Archív za 1989 rok

Strana 45

Elektrolyzér na výrobu oxidu manganičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264642

Dátum: 14.08.1989

Autori: Papež Stanislav, Ternbach Zdenko

MPK: C25B 15/00, C25B 9/00

Značky: výrobu, manganičitého, oxidů, elektrolyzér

Text:

...deskové elektrody mají výřez pro přímý průchod prosávané plynné směsi vzduchu a vodíku nad hladinou elektrolytu v podélném směru přes elektrolyzér směrem k odsávacímu hrdlu,které je umístěno alespoň v jedné z obou čelních stěn elektrolyzéru.Řešení podle vynálezu zajiščuje prosávání vzduchu všemi prostory, V nichž se hromadí vodík, přičemž tok prosávaného vzduchu je usměrňován kanály, jejichž stěny tvoří jednotlivé závěsná zařízení. Řešení...

Provzdušňovací kontejnerová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264641

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: B65G 53/22, B65G 53/18, A01F 25/22...

Značky: provzdušňovací, soustava, kontejnerová

Text:

...Q překryta, a to za účelem usměrněni proudu vzduchu. Vnitřní prostor kontejneru l je rozdělen vnitřní perforovanou stěnou 2 na uskladňovací prostor lg, pod nimž je provedeno plne dno § a na průchozí vzduchový kanál ll, otevřený směrem nahoru i dolů. Nejhořejší kontejner l při jejich uskladnění na sebe (neznázorněno) je alternativně překryt utěsňovacím víkem lg. Kontejner l může být dole opatřen rohovými loži lg pro spočinutí na rohových...

Provzdušňovací kontejner na uložení zrnin a jiných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264640

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dlabaja Zdenek, Pavlica Ivo, Lonský Jiří

MPK: B65G 53/18, A01F 25/22, B65G 53/22...

Značky: kontejner, jiných, zrnin, uložení, materiálů, provzdušňovací

Text:

...l je svým svislým kanálem 2 napojen na přívod li vzduchu (viz obr. 1). Alternativně může být přívod li vzduchu upraven nad nejhořejším kontejnerem l a V tomto případě je vyústění ll spodního svislého kanálu 5 zakryto utěsněnýmKontejnery l jsou ve spodni části opatřen xhnVym poostavcem lg, případně zakrytým a mohou být po stranách opatřeny nosnými stojinami ll, případně průběžnými a uložením lg nosných stojin ll horniho kontejneru l.Funkce...

Optické lepidlo a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264639

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuncová Gabriela, Schrüfel Josef, Paleta Oldřich, Procházka Jan, Gőtz Jiří, Dědek Václav

MPK: C09J 3/14

Značky: lepidlo, výroby, způsob, optické

Text:

...hmotnostní obsah polymeru ve směsi je 20 až 80 , a pak se k výsledné směsi pŕidá iniciátorOptické lepidlo podle vynálezu má řadu výhod podle podilu složek, zejména polymeru,lze měnit viskozitu lepidla, která může být snižena až na 0,3 Pa.s. slepované části mohou být vůči sobě přesně nastaveny pod mikroskopem a k jejich pevnému spojeni dochází po ozážení ultrafialovým světlem a při pokojové teplotě. Spoj vytvořený lepidlem odolává teplotním...

Způsob výroby optického vlákna typu křemen polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 264638

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pospíšilová Marie, Hayer Miloš, Kuncová Gabriela, Gőtz Jiří

MPK: C03B 37/025

Značky: polymér, optického, výroby, způsob, křemen, vlákna

Text:

...3 UV světlem vytvrditelné pryskyřice a křivka à dimethylpolysiloxanu.Způsob výroby a vlastnosti vláken typu PCS se sekundární ochranou z UV vytvrditelnépolymerní pryskyřice je oevětlen na příkladech, které však vynález nikterak neomezují. Příklad 1Bylo taženo křemenné vlákno průměru 200)un z křemenné tyče (syntetický křemen Sprasil F) průměru 10 mm. ohřev tyče byl prováděn v grafitové odporové peci na teplotu 2 050 °C. Rychlost tažení...

Způsob zakládání délkových útvarů, zejména textilních nebo kovových nití a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264637

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: textilních, způsobu, útvaru, zakládání, provádění, kovových, nití, zejména, zařízení, délkových, tohoto, způsob

Text:

...složky, které se vedou do zpevñovacího ústrojí 3 k dalšímu zpracování. okraje úseků l§se zarovnávají blíže neznázorněným ořezávacím zařízením lg, a to v místech naznačených šípkami. Na obr. Z je zakresleno v detailu současné zakládání nitě l první příčně vedené nitové soustavy spolu s nití ll druhé příčně vedené nitové soustavy mezi otočné kladky § horní strany respektive mezi otočné kladky § dolní strany. Otočné kladky Q, §l jsou...

Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264636

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: G01R 31/34

Značky: rotujícího, zapojení, synchronních, bezkartáčových, usměrňovače, strojů, stavu, simulaci, souprav, budicích

Text:

...paměti popisovaného zapojení.Přiklad praktického provedení zapojeni pro simulaci stavů rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budiccih souprav synchronnich strojů je znâzorněn blokovým schematem na přiloženěm výkresu.zapojení podle vynálezu je sestaveno z generátoru l hodinových pulsů, jehož výstup lł je připojen na vstup ÉLÄ bloku g čitačů pulsů, na jehož řidici vstupy 34 jsou připojeny výstupy gil obvodu 3 řizeni čitačů pulsů....

Zapojení regulátoru pro omezení rázů v převodové skříni regulované soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264635

Dátum: 14.08.1989

Autori: Studnický Miroslav, Kyslík Václav, Jedlička Jiří

MPK: F16H 57/00

Značky: regulované, regulátoru, skříní, převodové, zapojení, rázů, soustavy, omezení

Text:

...stejnosměrného motoru V regulované soustavě A ustálený kotevní proud. Napěłový signál odpovídající ustálenému kotevnímu proudu (obr. 3 a obr. 5) má konstantní hodnotu až do okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček, kdy přichází na vstup ll žádané hodnoty otáčkového regulátoru l požadavek na změnu otáček regulované soustavy 3. od okamžiku Tl začátku změny žádaných otáček se mají otáčky regulované soustavy A postupně snižovat až do okamžiku T 7...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl) piperidinu nitrofenoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 264634

Dátum: 14.08.1989

Autori: Přikryl František, Součková Libuše, Halámek Emil

MPK: G01N 21/79

Značky: způsob, nitrofenoly, analýzy, 1-(1-fenylcyklohexyl, piperidinů

Text:

...relativní směrodatnou odchylkou 3 5 . P ř í k l a d 1Byl imitován reálný provozní vzorek moči tak, že k 1,0 cms moči bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku 1.103 mol.dm 3 roztoku vzorku a přidáno 1,6 cms tlumivého citrátového roztoku o pH 3, 0,2 cma vodného roztoku 4.l 04 mol.dm 3 3-methyl-4-nitrofenolu a třepáno s 2 cms ohloroformu 1 minutu. Po odstranění vodné vrstvy byla měřena absorbance při vlnové délce 380 nm. Minimální stanovitelná...

Netkané textilie pro čistění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264633

Dátum: 14.08.1989

Autori: Semrád Jiří, Sláma Bohumil, Fialová Jaroslava, Mrština Václav

MPK: C02F 3/00

Značky: netkané, odpadních, čištění, textilie

Text:

...zejména bakteriální složku biocenôzy aktivovaného kalu, která je velmi rozšířené právě u tohoto druhu odpadních vod.Použití netkaných textilií podle vynálezu při biologickém čistění odpadních vod využívá předností netkaných textilií pro zvýšení využití kyslíku z přiváděného tlakového vzduchu do odpadních vod. pro vytvoření prostorového lože pro mikrobiologické oživení, pro tvorbu hydraulických stěn pro řízení proudění V biologických...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Škoda Václav, Košelja Michal, Kvapil Josef, Perner Bohumil, John Václav, Kvapil Jiří

MPK: C30B 15/20, C30B 17/00

Značky: způsob, přípravy, světla, průchodu, orientovaným, výbrusů, zhotovení, monokrystalů, směrem, výhodné

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Způsob přivádění vody do prostoru substrátu s myceliem při pěstování hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 264631

Dátum: 14.08.1989

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 27/00

Značky: způsob, myceliem, pěstování, substrátů, prostoru, přivádění

Text:

...dobře a rychle transportovat živiny a vodu. Nový způsob, kterým se přivádí voda pouze do mycelia umožní lepší a intensivnější využití substrátu enzymatickou činností houby a takto se dosáhne vyšší výtěžnost plodnic. Substrát se tedy více houbou využije. odpadá též práce se zaléváním vrchní krycí vrstvy.V substrâtu je například při konkrétním provedení uložena jedna nebo více vrstev skelného pletiva a to vodorovné. Skelné pletivo je zdravotné...

Vrstvený plošný materiál a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264630

Dátum: 14.08.1989

Autori: Drag Jiří, Dort Ivan, Hradecký Gustav, Varhaník Jiří, Konečný Dušan

MPK: B32B 27/30, D06N 3/14

Značky: plošný, způsob, materiál, vrstvený, výroby

Text:

...papírovou separační podložku byla v množství 100 g/m 2 nanesena vrstva roztoku kopolymeru akrylonitril-butadíen-styren. Po vysušení této vrstvy při 80 až 100 °c byla pak v množství 180 g/m 2 nanesena střední vrstva expandovatelné polyvinylchloridové pasty, která byla předželatinována při 150 °c. Do další vrstvy - laminačního nánosu (V množství E 0 g/m 2) byla potom kašírována tkanina. Po expanzi celého útvaru při teplotách 180 až190 OC a...

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kummer Miroslav, Kratochvíl František, Kučera Jaroslav, Křivánek Josef, Kunz Milan, Pác Jiří, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Macíček Jaroslav, Veselý Karel

MPK: C08J 3/20

Značky: plasty, barevnými, plnivy, plněné

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Mechanismus ovládání hradítek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264628

Dátum: 14.08.1989

Autori: Aldorf Jan, Chvátal Vlastimil, Danihel Jan

MPK: B21B 39/14, B21B 39/00

Značky: ovládání, hradítek, mechanismus

Text:

...zařízení.Příklad provedení mechanismu ovládání hradítek je znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 1 je částečný púdorys zařízení. Na obr. 2 je řez A-A, který znázorňuje dolní polohu mechanismu při současném spouštění všech hradítek. obr. 3 znázorňuje stejný mechanismus v dolní poloze u individuálně spuštěného hradítka a na obr. 4 je znázorněno uložení páky a objímky na průběžném hřídeli., Na prúběžném hřídeli g jsou otočně uložený páky...

Rtuťový kontaktní teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264627

Dátum: 14.08.1989

Autor: Alexa Jiří

MPK: G01K 5/16

Značky: rtuťový, kontaktní, teploměr

Text:

...regulovatelný. Kontakty v teploměru jsou umístěny tak, že teploměr spíná při nejvyšší teplotě, pro kterou je určen. Jestliže je třeba, aby teploměr spínal při teplotě nižší, elektricky se příhřívá baňka teploměru, takže k teplu, přicházejíoímu do rtuti z měřeného prostředí se přičítá teplo elektricky generované. Tím je spínací teploty rtuti V bañoe dosaženo při nižší teplotě měřeného prostředí. Nevýhodou tohoto řešení je jednak to, že...

Způsob přípravy vzorku plynu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264626

Dátum: 14.08.1989

Autori: Meyer Bernd, Eidver Dieter, Češka Tomáš, Mottitschka Wilhelm, Rabe Wolfgang, Konrád Bohumil, Hoffmann Werner

MPK: G01N 1/00

Značky: přípravy, způsob, zařízení, provádění, vzorků, plynů, způsobu, tohoto

Text:

...si uchovala teplotu nejméně 20 K nad rosným bcdem vodní páry při normálním tlaku tak, aby škrticí element tvořil uzávěr trubice. která dostatečně daleko zasahuje do tlakového prostoru a těsně přiléhá k přírubové trubici, a aby druhý. otevřený konec trubice byl přímo spojen s odběrovým zařízení pro analýzu.Škrticí prvky mohou být bud pevná nebo přestavné. Aby se zamezilo vniknutí kondenzátu,který teče zvláště v určitých provozních situacích...

Zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačů k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264625

Dátum: 14.08.1989

Autori: Steidl Karel, Morávek Miroslav, Piskač Jaroslav

MPK: G06F 13/00, G01B 7/02

Značky: vstupní, částí, zapojení, mikropočítači, připojení, induktivních, snímačů

Text:

...programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je připojen na řídící vstup ji přepínacího pole 5. Prvnívýstup 13 programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s druhým vstupem gg analogově číslicového převodníku 6.Třetí vstup lg programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s kontrolním výstupem 5 přepínacího pole 3.zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačú k mikropočítači podle obrázku funguje následovněmikropočitačem 2...

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 21/06

Značky: vyhodnocení, poruch, budicí, synchronního, soupravy, stroje, zapojení, řízeného, usměrňovače

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Biocidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264623

Dátum: 14.08.1989

Autori: Paleček Jaroslav, Kubín Jan, Voldánová Marta, Kudibal Václav, Mikeš Ctirad, Čapek Antonín, Kubelka Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Král Josef

MPK: C11D 7/00, A01N 33/02

Značky: prostředek, biocidní

Text:

...ochranná látka. Neutrální tenzidy na bázi ethylenoxidovaných alkoholů nebo alkyl fenolů urychlují podstatným způsobem rozpouštění nečistot a napomáhají při tvorbě a stabilitě disperzí tvořených pevnými částicemi a dále doplňují dermálně profylaktickou složku. Kvarterní amoniové a fosfoniové soli zajiščují vysokou biocidní účinnost prostředku, zvláště proti qramnegativním bakteriím, neporušují však acidoresistentní mikroorganismy a působí i...

Způsob čistění krystalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264622

Dátum: 14.08.1989

Autori: Cír Ivo, Hvížďala Jaromír

MPK: B01D 9/00

Značky: provádění, způsobu, čištění, způsob, tohoto, zařízení, krystalů

Text:

...přebytečná tavenina odteče.Nad topným tělesem se ustavi rovnováha sil mezi silou na píst, odporem proti posuvu pístu s vrstvou, silou od tlaku taveniny a silou, kterou se opírá krystalová vrstva o topné těleso. Síla na píst musí být větší než síla od tlaku taveniny spolu s odporom proti posuvu pístu s vrstvou. Tak je zajištěn stálý styk krystalové vrstvy s topným tělesem. Protože tavenina okamžitě odtéká z povrchu topného tělesa, nemůže dojít...

Zátěž, zejména kolejového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264621

Dátum: 14.08.1989

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk

MPK: B61C 15/04, B61C 13/00

Značky: kolejového, tahače, zátěž, zejména

Text:

...tahače s částečným řezem, na obr. 2 je půdorys zátěže,na obr. 3 je řez zátěží vedený rovinou A-A z obr. 2, na obr. 4 je pohled vedený směrem-P- z obr. 3, na obr. 5 je pohled vedený směrem -R- z obr. 3, na obr. 6 je půdorys zátěže bez betonových bloku s naznačenou ocelovou výztuží železobetonové desky, na obr. 7 je řez vedený rovinou E-B z obr. 6 a na obr. 8 je řez vedený rovinou C~C z obr. 6.Zátěž, zejména kolejového tahače podle vynálezu je...

Hubice kombinované odběrové sondy pro měření koncentrace tuhých příměsí v proudicí vzdušnině

Načítavanie...

Číslo patentu: 264620

Dátum: 14.08.1989

Autori: Urbaczka Jan, Janeczek Ondřej

MPK: G01N 1/02

Značky: odběrové, příměsí, proudící, sondy, koncentrace, tuhých, hubice, vzdušnině, měření, kombinované

Text:

...odsávání dílčího proudu vzdušiny na předepsaný rozdíl statických tlaků vně a uvnitř hubice.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno provedení hubice odběrové sondy dle vynálezu. Na těleso odběrově sondy je hubice napojena převlečnou maticí, umožňující její snadnou výměnu.Hubice je konstruována jako zehnutá trubice o vnitřním průměru Q, vnějším průměru Q a tlouštce 5 stěny. Čelní část je pülkulatá a V jejím středu je umístěn ve...

Zařízení pro regulaci navíjecího ústrojí kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264619

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vobruba Zdeněk

MPK: B66D 1/46

Značky: regulaci, ústrojí, zařízení, kabelů, navíjecího

Text:

...2. snímač li vrstev kabelu kabelové cívky 2 může být vytvořen např. na bázi kruhového potenciometru. První výstup Ěl regulátoru § momentu je zapojen na řídicí vstup Zł stejnosměrněho regulovatelného napájecího zdroje 1 a druhý výstup gg na vstup brzdy lg kabelové cívky g. Mezi regulátorem 3 otáček a regulátorem g momentu je uspořádaná obousměrná komunikační dráha gg.Funkce zařízení je následující.V klidovém stavu, kdy není zadán požadavek...

Zařízení pro kontrolu členitosti kovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264618

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hart Jiří, Řezníček Rudolf

MPK: G01B 5/20

Značky: kontrolu, kovových, zařízení, povrchu, členitosti

Text:

...představuje schematický pohled zařízení na kontrolu členitosti kovových povrchu.Zařízení (obr. 1) sestává ze základové desky l, na které je prostřednictvím hlavního čepu Q kyvně uchycena výkyvná deska 3, ke které je prostřednictvím prvního čepu 2 kyvně připevněno smykàdlo l. Na smykadle l je prostřednictvím druhého čepu lg připevněno kyvně táhlo 3, které je na opačném konci kyvně spojeno se základovou deskou l prostřednictvím pomocného...

Nádoba na pěstování hub a rostlin se samočinnou závlahou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264617

Dátum: 14.08.1989

Autor: Syrovátka Tomáš

MPK: A01G 27/00

Značky: samočinnou, rostlin, pěstování, nádoba, závlahou

Text:

...vláken, mezi nímíž jsou souběžně probíhající kapilární prostory. Dolní část uvedeného knotu zasahuje do vody a horní část knotu vstupuje do vnitřní nádoby, přičemž ve vnitřní nádobě je knot umíštěn V obalu, který obsahuje otvory. Vnitřní nádoba obsahuje organický, vzdušný substrát, například, štěpky z větví, listí a ostatní odpadový materiál vznikající při těžběTím, že vnější povrch vnitřní nádoby přechází ve vnitřní povrch vnější...

Nízkoalkoholický sycený nápoj na bázi přírodních vín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264616

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vysloužil Jaroslav, Janšta Jan

MPK: C12G 3/08

Značky: sycený, nízkoalkoholický, bázi, přírodních, nápoj

Text:

...S hmot. pitné vody, přičemž takto vzniklá směs se nasytí oxidem uhličitým.Výhody nápoje podle vynálezu spočívají hlavně v tom, že vzniklý produkt vykazuje vysoké osvěžující účinky, při nízkém stupni alkoholu. Nápoj neztrácí lahodné chutové vlastnosti přírodních vín, z toho důvodu, že poměr použitých komponent zajišťuje vyváženost kyselých,aromatických a cukerných složek nápoje. Nesporný kladem celé technologie jeskutečnost,že výsledný...

Zlepšení kvality ropných destilátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264615

Dátum: 14.08.1989

Autori: Urban Ivan, Novák Václav, Grosser Vojtěch, Janáček Leoš, Vybíhal Jaromír

MPK: C10G 45/08

Značky: ropných, destilátů, zlepšení, kvality

Text:

...CoMo 04 se zvyšuje aktivita katalyzátoru. VPeptizaci katalytické hmoty lze provádět vodným roztokem kyseliny octové a dusičnanu kobaltnatého nebo dusičnanu nikelnatého za následující postupné neutralizace vodným roztokem molybdenanu amonného.Podstata vynálezu spočíva tedy ve vysoké účinnosti katalyzátorů na bázi Co-Mo-alumina nebo Ni-Mo-alumina event. Co-Ni-Mo-alumina připravených uvedeným postupom a formovanýchdo tvaru jemnozrných...

Způsob souběžné kvantitativní analýzy kyselin a níže a výšemolekulárních esterů v produktech z výroby dimethyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264614

Dátum: 14.08.1989

Autori: Parýzková Jana, Nováková Miluše

MPK: G01N 30/50

Značky: dimethyltereftalátu, souběžně, níže, výroby, výšemolekulárních, analýzy, způsob, produktech, kvantitativní, kyselin, esterů

Text:

...látek. Pro nezmáné látky se použijí kalibrační faktory nejbližších známých složek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu. Použije se kapilární kolona smočená stacionární fází typu silikonového oleje nebo polyglykolu, které jsou vázány na vnitřní povrch kolony fyzikálně nebo chemicky, případně jsou zesítovány chemickou vazbou.Způsob kvantitativní analýzy produktů z výroby DMT podle vynálezu je charakterizován vysokou...

Způsob zhotovení fasádního povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264613

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Jindřich

MPK: E04F 21/16, B28B 11/08

Značky: povrchu, fasádního, zhotovení, způsob

Text:

...jehož zvrásněná struktura je vytvořena proudem vzduchu, působícim na ještě čerstvou fasádni vrstvu. Pokud se do proudu vzduchu přimisi pevné částlce, lze ziskat alternatívu výše uvedeného povrchu.Cílem vynálezu je vnést do architektury panelových staveb nový druh fasádního povrchu a dosáhnout tak zkrášlení životního prostředí.Přiklad konkrétního provedení způsobu dle vynálezu je zvolen 2 výroby prefabrikovaného stavebního dílce...

Zařízení proti nežádoucímu ujetí dobývacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264612

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sládek Milan, Novák Richard, Korbel Václav

MPK: E21C 29/20

Značky: zařízení, nežádoucímu, dobývacího, stroje, proti, ujetí

Text:

...oba tyto kotouče jsou propojeny s čidlem synchronního chodu li, Spojení tažného kotouče gg a odvalovacího ozubeného kotouče lg s čidlem synchronního chodu ll je provedeno běžnou kinematickou vazbou, tj. ozubenými koly či řetězem, elektricky pomocí selsynů nebo ostatními technickými prostředky.Jako čidlo synchronního chodu ll možno použít například zařízení pro sledování synchronních otáček na optoelektrickém principu, dvojici vačkových...

Trn zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264611

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: stroje, vinutí, zatlačování, točivého, klínu, zařízení, uzavíracích, elektrického, drážek, statorového, svazků

Text:

...vedení vnitřního průměru statorového svazku elektrického stroje točivého, napěchování vinutí a uzavření klíny po zasunutí lamel trnem do jeho drážek.Príklad provedení trnu zařízení pro zatlačování uzavíracích klínü do drážek statorového svazku elektrického stroje točívého je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je jeho podélný řez v náryse a obr. 2 je zvětšený cástečný pohled a řez trnem v bokoryse.Trn l zařízení pro zatlačování...

Rotor zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264610

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: klínu, drážek, zařízení, statorového, zatlačování, svazků, uzavíracích, elektrického, stroje, rotor, točivého, vinutí

Text:

...tělesa 3 a do vnitřního průměru 5 kotouče rohatky A je osazenými konci lg vložena soustava párů vodicích tyčí Q uvnitř v radiálních osách gg po celé délce opatřených drážkováním ll. Boky lg párů vodicích tyčí É jsou ze vně v radiálni ose lg podélně opatřeny vybráními lg a mezery lg mezi páry vodicích tyčí § jsou vytvořeny vložením distančních plechů 1 a unášecího plechu g, jež s osazenými konci gg soustavy párů vodicích tyčí § jsou...

Stator zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264609

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: elektrického, drážek, stator, uzavíracích, statorového, zatlačování, zařízení, svazků, vinutí, stroje, klínu, točivého

Text:

...nedostatky jsou odstraněny u statoru zařízení pro zatlačování uzavíracích klínú vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že plášł statoru je opatřen zadním mezikružím a alespoň jedním výřezem krokování mezi předním mezikružím a přírubou, ke které je šrouby a kolíky upevněno víko aretace přecházející v plášč rotorového zásobníku, který je v radiální ose opatřen vpustí...

Zařízení pro zatlačování uzavíracích klínů vinutí do drážek statorového svazku elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 264608

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jeništa Václav

MPK: H02K 15/10

Značky: elektrického, stroje, zařízení, zatlačování, statorového, klínu, vinutí, uzavíracích, drážek, točivého, svazků

Text:

...osách lg axiálně vedeného vodicími tyčemi gg statorového svazku 3 elektrického stroje točivého v profilovaných drážkách gg párů vodicich tyčí li rotoru 3 kotcučem rohatky gg krokově natáčeného.Zařízení l pro zatlačování uzaviracích klĺnů vinutí sestavujeme z předem smontovaných dílčích celků tak, že do mezikruži 2, lg statoru 3 náboji ll, lg s ložisky gg, gg, nasuneme rotor 4 a šrouby lg upevníme k mezikruží 2. Na páry vodicích tyčí lg...

Způsob výroby proteolytického krytu na rány

Načítavanie...

Číslo patentu: 264607

Dátum: 14.08.1989

Autori: Štamberg Jiří, Sedláčková Jana, Turková Jaroslava, Buchvaldek Tomáš, Šťovíčková Jitka

MPK: A61K 37/547

Značky: rány, způsob, výroby, proteolytického, krytu

Text:

...promývací kapaliny, vyznačený tím, že polymerní produkt promytý pufrem o pH 7,5 až 8,5 se v tomto prostředí suší na 1 až 15 zbytkového obsahu vody ve vznosu v proudu vzduchu při 20 až 90 OC po dobu 10 až 150 minut.Ukázalo se, že sušení ve vznosu je výhodnější než lyofilizace s ohledem na snadnější proveditelnost. Nevyžaduje vakuum (zdroje vakua, dokonale těsnou aparaturu), ani hluboké vychlazení sušeného produktu. Důsledkem těchto...

Zařízení k měření intenzity varu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264606

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vodrážka Jan, Kabilka Antonín, Knespl Zdeněk, Pech Luboš

MPK: F24H 9/20

Značky: měření, zařízení, intenzity

Text:

...zařízení podle vynálezu v podélném řezu a obr. 2 představuje příčný řez podle roviny A-A z obr. 1.Ve víku ll vatného zařízení je pevně zabudována trubka l, vyrobená z nerezavějící oceli. Na spodním konci je trubka l opatřena stĺnicĺm kotoučem g a V prostoru mezi stěnami víka ll je přerušena. Místo přerušení je vyplněno izolačním kroužkem g. V truhce ł jsou V části umístěné pod víkem ll vyříznuty otvory lg. V horní části trubky l je maticí 3...

Způsob stanovení opotřebení nebo koroze strojních součástí s využitím radionuklidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264605

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kosinová Marcela, Brychta Jaroslav, Tendera Petr, Kosina Zdeněk

MPK: G01N 23/222

Značky: radionuklidu, součástí, způsob, opotřebení, stanovení, koroze, využitím, strojních

Text:

...záŕení gma a spektrum záření mama tohoto neznámého vzorku, přičemž se k měření využívá spektrometrie se scintilačním detektorem Naľ/Tl/. Každé z etalonových spekter je lineární kombinací spekter vytvořených izolovaných radionuklidů a spektrum neznámého vzorku je lineární kombinací těchto etalonových spekter. Ke zjištění hmotnostníhozastoupení složek ve směsi materiálů se určí koeficienty lineární kombinace tak, že seprovede dekompozice...

Syntetická, ve fyziologickém roztoku bobtnavá, intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264604

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krčková Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 2/14

Značky: fyziologickém, intraokulární, bobtnavá, čočka, syntetická, roztoku

Text:

...lze použít i roztokú příslušneho polymeru ve vhodném rozpouštědle rozpustném ve vodě, které se odstraní vypránim. Po zaoperování do oka deformovaná čočka bŕzy, například V průběhu několika sekund až několika hodin, relaxuje dobotnáním, čímž se její Tg příslušně sníží za současného zahřátí na teplotu oka. Relaxací nabude čočka původní tvar a elasticitu i měkkost.Je účelne dále změkčit o sobě známými postupy ty části čočky, hlavně...

Způsob zpracování tekutého kovu a nádoba k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264603

Dátum: 14.08.1989

Autori: Böhm Valter, Doseděl Miroslav, Cienciala Petr, Bonczek Tadeáš

MPK: B22D 1/00, C21C 5/48

Značky: způsob, zpracování, tekutého, nádoba, provádění

Text:

...z fčlie, vytvářející vlastní štěrbinu, dovolují dostatečný průchod plynu. stěny štěrbiny nejsou tekutým kovem otavovány více než samotná vyzdívka,což je podstatná přednost proti známému stavu techniky. Protáhlý tvar štěrbiny vytváří takové podmínky pro skoro plošný výstup plynného média, že nedochází k erozi okolní vyzdívky a přitom jsou plynem ovlivněny větší objemy kovu.Další uplatnění zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že štěrbina je...