Archív za 1989 rok

Strana 52

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264363

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: oteruvzdorná, deska

Text:

...umožňuje jak snadné začištění tvaru ručním broušením,tak dobré vedení desek při jejich sestavování nav~ zájem.Hubová plocha g je opatřena dvěma rovnoběžnými opěrnými patkami Ž opatřenými prizmatickým zkosením Q jejích hoků. Lícní funkční plocha l je upravena do tvaru tvořeného soustavou shodných jehlanů 1 zploštělého tvaru. Jehlany 1 jsou uspořádány V řadách kolmých na předpokládaný směr působení obraziva. Jehlany 1 jednotlivých řad mohou...

Zapojení k ovládání navíjecího zařízení drátů nebo profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264362

Dátum: 12.07.1989

Autori: Pospíšil Josef, Štulc Václav, Fotul Ilja

MPK: B66D 1/46

Značky: drátu, zařízení, navíjecího, zapojení, profilů, ovládání

Text:

...§. Provozní tlak v tlakové části je udržován druhým přepouštěoím ventilem Za a je měřen manometrem Ž. Do odpadního potrubí je vřazen olejový filtr g. AKroutící moment hydromotoru 1 je vyvozen hydrogenerátorem § poháněným elektromotorem §. V hydraulickém obvodu hydromotoru 1je vřazen redukční ventil gp. Do tlakove části obvodu vřazený pom 00 nÝ ľ 0 ZVaděč 23 paralelně propojuje přímočarý hydraulický motor 3 se zdrojem tlakové kapaliny a...

Inkrementální snímací zařízení pro velký rozsah rychlostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264361

Dátum: 12.07.1989

Autori: Procházka Milan, Balhar Vladimír

MPK: H03M 1/30, G01P 3/481

Značky: veľký, rozsah, zařízení, snímací, inkrementální, rychlostí

Text:

...provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připo jeném výkresu.Inkrementální snímací zařízení obsahuje dva kotoučové ýnkrementální snímače g, â jejichž otočné části jsou vzájemně spřaženy přovodovým meohanismem 3. První kotoučový inkrementální snímač 3 je svou otočnou částí pevně připojen k měřenému objektu ł, například k hřídeli v pohonu poaazdu skladového msohanismu. Druhý kotoučový inkrementální snímač âje svou otočnou částí...

Zapojení pro měření polarizačního potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264360

Dátum: 12.07.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: G01R 21/06

Značky: potenciálu, zapojení, polarizačního, měření

Text:

...v důsledku použití elektronického impedančního převodníku, jehož vstupní odpor může být při použití moderních operačních zesilovačů větší než 1010 ohm. To umožňuje měřit na libovolně malých pomocných kovových elektrodách.Další výhodou je možnost měřit při periodickém.zapťnání a odpínání vzorku od potrubí při současném synchronním záznamu polarizačního potenciüu registračním voltmetrem.Při použití uvedeného zapojení jsou měření...

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264359

Dátum: 12.07.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: radiální, víceplochá, výroby, segmentů, způsob, ložiska

Text:

...V tom, že se kluzná výstelka válcového pouzdra opracuje na konečný tvar a rozměr, válcové pouzdro se podélně rozřeže nejména na tři segmenty,ktoré se aonou na vícep 1 ocý trn a opracují se jejich vnějš plochy.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu tím, že oopsanýmzpůsobem vroby segmentü se dosáhne vyssí kvality povrchu kluz 264 3592 ných ploch a přesností jejich geometrického tvaru. Tím se ome zí vibrace za provozu, snlzl se...

Způsob současné syntézy karbonylfluoridu a trifluoracetylfluoridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264358

Dátum: 12.07.1989

Autori: Dědek Václav, Chvátal Zdeněk, Vítek Josef, Pola Josef

MPK: C01B 9/08, C07C 47/14

Značky: karbonylfluoridu, syntézy, trifluoracetylfluoridu, současné, způsob

Text:

...vznikají jako vedlejší produkty hexafluorpropenoxid, výšemolekulární sloučeniny typu CF 3 Ó(CF 20)n(CF 2)mC 0 F a jiné neidentifíkované produkty.Způsob současné syntézy karbonylfluoridu a trifluoracetylfluoridu podle vynálezu umožňuje připravu těchto sloučenin bez tvorby pobočnýoh produktů.Ibdle vynálezu lze syntézu karbonylfluoridu a trifluoracetylfluoridu uskutečnit reakcí hexafluorpropenu s molekulárním kyslíkem iniciovanou v...

Zařízení k řízení odtávacího cyklu výparníků chladicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264357

Dátum: 12.07.1989

Autori: Straka Josef, Brousil Jiří

MPK: F25D 21/02, F25B 49/00

Značky: řízení, zařízení, cyklu, výparníku, odtávacího, chladicích

Text:

...prvky jsou spojeny se vstu pem prvního komparátoru, jehož výstup je spojen se vstupemhradlovacího obvodu. Druhý vstup hradlovacího obvodu je spo 264- 557jen s výstupem druhého komparátoru, k jehož vstupu je zapojen třetí teplotné závislý prvek umístěný u výparniku. Třeti vstup hradlovaciho obvodu je spojen s blokovacim obvodem a k výstupu hradlovaciho obvodu je přjpojen výstupní spínač.Zařizeni podle vynálezu využívá měřeni rychlosti...

Těsnění mezi oběžným kolem a sacím hrdlem radiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264356

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/16

Značky: těsnění, ventilátoru, radiálního, sacím, kolem, hrdlem, oběžným

Text:

...jeho odtržení od stěny v místě rotujícího kuželového prstence a krycí desky oběžného kola. Zsnedbatelné není ani to, že kuželové prstence těsnění jsou vytvořeny ze slabšího plechu než krycí deska oběžného kola,což zvyšuje provozní spolehlivost při nahodilém styku rotu~ jící a statické části kuželového těsnění.Na přípojených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení pod 1 evynálezu. Na obr. 1. je v kolmém řezu kuželový prstenec...

Estery kyselin Epsylon-/3-(3,5-dialkyl-4-hydroxyfenyl)propanamido/alkanových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264355

Dátum: 12.07.1989

Autor: Tocháček Jiří

MPK: C07C 103/84

Značky: estery, kyselin

Text:

...způsobů výroby je použití halogenidu vá záno na takový typ fenylpropionových kyselín, které mají dostatečně sterické stiněni svého fenolického hydroxylu. To je totiž zárukou, že nebude docházet k esterifíkační reakci halogenidu s fenolem další molekuly. což by silně komplikovalo syntézu a v některých případech by ji zcela znemožnilo. Vlastní reakce s halogenidem je nejčastějipouhým smísením obou komponent. za stálého michání při la~ boratorni...

Zařízení ke srážení hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 264354

Dátum: 12.07.1989

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B23B 29/34, B25B 33/00

Značky: zařízení, srážení

Text:

...umožňuje volné otáčení stopky noží~ ku V tělesq a tím i držadle Při srážení hran např. kruhového otvoru zařízením podle vynálezu není třeba otáčet rukou, nobot se otáčí sám nožík podle místa a tvaru otvoru. Ruka je proto stále v pŕirozeně poloze a rovněž poloha ostří nožíkuvůči hranl obrobku je stále optimální. Obrobkem není třeba otáčet, což spolu s předchozími výhodami výrazně snižuje ce 1 ~ kovou pracnost a zejména zvyšuje...

Rázové zařízení pro zkoušení únosnosti vozovek a jejich podkladů a podloží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264353

Dátum: 12.07.1989

Autor: Kocour Jan

MPK: G01N 3/30

Značky: zkoušení, jejich, rázové, vozovek, zařízení, podkladů, únosnosti, podloží

Text:

...do prostoru pod pístem hydromotoru 5.První hydraulický rozváděč g je přestavitelný z první polohy pro spouštění a přitlačování zatěžovací desky l, v níž je jeho první přípoj g spojen s jeho třetím přípojem ll a jeho druhý přípoj lg je spojen s jeho čtvrtým přípojem gg, do druhé polohy, v níž jsou jeho první přípoj Q a jeho druhý přípoj lg,jeho třetí přípoj ll a jeho čtvrtý pŕípoj lg uzavřeny.První hydraulickĺ rozváděč g je dále pŕestavitelný...

Nízkolegovaná litina s vysokou abrazivzdorností

Načítavanie...

Číslo patentu: 264352

Dátum: 12.07.1989

Autori: Krejči Josef, Bejblík Jaroslav

MPK: C22C 37/08

Značky: nízkolegovaná, vysokou, litina, abrazivzdorností

Text:

...a 0,3 až 1,0 w bőru.Vyhodou použití nízgolegované litiny podle vynálezu jsou její nižší výrobní náklady, zlepšení fyzikálně-mechanických vlastností oproti Vysokolegovaným litinám a mnohaúčelové využití zejména pro odlévání součástí drtičů a jiných zařízení podléhajících značnému abrazivnímu nemáhání při zachování dostatočné houževnatosti a pevnosti v ohybu. Použití litiny podle vynálezu pŕedpokládá tepelné zpracování ohřevem na teplotu 760...

Polovodičový tenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264351

Dátum: 12.07.1989

Autor: Brožek Vlastimil

MPK: H01L 21/205

Značky: polovodičový, tenzometr

Text:

...whiskeru karbidu křemiku se připevní elektricky vodive kontakty a při namáhání na ohyb nebo na tah lze üěřit změnu elektrického odporu karbídu křemíku v závislosti na velikosti tohoto namáhání, kterézpůsobuje pružnou tvarovou deformací.Účinnost tenzometrů je hodnocena tenzometrickou konstantou, danou výrazom A 3 RR.ž/.,rkde AIR/R značí relativní změnu elektrického odporu agi značí poměrně prodloužení v. U whiskerů karbídu křemíku se hodnota...

Způsob výroby nových derivátů tetrahydronaftalenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264350

Dátum: 12.07.1989

Autori: Marti Fränzi, Märki Hans Peter, Branca Quirico, Jaunin Roland, Ramuz Henri

MPK: C07C 87/457

Značky: tetrahydronaftalenu, způsob, derivátů, výroby, nových

Text:

...fosforečnou kyselinou, cítronovou kyselinou, mravenči kyselinou, maleinovou kyselinou, octovou kyselinou, jantarovou kyselinou, vinnou kyselinou,methansulfonovou kyselinou, p-toluensulfonovou kyselinou apod. Takovéto soli se mohou s ohledem na stav techniky a s přihlédnutím k povaze sloučeniny, která se převádi na sůl,připravovat metodami, které jsou pro každého odborníka bez dalšího zcela zřejmě.Výhodné se postupem podle vynálezu...

Způsob výroby nových 1H, 3H-pyrrolo-(1, 2-c)thiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264349

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fabre Jean-louis, Lavé Daniel, James Claude

MPK: C07D 513/04, A61K 31/44

Značky: 3h-pyrrolo-(1, nových, 2-c)thiazolových, výroby, derivátů, způsob

Text:

...mají zajímavé farmakologické vlastnosti, které jsou současně doprovázeny nízkou toxicitou těchto látek. Tyto sloučeniny jsou účinné v inhibičních koncentracích Clso V rozmezí 1 až 1 000 nM při zkoušce na antagonismus fixace (3 H)-1-O-oktadecyl-2-0-acetyl-2-ns-1-glycerofosforyl-3-cholinu(PAF -triciovaný acetéter) na receptory krevních destiček při následujicím pokusua) příprava promytých krevních destiček králikaSamcům novozélanských králíků...

Elektromagneticky ovladatelná zubová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264348

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kokesch Franz, Riefenthaler Franz

MPK: F16D 27/09

Značky: ovladatelná, elektromagnetický, zubová, spojka

Text:

...vynálezu. Na obr. II je znázorněn pohled V rovině podle čáry IV-IV z obr. 3.Na obr. 5 je znázorněn jiný přiklad provedení spojovacího prvku.Na obr. 1 je znázorněn hřidel l, se kterým je prostřednictvím upínacího prvku 3 spojeno těleso 3 spojky. Těleso g spojky má vnější plochu Q pólu a vnitřní plochu 1 pôlu. Ty mohou působenim magnetové civky Q přitahovat kotouč kotvy 1. Hagnetová civka Q je vložena a vsazena prostřednictvím ložiska gg....

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264347

Dátum: 12.07.1989

Autori: Nyfeler Robert, Janicke Reinhard

MPK: A01N 43/653, A01N 43/84

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...(řepka, hořčice, mak, olivovník, slunečnice, kokosovník, skočec,kakaovník, podzemnice olejná) tykvovité rostliny (dyně, okurky, melounylí vlákniny ĺbavlník,len, konopí, juta) citrusovníky (oranžovník, citroník, citroník největší, mandarinka) různé druhy zeleniny (špenát, salát, chřest, hlávkové zelí, mrkev, cibule, rajská jablíčka,brambory, paprika) vavřínovité rostliny (avokádo, skořicovník, kafrovník) nebo další rostliny,jako kukuřice,...

Fungicidní prostředek, zejména prostředek k ochraně dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 264346

Dátum: 12.07.1989

Autori: Marx Hans-norbert, Göttsche Reimer

MPK: A01N 43/84

Značky: zejména, ochraně, prostředek, fungicidní, dřeva

Text:

...paetovitá sraienins, která se odfiltruje. Po Vyaušenl se ziská 38,5 q soli N-trideoyl-2,G-dimethylmorfolinu s fluoroboritou kyselinou o teplotě tání asi 30 °C.Tridemorph-fluoroboritan je možno emulgovst například tak, že se smísí s orgsnickými roz 3 264346pouštědly B neionogenními emulgátory a získaná aměs se emulguje ve vodě. Je rovněž možné neutralizovat Tridemorph ve směsi dimethylalkylamidů s 10 až 16 atomy uhliku v alkylové části...

Způsob výroby chinolinkarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264345

Dátum: 12.07.1989

Autori: Pajor Anikó, Horváth Ágnes, Hermecz István, Kovács Gábor, Vasvár Lelle, Sipos Judit, Szüts Tamás, Baloch Mária, Kereszturi Géza, Ritli Péter

MPK: C07D 403/10

Značky: kyselin, způsob, výroby, chinolinkarboxylových

Text:

...aminy jako pyridin, 1,5-diazabicyklo/5.4.D/undec-5-en, 1,5-diazabicyklo/4.3.0/non-5-en, 1,4-diazabicyklo/2.2.2/oktan. z anorganíckých bázi je možno uvést hydroxidy nebo uhličitany alkalickýoh kovů nebo kovů alkalických zemin. S výhodou se jako činidlo, které váže kyselinu,užije uhličitan draselný, hydrogenuhličitandraselný, hydroxid sodný, hydroxid vápenatý a podobné nebo je také možno užít přebytek aminu obecného vzorce...

Zařízení pro upevňování řady třmenových spojek na konec dopravního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264344

Dátum: 12.07.1989

Autor: Schick Jean-francois

MPK: F16G 3/16

Značky: upevňování, třmenových, zařízení, dopravního, spojek, konec, pásu, řady

Text:

...zajišřuje naprosto přesnou polohu trmenovýchNa rámu 6 je rovněž upevněna kolejníce 7, na které je kluzně uložena pracovní hlavice 11. Těleso 12 pracovní hlavice 11 leží pod vodicí deskou 1 a je opatřeno SViS 1 Ým 5 mYk 3 d 19 m łłtvaru C, jehož horní konec leží nad řadou Q třmenovýoh spojek g. Horní konec smykadla lg nese pohyblivý razník li, který slouží k přitisknutí na horní rameno gp jednotlivých třmenových spojek 3 a bude ještě podrobně...

Způsob štěpení perfluorpolyetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264343

Dátum: 12.07.1989

Autori: Viola Gian Tommaso, Marchionni Guiseppe, Caporiccito Gerardo

MPK: C08G 65/18, C08G 65/22

Značky: štěpení, perfluorpolyetherů, způsob

Text:

...se prednostné připravuje in situ zahříváním perfluotpolyetheru na teplotu vyšší než 300 °C v proudu kyelíku v přitomnosti titanu nebo jeho slitin.Z uvedených oxidů se pro způsob podle vynálezu hodí zvláště oxid titaničitý a oxid hlinitý.Obzvláště vhodným katalyzátorem pro způsob podle vynálezu je fluorid hlinitý, který má specifické morfologické a strukturní vlastnosti. Tento katalyzátor je znám z literatury publikované majitelem tohoto...

Chytač archů pro stroje na zpracování archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264342

Dátum: 12.07.1989

Autor: Weisgerber Willi

MPK: B41F 21/10

Značky: archů, zpracování, stroje, chytač

Text:

...hřídeli by bylo právě tak nákladné, jelikož všechny nástavky musí být uspořádány úplně všechny v jedné řadě. U této konstrukce musí být ložiskové koslíky chytočového hřídele provedeny dělené,jelikož jinak nelze namontovat hřídel s pevnými nástavky. To znamená rovněž značné združeníOdpružení archového chytače přes svaaek talířových pružin je značně problematické,jelikož taková svazky talířových pružiñ, sestavné z jednotlivých tolíłových...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264341

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hachitani Yoichi, Kajioka Mitsuru, Tsushima Atsushi, Ikeda Kenichi

MPK: A01N 43/653

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...vysokou úrodu, představované uvedeným obecným vzorcem I a vhodný inertní nosič.Dále se vynález týká herbicidního prostředku obsahujícího uvedenou.s 1 oučeninu, který je vhodný nejen jako preemergentní typ herbicidu, ale také jako post-emergentní herbicid pro ošetření nadzemních částí rostlin. Dále se vynález týká způsobu použití uvedené sloučeniny jako herbicidu pro nadzemní části rostlin.Další hlediska vynálezu vyplývají z následujícího...

Zařízení pro dávkování útku do zanašečů obíhajících na oválném transportéru u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264340

Dátum: 12.07.1989

Autor: Bleha Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: strojů, zařízení, zanašečů, oválném, útku, víceprošlupních, dávkování, obíhajících, transportérů, tkacích

Text:

...lamely 1 s očkami É pro navádění útkové nitě Q útku g z pevné zásobní cívky A do nabíhajícího prázdného zanašeče Ě. Dávkovarí dráha âí je na počátku vstupu zanašečů g do její rovinné části opatžena prvním držákem gg s posunující narážkou lgza účelem nastavení požadované odměřené délky ll útku 3 v každém zunašeči g procházející dávkovací dráhou âá. Každý zanašeč Ä má útkovou cívku lg opatřercu zářezy ll a V přední části má zabudovanou...

Stroj na stohování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264339

Dátum: 12.07.1989

Autor: Boschetti Luigi

MPK: C14B 1/62

Značky: stroj, usní, stohování

Text:

...válečkového dopravníku,může sestávat jak ze soustavy elementárních řemenů 23 podle obr. 4 tak může být tvořen jediným pásem, který je společný pro všechny válečky jednoho válečkového dopravníku. V tomto případě nemusejí být všechny válečky dopravníku poháněné, stačí pohánět pouze první váleöek,protože dorpavní pásy na válečkách slouží současně k přenosu rotačního pohybu na následující válečky.Stroj podle vynálezu pracuje takto...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264338

Dátum: 12.07.1989

Autori: Veerasekaran Ponnan, Hewett Richard Henry

MPK: A01N 43/40, A01N 37/34

Značky: prostředek, herbicidní

Text:

...pozorovaná odpověč je vyšší než odpověč očekávaná, pak daná kombinace vykazujePozoruhodný synergický účinek při postemergentní aplikaci shora uvedené směsi má za následek zlepšenou spolehlivoet pokud jde o hubení velkého počtu různých druhů plevelů vyskytujících se v kulturách obilovin a umožňuje snížení množství účinné složky potřebného k zničení plevelů.V souladu 5 tím popisuje vynález způsob potlačení růstu plevelů v kulturách...

Zaznamenávací nebo/a reprodukční přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264337

Dátum: 12.07.1989

Autori: Schramel Johannes, Schild Josef

MPK: G11B 33/08

Značky: prístroj, zaznamenávací, reprodukční

Text:

...li je umístěno poblíže té volné koncové stěny snímací jednotky §, která je odvrácena od pouzdra l, a její dnová stěna ll probíhá v podstatě rovnohěžně s koncovou stěnou snímací jednotky §, což vede k účínnému využití dostupného prostoru.Pro doplnění manžetového stínicího ústrojí lg obsahuje pouzdro l proužkovítý stěnový úsek lg, který je přesazen od základní desky lg pouzdra l. se kterou je spojene oddělená proužkovitá stěna gg, která...

Zařízení provazového kladkostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264336

Dátum: 12.07.1989

Autor: Luginbühl Otto

MPK: B66D 1/60

Značky: zařízení, kladkostroje, provazového

Text:

...čelistí, obr. 3 předmět podle obr. 2 V explozivním znázornění, obr. 4 pozměněnou formu provedení předmětu podle obr. 2, kde obě svěrací čelisti jsou uloženy natáčivě, a to s vně ležícími nosiči svěracích čelistí a uvnitř ležícími upĺnacĺmi pákami, obr. 5 předmět podle obr. 4 v explozívním znázorw nění, obr. 6 pozměněnou formu provedení předmětu podle obr. l s dvěma dvojicemi upínacích pák 5 bodem pŕikloubení na lanové výšce (a 0) a...

Způsob výroby fólie jako mezivrstvy pro bezpečnostní skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264335

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pabst Horst

MPK: B29K 29/00, B29D 7/01

Značky: bezpečnostní, fólie, mezivrstvy, způsob, výroby

Text:

...Británie č. 1 271 188, je nutno použí pro výrobu tohoto polotovaru teploty asi 80 °C.Pro výrobu fólií podle uvedeného vynálezu je možno použít všechny změkčené polyvinylbutyraly, které jsou vhodné pro výrobu fólií pro bezpečnostní Vrstvená.sklaTěmito polyvinylbutyraly jsou zejména polymeťy. které obsahují vinylalkoholové jednotky v množství v rozmezí od 10 do 30 hmotnosti, ve výhodném provedení podle uvedeného vynálezu v množství v rozmezí...

Zařízení k tlumení kmitů v uzavřených dopravních systémech pro kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264334

Dátum: 12.07.1989

Autori: Lakatos Tibor, Dezsö György, Kigyós Zsuzsanna, Farkas Mátyás

MPK: F17D 1/20

Značky: zařízení, systémech, uzavřených, kmitů, kapalinu, tlumení, dopravních

Text:

...zvýši na přibližně 1,6 MPa, tlak v třetímbodě g se z přibližně 0,66 MPa zvýši na přibližně 1,45 MPa. Tlak v prvním bodě l zůstal ve sledovaném časovem intervalu zásluhou větrníku 6 konstantní.Na obr. 3 je znázorněno provedení dopravního systému pro kapalinu zdokonalené podle vynálezu, rovněž na příkladu systému pro dodávání tepla. Systém z obr. 1 je zde doplněn dvěma ilumicími zásobníky lg, ll, které jsou k systému připojeny ve čtvrtěm bodě...

Způsob přípravy nových kondenzovaných derivátů as-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264333

Dátum: 12.07.1989

Autori: Petöcz Lujza, Pallos László, Bátori Sándor, Szirt Enikoe, Messmer András, Hajós György, Benkó Pál, Grasser Katalin

MPK: C07D 471/04

Značky: kondenzovaných, přípravy, způsob, derivátů, nových, as-triazinu

Text:

...na účinnosti použité účinné přísady. Způsobu podávání a stavupacienta. Farmaceutické účinnost sloučenin obecného vzorce I je doložena následujícimi testy. 1. Akutní toxicita na myšíchTest se provádí na samcich a samicích bílých myší kmene CFLP o hmotnosti 18 až 22 g. Zkoušená sloučenina se podává orálně a zvířata se sledují po dobu 7 dnů. V každé skupině,na které se zkouší určitá dávka, je polovina samců a polovina samic. zvířata se...

Způsob výroby aminoalkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264332

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kamishiro Toshiro, Schinozaki Haruhiko, Moritoh Naoya, Hashimoto Koichi, Masaki Mitsuo, Satoh Masaru

MPK: C07C 93/10, C07C 91/16

Značky: způsob, aminoalkoholu, výroby

Text:

...1 propan~l-ol Ľsv. Zikolova a L. Zhelyazkov. Farmatsiya,14, (5), 16 až 21 (1964) (CA, 62, 13 135 g). Shora uvedené publikace se však nezmiňujío tom, že by tyto známé sloučeniny měly blokujĺci účinky na glutamovou kyselinu. Pokusy prováděné autory tohoto vynálezu ukázaly, že zmíněné sloučeniny v porovnání se sloučeninami podle vynálezu mají codo blokováni glutamové kyseliny a co do své účinnosti na potlačováni a uvolñování rigidity...

Obráběcí stroj ke spojování trubek a čel výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264331

Dátum: 12.07.1989

Autori: Daniels Manfred, Trimborn Helmut

MPK: B21D 53/08

Značky: trubek, výměníku, spojování, stroj, tepla, obráběcí

Text:

...předního čela łła zadního čela lg výměníku 3 přiváděn do pracovní polohy. Kotvy lg, lg jsou stejné a opatřenynarážknmi gg, gł, přičemž při dopravě výměníku 1 tepla uloženého na voze 5 dosedá na arážku gł vysunutý unašeč AQ.Ustavení polohy vozu É s uloženým výměníkem 1 tepla se děje upínacimi ústrcjimi gg, gg. Upínací ústrojí 33, gg jsou stejná a sestávají z pevné opěry gł, přes kterou mohous malou vůlí přejiždět kotvy lg, lg. Z näběhové...

Upínací zařízení háčkových jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264330

Dátum: 12.07.1989

Autori: Berger Josef, Berger Johann

MPK: D04B 27/06

Značky: upínací, háčkových, zařízení, jehel

Text:

...plíšků, takže po uvolnění upínacích elementü obou hlavních dílů lze bez obtíží vyměnit jednotlivou jehlu.Když se podle výhodného provedení vynálezu opěrné pásky a distanční plíšky spolu slepí,zvýši se bezpečnost proti posunutí ostatních částí upínacího zařízení při výměně jedné jehly.Když jsou podle výhodného provedení vynálezu hlavní díly upínacího zařízení z lehkého kovu, zmenší se hmotnost upínacího zařízení, které se musí při vratném...

Měkčený polyvinylbutyral se sníženou adhezí vůči sklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264329

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fabian Klaus, Hermann Hans, Fock Kurt, Ebigt Joachim

MPK: C08L 29/14, B32B 17/10

Značky: vůči, měkčený, sníženou, polyvinylbutyral, adhezí

Text:

...odpařením nebo odplyněním.Používaná změkčovadla jsou známa ze stavu techniky. Výhodně se používá takových změkčovadel, která se snáší s polymery používanými podle vynálezu za stanovených podmínek. Tak se mohou používat polymery s až asi 21 až 22 hmotnostními vestavěných jednotek vinylalkoholu,například estery di-,tri- a tetraethylenglykolu s alifatickými lineárními nebo rozvětvenými karboxylovými kyselinami s 5 až 10 atomy uhlíku nebo také...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264328

Dátum: 12.07.1989

Autor: Nowlin Thomas

MPK: B01J 21/00

Značky: alfa-olefinů, použití, katalyzátoru, způsob, nosičového, přípravy, polymeraci

Text:

...nosiče na teplotu od 100 °C do teploty, jejíž horní hranice je dána hodnotou, při které dochází ke změně stavu neho k sintrování. Vhodné teplotní rozmezí je od 100 do 1 000 °C,přednostně od 150 do eso °c, s výhodou od 750 do eso °c a nejvýhodněji od 750 do 800 °c.Přebytečné hydroxyskupiny přítomné v nosiči se mohou rovněž odstranit zahříváním nosiče před jeho uváděním do styku s organohořečnatou sloučeninou. Tak například poměrně malý...

Způsob výroby pevného katalyzátoru pro polymeraci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264327

Dátum: 12.07.1989

Autori: Harada Masato, Iljima Makoto, Miya Shinya, Yamada Sadahiko

MPK: C08F 4/64, C08F 10/00

Značky: výroby, pevného, způsob, polymeraci, katalyzátoru, olefinu

Text:

...a to v množství 10 až 25 hmotnostnichk řízení částicově formy polymeru.Podle zveřejněné japonské patentové přihlášky č. Sho 57-74307/1982 se navrhuje zlepšit částicovou formu polymeru tak, že se pevný produkt podrobi předběžnému zpracování působenim organohlinité sloučeniny. Navíc při kterémkoliv postupu podle zveřejněné japonské patentové přihlášky Č. Sho 56 ~ 811 až Sho 57-74307 není ester kyseliny orthotítaničité a/nebo...

Odváděcí zařízení pro stroje na štípání surových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264326

Dátum: 12.07.1989

Autor: Boschetti Luigi

MPK: C14B 1/14

Značky: zařízení, stroje, odváděcí, surových, štípání, kůži

Text:

...uspořádání umožňuje ukládat jednotlivé kůže do odkládací skříně É V různých místech do hromad, třĺděných například podle velikosti, případně podle jiného kriteria.Pásový dopravník g, odváděcí dopravník 3 a mechanismy umožňující jejich vedení jsou namontovány na vozíku 1, na kterém jsou rovněž upravený ovládací prvky. Vozík 1 se pohybuje po kolejnicích §, které po vysunutí odkládací skříně Q mohou být prodlouženy prodlužovaoími kolejnicemi...

Měkčicí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264325

Dátum: 12.07.1989

Autor: Zwaans Josef

MPK: C14B 1/40

Značky: měkčicí, stroj

Text:

...znázorněn měkčicí můptek Víbračního měkčicího stroje, který sestává ze tří shodných sekci L, łł, III. Na horní straně spodní části ł rámu stroje jsouuložený tři spodní deskové nástroje 1 s vhodnými výstupky Ä. Spodní deskové nástroje Ä jsou poháněny neznázorněným pohonem a mají shodné zdvihy.Na spodní straně horní částí 3 rámu stroje jsou uložený odpovídající horní deskové nástroje § s odpovídajícími výstupky §. Mezi deskovými nástroji g, §...

Způsob přípravy suspenze popílku ve vodě a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264324

Dátum: 12.07.1989

Autori: Saternus Antoni, Bartnik Mieczyslaw, Miczek Ludwik

MPK: B01F 3/12

Značky: provádění, zařízení, způsob, popílku, tohoto, způsobu, přípravy, vodě, suspenze

Text:

...použití tohoto zařízení. Navíc se u tohoto pracovního postupu a zařízení zrovnoměrní provoz, což je důležité pro životnost jednotlivých jednotek zařízení.Postup podle uvedeného vynálezu je rozdělen do několika po sobě následujících fází,přičemž je prováděn v oddělených pásmach průtokové jednotky, nazývané prütoková mísicí jednotka. První fází tohoto postupu je zvlhčovací fáze. V této fázi se k suchému popílku přidává voda V množství 0,2 dílu...