Archív za 1989 rok

Strana 43

Hydrofilný emulzný krém

Načítavanie...

Číslo patentu: 264721

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nevydal Jozef, Rázus Luboslav, Minczinger Štefan, Baránková Edita

MPK: A61K 7/48

Značky: hydrofilný, emulzný, krém

Text:

...hmotnostných s výhodou 0,25 hmotnostných a v hydrofilnej časti emulzie 0,10 hmotnostných až 0,50 hmotnostných 5 výhodou 0,10 hmotnostných 2-aminotridekan kyslý adipát.Pracovný ochranný hydrofilný emulzný krém podľa vynálezu bol klinicky odskúšaný a vykazuje výrazné dezinfekčné, antimikrobiálne a antimykotické účinky.Uvedená kombinácia antimikrobiálnych látok bola odskúšaná podľa britského liekopisu(B. P. Presservative Effectiveness...

Spôsob výroby citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264720

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gattnar Ondrej, Miklovič Jozef, Šauša Igor, Bucko Miroslav, Rýchlik Eduard

MPK: C07C 49/20

Značky: spôsob, citralu, výroby

Text:

...v katalyzátore, výborne fyzikálne vlastnosti katalyzátora, ktoré sa oceňujú vo výrobnom procese a vysoká účinnost katalyzátora vedúca ku konverziam nad 90 . Ďalšou výhodou postupu je skutočnosť, že technický citral získaný týmto postupom tvorí lacnú surovinovú základňu pre výrobu pseudojonőnu,kľúčového produktu vo výrobe vit. A a E.Do míešaného reaktora sa dá 234 l vody, 11,4 kg luhu sodného a 5 kg oxidu vanadičného. Zmes sa mieša za normálnej...

Farmakologický prípravok na báze derivátu kyseliny hyaluronovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264719

Dátum: 12.09.1989

Autori: Blažek Anton Akademik, Kuběna Karel, Galatík Antonín

MPK: A61K 31/715, A61K 33/00

Značky: hyaluronovej, prípravok, báze, kyseliny, derivátů, farmakologicky

Text:

...molárne zloženie komplexuodpovedá 0,1 až 5 môlom hyaluronátu na 1 až 25 mólov koordinovaného katiönu. V tomto prípravku sú účinnou zložkou komplexné zlúčeniny, v ktorých izolované molekuly kyseliny hyaluronovej,najčastejšie, ale nie výlučne vo forme sodnej soli, sú spojené do dvojíc alebo väčších skupín koordinačnou väzbou karboxylových skupín hyaluronátu a katiönmi viacmocných zásad, ako súVzniknuté dimerné, trimerné alebo viacčlenné...

Zapojenie mikrovlnového senzora optického žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 264718

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kneppo Ivan, Fabian Jozef

MPK: G01J 3/32

Značky: optického, mikrovlnového, senzora, zapojenie, žiarenia

Text:

...je spojený s jedným ramenom dvojitého T-článku, pričom s protiľahlým ranehan dvojitého T-článku je spojený referenčný rezonator. Mikrovlnový generátor je zapojený so vstupným ramenom dvojitého T-článku a s výstupným ramenom dvojitého T-článkupak zosilňovač mikrovlnového výkonu.Hlavnou výhodou vynálezu je možnost zvýšenia citlivosti priamo merateľnej veličiny a relatívneho zvýšenia výstupného výkonu mostíkovej meracej siete na zmenu...

Výživné telové mlieko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264717

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šaršúnová Magda, Hegyi Eugen

MPK: A61K 7/48, A61K 7/02

Značky: telové, mlieko, výživné

Text:

...farhivo pre liečivá a parfém rozpustený v 96 liehu. Celé množstvo sa doplní do 95 až 100 hmotnostných dielov destilovanou vodou.Emulqujúci vosk (Emucera C), cetylakohol, sorbitan monostearan Íspan 80), polyetylénglykolmonostearan (Tween 60) sa rozpustia na vodnom kúpeli.Do kádinky sa zvlášť naváži laurylsiran sodný, chlorid karhetopentodecinia a destilovaná voda. K rozpustenej mase v mastovke sa pridá octan axeroftolu a...

Spôsob zachytávania vzácnych kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264716

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fótyi Dezider, Buday Mikuláš, Tóth Ladislav, Gabarík Milan, Waradzin Walter, Mosná Dagmar, Molda Emil, Kiss Gabriel, Guizon Jozef, Patek Peter, Fotyiová Mária, Uhlár Ján, Lehocký Peter, Oravec Eduard, Buranský Ján, Halomi Milan, Iván Július, Daňo Pavol, Chudý Michal

MPK: B01J 31/40

Značky: spôsob, kovov, zachytávania, vzácných, roztokov, vodných, solí

Text:

...všetkých postupov-využívajúcich ionexy je nevratné zanášanie týchto hmôt niektorými organickými látkami ktoré môžu byt prítomné v roztoku a s tým spojené zvýšené náklady na regeneráciu a ich rýchle znehodnocovanie. Z týchto dôvodov je použitie ionexov na tento účel obmedzené.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, ktorého podstata spočíva v nasledovnom pH roztoku obsahujúceho soľ vzácneho kovu sa nastaví na hodnotu 3 až 7....

Zmes plynov pre mikroplazmové, plazmové zváranie a zváranie neodtavujúcou sa elektródou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264715

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kasperkevič František, Martišovitš Viktor

MPK: B23K 9/16, B23K 35/38

Značky: plynov, plazmové, zváranie, neodtavujúcou, mikroplazmové, elektródou

Text:

...alebo plazmové zváranie a zváranie netaviacou sa elektrődou, austenitických a nizkouhlíkatých materiálov, podstata ktorej spočíva v tom, že pozostáva z technického arqönu, ktorý obsahuje od 1,0 do 3 vodík.Zmes plynov podľa vynálezu odstráni nestability hcrenia preneseného oblúka pri mikroplazmcvom zváraní, čím sa dosiahne zvýšená kvalita zvarových spojov. Pri zváraní je možné používat1, čím sa značne zvyšuje produktivita...

Zariadenie pre zabezpečenie cyklického odmrazovania výparníkov chladničiek a mrazničiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264714

Dátum: 12.09.1989

Autori: Manek Benedikt, Bača Pavol

MPK: F25D 21/08

Značky: zariadenie, chladničiek, zabezpečenie, mrazničiek, cyklického, odmrazovania, výparníkov

Text:

...zásahu obsluhy alebo nedokonalého servisu, začínajú sa vytvárať ľadové zostatky na prechodkách a Iadový dendrit sa postupne rozrastie aj na časti samotného výparníka. Tento stav považuje uživateľ za poruchu, ako bolo už uvedené.Popísanej poruche zabráni zariadenie pre zabezpečenie cyklického odmrazovacieho výparníkov chladničiek a mrazničiek podľa vynálezu. ktorého podstatou je, že tykavka termostatu je pripevnená k telesu výparníka,...

Prípravok na skúšanie roztekavosti spájky a taviva plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264713

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bilský Milan, Ruža Viliam

MPK: B23K 3/00

Značky: taviva, spájky, plameňom, roztekavosti, prípravok, skúšanie

Text:

...alebo taviva a spájky plameňom spočíva v tom, že prípravok vytvára základné podmienky fyzikalnej jednoty mezi prostriedkami skúšky a praktického použitia. Sem patrí teplo plameňa, vysoký gradient nábehu teploty, práca na volnom priestore v bežnej atmosfére,možnosť okamžitého pôsobenia tepla a jeho okamžitého zastavenia bez akýchkoľvek teplotných zotrvačností zdrojov tepla, možnost kvalifikovaného a bezprostredného vizuálneho pozorovania...

Skladacia upínacia doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264712

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kukučka Hieroným

MPK: B23Q 3/00

Značky: doska, skladacia, upínacia

Text:

...diely sú podstatne ľahšie ako monolitná upínacia doska a z toho dôvodu nie je potrebné mat manipulačné zariadenie. Ďalšou výhodou je, že sa použije vždy len toľko dielcov, koľko pre zostavenie upínacieho prípravku je práve potrebné.Na pripojenom výkrese je znázornená skladacia upínacia doska podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený nárys a na obr. 2 pôdorys.Skladacia upínacia doska pozostáva 2 najmenej dvoch základných telies łg, z...

Pogumovaná ocelokordová podložka pod kolajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264711

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: E01B 9/68

Značky: podložka, pogumovaná, kolajnice, ocelokordová

Text:

...podstatou je, že pozostáva z pogumovaného ocelokordu uloženého v pozdlžnom a priečnom smere, na ktorom z obidvoch strán je gumová fólia zabezpečujúca ozőnuvzdornost a možnost vytvorenia dezénu. AJeho výhodou je zvýšená životnost pri dynamickom zaťažení, vysoká tvrdosŕ samotného prvku a zvýšenie lomu minimalizácie pruženia pri dynamickom zaťažení požadovanými tlakmi v porovnani so-súčasnými pružnými systémami, ako najmä stále požadovaná...

Spôsob výroby kuménu z vedlajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264710

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kopernický Ivan, Tatranský Ivan, Kovaľ Ján, Bučko Miloš

MPK: C07C 39/07

Značky: produktov, kuménovým, spôsobom, výrobe, vznikajúcich, výroby, fenolů, kuménu, spôsob, vedľajších

Text:

...frakcie podľa vynálezu spočíva v tom, že k hydrogenácii sa použije organické frakcia odobratá zo spodnej časti kolóny rektifikácie surového acetónu, ktorá obsahuje niekoľkonásobne nižšiu koncentráciu fenolu ako alfa-metylstyrénová frakcia kolóny azeotropickej destilácie obsahuje 70 až B 0 celkového množstva alfa-metylstyrénu vznikajúceho pri výrobeZfenolu, ktorá sa potom po extrahovani malého množstva fenolu a ízolácii...

Rýchlovýmenná čelusť sústružnickeho viacčelusťového sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264709

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Práznovský Mikuláš

MPK: B23B 31/12

Značky: rýchlovýmenná, sústružnickeho, skľučovadlá, čeľusť, viacčelusťového

Text:

...čeľusti llg vytvorená sústava vybraní łgg a na rýchlovýmennej čeľusti łgg sústava výstupkov ggg. Je výhodné, ked táto sústava je tvorená jednoducho vyrobiteľnými valcovými plochami kruhového prierezu. Vtedy výstupky łgg môžu byť realizované ako známe valcové koliky s výhodou pružné,čím je umožnené ich ľahké prispôsobenie pri nasúvaní do vybraní ggg, ktoré preto môžu byť menej ak presné ako V rozstupoch tak i v qeometrickom tvare....

Merný člen vodivosti potravinárskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264708

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: G01N 27/18

Značky: potravinářských, měrný, člen, výrobkov, vodivosti

Text:

...č. 2 je vzorkovnica merného člena v priečnom reze.Merný člen pozostáva z vyhrievacieho elektrického obvodu l so žhaviacim odporovým drôtom g, zasahujúcim do vzorkcvnice A prostredníctvom meracieho rámčeka g. Vyhrievací obvod l pozostáva dalej zo zdroja elektrického prúdu 5, reostatu §, ampěrmetra 1, ktoré sú napojené 2 tvoria dva rovnaké termočlánky lg, vodičom lg na žhaviaci odporový drôt g. Merací obvod ktoré sú uchytené V meracom...

Roztok na odstraňovanie silikonových olejov z povrchu termoplastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264707

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bašťovanský Jozef, Štensová Kamila, Ďungel Karol

MPK: C11D 7/10

Značky: termoplastov, povrchu, odstraňovanie, roztok, olejov, silikonových

Text:

...odstránenie silikónových olejov, ktoré zostávajú na povrchu výliskov po vybratí zo vstrekovacich foriem. Farba nanesená siećotlačou na takto nedokonale odmastený povrch výliskov nie je dostatočne súdržná s podkla dom a skoro sa začne odlupovat.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené použitím roztoku na odstraňovanie silikonových olejov z povrchu termoplastov pred nanášanim farby sietotlačou podľa vynâlezu, ktorého podstata spočiva v tom, že...

Silanizačný prostriedok na prípravu nepolárnych viazaných fáz pre chromatografiu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264706

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šebeková Katarína, Božek Peter, Berek Dušan, Buszewski Boguslav, Novák Ivan, Jendrichovský Ján, Štibrányi Ladislav

MPK: G01N 30/48

Značky: přípravu, spôsob, výroby, silanizačný, viazaných, prostriedok, chromatografiu, nepolárnych

Text:

...°C teplej a vákuovo sa predestilujú. Získa sa 2 900 až 2 960 g zmesi metylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 220 °C/1,9 kPa (90 až 93 ).Pri použití bezvodného etanolu sa získa 3 050 až 3 100 g zmesi etylesterov kyseliny palmitovej a stearovej 210 až 225 °c 1,9 kPa (90 až 93 2).971 g zmesi metylesteru kyseliny stearovej a palmitovej 1100 ml toluěnového roztoku bis-(metoxyetoxylnatrium aluminium hydroxidu (70) 2000 ml bezvodého...

Hydrostatický simulátor dynamického zaťažovania mobilných energetických prostriedkov a ich uzlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264705

Dátum: 12.09.1989

Autori: Drabant Štefan, Petranský Ivan

MPK: G01M 1/00

Značky: uzlov, energetických, prostriedkov, simulátor, hydrostatický, zatažovania, dynamického, mobilných

Text:

...elektronický riadiaci systém umožňuje podľa vopred zvoleného algoritmu simulo 3 . 264705vat ľubovoľný priebeh zaťaženia na vstupnom hriadeli simulátcra. Algoritmus zataženia je zadaný pomocou klávesnice. Riadiaci program umožňuje vytvárať zaťaženie podľa analyticky zadanej funkcie napriklad sinusový priebeh, jednotkový skok, trojúholníkový priebeh atd. a obecný,prevádzkový priebeh prostrednictvom vzorkovaného spojitého...

Zmáčadlo so zníženou penivostou účinné v širokom rozmedzí pH

Načítavanie...

Číslo patentu: 264704

Dátum: 12.09.1989

Autori: Paulovič Milan, Kráľ Bohumil, Niepel Viliam, Pružincová Lucia, Čulák Ladislav, Králik Milan

MPK: C11D 1/70, C11D 1/14

Značky: zníženou, širokom, penivosťou, rozmedzí, účinné, zmáčadlo

Text:

...rozmedzí pH vyznačené tým, že obsahuje 60 až 94,9 8 hmot. tenzidovej zložky pozostávajúcej za 40 až 80 E hmot. tenzidu vzorcaR znamená alkyl a/alebo alkylaryl o počte atômov uhlíka v alkylovom retazci B až 16n znamená celé číslo 5 až 15m znamená celé číslo 3 až 18Zmáčadlo možno podľa potreby riedit vodou, orqanickými rozpúštadlami alebo kombinovat s inými tenzidmi bez rozdielu iônovosti. zmáčadlo upravené diólom a/alebo triólom má nižšiu...

Spôsob výroby modifikovaného papiera

Načítavanie...

Číslo patentu: 264703

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zeman Svatopuk, Milichovský Miloslav, Klimeš Stanislav, Tomis Bořivoj, Dimun Milan, Moravcová Jarmila, Tauc Jaroslav

MPK: D21H 3/36

Značky: výroby, modifikovaného, papiera, spôsob

Text:

...so zníženou plošnou hmotnosťou pri zachovaní jeho užitnýoh vlastností, t. j. najmä belosti, opacity, hladkosti, mäkkosti atd., teda ušetria sa suroviny a energia.Pod pojmom vodonerozpustný zosietený močovino-formaldehydový kondenzát sa rozumie chemizačný prostriedok tvorený 4 až 100 kondenzatu s 0,1 až 6 hmot. povrchovo viazaných metylol skupín.Výroba modifikovaného papiera je ilustrované príkladmi prevedenia, nie je nimi však nijako...

Sklopný volant

Načítavanie...

Číslo patentu: 264702

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urbánek Henrich, Chochula Emil, Krajewski Tadeusz

MPK: B62D 1/00

Značky: sklopný, volant

Text:

...západku pre oba smery vykláňania volantu. Tým je zabezpečená aretácia sklopného volantu pri malých nárokoch na priestor a na silu vratnej pružiny pri automatickom vymedzovaní vôle v západke. Dvojdielna západka podopiera zub na dvoch stranách, čím sa znižuje jeho namáhanie. To umožňuje zmenšiť rozteč ozubenia a docieliť jemnejšie delenie.Na priloženom výkrese je znázornený príklad prevedenia sklopného volantu podľa vynálezu,kde na...

Antioxydačné potravinárske činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264701

Dátum: 12.09.1989

Autori: Martiš Jozef, Mihalik Juraj

MPK: A23L 3/34

Značky: činidlo, antioxydačné, potravinářské

Text:

...R., Daniels D.H., Lin F., Joe F., Fazio T. Fate of Antioxidants and Antioxidants - Derived Productsin Deep - Fat Tryig and Cookic Baking. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1986, č. 1, str. 1-5. 2-11,l-dimetyletyl)-1,4-benzendiol je efektívny pri predlžovaní skladovateľnosti zemiakov. Produkty jeho rozpadu sú tiež účinnými antioxidantmi.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého podstatou je antioxidačné...

Spôsob prípravy 2-benzotiazolsulfénamidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277846

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hronec Milan, Hlinšťák Karol, Kopernický Ivan, Hejda Ivan, Sabadoš Július, Holčík Ján

MPK: C07D 277/62, C07D 277/64

Značky: 2-benzotiazolsulfénamidov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši sa príprava 2-benzotiazolsulfénamidov oxidáciou 2-merkaptobenzotiazolu alebo jeho derivátov molekulovým kyslíkom v kvapalnej fáze v prítomnosti primárnych alebo sekundárnych amínov a v prítomnosti heterogénneho katalyzátora, ktorým sú dvojjadrové až polyjadrové komplexy prechodných kovov. Sulfénamidy sa používajú ako urýchľovače vulkanizácie.

Chemická bezproudová mědicí lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 264700

Dátum: 14.08.1989

Autori: Matoušek Tomáš, Řeřicha Roman, Machovský Josef, Hetflejš Jiří, Čapka Martin, Šír Zdeněk, Janšta Lubomír, Vilím Jindřich

MPK: C23C 18/40

Značky: lázeň, bezproudová, chemická, mědicí

Text:

...do skupiny běžně komerčně dostupných látek. Jako zdroje iontů rtuti lze s výhodou použít chloridu rtuťnatého. Vhodné jsou však. i další rozpustné sloučeniny rtuti, jako například dusičnan rtuťnatý.Specifikované uživatelské parametry lázně lze příznivé ovlivnit přídavkem alkoholü, s výhodou isopro anolu a LIO-lenantrolinu a jeho inoĺiřylĺ a ertylderivátü, známých pod komerčními názvy Bathoľenantrolín. Ntłůkllpľoĺn a Bathokttproin.Dále uvedené...

2-nitrofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264699

Dátum: 14.08.1989

Autori: Filip Oldřich, Buzik Pavel, Lašák Karel, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/79

Značky: 2-nitrofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob, výroby

Text:

...prostředí při teplotě 95 až 120 °C, s výhodou při teplotě H 0 °C, a pH ll až 14. Průběh konverze je téměř kvantitalivní, s minimem vedlejších reakcí.Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce l s teplotou tâní 242 až 243 °C, s výtěžkem 99 A teorie.Iĺruvedení vynálezli upřesňuje dále uvedený pří (lzul.35,7 g 100 2-nitrochlorbenzen-4-(N,3 ĺkarboxyfenyhsulfonamídu (0,1 mol) se suspenduje ve i 50 ml vody, přídá se 19,2 g hydroxidu...

2-aminofenol-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264698

Dátum: 14.08.1989

Autori: Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Rampas Rudolf, Jesenský Miloš

MPK: C07C 143/80

Značky: způsob, 2-aminofenol-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby

Text:

...a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce l se vyloučí z roztoku vy« kyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími reakcemi. Po izolací se získá látka vzorce I s teplotou tání 25.3 až 255 °C. Diazotační a následnou kopulační titrací této látky byla potvrzení přítomnost umnrnticky vúznnćho amínu a stanovena relativní ntolární hmotnost 308.Provedení podle vynálezu upřesňuje...

Nízkoenergetické dietní mléčné výrobky na bázi mléčné bílkoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264697

Dátum: 14.08.1989

Autori: Drbohlav Jan, Patrovský Jiří, Hainer Vojtěch, Dědičová Libuše

MPK: A23L 1/29, A23C 23/00

Značky: způsob, bázi, dietní, nízkoenergetické, mléčné, bílkoviny, jejich, výroby, výrobky

Text:

...a vyššího věku. Chuľová a konzistenční variabilita výrobků ijejích výživová hodnota přispívají i ke zlepšení psychického stavu pacientů v průběhu lćěby.Příprava nízkoenergetického mléčného nápoje se provede suchou homogenizací 83 až 97 hmot. mléčného poloproduktu. obahujícího 3 až 8 hmot. rostlinného oleje. se 2 až 6 hmot. ochucující složky. jako je kávová, jahodová, kakaová ap., s 0,05 až 0.50 hmot. náhradniho sladidla a s 0,3 až...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: přípravy, způsob, aktivovaného, granátu, absorpčním, nízkým, neodymem, pozadím, yttritohlinitého

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Prostředek ke značení pláště pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264695

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sehnal Petr, Šmigura Ludvík

MPK: B60C 13/00

Značky: pláště, pneumatiky, prostředek, značení

Text:

...ásku opatřen okrajem o velikosti od O do 25 °o tloušťky pásku. Stěna fixačního otvoru svírá s osou otvoru úhel, který je v rozmezí od 0 ° do 35 °. Vnějšíprůměr fixačního otvoru je v rozmezí od 20do 200 tloušťky pásku a vnitřní průměr fixač Eího otvoru je od 20 do 200 tloušťky pás~ u.Prostředek ke značení plášťů pneumatik, podle vynñlt-Ln líIl)lI,|IlČllj( snndnon iik-.nliĺikzíei čísla plĺłšlč, při evidenci vadnć výroby. Navíc...

Způsob stanovení obsahu síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264694

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kubelka Jiří, Číhal Vladimír

MPK: G01N 17/00

Značky: síry, kovových, materiálech, segregace, sulfidů, způsob, stanovení, obsahu

Text:

...optimálního pasívního stavu ve vztahu k obsahům síry, sulfidů a segregace v kovových materiálech je oproti doposud používaným metodám méně náročný časově i na přístrojové vybavení. Další výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že dovoluje kvantitativní nebo alespoň polokvantitativní hodnocení-obsahů síry, sulfidů a segregace a posouzení korozních charakteristík sledovaných materiálů bez dlouhodobých a energeticky náročných ponorových ko...

Elektromagnet, zejména pro elektromagnetické pneumatické ventily

Načítavanie...

Číslo patentu: 264693

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F16K 31/06

Značky: elektromagnetické, ventily, elektromagnet, pneumatické, zejména

Text:

...a dále i prostorové uspořádání uložení nevýhodné.Výše uvedené nevýhody odstraňuje elektromagnet, jehož podstata spočívá v tom. žev horním jádru jsou upevněny dva dorazy na .svých čelech opatřené tlumicími plochami pro záběr s kotvou, přičemž ložiska jsou uložena V kostřc.Výhodou elektromagnetu podle vynálezu je,h Cluul Icolvy je V krnjiííclí mlolíĺíclí llumclt pružnými pouzdry s tlumicíltíi plochami.Další výhodou je dlouhá životnost...

Pojivová gélotvorná složka obsažená ve slévárenském vodném nebo lihovodném nátěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264692

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ulrich Jiří, Fialová Bohumila

MPK: B22C 3/00

Značky: slévárenském, složka, gélotvorná, pojivová, lihovodném, obsažená, nátěrů, vodném

Text:

...jemná mikroplniva a plniva. Nátěrová hmota nenarušuje povrch forem a jader pojených alkydovou pryskyřicí. Otěruvzdornost povlaku za studena i za horka je podstatně zvýšena. Nátěrovâ hmota je nehořlavá a hygienicky nezávadná. Přísada zabezpečuje potřebnou odolnost nátěrové vrstvy proti odlupům od podkladu a vzniku zálupů od nátěrů. Povrch odlitků má zvýšenou hladkost,výskyt připečenin a zálupů od nátěru je výrazně snížen, a to i při odlévání...

Analgetický přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264691

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vinař Oldřich, Koblas Karel

MPK: A61K 31/38

Značky: přípravek, analgetický

Text:

...instruováni, že by se nemělo podávatdéle než 3-4 týdny. Akutní bolestivé syndromy, pro které bude toto léčivo indikováno, půjdc zvládnout zpravidla v průběhu 510 dní.Tato nevýhoda bude více než vyvažena vhodným vzájcmnč potcnciačním působcním antillogistika-zinzilgctikzi a vysoce účinného anxiolytika-myorelaxancia. ak známo. psychické napětí také vede ke zvýšení svalového tonu (je to jasně patrno často i v mimice), jehož důsledkem je bolest.2....

Pružné ukotvení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264690

Dátum: 14.08.1989

Autor: Vorel Leopold

MPK: B62D 27/04

Značky: pružné, ukotvení

Text:

...pružin, držáku rámu nástavby, vymezující vložky a stláčecí podložky, aby spojením těchto dílů šroubovým spojem s rámem podvozku bylo především docíleno pružného a odhlučněného ukotvení, když přitom vymezující vložka se šroubovým spojem plní i funkci nosného čepu.Hlavní výhody pružného a odhlučněného ukotvení podle tohoto vynálezu spočívají vtom, že tyto díly ukotvení jsou konstrukčně l vyrobne jednoduché, zpravidla běžných tvarů t zo je možno...

Barevnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264689

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hynšt Karel, Trávníček Mojmír

MPK: B41F 31/04

Značky: barevnice

Text:

...těleso barevnice 8. K tělesu barevnice 8 jsou přichyceny litinové příložky 4, které jsou v místě styku s barevníkovým válcem 3 opatřený tvarovým vybráním 36 vyplněným polyamidem. l( tělesu barevnice 8 je prostřednictvím lišty 6 uchycen nůž 5. V tělese barevnice 8 je umístěn regulační čep 7, který je odpružen prostřednictvím pružiny 9. Regulační čep 7 je tvaru písmene T jehož jeden konec má zaoblenou část 76, která má v přední částí...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání trubek a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264688

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kadlec Jiří, Vraný Miloš, Pešek Zdeněk, Šetek Čeněk

MPK: B21D 7/16

Značky: trubek, tyčí, ohýbání, tvarovací, stroj, poloautomatický

Text:

...zásobníku 14,umístěného v přední části skříně 1.K ovládání tvarovacího stroje slouží dvojiceobsluhujícím pracovníkem. Stejně dobře je přístupné i stop tlačítko 13. Elektroovládání je Soustřetlěno ve schránce elektropřístrojů 10,která v horní části přechází v kontrolní a signální skříñku ll. Schránka elektropřístrojů lt) je vol rýta rzamykatelným prachotěsríým víkení,ohdotníýrtí jako jc víko rozvaděčů 9. které zakrývti uvnitř skříně l...

Způsob výroby průtlačně lisovaných dutých tyčí a profilů ze slitiny typu hliník-hořčík-křemík se zvýšenými pevnostními charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264687

Dátum: 14.08.1989

Autori: Smetana Miloslav, Šperlink Karel, Plaček Karel

MPK: B21D 51/16

Značky: způsob, pevnostními, profilů, lisovaných, průtlačně, charakteristikami, slitiny, zvýšenými, hliník-hořčík-křemík, tyčí, dutých, výroby

Text:

...vzduchem nebo vodou a znovu ohřejí na teplotu 470 až 510 °C, načež se lisují tak, aby výtoková rychlost činila 5 až 15 m/min., takže jejich teplota na výstupu z matrice je 490 až 530 °C a dále se ochlazují vzduchem nebo vodou na teplotu pod 100 °C. Dále se výlisky napnou s trvalou plastickou deformací v rozmezí 0,5 až 2,5 , kterou je nutnéprovést v intervalu 1 až 8 hodin po lisování. Minimálně 24 hod. po napnutí se provede umělć stârnutí ři...

Zařízení pro uchycení pohonu zaválcovacího nástroje v bubnu kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264686

Dátum: 14.08.1989

Autori: Strmiska Jaroslav, Hejda Aleš

MPK: B21D 39/08

Značky: nástroje, zaválcovacího, zařízení, bubnu, pohonů, kotle, uchycení

Text:

...dostatečnou sílu a lze jej umístit do osy zaválcovávané trubky, čímž je nahrazen úhlový převod. Kloubový hřídel je po celé délee zakrytý, tím odpadá fyzicky náročné a nebezpečné držení kloubového hřídele, což podstatné zvy CS 264 686 B 1 2šuje bezpečnost práce, Zařízení podle vynálezu ie znázorněno na jířiloženćm výkrese kde na obr. í je nárys a na obr. 2 bokorys s částečnými řezy.7.lĺĺl.(.llĺ pro uchycení pohonu znvftlcríváíeílío nástroje v...

Bezpečnostní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264685

Dátum: 14.08.1989

Autori: Pecholt Václav, Kašpar Václav

MPK: B41F 33/04

Značky: zařízení, bezpečnostní

Text:

...připevnčno čidlo 12, jehož spodní část 13 zajišťuje minimální mezeru s horizontem 20 spodku stroje 19. Na válcovć tyčí 11 jsou provedeny vybrání 17, na které dosedají vodítka 5. Vodítka 5 svírají s hranami výstupků 10 ostrý úhel. Vodítka 5 jsou vedena posuvně šrouby 15. Šrouby 15 jsou našroubovány v postranicích 21, 22 a jsou zajištěny pouzdry 14. Štouby 15 jsou vedený pružiny 16, které se jednou stranou opírají o vybraní v pouzdrech 14 a...

Polohovací souprava pro zajištění vrstvy tepelné izolace ve formě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264684

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hajdu Pavel, Keim Lubomír

MPK: E04B 2/06, E04C 3/20

Značky: zajištění, tepelně, souprava, polohovací, formě, izolace, vrstvy

Text:

...otvoru v deskových příchytkáclt, přičemž do podélného otvoru dříku je vsunuta zajišťovací jehla pro rozpření rozřízných konců dříku v otvoru deskové příchytky.Souprava pro zajišťování polohy tepelněizolační vrstvy ve formě je podle vynâlezu konstrukčně velmi jednoduchá, protože sestává ze dvou běžně vyrobitelných a dostupných prvků n z výztužnćltr) koše, přičemž značnč trsnnrlňtlje a urychluje manipulaci s tepelnou izolací při jejím...

Přípravek proti chloróze rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264683

Dátum: 14.08.1989

Autori: Zelený František, Daněk Rostislav, Křížala Josef, Závodník Jiří, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: rostlin, proti, chloróze, přípravek

Text:

...z výroby titanové běloby s obsahem titanylsulfâtu, není nutné zvlášť připravovat titanový komplex, protože k jeho vytvoření dojde po smísení s komplexotvornou látkou a navlhčení vyrobené tabletky či granule. Přítomnost rozpustného titanového komplexu v přípravku proti chloróze rostlin podle vynálezu jeho účinnost výrazně zvyšuje. V posledních letech totiž bylo zjištěno, že titan je z rozpustných komplexů rostlinami přijímán, a že významným...