

Autor: Medlín Jiří

MPK: E01B 3/38

Značky: blokové, uložení, žľab, kolejnice

Text:

...k nežádoncím rezonancím se všemi vyvolanými důsledky.Uvedené nedostaky odstraňuje žlab pro uložení blokové kolejnice, charakterizovaný lichcběžníkovým vnitřním, profilem, na jehož dně může být uložena pružná podložka, zabetonovaný v rovnoběžné dvojici ve velkoplošném panelu tramvajové nebo podobné kolejová trati tak, aby jeho horní plocha lícovala s horní plochou panelu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že žlab je tvořen plastovým korýtkem,...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vyskočilová Jiřina, Dániel Mikuláš, Čech Oldřich, Kafka Vratislav

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, výroby, nejméně, jednu, obsahující, způsob, vazbě, soustavu, nití, osnovní, anorganických, její

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fučík Milan, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: postrkové, páka, zajišťovací, páky

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Tlumič akustického rázu s protiproudým systémem brzdění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266194

Dátum: 13.12.1989

Autori: Grenar Rudolf, Holzer Jan, Stasek Ferdinand

MPK: F41F 17/12, F41C 21/18

Značky: tlumič, plynů, systémem, rázů, akustického, protiproudým, brzdění

Text:

...Průchodu plynu mezi částmi l a 3 brání těsnící kroužek lg .zas 1 epení čtyřchodé levotočivé šroubovice lg je provedeno těsnicím kroužkem 2 , který rovněž tvoří plochu pro osazení vnitřní části 3 . V rozšírených částech axiá 1 ní~ ho prüohozího otvoru vnitřní části g jsou vloženy škrticí přepážky Q , které jsou zajištěny pomocí pojistných kroužků ll . Škrticí přepážky Q s horními pryžovými přepážkaml4 a dolními pryžovými přepážkami 5, spolu s...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pospíšil Ladislav, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Kummer Miroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: sníženou, materiály, kompozitní, hořlavostí

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Bázické deriváty tetrahydronaftalenu, chromanu a thiachromanu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266192

Dátum: 13.12.1989

Autori: Butora Gabriel, Helfert Milan, Rajšner Miroslav, Šmíd Milan

MPK: C07C 121/62, C07D 311/58, C07D 335/06...

Značky: thiachromanu, tetrahydronaftalenu, jejich, bazické, chromanů, způsob, výroby, deriváty

Text:

...I se izoluje z ochlazené reakčni směsi vytřepáním do zředěné kyseliny sírové nebo chlorovodíkové, alkalizací odděleného vodného roztoku například roztokem hydroxidu sodného, vytřepánim vyloučené báze do organického rozponštědla nemísltelného s vodou, napříkald toluenu, etheru, dichlormethanu nebo chloroformu, a oddestilováním rozpouštědla. Takto připravené báze obecného vzorce I se mohou převádět neutra lizací anorganickými nebo organickými...

Zařízení k volbě jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266191

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mastná Alena, Uhlíř Pavel, Jelínková Jarmila

MPK: D04B 15/32

Značky: zařízení, jehel, volbě

Text:

...g, pod nimi posuvné meziplatiny Q, Výkyvné a posuvné platiny A a neposuvné a Výkyvné stopry 2. V jednotlivých pletacích systémech jsou v dráze jehel ł uspořádány zatahovací zámky QL, Q (obr. 1). V dráze mezíplatin 3 jsou uspořádány pevné stahovací zámky 1, g a radiálně přísuvný stahovací zámek g. V dráze platín 1 jsou uspořádány zvedací zámky łg, łł a rušící zámky łg, łg. V pletacím systému, kde se pouze klade barevná nit je uspořádáno...

Rychlý převodník napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266190

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vrba Kamil, Mišurec Jiří

MPK: H03M 1/66

Značky: kmitočet, napětí, převodník, rychlý

Text:

...podle vynálezu, jehož podstatou je, že vstupní svorka je spojena se vstupem převodníku napětí na proud, jehož výstup je připojen na první konec kapacitoru, dále tamtéž je připojen první vývod elektronického spínače a první vstup komparátoru, přičemž druhý konec kapacitoru je spojen se spoločným vodičem. Přitom druhý konec kapacitoru je spojen se zdrojem komparačního napětí a výstup komparátoru je propojen se vstupom monostabilního klopného...

Způsob rezervace srsti kožešin při barvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266189

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kornfeld Jiří

MPK: D06P 5/12

Značky: rezervace, barvení, kožešin, srsti, způsob

Text:

...efekt. Pokud chceme srst rezervovat pouze na části plochy kožešiny,lze lak nanášet sitotiskem přes šablonu s požadovaným vzgrem. Po zaschnutí laku se kožešina barví libovolným běžným postupem na žádaný odstin. Poté se kožešina nsuší a lak se ze srsti odstranĺ praním v organickém rozpouštědle. Pro tento účel lze doporučit tetrachlěreten nebo trichlôreten, které se běžně použivají při odtučňováni a čištění kožešin.Předmětem vynálezu je...

Způsob výroby směsi aromatických sulfokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266188

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šmidrkal Jan, Klecan Václav, Sojka Vladimír

MPK: C07C 143/28

Značky: směsi, způsob, aromatických, výroby, sulfokyselin

Text:

...o prüměrné relativní molekulovéVýhodou způsobu výroby aromatických sulfokyselin podle vynálezu je, že lze jednodušepřipravit na sulfonačnim zařízení směs aromatických sulfokyselin o aptimálním složení, která se po zneutralizování smíchá s ostatními látkami na disperzi, v níž lze snižitobsah vody. Obsah 0,7 hmotnosti hydrotropní látky umožňuje snížení obsahu vody V disperzi připravené k sušení ze 40 na 35 hmotnosti a tim úsporu topné...

Kmen pro přípravu žlutého keramického pigmentu na bázi zirkonsilikátu s přísadou praseodymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266187

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šolc Zdenek, Mocová Nataša, Koloc Miroslav, Šolc Libor

MPK: C04B 33/14

Značky: keramického, pigmentů, bázi, přípravu, praseodymu, přísadou, žlutého, zirkonsilikátu

Text:

...vynálezu spočivá ve snížení množství oxidu praseodymu (Prőolll a oxidu zirkoničiw tého v důsledku přidavku chloridu sodného a fluoridu sodněho do kmene pro připravu žlutého keramického pigmentu na bázi zirkonsilikátu (Zrsi 04).Předmětem vynálezu je tedy kmen pro připravu žlutého keramického pigmentu na bázi zirkonsilikátu s přísadou praseodymu vyznačený tim, že obsahuje hmotnostně 54,00 až 60,00 oxidu zirkoničitého, 31,00 až 35,00 t oxidu...

Přísada do formovací a jádrové směsi pro odlévání hořčíkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266186

Dátum: 13.12.1989

Autori: Krejčí Lubomír, Křístek Jiří, Burian Alois Csc

MPK: B22C 1/00, B22C 1/06

Značky: jádrové, formovací, slitin, směsi, prísada, hořčíkových, odlévání

Text:

...kyseliny fosforečné, který obsahuje minimálně 90 hmot. síranu vápenatého.Výhodou této přísady je vysoký ochranný účinek proti hoření hořčíkových slitin. Další výhodou je její dlouhá skladovatelnost přísaäa zůstává sypké, nemá šklon k navlhávání a ve srovnání s přísadou síry má podstatné lepší hygienické vlastnosti. Také rozpadavostsměsi po odlití je výrazně lepší.Byla připravena přísada o složeni70 kg technické močoviny 10 kg kyseliny...

Zapojení impulsového měniče napětí s cirkulací energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266185

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kroupa Vladimír

MPK: H02M 3/325

Značky: cirkulací, zapojení, napětí, energie, impulsového, měniče

Text:

...3 a tento uzel tvoří druhý vstupní vývod 5 přídavného aktivního spínacího prvku É. Anoda třetí diody 2 je spojene s bází tranzistoru typu P-N-P łg a tato báze je ještě druhým rezisto rem gg spojene 5 emitorem.Budici generátor l lze vytovřit z generátoru základních impulsů 27 a dvou k němupripojených zpoždovacich členů gg, gg. První výstupní vývod prvního zpožäovacího členugg tvoří první výstupní vývod g budiciho generátoru l, druhý výstupní...

Zapojení pro pulzní napájení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266184

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H02J 5/00, H05H 11/00

Značky: elektromagnetů, pulzní, zapojení, betatronu, napájení

Text:

...střední hodnoty zářivého výkonu cestou zvýšení opakovací frekvence funkčního cyklu urychlovače. Jinou výraznou výhodou je možnost aplikace napájení betatronu podle vynálezu naza podmínky, že pracovní cyklus betatronu je cbsaženo V půlperiodě síťové frekvence,bude zářlvý výkon dvojnásobný a tepelné ztráty v budicích cívkách elektromagnetu se sníží až o 30 oproti stavu, kdy je betatron napájen přímo ze střídavé sítě.oproti jinýnlznámým...

Osmipólový elektromagnetický stigmátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 266183

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klíma Jaroslav, Tůma Lubomír, Petr Jiří

MPK: H01J 37/153

Značky: stigmátor, elektromagnetický, osmipólový

Text:

...s velkýmUvedenou nevýhodu dosavadního stavu do značné míry odstraňuje osmípôlový elektromagnetický stigmátor, Lvořený osmi civkami, jejichž osy jsou kolmé na osu elektronově Optické soustavy, přičemž průměty os cívek do roviny kolmé na osu elektronově optické soustavy se paprskovitě shíhají v ose elektronově optické soustavy s pravidelnými úhlovými rozestupy 45 °, podle vynálezu, jehož podstatou je, že cívky jsou opatřeny jádry z...

Způsob přípravy naftalen 1,3,6-trisulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266182

Dátum: 13.12.1989

Autori: Roman Jan, Pašťalka Karel

MPK: C07C 143/30

Značky: způsob, 1,3,6-trisulfonové, přípravy, kyseliny, naftalen

Text:

...minut na 80 OC, kde se 1 hodinu udržuje. Dále se teplota zvýši během 1 hodiny na 145 DC a jednu hodinu se udržuje. Reakční směs se převede do topené děličky vyhřívané na 145 °C a dávkuje se do reaktoru s předloženými 2,5 mol. kyseliny sírové 100 tak, aby teplota v reaktoru nepřesáhla 60 °C, avšak s výhodou 40 °C. Po nadávkování reakční směsi se započne s dávkováním olea v množství 2,8 mol. oxidu sírového do teploty max. 85 OC avšak s výhodou...

Zařízení pro pohon přímočarého vratného orgánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266181

Dátum: 13.12.1989

Autori: Moc Václav, Jirásko Petr, Václavík Miroslav, Koloc Zdeněk

MPK: B65H 54/36, B65H 54/32

Značky: zařízení, přímočarého, pohon, orgánů, vratného

Text:

...důsledcich zvyšnji opotřebeni a hlučnost mechanismuS cílem odstranění výše uvedených nevýhod je zařízení s vačkovým ústrojím a vahadlem pro pohon vratnéha orgánu ušpořádáno podle vynálezu tak, že k vahadlu je prostřednictvím táhla připojena výkyvná páka uložená jedním koncem axiálně posuvné na přestavitelném kamenu a druhým koncem spojená 5 třmenem posuvným na vodicí tyčí uspořádané paralelné s přímočarýmvratným orgánem připojeným k...

Zapojení pro zobrazení zvětšení jednoduchého elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266180

Dátum: 13.12.1989

Autor: Rychnovský Michael

MPK: H01J 37/06, H01J 37/304

Značky: mikroskopu, elektronového, zapojení, jednoduchého, zvětšení, zobrazení

Text:

...svými druhými vstupy s výstupy přepínače Q ohnisková vzdálenosti objektívu,svými prvními výstupy s adresovými vstupy první permanentní paměti g a svými druhými výstupy s adresovými vstupy druhé permanentní paměti Q. První permanentní pamět 3 je dále spojena svými výstupy se vstupy prvního zobrazovače 1, zatímco druhá permanentní paměť Q je spojena svými výstupy se vstupy druhého zobražovače Ě a svým blokovacím vstupom s výstupem dekodérug...

Střásací zařízení karuselové pytlovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266179

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jaro Jaromír, Hanuš Josef, Píša Jiří

MPK: B65B 1/22

Značky: zařízení, karuselové, pytlovací, linky, střásací

Text:

...gl s plnicím ústrojím 33 a upínacími hrdly lg, uzpüsobenými k navěšování pytlú 34 (obr. 5). Střásací zařízení obsahuje střásací rošt ł upravený pod plnicím karuselem gł v dosahu dna pytlů li. Střásací rošt l má celistvou mnohoúhelníkovou konstrukcí zasahující pod několik upínacích hrdel 3 pínicího karuselu gł. Střásací rošt l je mechanicky spřažen s poháněcím ústrojím §, uloženým vně plnicího karuselu gł a je pružné zavěšen na...

Tryska pro přívod plynného média do taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266178

Dátum: 13.12.1989

Autori: Adamec Vladimír, Bonczek Tadeáš, Doseděl Miroslav, Böhm Valter, Cienciala Petr

MPK: C21C 5/48, C21C 5/34

Značky: media, plynného, taveniny, přívod, tryska

Text:

...místě dna či stěny hutní nádoby, čímž lze významné zlepšit cirkulaoi roztaveného kovu. Nedochází zde rovněž k nadměrnému odtavování trysky V místech vyústění plynu do tekutého kovu, čímž se docílí srovnatelného opotřebení trysky a přiléhající vyzdívky hutní nádoby. To je výhodné z hlediska časové shodnosti oprav a rekonstrukcí trysky a vyzdívky hutní nádoby.Příklad provedení trysky pro přívod plynnébo média do taveniny podle vynálezu...

Elektrostatické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266177

Dátum: 13.12.1989

Autor: Ulbert Karel

MPK: G01R 29/14, G01R 29/12

Značky: čidlo, elektrostatické

Text:

...dosáhne dalšího zvýšení výkonu za jednotkuvynález popíšcme v preferovaném řešení, ze kterého jsou patrny hlavní části a jejíchuspořádání. Toto řešení je znázorněno na poloschematickem nárysu obr. 1.Elektrostatické čidlo dle výnálezu je tvořeno vnější anténkou l vodivě spojenou s prvni fíxní elektrodou 3 uložencu v izolátoru 5. Sýmetricky proti první elektrodě 3 je uložena druhá fixní elektroda 1 v izolátoru Q. Celek je uzavřen ve stiněné...

Plunžrové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 266176

Dátum: 13.12.1989

Autori: Dvořák Vladimír, Hrnčíř Pavel

MPK: F04B 15/02

Značky: čerpadlo, plunžrové

Text:

...3 je řez pojiščovacímprvkom omezovače zdvlhu V rovlně B-B.Puzllo vynťnľuzu Iwslľnvĺn plunžrnvťł ťmnpztdlu rro ůt-rpfĺn vlnkuznĺtrłl mť-dlí a knňovltýchhmot s chkou sedimentací, pracující při otáčkách nižších než 120 minl, z pracovníhoválce l, opatřeného ucpávkovým tělesem 3 s ucpávkovým těsněním g, ve kterém se pohybuje přímočarým, vratným pohybem plunžr 1. Pracovni válec l je na straně pohonu uzavřen neznázorněnou mechanickou částí, zatímco...

Vyhazovací zařízení pro tvářecí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266175

Dátum: 13.12.1989

Autori: Stehlík Dušan, Jedovnický Jan

MPK: B30B 15/32

Značky: zařízení, tvářecí, vyhazovací, stroje

Text:

...vyhazovací tyče a vyhazovače. Vodicí žebra vyhazovače vytváří přechodový vrub, který nepříznivě ovlivñu je životnost nástroje.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u vyhazovacího zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestává z předního vyhazovače a zadního vyhazovače, jež jsou uspořádány v pouzdře uloženém v podložce, pohyb pouzdra je vymezen zadním čelem průtlačnice a narážkou, přičemž zadní polohu zadního vyhazovače...

Způsob analytického stanovení 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266174

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jančik Fedir, Vejdělek Zdeněk

MPK: G01N 27/48

Značky: 1-nitro-2-methyl-thio-2-alkylaminoethenů, stanovení, analytického, způsob

Text:

...přehytkem alkylaminu a ten pak po proběhlé konverzi zcela odstranit, jsou pro tento účel nejvhodnějši nižší alkylaminy jako napŕikald methylamin nebo ethylamin, jejichžroztoky v niževroucích organických rozpouštědlech jako například v methanolu, ethanolunebo benzenu lze pak snadno odpařit.Jako nejvhodnějši způsob řešení daného problému se ukázal způsob dle vynálezu, podleněhož se látky obecného vzorcepřevádějí působením přebytku methylaminu...

1-(3-Dimethylaminofenyl)ethylacetát a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266173

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hrabák František, Bezděk Milan

MPK: C07C 87/28

Značky: 1-(3-dimethylaminofenyl)ethylacetát, výroby, způsob

Text:

...konkrétního provedení jednotlivých stupňů syntézy 3 až 5.Do 1 000 cma trojhrdlé zábrusové bañky 5 míchaldem, zpětným chladičem a zátkou, umístěné ve vodní lázni, se naváží 82,6 g (0,5 mol) 3-nítroacetofenonu o teplotě tání 74 až 76 °C a přidá se 300 cma methanolu. Do vzniklé suspense se za míchání postupně přidává odzátkovaným hxdlem 9,5 g (0,25 mol) natrium borohydridu (NaBH 4) takovou rychlostí, aby reakční směs nevypěnila. Po přidání NaBH...

Dvojčinný vyhazovač, zejména lisovacích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266172

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kristek Boleslav

MPK: B30B 15/30

Značky: zejména, lisovacích, dvojčinný, forem, vyhazovač

Text:

...koliky gg. Horní vyhazovaci desky gg a ggg jsou pŕestavítelně uloženy prostřednictvím vodicích pouzder gg, ggg, upevněných v dolních vyhazovacich deskách łé, łâg a horních vyhazovacich deskáoh gg, ggg na vodicich sloupcĺch gg upevněných V opěrné desce gg umistěné vedle horní rozpěrné desky łg. Horní vyhazovaci deska gg se opírá o dolni rozpěrnou desku łg, přičemž proti horní vyhazovací desce ggg jsou v opěrné desce 35 uložena boční jádra 35...

Zapojení pro řízení otáček stejnosměrného komutátorového motoru s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 266171

Dátum: 13.12.1989

Autori: Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Klein František

MPK: H02P 5/06

Značky: stejnosměrného, motorů, zapojení, řízení, cizím, buzením, komutátorového, otáček

Text:

...s výstupem tvarovaciho obvodu podle vynálezu. Podstata vynálezu spočivá v tom, že budici vinutí motorku je prvním vývodem připojeno k prvnlmu výstupu budicího zdroje a zároveň vývodem jednak prostřednictvím sériově zapojeného snimaciho odporu k druhému výstupu budicího zdroje a jednak ke vstupu tvarovacího obvodu.Při použití zapojení podle vynálezu se dosahuje obdobných vlastností regulace jako při použití impulsniho tachogenerátoru, přičemž...

Způsob tepelného zpracování pásů z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266170

Dátum: 13.12.1989

Autori: Křiva Miroslav, Peřina Bohumír

MPK: C21D 9/52

Značky: austenitických, tepelného, zpracování, pásu, způsob, oceli

Text:

...odstřihnout.Tyto nevýhody odstraňuje způsob tepelného zpracování pásů z austenítických chromniklových a chromniklmolybdenových oceli dle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že pás se žíhá v oxidačni atmosféře při teplotě 950 až 1 150 °C s výdrži 6 až 10 minut s následným mořenim v 0,16 až 0,25 roztoku hydrídu sodného s výdrži 8 až 15 minut při teplotě 300 až 500 °C, načež se dočistí v 8 až 10 kyselině dusičné.způsob tepelného zpracování...

Zařízení pro řízení tyristorového pulsního měniče pohonu trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266169

Dátum: 13.12.1989

Autori: Janda Josef, Kýr Ladislav, Raba František

MPK: B60L 15/08, H02M 7/519

Značky: vozidla, zařízení, řízení, pohonů, trakčního, tyristorového, měniče, pulsního

Text:

...íg připojen na první vstup i pátého součinového hradla lg, jehož druhý vstup je přes sedmý negátor łg připojen na výstup čtvrtého časovacího obvodu li a jehož výstup je přes devátý negátor gg a šestý časovací obvod 33 připojen na druhý vstup 3 sedmého součinového hradla gi, jehož první vstup m je připojen na výstup prvního součinového hradla l a jehož výstup je připojen jednak na vstup čtvrtého časovacího obvodu łi a jednak přes druhý...

Způsob zpětnovazební stabilizace vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266168

Dátum: 13.12.1989

Autor: Petráček Martin

MPK: G05F 1/575

Značky: způsob, stabilizace, napětí, vysokého, zpětnovazební

Text:

...krystalu,se registruje laserovým interferometrem s velkou citlivostí nebo jiným vhodným zařízením a takto získaným signálem nesoucím informaci o hodnotě vysokého napětí se řídí zpětná vazba stabilízující vysoké napětí. Měření změn napětí je zde převedeno na měření změn délky, což umožňuje dosáhnout dostatečně citlivosti i pro velmi malé změny vysokého napětí.Uvedený způsob je možno realízovat např. takto Monokrystal Seignettovy soli se...

Zařízení pro výměnu rovnacích kalibrů rovnačky profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266167

Dátum: 13.12.1989

Autor: Chalupa Jiří

MPK: B21D 3/02

Značky: rovnacích, kalibrů, profilů, zařízení, rovnačky, výměnu

Text:

...pojezdové dráze rovnoběžné s osou rovnání ustaven vůz l. Na voze łpje v přední části otočný svislý čep 3, na kterém je nasunut zásobník 3 kalibrů. V zadní části vozu l je umístěn sloup 5, na kterém je pohyblivé uložen stahovák 5 kalibrů. vedle sloupu 1 je pak ovládací pult § s plošinou pro obsluhu celého zařízení.Zásobník g kalibrů má ve dvou řadách nad sebou umístěny čepy g pro uložení rovnacích kalibru 1. Výškově ustavení čepu 2 i...

Stacionární chladicí systém, zejména pro klimatizaci důlních pracovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 266166

Dátum: 13.12.1989

Autori: Cimala Petr, Cimala Jiří

MPK: F28D 21/00

Značky: pracovišť, stacionární, systém, chladicí, klimatizaci, důlních, zejména

Text:

...vynálezu je, že se při dochlazování chladonomá kapaliny - chlazené vody dosahuje u stejného výměníku voda - vzduch výsledný chladící výkon podstatné vyšší, než u jednostupňového způsobu chlazení. U jednotlivýchvýměníku voda - vzduch se chladící výkon zvýšil z 57 na 77 kw. Pří podstatné vyšším chladicímvýkonu se spotřeba elektrické energie nezvýší, protože ve strojovně chlazení při nižší teplotě vratné (církulační) chlazené vody je v...

Zařízení pro měření průtoku sypkých hmot s digitálními stopkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266165

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brabec Zdeněk, Ševčík Vladimír, Brabec Michal

MPK: G01F 11/26

Značky: průtoku, měření, zařízení, stopkami, digitálními, sypkých

Text:

...A a s překlápěcím dnem 2. vnější část klapky § tvoří rameno se závažím Q a kovovou clonkou 1, která při pžeklopení klapky Š se příblíží k čelní plošce horního indukčního snímače g. Rovněž překlápěcí dno 2 je opatřeno ramenem s protizávažím lg a kovovou clonkou ll, která při sklopení dna 2 se přiblíží k čelní plošce dolního indukčního snímače lg.Před měřením průtoku sypkého krmiva překlopí se ručně ovládaná klapka 3 v přívodním potrubí l...

Způsob regenerace a recirkulace odpadních vod z výroby difenylguanidinu připraveného reakcí anilínu a chlorkyanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266164

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pech Jaromír

MPK: C02F 1/00

Značky: regenerace, anilinu, výroby, chlorkyanem, odpadních, difenylguanidinu, reakcí, způsob, připraveného, recirkulace

Text:

...se vypírají zneutrallzovanými odpadními vodamiz výroby chlorkyanu. Tyto prací vody obsahují 6 až 12 Nacl, menší množství kyanidu a kyanatanu sodného a amonnéeole chlorid a mravenčan. V přímém styku se spalinami ss ohřejí na teplotu 100 až 110 °C. Dispergovaný chlorid a uhličitan sodný se ze spalín vyperoua podstatná část vody se 2 pracího roztoku odpaří a dojde tak k jeho zahuštění, takžena výstupu 2 vypíracího zařízení obsahuje 20 až 30 S...

Zařízení pro ovládání jednotlivých nítěnek tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266163

Dátum: 13.12.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: D03D 13/00

Značky: tkalcovského, nitěnek, zařízení, stavu, jednotlivých, ovládání

Text:

...jsou obě kloubová uložení ojnlc lg na opačné straně ve středové poloze, kde je také vyznačena svislá rychlost náhonůvo. Před všemi znázorněnými polohami s nulovou rychlostí svislého pohybu jsou elektromagnetické spinací obvody elektromagnetů 7, gg, łg a 23 a jiných pomocných zařízení. všechny nítěnky ji, łü jsou nahoře opatřeny vodici částí 4 a ze strany částí jehel Log vybráním pro ozub5 na podélném zpevněni g zvedaciho elektromngnetu 1 a na...

Zařízení pro automatické upevňování chmelovodičových drátků k záhonovému drátu stropu chmelnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266162

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kasáš Václav

MPK: A01G 17/08

Značky: drátku, automatické, upevňování, chmelovodičových, drátu, stropů, záhonovému, chmelnice, zařízení

Text:

...v nosném rámu L kyvně uložena a s ncsným rámem Ä prostřednictvím čtvrté pružiny łg spojene druhá západka Zł spojená s druhou narážkou łl. Dále je v nosném rámu ł kyvně uložena a prostřednictvím páté pružiny łg s nosným rámem ł spojene další narážka lg, která je spolu s jejím druhým ramenem 1 spojena pevně se třetí západkou ggkyvně uloženou v nosném rámu ł proti druhému řeznému rameni gg. Druhé rameno 73 další narážky gg je též opřeno o...

Samojízdné zařízení k manipulaci s kvasnými nádržemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266161

Dátum: 13.12.1989

Autori: Žilka Miloslav, Ježek Zdeněk

MPK: B60P 9/00

Značky: zařízení, nádržemi, kvasnými, samojízdné, manipulaci

Text:

...k úplné obsluze celého zařízení na anaerobní ošetření chlévské mrvy a to na tvarově neurčeném hnojišti, takže lze hnojiště umístit na jakékoliv vhodné volně ploše ve středískuživočíšne výroby, čímž se omezuje potřeba zábogů zemědělské půdy.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje pohled na zařízení z boku, obr. 2 představuje pohled na zařízení zepředu a obr. 3...