Archív za 1989 rok

Strana 53

Zařízení k doktorování uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264323

Dátum: 12.07.1989

Autor: Verachtert Thomas

MPK: C10G 19/06

Značky: doktorování, uhlovodíku, zařízení

Text:

...prázdný objem mezi vnějším povrchem stěny Z a síta 8 a vnitřním povrchemnádoby. Tento objem se zde nazývá prstencovou separační zónou.Jak kapaliny protékají dolů kontaktním materiálem ve válcové sekci 0 menším průměru,začínají se dělit na samostatnou vodnou a uhlovodíkovou fázi. Vodná kapalina se sbírá na dně nádoby j jako vodná fáze s horním rozhraním li a uhlovodíková kapalná fáze je umístěna nad touto hladinou. Sestupující kapaliny...

Způsob kontinuální výroby alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264322

Dátum: 12.07.1989

Autori: Neier Wilhelm, Webers Werner, Dettmer Michael

MPK: C07C 31/02, C07C 29/10

Značky: výroby, alkoholů, způsob, kontinuální

Text:

...hydratují na alkohol.Konverse bez zpětného vedení etheru odtahovaného s alkoholem činí 90 až 93 (vizpříklad 1). se zpětným vedením oddestilovaného etheru se dosáhne prakticky úplné konverse.Podle obrázku 2 se recyklovaný proud vede oběhovým vedením Ä do extrakčního reaktoru 2, ve kterém se při nižší teplotě, obzvláště V rozmezí 80 až 100 °C, pomoci vody vymývají ze zpětného proudu přítomné relativně vysoké podíly alkoholu. Alkoholu...

Středová otočná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264321

Dátum: 12.07.1989

Autor: Ramisch Jan

MPK: F16K 31/163

Značky: klapka, středová, otočná

Text:

...klapky s pružinnvým akumulátorem.Všechny prvky. kterých neni třeba pro bezprostředni porozumění vynálezu byly vynechány. Shodne prvky jsou ve všech obrázcích opatřeny shodnymi vztahovými znaky.Na obr. 1 je znázorněno uspořádání úplně otočné klapky l v otevřeně poloze. otočnáklapka l je opatřena taliřem lg otočné klapky l. Hřídel lla otočné klapky l na poháněci straně ga a hřídel lip otočné klapky l na straně ga pružinového akumulátoru 3 jsou...

Pletací stroj s alespoň jedním jehelním lůžkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264320

Dátum: 12.07.1989

Autori: Buck Alfred, Kühn Falk

MPK: D04B 15/32

Značky: stroj, jedním, lůžkem, pletací, alespoň, jehelním

Text:

...stroj podle vynalezu bude objasněn na příkladech provedení podle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 celkový pohled na stroj podle vynálezu s jehelnímV bokoryse, obr. 2 jehelní válec podle obr. 1 v axiálním řezu, avšak bez pomocných stojin,obr. 3 jehelní válec podle obr. 2 v řezu se znázorněnou pomocnou stojinou, obr. 4 dílčí příčný řez osazený jehelním válcem podle obr. 1, vedený rovinou IV-IV na obr. 1, obrĺ 5dílčí...

Synergický fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264319

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bohus Péter, Bihari Ferenc, Tóth Oszkár, Ferenczi Attila, Wohl László, Tóth András, Kertész Marianna, Grega Erzsébet, Inczédy Péter, Pavliscsák Csaba, Tasi László, Dombay Zsolt, Nagy József, Magyari István, Vitányi Judit

MPK: A01N 47/14, A01N 43/52

Značky: prostředek, fungicidní, synergický

Text:

...filmotvorný nebo adhezní polymer, jako je vodná disperze kopolymeru viny 1 acetát-vinylversatát a/nebo barvivo typu rhodamin.Synergická směs podle vynálezu se používá s výhodou ve formě vodných suspenzí, jejichž koncentrace se voli v závislosti od toho, zda se použiji k mořeni osiva nebo k postřikuProstředky podle vynálezu jsou bliže objasněny v následujících příkladech, na které se však neomezují.Pro moření osiva se připravĺ filmotvorný...

Způsob elektrolytické rafinace mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264318

Dátum: 12.07.1989

Autori: Goffman Martin, Jordan Thomas

MPK: C25C 1/12

Značky: elektrolytické, mědi, způsob, rafinace

Text:

...několik přídavných činidel, která se k němu přidávají ve snaze zlepšit výkon. Jestlíže tato přídavná činidla by nebyla přimísena do elektrolytu, stala by se hotováe 13 ktľ° 1 Yt 1 CkY nanesená měd povlaku bud měkkou nebo hrubé krystalíckou. Narúst nodu 1 ímědi na katodách, které často rostou, až se dotknou sousední anody, čímž vyvolévají zkrat, byl by podporovän a vyžadoval by přídavné osoby pro jejich odstraňovaní, a kromě toho by snižoval...

Způsob výroby farmaceutického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264317

Dátum: 12.07.1989

Autori: Meconi Reinhold, Hoffmann Hans, Zerbe Horst, Wolf Michael

MPK: A61L 15/03

Značky: výroby, farmaceutického, způsob, prostředků

Text:

...koncentrace je menší nebo rovná koncentraci nasycenosti.Pod přilnavou lepící vrstvou A je nanesena uzavíratelná ochranná vrstva, která se stahuje bezprostředně před použitím. Je z materiálu, který je pro součástí laminátu ne propustný.Obr. 2 udává průřez dalšího provedení podle vynálezu, opět s pětivrstevným zásobníkem. Na rozdíl od obr. 1 nalezá se mezi krycí vrstvou § a nejvyšší vrstvou se zásobníkem g samolepici mezivrstva. Tuto...

Pohotovostní obal tekuté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264316

Dátum: 12.07.1989

Autori: Redmond Sanford, Mainberger Walter

MPK: B65D 5/40

Značky: pohotovostní, látky, tekuté

Text:

...agresivních látek. Protržení obalu V jednom místě vytváří poměrně malý výtokový otvor, takže vytékající obsah je možno přesně usměrnit na požadované místo. Velikost otvoru je možno podle potřeby upravit dalším ohýbáním obalu, kterým se otvor rozšiřuje podél površek nebo jiných povrchových křivek směrem k ohybové čáře a popřípadě i dále podél ohybové čáry.Je-li tuhá stěna opatřena řadou výstupkú, vznikne při ohýbání obalu několik otvoru,které...

Zásobník nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264315

Dátum: 12.07.1989

Autori: Bock Erich, Lovas Kurt

MPK: D04B 15/48

Značky: zásobník, nitě

Text:

...nitě umístěno spojovací ústrojí nitě, určené k odstranění płetrhů nebo nepravidelností nitě, je účelné umístit v prodloužení osy zásobního válce vodítka společně přiřazené zásobníku nitě a spojovacímu ústrojí. Spojovací ústrojí je tak možno umístit velmi těsně za zásobník nitě, což umožňuje velmi Kompaktní stavbu zařízení.Při dalším provedení vynálezu může být ústrojí pro zjišEování směru otáčení zádržného prstence řešeno jako spojovací...

Způsob úpravy paliva v přívodním systému paliva do spalovacího motoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264314

Dátum: 12.07.1989

Autor: Redele Jean

MPK: F02M 31/00, F02M 53/02

Značky: způsob, zařízení, motorů, paliva, provádění, úpravy, systému, spalovacího, přívodním

Text:

...výhodné varianty je možné upravit vačku pro změnu zdvihu. Pokud se uskuteční ohřev paliva za čerpadlem, mezi čerpadlem a vstřikovačem nebo dokonce ve vstřikovači, neníKřivky I až V se vztahuji ke standardní funkci, křivky I až V se vztahují k činnosti podle vynalezu.Dále uvedená tabulka udává teplotu chladící kapaliny, oleje a paliva ve vstřikovači pro standardní podmínky a při činnosti upravené podle vynálezu v závislosti na...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek ke zvýšení rostlinné produktivity, obsahu bílkovinového dusíku a přijímání aniontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264313

Dátum: 12.07.1989

Autori: Koppány Enikó, Eifert József, Grega Erzsébet, Dombay Zsolt, Bódi Tibor, Šimon Peter, Szabó Ildiko, Poszár Béla, Keserü József, Márton József, Szarvas Tibor, Horváth László, Virányi Sándor, Nagy József

MPK: A01N 43/52

Značky: membránové, produktivity, dusíku, prostředek, zvýšení, obsahu, bílkovinového, aniontů, přijímání, aktivní, cytokininový, rostlinné

Text:

...deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro jejich vysoké výrobní náklady v praxi dosud nepoužívá. Mezi četnými známými látkami zpomalujícími růst není ani jedna s cytochininovým působením. známé prostředky nemají cytochininové působení, takže se od nich ani cytoohininové působení neočekává.Při výzkumu zvyšování rostlinného růstu, produktivity a množství...

Způsob regeneračního čištění filtračních granulí a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264312

Dátum: 12.07.1989

Autori: Gimag Aktiengesellschaft, Berz Wolfgang

MPK: B01D 46/32

Značky: způsob, provádění, regeneračního, čištění, granulí, filtračních, zařízení

Text:

...se má po takové poruše zařízení znovu uvést do provozu, stačí krátkodobé otevřít neznázorněný závěrný ventil, proud dopravního plynu uvede granule nacházející se pod vstupním koncem dopravní trubky É znovu do vznosu a unáší je směrem nahoru. takže může pokračovat normální provoz pripojením zdroje podtlaku. Přitom je třeba dbát na to, aby podtlak začal působit alespoň současně, s výhodou však před pripojením tlakového vzduchu.Horní výstupní...

Elektrické trolejové vedení se sběračem proudu, zejména pro důlní prostory ohrožené třaskavými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264311

Dátum: 12.07.1989

Autori: Warnke, Lachner Hans

MPK: B60M 1/34

Značky: ohrožené, trolejové, třaskavými, proudu, plyny, elektrické, sběračem, zejména, vedení, důlní, prostory

Text:

...je spojen s ventilovým členem upraveným posuvné V těsnicí štěrbině. Takovćto těsnicí prvky, které jsou uspořáñány na sběrači proudu, mají zanedbatelně malý třeci odpor a kromř toho další výhodu spočívající v tom, že na aerostaticky uložených součástkách nedochází k žâdnému otěru.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, který je popsánza pomoci připojených výkresů. Na obr. 1 je znázorněn řez trolejovým vedením a...

Zub řetězu pro pásová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264310

Dátum: 12.07.1989

Autor: Blöchlinger Oskar

MPK: B62D 55/20

Značky: řetězů, pásová, vozidla

Text:

...relativně měkké odvalování hrubých zubů po vozovkách podobné,jak je tomu u velkých pneumatik, čímž se vylučuje poškození vozovek, zvláště vzhledem k malým pojezdovým rychlostem, které jsou v těchto případech možné. Mimoto omezuje tvar zubů řetězu hloubku zaboření do povrchu a umožňuje i samočištění mezer mezi sousedními zuby řetězu na řetězovém pásu, ucpaných bahnem nebo sněhem a podobně, zatímco třecí pohyb na bocích zubu Vznikajíoi při...

Zařízení pro zpracovávání proudu kapalného kovu nebo kapalné slitiny na bázi hliníku nebo hořčíku v průběhu jeho postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264309

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hicker Jean-marie, Le Scoul Thierry, Mairet Serge

MPK: C22B 21/06

Značky: proudu, zařízení, bázi, slitiny, zpracovávání, průběhu, hořčíku, hliníku, kapalného, postupu, kapalné

Text:

...vykyvování. Obr. 3 je pohled shora na pánev a na zařízení pro dvojité vykyvování.obr. 4 je v částečném řezu pohled se strany.Obr. 5 a 6 znázorňují otáčivý injektoz, ktezého lze použít jako ústrojí pro vstřiknvání zpracovávacího činidla.Na obr. 1 jsou znázorněny různé prvky tvořící celek zařízení. Další vyobrazení znúzorñují podrobnosti konstrukce.Plošinu ł je nepoddajný člen, ktorý tvoří pevný hlavní rám. S výhodou obsahuje seřizovací šrouby g...

Ústrojí pro stabilizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264308

Dátum: 12.07.1989

Autor: Perlini Roberto

MPK: B62D 5/06

Značky: stabilizaci, ústrojí

Text:

...možná hodnota tření, 264308 4zatímco spodní hranice je určena tím, aby stabilizační síly byly aktivní, přičemž se přirozeně bere v úvahu předem stanovený koeficient bezpečnosti.Přesunovací ovládací ústrojí působí na kola podle volhy a ncutralizuje činnost zatěžovací jednotky se stálou pružnou energií, čímž se zajišťuje řízení nápravy v obou směrech a klidným způsobem. Je to člen, který v závislostí na daném ovládaním signálu zajistí přesunutí...

Stroj pro podbíjení příčných pražců koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264307

Dátum: 12.07.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: příčných, pražců, podbíjení, stroj, koleje

Text:

...této dvojice podbíjecích nástrojů až na dvojnásobnou hodnotu. vynález tak vytváří nový princip podbíjení, se kterým jsou spojeny výhody nových dosažených účinků 2 hlediska vibračního pohybu, případně amplitudy vibrací podbíjecích nástrojů a zcela asynchronní podbijecíPodle dalšího výhodného vytvoření vynálezu se předpokládá, že pístnice a válec společného přísuvného pohonu každé dvojice podbijecích nástrojů, tvořeného hydraulickým...

Cytokininový, membránově aktivní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264306

Dátum: 12.07.1989

Autori: Šimon Peter, Márton József, Eifert József, Dombay Zsolt, Szarvas Tibor, Szabó Ildiko, Poszár Béla, Bódi Tibor, Grega Erzsébet, Keserü József, Horváth László, Virányi Sándor, Koppány Enikó, Nagy József

MPK: A01N 43/58

Značky: membránové, aktivní, prostředek, cytokininový

Text:

...zvyšuje se rozkladem HTO měřitelná fotolytická účinnostq) stoupá intenzita syntézy aminokyselín a bílkovin, vzláště dochází ke značnému absolutnímu a relativnímu zvýšení množství bílkovinných dusíkatých frakcí rozpustných V 0,5 roztokuchloridu sodného,h) intenzifikuje se syntéza nukleinové kyseliny.Adenin a speciální deriváty byly dosud připraveny jen v laboratoři v nepatrných množstvích. Přes mnohoslibné pokusné výsledky se cytokininů pro...

Stavitelné řídicí zařízení pro tříbodový závěs nářadí na tahači s aretačním ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264305

Dátum: 12.07.1989

Autor: Conrad Ernst

MPK: A01B 63/10

Značky: aretačním, nářadí, tahači, tříbodový, stavitelné, zařízení, ústrojím, řídící, závěs

Text:

...polohy do otevřené polohy, čímž se změní délka stavitelného řídioího ústrojí zařízení podle vynálezu.U tohoto příkladu provedení se používá měřítka gł ve tvaru ploché lišty, které se vysouvá a zasouvá ve vedení gg. Toto měřítko gl je opatřeno na svém konci podlouhlým příčným otvorem gg, jímž prochází kolík gg připevněný k připevñovacímu háku §. Čtení hodnot je usnadněno válcovou čočkou 3 uspořádanou nad měřítkem gł. Hladké používání...

Způsob výroby dimethyletheru, popřípadě spolu s methanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264304

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chang Clarence, Bell Weldon

MPK: C07C 43/04

Značky: výroby, dimethyletheru, spolu, methanolem, popřípadě, způsob

Text:

...složek. Není uváděno, že by složení katalyzátoru (kromě obsahu hliníku mělo nějaký zvláštní účinek. Poměr Cr/(CuZn v katalyzátorech uvedenýchformou příkladu leží přibližně v rozmezi od 0,2 do 0,6. V patentu se rovněž uvádí, že vhodný molárni poměr H 2/C 0 v nasazovaném plynu je v rozmezi od asi 0,3 do asi 10. Syntézní plyn používaný v přikladech měl molárni poměr H 2/C 0 3.Proveditelnost přímé syntézy dimethyletheru byla püvodně...

Hlava válce z lehkého kovu pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 264303

Dátum: 12.07.1989

Autor: Tholen Paul

MPK: F02F 1/24

Značky: hlava, válce, lehkého, motory, spalovací

Text:

...současně část těsnicí plochy s čelní plochou válce 3 motoru.vzájemné ztažení hlavy l válce Q a válce g motoru je provedeno obvyklým způsobem. Při zahřátíse kovová deska 2 a hlava ľ válce 3 radiálně rozpínají směrem ven. Poněvadž hlava l válce1 je vytvořena z lehkého kovu o větším součiniteli tepelné roztaživosti než má materiál kovové desky 3, rozpíná se hlava l válce g více než kovová deska g. Roztahujíci se hlava l válceÁ působí silami na...

Způsob regulace zatížení sklízecích mlátiček a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264302

Dátum: 12.07.1989

Autori: Balogh Barnabás, Erdélyi József, Földesi István, Seres László, Fekete András, Rusz Vazul

MPK: G05D 17/02

Značky: zatížení, způsobu, způsob, mlátiček, zařízení, provádění, tohoto, sklízecích, regulace

Text:

...za pomoci výkresů, na nichž znázorňuje obr. l zapojení zařízení podle vynálezu, uskutečňující navržený způsob ve spojení s konstrukcí sklízecí mlátičky, obr. 2 čelní pohled na panel centrální jednotky zařízení podle vynálezu, vytvořené v kabině řidiče sklízecí mlátičky, a obr. 3 schematický nákres regulačního systému vytvořeného na sklízecí mlátičce a uspořádání čídel pro uskutečňováníPodle způsobu regulace zatížení sklízecí mlátičky...

Způsob výroby legovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264301

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hentrich Robert, Yun Zixang

MPK: C21C 7/10

Značky: oceli, výroby, způsob, legovaných

Text:

...s povrchem lázně V bodě dopadu a na složku kolmou k povrchu lázně.Průměrné složka dopadové rychlosti, kolmá k povrchu lázně, vztažená na fyzikální normální podmínky, má být účelně menší než 5 m.s-1, měřeno těsně nad povrchem lázně ve vzdálenosti asi 50 mm. Tato kolmá složka však může být menší než 3,5 m.s-1 a dokonce menší než 2 m.s 1. Uvedené hodnoty jsou vztaženy na normální fyzikálni podmínky, to znamená na teplotu 20 °C a tlak...

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264300

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franceschini Jacqueline, Margarit Josette

MPK: A61K 31/34, A61K 31/35, C07D 307/82...

Značky: chroman-karboxamidů, dihydrobenzofuran, výroby, nových, způsob

Text:

...destilace se provádí ve vakuu do konstantní hmotnosti zbytku.Do jednotlivé banky s kulatým dnem se predloží 107 g jemně rozemletého N-2,5-dichlorpentyl j-6-ethylsulfonylchroman-S-karboxamidu a 203,5 g l-cyklohexenylmethylaminu. Obsah baňky se 2 hodiny zahřívá na 60 °C .a výsledný roztok se nechá 48 hodin V sušárně při teplotě 60 °C. Po přidání vody a 30 m 1 300/0 roztoku hydroxidu sodného se amin oddestiluje. Směs se ochladí a vyloučená...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264299

Dátum: 13.06.1989

Autori: Joppien Hartmut, Bühmann Ulrich, Neh Harribert, Giles David

MPK: A01N 43/56

Značky: insekticidní, výroby, složky, způsob, akaricidní, prostředek, účinné

Text:

...fosfatidylethanolaminu, N-acylfosfatidylethanolaminů, Íosľatidylinositu, fosľatidylserinu, lysolecithinu a iosfatidylglycerolu.Účelně se uvedené účinné látky nebo jejich směsi používají ve formě prostředků,jako prášků, posypů, granulátů, roztoků, emulzi nebo suspenzí, za přídavku kapalnych nebo/a pevných nosných látek, popřípadě ředidel a popřípadě adheziv, smáčedel, emulgátorů nebo/a dispergátorü.vhodnými kapalnými nosnými látkami...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264298

Dátum: 13.06.1989

Autori: Binder Dieter, Ferber Hubert Peter, Schrör Karsten, Rovenszky Franz

MPK: C07O 333/32, C07D 409/02

Značky: způsob, derivátů, arylmethoxythiofenových, dusíkatých, výroby

Text:

...pro enterälní nebo parenterální podání. Ide o z farmaceutického hlediska přijatelné organické nebo íanorganické nosiče, jako jsou například voda, želatina, arabské guma,mléčný cukr, škrob, stearan hořečnatý, mastek, rostlinné oleje, polyalkylenglykoly, vaselina a podobne. Farmaceutické prostředky mohou mít pevnou formu, jako například tablety, dražé, čípky nebo kapsle nebo kapalnou formu, například roztoky, suspenze nebo emulze. Tyto...

Způsob odsolování kamenouhelných dehtů a smol

Načítavanie...

Číslo patentu: 264297

Dátum: 13.06.1989

Autori: Beneke Herbert, Alscher Arnold, Oberkobusch Rudolf, Peter Siegfried, Jaumann Wolfgang

MPK: C10C 1/00, C10C 1/20

Značky: způsob, odsolování, kamenouhelných, dehtu

Text:

...fází.Překvapivě se ukázalo, že zinek přítomný V dehtu jako nerozpustný sirník zinečnatý se ze značné části rozpoušti ve vodné fázi, po uvolnění vypadne a může se odfiltrovat. Tak je možné prací vodu zbavenou zinkové soli vést cirkulačně a. obsah chloridu sodného, popřípadě .amonného tak dalece obohacovat, jak je to z technických důvodů možné. Pak se praci voda musí alespoň částečně zpracovat nebo vyměnit.Během pracího procesu je plyn...

Zásobník příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264296

Dátum: 13.06.1989

Autor: Tholander Lars

MPK: D04B 15/48

Značky: příze, zásobník

Text:

...zásobník 1 příze 7 ze zás-obního bubnu 2, ktevrý je obklopen prstencem 3.Zásobní buben 2 je vzhledem k prstenci 3 držen v. příslušné úhlové poloze neznázorněnými permanentními magnety. Na zásobní buben 2 může být neznázorněným navíjecím zařízením ukládána dočasná zásoba příze 7, pomocí níž může být vyrovnáván její přerušovaný odtah následujícím, přízi 7 spotřebovávajícíín zařízením, jako například tkacím strojem nebo pletacím strojem. Počet...

Způsob přípravy derivátů 2-brom-alfa-ergo- kryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264295

Dátum: 13.06.1989

Autori: Gazdag Mária, Kovács Lajos, Szepesi Gábor, Keve Tibor, Trischler Ferenc, Bogsch Erik, Stefkó Béla, Megyeri Gábor, Kassai Anna

MPK: C07D 457/04

Značky: kryptinu, derivátů, přípravy, způsob, 2-brom-alfa-ergo

Text:

...který poskytuje velmi dobré výtěžky v laboretoři, je skutečnost, že pro průmyslové měřítko vyžaduje zařízení se zvláštním těsnéním a ze zvláštního materiálu, jelikož je reakčniprostředí agresivní V důsledku přítomnosti silné kyseliny. Dalším nedostatkom tohoto způsobu je skutečnost, že bromoväní se může provádět za vysokých výtěžků toliko za definovaného obsahu vody v přítomnosti většiho množství vody, než je tento limit, je selektivita...

Hřeblo dvouřetězového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264294

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kuczera Jerzy, Jadczyk Jan, Brachman Hubert, Wóznica Engelbert, Borowy Bohdan

MPK: B65G 19/22

Značky: dvouřetězového, hřeblo, dopravníku

Text:

...kolmé k ose dopravníku. Příčka ve střední části má» pero ve tvaru,které odpovídá výše uvedenému lůžku, přičemž lůžko zahloubení ipero výstupek do sebe zapadaji po sešroubování tak, aby zadní a přední stěna tohoto zahloubení tvořily opěrná žebra napřič k ose dopravníku,ktera zamezují osovým pohybům příčky aodlehčují šrouby od dynamických zatížení. Použití opěrného stabilizujícího zahloubení v hřeble a výstupku v příčce spolehlivě zabraňuje...

Způsob přípravy 3-(hydroxymethyl)-isochinolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264293

Dátum: 13.06.1989

Autori: Zólyomi Gábor, Rabloczky György, Körösi Jenö, Láng Tibor, Moravcsik Imre, Elek Sándor, Botka Péter, Varró András, Ling István, Sárossy Judit, Hámori Tamás, Kuhár Mária, Elekes István, Lang Zsuzsanna

MPK: C07D 217/16

Značky: přípravy, způsob, derivátů, 3-(hydroxymethyl)-isochinolinových

Text:

...že je hydrochloridová sůl sloučeniny obecného vzorce I dobře -rozpustná ve vodě, potom se ve výhodněm provedení nejdříve převede na volnou bazickou formu zpracováním s alkalickým činidlem.Tato bazícká forma se izoluje přímo z reakční směsi, ve v.ýhodném provedení netttralizací ochlazené reakční směsi zředěným vodným roztokem anorganické bazické látky, jako je například roztok hydroxidu sodného, nebo organickou bazickou látkou, jako je...

Dlaha ke spojování spondiosních a kortikálních kostních fragmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264292

Dátum: 13.06.1989

Autori: Ramotowski Witold, Tuziemski Alexander, Granowski Robert, Karas Wlodzimierz, Pilawski Kazimierz

MPK: A61B 17/58

Značky: kostních, spondiosních, fragmentu, spojování, kortikálních, dlaha

Text:

...že v. příčném kratším spondiosním ramenu jsou ovälné kuželové přítlačně otvory směrované tak jako podelná osa .dalšího kortikálního ramene. V též ose, ve .ktoré je každý oválný kuželový přítlačný otvor, v. dolní časti kratšího spondiosni-ho ramene, je drážka.Dlaha podle vynálezu se používá spolu s kostními šrouby, které mají kortikállní závit z jedné strany a rnetrický ,závit z druhé strany. Dlaha položená na dřive zašroubované šrouby do...

Vícecestný ventil s vyrovnáváním tlaku pro tlakové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264291

Dátum: 13.06.1989

Autor: Reinelt Werner

MPK: F15B 13/02

Značky: tlaku, tlakově, vyrovnávaním, kapaliny, ventil, vícecestný

Text:

...kanálu 29 na plášti posuvného pístu 4..V poloze znázornená na obr. 2, tedy v otvírací poloze posuvného pístu 4 leží zadní obvodový kanál 29 v rovině s p~růchozími štěrbinovými otvory 18, které jsou přiřazeny prstencovému kanálu 12. V středním prstencovém kanálu 14 jsou ve dnu uspořádány se vzájemn-ou mezerou dvě sady průchozích štěrbinový otvorů 18, jak ukazuje obr. 3, přičemž uspořádání je pzrovedenotak, že v zavírací poloze jsou spojený...

Způsob výroby karbocyklických purinových nukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264290

Dátum: 13.06.1989

Autori: Morumoto Ryuji, Hamana Takumi, Taniyama Yoshio, Yammamoto Naoki

MPK: C07H 19/16

Značky: karbocyklických, nukleosidů, výroby, způsob, purínových

Text:

...uvedenému účelu používá vhodná účinná dávka sloučenin podle tohoto vynálezu v rozmezI 30 až 500 mg na 1 kg tělesné hmotnosti za den, s výhodou v rozmezí 100 až 300 mg na l kg tělesné hmotnosti za den. Požadovaná dávka je obvykle přítomna jako dvě, tři nebo čtyři dílčí dávky, které se podávají ve vhodných intervalech během dne. Podávání se může prováclět libovolnou cestou, včetně orální, rektálni, nasální a lokální například bukálni nebo...

Zařízení pro volbu a ovládání zdvihu jehel v okrouhlých a plochých pletacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264289

Dátum: 13.06.1989

Autor: Mozer Massimo

MPK: D04B 15/68

Značky: pletacích, jehel, zařízení, okrouhlých, plochých, volbu, ovládání, zdvihu, strojích

Text:

...volný vnější konec pružného dílu 15poněkud zvednut, vychylovač 11 se uvolní z přídržněimo ozulm B a otočí se působením juružiny 14 V takovém směru, že jeho rameno 1.3 se pohybuje dolů, jak je znázorněno na obr. 2, tak dlouho až se dostane do zaběru s volicí vačkou 2 D.Profil této volicí vačky je (ipatřen, jak je ziíázvorněno na obr. 5, který představuje rozvinutí profilu do jiřímky, větším počtem radiálních výčněilçťi 21 a, 21 b, 211 a...

Způsob výroby nových dihydrobenzofuran- a chroman-karboxamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264288

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franceschini Jacqueline, Margarit Josette

MPK: A61K 31/35, A61K 31/34, C07D 307/82...

Značky: nových, dihydrobenzofuran, výroby, způsob, chroman-karboxamidů

Text:

...50 °C.Do jednovtlitrové baňky s kulatým dnem se predloží 76 g 6-methylsulfamoylchrvoman-čl-karboxylové kyseliny, 200 ml chloroformu a 28,5 g triethylaminu, obsah baňky se ochladí na 0 °C a přikape se k ,němu 30,5 gramu ethyl-chlortormlátu, přičemž se teplota udržuje vnějšim chlazením ledem na 0 až 5 °C. Směs se při shora uvedené teplotě 30 minut michá, načež se k ní při teplotě 0 až 5 °C přikape roztok 55,5 g...

Způsob výroby dusíkatých arylmethoxythiofenových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264287

Dátum: 13.06.1989

Autori: Rovenszky Franz, Ferber Hubert Peter, Schrör Karsten, Binder Dieter

MPK: C07D 409/02, C07D 333/32

Značky: dusíkatých, způsob, arylmethoxythiofenových, derivátů, výroby

Text:

...hnedého oleje, který se rozpustí V methanoltl a pak se smísí s přebytkem methanolnového r-oztolku kyseliny chlorovodíkoavé. Rak se směs odpaří a odparek se nechá překrystalovat z methan-olu.Takto zskaný krystalícký produkt se dělí mezi nasycený vodný roztok hydrnogenuhličitanu s-odněho a methylenchlorid, vodná fáze se ještě dvakrát extrahuje methylenchloridem, organické fáze se sliji, vysuší se síranem sodným, ztlltrují a odpaří. Odparek...

Způsob výroby aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264286

Dátum: 13.06.1989

Autori: Konkol Werner, Wiebus Ernst, Bahrmann Helmut, Hahn Heinz-dieter, Gick Wilhelm, Cornils Boy, Bach Hanswilhelm

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: způsob, aldehydů, výroby

Text:

...ke snížení rychlosti hydroformylační reakce a tím k poklesu produktilvity katalyzátorového systému.Obzvlášť se osvedčilo upravovat koncentraci sulfoííovaííých nebo karboxylovaííých triarylfosfinü na hodnoty 26 až 28 0/0 hmot.,vztaženo na vodný roztok.Způsobem podle vynálezu se nechajíhydJÍOÍlOFHlYÍOVäÍ olefiny se 2 až 12 atomy uhlíku. Tyto olefiny mohou být líneární nebo rozvětvené s dvojnou nvazbou na konci nebo uvnitř. Příklady pro takové...

Impulsová třecí spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264285

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bakalov Ivan Atanassov, Popova Sofka Gergijevna

MPK: F16H 21/12

Značky: třecí, impulsová, spojka

Text:

...znázorněny dvě možnosti pro realizaci na 2pinacích prostředlků a prostředků pro upinání ohebných prvků.Impulsová třeci spojka sestává z výstupníh-o hřídele 1, který je obepnut dvěma ohebnými prvky 2 a 3, které jsou na svém jednom konci upevněny na klikových zalomeních 15 a 16 vstupniho hřídele, vzdálených niavzájem od sebe o 180 ° a na svém druhém konci jsou upevněny na napínacim prostředku I. V pásmu mezi koncovými body přiléhání 7 ohebných...

Katalyzátor pro výrobu maleinanhydridu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264284

Dátum: 13.06.1989

Autori: Franchetti Victoria, Keppel Robert

MPK: B01J 27/18, B01J 27/195, C07C 51/16...

Značky: způsob, maleinanhydridu, výroby, katalyzátor, výrobu

Text:

...nizsi než 180 °C po dobu 1 až 10 hodin.Kalalyzüiorový prekursor se s výhodou vysuší při teplotě 100 až 150 °C.Kaialyzátorový prekursor se s výhodou praží při teplotě 200 až 290 °C po dobu alespoň dvou hodin.Kalalyzátorový preknrsor se s výhodou před pražením tvaruje na požadovanvou strukturu.líalcinace katalyzátorového prekursoru se s výhodou provádí tak, že se pražený katalyzátioroivý prekursor zahřivá v suché atmosiéře při teplotě 100 až...