Archív za 1989 rok

Strana 58

Způsob výroby částic železné houby a tekutého železa a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264123

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vuletic Bogdan

MPK: C21B 13/00

Značky: železa, železné, tekutého, způsobu, houby, zařízení, výroby, částic, provádění, způsob

Text:

...železné houby, napojeným na chladící, popřípadě vyrovnévaoí agregát.Pokrok řešení podle vynálezu epočívd v tom, že ae jim doaáhne velmi pľveaného oddělování jemnozrnné frakce od hrubozrnné rrakce, přičemž poměrná množství mezi těmito Irakcemi lze jednoduše a přesně podle potřeby nastavit.Příklad provedení zařízení pro výrobu částic železná houby způsobem podle vynálezu je zobrnzeno na výkresu, kde je toto zařízení znázorněno...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264122

Dátum: 13.06.1989

Autori: Clough John, Kay Ian Trevor

MPK: A01N 37/30

Značky: prostředek, způsob, látek, fungicidní, výroby, účinných

Text:

...methylovou. othylovoup propylovou (n- nebo isopropylovou) e butylovou (n-, sak.-, iso- nebo torc. buty 1 ovou).Ve výhodných sloučenináoh podle vynálezu předstevujt symboly R 2. R 3 a R 4 methylové skupiny a symbol R 1 znamená aeakuponi E~R 5 CH-CH. kdo R 5 představuje popřipadä shore uvodenym způsobem oubotituovenou fonylovou skupinu. Ve zvlášť výhodných sloučonxnách podle vynálazu znononá R 1 seakupeni E-R 5 CH-CH. kdo R 5 přodatavujo...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264121

Dátum: 13.06.1989

Autori: Munro David, Bit Rino

MPK: A01N 43/80

Značky: tohoto, herbicidní, způsob, prostředků, látky, účinné, prostředek, přípravy

Text:

...práäků popraäů. granulí, roztoku. zemulgovatelných koncentretů, emul- zí. suapenzních koncsntratů a eerosolů. Smáčitalné práčky obvykle obsahují 25. 50 nebo 75 hmotnoetních účinne látky a kromě toho dále obvykle obsahují kromě inartního pevneho nosiče ještě díapergační činidlo v množství v rozmezí od 3 do 10 hmotnoatních. a v případě potřeby ještě stabílizační látku nebo etabílízeční látky v množství v rozmezí od O do 10 ...

Způsob polymerace polymerovatelného monomeru v plynné fázi a polymerační reaktor s fluidním ložem pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264120

Dátum: 13.06.1989

Autori: Simpson Larry, Rhee Seung

MPK: C08F 2/34

Značky: provádění, fázi, způsobu, monomerů, plynné, polymerovatelného, ložem, tohoto, polymerace, reaktor, fluidním, polymerační, způsob

Text:

...fluidního lože se odvádí jednak částice polymerního produktu a jednak recírkulovane proudy. Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se proud polymerovatelné tekutiny zaváděný do mísící komory rozděluje pomocí prstencového usměrňovače toku do dvou proudů, 2 nichž první teče po vnější obvodové dráze směřující vzhůru podél stěny mísící komory a druhý teče po dráze směřujíoí vzhůru, která je kolmá k rozdělovacímu patru a vede podel...

Způsob výroby kyselinovzdorných vytvrzených produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264119

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hesse Wolfgang, Rauhut Klaus

MPK: C08L 61/10, C08L 63/00, C09K 3/10...

Značky: kyselinovzdorných, vytvrzených, výroby, způsob, produktů

Text:

...bisfenoly, jako s difenylolmethanem nebo/a difenylolpropanem. Epoxidnvými pryskyřicemi se rozumí také níže- a výšemolekulárni sloučeniny na bázi vícemocných alkoholu, například ethylenglykolu, 1,2 ~propylenglyko 1 u a 1,2-butylenglykolu a dalších alifatických sloučenin, například nenasy 3 CS 264119 B 2oených sloučenin, jako dienů, mastných olejů nebo polymerníoh olejü.Jako rasoly ve významu složky B) přicházejí v úvahu resoly z trifunkčních...

Bezpečnostní zařízení pro připojení injekční stříkačky k hrdlu nebo otvoru lékovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264118

Dátum: 13.06.1989

Autori: Valentini Luigi, Coccia Marrio

MPK: A61M 5/32

Značky: lékovky, otvorů, zařízení, připojení, bezpečnostní, hrdlu, injekční, stříkačky

Text:

...štěrbinou,nebo průřezem. středního telesa, přičemž konce štěrbin, nebo průřezů vnějšího dutého tělesa jsou zalomeny do směru osy zařízení, pro axiální pohyb vnějšího dutého telesa vůči střednímu tělesu. přičemž o vnitřní konec vnějšího dutého tělesa je opřena tlačná pružina, opřená druhým koncem o radiální přírubu vnitřního konce středního telesa.Podle dalšího významu vynálezu má dutá jehla po své délce upraveny tři otvory rozdíl CS 264 118 B...

Průmyslová pec, zejména vícekomorová vakuová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 264117

Dátum: 13.06.1989

Autori: Neubauer Wilhelm, Wünning Joachim

MPK: C21D 9/00

Značky: zejména, průmyslová, vakuová, vícekomorová

Text:

...toto průtokové chlazení se nad vsázku zasune tryskový plech a po obou stranách vsázky se umístí plné p 1 echy.Vzdá 1 enost trysek od vsázky lze pak nastavit na optimální hodnotu pomocí tryskových plechů, které mají úsek vystupující do vnitřkukomory nebo naopak ustupující z vnítřku komory.Pro jednoduche uspořádání chladící komory je účelne, aby trysková skříň byla omezena alespoň na třech vnitřních stranách tryskovými plechy, z nichž dva jsou...

Zařízení k hydraulickému řízení několikacestných ventilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264116

Dátum: 13.06.1989

Autori: Krieger Karl, Reinelt Werner

MPK: E21D 23/26

Značky: hydraulickému, několikacestných, zařízení, ventilu, řízení

Text:

...lg různě silné. Na eretační kolik lg může přídavně působit tlakové médium, které zatěžuje pomocný spínací píet gg a je přiváděno zvnějšku přípojkou gg. Tlačná pružina lg vtlačuje aretační kolik lg do podélně drážky gł upravené ve spínacím hřídeli ł výetředně oproti jeho ose otáčení a blokuje natáčení spínacího hřídele l tak dlouho. až tlak v napájeoím potrubí překročí minimální hodnotu danou silou tlačné pružiny lg.Aretační kolíky lg, li, lg,...

Klížidlo emulzního typu na bázi anhydridu alkenyljantarové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264115

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rende Dominic, Breslin Michael

MPK: D21H 3/08

Značky: kyseliny, emulzního, alkenyljantarové, anhydridu, bázi, klížidlo

Text:

...látkami pro použití při způsobu podle vynálezu jsou GAFAC RM 5 l 0 a GAFAC RE 6 l 0, což jsou oba volné kyseliny složitých organických esterů kyseliny fosforečné, ktoré jsou vyráběny firmou GAF Corporation.Ve vodě rozpustné polymery, které jsou užitečnými kationtovými činidly podle vynálezu, zahrnující ve vodě rozpuatné vinylové adiční polymery (homopolymery a kopolymery) o molekulové hmotnosti v rozmezí od 10 000 do l 000 000. ve...

Vozidlo s redukčním ventilem brzdového tlaku v závislosti na zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264114

Dátum: 13.06.1989

Autor: Farr Glyn

MPK: B60T 8/22

Značky: redukčním, závislosti, ventilem, vozidlo, tlaku, brzdového, zatížení

Text:

...vnitřního zadního kola a lepší brzdění více zatíženého vnějšího zsdního kola s to i v případě zatížení vozidla pouze řidičem.V dalším bude podrobně popsán stav techniky v tomto oboru a vyřešení úkolu podle vynálezu ve vztahu k připojeným výkresům, na nichž značí Obr. l sohematioké znázornění známého ventilu jako příkladu stavu techniky, obr. 2 diagram charakteristík ven~ tilu z obr. l, obr. 3 sohemstické znázornění ventilu podle vynálezu a...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topné přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264113

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gayserd Gerhard, Götz Dieter

MPK: F23D 11/34

Značky: horák, topné, menší, ultrazvukový, rozprašovací, prístroje

Text:

...vrstva může eestávat například z keramiky, nsnášené stříkáním v plameni, z tenkých rohoží z vláknové keramiky nebo kovového pletiva, jakých se obvykle používá u odpařovacích hořáků jako knotu. Tyto rohože mají následkem svého nasávacího účinku a velké plochy,dané vláknitou strukturou, kromě izolačního účinku ještě tu výhodu, že účinně upravují kapičky paliva, dopadající případně na stěnu, a přivádějící je do plamene, kde eho~ ří beze...

Filtr na kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264112

Dátum: 13.06.1989

Autor: Neumann Walter

MPK: B01D 29/32

Značky: kapalinu, filtr

Text:

...komora É a vnitřní válcová komora Z jsou spojeny přes nálevkový lapač lg nečistot, umístěný na dolním konci skříně 2 g hlavním odtokem lg koncentrovených nečistot. Kepaline určená k filtraci se přivádí vstupním hrdlem li, které je tvořeno radiálním nátruhkem li s vodicím plechem łâ, v tečném směru do horní části vnějšíNa horní konec skříně Q je nasazen kryt ll s výstupní komorou lg a výpustí lg pro vyčištěnou kapalinu. Výstupní komora lg...

Způsob výroby ethylenpropylenového kopolymeru, s vysokou odolností proti bělení a vysokou viskoelasticitou taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264111

Dátum: 13.06.1989

Autori: Harada Takakiyo, Chiba Hiromasa, Sato Akihiro, Kawazoe Shunji, Kumahara Katsumi

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16

Značky: výroby, kopolymerů, proti, bělění, viskoelasticitou, taveniny, ethylenpropylenového, odolností, způsob, vysokou

Text:

...hmotnosti. Výsledná blokové kopolymery však nesplňují některé podmínky, zejména rázovou houževnatost při nízkých teplotách. Dále 4/ v uveřejněných japonských patentových přih 1 áš~ kách č. Sho 54-13963 (1979). Sho 55-16048 (1980), Sho 55-55416 (1931). Sho 57-34112(1982) a Sho 57-67611 (1982) se popisuje způsob vícestupňové kopolymerace ethylenu a propylenu, při němž se malé množství ethylenu přivádí již při výrobě propylenovéhc...

Vodný tuhý nátěrový prostředek v úpravě pro přímé nanášení válečkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264110

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hartridge Leonard, Waters Roger, Taylor David

MPK: C09D 3/36

Značky: nanášení, přímé, tuhý, úpravě, náterový, vodný, prostředek, válečkem

Text:

...z něhož je miska, k ochraně nátěrové hmoty, pokud není používána. Vhodný obal pro nátěrové hmoty podle vynálezu je popsán v evropské patentově přihlášce vynálezu číslo 0124305 a obsahuje misku z plastického materiálu, k jejíž boční stěně je připevněno ohebné držadlo,přičemž ae držadlo dá sklopit do polohy těsně přiléhající ke stěně, v kteréžto poloze se dají prázdné misky stavět vedle sebe a opět vyklopit do polohy pro přenášení, kdy so...

Způsob regenerace plynného vodíku z vysokotlakého hydrogenačního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264109

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kramer Rinaldo, Caspers John

MPK: C01B 3/26

Značky: regenerace, plynného, způsob, vysokotlakého, vodíku, hydrogenačního, procesu

Text:

...při hydrogenaci vysokovroucích látek a příkladně se uvádějí tyto katalyzátory molybdenan kobaltu, niklu, nebo niklu a kobaltu, sulfid wolframu a niklu, sulfid wolframu,přičemž tyto katalyzátory jsou zpravidla na vhodnám nosiči, jako jsou například oxid hlinitý nebo oxid hlinitý a křemičitý.Obecně nástřik do takového hydrogenačního procesu obsahuje vysokovroucí složky. Obecně takový nástřik obsahuje objemově alespoň 25 látek o teplotě...

Způsob pletení oděvů a okrouhlý pletací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264108

Dátum: 13.06.1989

Autor: Riccitelli Ivan

MPK: D04B 9/42, D04B 1/24, D04B 9/46...

Značky: provádění, způsobu, stroj, odévů, pletací, způsob, pletení, okrouhlý, tohoto

Text:

...může být rovněž vyměnitelný a je zvolen z řady vodičů niti, umístěných vedle sebe pro záměnu druhu niti v požadovaném časovćm intervalu pro pletení různých oblastí stejného oděvu.Jehelní válec łi talířové lůžko gg se uvádějí současně do střídavého otáčivého pohybu pomocí ovládacích ústrojí, která jsou běžně u okrouhlých pletacích strojů používána,zejména pro pletení punčoch. Na rozdíl od punčochových okrouhlých pletacích strojů má stroj...

Způsob výroby derivátů tetrazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264107

Dátum: 13.06.1989

Autor: Dillard Robert

MPK: C07D 257/04

Značky: derivátů, tetrazolu, výroby, způsob

Text:

...somery a racemáty eloučenin obecného vzorce I. V.V souladu s vynálezem se sloučeniny shore uvedeného obecného vzorce I a jejich farmaceutícky upotřebitelné soli vyrábějí tak, že se sldůčenina obecného vzorce IIR 2, Z, E a A mají shore uvedený význam apředstavuje zbytek vzorce A nebo Bznamená zbytek vzorce Ca W, R n mají shore uvedený význam, 10 R 16 R 17 a nechá reagovat 9 azidem alkalického kovu nebo tetramethylguanídíniumazídem a...

Způsob výroby licí formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264106

Dátum: 13.06.1989

Autor: Müller-späth Gerhard

MPK: B22C 9/02, B22C 9/00

Značky: formy, licí, způsob, výroby

Text:

...část formovací hmoty, která nebyla příliš ovlivněna, se ve formě ponechá a užije se, za součaaného doplnění štěrbiny další formovaní hmotou, k výrobě další licí formy.Podle zvláště výhodného provedení způsobu podle vynálezu se k vyplnění Formy, po odstranění tepelně změněného podílu formovací hmoty, s výhodou bez použití mechanickýchnástrojů, užije tatáž formovací hmota.Mimoto je možno tepelné změněný podíl formovaní hmoty po vynětí z...

Způsob postřiku nožů a/nebo porubního předku tlakovou kapalinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264105

Dátum: 13.06.1989

Autori: Schetina Otto, Schöffmann Franz, Wrulich Herwig, Zitz Alfred

MPK: E21C 25/04

Značky: provádění, způsob, předku, nožů, způsobu, zařízení, tlakovou, kapalinou, postřiků, porubního, tohoto

Text:

...kanálů na obvodu pouzdra přibližně o trojnáaobněm světlém průměru těchto kanálů. Radiální kanály nohou tvořit radiální vývrty, přičemž rozpětí středového úhlu, který je menší než 1 ao°, je uspořádáno pravidla 6 až 10 radiálních vývrtů, takže vzhledem k obvyklým rychlostem otáčení brázdicích hlav v rozpětí od 1 do 4 a 1 lze bezpečně zabránit vznětům.Příkladné provedení vynâlezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představuje prů~řez...

Chladicí zařízení pro tvarovací nástroj pro zpracování skla nebo jiných termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264104

Dátum: 13.06.1989

Autor: Schneider Wilhelm

MPK: C03B 9/38, C03B 11/12

Značky: látek, chladicí, zařízení, jiných, nástroj, tvarovací, zpracování, termoplastických

Text:

...přední formové čelisti 5 a druhé přední formové čelistí Q horní část prvního nástrojového ústí gg i druhého ná 3 cs 254104 uzstrojového ústí gg a vytvářejí tak uzavřené přední Formy. Vrchním otvorom gg uzevřených poloforem gg se do každé přední Formy vpraví dávka skla, která se působením razníku gz,zesouvaným směrem vzhůru prvním nástrojovým ústím gg a druhým náatrojovým ústím gg, vytvaruje v banku.Na první přední formove čelistl g 1 druhé...

Pletací stroj k výrobě zátažné pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264103

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kühn Falk, Buck Alfred

MPK: D04B 15/68, D04B 15/82

Značky: výrobe, zátažné, pletací, pleteniny, stroj

Text:

...válec l a sestává z několika částí, což však není v podrobnostech znázorněno. Rovněž neznázorněný pohon vyvolává relativní otáčivý pohyb mezi zámkovým pláštěm É a jehelním válcem l, vyznačený šipkou 0. V důsledku tohoto relativního otáčivého pohybu uděluje jehelní zámková dráha 2 jazýčkovým jehlám 3 vysunovací a zatahovací pohyb potřebný pro postup pletení.Mezi dvěma jezýčkovými jehlami g je uspořádána vždy jedna uzavírací a odhazovací...

Ochrana proti přetížení pro měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264102

Dátum: 13.06.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: B30B 15/28, C14B 1/40

Značky: přetížení, proti, ochrana, stroj, měkčicí

Text:

...vytvořit ochranu proti přetížení měkćicího stroja, která by jednak nebyla spojene s nedostatky prostého střižného kolíku a ostatních známých uspořádání, zejměna která by nevyžadovala montážní práce po vzniku přetížení, a jednak by nevyžadovala vysoká konstrukční náklady spojené s hydrauliokou ochranou proti přetížení měkčícího stroje.Uvedené nedostatky se odstraňují a vytčený úkol se řeší ochranou proti přetížení pro měköicí stroj podle...

Zapojení pro spínání napěťových úrovní se třemi stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264101

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bartos Imre, Molnárka Zoltán, Hámori Iván, Székely István, Száraz György, Lajkó Lázsló

MPK: H03K 19/08

Značky: zapojení, spínání, třemi, napěťových, stavy, úrovní

Text:

...zesilovače připojené nepřesytitelne tranzistorové spínače. Pro první a druhý diferenoiální zesilovač dodávají spínané napětové úrovně napájecí napětí,pročež napětové úrovně objevující se na společném výstupu prvního a druhého spínče souhlasí se spínanými napětovými úrovněmi, popřípadě jsou tyto HĚŽŠÍ o zbytkové napětí na prvním a druhém spínači.Když se nyní objeví povelový signál pro přepnutí do třetího stavu, stupeň přenášení úrovně se...

Způsob výroby imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 264100

Dátum: 12.05.1989

Autori: Hýlová Jarmila, Vácha Přemysl, Buchvaldek Tomáš, Schwarz Vladimír, Dlouhá Jiřina, Rahm Jan, Jehlička Stanislav, Trofimová Ludmila, Procházka Vladimír, Bártl Václav, Durdil Petr

MPK: C07K 1/14, C07K 15/06

Značky: thymosinu, peptidů, způsob, výroby, imunomodulačních, frakce

Text:

...mdsolený thymosin, který se převede acetonüm na stabilní práškovitý mam ziproäukbTen se gelovou filtrací a chromatografii na měnii kationtů zpracuje přímo na konečný Komplex imunomoůulačníoh peptiůů thymüsinu frakce 5. Způsob podle vynúlezu se výhodné prováäi tak, že se lipidy vyextxamuji zuprspanolem nebo 1 » nbutanolem a okyaeleni ultrafiltrátu se pxovede kyselinou eau tovou na hodnotu pH 4,0. Autory vynálezu bylo takto zjištčnu,že je...

Způsob přípravy chlorfluorpropionylfluoridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264099

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dědek Václav, Paleta Oldřich, Kvičala Jaroslav

MPK: C01B 9/08

Značky: přípravy, chlorfluorpropionylfluoridů, způsob

Text:

...cích 1 až 4 ethylenglykoluvé jednotky, při teplotě 20 až 200 °ů a tlaku 100 až 1000 kPa. ZVýhodné je použit fluorid soâný a/nebo fluorid draselm ný Výhody způsubu přípravy spočívaji především V tom, že se celá syntěma provádí ve třech reakčních stupních, počím naje od tuzemských průmyslevě vyráběných látek, které jäou VC srovnání 3 hexafluorpropenem neho deriváty yseliny tetrafluarjantarová cenově výhoánějši. Všechny reakčni stup~ ně je...

Segmentové axiální ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264098

Dátum: 12.05.1989

Autori: Futera Miroslav, Kodym Jaroslav, Šoufl Pavel, Šídlo Pavel, Šeda František, Němec Adolf, Bartoň Petr, Kučera Josef, Kostohryz Jiří

MPK: F16C 17/04

Značky: ložisko, segmentové, axiální

Text:

...Vý má značný Vliv na dynamiku celého rotoru. Zanedbatel á není ani možnost kompenzace drobných nerovnosti nosičú ložiska onenbo nepřesností v axíálním uložení ložiska ve stojanuVynáloz je dále bliže oopsán na příkledeoh provedení o podle připojených výkrosů, na nichž obr. 1 značí celkový po« hlad na ložieku vo omůru osy, obr. 2 příčný řez A~A x obP.ľ,obr. 3 albvrutivní provedení ŕozu nodle our. L, oUv.4.B~B z obr. 1, obr. ) altornativní...

Zařízení k čištění odpadní vody aktivačním procesem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264097

Dátum: 12.05.1989

Autori: Miklenda Jiří, Tvarůžek Pavel, Kos Miroslav

MPK: C02F 1/52

Značky: aktivačním, procesem, zařízení, čištění, odpadní

Text:

...je napojeno potrubí přívodu odpadní vody.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že částečně nitrifikovaná aktivační směs přivedená z nitrifikátoru se mísí v prostředí oxického regenerátoru-s vratným kalem o vyšší koncentraci, çož intenzifikuje nitrifikační pochody započaté v nitrifikátoru a zvyšuje oxidaoi dusíku a stsbilizuje proces nitrifikace, čímž denitrifikátor pracuje rovněž intenzívněji s vyšším koncentračním spádem dusičnanového dusíku....

Způsob rafinace bílého korundu pro výrobu nástřikových keramických materiálů pro plazmové technologie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264096

Dátum: 12.05.1989

Autori: Szabó Josef, Tlučhoř Zdeněk, Macku Aleš

MPK: C01F 7/46

Značky: korundu, bílého, nástřikových, technológie, výrobu, materiálů, rafinace, keramických, plazmové, způsob

Text:

...plazmatu výtvořeném v plameni plazmového hořáku, zejmé. na s vodní stabilizací (teplota kolem 12,000 až 30.000 °c)a po projití plamenem plazmoveho hořáku se zrna korundu zachytí, například do sferoidiząční komory (dôvody), do cyklonu a j. íProstřikem plazmovým hořákem se alkálie v žáru plemene z větší části odpaří a zůstane čisté korundové zrno s nepatrným obsahom alkálií (O,15.- 0,17 hmot.), které neobsahuje nevhodnou/É - fází. Výsledek...

Zařízení pro měření rozměrů skříní diferenciálů, zejména pro osobní auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 264095

Dátum: 12.05.1989

Autori: Staněk Jaroslav, Bendová Dana, Mayer Milan

MPK: G01B 21/02

Značky: rozměrů, diferenciálu, osobní, zejména, skříní, zařízení, měření

Text:

...poloze zabudovány dva válcovité snímače 2, které se stýu kají se vnější plochou skříně díferenciálu 5. Pod válcovitými snimačí 2 je obvodové část tělese g lokálně vylehčena. Ve vylehčení na levé straně těleoa g jsou umístěny dvě levé animací hlavice Q, jež jsou opatřené vnějšimi měřicímí doteky 1. Ve vylehčeni na pravé straně tělesa g jsou umietěny dvě pravé snimací hlavice §, jež jsou opatřené vnitřnimí měřicími doteky 2. Vůči těmto...

Bezpečnostní lišta koželužských strojů s oboustranným vychýlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264094

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dorazil Karel, Zeidler Jaroslav, Pater Jiří, Novotný Jiří

MPK: C14B 17/12

Značky: oboustranným, lišta, bezpečnostní, vychýlením, strojů, koželužských

Text:

...1 iš~ to tvoří jedno rameno otočné páky ovládající čiälo poloąy.Romano otočné páky navazujo na čidlo polohy přímo nebo přespákový přovod ľokrok dosoüený vynálozom spočívâ V odstrančnímošnooti poškození suroviny nebo bezpečnostní lišty při navinuti su~roviny na horní podâvací váloc 3 současně vo zvysenu bozpečm hosti obsluhy. šozpočnostni lištu košelužských strojů S oboumřyannýmvychýloním je sohematicky znáxorněnn na přiloženóm...

Zařízení pro přívod kabelu k vozu opatřenému elektromotorem pro otáčení točny vozového tryskače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264093

Dátum: 12.05.1989

Autori: Brůha Jiří, Kasenčák Petr

MPK: B24C 9/00

Značky: přívod, tryskače, vozového, točny, kabelů, otáčení, opatřenému, zařízení, elektromotorem

Text:

...zavážecímu vozu podle vynálezu je znázorněno na výkroeocha Obr. 1 před» stavuje půdorysný pohled, na obr. 2 je zobrazeno zařízení V řezuAěA vyznačeném na obr. 1. °Jak patrno z výkresů, k boční etčně lg kabiny vozového tryskače je z vnější strany připevněna konzola žol pro upevnění pé rového nevíjecího bubnu 5, od kterého je vedou kabel 1 přes vo~díbí kladku Q upevněnou na konzole QA do vstupniho otvoru gg pro kabel l. Vetuoní otvor lg je...

Sálavý otopný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264092

Dátum: 12.05.1989

Autori: Janata Jiří, Novák Miloš, Horák Zbyněk

MPK: F28F 3/12, F24D 19/00

Značky: sálavý, otopný, panel

Text:

...účinnost sálavýchVýše uvedené nevýhody odstraňuje sálavý otopný panel podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že průchozí kànál, pro rozvod otopného media, je vytvořen mezi prolisem V desce sálavéplochy a krycím pásem upevněnym ze strany tepelné izolační vrstvyna desku sálavé plochy.U takto vytvorených průchozíchkaná 1 ů,pro rozvod otopného media, je převážná část jejich povrchu přímo součástí sálavé plochy, čímž je zabezpečen...

Kolová zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264091

Dátum: 12.05.1989

Autori: Koliáš Josef, Přibyl Zdeněk

MPK: B60P 7/08, B61D 45/00

Značky: kolová, zarážka

Text:

...profilem se spodní dosedací plochou a na ní nevazující šikmou, opěrnou plochou, vyztuženou žebrem s.upevňovacími otvory tak, že v horní části šikmé, opěrné plochy je kolová zarážka opatřena sklopným nástevcem, který je otočně uložen vůči ose rovnoběžné s průsečíkem rovin proložených šĺkmou, opěrnou plochou a horní opěrnou plochou.Konstrukce kolové zarážky se sklopným nástavcem umožní její přejetí automobilem s malou evětlootí a...

Přijímač pro frekvenční geoelektrická měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264090

Dátum: 12.05.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: G01V 3/06

Značky: geoelektrická, přijímač, měření, frekvenční

Text:

...sígnáL 0 vý usměrňovač 5 opatřený potarítním přepínačem 33. Výstup 32 sígnátového usměrnovače 5, propojenýs pátou vnější svorkou 17, je zapojen přes séríový odpor 7 doslučovacího uzlu 22, spojeného přes sériový odpor 8 s třetí vnějwší svorkou Já a přes vzorkovač 21 řízený časovačem 31 s ínvertuujícím vstupem ll sígnátového íntegrátoru É, jehož neínvertujícívstup 34 je přípojen ke spoLečné svorce§. Výstup EQ sígnáLovehoíntegrátoru 6, k...

Snímací hlavice na vnitřní i vnější měření, zejména pro měřící stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264089

Dátum: 12.05.1989

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: G01B 5/02

Značky: zejména, stanice, měřicí, vnější, měření, vnitřní, snímací, hlavice

Text:

...pružiny 5, volné uložení střední části převodníku 5 n evěrné upevnění válcovitého těleea snímače Q pomocí šroubu 1. Přední čáet.převodníku Q je opetřena vymě~ nitelným dotekem Q, jehož zadní če 1 one atýká s äotekem Q snímače Q. Ko přední části převodníku 3 a k zadní částipřevodniku Q jsou přípevněny spodni konce plochých pružin łg,přičemž střední částí plochých pružín łg jüou opatřeny pří~ ložkami łł Vrchní konce plochých pružin gg jsou...

Zařízení pro měření vytvrzovací charakteristiky nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264088

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pilař Zdeněk, Sládková Marie

MPK: G01N 25/20, G01D 7/06

Značky: polyesterových, vytvrzovací, měření, pryskyřic, charakteristiky, nenasycených, zařízení

Text:

...maximální teploty vyu tvrzovací charakteristiky pro přísluànou polyesterovou pryskyŕici. Vzhledeu ke stávajícím stanovoním so značnč zjednodušuje měření vytvrzovaoí charakteristiky a zpřeořu» je so metodika měření, která umožňuje rychlé získání DřcE~ ných informací, tj. teploty a času exotermickě reakce při vytvrzování měřené pryskyřice.Jedno z možných příkladnýoh provedení vynálozu je Knázoruĺno na çřinojoných výkresoch, z nichž značí...

Volnoběžná kuličková spojka s přerušovanou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264087

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vyroubal Antonín

MPK: B60K 17/26

Značky: voľnobežná, prerušovanou, kuličková, spojka, funkcí

Text:

...g jo vyhtvarována do podoby rotačního kužele s odřiznutým vrcholom, jehožsklon površky k ose je dán hodnotou samosvorného úhlu, ktorý činípřibližně 7 °. Na tuto kuželovou stěnu je zespodu dotlačována nejw méně jedna kulička Á prostřednicžvím kruhové podložky § Tatopodložka§ je uložena na pomocné pružinč §, jejíž přeâpěůí je seřizováno regulačním šroubem 1, ktorý je posouván V záviůu opěrn ky šroubu §, upevněné opět rozebiratelně k trúboe,...

Protipožární ochranný nátěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264086

Dátum: 12.05.1989

Autor: Vašátko Eduard

MPK: C09D 5/18

Značky: nátěr, protipožární, ochranný

Text:

...nebo amoniumpolyfosfátu,melamínu nooo urotropinu a vícemocného polyalkoholu, škrohuPodstata řešení spočíva v tom, že 40 až 60 hmot. výše uvedené směsi aditiv, obsahující 5 až 20 hmot.dí 1 ů pentaerytrítolu, 10 až 35 hmot . dílů amoniumfosfátu a/nebo amoniumpolyfosfátu, 4 až 20 hmot. dílů melamínu a/nebo urotropínu a 1 až 20 hmot. dílů škrobu dextrínu a/nebo vícemocného po 1 y~ alkoholu, je smícháno sa 40 až 60 hmot. roztokového...

Odstředivá spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264085

Dátum: 12.05.1989

Autori: Veselý Jaromír, Baudyš Josef, Vrbenský Václav, Čížek Karel, Pacák Vlastimil

MPK: F16D 43/02

Značky: odstredivá, spojka

Text:

...pružín a závaží se příblížj k unášecímu bubna spojky. Působením odsťředívé síly j na unàšecj buben spojky pomocí opěrných čepů možnujo nos kroutíciho momentu. Vzhledem k tomu, že spojka využívá pouze odstřodivó síty, vychází poměrně těžké, což zejménau přeprovnjků cntazoni není hospodárné.Tyto nevýhody jsou odsŕraněny novým řoenín, jehož podstata spočívá v tom, že na unàšecím tLese spojky jsou po Ouvoťu uspořádàny unàšocj výstupky, umísŕěné...

Zařízení pro plynulý rozběh pokládacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264084

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pater Jiří, Dorazil Karel

MPK: C14B 17/10, C14B 17/06

Značky: válce, zařízení, pokládacího, strojů, koželužských, plynulý, rozbeh

Text:

...äovřenim. Tím oäpadá poškození suroviny, po»něvodž podávaní a pokládací váloc se před dovřením strojeVynáloz je znásornčn na příložených výkresoch, kdo obr.1 řizením a oär.2 schomaticky závislost povona polozo pístu V hydraulickćm válci.tu GL ,w ,f říĺmJt G 3 1- ą p 1 t» -řĺ Hv 4 IKa n. Na uouLn wdmo pltd nOnOuOL vrau LhraUC.~Jwálce 1 ovléďojíoiho pokládacĺ váloc Z je umístěn otvor A, wjohož eso je posuvnö vlošon v ůčlo hydrąuliokóhó válce...