Archív za 1989 rok

Strana 54

Způsob výroby nových 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264283

Dátum: 13.06.1989

Autori: Binder Dieter, Rovenszky Franz

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, způsob, 2-(2-thienyl)imidazo-(4,5-c)pyridinových, derivátů, výroby

Text:

...se podají sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu v kumulativní dávce 3 až 3000 tag/kg d-o vena jugularis. Po podání se sleduje vlív těchto látek na tlak v lenvé komoře srdeční LV dp/dt), tlak a průtok ve stehenní tepně a také srdeční objem lv. čase HZV a srdeční frekvence.Při provádění svrchu uvedených pokusů působí sloučeníny, vyrobené způsobem podle vynálezu statisticky významný, na dávce závislý vzestup tlaku v levé srdeční kom-oře...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264282

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pommer Ernst-heinrich, Rentzea Costin, Sauter Hubert, Wahl Peter, Ammermann Eberhard, Graf Hermann

MPK: A01N 43/90

Značky: účinných, výroby, látek, prostředek, způsob, fungicidní

Text:

...způsobem popsaným v Organic Synthesis Coll., Vol. 1. str. 248, nebo v DOS 3227 388. Reakce těchto sloučenin kondenzace s aminoazoly obecného vzorce III se může provádět v prítomnosti či neprítomnosti rozpouštědel. ako rozpzouštědlia přicházeji v úvahu zejména alkoholy,jako ethanol, pr-opanoly, butanoly, glykoly nebo glykolmonoethery, diethylenglykoly nebo jejich monoethery, amidy, jako dimethylformamid, diethylformamid, dibutylformamid,...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264281

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pinter Garry, Sircar Jagadish

MPK: C07D 473/00, A61K 31/52, C07D 473/18...

Značky: způsob, purínových, derivátů, výroby

Text:

...se míní stejna alkylová skupina,jak-o je uvedena výše s knoncovou hydr-oxyskupinou.Pojem arylová skupina zahrnuje nesubstituorvaný nebo substituo-vaný aromatický kruh, jak-o je například fenylová skupina nebo fenylnová skupina substituovaná atomem halogenu, jako například fluorem,chlorem, bromem nebo jodem, dále alkyloVou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku, ako je například methylova skupina nebo ethylová skupina, dále hydroxyskupinou,...

Univerzální stírátko zejména čelního skla vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264280

Dátum: 13.06.1989

Autori: Jüttner András, Högyészi János, Kovács Barna

MPK: B60S 1/42

Značky: čelního, stírátko, univerzální, zejména, vozidla

Text:

...tvar provedení stírací gumy podle obr. 1 a odpovídající provedení príslušné vyztužonvací lišty v perspektivním pohledu, obr. 10 tvarování střední částí stredního .onblouku V perspektivním pohledu, obr. 11 podélný rez spojovací vložkou z pružné plastickéhmoty, nasadítelnot na příčný kolíłk středního oblouku podle obr. 10, obr. 12 pohled na spojovací vložku podle oblr. 11 v půdorysu, obr. 13 detail vzájomného spojení středního oblouku s...

Fungicidní prostředek s dodatečným růstově regulačním účinkem pro rostliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264279

Dátum: 13.06.1989

Autori: Leuner Brita, Nega Eva, Sunkel Marianne, Lyr Horst, Banasiak Lothar

MPK: A01N 43/84

Značky: rostliny, regulačním, účinkem, prostředek, dodatečným, fungicidní, růstově

Text:

...přičemž tyto choroby jsou způsobovány houbami, jako je například Erysiphe graminis, Erysiphe cichoracearum, Erysiphe polygoni, Podosphaera, Sphaerotheca pannosa, Uncinula necator dále onemocnění rzi, způsobované obzvláště rody Puccinia, Uromyces neho Hemileia, nobzvláště Puccinía graminis, Puccinia coronata, Puccinia sorghi, Puccinia recondita, Uromyces fabae a Hemileia vastatrix. Dále jsou tyto choroby způsnobovąány plísní Botrytis...

Podbíjecí agregát pro strojní podbíječku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264278

Dátum: 13.06.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíječku, agregát, podbíjecí, strojní

Text:

...-než v obvyklých známých dvoupražcnových strojních podbíječkách. To je velice důležité při konstrukčním řešení nejrůznějších dvouprvažcových strojních podbíječek, protože přímo vedle podbíjecích nástrojů musejí být uspořádaný i jiné nástroje při stěsnané konstrukci.Podle velmi výhodného provedení vynálezu jsou vnější podbíjecí nástroje s přídavným pohonem pro výškový posuv vytvořeny teleskopícky. Toto jednoduché a konstrukčně velmi Líčelné...

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18, D03D 47/27

Značky: útku, ústrojí, jehlového, jehel, tkacího, stroje, vodiči, prošlupu, zanašečů, jejich, ovládacích

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Způsob výroby 1,3,5-triazintrionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264276

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gallenkamp Bernd, Mohrmann Karl-heinrich, Schmidt Thomas, Günther Andreas

MPK: C07D 251/30

Značky: 1,3,5-triazintrionů, způsob, výroby

Text:

...příklady sloučenin obecného vzorce III lze uvéstPostup podle vynálezu k výrobě sloučenin obecného vzorce I se provádí výhodné bez ředidel. Výhodné se pracuje v přítomnosti nadbytku dialkylesteru uhličité kyseliny vzorce lll.Postup podle vynálezu se provádí za přítomnosti silných bázi. Zde nutno zvlâště uvést alkoxidy alkalických Ikowů, jako methoxid sodný a methoxid draselný nebo ethoxid sodný a ethoxid draselný.Postup podle vynälezu se...

Samokonfigurující paměťový obvod s výběrem pomocí ústředního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264275

Dátum: 13.06.1989

Autori: Maskas Barry, Lipcon Jesse

MPK: G06F 9/00

Značky: výběrem, paměťový, pomocí, ústředního, samokonfigurující, procesoru, obvod

Text:

...obr. 2 představuji čtrnácté dráhy 89 nul-ový a jednotkový identifiskaění Ibit, zatimco patnáctá dráha 91 představuje dvojkový identifikační bit a šestnacté dráhy 93 představují třetí a čtvrtý idemtifikační bit.Napriklad, jak je zřejmě z obr. 3, pokudmá pamäťový modul 59 jeden pamäťový blok 61, vpak budou řádky bitů ~čltyři .až nula HHHHL, kde H je vysoká logická úroveň a L je nízká logická úroveň. Napájecí vstupy nejsou na obr. 2 znázornený,...

Zásobník drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264274

Dátum: 13.06.1989

Autor: Sobbe Friedrich-wilhelm

MPK: B65D 85/04

Značky: zásobník, drátu

Text:

....a provádět jednotlivé spoje s dráty palníku na jedné straně a na druhé straně s palníkovým .kalbele~m. Přitom je .navíc obzvlášť výhodné, že vždy je lk dispozici bezvadný prodlužovací nebo spojovací drá-t bez spletenin a jiných poškození, zcela nezávisle ,na tozm,V jakých délkách se prodlužovací, případně spojovací drát z cívky odvíjí. Tím se bezpečnostné a technicky zlepší spoje mezi jednotlivými dráty a provedení palníkového okruhu....

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předslitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264273

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kepplinger Werner, Hauk Rolf

MPK: C21B 13/00

Značky: tekutého, oceľových, železa, výroby, surového, předslitin, způsob

Text:

...přívod předem rerlukovaných častíc železa, jako je železná houba.Dále je v horní částí 1 .alespoň jeden odtah 5 k odvádění vytvoreného redukčního plynu. Ve střední částí 1 jsou vytvoreny pevné vrstvy I, II z hrubších častíc koksu. Rozttaivená lázeň, shnomažďující se pod pevnýmí vrstvami I, ll sestava z tekutého železa 6 a strusky 7, přičemž každá komponenta může mít svůj odpich. Do pevné vrstvy I není plyn ,přiváděm není tedy prcofuk-ována...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264272

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mcdonald Edward, Salmon Roger

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: výroby, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, akaricídne, insekticídne, kyseliny, způsob, esterů, účinných

Text:

...nichž R 2 představujeZ-propylwovou skupinu,Z-butylovaou skupinu,Z-pentylovou skupinu,B-pentylovou skupícnu,Z-Inethylprop-Z-ylov-ou skujpínu,Z-Inethylbut-Z-ylolvou skupinu,cykloprwopylłovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMezíprodukty odpovídající shore uvedeInêmu obecnému vzorcí I, v němž R znamená alkoxyskupínu obsahující do B atomů uhlíku, které mohou sloužit k výrolbě výchozích...

Způsob výroby insekticidně a akaricidně účinných esterů pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264271

Dátum: 13.06.1989

Autori: Mcdonald Edward, Salmon Roger

MPK: C07D 239/26, A01N 43/54

Značky: kyseliny, pyrimidin-5-ylcyklopropankarboxylové, akaricídne, esterů, výroby, způsob, insekticídne, účinných

Text:

...Z-butylovou skupinu,Z-pentylovou skupinu, S-pemtylov-ou skupinu, Z-methyluprop-Z-yiov-ou skupinu, Z-me»th-ylbuit-Z-ylovuou skupinu, cyklopropylovou skupinu nebo cykl-ohexylovou skupinu.Mezi zvlášť výhodné sloučeniny podle vynálezu náležejíMeziprnodukty odpovídající shore uvedenému olbecnému vzorci I, v němž R znamená alk-oxyskupinu obsahující do 6 atomů uhlíku, k-teré mohou sloužit k výrobě výchozích lćyselin obecného Ivz-orce II, je...

Způsob zpracování kalů hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264270

Dátum: 13.06.1989

Autori: Palósz László, Szabó Katalin, Kubó Sándor, Korcyl Béla, Monos Rudolf, Nemes István, Kovács László, Gál Deszö

MPK: C10L 9/00, C10L 9/02

Značky: hnědého, zpracování, uhlí, kalů, způsob

Text:

...reaktoru se zajišťuje žádarný konečný poměr obsahu uhlí a oleje, a to. obsah oleje V koncentraci 5 .až 20 0/0 hmot. Může být použit pouze jediný mísicí reaktor nebo i Celý kaskádový systém reaktorü. V dále popsaný-ch príkladoch byl ipoužit kaskádový systém reaktorů, který je výhodnejší. V případě jediného mísi-cího reaktoru by musela být separovaná emulze recyklovana, což není třeba. u kaskád-onvého systému.Po prvním kroku se při separaci...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264269

Dátum: 13.06.1989

Autori: Szirt Enikö, Grasser Katalin, Pallos László, Hajós György, Benkó Pál, Petöcz Lujza, Messmer András, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, kondenzovaných, přípravy, derivátů, nových, způsob

Text:

...přísad. Vodné roztoky lIHOhOU být tlumeny vhodným vroztokem pufru nebo mohou být isotonizo~ ivány pomoci vhodného kapalného ředidla Inapříklad roztoku chloridu sodného nebo iglukózyľ. Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro int-rianvenózní, intrxamuskulárnĺ ineho intraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravují o sobě známýlmi způsoby.Denní dávka účinné prísady oubecného vzorce I může kolísat v šlr-okých mezi-ch a lzávisí...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264268

Dátum: 13.06.1989

Autori: Hajós György, Szirt Enikö, Benkó Pál, Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Messmer András, Bátori Sándor, Pallos László

MPK: C07D 471/04

Značky: derivátů, nových, způsob, as-triazinu, přípravy, kondenzovaných

Text:

...roztoky sou obzvláště vhodné vpro intravenósní, intramuskulánní nebo lntraperitoneální podávání. Sterilní vodné roztoky se připravcují -o sobě známymi způsoby.Denní dávka účinné přísacly obecného vzorce I může kolísat v šinokých mezich .a závisí na několika faktorech, zejména. na účinnosti použité účinné přísady, způsobu podávaní a stavu pacienta.Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícími tes ty.1. Akutní...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264267

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bátori Sándor, Benkó Pál, Petöcz Lujza, Hajós György, Szirt Enikö, Pallos Lázsló, Grasser Katalin, Messmer András

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, přípravy, derivátů, nových, as-triazinu, kondenzovaných

Text:

...tetrabenazinové ptosi na myších a krysách po.skupinám 10 myší se orálně podá zkoušená siouřenina, načež se jim po 3 D minutách intiwaperitoneálině podá 50 mg/kg tetrabenazinu a v každé skupině se po 30, B 0, 90 .a 120 minutách spočítají zvířata vykazujíci ptosi padání Vĺ|Ček.Výsledky se vvyhodnocuijí taktoNa základě všech naměřený-ch dat se v každé skupině vypočíta průměnnä .ptose .a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří v ...

Způsob výroby purinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264266

Dátum: 13.06.1989

Autori: Pinter Garry, Sircar Jagadish

MPK: C07D 473/18, A61K 31/52, C07D 473/00...

Značky: výroby, purínových, způsob, derivátů

Text:

...on NHCHO / NHCHO a lHÄN N NH HÄN N NH A c R Re r~ Ham R AFť-Cf-zm 5 R 5 n n- (N) , (IV) Výrazern alkyl s 1 až 4 at-omy uhliku se Výrazem hydroxyalkylová skupina s 1mini přimý ,nebo xrozvětvemý uhlovodikuový řetězec, který obsahuje až 4 automy uhliku,jako je napříkladmethylová skupin-a, ethylová skupina, prolpylová skupina, isoprvopylová skupina, butylová skupina, isobíitvlova skupina, sekundární butylová skupina nebo terciární butylová...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264265

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kosóczky Ibolya, Furdyga Éva, Messmer András, Petöcz Lujza, Szirt Enikö, Grasser Katalin, Benkó Pál, Hajós György, Bátori Sándor

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, as-triazinu, derivátů, kondenzovaných, přípravy

Text:

...tlumeny vhodným roztoškem put ru nebo mohou být isotonizovány pomocí vhodného kapalného ředidla například roza toku chloridu srodnéhuo nebo glukózy). Vodné roztoky jsou obzvláště vhodné pro intravenózvní, íntramuskulární nebo intraperitoneální podávání. Sterilní VÚČÍJHĚ roztoky se připravují o sołbě známymi zjpůsoby.Denní dávka účinné přísady obecného vzorce I může kolísat v širokých mezích a závisí na několika faktorech, zejména Ina...

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264264

Dátum: 13.06.1989

Autori: Grasser Katalin, Petöcz Lujza, Messmer András, Bátori Sándor, Benkó Pál, Pallos László, Hajós György, Kosóczky Ibolya

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, as-triazinu, způsob, derivátů, přípravy

Text:

...s tetrabutylamoniumbromidem.Výchozí látky obecného vzorce l jsou no.vé sloučeniny, jejichž způsolb výroby je chráněn v. lčs. patentu č. 264 262.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že se jim mohou sloučeniny obecného vzorce I připravit v jednom stupuni ve výborném výtěžku.Nové sloučeniny obecného vzorce Ipodovbně ako i známé sloučeniny obecného vzorce I, je možno zpracovávat na farmaceutické prostředky, které jako účinnou složku obsahují...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264263

Dátum: 13.06.1989

Autori: Salmon Roger, Mcdonald Edward

MPK: A01N 43/54, C07D 239/26

Značky: insekticidní, účinných, prostředek, způsob, výroby, akaricidní, látek

Text:

...přítomností kyseléhvo katalyzátronru nebo dehydriatečxního činidla.Tento způsob esteriľikace je rovněž předmětem vynálezu. Další esterifikační metody jsou popsány .v .našich souvisejících československých patentových spisech č. 264 271,264 272.vhodným kyselým katalyzátołrem je například suchý chlorovodík, vhodným udehydratačním činídlem, Il-ajpřĺkĺâd dicyklohexyl~ ker-bodiimid. Esterifikaci podle vynálezu lze provádět v přítomnosti...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264262

Dátum: 13.06.1989

Autori: Messmer András, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Benkó Pál, Pallos László, Szirt Enikö, Bátori Sándor, Hajós György

MPK: C07D 471/04

Značky: nových, přípravy, způsob, derivátů, kondenzovaných, as-triazinu

Text:

...se vyhodnocují taktoNa základě všech .naměřených dat se v každé skupině vylp-očítá průměrná ptose a odchýlka od průměrné hodnoty kontrolní skupiny se vyjádří V 0/0 inhibicel Z takto získaných dat se vypočítají hodnoty ED 50.Výsledky jsou souhrnně uvedeny v tabulce Il.Zkoušená sloučenina Myši Ther. index Krysy EiDso mg/kg EDso Ing/kg slouvčenina A 0,15 3 667 7,0 referenčni sloučenina D 3,2 188 5,6 Amitriptylin 12,00 19 11,503....

Způsob přípravy kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264261

Dátum: 13.06.1989

Autori: Messmer András, Benkó Pál, Bátori Sándor, Grasser Katalin, Pallos László, Hajós György, Petöcz Lujza, Kosóczky Ibolya

MPK: C07D 471/04

Značky: as-triazinu, přípravy, derivátů, kondenzovaných, způsob

Text:

...ll, kde R 3 představuje methylskupinu. Alkanol se přednostně odštépuje za zahřívání v tavenivně. Přednostně se přitom pracuje při teploté 80 až 150 °C.Při uvedených reakcích se .může používat jen r-ozpouštědel s tiakovou bazicitou, .aby nevázaly anion.Reakční směs se může zpracovat o sobě známými způsoby například extrakcí, odpařením, fíltrací, atd..Výchozí látky obecného vzorce II jsou nové SŤOUČGHÍHYVH jejích transformace na sloučeniuy...

Synergetický, několikasložkový prostředek pro potírání houbových onemocnění obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264260

Dátum: 13.06.1989

Autori: Tóth Oszkár, Dombay Zsolt, Tasi László, Tóth András, Bohus Péter, Magyari István, Vitányi Judit, Nagy József, Grega Erzsébet, Bihari Ferenc, Kertész Marianna, Inczédy Péter, Wohl László, Ferenczi Attila, Pavliscsák Csaba

MPK: A01N 43/32, A01N 47/14

Značky: synergeticky, potírání, prostředek, onemocnění, obilí, houbových, několikasložkový

Text:

...připomíná obzvláště příznivé působení směsi obsahujících 1 hmotnostní díl komplexu zinku a 1 hmotnostní díl komplexu manganu.Podle maďarského piate-ntového spisu č. 1518 608 se spektrum ftmgicidního působení 2,S-dihydro-S-karboxanilid-B-methyl-1,4 oxathiinu může podstatne rozšířit, přičemž se V mnoha případech dokonce dosahuje synergickéhlo působení, jestliže se přidá sůl nebo ester, například sůl mědl, jako med-B-chinolínát, sulfát nebo...

Rychlorozpojovací spojková soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264259

Dátum: 13.06.1989

Autor: Credle William Swindell

MPK: B67C 9/00

Značky: soustava, rychlorozpojovací, spojková

Text:

...rychlorozpojované spojky 50, ventilových soustav zadržovaných uvnitř spojky 50 a jiné pomůcky pro udržení ponorné trubky 10 bud uvnitř rychlorozpojovací spojkové soustavy, nebo VIHIKOVŠÍIO okolku.Na obr. 7 je znázorněn člen, který bude nadále označován jako rychlorozpojovacíspojka 50 a koná v. podstatě stejnou funkci jako vaková spojka 17 podle obr. l. To znamená, že spojka 50 obsahuje ventilovou soustavu a má na. svých příslušných...

Tvářecí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264258

Dátum: 13.06.1989

Autor: Raistrick James

MPK: C08F 118/08

Značky: hmota, tvářecí

Text:

...póry, které mohou být přitomny v časticovité látce, například v tom případě, když částicovitá látka zahrnuje d 11 té částlce.Vzniku takového přednostního výrobku se napomáha tím, že se .používá vysokého smykového namáhání během mísení hmoty, které se může provádět v podstatě v nepřítomnosti vzduchu, například za vakua a/nebo tak, že se při tváření pracuje .alespoň za mírného tlaku, například za tlaku 1 až MPa,a to zejména v tom případě,...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264257

Dátum: 13.06.1989

Autori: Okumura Jun, Naito Takayuki, Kamachi Hajime

MPK: C07D 501/46, A61K 31/45

Značky: výroby, nových, derivátů, způsob, cefalosporinových

Text:

...ve sterilní bezpyrogenní vodě.Sloučeniny obecného vzorce I je také možno zpracovat na šípky při použití běžného základu, například kakaového masla nebo jiných glyceridů. Sl-o-učeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu je v případě potřeby možno podávat také v kombinaci s jinými antibiotiky, například jinými deriváty jpenicilinu nebo cetalosporinu.Při zpracovávání na .farmaceutické prostředky obsahuje jednotlivé dávka volbvykle množství 50...

Zařízení pro odvádění kapalného výrobku ze skládací nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264256

Dátum: 13.06.1989

Autor: Credle William Swindell

MPK: B67C 9/00

Značky: výrobků, kapalného, odvádění, zařízení, nádržky, skládací

Text:

...jsou od sebe oddáleny pro vytvoření kanálů 4001 - 4004 v obv-odovém povrchu ponorné trubky 40,přičemž tyto kanály probíhají v podstatě podél celé délky ,ponorné trubky. jak bylo shora uvedene, vytvoří se vhodný připojovací »díl tu jednoho konce ponorné trubky pro připojení (k vakovému okolku 14.rRůzná provedení ponorné trubky podlevynálezu mohou být vytvořena vytlačováním, odléváním nebo jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím získání pon-orné...

Zařízení pro smekání cívek upravené pojízdně u bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264255

Dátum: 13.06.1989

Autor: Courvoisier Guy

MPK: D01H 9/00, D01H 15/02

Značky: stroje, upravené, dopřádacího, pojízdné, cívek, zařízení, smekání, bezvřetenového

Text:

...31.lK cn-dvädění plných »cívek 2 je určena dvo~ jítá rampa 42 o dopravní pás 43 - obr. 2 -.Na obr. 1 je znázorněna výchozí poloha jGdllUvĚlĺVýCĺl částí zařízení podle V-yíiálezu V elçemžiłáu, kdy je toto zavedeno před dc~ přádecí jednotku, na níž má být provedeno snmknutí Cívky 2.Popsané zařízení je určeno k obsluze více(lopř dacích jednotek. Za tím účelom je uVQŽOVŠWIO upevnění jednotlivých popeaných ovgávul ne neznázorněnéín rárníi, který...

Servoústrojí pro brzdný systém vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264254

Dátum: 13.06.1989

Autori: Thomas Alfred, Danne Ulrich, Op Den Camp Lutz Eckhart

MPK: B60T 13/46

Značky: brzdný, systém, vozidel, servoústrojí

Text:

...nečínném stavu ústrojí, znázorněněm na obr. 1, je dorazový člen 38 tlačen do 264254prava, při posuzování podle obr. 1, reakční silou vyvíjen-ou spirálovou pružinou 62, takže ventilové sedlo 70 na dorazovém členu 38 zabírá do radiální plochy 66 na uzavíracim ventil-ovém členu 58 a tlačí ztluštělou přední část -t-ohoto ventilového čle-nu 50 směrem doprava. Za. těchto podmínek je.komora 28 izolována od okolního ovzduší.první částí...

Kotevní zařízení pro dopravní a/nebo dobývací zařízení, zvláště důlní pluhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264253

Dátum: 13.06.1989

Autori: Heyer Willi, Linke Horst, Dettmers Michael, Rassmann Christoph, Beyer Herbert, Weirich Walter

MPK: E21D 23/10, E21C 27/32

Značky: důlní, pluhy, zařízení, dopravní, kotevní, zvláště, dobývací

Text:

...opírá o jinou přesuvnou hydraulíckotí stojku 22 a zalbíra také za jiný žlabový díl 11 poruhního -d-opravníku 11. Na obr. 1 jsou znázornený celkem čtyři upínací válce 24přičemž další pátý upínací valec, ležící na honním konci doprawníh-o a dobývacího zařízení v prostoru horní dráhy 15 je tvořen prodlo-uželným šikmým upinacim válcem 24,který má podstatné delší zdvih než ostatní šikmé, upínací válce 24. Prodloužený šikmý upínací valec 24 zabírá...

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 264252

Dátum: 13.06.1989

Autor: Sauer Hans

MPK: H01H 51/28

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...magnetu 13 pro kontaktní sílu. Pritom je výhodné i to, že vzdor vel~ kým polovým plochám je seřioování prvního a druhého polového nástavce 6, 7 zbytečné,když jsou ve své poloze usazeny pevně zalitím do tělesa cívky.Dvoudilné ochranné pouzdro 75, 75 podle obr. 1 až obr. 4 zakrývající relé, je takkonstruováno, že kontaktový prostor a a prostor B 9 pro vinutí jsou od sebe oddelený. Kromě oddělení od okolního prostředí se tím též vyloučí...

Způsob výroby vývalku z předlitku a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264251

Dátum: 13.06.1989

Autori: Figueres Roger, Quehen André

MPK: B22D 11/16, B22D 11/06

Značky: předlitků, výroby, zařízení, způsob, vývalků, provádění

Text:

...kole 2.Před začátkem odlévání se nejprve LIFČÍ poloha vratného předlohoveho kola 7 s přihlédnutím k žádané výstupní teplote kovu a potom se napue kovový pás 3 pomocí napĺlläĺjĺhvfl» vratného kola 5, jehož hřídel je pohyblivý aj mírně nastavitelný napínacím šroubem 8 neho jiným analogickým zaříze~ ním. Potom se kola uvedom do rotačního jpohyibit, takže kovový pás 3 se rovněž začne pohybovat, a do drážky licího kola» 2 se odlêva roztavený...

Způsob přípravy maltosy značené radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264250

Dátum: 13.06.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: způsob, izotopem, maltosy, přípravy, stabilním, radioizotopem, značené

Text:

...C nebo stabilním isotopem C spočíva v tom, že- radiochemícké výtěžky jsou vyšší nebo pří nejmenším srovnatelné s výtěžky při dosud používané enzymové hydrolýze,- postup se mimořádněyzjednoduší (iontomě nič lze odstranit z reakční směsi pouhým odstředěním) a výrazně urychlí,- vedlejší produkty vznikají v celkovém množství jen do 10 a lze je oddělit např. papírovou chromatografií,- metoda je šetrnější než při použití hydrolý CS 264 250 B...

Způsob selektivní elektrochemické redukce Eu3+ na Eu2+

Načítavanie...

Číslo patentu: 264249

Dátum: 13.06.1989

Autori: Němec Jaroslav, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: způsob, selektivní, redukce, elektrochemické

Text:

...Hi a proto nedochází k alkalizováni katolytu a srážení hydroxidů prvků vzácných zemin. Vodík vylučovaný na katodě intenzívne míchá roztok v blízkosti katody, což zvyšuje rychlost redukce europia, která je vyšší než u výše popsaných způsobů. Navíc je europium pravděpodobně redukováno také atomárním vodíkem adsorbovaným na povrchu katody před vznikem a uvolněním molekuly vodíku z katody (alespoň na některých katodových...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 264248

Dátum: 13.06.1989

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: manganato-hořečnatých, způsob, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy, podvojných

Text:

...materiâlových a energetických nâroků. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi dostatečnou tenzí vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (260 °C) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganatohořečnatých. Horní hranice teplotní oblasti kalcínace (895 °C souvisí s tepelnou stabilitou podvojných cy...

Způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 264247

Dátum: 13.06.1989

Autori: Trojan Miroslav, Mazan Pavol

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, cyklo-tetrafosforečnanů, zinečnato-hořečnatých, přípravy, způsob

Text:

...prostoru kacinované směsi dostatečnou tenzi vodní páry a tím zabraňovat možnému štěpení meziproduktů. Spodní nutná hranice teploty kalcinace (280 °C) je dána teplotou pozvolného vzniku prvních částeček podvojných cyklotetrafosforečnanů zinečnato-hořečnatých. Horní hranice teplotní oblasti kalcinace (800 °C) souvisí s termickou stabilitou podvojných cyklotetrafosforečnanů zinečnato-ltořečnatých, neboť některé při této teplotě nakongruentně...

Ústrojí pro unášení a uvolňování závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264246

Dátum: 13.06.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: závaží, ústrojí, uvolňování, unášení

Text:

...pracuje nâsledovněZačne-li se pohybový šroub 3 otáčet vesmyslu šípky na obr. 2, otočí se unášeče 5 vli-vem toho, že matice 4 s čepy 6 sdílí otáčivý pohyb s pohybovým šroubem 3 a že volné konce unášečů 5 vězí ve štěrbínách 10, z mimozáběrné polohy do záběrné polohy se závažím 2,v níž se o unášeče 5 opírá první svislá stěna 14 výřezů 11. Unášeče 5 jsou přitom nejvíce vysunuty ze štěrbin 10 a jejich konce jsou pod přírubou závaží 2. Při...

Způsob přípravy azopigmentů – laků se sníženou prášivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264245

Dátum: 13.06.1989

Autori: Dobrovolný Jan, Vodák Josef, Chmelík Josef, Kristek František

MPK: C09B 63/00

Značky: způsob, prášivostí, laků, azopigmentu, přípravy, sníženou

Text:

...lze využít tím zpuso bem, že přídavkem levného anorganického substrátu se vydatnost pigmentu upraví na úroveň obdobných běžně užívaných pigmentů, což má pro výrobce příznivý ekonomický efekt. Substrát, jako je např. síran barnatý, nebo hydroxid hlinitý , lze přidat v množství do 15 /o hm k suspenzi pigmentu před filtrací, k pasivní komponentě před kopulací, nebo jej lze vyloučit až v kopulační suspenzi z příslušných rozpustných solí....

Pojezdové zařízení pro obslužný automat textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264244

Dátum: 13.06.1989

Autori: Buryšek František, Lásko Josef, Špindler Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: obslužný, automat, stroje, pojezdové, textilního, zařízení

Text:

...s rovrnou A procházející rejdovouosou 17 a je dále prolepší rozlišení nazývána pomocnou rovinou. Naproti tomu druhé vodicí kolo 13 je svou osou otáčení uloženo na jedné straně a třetí vodicí kolo 14 na druhé straně pomocné roviny A, každé na konci své řídící páky 18 a 19, vybíhající v příslušném směru. Přitom je vzdálenost os otáčení druhého a třetího vodicího kola 13 a 14 od uvedenélpomocné roviny A stejná.Při daném pevném rozmístění...