Archív za 1989 rok

Strana 49

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 264482

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Ondřej, Navrátil Oldřich

MPK: B60C 11/08

Značky: dezén, pláště

Text:

...podle vynálezu poskytuje dobré záhěrové vlastnosti pláště, zejména v mokrých nám podmáčených terenech, při zachování dobrých samočisticích vlastností. Rovněž nedochází k předčasnému sjíždění střední oblasti běhounu, čímž se docílí zvýšení životnosti pláště.Na obrázku 1 je schematioky znázorněn dezén plášte podle vynélezu.Dezén je tvořen žebry l, střídavě vybíhajlcími 2 levé a pravé strany běhounu. záběrová hrana g žebra l je vzhledem k...

Automatický zřeďovač agresivních roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264481

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vidmar Arnošt, Šedivý Čestmír, Kukla Vladimír

MPK: G01N 35/04

Značky: roztoku, zřeďovač, agresivních, automatický

Text:

...mícháním Q. Odměrná nádobka l je spojene se směšovací nádobkou Q potrubím s magnetickým ventilem 1.Do skleněné odměrné nádobky l je otevřením magnetického ventilu 1 vpouštěn zŕečující roztok tak dlouho až počne vytěkat,přepadem g. Tím je přesně odměřen objem (ca 50 ml). magnetický ventil § se uzavře a odměřené množství roztoku je otevtením magnetického ventilu 1 přepuštěno do směšovací nádobky §. Pak se otevře magnetický ventil 3 a za...

Neflokující alfa stabilní ftalocyaninový pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264480

Dátum: 14.08.1989

Autori: Palla Karel, Cihlo Lubomír, Novák František

MPK: C09B 67/16

Značky: ftalocyaninový, pigment, stabilní, neflokující, přípravy, způsob

Text:

...tohoto vynálezu pfipravit 2 kosyntetizovaných ftnlocyaninů mědi substitůo~ vaných substituenty -C 1 a -S 0 zpracováním s vodnými roztoky kyseliny sírové o koncentraci 60 až 90 S hmot. v množství odpovídajícím vytvoření suspenze až tuhé pasty.Způsob prípravy alfa stabilního ftalocyaninového pigmentu spočívá podle vynálezu v tom, že na ftalocyaniny mědi v nepigmentové formě, připravené bezrozpouštědlovým, popřípadě rozpouštědlovým způsobem a...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Košelja Michal

MPK: C30B 29/20

Značky: neodymem, přípravy, saturovatelnou, monokrystalů, perovskitu, yttritohlinitého, nízkou, aktivovaného, způsob, absorpcí

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob přípravy směsi dinitrotoluenu a dinitrokumenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264478

Dátum: 14.08.1989

Autor: Konečný Luboš

MPK: C06B 31/14, C06B 31/16

Značky: směsi, způsob, dinitrotoluenu, dinitrokumenu, přípravy

Text:

...V dinitrotoluenu pro průmyslové trhaviny umožňuje větší využití 2-nitrotoluenu, který představuje obtižně zužitkovatelný odpad z výroby 4-nitro~ toluenu, a tim umožňuje současně vzrůst výroby 4-nitrotoluenu, pokud je tato omezena odbytovými možnostmi 2-nitrotoluenu.Zpracovánim technického 2-nitrokumenu směsnou nitraci podle vynálezu je umožněno jeho ekonomické využití 2-nitrckumen je obtížné zužitkovatelným odpadem z výroby...

Způsob sledování změny střední velikosti částic diazopigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264477

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novák Antonín, Dobrovolný Jan

MPK: C09B 67/20, G01J 3/42

Značky: velikostí, částic, střední, způsob, změny, diazopigmentů, sledování

Text:

...při použití přístroje pracujícíhona principu kvasielastickáho rozptylu světla. Ve většině případů však převod parametruP na střední velikosti částic není nutny, ale postačuje využívat předem zjištěných závislosti sledovaných vlastností pigmentu (vydntnosti, odstínu) na hodnotě parametru P.Popsąná metoda sledování změn středních velikosti částic je dostatečně rychlá, aby mohla sloužit ke kontrole procesu rekrysteliznce piqmentů obecného...

Způsob výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264476

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Václav, Sedláček Jiří, Langer Jiří, Bělík Vladimír, Kanclíř Robert

MPK: B22D 43/00, B22C 9/08, B22D 21/00...

Značky: způsob, filtrační, tvárnice, pěnové, keramické, výroby, filtrací, roztavených, kovů

Text:

...mstrice, pro odstranění přebytečné keramické suspenze, podrobí odstředění.Výhodou zpúsobu výroby pěnové keramické filtrační tvárnice pro filtraci roztavených kovů podle vynálezu je, že při výrobě nedochází k zaslepování otevřených póro v polyuretanové matrici keramickou suspenzí a tím k zmenšováni průtočnosti roztaveného kovu pěnovou keramickou filtrační tvárnicí. Další výhodou je, že průměr pôrů a tlouščke stěn mezi jednotlivými póry...

Způsob regenerace a opravy hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 264475

Dátum: 14.08.1989

Autori: Nevosád Zdeněk, Staněk Milan, Lízal Petr Geolog, Havránek Jan, Mikša Jaroslav

MPK: E04D 11/02, E04G 23/02

Značky: hydroizolace, způsob, regenerace, opravy

Text:

...Vysoká tekutost ponetrace umožňuje průnik do všech porězních struktur, jakojsou veškeré silíkáty (beton. malta keramika, oihla atp.), i dřevo. vodou ŕeditelný systémje vytvořen epoxidovou disperzí, obsahující epoxidovou pryskyřici dianového typu s molekulovou hmotností do 1 l 00, s výhodou 350 až 550, případně rozpuštěnou ve vzláčñovsdle, jako je zejména dibutyl a dioktylftalát, dibutyl malsát v množství maximálně 25 Q hmotnostnich a...

Dopravní zařízení dutinek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264474

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kolář Ladislav, Buryšek František, Ptáček Jaroslav

MPK: B65H 67/06, D01H 9/10

Značky: zařízení, dutinek, textilního, stroje, dopravní

Text:

...nchyceny dvě Výkyvné páky §, 2 vedené paralelné vedle sebe a ve směru podél pásového dopravníku g. Výkyvné páky g, 2 jsou svými zachycovacími konci gł, 2 uloženy na příčných čepech lg, łł zakotvených V nosném členu 1. Každá výkyvná páka Q, g je opatřena na svém opačném konci zobcem łg, lg tj. přičemž v příkladném provedení je levá páka § opatřena větším zoboem łg a pravá výkyvná páka g menším zobcem łg. Každý zobec łg, łg je opatřen jednak...

Světelné letištní zapuštěné návěstidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264473

Dátum: 14.08.1989

Autor: Škoda Richard

MPK: B64F 1/18

Značky: letištní, zapuštěné, světelné, návěstidlo

Text:

...možno nasadit vyměnitelná profilové těsnění, a tím celý hranol i s těsněním uložít demontovatelně V lůžku víka, čímž se usnadní výroba i údržba. Navíc se umožní do jednoho víka uložit různé varianty hranolú pro jednotlivé použití, například jako návěstidlo dráhová osové, nävěstidlo dotykového pásma nebo návěstidlo pojezdbvé osové,a tak zajistit operativnost výroby i údržby návěstidel.Prosvětlením hranolu světlometem s parabolickým nebo...

Zapojení pro signalizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264472

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bartoň Miloslav

MPK: G08B 5/36, F23M 11/04

Značky: signalizaci, zapojení

Text:

...diody.Zapojenim podle výnálezu se dosahuje vysoké spolehlivosti, dlouhodobé životnosti,zřetelnosti a čitelnosti signalizace současně s nízkou spotřebou elektrické energie, která je téměř nezávislá na tom, zda je signalizace aktivována či nikoli. Toho je u zapojení dle vynálezu dosaženo tím, že siqnalizační jednotky jsou řazeny za sebou, takže není nutno používat pasivní součástky pro omezení napětí, na kterých dochází k největším...

Způsob přípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-5-methoxy-2-methyl-3-indolacetoxyoctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264471

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Dvořáková Alena

MPK: C07D 209/12

Značky: přípravy, způsob, kyseliny

Text:

...v provozním měřítku náhrada éteru toluenem.vynález se tedy týká zpúsobu pípravy kyseliny 1-/4-chlorbenzoyl/-S-methoxy-2-methy 1-3-indolacetoxyoctové převedením kyseliny 1-/4-chlorbenzoy 1/-5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové (indometacinu) působením thionylchloridu na chlorid v prostředí netečného rozpouštědla jako jo například toluen, v přítomnosti činidla, sohopného vázat vznikající chlorovodík a reakcí in situ vzniklého chloridu s...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264470

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dvořáková Alena, Hájíček Josef, Grimová Jaroslava, Brůnová Bohumila, Pihera Pavel, Ferenc Milan, Přehnal Arnošt, Michalský Jiří, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 209/28

Značky: esterů, kyselinou, výroby, tropovou, indometacinu, způsob

Text:

...přids benzin, produkt se odsaje a promývá ee v pevném stavu. Surový este se čistí krystalizací z methylalkoholn, výtěžky čistého produktu se pohybují v rozmezí 65 až GB E.Provedení zpúsobu podle vynálezu je velmi jednoduchá a technologický a ekonomický prínos je evidentní.Bliłši podrobnosti jsou patrné 2 pŕlkledů provedení, které způsob podle vynálezu pouze dokládají, ale neomezují. .K suspenzi 17,9 g indometeoinu v B 0 ml toluenu se pridá...

Mechanismus řízení kolových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264469

Dátum: 14.08.1989

Autor: Honsa Jan

MPK: B62D 9/00

Značky: řízení, kolových, strojů, mechanismus

Text:

...kolových strojů je, že umožňuje jednoduchým způsobem řídit větší počet kol při dodržaní správné geometrle při minimálním poloměru otáčení stroje.Na připojeném výkresu je znázorněn schematicky příkled provedení mechanismu řízení kolového stroje 5 dvěmi řízenými koly s pevnou zadní nápravou.ovladač řízení l je pohybové spojen s řetězovým převodem. K řetězu Ž je upevněn čep 1, který nese pravou ojnici § i levou ojnici 1. Pravá ojnice É prochází...

Zařízení ke kontinuálnímu směšování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264468

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ditl Pavel, Kabátek Jan

MPK: B01F 7/08

Značky: tekutin, kontinuálnímu, směšování, zařízení

Text:

...plochy 3 se vzájemné dotýkají rovněž na konci vložky 3. stoupání šroubových plech 3 je pravotočivé a činí čtyřnásobek délky vložky 3. Šířka šroubové plochy g se po délce mění, maximální šířka šroubové plochy glje na začátku vložky Q a činí 3/2 vnitřuího průměru potrubí l a minimální šířka šroubově plochy 3 je na konci vložky 1 a činí polovinu vnitřního průměru potrubí l, přičemž osa šroubové plochy 3 půlí šířku šroubové plochy 3 na začátku...

Válcový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264467

Dátum: 14.08.1989

Autor: Billian Vladimír

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, válcový, výměník

Text:

...spojí lg. Na povrchu pravého víka lg jsou v místech topnýchprostoru § a ohřívacích prostoru 1 umístěna odvzdušňovací hrdla lg a Vypouštěcí hrdlagg. Vnější plášť l válcového výměníku tepla je opatřen podpěrami ll, které spočívají narámu ll. Pod levým í pravým víkem lg. lg jsou na rámu ll uložený záchytné vany ll. Nad vnějším pláštěm l jsou umístěny tyče gg nesoucí kladky lg, ke kterým jsou přípojeny závěsyll pevné spojené s levým a...

Elektrické čidlo infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264466

Dátum: 14.08.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/24, G01J 1/04, G01D 5/26...

Značky: záření, elektrické, čidlo, infračerveného

Text:

...jednu další elektrodu připojenou k měřidlu odporu. Druhou elektroduk ní pŕíslušnou je možno upravit bud na protilehlé ploše destičky, anebo použít protilehlouelektrodu 2 dvojice elektrod připojených ke zdroji vyhřívacího střídavého proudu. Zmenšení tepelné vazby se dosáhne například zmenšením průřezu destičky z bariumtitanâtové keramikyv oblasti mezi přímo a nepřímo vyhřívanou částí. K témuž účelu slouží 1 obklopení aestičky tepelnou...

Regulační zařízení pro hydraulické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264465

Dátum: 14.08.1989

Autori: Buchta Vlastimil, Dobšák Vladimír

MPK: F16K 17/10

Značky: regulační, hydraulické, obvody, zařízení

Text:

...gg se zapuštěným těsnicím profilem lg. Vnitřní dutina §§ je vedená směrem od výstupkú 2 ke dnu gg šoupátka 1. Konec šoupátka 1 je opatřen kuželovou plochou gg, přiloženouna dosedací hranu gg. Ve dnu gg je umístěna tryska § hlavního ventilu s oboustranně vytvořeným odlehčením gg, určujicím délku trysky § hlavního venitlu. Zakončení šoupátka 1je osazeno po obvodu čela nejméně dvěma výstupky g. Téměř do celé vnitřní dutiny âá šoupátka 1 je...

Zapojení pro indikaci nízkého napětí světelnou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264464

Dátum: 14.08.1989

Autori: Klusák Radimír, Musil Josef, Zborník Jan

MPK: G01R 19/155

Značky: světelnou, diodou, napětí, zapojení, indikaci, nízkého

Text:

...elektronické prvky na desku plošného spoje, kde zabírají minimální prostor. Další výhodou je, že zapojení podle tohoto vynálezu pracuje jako velmi jednoduchý převodník napětí na frekvenci. Pro qalvanické oddělení indikovaného napětí od vyhodnocovacích a indikačních obvodů je proto možné použít optoelektrickěho spojovacího členu bez nutnosti použít další vnější obvody pro zajištění lineárního přenosu tohoto prvku. spojením výstupu...

Způsob přípravy hydrazidu kyseliny izolysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264463

Dátum: 14.08.1989

Autori: Obrusník Pavel, Roder Lubomír, Cvak Ladislav, Kaněra Bohuslav, Markovič Luboš

MPK: C07D 457/04

Značky: izolysergové, přípravy, hydrazidů, způsob, kyseliny

Text:

...nebo směs kyseliny lysergové á ízolyserqové esterifikuje methanolem účinkem trimethylchlorsilanu a vznikla reakční směs se bez izolace odpovídajícíeh methylesterú ihned podrobí reakci s hydrátem hydrazinu. získaná směs hydrazidů kyseliny lysergové a izolysergové se dělí krystalizací. Hydrazid kyseliny lysergové krystalizuje z ethanolu a hydrazid kyseliny izolyserqové krystalizuje z acetonu. Esterifikace se provádí tak,že se k suspenzi...

Tvarově pružné průvlekové čidlo střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264462

Dátum: 14.08.1989

Autor: Trinkewitz Zdeněk

MPK: G01R 1/20

Značky: proudu, čidlo, tvarově, průvlekové, pružné, střídavého

Text:

...vodiče stroje rozpojit, aby na ně bylo možné měřicí transformátory navléknout.Uvedené nevýhody jsou odstreněny tverově pružným průvlekovým čidlem pro měření střidavého proudu, jehož podstata spočivá v tom, že pružné nemngnetické a elektricky nevodivé jádro s dutinou ve své podélné ose je ve tvaru prstence nebo mnohoúhelníku přerušenáho vzduchovou mezerou a je opatřeno vinutim se dvěma vývody, které jsou umistěny na jednom koncijádra. zpětný...

Zapojení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264461

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jansa Josef

MPK: H03M 1/12

Značky: převodníku, hodnot, číslo, rozsahem, odporu, vstupních, velkým, zapojení

Text:

...celého převodníku k mikropočítači, který přebírá nsměřená číslicová data k dalšímuPříklad provedení převodníku odporu na číslo s velkým rozsahem vstupních hodnot je proveden na příloženém výkrese, kde je znázorün základní zapojení.zapojení podle vynálezu sestává ze zdroje ł taktovacího kmitočtu, ktorý je spcjen s jedním vstupem vstupního hradla g vícebitového čítače Q s datovými výstupy 1. Výstup čítače 3 je spojen se startovacím monostabilním...

Způsob přípravy arylsubstituovaných 2-ftalylglycylamidobenzofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264460

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vejdělek Zdeněk, Zelenka Antonín

MPK: C07D 209/48

Značky: způsob, přípravy, arylsubstituovaných, 2-ftalylglycylamidobenzofenonů

Text:

...je až o 10 vyšší než při postupu z izolcvaných meziproduktů, počítáno na výchczí glycin.Způsob podle vynálezu přináší tedy především zjeąnodušení celého technologického procesu, zlepšení na úseku ochrany e bezpečnosti práce, snížení energetické náročnosti a zvýšení výtěžků žádáných produktů až o 10 8.Podrobnosti c provedení uvedených reakcí i o způsobu izolace konečných sloučenin obecného vzorce I jsou uvedeny v následujících přikládech,...

Zařízení pro odstraňování přebytečných semen u podtlakového výsevního ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264459

Dátum: 14.08.1989

Autori: Škola Jan, Kušička Bohumil, Jindra Miloslav, Čajčík Karel, Příhoda Zdeněk

MPK: A01C 7/04

Značky: zařízení, podtlakového, výsevního, semen, ústrojí, přebytečných, odstraňování

Text:

...dvěma sousedními náběhovými plochami stěrače je uspořádánn záchytná radiální komůrka ssmen.zařízení pro odstraňovaní přebytečných semen u podtlakového výsevního ústrojí podle vynálezu zaručuje nedotčená následná semena v případě pohybu odstraňovaných nadbytečných semen po hraně stěrače, protože ta se vyhnou do záchytné rądiální komůrky stranou. tam se rychlost jejich pohybu zbrzdí a qravitací odpadnou směremdolů do zásobního prostoru...

Integrovaný obvod pro realizaci rozhraní obvodů odměřování polohy s obvodem zpracování signálů snímačů polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264458

Dátum: 14.08.1989

Autor: Stratílek Vladimír

MPK: H01L 21/82

Značky: zpracování, integrovaný, snímačů, obvodem, obvodů, obvod, rozhraní, polohy, realizaci, odměřování, signálu

Text:

...na třetí dvojici gl vývodů a výstup třetího příjímače Q je přípojen na třetí vývodggg pro obvody odměřování polohy. Výstup prvního budíče lg vedení je připojen na pátý vývod lg, výstup druhého budiče gg vedení je připojen na šestý vývod gg, dále pak sedmý vývod53 je vstupem napětí 5 V, osmý vývod 41 je vstupem pro vyhodnocení proudu či vstupem chybového hlášení snímače polohy. Mezi sedmým vývodem gg a osmým vývodem 5 je zapojen první...

Kontrolní obvod přítomnosti tří fázově odlišných napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264457

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pšenička Pavel, Srb Stanislav

MPK: G01R 19/155

Značky: tří, odlišných, kontrolní, fázové, přítomnosti, obvod, napětí

Text:

...činnosti kontrolního obvodu přítomnosti tří fázově XÍ gyl fázovým sběrnicím Ä, X, g, které mají logicky jednotkovou hodnotu, dochází k inicializaci prvého optronu gpł, 2 jehož pracovního obvodu je příveden spouštěcí kanál na řídící elektrodu gg třetího tyristoru EQ, čímž je ověřen jednak současný průnik fázově odlíšného prvéhonapětí gx s fázově odlišnými druhým napětím gv, jednak je prověřován prüběh fázově odlišného druhého napětí gv tím, že...

Způsob výroby 5,6-dihydro-5-azacytidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264456

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pískala Alois, Česneková Barbara, Veselý Jiří

MPK: C07H 19/12

Značky: způsob, 5,6-dihydro-5-azacytidinu, výroby

Text:

...triazinového jádra ke snižováni výtěžků. Isolace volného dihydroderivátu vzorce I se provádí s výhodou ionexovou technikou. Jako kaŕboxylová kyselina se osvědčila komerčné dobře dostupná kyselina octová. Jelikož blokovaný 5-azacytidin je citlivějši vůči hydrolýze než volný 5-azacytidin, je vhodné redukci blokovaných nukleosidů provádět ve směsi karboxylové kyseliny a 2,2-dimethoxypropanu, který zaručuje bezvodnost reakčniho prostředí....

5,6-Dihydro-5-azauridin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264455

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pískala Alois, Česneková Barbara, Veselý Jiří

MPK: C07H 19/12

Značky: způsob, 5,6-dihydro-5-azauridin, výroby

Text:

...provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) a 2,2-dimethoxypropanu (2 ml) se ponechá 24 hodiny stát při teplotě místnosti v uzavřené bañce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a kovalentni adukt 2,3,5-tri-O-benzoyl-5-azauridinu s methanolem (0,590 g 1 mmol). Směs se 7 hodin intensivně magneticky michá při teplotě místnosti a nerozpustný materiál se odsaje přes fritu. Materiál na frítě se promyje postupně...

2-Deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264454

Dátum: 14.08.1989

Autori: Veselý Jiří, Česneková Barbara, Pískala Alois

MPK: C07H 19/12

Značky: výroby, způsob, 2-deoxy-5,6-dihydro-5-azacytidin

Text:

...s anorganickou či organickou kyselinou, se provádí roztokem alkoxidu alkalickéno kovu i V alkanolu s 1 až 4 atomy uhliku, s výhodou methoxidem sodným v methanolu.V dálšim je vynález bliže objasněn V přikladech provedení, aniž se na tyto jakkolivSměs kyseliny octové (5 ml) ą 2,2-dimethoxyptopanu (2 ml) se ponechá 24 hodin stát při teplote mistnosti V uzavřené baňce. Pak se přidá postupně práškový zinek (0,65 g) a 2-deoxy-3,5-di-o-p-to 1...

Pevné ložisko těžkých vrat vodních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264453

Dátum: 14.08.1989

Autor: Macaj Štefan

MPK: E02B 7/20

Značky: vodních, ložisko, pevně, zařízení, těžkých

Text:

...nádobou.Výhodou pevného ložiska podle vynálezu je dokonalé uložení a utěsnění koule, čímž je zabráněno vnikání vody do ložiska. Rovněž je výhodou nízký koeficient tření ložiska. Důsledkem je podstatné zvětšení spolehlivosti a životnosti ložiska při zmenšení energetických nároku na otáčení vrat. Výhodou je také možnost čištění ložiska při provozu, aniž by bylo nutno vyčerpat vodu z komory, protože mazací a vypouštěcí prvky ložiska jsou...

Hlavní pól elektrického stroje točivého s tvarovaným pólovým nástavcem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264452

Dátum: 14.08.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 1/08, H02K 1/14

Značky: točivého, pólovým, elektrického, tvarovaným, stroje, nástavcem, hlavní

Text:

...mezní velikost ň 3 pod špičkou pôlového nástavce, střed křivostl pólového oblouku leží na oso hlavního pôlu, přičemž poloměr křivosti ps je dán nerovnostispojnice lg středu §Výhodou je, že pro obvyklé poměry 53/5 ° 2 až 2,5 se lamely s maximálním lamelovým napětím ul vzdalují od kartáčů směrem k ose hlavního pôlu. max Nevýhodou je nárůst ztrát v železe zvláště při nižším zatížení stroje a poměrně vysoké špičkové lamelové napětí U 1 , i když...

Zařízení pro zakrytování stavěcího mechanismu podávacích válců zejména příčných dělicích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264451

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krofta Jaroslav, Rauner Jan

MPK: B23D 33/00

Značky: příčných, válců, dělicích, zařízení, stavěcího, zakrytování, mechanismu, zejména, nůžek, podávacích

Text:

...znázorněno na obr. 1 a 2 připojeného výkresu. Obr. 1 je nárysný pohled na celkové uspořádání zařízení podle vynálezu mezi dvojioemi podávacích váleů a obr. 2 půdorysný pohled na přední část spodního žlabového krytu s podélným vybráním.Zařízení podle vynálezu ssatává ze dvou nad sebou uspořádanýeh a částečně se překryvajících krytů Lg, łg, z nichž horní kryt gg, uspořádaný nad podélnym vybráním gg spodního žlabového krytu łg, je závěsnym...

Způsob výroby vápenaté soli kyseliny 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264450

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Ferenc Milan, Hrbata Jiří, Hájíček Josef, Michalský Jiří, Pihera Pavel

MPK: C07D 231/12

Značky: způsob, vápenaté, 1-fenyl-3-(4-chlorfenyl)pyrazol-4-yloctové, výroby, kyseliny

Text:

...chloridu cínatého. Směs se za mícháni zahřeje během 0,5 h k varu, přičemž dojde k rozpuštění pevné fáze. Po 2 h míchání za mírného varu se reakční směs ochladí, pevná látka se odfiltruje a promyje se 10 ml kyseliny octové. Ke spojeným filtrátům se přidá 250 ml chloroformu a 250 ml vody a po protřepání se vodná fáze oddělí a extrahuje 40 ml chloroformu. spojené chloroformové výtřepy se promyjí 2 x vodou (100 a 50 ml) a potom se extrahují 250 ml...

Zařízení pro zahušťování kapalných radioaktivních odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264449

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G21F 9/16

Značky: radioaktivních, zařízení, odpadů, zahušťování, kapalných

Text:

...e vstup § chladicího média a odparke je dále opatřena výstupem É do pece a výstupem 1 do jímky kondenzátu. To znamená, že kspalný rsdioaktivní odpad se nejprve přečerpá do cdparky, která je vyhříváns topným médiem s míchedlo je přepnuto na vysoké obrátky. Při tomto režimu se odpad koncentruje a brýdové páry z odparky odcházejí do kondenznčního systému odparky. Po ukončené koncentraci se do prostoru odpatky nadávkuje potřebné množství...

Rotační srovnávací viskozimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264448

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01N 11/14

Značky: viskozimetr, srovnávací, rotační

Text:

...toho měření hradného efektu je složité a je nutno je řešit poměrně složitým elektronickým zařízením. fUvedené nevýhody jsou odetraněny u rotačního erovnávacího vískozimetru podle vynálezu, r který je tvořen měřicí vrtulkou l, zasahující do měřicí kyvety 3, přičemž měřicí vřtulke l je upevněna na osičce g procházející ložiskem 1 a souose spojené 5 nádobkou § na zrovnávaně médium, do které zasahuje hnací vrtulka §, poháněná hnecím zařízením...

Potenciometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264447

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: H01C 10/06

Značky: potenciometr

Text:

...nevýhoda je odstraněna u potenciometru podle vynálezu, který se skládá z odporové desky a ocelové plenžety stejného tvaru jako odporovâ deska, pýičemž planžeta je upevněna rovnoběžně s odporovou doskou na jednom konci, izolovaně od odeorové desky a na protilehlé straně desky je umístěn posuvný magnet. Ocelové planžsta může být pokryta vrstvou uälechtilćho kovu jako je měä. Při posunovani permanentního mąqnetu se postupně...

Čidlo pro dálkové měření malých změn výšky hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264446

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01F 23/22

Značky: změn, dálkově, výšky, čidlo, hladiny, měření, malých

Text:

...a čidla citlivého na toto záŕení,kterě jsou upevněny na společně ose, přičemž jejich vzajemná vzdálenost i jejich vzdálenost vůči hladině se dá na této ose nastavit. zdroj záłení je umístěn pod hladinou a vlastní čidlo nad hladinou, takže zařízení zaznamenávápouze pohyb hladiny vůči čidlu bez ohledu na její absolutní výšku. Pŕedem nastavenou vzdálenost zdroje a čidla není nutno měnit, jestliže absolutní výška hladiny z provozních důvodů...

Polohové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264445

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01F 23/72

Značky: čidlo, polohové

Text:

...spolu úhel menší než 1800,které jsou na straně dovnitř úhlu potaženy elektricky vodivou vrstvou, přičemž se vodivé vrstvy na destičkách vzájemné nedotýkají a v takto vzniklé dréze je umístěna kulička, vyrobené z ťerromagnetického materiálu, která je v žádané poloze držena permanentním magnetem, umístěným na nevodivé straně destiček. Vodivé vrstva jedné 2 destiček může být přerušována drížkami. Celý systém kromě magnetu může být...

Věžová rozprašovací sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 264444

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: F26B 3/12

Značky: rozprašovací, sušárna, věžová

Text:

...je to, že vysušené jemné částice ulpívají na stěnách sušárny a podle druhu zprecovávaného materiálu mohou vytvářet těžko odstranitelné vrstvy. Další nevýhodou je to, že nejjemnější částíce jsou strhávány proudem vzduchu, procházejícím protiproudněsušârnou do odtahového potrubí, odkud musejí být periodicky odstrañovány.Uvedené nevýhody jsou odstraněny u věžové rozprašovací sušárny podle vynálezu, která je založena na tom, že na vstupu...

Terasový skleník

Načítavanie...

Číslo patentu: 264443

Dátum: 14.08.1989

Autor: Doležal Vojtěch

MPK: A01G 9/24

Značky: skleník, terasový

Text:

...a výdaje je snížení a převrácení poměru pěstební plochy a plochy pláště krytu, blížíoímu se hodnotě 21.Uvedené řešení umožní značnou energetickou úsporu, tj. minimálně 70 8 oproti klasickým krytům, nižší investiční náklady na skleníkový plášť, maximální zohledněni výběru lokality..Často problematické využívání rekultivací pro zemědělekou produkci se nahrazuje intenzivnímskleníkovým hospodářstvím. Lokality vhodné pro výatavbufkrytého skleníku...