Archív za 1989 rok

Strana 50

Váhy pro určování hmotnosti tělesa vystaveného proudu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264442

Dátum: 14.08.1989

Autor: Čermák Bojan

MPK: G01C 7/00

Značky: tělesa, vystaveného, plynů, hmotnosti, určování, váhy, proudu

Text:

...proudění, jehož aexodynamické účinky působí na bežný tvar vzorku materiálu též vodorovně, takže prakticky neovlivňují vážení, což umožňuje řádové zvýšení přesností, nebo několíkanásobné zvýšení rychlosti proudění tekutiny a tím zásadné rozšířit rozsah použitelnosti vsh na studium intensifikovaných zpúsobú přenosu hmoty.Na připojeném výkrese je v axonometrickém pohledu znázorněn příklad provedení vah pro určovaní hmotnosti tělesa podle...

Zařízení pro urychlené ovládání brzdové soustavy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264441

Dátum: 14.08.1989

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 15/02

Značky: brzdové, urychlené, zařízení, ovládání, soustavy, přívěsů

Text:

...přívěsu před tažným vozidlom. Tím nastane zkrácenídoby náhěhu brzdění celé soupravy, což se s výhodou uplatní při provozu s více přívěsy aneho v provozu se zvýšenou rychlostí. Další výhodou je, že zařízení je možno dodatečně zabudovat do brzdové soustavy tažneho vozidla, zejména traktoru, vybaveného vzduchovou brzdovou soustavou pro brzdění přívěsu. Další výhodou je, že velikost mírného předbrzdění lze pomocí seřizovací matice při montáži...

Polohovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264440

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pavlík Miroslav

MPK: B23Q 3/18

Značky: polohovací, přípravek

Text:

...vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Polohovací přípravek, provedený podle vynálezu je konstrukčně i výrobné jednoduchý,spolehlivý a lehce ovladatelný.Polohovací přípavek tvoří dvojice polohovacích trnú l, zapolohovaných svou osazenou částí § a svou závitovou částí § do polohovacich amen 3, Q. Pro dosažení správné výšky jsou mezi polohovací trny l a polohovací ramena g, g vloženy výměnné, různě vysoké distanční kroužky...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: synchronního, zapojení, buzení, stroje, stabilizaci, regulace

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zapojení přenosové linky pro přenos dat mezi dvěma mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264438

Dátum: 14.08.1989

Autori: Seidl Karel, Dušek Bedřich, Rajniš Martin, Kondr Jan

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, dvěma, mikropočítači, prenos, přenosové, linky

Text:

...stanice. První datový vývod gg - vstup/výstup bloku 3 budičů stanice je připojen k prvnímu datovému vývodu 23 - vstup/výstup dvoubránové paměti 2 stanice a zároveň k datověmu vývodu gg - vstup/Výstup komunikačního procesoru ł stanice. Rídioí vstup ââ bloku 3 hudičů stanice je spojen s druhým výstupem 3 bloku 3 řízení přístupu stanice, jehož první výstup gł je připojen na řídící vstup gg dvoubránové paměti g stanice. Třetí výstup gg bloku A...

Zařízení pro čistění kapalin koalescenční a sorpční filtrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 264437

Dátum: 14.08.1989

Autori: Červenka Jiří, Hamerník Josef

MPK: C02F 1/40

Značky: koalescenční, kapalin, čištění, sorpční, zařízení, filtrací

Text:

...umožňuje osové vyprázdnění vyčerpaného materiálu. Výhodou zařízení podle vynálezu je zvětšení filtrační plochy zařízení vztažené na hmotnost zařízení a zvýšení kalové kapacity filtračníhoñ lože. zařízení umožňuje výhodné umístění materiálů fixujících vlastní filtráční materiál mimo dráhu Eiltrsce kapaliny. zařízení je výrobně jednoduché.Příkladné provedení zařízení pro čištění kapalin koalescenční a sorpční filtrací je dále schematicky...

Zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264436

Dátum: 14.08.1989

Autori: Thiemel Dieter, Krejčík Ladislav

MPK: B65G 53/56

Značky: postřik, zakládacího, zařízení, těsnicích, přírub, mechanizovaného, výfuku

Text:

...jsou dokonale utěsněny těsnicí příruby mechanizovaného výfuku.Na přiloženém výkrese je znázorněn příklad zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení podle vynálezu.Meohanizovaný výfuk lg zakládacího zařízení aestává z nehybné části łgł potrubí a z pohyblivé části jgg potrubí, která je ovládaná přímočarým hydromotorem l. Každá část 101,102 potrubí meohanizovaného výfuku lg je opatřena těsnieí...

Provzdušňovací potrubí k dosoušení a aktivnímu provětrávání zrnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264435

Dátum: 14.08.1989

Autori: Večeře Jindřich, Štencl Josef, Solil Milan

MPK: F26B 21/00, F26B 9/00

Značky: dosoušení, provětrávání, provzdušňovací, zrnin, aktivnímu, potrubí

Text:

...profily tvaru L. Takto uspořádané potrubí slouží k dopravě a distribuci vzdušiny pro dosoušení a aktivní provětrávání zrnin. Konstrukční řešení zajišťuje vzduchotechnické požadavky a stabilitu potrubí pod dosoušenou vrstvou zrninçPřiklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresoch, kde obrázek 1 je nákres jednoho dilu provzdušňovacího potrubí a obrázek 2 je nákres vzájomného napojení dílů.Na obrázku 1 je jeden díl...

Zařízení pro plynulé dělení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264434

Dátum: 14.08.1989

Autori: Větrovec Jindřich, Schlegel Miloš, Hercik Petr, Lehečka Václav

MPK: B23D 15/06

Značky: dělení, plynule, zařízení, materiálů

Text:

...ll. výstup řídioího bloku ll je zapojen na zapíneoí vstup Q akčního bloku 3 nůžek 31, přičemž na zpětnovazební Vstup g prvního výkonového bloku §je pŕipojen výstup prvního čidla gg rychlostí a na zadávací vstup Q jednak výstup druhého čldla 33 rychlosti a jednak zpětnovazební vstup y druhého výkonóvěho bloku lg. k jehož silovému výstupu 5 je pŕipojen druhý poháněoí motor ll podávaoích válců ll a dopravníkugg před nůžkami ll a jehož druhý...

Induktor pro indukční kalicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264433

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kolínský Vladimír

MPK: C21D 1/42

Značky: induktor, zařízení, indukční, kalicí

Text:

...háku e možností reprodukce bez nutnosti płestavování kąlícího zařízení, event. umožňuje prcvádět kalení s vysokou produktivitou na keruselovdm kalícím poloautomatu. Další výhodou souběžného uspořádání vnitžních vodičd je. že vytváłejí tak intenzívní elektromagnetické pole, že není nutno používat žádné kompenzační prvky.Príklad provedení induktoru podle vynálezu pro indukčni kalicí zarízení je zndzorněn schemeticky na pripojených výkresoch,...

Redukce na závitové čelisti kruhové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264432

Dátum: 14.08.1989

Autor: Punčochář Jiří

MPK: B23G 5/04

Značky: redukce, závitové, čelistí, kruhové

Text:

...nejbližší zarážku, takže nelze tímto způsobem řazení závitů provést.Tento nedostatek odstraňuje redukce na závitově čelísti, která je na vnějším obvodě hranutl, například äeetihrenní a do ktere se vloží u upne závitovú čeliat kruhová. Tím lze nasndít na redukcí bud otevřený klíč nebo nástrčný klíč náetavný, čímž se umožní otáčení zúvítová čelístí o 360 °, ani by se narazilo na nejb 1 ížší~zarážky., Použitím iestíhranné redukce a možností...

Závitové čelisti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264431

Dátum: 14.08.1989

Autor: Punčochář Jiří

MPK: B23G 5/04

Značky: závitové, čelistí

Text:

...závrtného äroubu nebo v místech, kde se nedá dokola otáčet vratidlem kvůli délce rukojetí vratidia. Rukojeĺ při otáčení narážína nejbližší zarâžku, takženelze tímto způsobem řezání závitů provést.Tento nedostatok odstraňují závitové čelisti Eestihranné podle vynálezu, jejichž V podstata apočívá v tom, že obvod závitových ćelistí je hrdnatý například šeatihranný a lze na něj naaadit bud otevžený klíč nebo náatrčný klíč nástąvný A tak...

Zařízení k rozvolňování vláken pro spřádací jednotku dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264430

Dátum: 14.08.1989

Autori: Šafář Václav, Ursíny Petr

MPK: D01H 7/895, D01H 1/12

Značky: dopřádacího, rozvolňování, stroje, jednotku, spřádací, vláken, zařízení

Text:

...procesu, neboč menší výkyvy toku přiváděných ojednocených vláken se při následném procesu sdružování snadněji eliminují.Příkladné provedení zařízení k rozvolňování vláken je znázorněno na přiloženém výkresu,kde zančí obr. 1 schematické znázornění predlohy ve formě pramenu vláken, její rozdělení do dílčích třásní a schematické znázornění pracovních hrotů vyčesávacího válečku uspořádaných ve šroubovici, obr. 2 zařízení pro podávání a...

Tlakový tažný nástroj, zejména pro rychlotažení ocelových drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264429

Dátum: 14.08.1989

Autori: Demel Jiří, Sosín Jaroslav

MPK: B21C 3/02

Značky: zejména, tažný, tlakový, nástroj, rychlotažení, oceľových, drátu

Text:

...mohl být do ní lehce vložen. výške vélečku je proto volene podle typu objímky tak,aby váleček převyšovel objímku asi o 5 až 8 mm po veszení do ní. Pracovní prostor je vytwen odvrtánim vélečku do maximálně 2/3 jeho výšky s tím, aby jeho stšns byla silná. minimálně 3 mm. stejným vrtâkem je vyvrtán na vstupní straně válečku navádšcí kužel do hloubky max. 2 mm. Tlekový váleček má provrtaný otvor ve své ose, který musí být vštší než průměr...

Zařízení pro manipulaci s filtračními vložkami ve skříni filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264428

Dátum: 14.08.1989

Autor: Förster Vladimír

MPK: B01D 46/16

Značky: manipulaci, filtračními, zařízení, filtru, vložkami, skříní

Text:

...1 jsou uložený za sebou umístěné a vzájemné spojené posuvné suporty g. V pevném euportu l je mezi valivými drahami Q a souběžně e nimi vytvořena vodicí drážks Q, ve kteréjsou na pružinách lg upevněny vodicí segmenty §. Každý z posuvných suportů g, víz obr. 3, je na své úložné ploše opatřen dotazem 2 filtrační vložky Q, která je na něm uložena, ana své kluzně ploše je opatřen podélnou vodicí lištou lg, umíetěnou ve vodicí drážce 5mezi...

Zařízení pro otvírání plechových sudů a drcení obsahu pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264427

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pavlusik Peter

MPK: B02C 19/00

Značky: zařízení, sudů, plechových, pryskyřice, drcení, otvírání, obsahu

Text:

...2 zařízení v půdoryeu, na obr. 3 zařízení v bočním pohledu.Na plošinu g posazenou na patkách g je ucyhcený sloup à osazený držáky lg, ll, lg,kde do horního držáku lg je uchycený pneumatický valec Q, do středního držáku ll je uchycená vodicí lišta 2 ve které je suvně uchycené příklepové kladivo J ve spodní části spojené 5 drticí deskou g, v horní spojené s pneumatickým válcem Q, na spodní držák 53 je upevněna zarážka lg. Dále jsou na plošinu...

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264426

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dus Karel, Sákra Tomáš, Chocholouš Jaroslav, Kubový Otto

MPK: B01D 3/32

Značky: plynů, uskutečnění, styku, zařízení, kapaliny

Text:

...4, vyrobeného z materiálu nepropustného pro plyn, který je upevněn v přičném průřezu stávající kolony l podél jejího vnitřního obvodu. Rámeček A je umístěn vodorovně nebo je směrem k ose kolony 1 odkloněn od vodorovné roviny nahoru nebo s výhodou dolů pod úhlem mezi 5 až 80 °. Tento rámeček A nepokrývá celý průřez kolony l, ale její střední část zůstává nezakryta, přičemž volný prostor zaujímá 5 až 90 z celkové plochy průřezu....

Zařízení pro uskutečnění styku kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264425

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sákra Tomáš, Chocholouš Jaroslav, Dus Karel, Kubový Otto

MPK: B01D 3/32

Značky: uskutečnění, kapaliny, styku, plynů, zařízení

Text:

...celou plochu patra§, ale část průřezu kolony l v jejím středu dústává nezakryta. obvod této nezakryté části plochy je zároveň,obvodem tělesa Q ve tvaru válce nebo hranolu kolmého k ploše patra Ž. Ňezakrytá část patra Ě tvoří spodní nebo horní základnu tělesa 3 ve tvaru válce nebo hranolu, které je opatřeno propustnou základnou g a které je tvořeno sítem nebo materiálem neprupustným pro plyn, zejména trubkou. Uvnitŕ takto vytvořeného tělesa Š...

Zapojení elektronických obvodů k vyhodnocení a signalizaci poruchy v elektronických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264424

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bistrý Vladislav

MPK: G01R 19/155, G01R 19/145, G01R 19/16...

Značky: elektronických, signalizaci, zapojení, vyhodnocení, zařízeních, obvodů, poruchy

Text:

...definované doby vyhodnoceni ztráty signálu v kontrolovaném zařízení, která je dána periodou sladu puleů na výstupu frekvenčního děliěe.Príklad provedení je schematicky znázorněn na přípojeném výkrese.vstupní svorka 5 kontrolovaného elektronického zařízení je připojena na první vstup prvého hradla Q, na jehož druhý vstup je připojen jednak kondenzátor 3, jehož druhý vývod je płipojen na zem a jednak odpor gg, jehož druhý vývod je připojen...

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264423

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: zbytkové, konce, způsob, vlhkosti, tohoto, provádění, desorpce, způsobu, procesu, zapojení, určení, lyofilizace

Text:

...a eliminovat, takže není možno zjistit objektivně konec procesu a vlhkost vysušovaného materiálu vykazuje značný rozptyl hodnot.Popsané nedostatky dosavadních postupů jsou naproti tomu odstraněny u způsobu určení konce desorpce zbytkové vlhkosti podle vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také teplota topné etáže i teplota na etáži uloženého vysušovaného materiálu....

Způsob výroby přítlačných kroužků grafitových a podobných ucpávek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264422

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/16

Značky: prítlačných, podobných, kroužků, způsob, výroby, grafitových, ucpávek

Text:

...nitridací při teplotě 600 °C. Funkční čelní strana je opatřena kapilárním pájením vrstvou z mědi, niklu, zinku, cínu, stříbra a jejich slitin. Funkční čelní strana je pokryta depolarizační ochrannou vrstvou, například oxidu.Výhoda takto vytvořeného pžítlačněho kroužku spočíva ve výrazném snížení korozních vlastností a zlepšení charakteristík opotřebení jak funkční čelní strany přítlačného kroužku,tak i protilehle umístěně grafitové ucpávky....

Zařízení pro stabilizaci dopravního řetězu ve víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264421

Dátum: 14.08.1989

Autor: Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupním, řetězů, dopravního, stroji, stabilizaci, tkacím, zařízení

Text:

...čep Q podělnou osou ve svislé poloze. Na horním čepu g je volně točně uložena horní kladka A odvalující se po horním vnitřním vedení łgg a na dolním čepu g je uložena dolní kladka 1, která se odvaluje po dolním vnitřním vedení gg. Ve svislé části tłmene l jsou provedeny otvory pro šrouby 1, pod nimiž jsou umístěny pružiny g, které se vnějšímí konci opírají o články § dopravního řetězu. Hodnotou zašroubování šroubu 1 je ovlivněna hodnota...

Způsob určení konce desorpce zbytkové vlhkosti v procesu lyofilizace a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264420

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: F26B 5/06

Značky: desorpce, zbytkové, provádění, způsobu, konce, procesu, zapojení, tohoto, lyofilizace, vlhkosti, způsob, určení

Text:

...vynálezu, který je založen na skutečnosti, že při procesu lyofilizace se - kromě jiných charakteristík - sleduje také tlak par V sublimační komore a v hrdle vývěvy pro odtah nekondenzovatelných plynů. Podstata způsobu podle vynálezu pak spočíva V tom, že rozdíl mezi tlakem naměřeným v sublimační komoře a tlakem naměřenýh v hrdle vývěvy se srovnává s hodnotou tlakového rozdílu odvozenou pro konec desorpce, přičemž zjištěná shoda slouží...

Otěruvzdorná deska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264419

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pazourek Vít

MPK: B04C 5/085

Značky: oteruvzdorná, deska

Text:

...1 druhé řady.Otěruvsdorné desky se uloží do nemúzorněného odlučovače například tak, že první řada desek se uloží ve spodní části odlučovače lícními funkčními plochami g do jeho středu e podélnými střechovitými výstnpky 5 nahoru, přičemž opěrnými patkami Q se desky opřou o plášť odlučovače. Případně lze opěrná patky § desek uložit prizmatickým zkosením Q mezi neznázorněné příložky přivařené na vnitřní straně pláště odlučovače. Další řada desek...

Ocel pro hutní polotovary, zejména plechy k výrobě zinkových van

Načítavanie...

Číslo patentu: 264418

Dátum: 14.08.1989

Autor: Matuška Karel

MPK: C22C 38/40

Značky: zejména, výrobe, hutní, zinkových, plechy, polotovary

Text:

...S fosforu, obsah olova a antimonu je společně 0,002 až 0,009 a obsah arzénu a oínu je společně 0,003 až 0,031 B. Podstatou vynálezuje také to, že ocel dále obsahuje v množství podle hmotnosti 0,002 až 0,06 hliníkua 0,01 až 0,20 titanu. Podstatou vynálezu je rovněž to, že ocel obsahuje v množstvíA Výhodou hutních polotovarů z oceli podle vynálezu je jejich vysoká odolnost vůčirozrušováni tekutým zinkem, zvýšená pevnost proti deformaci za...

Způsob výběru místa pro deponování kalu z úpravy kyselých důlních vod obsahujících železo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264417

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lanc Václav, Píša Václav

MPK: C02F 11/00

Značky: výběru, důlních, způsob, deponování, obsahujících, železo, kyselých, místa, úpravy

Text:

...možnost rozkladu kalu a následně znečištování povrchpvých a spodních vod v okolí železem, zinkem a jinými kovy prítomnými v kalu. V případě, že kal bude deponován na vnitřní výsypce, nebude docházet ke znečištování důlní vody železem a jinými kovy, ktere již jednou byly z důlní vody odstraněny a kolohěh železa V těžební lokalite tak nebude zvyšovat provozní náklady úpravy důlních vod.Při výběru místa pro deponování kalu je nutná...

Univerzální zařízení k montáži a demontáži pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 264416

Dátum: 14.08.1989

Autor: Mařík Jan

MPK: B60C 25/06

Značky: zařízení, montáži, univerzální, pneumatik, demontáži

Text:

...l je upevněn stojan lg, v němž je uložen otočný upínací trn lg, na jehož spodním konci je uloženo hnaci řetězové kolo ll, které je řetězem lg napojeno na pohonnou jednotku lg. Nad horním koncem stojanu lg je otočný upínaoí trn gg opatřen nosičem gł přidržovačem disků, který je opatřen aretačními čepy gg, které zapadají do otvorů Q univerzálního přidržovače 39 disků, na kterém jsou vytvoreny vystřečovací stupně gg. K základnímu rámu l je...

Adaptivní filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264415

Dátum: 14.08.1989

Autor: Sýkora Bohumil

MPK: H03G 5/22

Značky: filtr, adaptivní

Text:

...řízen dělicí filtr. Spojení dělicího filtru s prahovým detektorem musí-být uzpusobeno tak, aby při překročení pruhu detektoru se na jeho výstupu objavila veličína, t.j. napětí nebo proud, která působí zvýšení dělicí frekvence dělicího filtru.Na připojených výkresoch je znázorněno na obr. 1 základní uspořádání adeptivního filtru,na obr. 2 uspořádání adaptivního filtru s váhovacím filtrom.Signál určený ke zpracování je přiveden na vstup...

Způsob výroby segmentů pro víceplochá radiální ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264414

Dátum: 14.08.1989

Autor: Večeřa Josef

MPK: F16C 33/64

Značky: víceplochá, výroby, způsob, segmentů, ložiska, radiální

Text:

...segmenty upevní a opracujíse jejich vnitřnínfunkční válcové plochy.Vyěěího účinku se dosahuje tím, že lze pomocí jednoho přípravku zhotovit segmenty pro několik různých průměrú ložiskových čepů při zachování vnějšího úložného průměru Iegmentů, což múza následek úsporu nákladů na výrobu více přípravkü. současně dochází ke zvýšení produktivity práce.Příklad konkrětního provedení vynálezu je schemąticky znázorněn na pžipojených výkresoch. kde...

Mechanicky ovládaný a elektricky řízený sedmisegmentový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264413

Dátum: 14.08.1989

Autor: Nohejl Miloslav

MPK: G09F 9/30

Značky: ovládaný, displej, řízený, elektricky, sedmisegmentový, mechanicky

Text:

...prostřednictvín 1 hnaoího táhla lg. Vačky na kotouči gg ovládající prostřednictvím kontaktů gg blokovací elektromagnety lg.Funkce mechanického a elektricky řízeněho sedmisegmentového displeje je následující.Neznázorněným přepínačam, nebo jiným programovým üstrojím se předvolí požadovaná číslice na displeji. Tlačítkem se spustí hnací ústrojí, tvořené motorem gł s kotoučem gg s vačkami, které počne otáčet ovladači łgł a łgg, Priipootočení...

Biokatalyzátor pro přípravu 2´-deoxy-Beta-D-ribonukleosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264412

Dátum: 14.08.1989

Autori: Votruba Ivan, Holý Antonín

MPK: C12N 11/04

Značky: přípravu, 2´-deoxy-beta-d-ribonukleosidů, biokatalyzátor

Text:

...collect. czechoslov. Chem. Comun. 37, 4 072(1972) Cs. A 0 166 523, 167 733). stejně únpěšně lze použít i 2-deoxythymidinu isolovsného z přírodního materiálu nebo připraveněho chemickou transformací (A. Holý, D. Cech collect. Czechoslov. Chem. Commun. 39, 3 157 (1974) A. Holý, tamtéž 37, 4 072 (1972). Příprava látek obecného vzorce I se provede v heterogennĺ směsi biokatalyzátoru a vodného pufrovaného roztoku směsi obou suhstrátů reakce, tj....

Pouzdro hodinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264411

Dátum: 14.08.1989

Autor: Žid Josef

MPK: G04B 37/11, G04B 37/10

Značky: pouzdro, hodinek

Text:

...nebo zaklapnutém stavu vložen těsnicí kroužek obdélníkového průřezu, kterýje stlačován jen výstupkem u víka do drážky u pouzdra.Výhodou takového uspořádání je bezpečné utěsnění víka u pouzdra hodinek proti vnikání vody. Tím, že těsnicí kroužek je stlačován jen výstupkem víka do drážky pouzdra, nemusí být jeho ostatní část stlačována. Pevnoet spojení po zaklapnutí víka na pouzdro je tím dostatečně a splehlivá. Těsnicí kroužek...

Komplexy dvojmocné mědi s kyselinou asparágovou a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264410

Dátum: 14.08.1989

Autori: Horsák Ivan, Kotouček Milan, Baláž Viliam

MPK: C07F 1/08

Značky: asparágovou, komplexy, dvojmocné, kyselinou, přípravy, způsob, jejich, mědi

Text:

...1 destilované vody. Vzniklá reakční směs se potom za~míchání zahŕívá na teplotu 70 až 80 °C po dobu 1 h, potom se směs ochladí na teplotu 10 až 20 °c a při této teplotě se směs udržuje ještě 2 h. Vyloučený produkt se odfiltruje, promyje 2 x 2,0 1 destilované vody teplé 80.°C, dále se produkt promyl 2 x 2,0 1 bezvodého ethanclu a vysušil se při teplotě B 0 °C a tlaku 1,9 kPa do konstantní hmotnosti. získalo se 205 g (88,9 E) diakva-asparagan...

Směs pro přípravu lázně k tažení ocelových drátů pro ocelové kordy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264409

Dátum: 14.08.1989

Autori: Červinka Karel, Surgoš Miroslav, Miklošík František, Plášek Bohumil, Skalský Jiří

MPK: C10M 173/00

Značky: drátu, přípravu, kordy, oceľových, tažení, ocelové, směs, lázně

Text:

...zhoršovaly adhezi a naopak.Podstata našeho vynálezu spočíva v tom, že proces tažení prohíhá V lázni jež se pripravuje rozmícháním 6 až 10 8 hmot. základní emulze ve vodě. složení této základní emulze je níže popsáno. Hlavní~mazací složkou je technická kyselina olejová, což je~směs mastných kyselín rostlinného nebo živočíšneho původu, obsahující 70 až 80 S hmot.základni směs pro přípravu mazací lázně podle tohoto vynálezu obsahuje 90 až...

Spojovací profil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264408

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pěničková Zuzana, Lukáš Josef

MPK: F16B 5/00

Značky: spojovací, profil

Text:

...náběhové plochy.Výše uvedené nevýhody odstraňuje spojovací profil k rohovému spojeni dvou sousedních,na sebe kolmých, plošných přiřezů, jehož podstata je v tom, že je tvaru L, z jehož vnitřní části vybíhá dalsi část profilu, která je ve tvaru zrcadlovém písmena L. Tento složený profil vytváří dvě drážky, do kterých se vaouvaji plošné přířezy. Na koncích raman základního L jsou vytvořony ostré (zkosené) výstupky, které zapadají do drážek...

Nastavovací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264407

Dátum: 14.08.1989

Autori: Škréta Karel, Vlasák Svatopluk, Hovorka Jaromír, Fišer Luděk, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/20

Značky: spojka, nastavovací

Text:

...tak 1 vysoké nároky na přesnost výroby.Uvedený problém spojování truhek menších velikosti řeší nestavoveoí spojka podle vynáležu,jejíž podstate spočívá v tom, že obě ramena, tvorená plochými tyčemi, mají na svých stykových plochách s vnitřními stěnemi upínnných trubek provedeno sešikmení a pohyblivé upínecí rameno má vytvořen závit pro šroub, přičemž osové vzdálenosti mezi dutinami upínaných trubek a vnějšími plochami ramen jsou...

Klikový mechanismus středového uložení mopedů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264406

Dátum: 14.08.1989

Autori: Benda Jiří, Benda Antonín

MPK: B62M 5/00

Značky: klikový, uložení, mopedů, mechanismus, středového

Text:

...magnet nebo elektromagnet.Tím, že závaží je umístěno uprostřed klikového mechanismu a je vysunuté kolmo k ose klik působí svou hmotností na vyvážení klik a pedálů tak, že pokud nejsou pedály ovládány nohama jezdce, udržují stále vodorovnou polohu a tím je odstraněno nebezpečí zachycení pedálu(v dolní poloze) o vozovku v zatáčce a tím havarie jezdce a dále je i zajištěno bezpečné a pohotové ovládání pedálů hlavně při nutném ryohlém použití...

Způsob výroby nitrilů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264405

Dátum: 14.08.1989

Autori: Konečná Věra, Konečný Dušan, Kroupa Jaroslav, Pavlíček Jiří, Klátil Miroslav, Švarc Josef, Petrů Miroslav, Matouš Vladimír, Sochor Vladimír

MPK: C07C 149/237

Značky: způsob, výroby, nitrilu, beta-alkylmerkaptopropionové, kyseliny

Text:

...a snížení barevnosti produktu. který může být pro některé aplikace použitelný bez dalšího dočiščování nebo po málo nákladné dočištění, např. po extrakci reakční směsi vodou. Postup je zvlášt vhodný pro výrobu solí kyselín, které se získají hydrolýzou nítrilové skupiny aduktu merkaptanu a akrylonitrilu.P ř í k 1 a d 1 (srovnávací) Příprava nitrilu kyseliny beta-teme.dodecylmerkaptopropionové.Do 1 litru trojhrdlé baňky s michadlem, teploměrem...

Způsob výroby alkylesterů beta-alkylmerkaptopropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264404

Dátum: 14.08.1989

Autori: Matouš Vladimír, Klátil Miroslav, Grmela Vladimír, Souček Ivan, Trněný Jaromír, Konečná Věra, Konečný Dušan, Kroupa Jaroslav, Závodský Pavel, Švarc Josef

MPK: C07C 149/20

Značky: výroby, kyseliny, beta-alkylmerkaptopropionové, způsob, alkylesterů

Text:

...reakčních složek je z hlediska nároků na doěištování produktu obvykle výhodné volit co nejblíže stechiometrickému.Výhodou postupu podle vynálezu je zejména vysoká reakční rychlost, nízká náklady na katalyzátor, nízká spotřeba vedlejších surovín a nízky obsah zhytkového merkaptanu V produktu,který pro některé aplikace může být použit bez dalšího dočištování nebo po málo nákladném V dočištění (např. po extrakci vodou). Postup je zvlášč...

Způsob přípravy kyseliny N,N-m-fenylen-bis-maleamové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264403

Dátum: 14.08.1989

Autori: Matouš Vladimír, Osoha Josef, Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří, Pokluda Ivo

MPK: C07C 103/68

Značky: způsob, n,n-m-fenylen-bis-maleamové, přípravy, kyseliny

Text:

...množství látek s volncu aminoskupinou.Množství vody potřebné pro reakci není rozhodující a nemá vliv na výtěžek, protože vzniklý produkt je V kyselém vodném prostředí téměř nerozpustný. Množství vody je třeba volit takové, aby postačovalo k dobrému rozpuštění m-fenylendiaminu a umožnilo při vykyselo 3 264403vání vysrážení produktu z roztoku ve formě větších krystalkü umožñujících pak snadnou filtraci, event. další promytí.Maleinanhydrid...