Archív za 1989 rok

Strana 44

Zapojení pro připojování stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264682

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vítek Karel

MPK: H04M 15/00, G08C 19/16

Značky: připojování, stejnosměrných, jednomu, vodičů, vedení, zapojení, impulsů

Text:

...mezi bázi druhého tranzistoru a první pól mohou být nahrazeny Zenerovou diodou v opačném směru propustnosu.Zapojení pro připojovâní stejnosměrných impulsů k jednomu z vodičů vedení podle vynálezu umožňuje dosáhnout tvaru vysílaného impulsu pro potlačení rušívého vlivu, bez použití rozměrných cívek. Tím jednak zjednodušuje technologii výroby, jednak přispívá k miniaturizaci zařízení tím, že zmenšuje jeho hmotnost i nároky na prostor.Příklad...

Bezpečnostní vypínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264681

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šebela Alois

MPK: B41F 1/60

Značky: zařízení, vypínací, bezpečnostní

Text:

...botka hmatadla nakládací hlavy je umístěna mimo stoh archů, takže nemůže nastat poškození nakládacího zařízení tiskového stroje. Další výhodou uvedeného za~řízení je, že je jednoduché a funkčné spolehlivá.Jedno z možných řešení je znázorněno na přiložených výkresech. kde na obr. l je schematicky znázorněn v částečném řezu nárys vypínacího zařízení uchyceného na rozpérné tyči tiskového stroje a na obr. 2 je znâzorněn pohled směrem šipky P z...

Rozprašovač kapalin pro tepelné zpracování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264680

Dátum: 14.08.1989

Autor: Košťan Otto

MPK: B05B 13/00

Značky: zpracování, kapalin, rozprašovač, kovů, tepelně

Text:

...dostatečně velký výkon při dodávce kapalinové mlhy, takže se může použít pro zrychlené chlazení těles velkých tlouštěk od teploty kolem 900 °C. je vhodnýJ pro chlazení vysokých těles, kde se vyžadujšjłçllłgłną regulace odvodü tepla z povrchu tělesa. ozpŕašovàč výtváří jemnou mlhu bez větších kapek a může být použito několik rozprašovačů nad sebou pro velmi vysoká tělesa, aniž by to mělo zřetelný vhv naPříklad praktického provedení rozprašovače...

Přitlačovací zařízení horního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 264679

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/08, B21B 31/00

Značky: přitlačovací, kvarto, válce, horního, zařízení, válcovací, stolice, pracovního

Text:

...osazení, na němž je nasunut opěrný kroužek nejméně jedné těsnicí manžety, na níž zdola doléhá dolní vodicí pouzdro s unášecím šroubem, uchyceným v plunžru.Výhodou přitlačovacího zařízení podle vynálezu je, že radiální namáhání plunžrů je minimální, nebot radiální síly pod malým úhlem naklápějící se vzpěry jsou v podstatě jen zlomkem sil, které vznikají smýkáním dosavadních plunžrů po opěrné ploše nosu ložiskového tělesa, čímž se docílí dlouhé...

Způsob odměrného stanovení N-substituovaných maleinimidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264678

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Podstata Jiří

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, maleinimidů, odměrného, způsob, n-substituovaných

Text:

...zhydrolyzuje a případně současně i nadbytečné rozpouštědlo odpaří,a vzniklý roztok maleamátu se běžným způsobem acidímetrícky ztitruje. Obsah se stanoví výpočtem ze známého vzorceM - relativní molekulovou hmotnost stanovované látkyz - počet maleinimidových skupin v moekuleSN - objem použitého a kalického louhu na hydrolýzu vzorku v mlCN - koncentrace kyseliny chlorovodíkové při titraci v m 1a() - obsah substituovaného maleinimidu ve vzorku...

Způsob kontinuálního vytváření výplňkové složky a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 264677

Dátum: 14.08.1989

Autori: Dubeň Ladislav, Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil

MPK: D04B 23/10

Značky: kontinuálního, složky, způsob, vytváření, výplňkové, provádění, zařízení

Text:

...uložení nití první a druhé diagoitálttě orientované výplňkové složky a jejich IlílVĺKlČllĺ do řetčzovćhr zakladače, pohybujícíht) se ľOV 1 l 0 l)ČŽllČ s podélnou osou pletařského stroje v v jiůrlorvsii.Podh- oln. l jsou wijt-tiiii(- rnvnolić-/ric ve dcné nité 2 první diagonálnč orientované výplňkové složky Likhíclány střídzzvč na vrchní stranu příkladně pod úhlem a 30 ° a na spodní stranu pod úhlem u -30 ° ve tvaru písmene S, čímž tvoří...

Elektrolyzér pro zhotovování technicky náročných výrobků, zejména miniaturních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264676

Dátum: 14.08.1989

Autori: Marešová Vlasta, Průša František, Lucek Jiří, Landa Václav

MPK: C25D 1/00, C25D 17/00, C25D 3/38...

Značky: zhotovování, elektrolyzér, technicky, miniaturních, zejména, výrobků, náročných

Text:

...zavčšcny anody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že poměr plochy povrchu mod k plošc povrchu ltntotly jc v roxmczí od 5 l do l 000 l a poměr plochy otvorů k ploše izolační přcpážky je v rozmczí od l i 00 do 1 220, přičemž chemické složení a pH elektrolytu jsou stabilizovaný setrvačností parametrů v důsledku nízkého zatížení elektrolytu.Elektrolyzér podle vynálezu vykazuje při provozu značné přednosti. Oddělením katodového prostoru od...

Nosič zemědělského nářadí a strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264675

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stejskal Jiří, Foral Rudolf

MPK: A01B 51/02

Značky: zemědělského, strojů, nosič, nářadí

Text:

...s hnací hřídelí,opatřený úchytnými otvory pro stroje a nářadí.Nosič zemědělského nářadí a strojů podle vynálezu přináší v důsledku možnosti použití co největšího množství dílů klasického traktoru, prakticky až na drobnosti kromě přední nápravy téměř vše, podstatné snížení výrobních nákladů, ceny a zvýšení sériovosti výroby. Jeho poněkud omezený výhled na nářadí a stroje. uchycené před přední nápravou, však bohatěkompenzují výhody...

Nosič zemědělských strojů a nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264674

Dátum: 14.08.1989

Autori: Foral Rudolf, Stejskal Jiří

MPK: A01B 51/02

Značky: nosič, zemědělských, strojů, nářadí

Text:

...a převodovou skříní je uspořádán spojovací nosník s hnací hřídelí, opatřený úchytnými otvory pro stroje a nářadí.Nosič zemědělských strojů a nářadí podle vynálezu přináší v důsledku možnosti použití co největšího množství dílů klasického traktoru, prakticky až na drobnosti kromě přední nápravy téměř vše, podstatné snížení výrobních nákladů, ceny a zvýšení sériovosti výroby. jeho poněkud omezený výhled na nářadí a stroje, CS 264 674 BIuchycené...

Zařízení pro ovládání detektoru sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264673

Dátum: 14.08.1989

Autor: Petr Jiří

MPK: H01J 37/20, G01T 1/28, G02B 21/32...

Značky: zařízení, sekundárních, elektronů, detektoru, ovládání

Text:

...s detektorem sekundárních elektronů za provozu a při vyčer CS 264 673 B 1pané komoře elektronového mikroskopu. Posuvné elementy lze za provozu přibližovat a oddalovat vzhledem k preparátu a jednoduchým mechanickými prostředky upevňovat v nastavené poloze.Vynĺtlt-z l)lĺŽ( objttsttí přilnžctiý výkres, nn klerćtn je na obr. l V osovćtlt ľezu naznačelt příklad praktického provedení zařízení a na obr. 2 je naznačen detail spojení pouzdra...

Zapojení pro zapalování série zářivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264672

Dátum: 14.08.1989

Autor: Larisch Vilém

MPK: H02M 1/02

Značky: zářivek, serie, zapojení, zapalování

Text:

...diody 42 a bez žhavicího kondenzátoru 6 a obr. 3 příklad provedení řídícího obvodu 31 tyristoru 3.Podle Vynálezu jsou první zářivka 1 i druházářivka 2 zapojeny V sérii s předřadníkem 7 ke zdroji napětí 8. Zhavicí okruh je tvořen první vnější elektrodou 11 první zářivky 1, tyristorem 3 s řídícím obvodem 31, žhavicí diodou 41 a vybíjecí (liodon 42. na jejíž. katodu je napojen sjmlct-ny VyVUtl 1. vnitřních clcktrml 12, 22 zářivek 1, 2....

Způsob vytvoření závěsu chmelovodičového drátku k nosnému drátu stropu chmelnice a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264671

Dátum: 14.08.1989

Autori: Prášil Vladimír, Beroun Stanislav

MPK: A01G 17/08

Značky: drátu, chmelnice, provádění, vytvoření, nosnému, závěsu, způsob, způsobu, drátku, stropů, tohoto, chmelovodičového, zařízení

Text:

...drátku k nosnćmu drá tu stropu chmelnice podle vynálezu je uloženo na základovém rámu 1, například svisle orientované descc a je ncscn v blízkosti nosných drátü 51 stropu chmelnice na pojezdovém t stnlíílimľwííitl ynří/.ení, políyhíijívíln se ve SlliČľll nosných nlrátü. Zanřízeíií scstává 7. protlaČOVíICÍlIO válce 2 a z proti němu umístěného přítlučného válce 3, uloženého na základním hřídeli 4 a posuvné vedeného v rámu 1 a tlačeného...

Zařízení pro fotometrická, turbidimetrická a fluorimetrická měření v mikrodeskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264670

Dátum: 14.08.1989

Autori: Daňhel Ivo, Grzonka Milan

MPK: G01N 21/31

Značky: mikrodeskách, turbidimetrická, zařízení, měření, fotometrická, fluorimetrická

Text:

...světlovod jsou uchyceny ve spojovacím ramenu s kloubem a k výstupu čidlového světlovodu je uchycen fotoelektrický článek, přičemž na vodicí desce je uložena mikrodeska. Ve vodicí desce je v prostoru pod kónusovým zakončením světlovodu umístěno zrcadlo.Uvedené řešení lze využít k jednoduché konstrukcí přídavného zařízení k fotometrům prolotometrická, turbidimetrická a fluorimetrická měření v mikrodeskách. Z uvedeného principu lze vyjít už při...

Netkaný filtračně sorpční útvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 264669

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera František, Skokanová Zdena, Česáková Hana

MPK: D04H 13/00, B01D 39/08

Značky: filtračné, útvar, sorpční, netkaný

Text:

...do tvaru respirátoru. filtrační textilní vrstva je volně vložena mezi výlisky a celý útvar je po obvodu spojen.Podstatou vynálezu je konstrukce a optimální kombinace filtračních a sorpčních materiálů použitých ve formě stavebnicových jednotek,které v požadovaném sledu mohou být použity bud ve tvaru rovinných funkčních útvarů nebo vytvarované do příslušného tvaru. Sorpční mohutnost sorpční textilní vrstvy podle jodového textu l (K 40 ZP VU...

Zapojení pro seřízení pravoúhlosti snímku posunem vybraných řádek vpravo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264668

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kott Kristian, Jindřich Miroslav

MPK: H04N 5/225

Značky: seřízení, pravoúhlosti, zapojení, vybraných, vpravo, řádek, posunem, snímku

Text:

...ke vstupní svorce vah, přičemž vstupní svorka úrovní je připojena k druhému vstupu obvodu korekčního vyhodnocení vpravo, jehož výstup je připojen k výstupní nulovací svorce.Výhodou zapojení podle vynálezu je možnost pravoúhlé korekce snímaných obrazů po» mocí televizní kamery ve vstupním obvodu po~ čítačového zpracování obrazových dat. Dalšívýhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost. jsou využity některé již existující vstupy a výstupy...

Zapojení pro násobení binárního kódu celého čísla binárním kódem podílu dvou celých čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264667

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bakoš Pavel

MPK: H03M 13/00

Značky: čísel, zapojení, kódem, celého, celých, násobení, kódu, binárního, podílu, čísla, binárním

Text:

...připojen zdroj kódu celé- .ho čísla násobence. Datový výstup zpětného čítače je připojen na vstup dekodéru nulového stavu, jehož výstup je připojen na vstup správnosti kódu zobrazovače binární informace. Na datový vstup zobrazovače binární informace je připojen výstup přímého čítače, na jehož vstup je připojen výstup druhého proměnného děličeVýhoda zapojení podle vynálezu spočíva v univcrzálnosti, která umožňuje změnu číselné hodnoty...

Zařízení pro zjišťování fyzikální veličiny světelně technických měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264666

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bakoš Pavel, Nedvědová Jana

MPK: G01J 3/50, G01J 5/46, G01J 1/42...

Značky: měření, zařízení, světelné, veličiny, technických, fyzikální, zjišťování

Text:

...vstup obvodu pro násobení racionálním číslem, na jehož druhý vstup je připojen výstup nastavitelné paměti čitatele a na třetí vstup je připojen výstup nastavitelné paměti jmenovatele. Výstup obvodu pronásobení racionálním číslem je připojen na vstup zobrazovače fyzikální veličiny.Výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v intlikaci číselnć hodnoty fyzikální veličiny v měrových jednotkách světelného technického měření. Další výlmtlot je, že...

Vyhořívací dřevitá hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264665

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pešek Jiří, Hubková Anna, Vobořil Václav, Kutzendörfer Jaroslav

MPK: C04B 38/06, C04B 16/02

Značky: vyhořívací, hmota, dřevitá

Text:

...do 5 mm, zrnitost uhlíkaté látky do 0.09 mm. Aby bylo dosaženo rovnoměrného naneseni uhlikaté látky na povrch dřevité hmoty doporučuje se kromě intenzivniho promíseni složek předem ovlhčit dřevitou hmotu vodou. výhodněji pak roztokem některého ze známých lepidel, jako je dextrin, suliítový výluh, škrob, karboxymetylcelulôza, polyvinylalkohol, polyakryláty aj. Koncentrace roztoku lepidla činí obvykle 10 až 20 . Po smí CS 264 665 Blchání...

Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení stejnosměrného cize buzeného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264664

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sládek Helmut, Cibulka Josef

MPK: H02H 7/08

Značky: ochranu, řízení, buzeného, zapojení, motorů, tepelnou, stejnosměrného

Text:

...se vstupem 1 dělence analogové dělíčky D a druhý vstup 6.8 vyhodnocovacího obvodu 6 je spojen se vstupem 2 (lělitele analogové děličky D, jejíž výstup 3 je spojen se vstupem 1 obvodu AF absolutní hodnoty.Zapojení pro tepelnou ochranu a řízení chlazení stejnosměrného cize buzeného motoru podle vynálezu využívá přímého měření oteplení statoru. Při tom se vychází ze skutečnosti, žes rostoucí teplotou se mění odpor budicího vinutí dle vztahuktlc...

Keramické kyselinovzdorné barvy na porcelán pro aplikační teplotu 780 °C až 830 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264663

Dátum: 14.08.1989

Autori: Cvilink Zdeněk, Martan Jiří, Novák Miroslav, Nováková Růžena

MPK: C04B 33/14

Značky: barvy, teplotu, aplikační, kyselinovzdorné, keramické, porcelán

Text:

...dostupným způsobem s úsporou energie.Vynâlez blíže objasñují následující příklady díly a procenta jsou míněny vždy hmotnostně.84 dílů taviva o složení 36,1 oxidu, 37,9 oxidu olovnatého, 9 oxidu hlinitého, 6.9 oxidu boritého. 2 oxidu vápenatého, 2 oxidu sodného, 4,1 oxidu zinečnatého a 2,0 oxidu draselného, vzniklého tavením při 1 200 a 1 300 °C se mele na mokré cestě s 4 díly kalcinovaného oxidu chromitého a 12 díly keramického...

Jámová výztuž z výztužních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 264662

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lecian Jaroslav, Kübel Ladislav, Hrabovský Josef, Sehnal Miroslav

MPK: E21D 5/00

Značky: jámová, výztuž, dílců, výztužních

Text:

...správného tvaru tubustl jámy. To dává možnost jnosliljittčlit (Jlmzlžovzitlí boku výlomu. Technologická stabilita se proti systému s osazováním celých prstenců výrazně zvyšuje. Ncpřesnosti ve výsledné délce celých stupňů kaskády, připadajících na délku jednoho obvodu jámy, které při tomto způsobu osazování výztužních dílců vzniknou, se vyrovnávají změnou délky dozdívané modulové vložky. V místě modulových vložek lze s výhodou zaústit...

Zařízení ke zpracování signálu snímače ukazatele polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264661

Dátum: 14.08.1989

Autori: Wagner Karel, Kott Josef, Kočandrle Ladislav, Haniger Ladislav

MPK: G05D 1/08

Značky: zařízení, ukazatele, signálu, zpracování, polohy, snímače

Text:

...skupinu těchto cívek. Cinnost obou těchto skupin cívek je, stejně jako vyhodnoeení jejich signálů, shodná a v dalším popisu je proto uváděna pouze jednou.Podle tohoto příkladu provedení sestává zařízení ke zpracování signálu snímače ukazatele polohy ze snímače 1, ze zdroje 2 střídavého napětí, ze zdroje 3 stejnosměrného napětí, z převodníků 4 a, 4 h napětí/proud, z dolnoírekvenčních propustí 53, 5 h, z usměrňovačů Ba, 6 h, ze zdroje 7...

Diagnostické zařízení bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264660

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: G01R 19/04

Značky: stroje, zařízení, bezkartáčové, diagnostické, budicí, synchronního, soupravy

Text:

...vstup 3.3 ob CS 264 660 Bvodu 3 blokování dat je spojen s druhým výstupem 1.3 mikropočítače 1, jehož třetí výstup 1.4 je připojen na synchromzační vstup 7.3 dekodéru 7 polohy. Vstupy 7.1 dekodéru 7 polohy jsou pripojeny na druhé výstupy 14 píCĺlUSt 1 ~ vých a oddělovztcích obvodů 5, přičemž výstupy 7.2 dekOtlćľli 7 polohy jsou spojený s druhou vstupní branou 1.5 mikropočítače 1, jehož výstupní brana 1.6 je přípojena na vstupy 9.1...

Způsob obnovy ozubeného převodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264659

Dátum: 14.08.1989

Autori: Štefek Oldřich, Mokroš Aleš, Lukáš Josef, Drtílek Boris

MPK: B23P 6/00

Značky: převodů, obnovy, způsob, ozubeného

Text:

...tyč se zhotoví se zvýšenou výškou průřezu v rozmezí rozměru 0,1 až 1 modulu oproti ozubené tyčí s normální výškou průřezu s následným dofrézováním zubů, načež na hřídele ozubených pastorků se uloží ozubené věnce se sní CS 264 659 Bženým počtem zubů nejméně o jeden oproti původnímu počtu.Výhodou způsobu podle vynálezu je, že po zhotovení náhradní ozubené tyče se zvýšenou výškou príiřczlí až o jeden modul tímožñític jvrovzitlčt...

Hydraulický pohon dvojčinného pístového ponorného čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264658

Dátum: 14.08.1989

Autori: Karmazikov Vladimir, Ivanov Gennadij, Rozancev Vladimir

MPK: F04B 17/00

Značky: pístového, pohon, hydraulický, ponorného, čerpadla, dvojčinného

Text:

...komora 10 je ve spojení s prostorem 7 přes kanál 20 se zpětným ventilem 21 známé konstrukce jakož přes mezeru 5 a kanál 22, jsoucíV tělese l je uspořádán souose s čerpadlem 8 a nad ním dvojčimíý pístový líydroínotoí 23. Píst 24 oddělujc od sebe jeho komory komoru 25 74 strnnv víka 21 lmtnnrn 26 /c strany kliky. ktcrć jsou vytvořcííy Cclninti plochauni pÍSllI 24 a vnitřními stčnaníi tčlcszí l.Píst 24 llytlľünlOlüľll 23 je natnht) spojen s...

Zařízení k ovinování palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 264657

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kavan Mojmír, Blahna Jan, Hauptfleisch Jarmil, Jindra Jiří, Švagerka Jan, Moravec Břetislav, Němec Miloslav

MPK: B65B 13/02

Značky: zařízení, palet, ovinování

Text:

...držáku cívky a druhým na cívce. Paleta se zbožím spočíva na podlaze nebo řetězovém dopravníku a cívka s fólií obíhá paletu a současně stou á a zase klesá. Stoupáni a pokles cívky je án pohybem opěrne kladky po obvodu vačky a je v průběhu ovíjeníneměnný. Změna programu navíjení. tj. stoupání a pokles cívky se dosáhne výměnou vačky,což však v provoze přichází v úvahu pouze při úplné zmčnč výroby.Výhodou zařízení dle vynálezu je jeho...

Zapojení zpětnovazební smyčky pro regulaci proudu a napětí v obou polaritách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264656

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hrdlička Lubomír

MPK: G05F 1/10

Značky: zpětnovazební, regulaci, smyčky, napětí, zapojení, proudu, polaritách

Text:

...Z 2 je za účelem získání požadované polarity snímanć veličiny spojen invertující vstup 412 dilerenciálního zesilovače Z 4, jehož výstup Z 42 je spojen se vstupem Z 11 zesilovače proudové odchýlky a zároveň s druhým vstupem 013 řídící veličiny napětí oboustranného omezovače za účelem výkompensování úbytku napětí na snímacím odporu RS.Na obr. 3 je blokové schéma zpětnovazební smyčky podle obr.1 a obr. 2, ve kterém je invertující vstup 2.412...

Zařízení pro zastavování textilního stroje, zejména šicího stroje ve zvolené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264655

Dátum: 14.08.1989

Autori: Janeček Jiří, Hán Pavel, Buček Pavel, Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/22

Značky: zvolené, zejména, zařízení, textilního, šicího, poloze, stroje, zastavování

Text:

...Tranzistorový můstkový spínač 35 tvořený dvojicemi spínacích tranzistorů připojuje každou ze tří svorek 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 ke kladné nebo záporné sběrnicí. Zapínání jednotlivých spínacíclí tranzistorů je ovládáno řidicím mikropočítačem 41 prostřednictvím jednotlivých výstupů budícího stupně 42 tak, aby na výstupních svorkách tranzistorového můstkového spínače 35 a tím i na svorkách 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 bylo...

Okenní křídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264654

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vítkovský Jan, Šedivý Josef, Lafar Bohumil

MPK: E06B 3/58

Značky: okenní, krídlo

Text:

...sklon vnější profilové lišty vůči rovině skla svírá tupý úhel.Výhody popsaného způsobu zasklení spočí CS 264 (754 Blproti působení povětrnostních vlivů a tím je zaínczcno zkázc nátčrujakož i konstrukce křídlu narušovánín) rohového spoje. Výhody jsou dá» ll vc vymćttitelutosli liší, klvrć, jsou ntliííiííntclné. Itapř. u čtyřúltelníkovélto křídla obě postranní a horní lišta. Sklo lišty svírá výhodné vůči rovinč úhel vhodný pro zamezctíí vnikání...

Zapojení pro regulaci teplovzdušného vytápění a větrání vozidel závislé elektrické trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264653

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kraus Vladimír, Fišera Petr, Marek Jaroslav

MPK: B60H 1/22

Značky: zapojení, teplovzdušného, trakce, elektrické, závislé, vytápění, větrání, vozidel, regulaci

Text:

...bloku 4 řízení otáček ventilátoru a jeho čtvrtý výstup 24 se vstupem bloku 5 řízení přídavného topení. První výstup 91 bloku 9 diagnostiky je připojen k optické signalizaci na palubní desce v kabinč řidiče, jeho druhý výstup 92 ke druhému vstupu 62 koncového stupně 6 servopohonu, třetí výstup 93 ke druhému vstupu 72 bloku 7 ovládání cívek stykačů ventilátoru a čtvrtý výstup 94 ke druhému vstupu 82 bloku 8 ovládání cívek stykačů...

Způsob montáže konvergenčního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 264652

Dátum: 14.08.1989

Autor: Drda Lubomír

MPK: H01J 29/82

Značky: montáže, válce, způsob, konvergenčního

Text:

...tom, že zaostřovací systém barevné obrazovky typu in-line se uchytí pomocnou elektrodou tvaru U za dolní část lemu mezi horní částí a dolní částí poslední zaostřovací elektrody, přičemž pomocná elektroda spočívá na vidlici dolní svářecí elektrody odporové svá CS 264 652 B 1řečky a konvergenční valec se přivaří pomocí horní svářecí elektrody odporové svářečky postupcm bcz použití držáku konvcrgcnćního válce./,|itxnI Illlblllĺlĺł jt pnpłšĺlll...

Zapojení diodové vstupní části bipolárního logického integrovaného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264651

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jánek František, Kapsia Stanislav

MPK: H01L 29/70

Značky: obvodů, zapojení, logického, bipolárního, diodové, částí, integrovaného, vstupní

Text:

...Schottkyho diody je připojena k druhému odporu a zároveň ke kolektoru tranzistoru. přičemž druhá Schottkyho dioda a Schottkyho diody v dalších stupních obvodu jsou zpravidla diody s vyšším úbytkem napětí.Výhodou zapojení podle vynâlezu je úpravarozhodovací úrovně diodového vstupu na úroveň obvyklou u tranzistorových vstupů a s tím spojené zlepšení šumové imunity obvodu a použitelnost pro celý rozsah teplot - 55 až i 25 (3 bez nutnosti...

Teplovzdušný výměník k představnému topeništi na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264650

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sladký Václav, Jirásek Petr

MPK: F24H 3/00

Značky: palív, dřevních, teplovzdušný, topeništi, výměník, představnému, spalování

Text:

...ohniště představného topeniště a vystoupení teploty spalin nad250 °C, případně i více, se ručně nebo automaticky uzavírá uzavírací klapka přímého tahuV potrubí přímého tabu mezi oběma spodními komorami a horké spaliny stoupají vzhůru před ní svislou výměníkovou vložkou ze spodní přední komory. Přes horní spojovací komoru přechâzejí horizontálně do zadní svislé výměníkové vložky, kterou procházejí směrem dolů do Spodní komory a z ní do...

Představné topeniště na spalování dřevních paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264649

Dátum: 14.08.1989

Autori: Jirásek Petr, Sladký Václav

MPK: F24H 3/00, F24B 1/00

Značky: spalování, dřevních, palív, představné, topeniště

Text:

...rozvaděčem lg sekundárního vzduchu s tryskami lg a regulačním uzávěrem ll sekundárního vzduchu. Pod roštem 2 se nachází popelník lg s requlačním uzávěrem lg. Odlučovač úletu lg je uzavřen uzávěrem gg. Nad prostorem topeniště3 je palivový zásobník gl s uzávěrem gg. Funkce představného topeniště je následujícíPo otevření uzávěru gg palivového zásobníku gł a regulačního uzávěru ohniště § a regulačního uzávěru lg popelníku gg se prostor...

Způsob výroby esteru indometacinu s kyselinou tropovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264648

Dátum: 14.08.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Ferenc Milan, Grimová Jaroslava, Přehnal Arnošt, Dvořáková Alena, Michalský Jiří, Fišnerová Ludmila

MPK: C07D 209/28

Značky: indometacinu, výroby, kyselinou, způsob, tropovou, esterů

Text:

...v prostředí toluenu V přítomnosti cyklického amidu typu laktamů thionylchloridem připraví chlorid indometacinu, který,aniž by se izoloval, reaguje dále ve stejném prostředí s kyselinou tropovou při teplotě 20 až 50 °C na žádaný ester. Produkt se izoluje bud odsátím a hydrochlorid laktamu se odstrañuje promýváním pevné substance vodou, nebo se reakčni směs po skončené reakci zředí toluenem a hydrochlorid se odstraňuje promýváním...

Přepravní a manipulační rám kabin nákladních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264647

Dátum: 14.08.1989

Autori: Anýž Jaromír, Anýž Pavel

MPK: B65D 19/44

Značky: přepravní, kabin, manipulační, nákladních, vozů

Text:

...zabraňuje jejich poškozování a současně zvyšuje kapacitní možnosti přepravních prostředků, což v konečném důsledku představuje značné úspory energie a pohonných látek.Příklad provedení přepravního a manipulačního rámu je znázorněn na připojených výkresech,kde na obr. 1 znázorněn rám v axonometrickém pohledu, na obr. 2 bokorysný pohled na uložení rámů s uchycenými kabinami na přepravním,prostředku a na obr. 3 detailní boční pohled na uložení...

Způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnin manometrickou metodou v kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264646

Dátum: 14.08.1989

Autori: Havránková Eva, Kučera Vladislav

MPK: G01N 33/22

Značky: automatizovaného, stanovení, kyslíku, stability, výbušnin, metodou, způsob, kvantitativního, manometrickou, chemické

Text:

...dostatečně výrazná. Tyto prachy vykazují většinou anomální chování i při izotermálníUvedené nevýhody odstraňuje způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnín manometrickou metodou v kyslíku, který je předmětem vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se výbušnina temperuje při teplotě 40 PC až 170 °C V atmosféře kyslíku ve zkumavce spojené se snímačem tlaku, měří se tlak uvolněných rozkladných plynů,jejich...

Zařízení pro ohřev užitkové vody odpadním teplem chladicí kondezační jednotky pro strojní chlazení mléka v zemědělské prvovýrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264645

Dátum: 14.08.1989

Autori: Peška Karel, Kalivoda Josef, Hlásek František

MPK: F25B 29/00

Značky: teplem, zemědělské, mléka, chlazení, zařízení, kondezační, užitkové, ohrev, odpadním, chladicí, jednotky, strojní, prvovýrobě

Text:

...že průtočný výměník tepla je uspořádán přímo na chladící kondenzační jednotce a akumulační nádrž je uspořádána V úrovni nad průtočným výměníkem tepla, přičemž mezi horní výstup průtočného výměníku tepla a horní vstup akumulační nádrže je zařazena pouze horní potrubní větev s případným uzavíracím členem a mezi spodní vstup průtočného výměníku tepla a spodní výstup akumulační nádrže je zařazena pouze spodní potrubní větev 5 případnou uzávěrou....

Modelová kapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264644

Dátum: 14.08.1989

Autori: Lisý Antonín, Davidová Ivana, Kasa Stanislav

MPK: C03B 5/00, C03B 5/027

Značky: kapalina, modelová

Text:

...sklářských tavicích pecí,zejména otápěných přímým prüchodem elektrického proudu sklovinou, se použije vodný roztok kyseliny polyakrylové a/nebo jejích alkalických solí.To nové použití kyseliny polyakrylové a/nebojejich alkalických solí je založeno na zjištění podobnosti teplotní závislosti viskozity a měrného elektrického odporu kyseliny polyakrylové a/nebo jejích alkalických solí ve srovnání se sklovinou.Výhodou modelových kapalin na...

Zařízení pro ohřev odvrtaných vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264643

Dátum: 14.08.1989

Autori: Salfický František, Horký Jan, Řezníček Miloslav, Mayerberger Štefan, Strmiska Čestmír

MPK: E01B 31/26

Značky: ohrev, zařízení, vložek, odvrtaných

Text:

...je na obr. 4.Zařízení pro ohřev odvrtaných vložek tvoří rám l, který se upevňujě na nosnou konstrukcí regenerační linky nebo pracoviště pomocí úchytů ll. Rám l nese dvě skříně l pro ukládání ohřívacíh těles l. Skříně 3 jsou vyplněny šamotovou náplní 3 pro zmenšení tepelných ztrát.Pro případ umístění zařízení pro ohřev odvrtaných vložek do haly je k rámu l připojen odsávací nástavek §, který je opatřen snímatelnými dvířky Q. Na odsávací...