Archív za 1989 rok

Strana 57

Antiventilačný kryt pre upínače rotujúcich súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264163

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jakab Vojtech, Tóth Imrich, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/08

Značky: upínače, rotujúcich, antiventilačný, súčastí

Text:

...môže znížiť Výkon pohonu skúšobných zariadení na daeštrukčné skúšky.V ďalšom sapomocou týchto krytov zníži prúdenia vzduchu V oľkuolí skľučovadla a roznášanie triesok do priestoru nárazom do vystupujúcich častí.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady usporiadania antiventilačnéhokrytu podľa vynálezu, kde .na obr. 1 je príklad antiventilačného krytu vv osovom rezea v použití na skľučovadle. Na obr. 2 je ďalší príklad telesného vytvorenia...

Zariadenie na separovanie tenkej vrstvy extrahovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264162

Dátum: 13.06.1989

Autor: Hrivňák Ján

MPK: G01N 30/18

Značky: vrstvy, tenkej, separovanie, extrahovadla, zariadenie

Text:

...fázový separátor, vertikálne končiaci tenkou rúrkou pre odber extrahovadla s výhodou lkalibrovanou a so šikmo pripojenou bočnou rúrkou liekovite ukončenou pre vstup inertnej alebo extrahovanej kvapaliny lv. celosklenenom prevedení. Extrahovaná alebo inertná kvapalina po priliatí do extrakčnej banky cez šikmo pripojenú bočnú rúrku vytlačí extrahovadlo do priestoru rúrky pre odber extrahovadla na účely analytického vyhodnotenia, napr. plynovou...

Ochranný kryt obslužnomanipulačného otvoru obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264161

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kurinec Ferdinand, Polák Martin

MPK: B23Q 11/08

Značky: otvorů, stroja, obslužnomanipulačného, ochranný, obrábacieho

Text:

...pozostáva z ľavého posuvného krídla 1 a pravého posuvného krídla 2, ktoré sú navzájom symetrické a uložené v hornom vedení 3, ako aj dolnom vedení 4. Obidve posuvné krídla 1, 2 sú na ich navzájom prilahlých stranách opatrené obdlžnikovýmvýrezom 5 pre samostatný vymedzovací plášť ti ohslužného priestoru 7. Vymedzevaci plášť a je na svojej vnútornej strane opatrený upevňovacou päticou s, ktorou je prostrednictvom skrutkových spojov 9...

Zariadenie pre úklonnú dopravu predovšetkým v baniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 264160

Dátum: 13.06.1989

Autor: Nikel Ján

MPK: E21F 13/04

Značky: dopravu, baniach, predovšetkým, úklonnú, zariadenie

Text:

...techniky a technológie sa ovplyvní Strojársky odbor a vlastná organizácia práce v doprave.Na priloženom výkrese je znázornená zariadenie pre úklonnú dopravu predovšetkým v baniach. Na obr. 1 je znázornený čelný pohľad na zariadenie pre üklonnú dopravu predovšetkým v baniach s príslušenstvom. Na obr. 2 je bočný pohlad - v reze na to isté zariadenie pre üklonnú dopravcu ,predovšetkým v baniach.Pohon zariadenia a prevodový mechanizmus je...

Spôsob izolácie dymových látok na výrobu udiacich preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264159

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dúbravický Jozef, Smirnov Vladimir, Strmisková Gabriela, Súrová Eva, Lörinčík Július

MPK: A23B 4/04

Značky: spôsob, preparátov, výrobu, izolácie, udiacich, dymových, látok

Text:

...a úprave pH na hodnotu 5,8 až 6,2.Všetky tri frakcie sú zdravotne bezchybne.Prvé dve získané frakcie sa možu použit priamo na aromatizovanie potravín dymovou arómou V dávkach podľa -výda-tnosti účinných látok vo frakciách a požadovaného aromatizačného účinku alebo sa môžu použiť na ďalšiu prípravu údiacich preparátov vzájomne-u kombináciou podľa kvalitatívneho zloženia a koncentrácie Organolepticky účinných látok a požadovanýcharomatizačných...

Spôsob výroby udiaceho tekutého preparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264158

Dátum: 13.06.1989

Autori: Lörinčík Július, Smirnov Vladimir, Barteková Zuzana, Uherová Ružena, Dúbravický Jozef

MPK: A23B 4/04

Značky: spôsob, udiaceho, výroby, preparátu, tekutého

Text:

...destilácia za zníženého tlaku, destilácla v kombinácii s absorpnciou na prírodných alebo syntetických sorbentoch, pričom sa najprv izolujú všetky organolepticky účinné látky spolu s neželateľnými a zdraviu škodlivými súčastami. Tieto spôsoby sú zložité, náročné na technické vybavenie, energiu a vynaloženú živú prácu.Tieto nedostatky rieši spôsob výroby údiaceho tekutého preparätu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že ľahšia vodná...

Spôsob koncentrovania dymových látok při výrobe udiacich preparátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264157

Dátum: 13.06.1989

Autori: Smirnov Vladimir, Lörinčík Július, Doubravický Jozef

MPK: A23B 4/04

Značky: výrobe, preparátov, udiacich, spôsob, koncentrovania, dymových, látok

Text:

...bezvodým siranom horečnatým zahustia na vákuových odpa-rkách za tlau do 0,05 MPa, pričom zvyšky extrakčných činidiel sa odstránia destiláciou za tlaku do 0,05 MPa v prúde dusíka.Extrakcia vodných roztokov dymových látok sa môže uskutočňovať extrakčnými činidlami aj v opačnom poradí.Extrakty dymových látok získané takýmito parciálnymi extrakciami sa zahustia na vákuovej odparke a zmiešajú sa vo ZIVOlenom pomere podla požadovanej aromatizačnej...

Automatický systém ovládania komínovej klapky v plynových kotloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 264156

Dátum: 13.06.1989

Autor: Paták Viliam

MPK: F23N 3/08

Značky: ovládania, komínovej, kotloch, plynových, automatický, klapky, systém

Text:

...správnej činn-osti jednotlivých členov, riadiacich spalovací režim plynových kotlov. jednotlivé častí ovládacieho mechanizmu komínovej klapky sú pri zabezpečovaní optimálnych pomerov regulácie spaľovacieho procesu konštrukčne a výrobne jednoduché, pričom možno takýto mechanizmus použit na všetkých typoch plynových kotlov.Na obrázku č. 2 je znázornená vzájomné v,..prepojenie výkonných členov automatického systému regulácie komínovej klapky...

Farebný koncentrát na prifarbovanie pekárskych, pečivárskych a cukrárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264155

Dátum: 13.06.1989

Autori: Krajčovič Štefan, Príbela Alexander, Danišová Cecília, Dubay Jaromír

MPK: A23L 1/27

Značky: prifarbovanie, pečivárskych, koncentrát, výrobkov, cukrářských, farebný, pekařských

Text:

...kvapalný podiel sa zahrieva V autokláve pri teplote 131 °C počas 8 až 12 min. a nakoniec sa zahustí.V podstate ide o koncentrát tepelne upraveného, fermentovaného jačmeňa, ktorý sa vyextrahuje vodou a zahusti na 65 až 70 °/0 sušinu. Používa sa v množstve 5 až 10 0/0 na hmotnost výrobku podľa potrebnej intenzity zatarbenia. Pretože füľbÍIVO je vyrobené z potravinárskych surovín, ide o prirodinú aditiv-nu látku, ktorá okrem farebnejzložky...

Telieska pre demonštráciu rekonštrukcie periodických vln vytvorených oddelenými bodovými zdrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264154

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turek Ivan

MPK: G09B 23/14

Značky: demonštráciu, vytvořených, zdrojmi, telieska, oddělenými, rekonštrukcie, bodovými, periodických

Text:

...demonštrácie o rekonštrukciu vIn pochádzajúcich od oddelených zdrojov.Na priložených »výkresoch je zobrazené teliesko podla vynälezu, kde na obr. 1 je axonometricłký pohľad a obr. 2 pohľad z boku na teliesko pri rekonštrukcii.Teliesko pozostáva V tela 1, ktorého tvar je určený rovnicami 1 a 2. V uvedenom prípade jeho tvar zodpovedá tenkostennému eliptickému valcu s ohniskami zhodnými s polohou zdrojov vytvärajúcich vlnu, ktorá sa ma...

Spôsob navárania medi a jej zliatin na rotačné súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264153

Dátum: 13.06.1989

Autori: Paľa Pavol, Gašpar Alojz

MPK: B23K 9/04

Značky: spôsob, zliatin, súčiastky, navárania, rotačné

Text:

...medzivrstvy je prácna .a energeticky náročná operácia. Nikel je drahý a deficitný materiál. Pri elektrolytickom nanášaní sa dosiahne hrubozrnná a porézna nekvalitne rvrstva. Pri chemickom a plameň-opráškovom nanášaní sa vyskytuje vysolké percento nežiadúcich nečistôt, ktoré spôsobujú zmenu chemického zloženia návarovej vrstvy a tým aj zmeny mechanických a klzných vlastností v neprospech kvality. Malá vrstva niklu je neúčinná a lahko sa...

Spôsob hydrodynamického kalibrovania dutín a otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264152

Dátum: 13.06.1989

Autori: Polák Karol, Kulíšek Jaroslav

MPK: B21J 5/00

Značky: spôsob, kalibrovania, dutin, hydrodynamického, otvorov

Text:

...či čistoplastickej hmoty sa pôsobí mechanickým razom pri zvýšených rýchlostiach rázu väčších než 0,3 ms 1 s nastavením požadovanej výšky hydraulického stĺpca.Predmetom vynálezu je aj zariadenie naprevedenie spôsobu, ktoré obsahuje základné konštrukčné pnvky s konštrukčným prevedením pre zmenu a výmenu tvárniacich nástrojov alko aj s doplnením konštrukčného prvku pre nastavovanie výšky hydraulického stĺpca.Výhodou spôsobu podľa...

Spôsob prípravy lahčeného zosieteného polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264151

Dátum: 13.06.1989

Autori: Chodák Ivan, Romanov Andrej

MPK: C08F 110/06, C08J 9/02

Značky: polypropylénu, ľahčeného, spôsob, zosieteného, přípravy

Text:

...hmotnost 148 kg.m 3 a obsah gélu 54,0 .Mechanickým premiešaním sa zhomngenizuje 100 g polypropylénu s 1 g t-butylper~ benzoátu, 0,5 g p-benzochinönu a 6 g razobis-formamidu. Po vylisouaní pri teplote 190 °G sa získa penová hmota s objemovou hmotnosťou 90 kg.m 5 a s obsahom géluDo kádinky sa k 100 g polypropylénu pridá 0,5 g p-benzochinónu, 2 g dikumylperoxidu a 5 g azobisformamidu. Po pridaní 100 ml vacetönu sa zmes dôkladne zamieša....

Způsob výroby nového 1-(4-aminofenyl)-4-methyl-7,8-methylendioxy-3,4-dihydro-5H-2,3- benzodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264150

Dátum: 13.06.1989

Autori: Láng Tibor, Láng Zsusza, Botka Péter, Körösi Jenö, Andrási Ferenc, Bezrsenyi Pál, Goldschmidt Katalin, Borsy József, Hámori Tamás, Elekes István

MPK: C07D 491/056

Značky: 1-(4-aminofenyl)-4-methyl-7,8-methylendioxy-3,4-dihydro-5h-2,3, způsob, nového, výroby, benzodiazepinu

Text:

...reaguje jen velmi pomalu). Výhodným rozpouštědlem pro postup podle vynálezu je pyridinwRedukce ee výhodné provádí při teplotě mezi 50 °c a 110 °c.Jak pokusy ukázaly, je nutno k dosažení uplne redukce sloučeniny vzorce II použivat redukčni činidlo v nadbytku 300 až 500 , poněvadž redukovená sloučenina rovněž obsahuje aminoekupinu, ktoré váže část redukčniho činidla.Při provádění postupu podle vynálezu se žádaná aloučenina ziská ve formě volné...

Způsob výroby ve vodě rozpustných derivátů trifendioxazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264149

Dátum: 13.06.1989

Autori: Schwaiger Günther, Helmling Walter, Springer Hartmut

MPK: C09B 62/503, C09B 19/00, C07C 147/12...

Značky: výroby, vodě, derivátů, rozpustných, způsob, trifendioxazinu

Text:

...uhliku, která je popřipadě substituována alkylovou skupinou a 1 až 4 atomy uhliku, neboznamená alkylencykloalkylenovou skupinu, přičemž cykloalkylenová část obsahu» je 5 až 8 atomů uhliku a je popřipadě substituována alkylovou skupinou s 1 až4 otomy uhliku a alkylenová část obsahuje 1 až 6 atomů uhlíku nebo 2 až 8 ato~ mů uhliku a v tomto případě je přerušena 1 nebo 2 heteroskupinami, které jsou zvoleny ze skupiny tvořeně -O-, -S-, ~S 02-...

Způsob výroby hydrogenmalonátu 1-(terc.-butyl-amino)-3-/(2-methyl-1H- indol-4-yl)oxy/-2-propanol-benzoátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264148

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rucktaeschel Rudolf, Bosshard Heinrich

MPK: C07D 209/08

Značky: výroby, hydrogenmalonátu, způsob

Text:

...ehlorovodíkové. Během tohoto přidávání se sleduje hodnota pH. Při hodnotě pH 10,5, se provede noočkovóní krystoly 4-hydroxy-2-methylindolu. Konečná hodnota pH má činít 4,5. Reakční smčs se míchú jednu hodinu za teploty 25 °C, potom se ochladí na teplotu 5 °C a míchá ještě po dobu 2 hodin. Vysrážený surový produkt se promyje 50 ml studené vody a suší po dobu 20 hodin při teplote 60 °C za snížencho tlaku. získaný surový 4...

Prostředek obsahující přilnavý, biologicky odbouratelný olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264147

Dátum: 13.06.1989

Autor: Schur Hans

MPK: C10M 101/04, C10M 159/02

Značky: biologicky, prostředek, přilnavý, obsahující, odbouratelný

Text:

...jako odformovacího prostředku (například pro konstrukční formy).Jakožto příklady biologicky odbouratelných pryskyřic, obsahujících kalafunu se uvádějí belzámová pryskyřice získaná z tsrpentinováho balzamu (jako borovicováho exudátu), kořenová pryskyřice získaná rozpouštědlovou extrakcí z kořenů a talová pryskyřice získaná frakcionovanou destilací taloveho oleje, který je vedlejším produktem při várce dřevné buničiny (na príklad při výrobě...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264146

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sommer Herbert, Homeyer Bernhard, Maurer Frtz, Becker Beneedikt, Behrenz Wolfgang

MPK: A01N 57/24

Značky: účinné, způsob, insekticidní, výroby, prostředek, složky

Text:

...kyseliny obecného vzorce I podle vynálezu se výhodně provádí za použití ředídel. Jako ředidla přicházeji přitom v úvahu prakticky všechna inertní organické rozpouětědla. K těm náleži výhodné aliľatické a aromatické, popřipadě hslogenované uhlovodíky, jako pentan, hexsnj heptan, cyklohexan, petrolether, benzin, ligroin, benzen, toluen, xylen, methylenchlorid,ethylenchlorid,chloroform, tetrachlormethan, chlorbenzen s o-dichlorhenzen,...

Způsob výroby aminoderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264145

Dátum: 13.06.1989

Autori: Stribling Donald, Howe Ralph, Rao Balbir Singh, Holloway Brian Roy

MPK: C07C 103/34

Značky: aminoderivátů, způsob, výroby

Text:

...tvoří látky obecného vzorce I, ve kterém R 1 znamena otom vodíku, seakupení -NRZR 3 znamená alkylaminoskuplnu s 1 až 4 atomy uhlíku, v níž alkylová část a 1 až 4 atomy uhlíku je definovâna výše, zejména mehylaminoskupinu nebo ethyiaminoskupinu, dále benzylaminoakupinu, piperidinoskupínu, pyrrolidinoakuplnu, alkenylaminoakupinu ae 3 až 4 atomy uhlíku, morfolinoskupinu nebo 1,2,3,4-tetrahydroiaochino 1 ~ 2-ylovou skupinu, a zbytky -ocH 2.c...

Stroj na odzrňování mladé kukuřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264144

Dátum: 13.06.1989

Autori: Lapéta József, Heizer Sándor, Szabó Mihály

MPK: A01F 11/06

Značky: kukurice, mladé, odzrňování, stroj

Text:

...jeden je hnací a druhý napínací a jsou uspořádány na hřídelích § uložených v ložiskových skříníchŠ, upevněných na podstavci l. Na jedné straně podávacího žlabu 3 je stanoviště obsluhystroje a na jeho druhá straně je napojen neznázorněný hlavní příváděcí pás, který však není součástí stroje podle vynálezu. Obsluha stroje pokládá oloupané kukuřičné palice na doprevník 3 za sebou tok, že tenčí konec palice směřuje ve směru pohybu dopravníku...

Energetický vodicí řetěz

Načítavanie...

Číslo patentu: 264143

Dátum: 13.06.1989

Autor: Moritz Werner

MPK: F16G 13/16

Značky: řetěz, vodiči, energeticky

Text:

...poloměru křivosti, obr. 7 lamelu podle obr. 6 v řezu vedeném rovinou VII~VII, obr. 8 půdorys lamely z obr. 4 a 6, obr. 9 bokorys lamely z obr. 4 e 6 z protilehlé strany obr. 10 čtyři články řetězce podle druheho provedení vynálezu v řezu vedeném rovinou X-X na obr. ll a obr. 11 tytéž články řetězce v půdoryse.Na obr. l až 9 je znázorněno první řešení podle vynálezu.Každý článek gł řetězce eeetává ze dvou stejnýcb lamel äg e z můetku äg,...

Modelová autodráha

Načítavanie...

Číslo patentu: 264142

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tanner Werner, Looser Heinz, Bolli Peter

MPK: A63H 19/30

Značky: modelová, autodráha

Text:

...22,50,30 ° o 45 ° ve vrcholu, když drúhový modul 5 je celé číslo nebo v půlícím bodu strany čtverco čtvercového rastru l podél epoločné dolní vodorovné radiélní eouředníce 3, společné všem obloukovitým úeekům, tedy vždy v jednom bodu eoumärnosti. Pro druhý konec příslušného obloukovitého úseku, to znamená pro prúeečíky tří přímek 3 se všemi kruhovými oblouky 3 je patrno následujícíU přimky 3 e úhlem sklonu 22,5 ° jedině prúeečík kruhového...

Stavební dílec pro stavebnicové modely, zejména pro stavebnicové hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264141

Dátum: 13.06.1989

Autor: Bolli Peter

MPK: A63H 33/08

Značky: hračky, zejména, modely, stavebnicové, stavební, dílec

Text:

...rozměry jsou shodné s rozměry podnože §. V krycí deece 32 jsou otvory El pro možnost jejího nesunutí na spojovací čepy Z,8 a na její dolní straně jsou kuželovitě zakončené zástrčné čepy 33, jejichž polohe aprůměr odpovídají kruhovým otvorům lg v podnoži 2.Tyto a další podrobnosti provedení krycí desky 39 jsou lépe zrejmé z obr. 6 až 8 znúzorňujících pohled na dolní stranu krycí desky 33 případně její podélný a příčný řez. Z obr. 5 a 8 jsou...

Skříň samonasávacího rotačního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264140

Dátum: 13.06.1989

Autori: Nádor Antal, Petrik Ákos

MPK: F04D 29/40

Značky: skříň, rotačního, čerpadla, samonasávacího

Text:

...g čerpadla je tvořena litinovým odlitkem. Z jejího dna § vystupuje do vnitřního prostoru 5 vodicí vâlcová příruba §, která je uspořádána souose se skříní g čerpadla a jejíž vnější váloová plocha § je opracována s přesností a kvalitou, potřebnou pro zajištění těsného spoje.Na vnější válccvou plochu § válcové příruby Ž je nasunuta vnitřní váloová plocha uzevíracího dílu 7 na sací straně rotačního čerpadla 1. Mezi vodicí válcovou přírubou Q a u...

Dvouzákrutové vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 264139

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kramer Carl, Grundmann Reinhard

MPK: D01H 11/00, D01H 7/86

Značky: vřeteno, dvouzákrutové

Text:

...z hlediska techniky proudění Jako přetlakový diruzor, Jsou vyfukovány do strany z oblasti vřetena. Tím, že boční plášť 15 vyfukovecí skříně 1 má od osy a rotoru vřetena větší odstup než vnitřní pláštová ploche omezovače 2 balőnu, zvětšuje se v důsledku odstředivých sil proudění v tomto rozšiřujíoím se kanálku. Vhodnou volbou tvaru plochy, nacházející se proti omezovači 2 balőnu, je možno dosáhnout výhodných vyfukovacích parametrů pro oba...

Podávací zařízení nábojů pro okapovací kulovnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 264138

Dátum: 13.06.1989

Autor: Rieger Benedikt

MPK: F41C 13/00

Značky: podávací, zařízení, kulovnici, nábojů, okapovací

Text:

...obr. 3 je znázorněn podélný řez pri otevřeném závěrovém zařízení. Obr. 4 představuje příčný řez N rovinou podle čáry IV - IV z obr. 1. Na obr. 5 je zobrazen příčný řez rovinou podle čáry V - V z obr. 3.Těleso 1 závěru je známým způsobem spojeno s blíže neznázorněnou pažbou opakovací kulovnice. S tělesem 1 závěru je spojene hlaveň 3, což může být například provedeno způso 3 CS 264 138 B 2bem blíže popsaným v užitném vzoru NSR č. 85 17 904....

Nosič hadicového tvaru pro energetické vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264137

Dátum: 13.06.1989

Autor: Moritz Werner

MPK: F16G 13/16

Značky: hadicového, energetické, tvaru, vedení, nosič

Text:

...3 bokorys analogický s obr. 2, avšak z pohledu z vnitřku nosiče a obr. 4 pohled kolmý k obr. 2 a 3, přičemž pravá polovina nosiče není znázorněna.Znázorněný nosič energetického vedení sestává ze střídajícího se sledu kloubových dílů 1 a třmenových dílů Š, ktoré jsou sestaveny do sebe tak, že mezi nimi vzniká tvarovy záběr. Kloubové díly 1 a třmenové díly g se dají vykývnout z rovné polohy pouze na jednu stranu, zatímco v natažené poloze tvoří...

Kloubová konstrukce pro napojení mechanického táhlového ústrojí v kloubové části motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264136

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pálfalvi Gábor

MPK: B62D 7/16

Značky: kloubové, konstrukce, částí, motorového, táhlového, mechanického, ústrojí, vozidla, napojení, kloubová

Text:

...Ě, lg vozidla a je uspořádána kolmo na obě tato táhle lg, Iľs, protože tyče 1, Š, 3, 3 stejných délek jsou svými konci připojeny prostřednictvím kloubů g, 19 na táhla lg, Iľaa také spolu nevzájem, zatímco jejich druhé konce jsou vzájemné spojeny v kluzných klou-vbech Z, §, ve kterých jsou připojeny také k diagonální tyči §. V důsledku toho jsou vzdá~ lenosti A-B a B-C stejné, jak je dobře patrno z obr. 2 a.Na obr. 2 b jsou obs díly l, ll...

Přepouštěcí pojistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264135

Dátum: 13.06.1989

Autori: Lohle Georg, Gladish Manfred, Gikadi Theofani

MPK: F22G 5/12

Značky: ventil, přepouštěcí, pojistný

Text:

...kondenzátem se vodicí vložka zvedla ze svćho sedla. Šířka prstencové mezery v sedle se nastavuje podle příváděného množství vstřikova~ ného kondenzátu, čímž jsou umožněny uvedené konstantni vstřikovaoí rychlosti, zajištujícídobré promisení vstřikovaného kondenzátu 5 proudící párou.Dále bude zařízení podle vynálezu blíže popsáno na příkladu provedení a s odvolaním na přiložené vyobrazení, které znázorňuje řez přepouštěcím pojistným ventilem...

Zařízení pro dělení směsi využitelného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264134

Dátum: 13.06.1989

Autor: Lap Hans-günter

MPK: B65G 27/20, B07C 5/04

Značky: materiálů, zařízení, využitelného, směsi, dělení

Text:

...ve smeru výslednice vibračních sil a mohou se posouvat í proti sklonu dna žlabu, zaoblené předměty se přesouvají ve směru sklonu na druhou stranu, to znamená k podélně straně žlabu, na které je vibraění motor mírně posunut kupředu ve směru dopravy.Odklánění jednotlivých složek směsi na různé strany od osy žlabu a jejich dopravová~ ní na různé strany je možno dále zesílit tím, že každý vibrační motor má jinou nevyváženou hmotu. Přitom má...

Způsob výroby farmaceutického přípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264133

Dátum: 13.06.1989

Autor: Zierenberg Bernd

MPK: A61K 9/22

Značky: farmaceutického, výroby, způsob, přípravků

Text:

...do tablet nebo se plní do kapslí.Jako rozpouštčdla pro roztok nebo susponzi, které obsahují účinnou látku a polyakrylátový nebo vinylový polymer, získaný emulsní polymerací, přicházejí v úvahu taková rozpouštědla, která jsou snadno těkavá, jako jsou například nízkovroucí alkoholy, jako například methanol, ethanol, aceton, methylethylketon, halogenované uhlovodíky, jako například methylenchlorid, methylacetát, ethylacetát, methylester...

Pneumatická řídicí jednotka pro zdvihací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264132

Dátum: 13.06.1989

Autor: Czortos Károly

MPK: B66C 13/18

Značky: zdvihací, pneumatická, řídící, jednotka, zařízení

Text:

...s ním může otáčet, což je zajištěno čepem .Tyto ćepy 2 jsou zároveň osově posuvné v podélných otvorech jj ventílové skříně 25 ventílu Q ovládaného rukojetí, takže pouzdro ventilu Q ovládaného rukojetí, které je vytvořeno jako rukojet, je společně S ventilovým tělesem 25, které se nachází uvnitř ventilové skříně 25, případně S ventílovým dříkem 21 relativně posuvné dolů ve smeru osy k ventilové skříni 25 proti pružině gg, čímž se uvolní cesta...

Nakládací a přidržovací zařízení pro náhradní kolo motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264131

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rutkai Lajos, Tóth László

MPK: B62D 43/04

Značky: zařízení, motorových, přidržovací, nakládací, vozidel, náhradní

Text:

...kolo, vytvorí ze dvou dílů, ktere mohou být vzájemné rozměrově prizpůsoheny, mohou do sebe zapadat a které jsou ve směru k boční stäně vozidla spojeny s kloubem. Náhradní kolo, nacházející se na horním výklopnám dílu rámu, vyjíždějícího z úložného prostoru pro náhradní kolo, může být spuštěno spojovecím kloubem, naoházejíeím se mezi dvěma díly rámu, až do úrovně podlahy a tento díl rámu se může společně s náhradním kolem pomocí držadla...

Konstrukce pro upevnění poklopu montážního otvoru v prostoru pro cestující v autobusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264130

Dátum: 13.06.1989

Autori: Orosz József, Mohácsi János

MPK: B62D 25/20

Značky: poklopu, montážního, autobusů, konstrukce, upevnění, otvorů, prostoru, cestující

Text:

...poklopu montážního otvoru podle vynálezu má několik významných předností. Celá uzavíraoí konstrukce pro poklop montážního otvoru sestává v podstatě ze dvou dílú, z pryžové panenky a příruby rámu, vytvarované do průřezu tvaru U a těsně spolupracující s pryžovou panenkou. Zvedání a opětné usazování poklopu se provádí tak, že se širší část hlavy pryžové panenky natočí a tím se jedna strana rámu s jeho přírubou profiluU wolní ze sve upevněne...

Příhradový podvozek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264129

Dátum: 13.06.1989

Autori: Szelezki Károly, Klisz Ferenc, Mohácsi János, Németh József, Rutkai Lajos

MPK: B62D 21/02

Značky: přihradový, podvozek

Text:

...místech, kde by pojezdové ústrojí, vyvozující značné síly, nevnášelo do podélných nosníků žádné prídavné chybové momenty a posouvající síly.Konstrukční vytvoření podvozku podle vynálezu je založeno na poznatku, že jsou-li podélné a příčné nosníky příhradového podvozku, používaného v široké míře zejména u autobusú, vyrobeny z několika dílů, jejichž konstrukce odpovídá zatěžoveoím podmínkám a pomčrům, mohou být kritlcká místa z hlediska pevnosti...

Způsob pro ochranu studní malých vodních děl a dálkovou signalizaci jejich provozních závad

Načítavanie...

Číslo patentu: 264128

Dátum: 13.06.1989

Autor: Turóczi Endre

MPK: G08B 7/06

Značky: vodních, signalizaci, způsob, provozních, závad, malých, ochranu, jejich, dálkovou, studní

Text:

...jednotky ll, kde vstupy komparátoru lg jsou spojený 3 první a druhou svorkou k, l druhého vinutí proudového měniče ll, první výstup komparátoru lg je spojen s druhým čítačem lg hodinových impulsů, druhý výstup komparátoru ll je spo~ jen s druhou indikační jednotkou lg, kterou výhodně tvoří zvuková poplašná jednotka, výstup druhého čitače ll hodinových impulsů je spojen s třetí indikační jednotkou ll, první svorka 5 prvního vinutí...

Zařízení pro přenos točivého momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264127

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dolenszky József, Csörgö István

MPK: F16D 7/06

Značky: prenos, zařízení, točivého, momentu

Text:

...relativního pohybu obou polovin l, l proveden jako mikrospínač lg, jehož váleček gg je uložen na zevní ploše prstence ll. Mikrospínač lg je elektricky spojen s poháněcí jednotkou hnacího hřídele, v tomto pří kpadě 5 elektropneumatickým ventilem ll, který je ovládán neznázorněnou poháněcí jednotkou. Toto elektrické zapojení může být využito také ke kontrole funkce celého zařízení.V provozu se provedení z obr. l a 2 uspoŕádá například...

Konstrukční uspořádání podvozku s nízkou horní hranou podlahy, zejména pro autobusy s motorem vzadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264126

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mohácsi János, Rácz András, Németh József, Rutkai Lajos, Földes Ferenc, Mádi Jenö, Király András

MPK: B62D 31/02

Značky: horní, konstrukční, zejména, vzadu, podlahy, podvozku, uspořádání, autobusy, hranou, motorem, nízkou

Text:

...to, že jsme montážní otvor dovolující přistupovat k motoru,vytvořili v prostoru za zadníml dveřmi.Konstrukční uspořádání podle vynálezu umožňuje, že může být vytvořena konstrukce motorového vozidla, hlavně autobusú, 5 nízkou horní hranou podlahy a s motorem vzadu tak,že všechny jejích dveřní otvory a rozměry schodü mají stejné velikosti. Tato možnost zajištuje větší rychlost proudu cestujících v poměru ke stávajícím řešením, náležejícím ke...

Zařízení pro akumulaci útku k zanášení útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264125

Dátum: 13.06.1989

Autor: Aarts Hubertus

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, akumulaci, zanášení, zařízení, útku, tkalcovských

Text:

...kterých je uloženo po jedné svěrce äl, 23, Zł, opatrené tlačnými pružinami gg. Každá pružina 22 se snaží stlačovat príslušnou svěru gl až 2 na obr. 2 směrem dolů. 5 rameny gl až 5 zabírají vně jejich kyvných ložisek gg tři tažné pružiny 12 až 11. Tyto pružiny se snaží vykývnout ramena g až 52 na obr. 2 směrem vzhůru a tím udržovat svěry łl až 21 v nečinněm postavení, znázorněném v obr. 2 vlavo a zakresleném u svěru łl.Svěry łl až 2 otáčejí se...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264124

Dátum: 13.06.1989

Autori: Cain Paul Alfred, Chou David The-wei

MPK: A01N 47/34

Značky: složky, účinné, způsob, insekticidní, prostředek, výroby

Text:

...otomfluoru, chloru nebo brouu, pak X znamená otom vodíku,R 1, R 2 a R 3 znamenaji nezávisle na sobě methylovou skupinu, atom chloru nebo atom bromu,R znamená methylovou skupinu, atom chloru, tluoru nebo bromu,R, R a R znamenadi nezávisle na sobě atom vodíku, methylovou skupinu, otomchloru, rluoru nebo bromu za předpokladu, že aleapcň Jeden ze substituontů R, R a R má jiný význam než otom vodíku, mají vynikající ineekticidni...