Archív za 1989 rok

Strana 55

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jiskra Miloslav, Šling Jaroslav, Marková Marie, Dídek Stanislav, Ferkl František, Pavlíček Luboš, Čada František, Reymanová Markéta, Fajt Ludvík, Skála Josef, Lehká Věra, Blažek Petr, Stejskal Alois, Doležal Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: zařízení, spřádání, vláken, frikční

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Způsob výroby 1-amino-2,4-dibromantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264242

Dátum: 13.06.1989

Autori: Vanžura Jan, Štíhel František, Vašica Zdeněk

MPK: C09B 1/16

Značky: výroby, způsob, 1-amino-2,4-dibromantrachinonu

Text:

...má nově navržená technologie další výhody. V závislosti na podmínkách reakce a čistoty vstupní suroviny lze v jisté části případů využít zlepšených oxidačních účínků chlornanu vlivem snížené kyselostí reakčního prostředí již ve fázi bromace a na základě analytického vyhodnocení konce reakce proces ukončit bez následné neutralizace a~ alkalické oxidace. Ze sníženého množství reakční kyseliny sírové resultuje i snížené zatížení odpadních...

Prostředek pro stanovení proteolytické aktivity a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264241

Dátum: 13.06.1989

Autor: Šafařík Ivo

MPK: G01N 33/573

Značky: výroby, způsob, stanovení, proteolytické, aktivity, prostředek

Text:

...odstředění nerozloženého nerozpustného substrátu. Předmětem vynálezu je také prostředek pro stanovení proteolytické aktivity, vyznačený tím,že sestává z kaseinu a černé tuše v poměru 10 z 1 až 1 1, kde množství kaseinu je uvedene v gramech a množství čemé tuše v mililítrech. Vynález je dokumentován příkladyP ř í k l a d 1 10 g kaseinu bylo rozpuštěno v 400 m 1 0,2řidáno 5 ml černé tuše pro technická pera Centrograf). Poté byla po kapkách...

Pojezd ukladače ostění silničního tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264240

Dátum: 13.06.1989

Autor: Honsa Jan

MPK: E21D 13/04

Značky: pojezd, tunelů, ostění, ukladače, silničního

Text:

...trámu, pevného trámu a podpěry podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že podvozek je spojen s podpěrou svislým dvojčinným přímočarým hydromotorem a táhlem s pevným trámem. Boční stěny podvozkujsou v dolní části ukončený vodící lištou, která má přechod svislé stěny do vodorovné vytvořen šikmou stěnou.Spojení podvozku přímo s dvojčinným přímočarým hydromotorem snižuje podstatné konstrukční výšku a zvyšuje pevnost spojení. Vodicí...

Způsob biologického čištění odpadních vod za zvýšeného využití kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264239

Dátum: 13.06.1989

Autori: Fuchs Petr, Tomek Jindřich, Grünwald Alexandr

MPK: C02F 3/14

Značky: způsob, zvýšeného, biologického, čištění, využití, odpadních, kyslíku

Text:

...škrticího elementu, jako je např. šoupě, clona, zůžení průťočného profilu, přičemž škrticí element může být uspořádán také tak, že umožňuje plynulé nastavení tlaku v úseku mezi injektorem a místem vtoku vody do nádrže. Zvýšení tlaku lze také dosáhnout vhodným uspořádáním výškových poměrů mezi injektorem a místem vtoku provzdušněné vody do nádrže v oměru k požadované výši tlaku vody za inje torem.Způsob použití vynálezu vyplyne z...

Zařízení pro adaptivní kooperaci tahu a velikosti tvářecí mezery při válcování pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264238

Dátum: 13.06.1989

Autor: Ovsjannikov Vladimír

MPK: B21B 37/08, G05D 5/03

Značky: velikostí, tvářecí, kooperaci, adaptivní, pásu, mezery, zařízení, válcování

Text:

...pro výpočet adaptivníeh parametrů Logický vstup 2.2 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na prvýpásu a druhý výstup 2.4 bloku 2 pro výpočet zpoždění je připojen na druhý hodnotový vstup4.3 paměťového zpožďovacího bloku 4, ph čemž hodnotový vstup 3.1 paměťového posuvného registru 3 je připojen na výstup 10.1 čidla 10 odchýlky vstupní tloušťky pásu. Logický vstup 3.2 paměťového posuvného registru 3 je připo jen na čtvrtý výstup 9.4...

Zařízení pro kompenzaci napětí útku na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264237

Dátum: 13.06.1989

Autor: Klinecký Ladislav

MPK: D03D 47/34

Značky: tkacích, zařízení, kompenzaci, napětí, strojích, bezčlunkových, útku

Text:

...raménka je opatřeno pružinou pro vyvolání síly v opačném směru než působí elektromagnet. sVýhody účinnosti elektromagneticky ovládaného raménka spočívají v tom, že začátek a konec jeho působení lze ovladat v závislosti na otáčkách stroje v potřebném intervalu jednoduše některým ze známých elektronickýchuspořádání, aniž by bylo nutno použít jinouČinnost kompenzačního raménka lze ovládat podstatně rychleji a také během celého trvání...

Statický výkonový dvoucestný vícefázový polovodičový usměrňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264236

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dresler Jaromír, Daniel Jiří, Skypala Zdenek

MPK: H02M 7/06, H02K 11/00

Značky: dvoucestný, staticky, usmerňovač, výkonový, polovodičový, vícefázový

Text:

...elektricky vodivě nalisovány svými stejnosměrnými výstupy V otvorech příslušného fázového úseku elektricky vodivého nosného tělesa 1 a jejichž vstupní střídavé vývody 21 jsou vzájemné propojeny střídavým propojovacím uzlem 5, k němuž je současně připojen i první vývod 31 odrušovacího kondenzátoru 3, upevněného na nosném tělese 1. Druhý vývod 32 odrušovacího kondenzátoru 3 je pak připojen k příslušnému fázovému úseku nosného tělesa 1. Střídavý...

Slévárenská formovací bentonitová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 264235

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rumler Jiří, Ulrich Jiří

MPK: B22C 1/00, B22C 1/20

Značky: směs, formovací, slévárenská, bentonitová

Text:

...až 14 hmotnostních dilů bentonitu, 2 až 10 hmotnostních dilů vody podle vynâlezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,01 až 4,5 hmotnostního dilu sodné soli kyseliny huminové.Výhodou složení slévárenských formovacích a jadrových bentonitových směsi podle vynálezu jsou zlepšené technologické vlastnosti směsi, které umožňují jejich použití při lití náročnějších odlitků o vyšší hmotnosti, s vyšším tepelným namáháním forem a jader než...

Lignitové ztekucovadlo vrtných výplachů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264234

Dátum: 13.06.1989

Autori: Smejkal Josef, Hála Vladimír, Esterka František

MPK: C09K 7/02

Značky: ztekucovadlo, lignitové, vrtných, výplachu

Text:

...Výplachu se časově prodlužuje a vzrůstají provozní i materiálové náklady.Uvedené nevýhody odstraňuje lignitové ztekucovadlo vrtných výplachů podle vynálezu,závislé na základním vynálezu chráněném čs. patentem 122 396, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje přídavek sodné nebo železi té solí omega-sulfonovaného pyrokatecholuLignitové ztekucovadlo vrtných výplachů podle vynálezu činí vrtné výplachy stabilními i v prostředí vápenatých solí,...

Zapojení řídicích obvodů měniče kmitočtů se šířkově pulsní modulací napětí pro napájení trojfázové zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264233

Dátum: 13.06.1989

Autor: Valouch Viktor

MPK: H02M 5/14

Značky: napětí, trojfázové, řídících, pulsní, napájení, kmitočtu, šířkově, obvodů, zapojení, měniče, modulací, zátěže

Text:

...signálu L řídících obvodu 3 měniče kmitočtu. Například první výstupní svorka r je připojena na potenciál V max. při signálu logické hodnoty l a na potenciál V min. při signálu logické hodnoty O. Obdobně to platí také pro výstupní svorky s a t. Připínání výstupních svorek r, s, t silových obvodů měniče kmitočtu na potenciály V max. a V min. je řízeno vzájemnou polohou požadovaného prostorového ĺektoru W a skutečného rostorového vektoru ...

Zapojení převodníku kmitočtu na proud

Načítavanie...

Číslo patentu: 264232

Dátum: 13.06.1989

Autori: Roháč Jan, Cudzik Leopold

MPK: H02M 7/217

Značky: převodníku, proud, kmitočtu, zapojení

Text:

...tento optimálně navrhnout s malým zvlněním výstupního signálu a usnadnit tak jeho filtraci. Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněno zapojení převodníku podle vynálezu.Vstupem převodníku podle vynâlezu je po-mocný vstup 61 zesilovače 6. Zesilovač 6 má charakter opačného zesilovače doplněného o spínač odpojující výstup 64. V příkladnémprovedení je použit rozdílový Zesilovač monolitického integrovaného stabilizátoru typu 732,jehož vstup...

Tkalcovský stav s elektromagnetickým pohonem člunku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264231

Dátum: 13.06.1989

Autor: Heršálek Miloš

MPK: D03D 49/44

Značky: člunku, tkalcovský, elektromagnetickým, pohonem

Text:

...kyv é ram no I z po hy B do poá tele kopxcká ra- lohy A P e prvtn magnet 3 em zapojen al po Jedni na přívod ktríckć e rgie a ruhý magnet 4ře tk Icovských je připojen, psobí m gneticko szlou a člu u tele píckých nek 10 ř pohybu ruhého teleskopxckého troma n ty. Ser kyvného ramene 2 odu B do přenáší člu ásti stavu z dů- nek 10 do bodu C. Tr jsou ukončeny dvě fáze stř e krajnx- pohybu teleskopis kyvných en I, 2 a h teíes opíckých č n u 0...

Způsob přípravy pěnosilikátové stavební směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264230

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pánek Jiří, Hošek Jiří, Krňanský Jan

MPK: C04B 38/02

Značky: pěnosilikátové, přípravy, způsob, stavební, směsi

Text:

...za uvolňování tepla. Při vhodném poměru regulačních přísad průběhu tuhnutí je V uzavřeném prostoCS 264 230 B 1 i 2 ru formy dosaženo podmínek pro rozklad nadouvadla. Nadouvadio se předem smíchá ve fluidní míchačce s cementem za sucha tak, aby došlo k rovnoměrnému rozdělení obou látek v objemu. Regulační přísady tuhnutí jsou rozpouštěny v záměsové vodě pro přípravu cementové suspense. Množství a druh přísad ovlivňuje počátek tuhnutí,...

Vodou smývatelná pájecí pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 264229

Dátum: 13.06.1989

Autori: Karas Jan, Rejzková Vlasta

MPK: B23K 35/362, B23K 35/363

Značky: vodou, pasta, smývatelná, pájecí

Text:

...až 25 hmotnostních dílů citronanu amonného, až 25 hmotnostních dílů kyseliny salicylové a až 50 hmotnostních dílů gl cerinu nebo ethylenglykolu s přídavkem až 5 motnostních dílů emulgátoru a/nebo ropného oleje, obsahujícího 1 až 5 hmonostních dílů emulgátoru, jež jsou naředěny až 80 hmotnostními díly vody. K této směsi se přidá až 50 hmotnostních dílů práškového olova.Podstatou vynálezu je tedy pasta, která vedle pájecího kovu (nebo směsi...

Fotoelektrický indikátor neprůhledných objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264228

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kutej Jozef, Zámečník Pavel

MPK: G08B 5/36

Značky: fotoelektrický, indikátor, neprůhledných, objektu

Text:

...se tím, že na vstupy členu ogického součtu jsou přivedeny výstupy logického úrovňového členu a monostabilního klopného obvodu, přičemž na vstupy těchto dvou členů je přiveden výstup ze zesilovače a tvarovače signálu.Výhodou navrhovaného řešení fotoelektrického índikátoru je jeho snadná realizovatelnost a malé rozměry, protože jako zdroj světla a světlocitlívý prvek lze použít fotodiodu a fo CS 204 228 lšl 7totranzistor. Významná se jeví ta...

Průtokový měřič mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264227

Dátum: 13.06.1989

Autor: Linhart Zdeněk

MPK: G01F 11/32, G01F 11/30

Značky: mléka, průtokový, měřič

Text:

...Podtlak vzduchu je přes měřič převáděn trvale trubkou ventilů. Měření se děje cyklickým plněním a vyprazdňováním odměrné komory což je počítačem zaznamenáváno. Zapojením měřiče na konec měřeného úseku dojícího zařízení se odstraní nedostatky kteréjiž byly popsány. Pro větší kravíny s dojením na stání je zařazení měřiče jednou ze základních podmínek úspěšného chovu.Měřiče lze užít i pro jiné kapaliny a účely,případně ho uzpůsobit pro...

Regulátor teplotní diference

Načítavanie...

Číslo patentu: 264226

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bureš Zdeněk, Sluka Zdeněk, Pokorný František

MPK: G05D 23/19, F28F 27/00

Značky: diference, regulátor, teplotní

Text:

...hodnoty tlaku topné páry tlačítky více-méně z pracoviště obsluhy. Čidlo 14 tlaku páry v přírubě je tvořeno elektrickým přístroem, převádějícim tlak měřeného média (páryj na spojitý elektrický turbin při najíždění a provozu turbin a také možnost volby ručního nebo automatického řízení zadané hodnoty teplotní diference, nebo zadané hodnoty tlaku, nebo polohy regulačního ventilu na vstupu topné páry do příruby,anebo ruční nebo automatické...

Automatizační zařízení provozu dopravy másla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264225

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mísař Jan, Švanda Václav

MPK: G05D 9/12

Značky: másla, automatizační, provozu, dopravy, zařízení

Text:

...másla se seřídí potenciometrem 18. Přitom máslo proudí od čerpadla 6 prvním spojovacím potrubím 26 do prvního rozřaďovacího ventilu 7 a odtud při jeho přestavení do první pracovní polohy 7 a druhým spojovacím potrubím 27 do násypky první balíčky 1 nebo při přestavení do druhé pracovní polohy 7 b do druhého rozřaďovacího ventilu 8. Z druhého rozřadovacího ventilu 8 při jeho první pracovní poloze 8 a proudí máslo do násypky druhé balíčky 2...

Závěs pro obalování voskových sestav

Načítavanie...

Číslo patentu: 264224

Dátum: 13.06.1989

Autor: Homolka Miloš

MPK: B22C 9/04, B22C 13/08

Značky: závěs, voskových, obalování, sestav

Text:

...50 . Umožňuje vyrobení nejméně 24 stromečku za směnu, což představuje min. 12 000 ks odlitků za rok s hmotnosti cca 30 kg, které dříve nebylo možno vyrábět. Zařízení podle vynálezu zvyšuje bezpečnost práce a snižuje možnost poškození voskových stromečků při operacích obalování.Příklad provedení závěsu pro obalování voskových sestav podle vynálezu je zobrazen naNosná rámová konstrukce s pákovým vyvažovacím přípravkem je zavčšená na pneumatickém...

Způsob výroby N-(2-fosfonylmethoxyethyl) derivátů heterocyklických bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 264223

Dátum: 13.06.1989

Autori: Holý Antonín, Rosenberg Ivan

MPK: C07D 239/24, C07D 403/04, C07F 9/38...

Značky: derivátů, způsob, bázi, výroby, n-(2-fosfonylmethoxyethyl, heterocyklických

Text:

...solovaný (většinou krystalický diester vzorce III se uvede do reakce s trimet ylbromsilanem nebo trimethyljodsilanem jako nejvhodnější se k tomu účelu osvědčil stálý a snadno dostupný trimethylbromsilan. Reakce se s výhodou provádí v acetonitrilu při teplotě místnosti, po dobu 18-24 h. Reakční směs se po odstranění rozpouštědla ve vakuu rozloží ve vodném prostředí, např. roztokem triethylaminu v 50 vodném acetonitrilu nebo těkavým pufrem,...

N-Fosfonylmethoxyalkylderiváty pyrimidinových a purinových bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 264222

Dátum: 13.06.1989

Autori: Declercq Erik, Rosenberg Ivan, Holý Antonín

MPK: C07H 19/16, C07F 9/38, C07H 19/06...

Značky: n-fosfonylmethoxyalkylderiváty, pyrimidinových, purínových, bázi

Text:

...azanebo deazaanaloga těchto bázi, G-alkylpuriny,deoxy- nebo deamínoanaloga těchto bazí a podobně.N-fosfonylmethoxyalkyderíváty obecného vzorce I mají charakter středně silných kyselín. Lze je snadno čístit chromatografíí na anexech(např. typu Dowex l, Sephadex A-25, DEAE-celulosa aj), s výhodou v roztocích těkavých organíck ch kyselín (např. kyseliny octové,mravenčí nebo těkavých neutrálních pufrů(např. triethylamoníum hydrogenkarbonátu) Pro...

Zařízení pro realizaci střihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264221

Dátum: 13.06.1989

Autori: Seidl Karel, Jaroš Josef, Janoušek František

MPK: G05D 3/12

Značky: zařízení, střihu, realizaci

Text:

...můstku přes obvod proudového omezení. Podstatou vynálezu je, že řízení můstku je realizovâno řídicím obvodem,který na základě imulsu od odměřovacího zařízení střihačk ovláda řízení třífázový můstek. Zařízení po le vynálezu ovládá vybavovacíelektromagnet s mnohem větší přesností a tu diž umožňuje střihání stavební oceli s podstat ně menší tolerancí.Na připojeném výkrese je znázorněno zařízení podle vynálezu, kde í je odměřovací...

Závěs ochranného předsuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264220

Dátum: 13.06.1989

Autor: Juras Josef

MPK: E21F 17/02

Značky: předsuvného, důlních, aretaci, dlouhých, závěs, ochranného, povalu

Text:

...kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 čelní pohled. Na obr. 3 je nakreslen podélnýřez dlouhým důlním dílem s předsuvným povalem a na obr. 4 je příčný řez dlouhým důlním dílem se závěsy a vazebními řetězy.Zâvěs ochranného předuvného povalu dlouhých důlních děl s aretací sestává ze závěsných háků 11 zâvěsu 1, opatřených stavitelným příčníkem 12 z oceli, ve kterých jsou uloženy vodící kladky 4 s vybráním, ve kterých je veden předsuvný...

Dávkovač vzorků malých objemů tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264219

Dátum: 13.06.1989

Autori: Havlová Jana, Podhorský Miloslav, Lerst Luděk, Kadlec Ivan, Cvak Zdeněk

MPK: G01F 19/00

Značky: malých, vzorků, objemu, tekutin, dávkovač

Text:

...většího počtu vzorků komplikovaný co do počtu potřebných pipet, co do potřeby času atd. Zvlášť je toto nev hovující při odběru vzorků k mikrobiologie ým analyzám, kdy se musí pracovat se šterilním nádobím.Nové zařízení všechny uvedené a další nedostatky odstraňuje. Náběr vzorků a jeho přenos do vzorkovnice je rychlý a čistý. Obzvlášť výhodný je při sériovém odběru vzorků. Dávkovač je konstrukčně a materiálově řešen tak, že umožňuje jeho...

Šípový náboj do střelné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 264218

Dátum: 13.06.1989

Autor: Mastník Květoslav

MPK: F42B 7/00, F42B 11/00

Značky: zbraně, šípový, náboj, střelné

Text:

...šípového náboje do střelné zbraně podle vynálezu také nábojka 4 naplněná střelným prachem 6, opatřená v zadní části roznětkou 5 a v přední části zakryta krytkou 7. Nâbojka 4 může být samostatná nebo připevněna k zadní části šípu í. Pružné těsnění 3 sePružné těsnění 3 podle obr. 2 pomocí pryžového O-kroužku je poměrně náročné na přesnost provedení drážky v šípu 1 pro tento 0 kroužek. Toto pružné těsnění 3 má stejnou kvalitu těsnění v...

Zapojení k ohřevu spotřebičů nízko a středně-potenciálního tepla lehkovodních jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 264217

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F25B 13/00

Značky: tepla, jaderných, ohřevu, nízko, elektráren, středně-potenciálního, spotřebičů, zapojení, lehkovodních

Text:

...ekonomický význam tepelných ztrát je realizací tepelně čerpadlového ohřevu podstatné snížen oproti případu s elektroohřevem. Přitom aspekt bezpečné obsluhy ohřátého zařízení je negován skutečnosti, že ohřívaná zařízení, jimiž jsou například velkoobjemové beztlaké zásobní nádrže bórované vody nebo tlakové hydroakumulátory, bývají umístěna v prostorech nepřístupných za provozu. Za dvanácté, strojní zařízení respektive celá technologická část...

Zapojení stabilizovaného zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264216

Dátum: 13.06.1989

Autori: Padevět Jiří, Jeřábek David, Hylmar Jaroslav

MPK: H02M 7/12

Značky: stabilizovaného, zapojení, zdroje

Text:

...odpor R 9 na první pevný kontakt 4 F elektronického přepínače 4 a přes desátý odpor R 10 na druhý pevný kontakt 4 B elektronického přepínače 4. Společný kontakt 4 C, 4 E elektronického přepínače 4 je připojen na výstup 6 C digitálně-analogového převodníku 6. Zdroj 7 referenčního napětí je připojen na vstup 5 A invertoru 5 a vstup 6 A digitálně-analogického převodníku 6. Řídicí vstup GB tohoto převodníku 6 a řídící vstup 4 G elektronického...

Slitina, zejména pro návary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264215

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rydval Karel, Dytr Jan, Kočí Tomáš

MPK: C22C 38/30

Značky: slitina, zejména, návary

Text:

...vynález,kterým je slitina, zejména pro návary, obsahující hmotnostně 1,0 až 1,6 uhlíku, 0,2 až 0,5 manganu, 1,0 až 2,0 křemíku, 27,0 až 31,0 chromu, 3,5 až 5,0 wolframu, 9,0 až 115 kobaltu, a jeho podstata spočíva v tom, že obsahuje hmotnostně 0,3 až 0,5 molybdenu,zbytek do 100 železa.Významným znakem vynálezu je, že slitina obsahuje hmotnostně stopy až 2,0 born.Řešením podle vynálezu se dosahuje vyššího účinku tím, že po...

Zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 264214

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bořil Zbyněk, Václavík Karel

MPK: G01G 23/01

Značky: síly, metrologickou, reakce, kontrolu, zařízení, zachycení

Text:

...vah. Jeho podstata spočívá v tom, že reakci síly používané ke kontrole vah zachycuje na základový rám váhy z otevřených ocelových rofilů u vah, kde pákový systém není umístěn v rytu.Výhody zařízení pro zachycení reakce síly pro metrologickou kontrolu vah spočívají v tom, že toto zařízení především umožňuje použít zařízení pro metrologickou kontroluvah. Bez tohoto zařízení je tento způsob kontroly u vah, jejichž základový rám jevyroben...

Způsob chlazení horkých plynů obsahujících škodliviny, při výrobě cementového slínku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264213

Dátum: 13.06.1989

Autori: Plšek Josef, Pospíšil Zbyněk, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 23/00

Značky: horkých, způsob, výrobe, způsobu, tohoto, obsahujících, škodliviny, slínku, zařízení, cementového, chlazení, plynů, provádění

Text:

...procesu, ale i snížení provozních nákladů v důsledku snížení množství odváděných ochlazených plynů.Zařízení k provádění uvedeného způsobu chlazení je představováno směšovací komorou kruhového průřezu, která je ve spodní části tvořena svislým vstupním hrdlem pro přívod horkých plynů obsahujících škodliviny, za kterým přechází do kónicky rozšířeného prostoru,do kterého v nejširším místě ústí Obvodová spára přivádějící chladící vzduch....

Dávkovač kapalin zejména pro vertikální hadicové balicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264212

Dátum: 13.06.1989

Autori: Šmíd František, Sommer Jiří

MPK: G05D 9/12

Značky: vertikální, kapalin, stroje, balicí, zejména, dávkovač, hadicové

Text:

...2 spojená s dávkovací nádrží 3. Plnící trubka 2 je na spodním konci opatřenaventilem 4, jenž je ovládací trubkou 5 spojen se zařízením pro ovládání ventilů 6. Výtokový otvor 7 dávkovací nádrže 3 je opatřen uzavíracím ventilem 8, který je se zařízením pro ovládání ventilů 6 spojen ovládací tyčí 9. Ovládací tyč 9 je zevně uložena V ovládací trubce 5, která je rovněž zevně uložena ve vedení 13 ovládací trubky 5. V prostoru mezi vnější plochou...

Organická víceúčelová mulčovací rohož

Načítavanie...

Číslo patentu: 264211

Dátum: 13.06.1989

Autori: Vítek Miloslav, Unverdorben Zdeněk, Unverdorben Pavel

MPK: A01G 9/12

Značky: rohož, mulčovací, víceúčelová, organická

Text:

...organické víceúčelové mul~ čovací rohože spočíva v trvalé optimalizaci rú stových podmínek sazenic pro zalesñovánía přesazování. Tuto trvalou optimalizaci dosáhne s podstatné menšími náklady a s menším podílem lidské práce než vyžaduje současné obžínání. Další přínosy jsou v tom, že rohoženevyžadují žádnou zvláštní zručnost, tudíž je mohou pokládat í nekvalifikovaní brigádních Odstraní se nebezpečí úrazu žacím nástrojem vlivem členitosti...

Strusková směs pro odsíření a rafinaci oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264210

Dátum: 13.06.1989

Autori: Sroka František, Stieber Walter, Zagata Juraj

MPK: C21C 7/00

Značky: rafinaci, strusková, směs, oceli, odsíření

Text:

...Oxidační pecní struska se smíchfâ s roztavenou struskovou směsi, čímž se sníží její oxidační působení a zvýši se její schopnost pohlcovat vodík. K těmto změnám složení pecní strusky dochází jak v případech, že strusková směs je dmýchána pod hladinu oceli v peci, takv případech, kdy je strusková směs přidávánav průběhu plnění pánve. V případech, že ocel je v pánvi promíchává na, např. při argonovâni ocele, zvýši se účinnoststruskové směsi...

Způsob výroby silikonových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264209

Dátum: 13.06.1989

Autor: Synek Pavel

MPK: C08G 77/06

Značky: výroby, způsob, pryskyřic, silikonových

Text:

...a hydrolýzou chlorsilanu obecného vzorce RSiCh, kde R má zhora uvedený význam, nebo směsi některých, případně všech chlorsilanů obecného vzorce RSiC 1,, kde R má shora uvedený význam a n znamená číslo 0, l, 2,3 v nepolárním rozpouštědle a alkalickou kondenzací produktu hydrolýzy vyznačený tím, že během kondenzace se 10 až 99 alkalického katalyzátoru neutralizuje přidáním chlorsilanu,případně jeho roztoku.Výhodou postupu podle řešení je...

Zařízení pro indikaci korozního stavu zejména kovových úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264208

Dátum: 13.06.1989

Autori: Míčko František, Jaroš Zdeněk, Sokolík Zdeněk

MPK: G01N 17/00

Značky: korozního, stavu, úložných, zejména, indikaci, kovových, zařízení

Text:

...na jejichž vnitřní povrch agresívně působí přepravované, vyráběné nebo skladované médium, zpravidlav plynné nebo v kapalné fázi podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že se vnější stěna kovového úložného zařízení zeslabí tak, aby při prokorodování vnitřní stěny kovového úložného zařízení na úroveň zeslabené části vniklo agresívní médium do prostoru sestávajícího z ochranného válce pevně spojeného s povrchem kovového úložného zařízení, s...

Zařízení pro určení přesného objemového průtoku větrů důlním ventilátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264207

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kopáček Ferdinand, Mičulek Jaroslav

MPK: E21F 1/00

Značky: určení, objemového, zařízení, přesného, průtoku, větru, důlním, ventilátorem

Text:

...podle vynálezu je vhodné k využití pro všechny hlubinné doly, u nichž jsou použitý k ovětrávání důlních prostorů ventilátory o velkých výkonech, jakož i pro průmyslové zařízení, která používají ventilátory s mezikruhovými difuzory. jeho využitím se dosáhne přesného určení objemového průtoku vzdušin. V závislosti na známém objemovém průtoku vzdušin,hodnotě dynamického tlaku a ekvivalentním průřezu dolu je možno kontinuálně řídit výši...

Zapojení pro regulaci zrychlovače při nebrzděném výběhu setrvačnosti tramvaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264206

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: setrvačnosti, regulaci, výběhu, tramvaje, zrychlovače, zapojení, nebrzděném

Text:

...relé přes odpor RCP cívky přípravy. Začátek zrychlovače ZR je přes první kontakt lB 1 prvního brzdového stykače připojen na vývod kotvy k 3 třetího motoru, zatímco regulovatelný jezdec Z zrychlovače ZR je připojen přes první kontakt 1 B 2 druhého brzdového stykače na přívod kot vy k 2 druhého motoru.Podle obr. 2 je přívod kotvy PM pilotmotoru připojen přes pře ínací kontakt ITB přepojovacího relé jedna na středový v od V obou polovin...

Zapojení pro sério-paralelní přepojení trakčních motorů tramvají

Načítavanie...

Číslo patentu: 264205

Dátum: 13.06.1989

Autor: Vykoupil Libor

MPK: B60L 15/32

Značky: motorů, tramvají, zapojení, sério-paralelní, přepojení, trakčních

Text:

...1 T 1 přepojovacího relé, k němuž je paralelné připojen první kontaktZR 1 zrychlovače sériově řazený s kontaktem 1 PR paměťového relé, jsoupřipojeny jednak paralelně řazené cívky S 1, S 2 prvního a druhého skupinového stykače, jednak cívka PR paměťového relé, jednak cívka UR přerušovacího relé přes druhou diodu D 2 a přes kondenzátor C 1, k němuž je paralelně připojen vybíjecí odpor RV zapojený v sérii -s třetí diodou D 3, jejíž Ěnoda je...

Modulový spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264204

Dátum: 13.06.1989

Autor: Kolev Nikola

MPK: F01B 9/06

Značky: motor, spalovací, modulový

Text:

...spolu tvoří vzájemně kolmé válcové otvory, a to podélný otvor 5 a příčný otvor 6, jejichž osy leží v jedné rovině. Po stranách obou krytů 2, 4 souose s podélným otvorem 5 jsou umístěny válce 7 svodními plášti 8 a hlavami 9. Uvnitř podélného, otvoru 5 jsou uloženy skořepiny, a to horní skořepina 10 a dolní skořepina 11, které délkou odpovídají krytům 2, 4. Na jednom konci má horní skořepina 10 a dolní skořepina 11 nákružek 12, aby se nemohly...