Archív za 1989 rok

Strana 51

Způsob přípravy o-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264402

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef, Zlesáková Daniela

MPK: C07C 103/22

Značky: o-chlorbenzamidu, způsob, přípravy

Text:

...a tepelnou exposicí oddestiluje C 4 ~a 1 k 0 hol na rotační filmové odparce, popřípadě odparce a padajicím filmem. Surový o-ch 1 orbenzamid z odparky se suspenduje v minimálním množství vody a po ochlazení na ca 20 až 25 °C se o-chlorbenzamid separuje filtrací nebo odstředěním. Čištěním produktu se dokončí promytí studenou vodou a potom se vysuší při 100 až 110 °C do konstantní hmotnosti.Proti dosud publikovaným způsobům přípravy...

Integrovaný teplofikační systém jaderných a klasických elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 264401

Dátum: 14.08.1989

Autori: Křížek Vladimír, Král Bohuslav

MPK: G21C 5/08

Značky: elektráren, systém, integrovaný, teplofikační, jaderných, klasických

Text:

...integrovaný teplofikační systém jadernýoh a klasických elektráren podle vynálezu, který je tvořen alespoň jedním odběrovým potrubím, vycházejícím alespoň z jednoho hrdla tělesa turbiny, zaústěným do parního topného prostoru, ve kterem je zabudována teplosměnná plocha teplofikační, integrované s teplosměnnou plochou regenerační, přičemž s výhodou odvod topného kondenzátu je tvořen samostatným sběračem a potrubím pro regenerační část u...

Zmes na úpravu sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 277899

Dátum: 12.07.1989

Autori: Florovič Stanislav, Forró Juraj

MPK: C03C 25/02

Značky: sklenených, úpravu, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes sa skladá z 0,1 až 6 % hmotn. katiónového tenzidu, 0,001 až 1 % hmotn. flokulačného činidla, 0,05 až 1,5 % hmotn. aminosilanov, 0,01 až 1 % hmotn. kyslých regulátorov pH a do 100 % hmotn. vody, prípadne 0,05 až 4 % hmotn. neiónových tenzidov, polyetylénglykolu a polyvinylalkoholu.

Stabilizovaný stejnosměrný měnič jištěný proti zkratu a podpětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264400

Dátum: 12.07.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: H02M 3/24, G01R 19/04

Značky: stejnosměrný, měnič, proti, podpětí, jištěný, stabilizovaný, zkratu

Text:

...3 odchytkového zesítovače §, jehož výstupl 1 a zpětnovazební vstup 2 jsou spojený přeszpětnova 2 ební btok 33 s výstupní svorkou lg napětového měničeâgebo se vzorkovaci svorkou äg, nezakresleno, uspořádanou za vzorkovacím odporem ěl připojeným k nestabítizovanému zdroji 1. Mezj odchylkovým zesiLovačem É a napětovým měničem 11 je zařazen jisticí obvod gê, v němž je zapojen na výstup ll odchytkového zesilovače § bázi 23 tranzistor 2, obr. 2....

Reflexní tlumič hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264399

Dátum: 12.07.1989

Autori: Jordák František, Hubáček Zdeněk

MPK: F01N 1/10

Značky: hluku, tlumič, reflexní

Text:

...dutín, což při v ložněho útlumu tlumiče V oblasti středních a vyš h kmitočtů akuetickćho spektra beze změny eerodynamiokého odoru soustavy Reflexní tlumič hluku podle vynálezu přináší rovněž úspory investiční, nebot jezapotřebí řešit pouze jednu komoru a s tím spojené izolace. Při stavebním řešení tlumiče se výrazně projeví tvarová jednoduchost dutinové soustavy a nižšínároky na zastevěnou plochu. ~Příkled provedení reflexního tlumiče...

Zařízení pro čištění vysokokoncentrovaných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264398

Dátum: 12.07.1989

Autor: Grúz Jiří

MPK: C02F 3/12

Značky: vysokokoncentrovaných, čištění, zařízení, odpadů

Text:

...Je vybaveno recyklem gg, spojujícím aerobní nádrž 3 s prívodním potrubím gł předčiětěné kejdy, do kterého je rovněž zaústěný přívod gg recirkulovaného kalu z usazovací nádrže Ž.surová kejda z velkochovů Je přiváděna přívodem 39 do stupně mechanického pŕedčištění 3, kde dochází k hrubému předčištění kéjdy, která na výstupu obsahuje maximálně 15 g/1 suspendovaných látek. Přitom z tohoto stupně odchází kol odvodem gg, využitelný k hnojivým...

Způsob výroby výkovků rozměrných lopatek parních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264397

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: parních, rozměrných, způsob, výkovků, turbin, lopatek, výroby

Text:

...nízkotlakého stupr ně parní turbíny ze slitiny titanu typu Ti 6 Al 4 V o celkové dál ce výkovku 1243 mm a šířce listu cca 200 mm. Výkovek byl vykován na lisu o lisovacím tlaku 105 MN tím způsobem, že z předkovku rotačního proměnlivého průřezu byl výlisován tvar lopatky v nenakrouceném stavu. Po ostřižení výronku byl list lopatky v členěné nakrucovací zápustce nakroucen a v zápustce pro finální tvar byla provedena kalibrace výkovku.Detailní...

Zařízení pro vnitřní drážkování feritových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264396

Dátum: 12.07.1989

Autor: Procházka Rudolf

MPK: B24B 19/02

Značky: vnitřní, zařízení, kroužků, drážkování, feritových

Text:

...a ve zlepšeném pracovním prostředí.Zařízení pro vnitřní drážkování feritovýchkroužků bude popsáno podle připojených vyobrazení, kde obr. 1 znázorňuje řez zařízením podle vynálezu, obr. 2 a, b držák diamentového pilníku ve dvou pohledech a obr. 2 c řez držákem.Zařízení pro vnitřní drážkování ferítových kroužků na pilovacím stroji podle vynálezu obsahuje kuželovou vložku g, do které je vložen feritový kroužek 3, jehož spodní čelo dosedá na...

Způsob renovace povrchu bovdenu náhonu tachografu motorových vozidel a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264395

Dátum: 12.07.1989

Autori: Krejzar Miloslav, Švehla Ladislav

MPK: B26D 1/02

Značky: bovdenu, způsob, povrchu, tohoto, motorových, vozidel, zařízení, renovace, provádění, tachografu, způsobu, náhonu

Text:

...3, vloženou uvnitř přetlakového šroubu g, který je umístěn v horní části základního tělesa l nad svislým otvorem. Povlékací prvek zahrnuje ovládací pedál 39, k němuž je připojena přívodní hadice jg stlačeného vzduchu e pracovní hadice 3. Pracovní hadice jl je volným koncem připojena k vodicí trubce gj, zaústěné do pevného dílu gl upínací hlavice gg. Upínací hlavice gg je na vnější straně opetřena upínací objímkou gg. Součástí povlékacího...

Vozovková frézka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264394

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kvapilík Miroslav, Drha Pavel

MPK: E01C 23/09

Značky: vozovková, frézka

Text:

...Horizontální rám je dále opatřen nejméně třemi samostatně seřiditelnýmd terénními opěrami.Výhodou vozovkové frézky podle vynálezu je to, že při jednom ustavení nosného zemního stroje je schopna frézovat kryt živičné vozovky podle potřeby v libovolném směru v možnám rozsahu pracovního ramene. Další výhodou rovněž je klidný a plynulý záběr a posuv frézovacího válce a možnost horizontálního nastavenífrézy podle terénní nerovnosti...

Potrubní propojení pro odvod fenolčpavkové vody z vodní předlohy koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264393

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kosek Jiří, Burda Karel

MPK: F17D 1/08, F16L 55/04

Značky: fenolčpavkové, předlohy, baterie, koksárenské, propojení, odvod, potrubní, vodní

Text:

...eliminuje potrubní připojka, kterou vnikne do potrubí kdksárenský ptyn, který májen velmi nepatrný korozní význam.Vynàtez je v příkladu provedení schematícky znàzorněn na přípojeném výkresu, který značí cetkový pohted na potrubní systém odvodu fenotčpavkové vody.Vodní předloha 12 obsahuje fenolčpavkovou vodu a nad její htadínou je vyplněna surovým koksárenským ptynemn Fenotčpavková voda se odvádí do dehtové skříně gg potrubním prepojením...

Zápustka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264392

Dátum: 12.07.1989

Autori: Ocásek Miloslav, Fryček Václav

MPK: B21K 1/24

Značky: zápustka

Text:

...výrobu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zápustka podle vynálezu 3 tvarovou dutinou vytvořenou Y dvou základních dílech. První díl je zasunutelný do vybrání druhého dílu.Boky vybrání protínají vyjímatelné klíny zasahující do prvního dílu. Alespoň jeden díl má tvąrovou dutínu prodlouženuválcovou dutínoą vyvedenou vně zápustky.výkovky ze zápustky podle vynálezu se vyznačují menšími přídavky na obrábění, některé části jsou kovány na hotový...

Zařízení pro válcování s konstantním prodloužením pásu při hlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264391

Dátum: 12.07.1989

Autor: Hick Zdeněk

MPK: B21B 37/12

Značky: prodloužením, hlazení, konstantním, pásu, zařízení, válcování

Text:

...na výstup 3 impulsního měřiče délky výstupního pásu a jeho datový výstup i je přípojen na druhý datový vstup Q poměrového bloku 3. Výstup 3 poměrového bloku A je připojen na prvý vstup J bloku 5 vyhodnocení prodloužení a druhý vstup k bloku j vyhodnocení prodloužení je připojen na prvý datový výstup ý válcovací tratě 2. Výstup l bloku 2 vyhodnocení prodloužení je připojen na datový vstup 3 bloku § určení ofsetu a informační vstup 3 bloku Q...

Zapojení pro řízení vícepolohové otočné vrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264390

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kessner Karel, Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

MPK: G05B 19/00

Značky: řízení, zapojení, stanice, vícepolohové, vrtací, otočné

Text:

...a třetím výstupem žil s prvním vstupem zl a prvním výstupem ZŠ bloku Z pro řízení první skupiny pracovních jednotek, svým pátým vstupem 32 a čtvrtým výstupem 313 s prvním vstupem êl a prvním výstupem êä bloku § pro řízení druhé skupíny pracovních jednoteka svým Šestým vstupem 53 a pátým výstupom 213 s prvním vstupem21 a prvním výstupem 2 bloku 2 pro řízení krokového dopravníku. Blok 2 je svým druhým vstupem 33 a druhým výstupem 33...

Zařízení pro měření odolnosti plošných textilií proti sálavému teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264389

Dátum: 12.07.1989

Autor: Markes Rudolf

MPK: G01N 25/02

Značky: měření, teplu, zařízení, sálavému, odolností, plošných, textilií, proti

Text:

...elektrické energie i ohřev pracovního prostředí a prakticky se eliminuje riziko úrazu a požáru. Ovládáni mikroapinačů zásuvným držákem vzorkua záeuvným snimačem teploty nebo tepelného toku je opatřením proti úrazu dotykem se zdrojem sálavého tepelného toku. Napájení zdroje sálavého tepelného toku napätím z řízeného tyristorového nebo triakového zdroje,řizeného napětímz řídící jednotky e čaeovačem, umožňuje pracovat ee zdrojem sálavého...

Trakční závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 264388

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hrubý Ivan, Vich Jaroslav

MPK: A61B 17/60

Značky: závěs, trakční

Text:

...otvory, umístěnými v jeho vrcholove čáetâ a jednak koncovými bloky, v nichž je vždy nejméně jeden vodící otvor a néüméně jeden závítový otvor proVýhodou trakčního závěeu podle vynálezu je zejména stabilnoet při jednoduché a přesné manipulaci při zavádění v praxi. Další výhodou je možnost přesného umístění potřebných otvorů. Z hlediska výrobního je výhodná nenáročnost a úspora-materiálu.Příkladné provedení trakčního závěsu podle vynálezu...

Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel zejména do přípravků na zpracování jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264387

Dátum: 12.07.1989

Autori: Chrdle Robert, Richter Jiří

MPK: B21G 1/00

Značky: přenášení, jehel, plnění, zařízení, přípravků, hromadné, zejména, zpracování

Text:

...přenášenou jehlu ve dvou ponledech, na obr. 4 je nakreslen přípravekna zpracování jehel V uzavřeném stavu, na obr. D je znázor~něn tento přípravek se zvednutým víkem a obr. 6 představuječástečný řez drážkemi pro založení jehel.Zařízení pro hromadné přenášení a plnění jehel sestává ze dvou podélných lišt l, g, spojených na jednom konciotočným čepem 2. Sevření líšt se zajišřuje zajištovacím zařízením, které V daném příkladu provedení...

Zařízení pro mazání plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264386

Dátum: 12.07.1989

Autori: Eršil Jiří, Bureš Petr

MPK: B21D 22/20

Značky: plechů, zařízení, mazání

Text:

...za studena znázorněné na priložených výkresoch je tvořeno dvěma bočnicemi 1 připevněnými k základové desce lg, v nichž je uložen hnacíválec Q a hnaný válec g. Hnaný válec g je opatřen v uložení posuvnými držáky lg, přitlačovanými do Funkční polohy prostřednictvím pružin 55, čímž je umožněno vkládání plechú łä mezi hnací válec 3v důsledku opotřebení povrchových ploch válcú v průběhu provozu. Hnací válec § a hnaný válec g jsou opatřeny ozubenými...

Zapojení pro řízení přechodu z rychlostního na tahový režim u pohonů navíjecích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264385

Dátum: 12.07.1989

Autori: Hercik Petr, Burda František, Sagitarius Karel

MPK: H02P 5/06

Značky: řízení, pohonů, navíjecích, tahový, přechodu, zapojení, rychlostního, mechanismu, režim

Text:

...součtoveho členu 5, na jehož první vstup 1 je příveden sígnàl zadàvanó rychlostí z nodřazeného řídícího systemu a jeho druhý vstup 5je spojen jednak se vstupe 9 bloku 2 nelinearit a jednak s výstupe čidla 3.1 qchlosti.Druhý analogový výstup v výběroveho bloku 5 je spojen s první vstupe 1 druheho smňtového členu 2, jehož druhý vstup je spojen s analogový výstupe p bloku 5 řízení a výstup druhého součtoveho členu 2 je spojen s první vstupe 3...

Zařízení pro nepřetržité navíjení drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264384

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kouřil Miloslav, Baše Radim

MPK: B65H 67/04

Značky: nepřetržité, navíjení, drátu, zařízení

Text:

...mezioperačnich civek. Přitom navinuté.drátěné segmentováĎ 26 384 expedičnř cívky nemají začátek drátu vyveden podle čela civky přes svůj vnější průměr, což až dosud bylo příčinou poruchNa přioojených výkresech je znázorněn příklad konkrétního provedení zařízení pro nepřetržíté navíjení drátu na cívky p°ç 1 e vynálezu, kde na obr. 1, 2 8 3 je znázorněn V systém uchopení, rovnání, stříhání a zavádění konce drátu do prostoru navíjecího vřetena,...

Zapojení pro identifikaci a lokalizaci chyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 264383

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H03J 3/02

Značky: identifikaci, lokalizaci, zapojení

Text:

...detektoru lg dlouhodobé díference připojen svým vstupem prvý funkční člen lg, svým výstupem spoje~ ný s prvním vstupem slučovacího členu lg, Druhý vstup slučovacího členu 1 je spojen s výstupem druhého funkčního členu lg, který je svým vstupem připojen k druhému vstupu detektoru lg dlouhodobé diference. Výstup slučovacího členu 1 je propojen svýstupem detektoru lg dlouhodobé diference. U Lalternativního zepojení detektoru lg dlouhodobé...

Zapojení kumulačního členu v přijímači digitálního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264382

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: členu, zapojení, přijímací, kumulačního, digitálního, signálu

Text:

...signálů, jehož řídící vstup je spojen s druhým stavovým výstupem lg regenerativních obvodů lg. K výstupu vstupního slučovacího členu 1 je připojen vstup integračního členu 5, jehož výstup je spojen s kumulačním vstupem Q výstupního slučovacího členu Ž. Druhý výstup zdroje g eliminačních signálů je spojen s předpěíovým vstupem 1 výstupního slučovacího členu Ž, jehož výstup je spojen se vstupem analytického bloku §. Regenerativní obvody lg...

Zapojení obvodů pro generování signálu barometrické rychlosti stoupání/klesání letadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264381

Dátum: 12.07.1989

Autor: Homola Josef

MPK: G01P 3/62

Značky: obvodů, zapojení, letadla, generování, signálu, rychlostí, barometrické

Text:

...obvodu §. Výstup druhého zpětnovezebního obvodu § je připojen na druhý vstup prvního součtového obvodu g. Oba zpětnovazebníobvody mohou být realizovány jako fitry prvního nebo vyssiho řádu, případně jako proporcionální členy.Při činnosti zapojení jsou v obvodech transformace ł zpracovány signály ze snímačů podélného násobku zatížení, bočního násobku zatížení, kolmého násobku zatížení, podélnéhosklonu letadla a příčného náklonu letadla...

Způsob tváření a tepelného zpracování litých polotovarů z vytvrditelných slitin mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264380

Dátum: 12.07.1989

Autori: Riedlbauch Václav, Votavová Jana

MPK: C21D 8/00

Značky: mědi, tváření, slitin, vytvrditeľných, způsob, polotovarů, litých, tepelného, zpracování

Text:

...důvodů nelze pro tyto účely takto zpracované polotovary použít.Uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem tváření a tepelného zpracování litých polotovarů 2 vytvrditelných slitin na bázi mědi pro zajištění ultrazvukové průchodnosti vývalků a výkovků při aplikaci přímé sondy,zaručující vysoké hodnoty mechanických a fyzikálních vlastností podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že poloto~ var se tváří v rozmezí...

Objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264379

Dátum: 12.07.1989

Autori: Šmehlík Miroslav, Zeman Jiří

MPK: F16B 7/08, F16B 2/02

Značky: objímka

Text:

...plášř je připevněn k základné šrouby zatimco na čelní ploše oňjímky je vyznačena stupnice a vnitřní válcová plocha je opatřena,odlehčenímObjímka zajíšřuje pevné, ŕychlé a přesné upevnění laseru,stabilitu příslušných parametrů jako směru polarizace a směru vyzařováni. Stupnice na čelní straně objímky umožňuje přesné úhlové nastavení laseru. Objimka zajíšřuje také zvýšenýNa pŕipojeném výkresu je V příkladném provedeniznázorněn čelní pohled...

Zhášecí komora s permanentními magnety pro stejnosměrné stykače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264378

Dátum: 12.07.1989

Autori: Mráček Petr, Kub Josef

MPK: H01H 9/34

Značky: komora, zhášecí, stykače, permanentními, stejnosměrné, magnety

Text:

...elektrického oblouku a omezí se nežádoucí jev dosud používaných systému, jímž je opalování některých částí zhâšecí komory. Uvedené řešení rovněž umožňuje i zmenšeníNa připojeněm výkresu je púdorysně znázorněn příklad zhášecí komory s permanentními magnety podle vynálezu. Zhášecí komora je tvořena izolaěními stěnami 1, na jejichž vnějších stranách jsou umístěny permanentní magnety g, které jsou uspořádâny tak,že vzájemně protilehlê plochy...

Způsob odstranění vlivu interference světla při kontaktní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 264377

Dátum: 12.07.1989

Autori: Fejt Jaromír, Suchomel Milan

MPK: G03B 27/28

Značky: odstranění, interference, expozici, kontaktní, světla, způsob, vlivů

Text:

...během expozice k posouvání interferenčních proužků a záznam jejich maximiaespm minim,je tím znemožněn. Kopírovaná struktura je naexponovaná bez místních rozdílů v rozměru motívu a současně zachovává celkové rozměry motívu.. Výhody popsaného způsobu expozice spočívají V tom, že kolísavý přítlak působící na tlouštku separační mezery vyloučí záznam maxim a minim interferenčnich proužkůo Navíc umožní použitím separační mezery kopirování.mezi...

Bezpečnostní ohrazení pro stavby se zvedanými stropními deskami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264376

Dátum: 12.07.1989

Autor: Valíček Jaromír

MPK: E04G 21/32

Značky: stropními, stavby, ohrazení, deskami, bezpečnostní, zvedanými

Text:

...se také orojevuje V jejich spojení s nosnými deskami §(obr. 2), ktoré jsou - vzhledem k odstupu třmenů § od plochy obvodového ohraničení 3 stropních desek § ~ pod úrovní závěsného háku Q vyhnuty směrem k tomuto obvodovému ohraničení g, aby vytvořily proti němu už zmíněnou předsazenou opěrnou plochu 1. Nosná deska částečně sleduje sklon pouzdra g a je svařena jednak s částí jeho válcového povrchu,jednak s jeho šíkmo seříznutým čelem, které...

Dělič-slučovač s automatickou regulací poměru průtoků tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264375

Dátum: 12.07.1989

Autor: Vršecký Jan

MPK: F15C 3/04

Značky: automatickou, dělič-slučovač, tekutin, průtoku, regulaci, poměru

Text:

...rozvětvuje nejméně do dvou podružných potrubí která se k sobě příblíží tak, že část obvodové stěny podružných potrubí je spoločná a je tvořena membrénou, přičemž V úseku membrány jsou podružná potrubí zúžena a v úsekuvza membránou jsou podružná potrubí oddelene a rozšíŕena.Hlavní výhody uspořádání děli§ey 1 učovače průtoku podle vynalezu spočívají v tom, že zařízení je při zabezpečení optimálních vlastností automatického děliče-slučovače...

Zařízení pro aretaci přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264374

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kabátek Jan, Krulová Jarmila, Trnka Jan, Fikrle Jan

MPK: D04B 15/18

Značky: zařízení, prístroje, aretaci

Text:

...kolíkem §zasahujícím do jeho podélné drážky. Konzola l je opatřenapevným remenem 1, které při zavřeném přístroji drží svou boční stěnou aretační čep 5 zatlačený v úložné díře. Dále souose s konzolou l je na čepu g prostřednictvím dalšího čepu § volně výkyvně uložen segment 2. Čep § je pevně uspořádán v čepu g, přičemž segment 2 je uložen ne čepu.§ Segment g je ne boku opatřen výstupkem 2 pro záběr s ramenem 1 konzoly l. Dále je segment 2...

Zařízení pro vývod elektronových svazků z bezkomorového mikrotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264373

Dátum: 12.07.1989

Autori: Vognar Miroslav, Šimáně Čestmír

MPK: G21G 4/04

Značky: svazků, bezkomorového, elektronových, vývod, mikrotronu, zařízení

Text:

...elektronů upravenou vstupní a výstupní hranu. Dále je výhodné,když je sade pevných výstupních trubic do stěny jha elektromagnetu zavařena a na výstupu opatřena společnou podélnou vakuovou přírubou Podle alternativního provedení je stěna jha elektromagnetu opatřena zesílením pro uložení sady pevných vý~ stupních trubic, .které je na výstupu ukončeno podélnou vakuovou přírubouoZákladní výhoda vynálezu spočívá ve zvětšení rozsahu regu~ lace...

Zařízení na výrobu voštin komůrkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264372

Dátum: 12.07.1989

Autor: Přibislavský Josef

MPK: F16J 15/44

Značky: voštin, zařízení, komůrkového, výrobu

Text:

...1, přičemž v horním vodítku 5 je suvně uložen první hřeben g a V dolním vodítku Ž je suvně uložen druhý hřeben 1, přitom druhý hřeben A je umístěn za prvním hřebéhem g a/nebo první hřeben g za druhým hřebenem 3, zároveň osy řad zubů obou hřebenů g, 3 jsou posunuty vůči sobě o polovinu rozteče zubů, přičemž první hřeben g a druhý hřeben 3 tvoří,pod 1 e jejich vzájomného postavení, jeden pől svařovacího zařízení, přitom před hřebeny g, A je...

Filtrační prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264371

Dátum: 12.07.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 29/10

Značky: prvek, filtrační

Text:

...Na koncí šroubu je závit s matící, která pak přes víč ko přítahuje filtrační prvek k trubkovnící.Nevýhoda dosavadního provedení spočívá v tom, že po zne hodnocení filtrační vrstvy je třeba celý filtrační prvek nahra dít novým.Uvedenou nevýhodu řeší filtrační prvek tvořený centrální děrovanou trubkou podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že na oba konce centrální děrované trubky jsou pripojeny nástavce 2 plné trubky, na kterých jsou...

Vývojka pozitivního elektronového rezistu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264370

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pospíšil Miloš

MPK: B05D 3/06

Značky: vývojka, pozitivního, rezistu, elektronového

Text:

...ani k experimentálním účelům.Uvedené nevýhody jsou odstraněny vývojkou pozitivního elektronového rezistu na bázi polymethylmethakrylátu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že předmět vynálezu sestává ze směsi 1,2-, 1,3- a 1,4-dimethylbenzenu s libovolným obsahem jednotlivých komponent, přičemž jejíparametr rozpustnosti je nižší než parametr rozpustnosti rezistu a teplota tání je v oboru -47,4 až 13,3 °C, podle zastoupení...

Korýtkový rozdělovač kapaliny náplňových kolon pro difúzní pochody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264369

Dátum: 12.07.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/32

Značky: difuzní, náplňových, pochody, kapaliny, kolon, rozdělovač, korýtkový

Text:

...i tvar a velikost štěrbiny mezi můstkem a základním materiálem je přitom možno velmi snadno obměňovat. Díky tomu, že můstky vytvářejí na bočních stěnách korýtek rovnoměrný kapalinový film, může rozdělovač pracovat i při zvýšených výkonech, kdy u jiných typů rozdělovačů dochází k nežádoucímu unosu kapaliny proudícím plynemoNa přípojeném výkresu je vedle sebe znázorněno jednak prove~ dení dosud užívaných korýtkových rozdělovačů, jednak...

Kalicí nádobka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264368

Dátum: 12.07.1989

Autori: Kolínský Vladimír, Tvrdík Jiří

MPK: C21D 1/667

Značky: nádobka, kalicí

Text:

...intenzivní. Další výhodou je, že není zapotřebí zvláštního manipulačního prostoru pro chlazení ohřátých součástí.Příklad provedení vynálezu je na připojeném výkrese, kde na obr. l je pohled na kalicí nádobku a na obr. 2 je bokorys kalicí nádobky z obr. l.Kalicí nádobka (obr. 2) l je z elektricky nevodivého materiálu, např. z plexiskla. V čelech kalicí nádobky l jsou otvory g pro kalenou součást. Ve dně kalicí nádobky l jsou dva přívody 1...

Zapojení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264367

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21K 5/00

Značky: elektromagnetů, zapojení, betatronu

Text:

...zapojení napájecjho obvodu betatronu podle vynálezu a na obr. 2 jsou znázorněny průběhy proudů tekoucichf jednotlivými větvemi obvodu.Obvod betatronu je tvořen etektromagnetem 1, který je přes prvni řizený spinaci prvek 5 připojen paralelně ke kondenzátoru Š. Ke kondenzátoru g.je dále přes druhý řizený spinaci prvek § připojena rekuperačnitlumivka §.Perioda TA opakovaci frekvence funkčniho cyklu betatronu je,dána součtem prvni...

Způsob tvarování kompenzačního signálu při příjmu digitálního signálu s kvantovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264366

Dátum: 12.07.1989

Autor: Meninger Milan

MPK: H04J 3/02

Značky: zpětnou, digitálního, signálu, příjmu, kompenzačního, vazbou, tvarování, způsob, kvantovanou

Text:

...signálu a zvětší se stabilita příjímače.Další výhodou způsobu podle vynálezu je, že elementární kompenzaćní impuls je popsán pouze dvěma parametry - dobou trvání a amplitudou. výsledný kompenzační signál se proto snadno vytvoří v jednoduchám generátoru funkci, který lze reà lativně snadno zahrnout do integrovaného monolitiokého regenerátoru, přičemž nároky kladené na tvarování signálu v přímě cestě příjímače jsou stejné jako u jiných...

Filtrační separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264365

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šebor Václav

MPK: B01D 49/00

Značky: filtrační, separátor

Text:

...prvek. Filtračni prvky, umístěné u vstupního kaná lu, mohou být na svém konci u nosných trubek opatřeny manže tami.uspořádání filtračního separàtoru podle vynálezu umožnu je expanzi plynu vstupujícího do nádoby. Mezi filtrační prvkyvstupuje plyn s podstatné sníženou rychlosti, čímž jsou chráněny před poškozením. Tento účinek dále zvyšuji manžety, které chrání textílie před prudkým proudem plynu.Na výkrese je znàzorněn příklad...

Velkoplošný vertikální aerační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264364

Dátum: 12.07.1989

Autori: Žyla Emil, Filipi Miroslav, Trojek Miroslav

MPK: F24F 7/00

Značky: aerační, vertikální, panel, veľkoplošný

Text:

...rámu, mezi oběma vodícími lištami je usazen nepohyblivý panel, přičemž jeden ponyblivý panel je připojen k horní větvi a druhý pohyblivý panel k dolní větvi lenového nebo řetězového náhonu.Aerační panel podle vynálezu umožňuje účinné odvětrávání hal jejich bočními stěnami, přičemž lze podle požadavku mírou vzájemného zasunutí panelů řídit intenzitu aeraee. Aerační rám je rohustní samonosné konstrukce a při rozměrové typizaci je jím...