Archív za 1989 rok

Strana 59

Mechanismus přerušovaného chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264083

Dátum: 12.05.1989

Autori: Mazánek Petr, Prskavec Josef

MPK: C03B 9/38

Značky: prerušovaného, mechanismus, chlazení

Text:

...výhodou je začlanění hraditka pro plynulé nastavení trvalého chlazení forom, pokud je toto z technologického hlediska potřebné, při» čemž nastavení je možno provést bez demonůážo Jakýohkoli součástí mechanismu. Vlastní mechanismus je snadno přístupný a umožšujo zabudování těsně před místo výfuku ohladicího vzduchu na formy, takže ąčinek přerúšovaného chlazení se bezprostředně shoduje 5 pohyby klapky ovládané pnaumatiohým vůioem, Na...

Sací koš s vymezeným zdvihem uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264082

Dátum: 12.05.1989

Autor: Jarošík Jaroslav

MPK: F04D 29/70, F16L 55/24

Značky: sací, vymezeným, zdvihem, uzávěru

Text:

...Na každém osazeném segmentověm zobci 222 je vytvořena opěrná plocha 231. Tento azia álně rozdělený volný konec 221 táhla gg uzávěru 3 saoího koše e v sunut z vnitřního orostoru lO saoího koše růohczím otvow y t i 23 rem 122 ve dnu 121 sita 12 ooatřen°m náběhovou lochouzegtrany vnitřního prostoçu lg secíhokoše, ktorá může být na~ příklad kuňelovitá nebo jehlanoovitá. Při naxiuálním zjvihu uzávěru Q je opěrná plocha ggi každého osazenćhc...

Analgetický přípravek s anxiolytikem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264081

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vinař Oldřich, Koblas Karel

MPK: A61K 31/55

Značky: přípravek, anxiolytikem, analgetický

Text:

...analgetických léčív. ktoré Jim z rozpaků lékaři předepisují nebo si je opatřují bez lékařw akého předpisu. výzkum z posledních let ukazuje, že tato léčíva jsou často znoužívána jako doping všedniho dne a vo skutečnosti při chroníckém užívání působí spíše stimulačně než analgetícky.Hlavní výhodou přípravku podle vynálezu je zvýšená teran peutická účinnost a usnadnění užívání léků. Chroníckýmí algickýmí oyndromy trpí často především...

Zařízení pro upevňování svrškových dílů k podešvi obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264080

Dátum: 12.05.1989

Autori: Snášel Josef, Žour Vladimír, Machů Bohumil

MPK: A43D 67/00

Značky: zařízení, obuvi, podešví, dílů, svrškových, upevňování

Text:

...Vruty 3 se vkládají pod šrouboväk g do vodícího pouzdra gg ručně nebo jsou samočinně přiváděny z neznázorněného zásobníku. Rovnoběžně s osou g šroubovací hlavy g jeŤbod~ pěře 1 upraveno vedení lg, v němž je posuvné uložena vodicí příložka 3. Na vodicí příložce 3 je vytvořeno dorazové osazení 31,.jehož tvar je negativem příčného progilu podešve Q. Dorazové osa~zení 31 je rovněž uzpůsobeno.jako doraz pro okraj svrškového pásku 5. Na okrajích...

Hnací ústrojí pekárenské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264079

Dátum: 12.05.1989

Autori: Matějíček Josef, Vaněček Václav, Kožíšek Bohuslav, Holásek Oldřich

MPK: A21B 1/42, A21B 1/48

Značky: hnací, pekárenské, ústrojí

Text:

...která je zařazená mezi šnekovou převodovku a řetězový převod, umožňuje snadné přepináni z mechanického pohonu na ruční a naopak.Navýkranxje v nâryse znázorněn přiktad provedení podle vynálezu. AZařízení je tvořeno hnacim elektromotor W 1 se šnekovou2 a nàsuvnou převodovkooĺâ k malému řełězovému kolu É je za- tořazena výsuvná spojka Z pxo možnost přepinàni na ruční pohon, řoaližovaný klikou 2, s koncovým spinačem 13 a kuželovým pře-zvodem g....

Nástroj pro sloučené hydromechanické tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264078

Dátum: 12.05.1989

Autori: Tomášek Jiří, Bauer Milan

MPK: B21D 22/20

Značky: nástroj, výtažků, hlubokých, hydromechanické, sloučené, tažení

Text:

...bývá operace taüe~ aťzwágcbem ąyrabít nelze. Při hvŤrcnccaníckém tažení oistup 0 ovených vjtažä V näsírcjĺch známtrh 1 rv neba VĺT 5vedené nevýhcñg â 39 âmího stavu techniky do znsčné u . Clušv že ňezí teloskepícky usçořáê ý první a druh tažník je suvně5 nlubgzjgh vga žgů gggle vŕnálezu, jehož poístata spočívá V tom,3~ . f - - . caou na vnltrní sgzcni QTVĽLAO unhu a na vnlttažníku - - ě a tvar pouzdra odpovídá vn 1 Lřníroz~,n i z v....

Zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264077

Dátum: 12.05.1989

Autor: Fiala Jaromír

MPK: B24B 19/06

Značky: vibrací, zařízení, kmitacího, mechanismu, tlumení

Text:

...zvýšené hlučnosti.Uvedené nedostatky v dosud nejvyšší známé míře odstraňuje zařízení k tlumení vibrací kmitacího mechanismu, zejména u strojů pro dokončováni oběžných drah kroužků kuličkových loži sek nebo plášíů soudečků a kulových čel valivých těles podlevynálezu Podstata vynálezu spočivá v tom, že ve vnitřním po vrchu setrvačniku, uspořádaného otočné prostřednictvím alespoňdvojice ložisek ve skříní kmitacího mechanismu,je...

Odrušovací zapojení sériového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264076

Dátum: 12.05.1989

Autori: Onderlička Ivan, Stoklásek Milan, Krejčí Karel

MPK: H02K 11/00

Značky: odrušovací, seriového, motorů, zapojení

Text:

...a na druhé vinuti LB. První připoj QA prvního vínutí 2 L. .je připojen ke kladnému nepájeoímu přípojí ia druhý přípoj Lig je připojen k prvnimu př-Cpoái g kotvyna jejíž druhý přípoá ga je přípojen prvníĺpřiupod łěł druhéhovínutí E, jehož druhý přípoj 33 je při» ~ pojen k zápornémupnapájecimu připojí 42. K prvnímu připojí ZI.AII. prvního vínutí Íl 1 §. je přípojena ketoda první.diody Ii 3., ,jejíž anoda je-přípojena ke druhému přípoji gg kotvy...

Keramická přepážka v průmyslových pecích pro roztavené kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264075

Dátum: 12.05.1989

Autori: Maglia Petr, Sýkora Libor

MPK: F27D 1/00, F27B 14/08

Značky: roztavené, pecích, keramická, přepážka, průmyslových

Text:

...mická tvárnice je v horní neponořené části rozšírená s výbě~ rem. Horní plochu a výplň výběru tvoří izolace s využitím minerálních vláken. Tím přepážka svoji horní rozšírenou plo~ Chou spolu s přiĺehlou plochou vyzdívkyvanypece tvoří izoě» lovanou, rozměrově stálou rovinu, která může být využita jako těsnící plocha topného víka pece. Tvarová pevnost tenké samonosné přepážkyje dále zajištěna alespoň jedním svislým žebrem, kterým prochází...

Potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264074

Dátum: 12.05.1989

Autori: Semrád Petr, Jeřábek Vladimír

MPK: F16L 57/00, F16L 59/14

Značky: horkých, médií, potrubní, dopravu, tlaku

Text:

...AUvedené nedostatky odstraňuje potrubní kus pro dopravu horkých médií za tlaku podle vynàlezu, jehož podstata spočívà v tom, že trubková vložka je rozdělena na dvě části mezerou,která je překryta objímkou, přičemž každá část trubkové vložky je spojená na vnějším konci plynotěsným víkem s nosným plàštěm. Pod plynotěsnýmí víky jsou umístěny nejméně dva drátové elemen ty, spojené s trubkovou vložkou a nosným pláštěm. Objímka jesoojena s...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264073

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kohout Josef, Prachař Otakar, Votápek Václav, Hromas Josef, Kořínek Jaroslav, Kadeřábková Jitka, Šmidrkalová Eva, Šimek Stanislav, Novák Jan, Šmidrkal Jan, Kršňák František, Mikulcová Dagmar, Krob Václav, Nováček Alois, Hrdina Pavel

MPK: C11D 1/62

Značky: tenzidů, kationaktivního, výroby, způsob

Text:

...např. laurová, stearová, nebo to mohou být technické směsi, např. stearin (směs kyseliny stearovê a palmitovê)nebo hydrogenovanê řepkovê kyseliny.Způsob výroby kationaktivnêho tenzidu podle vynálezu jePříklad 1 Do duplikovanêho smaltovanêho reaktoru o celkovêm obje mu 1,2 m 3 opatřenêho kotvovým míchadlem a sestupným chladičem se napustí postupně 601 kg (3 kmol) roztavenê kyseliny laurovê, 281 kg (3,15 kmol) 2-dimethylaminoethanolu,...

Rychlovýměnný ucpávkový blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264072

Dátum: 12.05.1989

Autori: Landa Vladimír, Pruner Vladimír, Herold Ervín, Pecivál Ivan

MPK: F16J 15/02, F16C 33/78

Značky: ucpávkový, rychlovýměnný

Text:

...e stenou nádoby zabezpečuje těsnost i při změnéch teploty ucpávky vlivemíphvění hřídelo, jeho průhybu a podobně.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkledné provedení vynálezu. -Hřídel Q nesoucí mísicí element je uložen v ložískových tělesech vně mísicí nádoby lg. V místě průchodu hřídele ąg otvorem ll ve stěně mísicí nádoby lg je ne hřídeli ąg nesunu~ te ucpávke gg tak, že čelní plocha použdre gg se opírá o osazení Jg a v této polože se...

Zařízení pro pohon přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264071

Dátum: 12.05.1989

Autori: Chládek Otokar, Uhlířová Jarmila, Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Klumpar Karel

MPK: D04B 15/18, D04B 15/94

Značky: prístroje, zařízení, pohon

Text:

...k ose přítroje ł a posuvné uložen spoovací člen 5 tvaru plochého klínuo Do průchozí drážky Q spojovecího členu 5 zasahuje rameno páky Q otočně uložené v hlavě 1. Na druhé rameno páky Q je uchycena svislé tyč llposuvně uložená v hlavě 5 e jejíž horní část je otočné uložena V trubce 4 tělesa i pří- ľ stnnje L. Na vršek tyče 1 dosedá rameno páky Q úložené na konzole Q,výkyvně uspořádaně na neznázorněném rámu stroje Na druhé rameno páky 2...

Zařízení pro ojednocování vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264070

Dátum: 12.05.1989

Autori: Viták Josef, Buryšek František

MPK: D01H 7/888, D01H 11/00

Značky: zařízení, vláken, ojednocování

Text:

...hubice od vstupního otvoru odváděcího kanálu na čelní ploše spřádací jednotky, přitrvajícím podtlaku centrálního kanálu na základě okamžitého místního snížení podtlaku přisáváním pomocnýmí otvory v samonastavitelném těsnícím nástavci během fáze oddalování tohoto nástavce.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených ąýhYwech kde na obr. l je schematicky znázor~ něna přední část spřádací jednotky bezvřetenového...

Zařízení pro snadno vyměnitelnou přímožhavenou katodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264069

Dátum: 12.05.1989

Autori: Luňák Ladislav, Černý Rudolf

MPK: H01J 37/063

Značky: snadno, katodu, zařízení, přímožhavenou, vyměnitelnou

Text:

...vložením keremického kotoučku Q. Všechny tři kotoučky jsou rov~ noběžné s plošnou spirálou ketody L. Kotoučky A jsou každý 2 jed~ né etrany připevněny ěrouby 2 ke keramickému kotoučku Q. Rovný vnitřní konec g prochází volně otvorom ve středu vrchního keramického kotoučku A a keramického kotoučku Q, načež je přivařen ke spodnímu kotoučku 5. Takto vytvořený pevný colek je vložon do válcové dutiny Wehneltovy elektrody osazené na průměr...

Mobilní polohovadlo, zejména pro obloukové svařování pláště a čel nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264068

Dátum: 12.05.1989

Autori: Toman Otakar, Pour Břetislav, Štefl Milan

MPK: B23K 37/04

Značky: obloukové, pláště, mobilní, svařování, zejména, nádoby, polohovadlo

Text:

...jednou tlakovzdušnou hadici a jed h- 3 264 C 68 ním viccžžiovým kabclem, protože všechny pneumatické rozvááäče mohou být umístěny na rámu polohovadla. Třetim přívodem může případně být jednežilový kabel, který zabezpečuje spojení svao řovaciho polohovadla s jedním pőtemjsvařovacích zdrojů. Další podstatnou výhodou je možnost dálkového ručniho, nebo automatického ovtédàni 2 řídící jednotky.Mobilní potohcvadto, zejména prs obtoukové...

Rozebíratelná ampule pro pěstování krystalů jodidů rtuti z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264067

Dátum: 12.05.1989

Autori: Gilar Oldřich, Barta Čestmír, Tříska Aleš, Pavlíček Zdeněk

MPK: C30B 35/00

Značky: jodidu, fáze, rozebíratelná, rtuti, pěstování, krystalů, plynné, ampule

Text:

...vypěotovanóho kryatalu ą nojaou zâaleka opi~ málni. Při áolüptáváuí ampuleoáâšc dojít jednak k chamickému poš kození krystalu, zogmćną jeho xunhäníah plech a jaduak k Gíiávsmsžůdóuoíoh látok do krystaiu, což nagüäĺřnä Qvĺivawjü äeúü »ą~- 3 ~ - 264 067 zikálni vlastnosti. V průběhu řezání ampulo, například diamantow vou pilou, na druhé straně dochází k mechanickému nąruäcní povrchu i objemu krystalu. Jedná se totiž o materiál vrstvené...

Zařízení pro ohřev tekutiny, zejména plynu ve vypouštěcích regulačních stanicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264066

Dátum: 12.05.1989

Autori: Merašický Václav, Táborský Jaroslav

MPK: G05D 23/19

Značky: ohrev, plynů, stanicích, zařízení, zejména, tekutiny, regulačních, vypouštěcích

Text:

...snímač teploty kapaliny.j Vyesi učinek zařízení podle vynúlezu lze spatřovet v ton,V vv I o f u zo umoznuje nastavit teplotu plynu po redakci v zavislosti naobsahu vlhkosti v plynu a tlekovém spádu v pptimálním rozsahu teplot. Je tím dosažena s minimálními ekononickými nároky správná funkce regulátorů při jednostupňové i víoestupňové redukci plynu, a tím celé vypouštěcí regulační stanice.Příkled konkrétního provedení zařízení podle vynálezu...

Zařízení na odpytlování sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264065

Dátum: 12.05.1989

Autori: Ulrich Miroslav, Kršek Stanislav, Vančura Miloš

MPK: B65B 69/00

Značky: zařízení, sypkých, odpytlování

Text:

...poále výnälezu je patrné z připojeného výkresu, zná zorňujícího zařízení v axonometrickém pohledu.. Zařízení sestává z rámu 1, ke kterému jsou připevněna voàitxa 3, vytvářejicí dráhu, po které se pohybují vyprazäňované pytle se sypkým materiálem. Pohyb pytlů mezi vcditky 3 zujiěřuji přečnívąjŕcí jehly 3, které seve vstupní rozšířené části dráhy zabodnou do pyt 1 e.Na začátku dráhy je pytel, nesený jehlami 3 zespoäu proříznut...

Zařízení pro splétání vlákenných útvarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264064

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pávek Miloslav, Mašek Stanislav

MPK: B65H 69/06

Značky: splétání, útvaru, vlákenných, zařízení

Text:

...můstků, bez sevření ohnou přes okraje splátacího kanálu spolu s paralelními úseky druhého niřového útvaru. Žvlášř výhodné se javí, když se nířové úseky. vedle úseku jejich ohnutí přes okra« je ústí splétacího kanálu, přidrží každý samostatnčjen na straně vstupu do splétecího kanálu.Výhodou taká je že pro uzavřeni splétacího kanálu se zavedené niřové konce nežádoucím způsobem nevyfukují a že operací eplétáni není nutno opakovat, přičemž...

Nástroj pro tváření dutých polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264063

Dátum: 12.05.1989

Autor: Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/22

Značky: tváření, nástroj, dutých, polotovarů

Text:

...časti trubkováhoe li rovnomšrné polotovoru l, sjiždí celá nosné konzola g do výchozí polohy 3.V případě, že je nutno během tváření vvboulov 2 nou řást tvubko- fvého polotovaru 1 brzdit, použije se brzdící íst lg. Vellkosttlaku, působícího na brzâžci píst 16, je řízen z regulačniho tlakovćho válce li přàs pístnici łž. Po ořotvarovâní truüçovóhoE 4 sjedemo vyhazovacím be polotovaru l v požadovanou tvarovranem 21 alse svíracímí čepy 23 do...

Vícestupňová planetová převodovka s jemným odstupněním převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264062

Dátum: 12.05.1989

Autori: Půr Ladislav, Beneš Josef, Norek František, Dostál Jan, Sýkora Jan, Jiřičný Josef

MPK: F16H 3/44

Značky: prevodových, převodovka, jemným, planetová, stupňů, vícestupňová, odstupněním

Text:

...§, unašečem třetího soukoli Q a korunovým kolem čtvrtého soukoli 2. Spojk zpátečky gg spojuje vstupní hřídel ł s hřídelem zpátečky 5, terý je pevné sojen s oentrálním kolem prvého soukdlí 3 a centrálním kolém druhého soukolí Q. Korunové kolo prvého soukolí g je pevné spojene s korunovým kolem třetího soukoli Q a třetí brzduu gg je spojitelné s komorou převodovky Q. Skříň převodovkyQ je dále spojitelná prvou brzcou äł s hřídelum zpàtečky É,...

Zařízení pro elektrolytické vyvíjení vodíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264061

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rabas Otomar, Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf

MPK: C25B 1/02

Značky: vyvíjení, vodíku, kyslíku, zařízení, elektrolytické

Text:

...elektrody tvořici nádobu. Ustavení přívodu a stojiny vůči vnější . elektrodě izolační vrstvou a izolací, které je oddělují,a včleněním izolačních trubek mezi izolací a vnitřní elektrodu se dosáhlo provozní spolehlivosti s minimalizováním možnosti zkratu obou elektrod.příkladné provedení zařízení podle vynálezu v celkovém pohledu zn-.gizorňuje obral a v detailním řezu jednoho páru elektrCd Obrozovnější elektrody gtvoříĺí nádoby jsou ustaveny...

Skříň modulárních bloků řídicích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264060

Dátum: 12.05.1989

Autori: Röschel Miroslav, Nakládal Leoš, Undus Stanislav, Hykl Zdeněk, Starý Jiří

MPK: H05K 5/00

Značky: bloků, skříň, modulárních, systému, řídících

Text:

...vynálezu. Na obr. l je čelní pohled, na obr.2 horizontální řez skříní v rovině řídícího bloku a na obr. 3 horizontální řez ekříní V rovině ventilačního bloku. Na obr. 4 je vertikální řez skříní, na obr. 5 pohled na ranžírovací pole skříně ana obr. 6 horizontální řez s pohledem na závěs výklopného rámu.Skříň modulárních bloků řídžcícn systémů je tvořeno skeletem l ze evislých a vodorovných ocelových profílů,který je na bočnícn stranách...

Adaptér pro testování dynamických pameťových obvodů typu RAM

Načítavanie...

Číslo patentu: 264059

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hladík Petr, Exner Karel, Pěchouček Miroslav

MPK: G11C 29/00

Značky: dynamických, paměťových, obvodů, adaptér, testování

Text:

...budícího obvodu, jehož šestý vstup je připojen k osmému výstupu neznázorněného generátoru časovacích impulsů, jehož devátý výstup je přípojen k sedmému vstupu budícího obvodu, jehož osmý vstup je připojen k čtvrtému výstupu neznázorněného generátoru testovacích vzorku, přičemž druhý výstup vyhodnocovacího obvodu je přípojen ke svorce indikace výskytu chyby,přičemž čtvrtý vstup klopného obvodu je připojen k pátému výstupu neznázorněného bloku...

Proměnný převod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264058

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šída Rudolf, Kovář Josef, Wallenfels Pavel, Novotný Karel, Pavlata Petr, Snížek Jiří

MPK: B62M 9/08

Značky: převod, proměnný

Text:

...je uspořádána druhá část řadící dvojice. Dělicí plocha tvoří svou částí přídavné vedení s ukládacím hřídelem nebo s vodícím hranolenyuspořádsným na ukládacímVýhodou proměnného převodu podle vynálezu je jehojednoduohost a možnost docíleni plností záběrové krivky pro břenoeový článek ve všech režimeoh řazení.Přikled provedení proměnného převodu podle vynálezu je znázornčn na přiložených oýkresech, kde obr. 1 znázor~ ňuje převod v čelním...

Zapojení generátoru úzkého impulsu s potlačeným vlivem rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264057

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kottek Eduard, Kudrna František

MPK: H03K 3/033

Značky: potlačeným, rušení, vlivem, generátoru, zapojení, impulsů, úzkeho

Text:

...je, že generátor impulsu má podstatné nižší tolerance šířky výstupního impulsu i při rušení V rozvodu země. Zapojení dovoluje realizovat generátor úzkého impulsu i na hradlovém poli s nedokonalým rozvodem země.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech. Obr. le znázorňuje zapojení generátoru úzkého impuleu s potlačeným vlivem rušení na šírku ímpulsu podle vy nálezu, obr. lb jeho časový diagram. Na obr. 2 je jedno z...

Obvod pro kompenzaci výstupní veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264056

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 19/04, G06F 11/00

Značky: kompenzaci, obvod, výstupní, veličiny

Text:

...bloku l mikropočítače. Hromadný první výstup lg bloku 1 mikropo čítače je spojen s hromadným vstupem gl bloku 2 índikace a současně s hromadnou třetí výstupní svorkou já. Hromadný druhý výstup 14 bloku l mikropočítače je spojen s hromadným třetím vstupem 5 mul tiplexeru 4.hým vstupem gg analogové paměti 8. Hromadný čtvrtý výstup lg bla ku 1 mikropočítače je spojen s hromadným vstupem Ěl D/A převodníkuÉ a současně s hromadnou druhou výstupní...

Dělič vaječného obsahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264055

Dátum: 12.05.1989

Autor: Holásek Antonín

MPK: A47J 43/14

Značky: obsahu, dělič, vaječného

Text:

...poć 1 ná uriàks kteroué I trubice a d líoíoh tön odtonu bílck do,Y Q . -1 . . z. ą. spodní uuoby. aloutox outčxá oolnlm koncom dělícs TTHUICQ.Dĺliče Vaječnćho obsahu polc Vgłlcuu je mołun použít v menších vfrobnúch čľcutků, jąko nąpř. V pukárnách, oukráwaá hi fą 0 IfĺCL-) s tcłll E iľlíč tuřrdít do 1 ínky, kde by ůowgíaoloJo ožno ke kontínuáluímu d lemí čímà by še bóàinová produkce zvyuilaminimálně o 20 ú. Při starćm způaobu sé používalo...

Zapojení obvodu statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264054

Dátum: 12.05.1989

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01D 1/08, G01R 23/00, H03K 23/00...

Značky: vyhodnocování, impulsů, obvodů, četnosti, statistického, zapojení

Text:

...odpovídá zvolenému počtu impulsů. Časová konstanta, po kterou je la» ditelný monostebilní časový obvod g.udržován v nobuzeném stavu,se nastavuje regulovetelnym odporem gg, spojeným s kondenu zátorem gl. Výstup loditelného monostabílního časového obvodu je napojen na mazací vstup 3 registru 1.Na výstup 93 registru 1 je napojena větev pro signalizaci překročení předvoleného maximálního počtu impulsů n a na výstup Qg je nepojena větev pro...

Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264053

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pacherník Pavel, Hrubý Jiří, Charvát Alois, Brtník Rudolf, Gajdošík Jiří, Raiser Jaroslav

MPK: F23M 7/00

Značky: bezpečnostní, kotle, násypky, teplovodního

Text:

...dvířek.Přikladné provedení bezpečnostního krytu násypky teplovodního kotle je znázorněno na příložených výkresoch, kde obr.1 znázorňuje boční řez kotlem s násypkou opatřenou bezpečnost ním krytom, obr.2 pohled na bezpečnostní kryt násypky umístčný v kotli v púdorysu.Bezpečnostní kryt násypky teplovodního kotle podle vynálezu sestává 2 desky l z ohnivzdorného materiálu, která je sklopné uchycena pomocí čepu g na stěně Q násypky Q...

Pletotkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264052

Dátum: 12.05.1989

Autor: Zmatlík Václav

MPK: D04B 39/06

Značky: textilie, pletotkaná

Text:

...v oxiálnim směrug opatřen čepem suvně uloženým v lůžka otočné uloženého nosného ramena o opírajícím se o otočně uložené ramenos jehož kladka je vedena v drážco otočné uložené axíálni vačky spojené s ozun beným kolem, které V poměru 2 2 L zabírá s dalším ozubeným kolem, upraveným na klíkovém hřido 1 i přičemž nosné ramena f jsou táhly spojene a bidlemoPodle druhě.výhodné varianty je vodící hřeben nehybně apojen s podpěrnou lištoą suvně...

Způsob zneškodnění odpadních popouštěcích solí s obsahem alkalických dusitanů a dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264051

Dátum: 12.05.1989

Autori: Moravcová Anna, Hronešová Helena, Váňa Jaroslav

MPK: C05F 9/04, C02F 3/34

Značky: solí, odpadních, dusitanů, alkalických, zneškodnění, způsob, dusičnanu, obsahem, popouštěcích

Text:

...nitrifikaćních bakterií po dobu minimálně 3 týdnů při zabezpečení intenzívni aerace kompostované směsi.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že k detoxikaci není třeba budovat zvláštní zarízení a používat chemikálie jako v předchozíoh případech. Snižují se nároky na pracovní sílu. Současně se vyrobený produkt obohacuje o prvky z odpadu, zejména dusík.Surovinami pro prípravu kompostové hmoty se rozumí odpady komunalní,...

Programovatelný řadič s pamětí programů a pamětí zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264050

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kessner Helmut, Weissbach Gerhard, Schröter Klaus, Maut Erich

MPK: G06F 9/00

Značky: programů, pamětí, programovatelný, zobrazení, řadič

Text:

...BEHTHHB Momer nepexnmqarbca coownercrseuno qernmm nim Heqe-rubnm agpecam anpecuoro cqewqnxa.Ha qeýmeme npencTaBneHa önoK-cxeua nporpaMMMpyeMoro ycrpoůcTsa ynpaanenn cornacno usoöpereunm. Cuerqux apeca 3 nquxnmqen CBOHMM aqpecumun mMHaM c BaneHTHOCTbm 29 2 K HaMHTH nporpaMM 4. Hamxrb ñporpaMM 4 COCTOHT na QuHoň ennncrneunoñ sanomnnammeü MMKDOCXEM. Boceun amxąuon namnwn nporpamm 4 nonnmuenu nocpecmaou cocwoameň H 3 neuruneň 5 H 9...

Pouzdro pro nosiče záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264049

Dátum: 12.05.1989

Autori: Bodach Angelika, Ackermann Horst

MPK: B42F 7/00

Značky: nosiče, pouzdro, záznamu

Text:

...onny nosą.meunym Goxosym cweuKy,Bepxuna rpanb Koropoü nocwnraer xpoMKn.3 aKpauHm Qyrł nnpa, u Bcwanxn mranens MOPYT ÓHTB coeuneuu MGKÁY coöoň H c saxpąnaoň yT~ napa Ha sfoä nonmmeuuoü őoxonoň CTeHKe. Nnanee npeumymecwnom naoöperennz xannercn TO, qro Bcwaaxn smnunneuu c nerxuu Konnqecxnm cymennem n.HanpaBnemuu K cBoeMyHy, H ax nucowa Ha Heçxohbxo3 MMnnMeTpoB npeBnmmeT Bącory nexamx B BMX xaccew c Marnrnoänenroň, önä-pronapn raeMy DPH...

Tenkovrstvé odporové obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264048

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brode Wolfgang, Riesenberg Rainer, Dintner Helmut, Lerm Albrecht, Henneberger Jürgen

MPK: H01C 1/16

Značky: odporové, tenkovrstvé, obvody

Text:

...conpornnnç 3 264048 mna c npuaeàennem K coowsewcwsymmeny cyMMapHoMy conporunneuuw oTnenbHúx pewwmmxmwwmmľ B nepnom npumepe (npecwasneuaom na puc. 1) mna ynpomeuun nena noxa Hcxonr . OT cnnmerpuqnux cTpyKTyp KOHTaKTOB-H npononnmnx nopomex 1, Kax ouu MOPYT 5 HTh saanm, Hanpnuep, ycnosnnmn noxnmqenna pe 3 HCTHBHHX cxeM K BHGNHHM ener~MGHTHM IDOBQIIOTJHOTO MOEPBJKa. HHR STOPO CBMOPO IÍDOCTOFO cnyqan DESHCTHBHBIEanenenrm pexoneuąyerca...

Způsob a zařízení pro vertikální orientaci vláken při výrobě lamelové struktury koberců

Načítavanie...

Číslo patentu: 264047

Dátum: 12.05.1989

Autori: Gessner Dieter, Hofmann Heinz, Steckert Rainer

MPK: D04H 1/74

Značky: koberců, struktury, vertikální, lamelové, výrobe, způsob, orientaci, zařízení, vláken

Text:

...Kappa 1. KaK npamąno, cnaöonàruöanomuecn mecTKue KOBPM 1 noamwcn K Bmcmeň Touxe no Meneuno Bocxoameů Haxnoanoň nnocxocwu. uns npeorapamenun neKenaTenbnux numeunü MaTepuana Tpancnoprupymmee ycwpoňcrno 5 Henocpencwneuno BHHOTB no Hapeaammero ycrpoňcwsa ocnameno Bepxnuf MH ponuxamm 8 (mna HEHTEMM), Memuy KoTopuM MnHepanosaToqHuü Konep 1 ynepmnsaewcx B onpąenenuom npHuvnnTenLuoM nonomeuuu so npemn wpancnopwnposxu H npn peaxe. 3 a cuem...

Srovnávací elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 264046

Dátum: 12.05.1989

Autori: Grüssner Theodor, Dittrich Klaus, Pollakowski Goetz

MPK: G01N 27/30

Značky: elektroda, srovnávací

Text:

...B 3 neKTp 0 aemecraa He Mewamr axrusnocrn uouon cepeöpa, Hanuquoü B 9 neKTpoe cpasnennn u onpeennmmeñ cwaöunsnocrb norenuuana.B coornewcrnun c nsoöpeweuueu, pemenne aaaqn cocronw B TOM, qro B anexrv poaXcpaBHeHnH, cocTonmňx H 3 Mewannnqecxoro cepeőpa nuöo na cynnànou cepeöpa uoxpuworo cepeöpa, norpymennoro B nacnmpnnsm rpyno pacTBopHMoäconbm cepeöpa Bonuň pacrnop, conbm cepéőpa annnewca cynbmu cepeöpa, a nonnmñ pacrnop ononuuwenbuo...

Nástavec akumulující teplo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264045

Dátum: 12.05.1989

Autori: Cymarnaja Olga, Filin Sergej, Kirpač Nikolaj

MPK: F28D 19/02, F23L 15/02

Značky: teplo, akumulující, nástavec, výroby, způsob

Text:

...ee crepxenb 4 Bonb Marnnwnoro nana conenona, H Bxnmqamr umnynhc aneKTpHqecKoro Toxa. Feaepnpyemoe B nnyxwope Marnnwnoe none naMarnuquBaeT,cTepmeHL 4 BĽOHB ero ocu Tax, uro Topuu cwepxua 4 cranoaawcn pasnoumenuum nonmcau. Hocne sroro Hacaxa rowóaa K npnuenemnm. Marnnrnme CBOŘCTBa uacaxu coxpaunmwcn ua gpornmennn HGCKOHBKHX neT. Hpn HSFOTOBHEHHH Hacaxn, ncnonbsyemoñ B Husxoweumepawypnom TepMOCTaTe,B Kaqecrae nnasnmerocà Bemecraa 1 Buöupamw...

Obvod pro elektrickou generátorovou diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264044

Dátum: 12.05.1989

Autori: Laske Olaf, Sopart Rainer, Niedermüller Bernd

MPK: H02H 7/06

Značky: generátorovou, obvod, elektrickou, diagnostiku

Text:

....o -rroro yçnonmz oumóxn Imzbopuaunnv npn nwopuuuon Bmnmqenn sroro uanpaxeuun COXpaHñHaCb no BHemHeľ 0 noanpawa.qncno noporosmx Buxnmqareneñ H Bknmqenuux sa HHMM 3 anoMHHammHx ycTpoňcTB n uuquxawopnux cwyneueňonpenenxeTca qHcnoM nonexamnx uáPHOcTHp 0 BaHHm reHepavopon oömeň Bosöymammeň cncvemu.3 neKTpocHa 6 meHHe npenomeunoů cxenm ocymecwnnnewcn uepes ycrpoñcrno nuTanua, nonyuammee Heoôxonunoe nocroaunoe Hanpnmeune or aKKyMynHTopHoñ öawapeu...