Archív za 1989 rok

Strana 47

Způsob měření elektrického proudu v elektrolytu galvanické lázně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264562

Dátum: 14.08.1989

Autori: Landa Václav, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav

MPK: G01R 19/14

Značky: provádění, lázně, elektrického, proudu, způsobu, galvanické, měření, zařízení, tohoto, způsob, elektrolytu

Text:

...vstupem obvodu pro vyhledávání extrěmu a zároveň s prvním vstupem záznamového zařízení, jehož druhý vstup je spojen s výstupem snímače úhlu natočení. Výstup obvodu pro vyhledávání extrěmu je spojen se záznamovým vstupem záznamového zařízení. Obvod pro vyhledávání extrému a záznamové zařízení je tvořeno mik ropočítačovým systémem.Výhodami způsobu a zařízení podle vynálezu je rychlé a snadné určení rozložení oroudověho pole, zejména v...

Povlak pro ochranu elektronických součástek a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264561

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bartoň Karel, Zadák Zdeněk, Kušnierik Ondrej, Hanzlíček Dalibor, Vank Jaromír

MPK: H01C 1/02

Značky: zhotovení, způsob, povlak, ochranu, součástek, elektronických

Text:

...vlhkosti, zlepší se hodnoty průrazného napětí Q vzhled povlaku. Podstata způsobu zhotovení povlaku spočívá v tom,že nanesené vrstvy tmelu se vytvrzují 10 až 120 minut při teplotě 50 °C až 450 °C appo zchladnutí poslední vrstvy se utěsňujíl až 5 násobným nanesením methyltriethoxysilanu, částečně hydrolyzovaného 30 až 95 vody stechiometricky potřebné pro úplnou hydrolýzu ethoxyskupin, a vytvrzením těsnicích vrstev při teplotě 3.0 °c až 3...

Způsob úpravy síry pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264560

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: úpravy, způsob, účely, síry, zemědělské

Text:

...Vyrobené síra podle vynáleĺdzu je vlastně síra dokonale smoěená kapalnou nebo tuhou fázís ve 1 kým.povrchem. Takto upravená síra má vysokou biologickou účinnost a rostlĺnám neškodí. f Přiklad 1Prášková síra se taví s močovinou na teplotu nad bodem tání sírm až se dosáhne podstatného odvzdušnění a odplynění síry a její roztavení. Působením ultrazvuku se odstraní poslední zbytky plynu a současně nastává desíntegrace kapalně síry, která ve...

Způsob výroby bioaktivní síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 264559

Dátum: 14.08.1989

Autor: Dubský Hanniel

MPK: C01B 17/02

Značky: síry, výroby, bioaktivní, způsob

Text:

...łrcjmocné alkoholy, cukry atd. Chlazením roztoku či taveniny za působení ultrazvuku se dosahuje toho, že po zchladnutí se síra vyskytuje ve formě kuliček. Velikost kuliček je funkcí teploty,použité pomocné kapalně fáze, intenzity a kmitočtu desintegrátoru a chlazení, Vyrobené síra podle vynálezu je vlastně síra dokonale smočená kapalnou nebo tuhou fází s velkým povrchem.Bioaktivní síra připravená podle vynálezu je vbodná pro použití v...

Způsob odstraňování oxidu uhličitého, chemicky vázaného jako uhličitan stříbrný v katodové směsi stříbrozinkových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264558

Dátum: 14.08.1989

Autori: Koller Aleš, Fiedlerová Jana, Tihon Josef

MPK: H01M 4/04

Značky: oxidů, uhličitan, chemicky, odstraňování, uhličitého, způsob, směsi, vázaného, katodové, stříbrozinkových, stříbrný, článků

Text:

...se temperuje od BO °C do 220 °C po dobu O,l až 100 hodin. Příprava katodové směsi je jednoduchá a účinně je dosaženo čistoty směsi. Nedochází tak k znehodnocování katodové směsi.ý v katodové směsi stříbrqzinko s 0 5 h u . J B .d.i i x 3 n . i al a 3 S .ü a VC .l Sc 1 m .K T Z O 2 c n .l .Ľ .Tu e O WW wv »L 1 D O ,Vw uH 4.4. v l .i 1 en z .V v ,l x n. i O a .n c mo C o mm 0 r c . nu . a u .l T .l h m .Ď .J .n ,va .Ľ u .J C O D G m 3 k C 3 n...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264557

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dočkal Petr, Exner Rudolf, Baum Zdeněk, Ráček Vladimír, Friml Zdeněk

MPK: C14C 3/06

Značky: směs, samobazifikující, činění, usní

Text:

...obsahují hořečnaté so 1 e,a vlivem tepelného opracování při teplotách do 1 700 °C dojde u nich ke spékání jednotlivých částeček kysličníku hořečnatého. Tím se při zachování vysoké čistoty kysličníku hořečnatého zpomalí jeho působení jako látky vážící aciditua průběh hodnoty pH V činící lázni připravované ze směsi podle vynálezu je příznivější pro lepší využití chromitých solí a zvýšenou kvalitu vyrobených usní.Tato zvýšená kvalita se...

Způsob zpracování olovářských úletů obsahujících chlór a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264556

Dátum: 14.08.1989

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C22B 7/02

Značky: obsahujících, chlor, olovářských, zařízení, způsobu, způsob, provádění, úletů, tohoto, zpracování

Text:

...při teplotách 500 až 800 C. Podstata vynálezu spočívá V tom, že vzniklý pražencc, který se louži vodcu a umožňuje získat koncěntrované roztoky chloridu vápenatého.Zařízení pro louženi pražence podle vynálezu sestává 2 nejméně jedné rotační nádoby, do které je etředovým otvorem na jednom konci zasunut hrabkový dopravnik určený pro vynáěení pevné fáze z rotační nádoby, jehož žlab je upraven pro přívoduloužídla, kde na opačné straně rotační...

Skříň pro řídicí systémy technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264555

Dátum: 14.08.1989

Autori: Smrček Karel, Röschel Miroslav, Hudec Pavel, Undus Stanislav, Nakládal Leoš

MPK: H05K 5/00

Značky: technologických, řídící, procesu, skříň, systémy

Text:

...je znázorněn příklad provedení skříně podle vynálezu.Na ob. l je znázoxněn bokorys a na obr. 2 nárys skříně řídících systémů, na obr. 3 je pohled V půdorysu. Uspořádání chladící jednotky je znäzórnšno na obr. 4. Na obr. 5 je pohled na xanžíxovací pole a na obr. 6 řezy skříní v místech ventilačních jednotek a držáku systémových kabelů.Ve výklopném rámu g s aretací v otevřené poloze, který je otočnýv čepech odpružených pryžovými členy jsou...

Zařízení k měření vlhkosti kontinuálně sušeného pásu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264554

Dátum: 14.08.1989

Autor: Přibyla Lubomír

MPK: G01N 25/56

Značky: pásu, vlhkosti, kontinuálně, sušeného, materiálů, zařízení, měření

Text:

...vyhodnocovací jednotce, jejíž výstup je napojen na indikátor vlhkosti pásu. VVýhodou zařízení podle vynálezu je jeho praktická nezávislost na vlastnostech sušeného materiálu, např. na barvě,složení, struktuře. Další výhoda spočíva v možnosti použít zařízení k plynulé regulaci rychlosti sušení, popř. k optimalizaci režimu sušičky a v neposlední řadě je výhodou jeho nízká pořizovací cena. VPříklad provedení zařízení k susení průběhu vlhkosti...

Radiální výplet kol závodních bicyklů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264553

Dátum: 14.08.1989

Autor: Mrnůštík Josef

MPK: B60B 1/04

Značky: bicyklu, závodních, výplet, radiální

Text:

...je upevnčna ve středu náboje kola a zbylý počet drátů je upevněn radiálně V bocích náboje kola. VPředmétcm vynálezu se docilí při jízdě na bicyklu menšina aerodynamického odporu vzduchu. V důsledku menší st 3 čné plochy pohybujícich se částí, které nejsou kryty plochou pneumatiky a ráfku kola, poněvadž polovina počtu drátů výplatu je umístěna za plochou áfku a pneumatiky otáčejícího se kola.4 Na výkrese je znázorněn v pohledu S částečným...

Způsob pletenotkaní na pletenotkacím stroji a pletenotkací stroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264552

Dátum: 14.08.1989

Autori: Mohelnický Josef, Žid Jaromír, Jíša Miloslav, Zmatlík Václav, Tlapa Bohumír

MPK: D04B 39/06

Značky: stroji, způsobu, pletenotkaní, způsob, pletenotkací, stroj, provádění, pletenotkacím, tohoto

Text:

...strojiUvedené podmínky v ooôstatš splňuje způs d TOŠILpo celé jeho čířce dvojtgy, ktoré se vzájemné eco ii v ognovgj0 tenotkacím stroji, nodle ktorého se .pupletařeke vazbš ą provozujl e osnovnímí nitçmi ve tkulcovské vüwíení tkolcov který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se při výt1 I . V 3 ~, ą. . exe VlCQVZhE vozb u ąlesoon ovma Za sebou násleqggjgíml cnům n J x, -g, m, ,v 41 . v-Kr .M .~ ~ « -.-v Hlml u toą mi ,qnyl oody,...

Zařízení pro průběžné nanášení antikorozní vrstvy na ocelové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264551

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vach Vladimír, Štulc Václav, Krabec Miroslav, Matyáš Vladimír, Šváb Roman

MPK: C23F 15/00

Značky: ocelové, nanášení, vrstvy, průběžné, antikorozní, pásy, zařízení

Text:

...je ke stojanu upevněna přítlečnou pružinou a přes regulační ventil, čerpadlo,nepojene na zásobní nádobu opetřenou topným telesom.Dle výhodného provedení je čep horního válce ve stojanu uložen na vačceaVýhodou zařízení podle vynálezu je, že umožňuje průběžné nenášení protikorozní vrtsvy na ocelové pásy, např. olejové ochranné vrstvy, přičemž výsledný nanesený povlak je spojitý, rov- noměrný a v žádaně regulovetelné tlouštce. Použitím...

Způsob kontinuálního protiproudného praní butanolických nebo isobutanolických roztoků N-substituovaných derivátů methylakrylamidu nebo methylmethakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264550

Dátum: 14.08.1989

Autori: Heyberger Aleš, Pařízek Rudolf, Procházka Jaroslav

MPK: C07C 103/60

Značky: methylakrylamidu, butanolických, roztoku, methylmethakrylamidu, protiproudného, kontinuálního, způsob, isobutanolických, derivátů, praní, n-substituovaných

Text:

...teprve propírán vodou. Tento způsob provedení je nevýhodný zejména z časových důvodů. Tvoří se velmi obtížně dělitelně emulze, jejichž separace na vodnou a organickou vrstvu trvá dlouho.Proto byly navrženy i způsoby vypírky za použití roztoků neutrálních solí, které zrychlují v důsledku zvětšení rozdílu specifických hmotností obou fází jejich dělení.Jediný způsob rafinace využívající kontinuální způsob provedení a to taktéž při výrobě...

Zařízení pro utěsnění vnitřního prostoru tělesa uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 264549

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav

MPK: F16K 41/10

Značky: armatury, tělesa, vnitřního, zařízení, utěsnění, prostoru, uzavírací

Text:

...kroužku.Další podstatou je, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na spodni straně přírubovê části horního připojevacího kusu a osazenou těsnící plochou na čelní ploše tělesa.Dále je podstatou, že uzavřený prostor je tvořen mezikružným obvodovým vybráním na čelní ploše tělesa a osazenou těsnící plochou na Spodní straně přírubové části horního přípojovacího kusu vlnovce.Vyšší účinek řešení podle vynâlezu spočíva ve...

Způsob odstraňování kysličníků síry z horkých plynů obsahujících mechanické nečistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264548

Dátum: 14.08.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: C01B 17/60

Značky: plynů, odstraňování, způsob, síry, horkých, mechanické, kysličníku, obsahujících, nečistoty

Text:

...čistoty hematitu, limonitu, magnetítu. Způsob podle vynálezu má tu výhodu, že umožňuje zachycovat a separovat kysličníky síry cyklickým regeneračním způsobem, aniž by docházelo k ochlazování horkých plynů, např. spalín do té míry,aby bylo nutné provádět jejich dodatečnýohřev. Další výhodou je snadné odstraňovaní sorbentu z reakční směsi magnetickou separací,což usnadñuje následnou regeneraci sorbentu,který bude méně negatívne ovlivňován...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů manganato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 264547

Dátum: 14.08.1989

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: podvojných, manganato-hořečnatých, způsob, přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, vysokoteplotní

Text:

...Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než l 160 °C, nebot to je nejvyšší teplota. kdy příslušné meziprodukty tají. Vzhledem k požadavku rychlého roztavení kalcinátu, který může obsahovat i jiné výšetající látky, je výhodné volit teplotu alespoň I 200 °C. Meziprodukt taje nekongruentně, za rozpadu tetrafosforečnanových cyklů a spojování vzniklých krátkých fosforečnanových řetězců do řetězců...

Prefabrikovaná nosná konstrukce zavěšeného mostu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264546

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stránský Jiří, Vlček Stanislav, Kolčava Slavomír, Chlup Zdeněk, Kunc Josef

MPK: E01D 11/00

Značky: mostů, nosná, prefabrikovaná, konstrukce, zavěšeného

Text:

...po jejímž zatvrdnutí jsou podélné předpínací kabely i příčně předpínací kabely předepnuty.Výhodou nosné konstrukce odle vynálezuje, že je sestavena z velmi le kých, výrobnéjednoduchých prefabrikovaných dílců, které lze snadno přepravovat i montovat bežnými mechanismy. Značnou výhodou je také velká šířková variabilita mostní konstrukce. Podélné nosníky jsou u všech šířek mostu sestaveny zestejných dílů a u -příčných, tvarově shodných...

Prefabrikovaná komorová mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264545

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stránský Jiří, Chlup Zdeněk, Hustý Ilja, Kořenek Miroslav

MPK: E01D 11/00

Značky: prefabrikovaná, mostní, konstrukce, komorová

Text:

...mostní konstrukce podle vynâlezu je, že používá mostních segmentů, jejichž vnitřní komora je vyztužena dvojici železobetonových táhel, spojujících souměrně spodní rohy komory se středem horní desky, takže každý segment může být zavěšen v podélné ose mostní konstrukce. To umožňuje, aby převážnou část stálého zatížení přenášela nosná předpínaci výztuž, kdežto předpjatá železobetonové ztužující stěna přenášela převážně jen namáhání od...

Zařízení pro uložení a vážení pánve, zejména na hutním kolejovém vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264544

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 41/12, B22D 39/04

Značky: vozidle, zařízení, pánve, hutním, zejména, kolejovém, vážení, uložení

Text:

...pánve při stejné délce koleje. Další výhodou je snadný přístup k montáži, údržbě a opravám i k ustayování nosných těles tvaru T, siloměrných čidel 1 ostatních zařízení na vozidle a že se docílíestetičtější tvar a tím i vzhled jak tohoto zařízení, tak i celkového vzhledu hutního kolejového vozidla. Toto řešení je odolnější proti poškození nebo zničení, než původní horní nosný rám. přičemž při eventuelním poškození se vyřadí zpravidla jen jeho...

Otočný licí stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 264543

Dátum: 14.08.1989

Autor: Thiel Hugo

MPK: B22D 41/00, B22D 11/10

Značky: otočný, stojan, licí

Text:

...kruhovou ucpávku ani pohyblivé přívody tlakovými hadicemi. Čerpadlo je možno situovat úplně mimo stojan. Použití stojanu je vhodné i v klimatícky velmi náročných oblastech, protože hydromotor je možno v uzavřeném prostoru otočného prstence snadno tepelně zaizolovat a rovněž opětné tepelné rozehřívání hydraulického obvodu, po odstavce za mrazu, je rychlé a konstrukčně i provozně nenaročné.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné...

2-(4´-acylbifenyl-4-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazoly a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264542

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuthan Josef, Lhoták Pavel, Kurfürst Antonín

MPK: C07D 271/10

Značky: 2-(4´-acylbifenyl-4-yl)-5-fenyl-1,3,4-oxadiazoly, výroby, jejich, způsob

Text:

...Orgamcká vrstva byla oddělena, promyta vodou do pH 7 a sušena M S 0 Po odpaření na odparce byla pevná lát a překrystalizována ze směsi aceton-dioxanbromidu ve 25 ml dichlormetanu byl za slabéhorefluxu přikapán roztok 2 g Z-bifenylyl-S-fenyl- «1,3,4-oxadiazolu v 35 ml dichlormetanu během 1,5 hodiny. Směs pak byla zahřívána ještě další 2,5 hodiny a poté byla rozložena 100 ml vody a vyloučená sraženina odsáta. Zbylé matečné louhy byly...

Derivát 10-(2-(1-piperazinyl)ethoxy)-10,11-dihydrodibenzo (b,f) thiepinu a jeho jantaran

Načítavanie...

Číslo patentu: 264541

Dátum: 14.08.1989

Autori: Valchář Martin, Pomykáček Josef, Jílek Jiří, Dlohožková Nataša, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: jantaran, thiepinů, 10-(2-(1-piperazinyl)ethoxy)-10,11-dihydrodibenzo, b,f, derivát

Text:

...dopamínu ve striatu krysího mozku a je vyjádřena vzrůstem koncentrace kyseliny homovamlové (jako hlavního metabolitu dopamínu) po orálním podání dávky 80 mg/kg ve srovnání s kontrolou, u které je koncentrace kyseliny homovanilové považována za 100 , je její koncentrace po látce vzorce l 308 . Po chlozapinu v téže dâvce je to 349 , takže látka je v tomto testu prakticky srovnatelná s chlozapinem.Látka vzorce I podle vynáiezu, která je...

N,N-Dimethyl-3-(6-fenyl-6,11-dihydrobidenzo/b,e/-thiepin-11-yl) propylamin a jeho oxaláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264540

Dátum: 14.08.1989

Autori: Metyšová Jiřina, Šindelář Karel, Protiva Miroslav

MPK: C07D 337/12

Značky: oxaláty, propylamin

Text:

...ve směsi éteru a benzenu. Vzniklý karbamát vzorce Illje olejovitý a po kontrole jeho H NMR spektra se podrobí redukci hydridem lithnohlínitým ve vroucím éteru. Získá se olejovitá směs dvou racemických basí vzorce l, která se chromatografuje a převažující homogenní basická frakce se neutralisací kyselinou oxalovou převede na krystalický hydrogenoxalât. Ten se ještě přečistí krystalizací. Z něho uvolněná base vzorce 1 je homogennLĺjak ukazuje...

Reversační mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264539

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalousek Zdeněk

MPK: F23N 5/22

Značky: reversační, mechanismus

Text:

...jednoduchý a spolehlivý a umožňuje i zastavení pomocí zarážky v mezipoloze, čímž se dosáhne odstavení hořáků z provozu. Páka na regulační hřídeli může též přímo ovladat přívod plynu a nahradit tak elektromagnetické ventily s ovládáním.Reversační vačkový mechanismus podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese v pohledu shora.Mechanismus se skládá z vačky 3 vhodného tvaru s jednou skokovou změnou profilu.Na vačku 3 doléhají v kopírovacích...

Kluzné radiální ložisko s naklápěcími segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264538

Dátum: 14.08.1989

Autori: Schustr Pavel, Šimek Jiří, Vaněk Jan

MPK: F16C 17/02

Značky: radiální, ložisko, kluzné, segmenty, naklápěcími

Text:

...sil, které vyvolávají kmitání segmentů kolem bodu podepření. Na účinnosttohoto systému má značný vliv rovněž úhlovâ poloha otvorů vzhledem k bodu podepření v obvodovém směru a vzdálenost otvorů od okrajů segmentu. Tyto souřadnice určují výši tlakové hladiny v ložiskovêm filmu, která je funkcí provozních a konstrukčních parametrů ložiska.Použití přídavného tlumení na vnějším válcovém povrchu segmentu může zajistit utlume CS 264538 B 3...

Chladič s přirozenou cirkulací teplonosného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 264537

Dátum: 14.08.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Šebor Václav, Janda Ladislav

MPK: F28D 5/00

Značky: cirkulací, chladič, teplonosného, přirozenou, media

Text:

...části opatřena žaluziemi. Výhoda chladiče podle vynálezu spočíva v dokonalejším využití prostoru nádoby chladiče, což umožňuje zvětšení teplosměnné plochy. Vzhledem k dokonalejšímu usměrnění prouduteplosměnného média dochází k vyššímu využití trubkového systému, a tím ke zvýšení účinnosti chladiče.Na výkrese je znâzorněn v nârysu příklad provedení chladiče s přirozenou církulací teplonosného média podle vynálezu.Vertikální nádoba chladiče...

Držák topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264536

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kilian Pavel

MPK: A61M 15/00

Značky: dýchané, směsi, tělesa, topného, držák, zvlhčovače

Text:

...i snadné vysouvání a zasouvání varných nádob do stojanu i při ejich záměně.Příklady držá u topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi podle vynâlezu jsou znázorněny na připojeném výkrese, na němžobr. 3 a 4 alternativní provedení držáku v nárysu.V rámu 1 blíže neznázorněného stojanu je pomocí šroubů 2 připevnčna svým prvním koncem planžeta 3. Směrem k druhému konci jsou na planžetě 3 vytvořeny čtyři ohyby 4. Za těmito ohyby 4, na druhém...

Zařízení na výrobu slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 264535

Dátum: 14.08.1989

Autori: Procházka Jiří, Zavřel Jiří, Duda Josef

MPK: B22C 7/06, B22C 9/10

Značky: slévárenských, zařízení, jader, výrobu

Text:

...nepodstatná, je nutno pouze z bezpečnostních důvodů vyřadit vstřelovací stroj před založením pískováku z provozu a poté opět zapnout. Konstrukční úprava vstřelovacího stroje je nenáročná a prodloužení doby zhotovení jádra je nepatrné.Zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž na obr. l je schematicky znázorněn podélný řez částí kovového jaderníku a obr. 2 detail z obr. l.jak je...

Zařízení k odsávání škodlivin od pálicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264534

Dátum: 14.08.1989

Autori: Večerek Jaromír, Jílek Jaroslav, Smetana Josef

MPK: B23K 7/00

Značky: odsávání, škodlivin, zařízení, pálicích, strojů

Text:

...rychlostní pole nad celým roštem, které zaručuje odsávání škodlivin i při velmi malém relativním zakrytí roštu páleným materiálem. Další výhodou je možnost vytvoření stolu o větších rozměrech než dosud při zachování rovnoměrnosti odsávání po celé ploše. Použití kapalinové ná lně mezi štěrbinami zajišťuje s výhodou och azování horkých produktůpálení a granuluje vytavený kov, přičemž tento k 0 v může být využít znovu jako druhotnâ...

Zařízení pro přesun středních dílů pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264533

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havelka Josef, Prchal Josef

MPK: E21C 47/04

Značky: dopravníku, zařízení, středních, dílů, přesun, pásového

Text:

...část střední části pásových dopravníků. Část střední části pásových dopravníků se dopravuje jako celek bez demontáže válečkových stolic, středních dílů, kolejnic a pražců. Tím se docílí vyloučení času potřebného pro demontáž a opětnou montáž jednotlivých komponent a podstatné se zkracuje celková doba přestavby.Na přiložených výkresech je schematícky znázorněno zařízení pro transport části střed CS 264 533 B 1ních dílů podle vynálezu,...

Zařízení k řízení výstupního úseku válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264532

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hercik Petr, Voch Jiří

MPK: B21B 37/04

Značky: řízení, zařízení, válcovací, výstupního, úseků, tratě

Text:

...první řídící vstup fl druhého výkonového bloku 14, k prvnímu ovládacímu výstupu al řídící vstup j prvního výkonového bloku 13 a k pátému ovládacímu výstupu a 5 vstup nezakresleného programovatelného logického automatu pro řízení pomocných mechanismů. Druhý ovládací výstup 12 druhého ovládacího bloku 12 je spojen s druhým vstupem m 2 třetího výkonového bloku 15 a ovládací výstup i prvního ovládacíhobloku 11 s druhým řidícím vstupem f 2...

Plochý vodič pro vedení proudu v časově proměnném magnetickém poli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264531

Dátum: 14.08.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: H05H 11/00, H01B 7/00

Značky: proměnném, plochy, magnetickém, vedení, proudu, časově, vodič

Text:

...spojených. Podstatu vynálezu tvoří uložení drátků na izolační pâsek, přičemž navzájem rovnoběžné drátky jsou na izolačním pásku uložený v jedné vrstvě z obou stran izolačního pásku šikmo k jeho podélné ose. Délka plochého vodiče je tvořena celistvým násobkem úseku, ve kterém drátky vytvoří jeden závit kolem izolačního pásku. Počet drátků ovlivňuje proudovou hustotu ve vodiči.Použitím plochého vodiče podle vynálezu se odstraní nežádouci vliv...

Spalovací zařízení s odtahem návěje popílku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264530

Dátum: 14.08.1989

Autori: Novotný Pavel, Hudák Ján

MPK: F23J 3/00

Značky: odtahem, návěje, zařízení, popílku, spalovací

Text:

...dnu spalínovêho kanálu.Výhodou zařízení podle vynálezu jsou minimální investiční a provozní náklady, neboť jak k transportu popílkové návěje, tak i k zachycení jejich popílkových částic se použíjí zařízení,která tvoří kmenové strojní soubory fluidního ohniště. Další výhodou je vysoká hygiena práce bez jakéhokolív provozního rizika. Vynález zjednodušuje a značně zkracuje vyčištění spalinového kanálu od popílkové návěje, které lze provést v...

Lázeň pro rubovou úpravu syntetických vlasových textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 264529

Dátum: 14.08.1989

Autori: Marek Jan, Buchar Josef, Koudelka Zdeněk, Poklop Václav, Šňupárek Jaromír

MPK: D06M 15/263

Značky: syntetických, rubovou, úpravu, textilií, lázeň, vlasových

Text:

...a 3 N-isobutoxymetylmetakrylamiu.Akrylátový kopolymer A je vysoce reaktivním kopolymerem, který zajišťuje dosažení základních požadovaných vlastností rubové úpravy. jeho kombinace s dalšími termoreaktivními typy akrylátových kopolymerů B, C a D umožňuji dosažení potřebné varíability v nárocích na charakter rubové úpravy syntetických vlasových textilií jako jsou pružnost, tvarová stabilita, měkkost, tuhost, splývavost, při splnění...

Zařízení pro stanovení obsahu těkavých složek v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 264528

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kovář Jiří, Fáber Zdeněk, Fexa Josef

MPK: G01N 25/00

Značky: stanovení, složek, zařízení, těkavých, olejích, obsahu

Text:

...a čidlo umístit v jednom termostatovaném bloku, jehož teplota je řízcna regulátorem teploty, přičemž prostor čidla je od desorpční nádobky oddělen porézní přepážkou. Toto uspořádání odstraňuje dopravní zpoždění a zabraňuje kondenzaci par ve spojovacím potrubí, které by muselo být za řazeno mezi vývod desorpční nádobky a přívod vk čidlu. Čidlo lze přes zesilovač spojit s vyhodnocovacím zařízením. K automatickému řízení lze použít řídící...

Sací koš čerpadla pro dopravu řezné kapaliny nebo vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264527

Dátum: 14.08.1989

Autor: Prochazka Josef

MPK: F16L 55/24, F04D 29/70

Značky: sací, kapaliny, čerpadla, dopravu, řezné

Text:

...provozu čerpadla. Při opětovném zahájení provozu dochází pak nejprve k naplnění dekontaminátorů a teprve potom ke stabilizaci dodávky řezné kapaliny k obrobku. Přechodný nedostatek řezné kapaliny u obrobku způsobuje nadmerné opotřebování řezného nástroje zejména diamantových brusných kotoučů. Vyč 7 kání na rovnoměrnou dodávku řezné kapalinyk obrobku působí naopak ztráty v produktivitě výroby.Nedostatky současného stavu odstraňuje zařízení...

Spôsob výroby vitamín A-acetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264526

Dátum: 14.08.1989

Autori: Karabinoš Jozef, Karabinošová Eva, Davidovič Dmitrij, Černyš Gennadij, Samochvalov Gleb, Lomjanský Jozef, Šauša Igor, Lomjanská Elena, Rudakova Nina, Nazarov Dmitrij

MPK: C07C 175/00

Značky: výroby, spôsob, vitamín, a-acetátu

Text:

...s acetanhydridom,ktoré vznikajú pri acetylácii, je jasné, že nukleofilná reakcia na sekundárnej -OH skupine zlúčeniny vzořca IV prebieha s komplexom trietylamín-acetanhydrid pre stérické zábrany ťažko. Ak sa prevedie acetylácia v zmesi trietylamínu a dichlórmetánu, acetylácia sa na sekundámej -OH skupine prakticky znemožní a vysledkom je monoacetát vzorca Il. Okrem toho použitie zmesi trietylamínu a dichlórmetánu umožňuje Zvýšit teplotu...

Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264525

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kosar Petr, Samek Zdeněk, Šťastný Miloslav, Zehle Ivan, Doležal Bohuslav, Karlík Milan, Volf Radko

MPK: C23F 1/08, C23F 1/46

Značky: zařízení, regeneraci, leptací, činidla, leptacího

Text:

...plynného chloru v anodovém prostoru. Další výhodou je i to, že při použití leptadla bez obsahu chloridových iontů lze použít jako materiálu anody běžné nerezavějící oceli. Navíc kyslík, uvolňovaný na anodě, urychluje leptací proces, takže spotřeba oxidovadla, to je peroxidu vodíku, je podstatné menší.Leptací zařízení s regenerací leptacího činidla je podrobně vysvčtleno na příkladu provedení pomocí přiloženého obrázku.Zařízení sestává z vany...

Způsob ochrany čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264524

Dátum: 14.08.1989

Autor: Špíšek Vladimír

MPK: F16L 55/04

Značky: před, zařízení, rázů, čerpadel, ochrany, způsob, způsobu, provádění, účinky, řadů, výtlačných, vodního, tohoto

Text:

...dále porovnáno zařízení pro ochranu čerpadel a výtlačných řadů před účinky vodního rázu podle vynálezu při použití větrníku a jako záso ního prostoru sací jímky čerpadel, se zařízením používajícím podle známého stavu techniky pouze větrníky.Srovnání je provedeno ro čerpací stanici s čerpaným množstvím 1 m .s do ocelového výtlačného potrubí DN 800 délky L 8 000 m ze sací jímky s hladinou na úrovni 2 m do koncového vodojemu s hladinou na...

Biochemicky rozpadavé kořenáče pro krytokořenné sazenice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264523

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vítek Miloslav, Volná Milana, Fiala Karel, Kadlec Jan

MPK: A01G 9/10

Značky: rozpadavé, kořenáče, sazenice, krytokořenné, biochemicky

Text:

...se střídou raportů přízí tak, aby se oka s nárůstem biomasy postupně zvětšovala probíhajícím mikrobiologickým rozpadem.Lepidla ke spojování plošných útvarů tvoří směsi z různých pólymerních materiálů přírodních i syntetickýchgpřičemž je sledována jejich biochemickâ nezávadnost. Z toho důvodu byla vyřazena adheziva na bázi organických rozpouštěděl a za biologicky nezávadné lepidla byla ověřena lepidla na bázi vodních roztoků nebo/a disperzí a...