Archív za 1989 rok

Strana 48

Způsob přípravy radioaktivního thymidinu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264522

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kolina Josef, Škodová Helena, Škoda Jan, Čulík Karel, Nejedlý Zdeněk, Filip Jiří

MPK: C07D 239/54

Značky: thymidinu, přípravy, radioaktivního, způsob, radioizotopem, značeného

Text:

...Bakteriální buñky se imobilizují v libovolném inertním nosiči, permeabilním pro akceptor i donory deoxyribosylových skupin a pro vzniklé reakční produkty.Způsob přípravy radioaktivního thymidinu dle předmětného vynálezu využívá skutečnosti,že v imobilizovaných bakteriálních buňkách použitých jako biokatalyzátory, jsou přítomny enzymy katalyzující přenos deoxyribosylové skupiny z T-deoxyribonukleosidů na thymin,a to thymidinfosforylasa...

Pásmový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264521

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hrníčko František

MPK: H01P 1/22

Značky: pásmový, filtr

Text:

...obě delší stěny vlnovodu 3 je nanesen návarek 4, jímž prochází z každé strany pojednom kolíku 1, 2. Prvý rezonanční kolik 1 má průměr d., zasahuje do vlnovodu 3 délkou l. a je realizován z materiálu s koeficientom teplotní délkové roztažnosti m. Druhý rezonačni kolik 2 má průměr dz, zasahuje do vlnovodu 3 délkou l a je realizován z materiálu s odlíšným koeficientem teplotní délkové roztažnosti a. Materiály koliků 1, 2, volime tak, abychom při...

Vosková modelová hmota k výrobě předtvarů pro stomatologii

Načítavanie...

Číslo patentu: 264520

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kůst Bedřich, Mach Vojtěch, Mejchar Bořivoj, Rous Stanislav, Urbánek Ladislav, Herell Josef, Jindra František

MPK: A61K 6/10, A61C 9/00

Značky: výrobe, stomatológii, modelová, vosková, předtvarů, hmota

Text:

...navrhnout složení voskové modelové hmoty, které by zaručovalo její dobré mechanické, chemicko-fyzikální a technologické vlastnosti, jako jsou tažnost,ohebnost, dostatečná stâlost, nízká přilnavost k lisovacím kovovým formám, snadná odstranitelnost z dutín keramických licích forem, probarvitelnost na libovolný bareyný odstin a minimální zbytková pružnost. Ukol je vyřešen voskovou modelovou hmotou, jejíž podstata vynálezu spočíva v tom, že...

Zařízení pro dávkování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264519

Dátum: 14.08.1989

Autor: Babka Karel

MPK: G01F 11/04

Značky: dávkování, zařízení, tekutin

Text:

...pohyb nasávání tekutiny v pracovním vá ckPříklad uspořádání zařízení pro dávkování tekutín do obalových nádob podle vynálezu je znázoměn na připojených výkresech, .kde na obr. 1 ukazuje schematicky zařízení v celkovémpohledu. obr. 2 příčný řez pracovním válcemDávkovací zařízení je uloženo na horizontálních tyčích 1 (obr. 1) pomocí základové desky 2. Horizontální tyče 1 slouží při kontinuálním chodu stroje jako horizontální vedení dávkovacího...

Zařízení pro přípravu methylesterů mastných kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264518

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kolovrat Oldřich

MPK: C11C 3/08

Značky: methylesteru, zařízení, přípravu, mastných, kyselin

Text:

...kdy má šlechtitel k dispozici malá množství semen. Uměrně vzniklá minimální spotřeba reagencií analýzy podstatně zlevňují a množství reagencií snižuje též množství vyvíjejících se toxických par, čímž podstatně klesá nebezpečí inhalace těchto par obsluhou. Zařízení dovoľuje v sériovém uspořádánízahřívat reakční nádoby ve společné tepelné lázni, čímž je podstatné snížena energetická spotřeba na jednu analýzu a energetická spotřeba vůbec je...

Způsob odtahu spalin z průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264517

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krajina Aleš, Bulina Vladimír, Kňura Jaromír

MPK: F23J 3/02

Značky: způsob, spalin, průmyslové, odtahu

Text:

...výkonech pece se dosáhne snížením,resp. í zastavením přívodu tlakového plynu do trysky ejektoru a současným zvýšením množství tlakového plynu do přívodu bez ejekčního účinku a tedy i eliminací účinků komína. Výhodou způsobu pro odtah spalín podle vynálezu je dále to, že nevyžaduje použití žádného pohyblívého regulačního členu pro spaliny, případně klapky nebo hradítka a že umožňuje konstrukcí odtahu a komína pro relativně nízké teploty...

Způsob úpravy metalurgické přísady

Načítavanie...

Číslo patentu: 264516

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novotný Eduard, Šula Jan, Kovalský Václav

MPK: C22C 35/00

Značky: úpravy, přísady, metalurgické, způsob

Text:

...k jejímu nedostatečnému využití. Při drcení přísady vzniká obtížné využitelný a zpracovatelný odpad.Cílem vynálezu je efektivní využití metalurgických přísad.Podstata vynálezu spočíva v tom, že metalurgická přísada se smísí s kovovým odpadem, načež se vzniklá směs působením tlaku upravuje do pevného tvaru.Upravená metalurgická přísada se nenalepuje na pánve, snadno se rozpouští a nedochází k jejímu odplavování se struskou. e možno zpracovat...

Pohon rotorového pásmového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264515

Dátum: 14.08.1989

Autori: Zmeškal Jaromír, Hučín Vladimír, Bartošek František

MPK: F16H 57/02

Značky: pásmového, rotorového, pohon

Text:

...pečlivou a obtížnou montáž. Přesto jsou ložiska při provozu namáhána značnými přídavnými silami, což je příčinou je CS 264 515 B 1A jich nízké životnosti. Další nevýhodou je po třebné velká hmotnost rámu stroje a nutnostpevného ukotvení do základu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje pohon rotorového pásmového lisu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že závěsná převodovâ skříň je opatřena dutým výstupním hřídelem pro navlečení na...

Zařízení k přesnému dělení tyčových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264514

Dátum: 14.08.1989

Autori: Máčel Přemysl, Stassel Ladislav

MPK: B21D 43/00

Značky: tyčových, přesnému, polotovarů, dělení, zařízení

Text:

...čepy 43, které jsou svými konci zasunuty do otvorů tyče 37 a kyvné tyče 38. Tyč 37 s kyvnou tyčí 38 jsou pro zvýšení tuhosti navzájem spojeny spojovacími šrouby 52 s jednou nebo dvěma zpevñujícími příčkami 51. Dva svislé čepy 43 jsou kyvně uloženy v manipulačním ramenu 15 a dva svislé čepy 43 jsou kyvně spojeny s upínací deskou 44, přičemž středy vzájemné rovnoběžných svislých čepů 43 jsou ve vzdálenostech odpovídajících pravoúhlému nebo...

Syntetický referenční materiál pro kalibraci analyzátorů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264513

Dátum: 14.08.1989

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: referenční, syntetický, způsob, kalibraci, materiál, přípravy, analyzátorů

Text:

...10 mg. Podstata způsobu připravy syntetického referenčního materiálu, při kterémse do kovového kelímku - nosiče přidá 10 až 2. 10 procent hmotnostních síry ve formě roztoku síranu draselného definované sloučeniny síry a roztok se vysuší, spočívá v tom, že po vysušení roztoku se přidá do kelímku kovová tavicí přísada, například železo, cín nebo měď,s nízkým obsahem síry 0,1 až 0,5 ppm v množství 0,5 až 2 g a kelímek se uzavře.Při použití...

Roštový chladič slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264512

Dátum: 14.08.1989

Autori: Macůrek Ivan, Steigerwald Karel

MPK: F27B 7/38

Značky: chladič, slínku, roštový

Text:

...rozšířený otvor mezi vyztužovacími žebry nosiče roštnic posunutím vyztužovacích žeber do stran. obr. 2 znázorňuje toto rozšíření otvoru mezi vyztužovacími žebry vynecháním vyztužovacího žebra mezi dvěma těmito otvory a posunutím vyztužovacího žebra mezi dvěma těmito otvory a posunutím vyztužovacích žeber do stran, CS 264 512 B 1obr. 3 ukazuje výměnu vadné roštnice nacházející se přímo nad rozšířeným otvorem mezi vyztužovacími žebry, a obr....

Bezpečnostní poval svislých důlních děl a šachtic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264511

Dátum: 14.08.1989

Autori: Gavor Milan, Winkler Rudolf, Renner Jaroslav

MPK: E21D 5/12

Značky: svislých, důlních, poval, bezpečnostní, šachtic

Text:

...z obr. 5 nakreslený v řezu vedeném V rovině B-B. Obr. 7 znázorňuje umístění celistvého povalu v jámě nad prohlubovaným patrem hlubinného dolu. Obr. 8 znázorňuje umístění děleného povalu kaskádovitě umístěného v jámě u provozního patra.Bezpečnostní poval má nosnou základnu 1 jako všechny dosud známé povaly zhotovené zejména při prohlubování jam hlubinných dolů. Nosnou základnou 1 tvoří pravidla ocelové konstrukce, jak znázorněno na obr. í a 5,...

Zapojení bezkontaktního magnetoelektického zapalovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 264510

Dátum: 14.08.1989

Autor: Gabrhelík Emil

MPK: F02P 1/08

Značky: systému, zapojení, bezkontaktního, magnetoelektického, zapalovacího

Text:

...9 (na obrázku označen tečkou,rovněž jako začátky všech ostatních vinutí použitých v zapojení) je spojen s anodou tyristoru 13, s anodou třetí diody 14 a začátkem primárního vinutí 16 a sekundárního vinutí 17 transformátoru. Konec nabíjecího vinutí 9 je spojen s katodou tyristoru 13, s katodou třetí diody 14 a koncem primárního vinutí 16 transformátoru. Konec sekundárního vinutí 17 transformátoru je spojen s druhou elektrodou 18 svíčky, jejíž...

Zařízení pro zatlačování prefabrikovaných pružných těsnicích vložek do spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 264509

Dátum: 14.08.1989

Autori: Poul Jan, Jarolím Bohumil, Nekvinda Vladimír

MPK: E01C 11/10

Značky: těsnicích, prefabrikovaných, vložek, spár, zařízení, zatlačování, pružných

Text:

...kol a otočně uloženým zatlačovacím kolečkem, které je tvořeno vyměnitelným profilovaným kotoučem-sevřeným souose mezi díly dvoudílné rolny, přičemž každý díl je na obvodu opatřen pojezdovou přírubou a oba díly jsou vzájemné rozebíratelně spojený, například pomocí svorníkú.Výhodou vynálezu je, že zařízení je velmijednoduché, lehkć a snadno přenosné a umožňuje výměnu proíilovaného kotouče za jiný a tím je umožněno používat zařízení i pro...

Způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro imunoenzymatickou a radioimunologickou metodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264508

Dátum: 14.08.1989

Autori: Svoboda Ivan, Macura Břetislav, Franz Jaroslav, Dedek Ladislav

MPK: G01N 33/53

Značky: antigenů, přípravy, způsob, virové, metodu, radioimunologickou, imunoenzymatickou, leukózy, skotu

Text:

...splňuje antigen připravený podle vynálezu. Podstatou vynálezu je způsob přípravy antigenu virové leukózy skotu pro ELlSA (imunoenzymatickou) a RIA (radioimunologickou) metodu diagnostiky, kde se ke kultivaci buněčné linie, infikované virem leukózy skotu, používá sérum prostě nespecifických inhibitorů V koncentraci 5 až 10 objemových při teplote 35 až 38 °C po dobu 2 až 6 dnů. Po sklizni viru se dále čistí tím, že se odstraní bunky z média a...

Zařízení pro izolaci, krátkodobou konzervaci a nekrvavý přenos embryí u skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264507

Dátum: 14.08.1989

Autori: Holý Lubomír, Škarek Ladislav

MPK: A61D 7/02

Značky: prenos, nekrvavý, konzervaci, zařízení, embryí, skotu, krátkodobou, izolaci

Text:

...sliznice, což ovlívñuje negatívne přežívání embryí.Podstata zařízení pro nekrvavý přenos, ísolace a krátkodobou konzervací embryí u skotu,zaleží v tom, že jej tvoří míkromanipulátor s injekční stříkačkou, opatřenou odhrotovanou injekční jehlou, na níž je nasazena dlouhá tran CS 264 507 B 1 2sparentní embryonační hadička zakončena netoxickou plastickou kapílárou, v této sestavě se provádí umístění embrya do netoxícké kapíláry pod...

Nosič na bázi celulózových vláknitých útvarů pro aplikaci látek fumigací a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264506

Dátum: 14.08.1989

Autori: Veselý Vladimír, Jahoda Jaroslav, Bacílek Jaromír, Kacafírek Stanislav

MPK: A01N 25/08

Značky: vláknitých, bázi, celulózových, fumigací, výroby, způsob, útvaru, aplikaci, nosič, látek

Text:

...Dále obsahuje látky ovlivňující proces hoření, např. dusičnan nikelnatý, dusičnan měďnatý a kobaltnatý. Látky regulační jsou dusičnany kovů alkalickýcb zemín nebo látky působící jako akumulátory tepla, minerální soli stabilní do 1 000 °C, polykřemičitany alkalickýcb kovů.Výhoda nosiče dle vynálezu je v tom, že neobsahuje látky reagující za studena se složkamí přípravků běžných pro ochranu rostlin. K aplikaci na nosič dle vynálezu jsou...

Prostředek inhibující xanthinreduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264505

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kalina Čestmír, Ponert Jiří, Potáčová Miloslava, Jarý Jiří

MPK: C07C 65/10, A61K 31/60

Značky: inhibující, prostředek, xanthinreduktázy

Text:

...který je tvořen sloučeninou vzorcekde X je anorganický nebo organický kation.Vynález může být využít v lékařské diagnostice a v onkologii. Rovněž je perspektivní v oblasti biotechnologie a genovém inženýrství.Prostředek podle vynálezu se objasňuje v dále uvedeném příkladuU sodné soli kyseliny N-acetyI-para-aminosalicylové byl autory vynálezu objeven inhibující účinek na xanthin reduktázy. Ke stanovení byla užita standardní metodika Ustavu...

Rozebíratelné plechové bednění střech a stropů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264504

Dátum: 14.08.1989

Autori: Szlauer Jiří, Szlaur Karel

MPK: E04G 11/14, E04B 5/40

Značky: střech, bednění, plechové, stropů, rozebíratelné

Text:

...bednících dílců žcbírkové desky. jejich poloha se stabilizuje na dolní straně navařenými pruty, které současně rozpírají lemy žlabových dílců proti tlakům čerstvého betonu Na horní straně mají vyrâžecí trny pro odbedňovâní.Vyšším účinkem je, že žlabové dílce vytvâřejí volný prostor pro obetonovâní ocelových nos, kotvení, třmínkové výztuže pro přenášení namáhání ve smyku event. u velkých rozpětí také v hlavním tahu. Vzniká statický...

Způsob přípravy enantiomerního páru alfa-kyanobenzylesterů cyklopropankarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264503

Dátum: 14.08.1989

Autori: Král Vladimír, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Stibor Ivan, Drahoňovský Jan, Veselý Ivan, Závada Jiří, Dvořák Dalimil, Kadeřábek Vladimír, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 59/00

Značky: alfa-kyanobenzylesterů, přípravy, kyselin, páru, způsob, enantiomerního, cyklopropankarboxylových

Text:

...a aromatických uhlovodíků, nebo též lze pracovat bez rozpouštědla. Pro zvýšení katalytické aktivity V některých rozpouštědlech je výhodné použít anorganický nosič fluoridového katalyzátoru s velkým povrchem (například ky sličník hlinitý).Při způsobu přípravy podle vynálezu není třeba vycházet z čistého enantiomerního páru a-R,1 R,3 R a-S,1 S,3 S e výhodné vycházet ze směsi enantiomerníc párů a-R,1 R,3 R 0 Ls,1 s,3 s a a-S,1 R,3 R a-R,1 S,3...

Zapojení zejména vnějšího osvětlení dvoustopého motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264502

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jordan Bohuslav

MPK: B60Q 9/00

Značky: zapojení, osvětlení, vozidla, dvoustopého, zejména, vnějšího, motorového

Text:

...silničního provozu.Příklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, představujícím na obr. 1 základní blokové schéma zapojení s uplatněným vynálezem a na obr. 2 alterna CS 264 S 02 Bltivní provedení blokového schéma z obr. 1. zapojení podle vynálezu sestává z hlavníhookruhu 1, v němž jsou za sebou zapojeny zdrojsvětlo 5, tvořené například vnějším parkovacím osvětlením motorového vozidla. l( tomuto hlavnímu...

Zařízení ke zpracování druhotných biologických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264501

Dátum: 14.08.1989

Autori: Karas Jaromír, Rosíval František, Julínek Pavel, Podmela Ladislav, Horký Vladislav

MPK: A23N 17/00, A23K 1/10

Značky: druhotných, zpracování, surovin, zařízení, biologických

Text:

...suroviny a v dolní části tohoto dna 21 je upraveno vyhrnovací hrdlo 26 pro odstraňovaní nezpracovatelných zbytků a cizích předmětů. Podobné na zadním dnu 1 je vně uprostřed připevněno ložiskové těleso 27 a v olemovaném osovém otvoru tohoto dna 1 je souose vytvořena zadní ucpávka 24 pro otočný rozváděcí čep 5 bubnového míchadla v dolní části zadního dna 1 pak je upraveno výstupní hrdlo 12 pro odvod zpracované biologické suroviny. Dále jsou na...

Kvarterní soli N-(3-dimethylaminofenyl)methakrylamidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264500

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C07C 103/70

Značky: způsob, jejich, kvarterní, přípravy, n-(3-dimethylaminofenyl)methakrylamidů

Text:

...izoluje surový trimethyl(3-methakrylamidofenyl)amoniumjodid (0,80 q, tj. 94,18 výtěžek), který se čistí extrakoi benzenem. Teplota táni získané kvarterni soli odpovídá 19 s až 19 s °c.Stejným způsobem jako v přikladu 1 vznikne za 24 hodin z 0,89 g (4,36 mmol) N-(3-dimethylaminofenyl)methakry 1 amidu a 1,05 q (8,68 mmol) allylbromidu ve 4,5 cm 3 acetonu 1,23 g(86,6 Výtěžek) dimethylallyl(3-methakrylamidofenyl)amoniumbromidu. Po extrakci...

Pryžokovový panel železničního přejezdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264499

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hanka Jaromír

MPK: E01C 9/04

Značky: železničního, přejezdu, pryžokovový, panel

Text:

...V tom, že tvoří nehlučný, oděru a povětrnosti odolný díl přejezdové konstrukce. zlepšuje životní prostředí a celkovou úroveňželezničního přejezdu. Vedení ve tvaru obráceného písmena U vytvorené na spodní části paneluv příčném řezu kolejiště vyztužene ocelovým plechem sledujícím tvar tohoto vedení zapadá do spodní zpravidla ocelové konstrukce a zachycuje síly od brzdění a záběru silničních vozidel. Zvýšení adheze silničních vozidel k...

Horizontální hydraulický lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 264498

Dátum: 14.08.1989

Autori: Michalisko Ján, Margeta Konštantin

MPK: B30B 12/00

Značky: horizontální, hydraulický

Text:

...l je protilehle tlačnému hydromotoru lll upevněný přímočarý podpěrný hydromotor lll. Pístní tyč lg tlačného hydromotoru lll i podpěrněho hydromotoru lll má společnou podélnou osu Q. Na volném konci pístní tyče lg tlačného hydromotoru lll i na volném konci pístní tyče lg podpěrného hydromotoru lgl je upevněna vodicí deska lgl, opatřená vodicími tyčemi lgg. Vodicí tyče lg vodioich desek lgl jsou vedeny ve vodicích otvorech...

Hydropneumatický tlumič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264497

Dátum: 14.08.1989

Autori: Andrlík Vladimír, Vávra Miloslav

MPK: F16F 9/06

Značky: hydropneumatický, tlumič

Text:

...provedení. Průběh zpětného hydraulického útlumu starého provedení je znázorněn tečkovanou kłivkou, tenká plná krivka značí průběh zpětněho hydraulického útlumu u nového provedení. Vliv protitlaku znázorňuje čerchovaná křivka. Křivka hydraulického útlumu při zasouvání zůstává zachována v obou případech, není proto zakresiena.Příklnd řešení podle vynálezu je znázorněn na obr. 2, 3, 4, 5.Válec l má ve své střední části vedení lg, ve kterém se...

Způsob přípravy 2-chlorbenzthioamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264496

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kaláb Jiří

MPK: C07C 153/05

Značky: 2-chlorbenzthioamidu, přípravy, způsob

Text:

...Po skončení reakce se reakční omše naleje do ledové vody. Vzniklá bílá sraženina se rozmíchá a pak zfiltruje. Produkt se promyje vodou a suší při teplotě míatnosti ve vakuové sušárně. Rozpouštědla se regenerují rektifikací za normálního tlaku nebo za vakua.V porovnání e dostupnýml způaoby thioamidece, které byly aplikovány na p-chlorbenzonitrilse vyznačuje nový postup jednoduchým způsobem provedení, bez zvláštních požadavků na aparaturní...

Těleso armatury, zejména šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264495

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dohnal Václav, Gočál Milan

MPK: F16K 27/10

Značky: těleso, šoupátka, armatury, zejména

Text:

...znázorněn na přiložaném výkresu, který představuje podélný řez tělesem.Těleso armatury podle vynálezu sestava ze sedlové části l se vstupním hrdlem ll a výstupním hrdlem lg a z vodicí části g. Sedlová část L má kolem otvoru lg pro uzavírací klín vytvořený nákružek 3 opatřený na vnější obvodové plošo vnějším závitem gl. Vodicí část 2 tělesa je tvoŕena přírubovým nástavcem 1, jehož vnitřní průměr je shodný s vnitřním průměrem nákružku 3. V...

Zařízení k provlečení pomocného tažného lanka kanálkem pro uložení předpínacího kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264494

Dátum: 14.08.1989

Autor: Somora Karol

MPK: E04G 21/12

Značky: předpínacího, provlečení, kanálkem, zařízení, tažného, uložení, lanka, pomocného, kabelů

Text:

...snadné, stejně jako následné protsłení silného tazného lane pmocí pomocného tažného lanko. Tažné lano pak dokáže do kanálku uložit kabel sestavený te dvanúcti i více ptedpínacích lan, přičemž jednotlivú lane není nutno splétat do jednotné tvarovenáho kabelu. Lena mohou být uložena libovolně, neboř je lhostejná v jakém pořadí jsou na tom kterém konci kotvena. Před navlěkáním je výhodné opatŕít pžedpínací lans práškovým mazivem. využitím...

Prefabrikované schody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264493

Dátum: 14.08.1989

Autor: Groch Marian

MPK: E04F 11/14, E04F 11/00

Značky: prefabrikované, schody

Text:

...orientovsnými płedními hransmi. Tyto stupně jsou samostatné neseny tyčovými nosnými prvky 3. Smíšenočará schody se skládsjí ze schodištových stupňů l a tyčových nosných prvků 3 stsjnćho tvarového 1 konstrukčního řešení. součástí príkladného řešení je 1 podesta g upovněná k tyčovým nosným prvkům 2. sousední schodiätové stupně l se vzájemné částečně pžekrývají, přičemž přední hrany schodišłovýoh stupňů l a podest Q svírsjí úhel 0 až 30...

Stavěcí mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264492

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vencel Miroslav

MPK: E01D 11/00

Značky: mechanismus, stavěcí

Text:

...vzájemné protilehlých stranách přesazeně tak, že k zubu na jedné straně hřebene je přivráceno vybrání mezi zuby na jeho druhé straně a podle ozubení na ozubeném hřebenu jsou na tŕmenu vytvoreny ozuby.Výhodou stavěciho mechanizmu podle vynálezu je snížení stavěcího stupně délky lane na polovinu ronteče mezi zuby na jedné straně ozubeného hřebene, možnosti jeho pootočení o lB 0 ° kolem podélná osy před zaklesnutim do ozubů třmene.Stavěcí...

Vestavěný výparník čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264491

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kopecký Ladislav

MPK: F28D 5/00

Značky: čpavku, vestavěný, výparník

Text:

...aparátu, což při jeho krátkodobám využití je značne neekonomické. Aparát podléhá předpisům o tlakových nádobách a musí splňuvat požadavky na volbu materiálu, konstrukcí, výstroj, výrobu a zkoušení.Uvedená nevýhody jsou odstraněny výparníkem čpavku umístěným V záaobní nádrži kapelního ěpavku, podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že dolní část nádrže je opatřena trubkovou vestavbou pro pŕedání výparného tepla se vatupním a výstupním...

Zapojení ventilového rozváděče pro zabránění samovolnému sjetí beranu hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264490

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bořil Josef, Kasal Jan, Suchý Karel

MPK: B30B 15/18

Značky: hydraulického, beranu, samovolnému, ventilového, zapojení, rozváděče, sjetí, zabránění

Text:

...ventilu ll, dále pak na prostor nad sedlem pomocného ventilu rozváděče lg. Řídicí prostor g pomocného ventilového rozvaděče lg je přes elektromagnetioky ovládaný rozvaděč lg spojen s prostorem nad sedlem hlavního ventilového rozváděče Q a s odpadní větví lg, na kterou je napojen rovněž prosakový prostor (15) pojistného ventilu ll. Prostory nad sedlem pojistného ventilu ll a pod sedlem pomocného ventilového rozváděče lg jsou vzájemně...

Způsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264489

Dátum: 14.08.1989

Autori: Fiala Jiří, Beránek Jan

MPK: C07C 69/54

Značky: výroby, způsob, metylmetakrylátu

Text:

...rozpouití v organické tázi. síran železnatý zajištuje inhibici polymerace zejména pri amidsci. Płíznivě se zde projevuje také jeho působení na potlačení vedlejäích reskcí, které je zřejmě 2 porovnání kvalitstivnich analýz na tenkých vrstvách. Musí však být zajištěno. aby použitá surovina obeahovele jen zanodbetelné množství síranu železitého nebo aby nedošlo k jeho kvantitativnímu vzniku přímo při reekci oxidací prítomných vzdušným...

Způsob přípravy termostabilních disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264488

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přikryl Josef, Vyskočil František

MPK: C09B 29/036

Značky: barviv, termostabilních, disperzních, přípravy, způsob

Text:

...roztoku diaaoniově soli nechá přitéci roztok pasivni komponenty připraveny rozpcuštěnim 58 dilů draselně solí 1-ety 1-3-kyan-4-màty 1-6-hydroxy-2-pyriâonu v 250 dilech vody. Výsledná pH reakce lze otupit přídavkem 350 dílúroztoku 2,5 N octanu sodného. Poté se micha 2 hodiny, vyhřeje se na a 5 °c, při této teplotěse drží 15 minut, horké se odsaje a promyje 100 díly studené vody do nentrální reakce a ztráty reakce na chlcridově ionty.Výtěžek...

Podepírač výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264487

Dátum: 14.08.1989

Autori: Benda František, Tvrdý Miloslav, Doležal Josef, Mašina Ivan, Hořínek Karel

MPK: E01C 23/04

Značky: podepírač, výztuže

Text:

...výškových poloh v cementobetonovém krytu. Tím dochází k výraznému zvýšení pevnosti pokládaného krytu, jehož tloušiku lze značne omezit při dodržaní požadované únosnosti. Podepírač výztuže umožňuje podstatné snížení praonosti výroby. zmenšuje se spotřeba betonâřeke směsi, nákladů ne její zpracování a zejména nákladů na prepravu.kameniva a oementu. zhotovený kryt je odolnějäí proti vzniku trhlin a zejména proti jejichNa schemetickém vyobrazení...

Způsob přípravy chloridu kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 264486

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Milan

MPK: C07C 63/36, C07C 63/34

Značky: kyseliny, přípravy, způsob, 3-hydroxy-2-naftoové, chloridů

Text:

...například v toluenu za katalýzy dimethylformamidem, který je předmätem vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jako promotoru reakce se použije oxidu železa, například oxidu železnstého, oxidu železitého nebo oxidu železnatoželezitého a/nebo směsi oxidů železa v množství 0,000 01 až 10 hmotnostních , vztaženo na násndu dimethylformamidu.vysvětlení zvýšené aktivity směsného katalyzatoru je pravděpodobně takové, že nejdřívevzniká...

Rozebiratelný spoj prvků stejného příčného průřezu, zejména trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264485

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kokeš Vlastimil, Holík Oldřich

MPK: E21B 17/08, F16L 37/08

Značky: zejména, příčného, stejného, rozebíratelný, prvků, průřezu

Text:

...výhodou zámku podle tohoto vynalezu je jeho jednoduchá výroba, například ne obráběcích strojích běžného typu a parametrů. Dale je možná upravit těsnění ve spáłe mezi stěnami spojovacích prvků proti případnámu vnikúní vody spod. Je tá možnŠ~vnější konec spodní strany zámku klínovitě zułovat tak, aby se usnadnilo jeho vnikaní do země.Na přiloäaném výkresu je zndzorněno schéma provedení zámku podle tohoto vynálezu. Na obr. 1 je pohled, na...

Lepivá kompozice pro laminování plošných textilií papírem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264484

Dátum: 14.08.1989

Autori: Walter Otokar, Hanus Pavel, Buchar Josef, Koudelka Zdeněk

MPK: D06M 15/263

Značky: plošných, kompozice, lepivá, papírem, laminování, textilií

Text:

...polymerů, vinylacetátskrylátových kopolymerů a etylenvinylacetátových kopolymerů, určená k přímemu nanáäení ne plošné textílie zítěrem,vyznačená tím, že obsahuje vždy hmotncstně 15 až 98 S vodná disperze kopolymeru A, 2 až 20 Q vodného roztoku kopolymeru B a 0 až 83 S vodné disperze kopolymeru C, pričom roztok neho disperze obsahuje vždy 20 až 60 3 suäiny a kopolymer A má složení 27 I styrenu. 59 I butylakrylátu, 10 S metakrylamidu, 3 3...

Způsob přípravy N-(2-chlorbenzoyl)-4-chloranilidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264483

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kvis František

MPK: C07C 103/75

Značky: přípravy, způsob, n-(2-chlorbenzoyl)-4-chloranilidu

Text:

...následných stupňů syntézy tak, že musí být e vysokými ztrátami čistěny.Vynález se týká způsobu prípravy N-/2-chlorbenzoy 1/-4-chloranilinu acylscí 4-oh 1 cranilinu 2-chlorbenzoylchloridem v prostředí toluenu za prítomnosti organické báze, s výhodou pyridinu V redukčním prostředí. To se udržuje přitomností hydrogensiřičitanu neho pyrosiřićitanu eodného v reakčni směsi. Takto připraveny enilid se použije pro Friedel-craftsovu reskci,...