Archív za 1989 rok

Strana 42

Způsob čištění porézních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264761

Dátum: 12.09.1989

Autori: Víška Jarmil, Daněk Josef

MPK: B01J 20/30, C08J 9/26, C08J 9/28...

Značky: čištění, porézních, polymerů, způsob

Text:

...postupu čištění suspenzního polymeru.Obsah zbytkových organických látek ve vyčištěném polymeru byl kontrolován extrahováním pětigramové dávky polymeru acetonem v Soxhletově extraktoru po dobu 1 hodiny, odpařením acetonu při 105 °C, vážením hmotnosti odparku a jejím vyjádřením v procentech hmotnosti polymeru. K některých případech byla extrakce provedena ve zvětšenémměřítku a chemické- složení odparku bylo zjištováno plynovou chromatografií....

Elektromagnet pro polovodičový mikrovlnný oscilátor s magnetickým obvodem ze dvou druhů magneticky měkkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264760

Dátum: 12.09.1989

Autori: Růžička Jiří, Klouda Rudolf

MPK: H01F 21/00

Značky: polovodičový, mikrovlnný, měkkých, elektromagnet, druhu, magnetický, magnetickým, obvodem, materiálů, oscilátor

Text:

...podle vynálezu a s pracovní mezerou ve středním jádře, jehož podstatou je, že feromagnetické díly magnetického obvodu jsou provedeny z magnetický měkkých materiálů dvou skupin, lišícíoh se od sebe podstatné rozdílnými magnetickými vlastnostmi, zejména hodnotou indukce nasycení, například střední jádro je z materiálu o vyšší hodnótě indukce nasycení do 2,5 T a koeroitivity od 8 do 20 A/m a plášť je vytvořen z magnetického materiálu o nižší...

Zapojení hydroakumulátorového pohonu vozíku pro dopravu rubaniny a ostění ve štolách ražených štítem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264759

Dátum: 12.09.1989

Autori: Oubrychta Pavel, Adamec Vladimír, Havelka Zbyněk, Jonáš Karel, Švancara Rudolf

MPK: E21F 13/00

Značky: hydroakumulátorového, ražených, zapojení, štolách, pohonů, štítem, ostění, rubaniny, dopravu, vozíků

Text:

...lg. Výstupníkanál druhého rozvaděče ll je propcjen na výstupní kanál prvého tlakového ventilu lg. Jeden výstupní kanál třetího rozvaděče ll je propcjen se vstupním kanálem prvého tlakového.ventilu lg, druhý výstupní kanál třetího rozvaděče lg je propcjen s výstupním kanálem prvého tlakového ventilu lg. Hydromotor lg je pomocí převodu gg propcjen s hnací nápravou 3 vozíku.Hydrogenerátor 1 poháněný elektromotorem g dodává tlakovou kapalinu z...

Polovodičový silový měnič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264758

Dátum: 12.09.1989

Autor: Remiš Dušan

MPK: H02M 1/00

Značky: silový, měnič, polovodičový

Text:

...dosedacích ploch rohových uzavřených profilů je sestaven celý měnič se zaručenou mechanickou tuhosti celé konstrukce.vynález je dále podrobněji popsán pomocí přiloženého výkresu, na němž je na obr. 1 nakreslen nárys jednoho roštu osazeného součástkami tranzistorového měniče kmitočtu a na ohr. 2 je půdorysný pohled na třífázový tranzistorový měnič kmitočtu, sestavený z roštu podle vynálezu.Třífázový tranzistorový měnič kmitočtu pro napájení...

Způsob přípravy farmakologicky účinných derivátů 1,4-diaminoanthrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264757

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kolonický Alois, Křepelka Jiří, Havlíčková Libuše, Obruba Karel

MPK: C07C 50/18, C07C 97/24

Značky: způsob, derivátů, 1,4-diaminoanthrachinonu, přípravy, farmakologicky, účinných

Text:

...vzorci I a pro farmaceutické účely se převádějído formy solí s kyselinou chlorovodíkovou nebo i jinými vhodnými orqanickými kyselinami. Provedení přípravy anthrachinonovýoh kancerostatik je ilustrováno následujícími příklady. Příklad 1 .V atmosféře inertního plynu, (dusik, argon) se do směsi 20 g (0,192 mol) 2-(2-hydroxyethy 1 amino)ethylaminu a 2 D ml ethanolu vnese během 10 minut 7,1 g 10,023 5 mol) směsi...

Způsob výroby olefinů z pyrolýzních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264756

Dátum: 12.09.1989

Autori: Heller Gerhard, Zachoval Jiří

MPK: C07C 11/02, C07C 7/09

Značky: olefinu, způsob, výroby, pyrolyzních, plynů

Text:

...plynový olej nebo/s se chladí prací olej v nejméně dvou stupních, přičemž odebraným teplem pyrolýzního plynového oleje a druhého, případně dalších stupňů chlazení pracího oleje se předehřívá procesní voda vstupující do systému generace procesní vodní páry.Zavádí se tedy odběr, chlazení a recirkulaoe pyrolýzního plynového oleje přes středníčást olejové pračky a do okruhu pracího vstřikovaného oleje ve spodní části primární kolonyse zařazuje...

Zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264755

Dátum: 12.09.1989

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: linka, zpožďovací

Text:

...vodivé zemnící vrstvě. Tím se omezí parazitní indukčnost přívodů jednotlivých kondenzátorü, zvýši se homogenita celkového vedení a tím i maximální přenosová frekvence zpoždovací linky v závislosti na kvalitě kondenzátorů. zjednoduší se výrobní postup.Vinutí je navinuto na jedno ploché jádro. Toto provedení je méně pracné než navíjení indukčností na totoidní feritové jádra. Připojování kondenzátorů se provádí přímo na elektric,ky...

Klávesnice hudebních nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264754

Dátum: 12.09.1989

Autor: Paulát Mojmír

MPK: G10C 3/12

Značky: nástrojů, klávesnice, hudebních

Text:

...klávesnici jako předćházející, avšak s klávesami opatřenými otočnými válečky. Na obr. 8 je příčný ptůřez rovinou E-E zadní částí klávesnice s hlavními i pomocnými klávesami nahoře zaoblenými a na obr. 9 je rovněž průřez E-E zadní částí klávesnice, avšak s klávesami opatřenými otočnými válečky.Klávesnice nového typu sestává z podlouhlých, v horní časti zúžených kláves l s rovnobežnými podélnými hranami, běžným způsobem pohyblivé zavěšených a...

Matrice pro zhotovení aproximálních výplní z kompozitních materiálů na premolárech a molárech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264753

Dátum: 12.09.1989

Autor: Plaček Mirko

MPK: A61C 5/04

Značky: molárech, premolárech, aproximálních, matrice, zhotovení, kompozitních, materiálů, výplní

Text:

...chybné ošetřeného zubu.Matrice užívané pro amalgámové výplně nevyhovují pro výplně z kompozitu. Zatímco u amal gámové výplně je nutno domodelovat jejich tvar, včetně bodu kontaktu, až po sejmutí matricea to dříve, než amalqám ztvrdne, výplně z kompozitu se musí nechat nejprve dopolymerovata pak teprve je možno matrici sejmout. U takto ošetřených pacientů nemá výplň bod kontaktuse sousedním zubem a rovněž správný tvar výplně se musí...

Myší lymfomytární hybridom IMG CZAS MEM-31

Načítavanie...

Číslo patentu: 264752

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hořejší Václav, Krištofová Hana, Hilbert Ivan

MPK: G01N 33/53, C12N 5/00

Značky: hybridom, myší, lymfomytární, mem-31

Text:

...imunizovaných membránovou frakcí buněk lidských thymň.Výhodou hybridomu je, že produkuje homogenní protilátkuymonoklonální, která je schopna specificky reagovat s lidskými supresorovými/cytotoxickými T buňkami. Hybridom MEM-31 je noňé kultivovat in vitro v médiích vhodných pro živočíšne buňky a je adaptován pro růst in vivo V peritoneální dutině myší kmene BALB/c. Z konserv, uchovávaných v kapalném dusíku,je možné zahájit produkci...

Tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264751

Dátum: 12.09.1989

Autor: Šír Věroslav

MPK: G01L 9/04

Značky: čidlo, tlakově

Text:

...až na případné přívodní otvory uzavřeny a jejíž horní a spodní stěny jsou opatřeny tenzometry.odstata vynálezu spočívá v tom, že boční stěny trubice jsou vytvořeny tuhé.Základní výhoda tlakového čidla podle vynálezu spočívá především v jednoduchosti jeho výroby, v možnosti jeho miniaturizace v maximální možné citlivosti. Další výhoda spočívá v dosažení lineární závislosti změny výstupního signálu na změně měřeného tlaku.Vynález je dále...

Zariadenie na vyrezávanie trávnych drnov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264750

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dobrodenka Karol, Lapoš Ján, Dobrodenka Peter, Cibík Jaroslav, Dobrodenka Pavol

MPK: A01B 45/04

Značky: zariadenie, drnov, trávnych, vyrezávanie

Text:

...drnov a prenášajú sa na miesto použitia. Takto vykonávané zadrnovanie je nepresné, prácne a málo kvalitné. Zadrnovaný povrch je vinou nerovnomernej hrúbky drnov hrboľatý, čo je na škodu vzhľadu a funkčnosti trávnika.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie na vyrezávanie trávnych drnov, ktorého podstata spočíva v tom, že do rámu, ktorý je závesný za hnaciu jednotku je otočne uložený valec, ktorého čelá sú väčšie ako priemer valca a tvoria...

Regeneračný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264749

Dátum: 12.09.1989

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F28D 19/04

Značky: regeneračný, výmenník, tepla

Text:

...dvoch vonkajších rovinných dvojkrídlových klapiek lâ, lg, ktoré sú umiestené na vonkajších stranách rotujúcich akumulačných náplní l, g ležia v jednej rovine a sú vzájomne rovnobežne.Regeneračný výmennik pracuje nasledovne. Predpokladajme, že v základnej polohe všetky tri rovinné dvojkridlové klapky lg, lá, lg zvierajú s kladným smerom vodorovnej súradnej osi uhol 45 ° (obr. 3). V tejto polohe rovinné dvojkridlové klapky lg, lg, lg zabezpečia...

Spôsob výroby nízkomolekulových alkénov a aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264748

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rybar Ivan, Bajús Martin, Krivulka Ivan, Baxa Jozef, Danila František

MPK: C10G 9/00

Značky: nízkomolekulových, výroby, alkénov, spôsob, aromátov

Text:

...pri zdržnej dobe kratšej ako 1 sekunda, výhodne 0,2 sekundy. Spôsob podľa vynálezu je možné zlepšiť tým, že sa za účelom zväčšenia výtažkov nizkomolekulových alkénov a aromátov a potlačania tvorby koksu pyrolýza uskutočňuje v prítomnosti sirovodika v množstve 0,3 až 50 hmot. na východiskovú surovinu.Vynálezom sa dosahuje pokrok v tom, že sa zbytková frakcia C 3 zhodnocuje pyrolýzou nielen na etylén, ale aj propén, benzén, toluén a...

Spôsob výroby kvapalného viaczložkového hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 264747

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hermann Lubomír, Bačík Zdeno, Vanek Juraj, Juhás Milan

MPK: C05B 11/16

Značky: hnojiva, spôsob, kvapalného, viaczložkového, výroby

Text:

...nádobe §. Vyparená voda sa po kondenzácii v kondenzátora Q vracia späť do expanznej nádoby. Požadovaný podtlak sa v chladiacom systéme udržiava pomocou zdroja vákua Q. Ochladená reakčná zmes je odtahovaná zo spodnej časti expanznej nádoby späť do zásobníka produktu 4. Kyselina trihydrogénfosforečná 1 a amoniak 2 sa v požadovanom množstve privádzajú do sacieho potrubia pred vstupom do expanznej nádoby §. Voda sa privádza prúdom g do...

Upínací a zamykací mechanizmus žehliaceho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264746

Dátum: 12.09.1989

Autori: Masník František, Čajda Ján, Juríček Anton

MPK: D06F 71/14

Značky: mechanizmus, stroja, žehliaceho, zamykací, upínací

Text:

...valca lg. V ovládacom valci lg medzi upinacim piestom A a taktiež posuvne uloženýmzamykacim piestom gg je vložená tlačná pružina Q. K zamykaciemu piestu 2 je pripojený nábeh 2 za účelom funkčného ovládania guličky 1, volne vloženej do vedenia 5 vytvorenom v čele lg ovládacieho valca lg.S druhým koncom piestnice 3 pracovného valca l je pevne spojené horné žehliace teleso lg. Spodné žehliace teleso lá je pripevnené na fréme 13. Funkcia...

Strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264745

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dimun Milan, Jakubíček Karol, Kabátová Viera, Truchlik Štefan

MPK: E04D 11/02, E04D 7/00

Značky: krytina, strešná

Text:

...po každom zamrznutí sa trhlina zväčší a v konečnej fáze zapríčiní zatekanie. Medzi dalšie nevýhody je možné zaradiť vysoké hmotnosti a ceny krytín vzhladom k ich životnosti a pracnost pri realizácii.Niektoré nevýhody je možno riešiť použitím vhodnej výstužnej vložky. Bežne sa používajú tkané alebo netkané textílie na báze sklenných, polyamidových, polyakrylonitrilových, polyvinylchloridových, polyesterových, bavlnených, sisalových a jutových...

Zariadenie na automatické čistenie, oplachovanie a desinfekciu vemien hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 264744

Dátum: 12.09.1989

Autori: Havelka Božej, Fronc Karol, Vasilo Viktor

MPK: A01J 7/00, A01K 1/12

Značky: čistenie, zariadenie, zvierat, hospodářských, vemien, automatické, oplachovanie, desinfekciu

Text:

...tlakovou vodou svojím konštrukčným riešením nevyhovuje pre Veľkokapacitné dojárne vzhladom na to, že je riešené pre stacionárne dojiská a neumožňuje vykonávať túto operáciu za plynulého pohybu dojnice. Toto zariadenie vyžaduje predĺženie času,ktorý dojnica strávi v dojárni a tým sa zužuje priechodnost dojárne. Okrem toho vyžaduje tento typ zariadenia zvýšiť stav pracovníkov. /ąUvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na automatické čistenie,...

Zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264743

Dátum: 12.09.1989

Autor: Školník Juraj

MPK: B27G 23/00

Značky: nástrojov, pílových, zariadenie, ručných, řezných, vlastností, hodnotenie

Text:

...spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne objektívne posúdenie reznýchjvlastnosti ručných pílových nástrojov. Hodnotenie nie je ovplyvnené únavou testujúceho pra omvníka. prípadne rozdielmi vo fyzickej zdatnosti viacerých testujúcich pracovníkov. e Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových nástrojov.zariadenie na hodnotenie rezných vlastností ručných pílových...

Prací prostriedok s bieliacim účinkom pri znížených teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264742

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bomba Miroslav, Majerská Mária, Bažany Vít, Hörmannová Emília

MPK: C11D 7/56

Značky: bieliacim, prostriedok, prací, znížených, teplotách, účinkom

Text:

...aktivačných a iných prísad a redukčněho účinku ditioničitanu sodného, ktorý vo vodnom prostredi uvoľňuje oxid siričitý so silnými bieliacimi účinkami. Pri príprave prostriedku podľa vynálezu je výhodné použiť ditioničitan sodný, stabilizovaný pyrofosforečnanom sodným proti samovoľnému rozkladu ditioničitanu pri skladovaní.Prací a bieliaci prostriedok podľa vynálezu má uplatnenie pri odstraňovaní mechanických nečistôt (prach, sadze),...

Hydraulická spojka a brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 264741

Dátum: 12.09.1989

Autori: Veiser Jozef, Čepeľ Ján, Horňák Juraj

MPK: B30B 15/12

Značky: hydraulická, spojka, brzda

Text:

...priestoru zabezpečené statickým privodom tlakového média,možnosti typizácie a uhifikácíe celej skupiny pre rôzne veľkosti strojov (napr. pridávanie lamiel), vzduchom chladené spojka a brzda nepotrebuje nútene chladenie funkčných časti.Na priloženom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia spojky a brzdy podľa vynálezu V polohe, ked spojka je vypnutá a brzda zapnutá.Na stojane l hnaného stroja je v ložisku 3 otočne uložený hnaný hriadel l, na...

Riadiaci mechanizmus regulačnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264740

Dátum: 12.09.1989

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 7/20

Značky: riadiaci, mechanizmus, regulačnej, jednotky

Text:

...g potrubím lg.Do vyhrievacieho telesa 1 je privádzané teplonosné médium. Pri stúpajúcej teplote sa v snímači lg zväčšuje objem dilatačnej kvapaliny lg, čo sa prenáša potrubím lg do dilatačného člena g. Dilatačný člen Ě postupne nadvihuje regulačná tyč 3. Výstupok l na regulačnej tyčí g najskôr odtlačí (pootočí) zub Q a potom pri äalšom zdvihani regulačnej tyče 3 zapadne zub à pod výstupok l na regulačnej tyčí 3. V tejto polohe súčasne...

Zariadenie na výrobu tekutého dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264739

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: A23L 3/00

Značky: zariadenie, výrobu, tekutého

Text:

...tekutého dymu podľa obrázku č. ventilátora 3 a odlučovača tekutého dymu Q.1 pozostáva z generátora dymu l,Odlučovač dymu Q, pozostáva z prechodového kusa lg slúžiaceho z jednej strany pre napojenie ventilátora 3 a na usmernenie prúdiaceho dymu v odlučovači tekutého dymu g dymu l, a z druhej strany na usmernenie prúdiaceho dymu do generátoradalej pozostáva z obvodového valcového výmenníka tepla § s otvormi 1, § 2 a plašťom§, vo vnútri...

Spôsob výroby hydinovej mozaikovej tlačenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264738

Dátum: 12.09.1989

Autor: Čukan Jozef

MPK: A23L 1/317

Značky: hydinovej, spôsob, mozaikovej, výroby, tlačenky

Text:

..., ktorá vyplýva z celkového technologického postupu, najmä použitím surového mäsového polotovaru v technoloqickom postupe. Samotná technológia taktiež umožňuje zvýšiť produkciu na jedného pracovníka o viac ako 100 pri súčasnom znížení namáhavosti práce a hygieny na pracovisku. V neposlednom rade sú to i zlepšené chuťové a aromatické vlastnosti hotového výrobku a nižšie energetické náklady oproti predchádzajúcemu spôsobu výroby.Receptúra na...

Reverzačný regulátor prietoku hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 264737

Dátum: 12.09.1989

Autor: Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: regulátor, prietoku, hydrogenerátora, reverzačný

Text:

...páky §. Druhý koniec dvojramennej páky 3 je spojený s piestom reverzačného valca ll, ktorého jedna poloha je zabezpečená pružinou lg a druhá poloha privedenim tlaku na opačnú stranu piesta. V alternatívnych prevedeniach reverzačného valca ll môžu byt obidve polohy piesta zabezpečované mechanicky alebo hydraulický. Piest reverzačného valca ll môže mať aj strednú polohu, ktorej odpovedá nulový geometrický objem hydroqenerátora 3. S...

Zapojenie pre napájenie elektromechanického programového spínača pri testovaní stavu zopnutia jeho kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264736

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mašán Jozef, Střechay Libor

MPK: G05B 23/02

Značky: kontaktov, spínača, stavu, napájenie, testování, zopnutia, elektromechanického, zapojenie, programového

Text:

...medzi prvou sekciou 3 a druhou sekciou Ž radových spínacichNa rozdiel od druhých pólov radových spínacich kontaktov 5, ktoré sa nachádzajú na druhej strane programového spínača lg vždy v jednej priečnej línii, t. j. v zákryte s prvým pölom,sú druhé póly všetkých medziľahlých spínacich kontaktov lg vyvedené na programovom spĺnači lgobojstranne, a to so vzájomným odstupom od ich jednostranne vyvedených prvých pólov. Z troch skúšobných...

Spôsob výroby 0-/2-dietylamíno-6-metylpyrimidin-4-yl/-0, 0-dimetylfosforotioátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264735

Dátum: 12.09.1989

Autori: Macko Jozef, Žáková Ľubomíra, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 57/16

Značky: 0-dimetylfosforotioátu, spôsob, výroby

Text:

...takže tvorí pravý roztok.To umožňuje znížiť potrebná množstvo zmesného rozpúšćadla na minimum, čím sa dosiahne niekoľkonásobne vyšší špecifický výkon výrobného zariadenia, než pri doposial známych postupoch.Ďalšou významnou výhodou navrhnutého postupu prípravy pirimifos-metylu je možnosť efektívne využíť rczpúštacie teplo prípravy alkalickej soli 2-dietylamíno-6-mety 1-4-hydroxypyri 3 264735midínu a hlavne reakčné teplo vlastnej...

Zariadenie na upevnenie elektrickej izolácie pílového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 264734

Dátum: 12.09.1989

Autori: Klimek Milan, Frais Jindřich

MPK: B27B 5/30

Značky: izolácie, pilového, elektrickej, kotúča, zariadenie, upevnenie

Text:

...osadenie pre pílový kotúč má väčší priemer ako hriadeľ, na prirube je upevnené matica rovnako z nevodivého materiálu s opačným zmyslom otáčania ako hriadeľ, medzi prirubou a maticou je pomocou kolíkov upevnený pílový kotúč, pričom priruba i matica s pilovým kotúčom a kolikmi sú na hriadeliVyšší účinok a výhody vynálezu sú v tom, že technicke vyriešenie priruby z elektricky àevodivého materiálu vylučujú prechod elektrického prúdu z obrábaného...

Viacúčelový odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264733

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polievka Milan, Paulovič Milan, Ilavský Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jurečková Emília

MPK: C11D 1/835

Značky: viacúčelový, odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmooných alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslikaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu s n-butanolom V celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 , 2-etylhexanolu 5 až 20 2, čalej prímesi ketönov a čalších, bližšie neidentifikovaných kyslikatých organických zlñčenin.Ako kooligoméry...

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264732

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kostúr Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Polievka Milan, Komorová Katarína, Uhlár Ladislav

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovač

Text:

...alkoholov C 12, ako aj dvojmocnýoh alkoholov C 8, potom acetály, aldehydy a dalšie bližšie neidentifikované kyslíkaté organické zlúčeniny.Ďalej je to predný podiel z rektifikácie 2-etylhexanolu, obsahujúci zmes izobutanolu V s n-butanolom v celkovom množstve zvyčajne 40 až 85 hmot., izoamylalkoholu 3 až 7 8, 2-ety 1 hexanolu 5 až 20 , dalej prímesi ketônov a dalších, bližšie neidentifikovaných kyslíkatých organických zlúčenín.Etanolamidy...

Odpeňovací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264731

Dátum: 12.09.1989

Autori: Paulovič Milan, Kostúr Tibor, Polievka Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jurečková Emília, Černiansky Ladislav

MPK: C11D 1/835

Značky: odpeňovací, prípravok

Text:

...ale tie sú zreteľne menej účinné a navyše ešte výraznejšie zvyšujú viskozitu odpeňovača a tým aj obmedzujú jeho aplikačné možnosti. Nežiadúcou prímesou je aj voľný dietanolamín a trietanolamín, napokon i voľný monoetanolamín. Naproti tomu prípadné prímesi amínoetylesterov karboxylových kyselín C 16 až C 20 majú pozitívny účinok.Etanolamidy (rozumie sa monoetanolamidy, resp. 2-hydroxyetylamidy karboxylových kyselín) nasýtených...

Nekorozívne tavivo pre kapilárne tvrdé spájkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264730

Dátum: 12.09.1989

Autor: Guldan Pavol

MPK: B23K 35/363

Značky: nekorozívne, tvrdé, kapilárne, tavivo, spájkovanie

Text:

...v kombinácii s 15 až 22 hmot. fluoroboritanu draselného. Dále obsahuje 20 až 30 hmot. denaturovaněho etylakoholu v koncentrácii 40 až S 0 hmot.Hlavné výhody nového, nekorozívneho taviva spočívajú V tom, že je určené, vyskúšané a plne overené na prácu s úplne novými druhmi spájok, najmä na báze Agcuznsn a pre spájky typu A 90, 5 CuP, pre ktoré typy sú doposiaľ známe tavivá nepoužiteľné.Ďalšie výhody sú v značnom rozsahu využitelnosti...

Zapojenie pre prepojenie obvodov CMOS so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264729

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: úrovniami, prepojenie, zápornými, obvodov, logickými, zariadeniami, zapojenie

Text:

...l je pripojený k druhému napájaciemu vstupu 3 obvodu lg CMOS a k druhej napájaoej zbernici lg zariadenia g s CMOS logikou, ktoré je spojená s druhou napájacou zbernicou lg napájacieho zdroja g. obvod lg CMOS môže byť tvorený napr. hradlom, multiplexorom, prevodníkom kódu alebo čítačom. K meranému objektu l je pripojený prevodník úrovne meraného signálu, tvorený obvodom pozostávajúcim z prvého rezistoru Q, druhého rezistoru 1 a prvej diôdy...

Zapojenie pre prepojenie obvodov TTL so zariadeniami so zápornými logickými úrovniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 264728

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: zápornými, zariadeniami, prepojenie, logickými, zapojenie, obvodov, úrovniami

Text:

...napätia. z ktorého sú odvodené vstupné záporné logické úrovne. Kludová výstupná úro veň vstupného prevcdníka je H. Táto má nižšie nároky na príkon napájacieho zdroja a umožňujepripojenie výstupov viacej prevodníkov na spoločnú zbsrnicu.Minimalizácia prvkov prevodníka úrovne bola dosiahnutá využitím prvkov ochranného obvodu pre účely úpravy vstupného signálu pre obvod TTL. Pripojenie prevodníka úrovne ku každému vstupu viacvstupového...

Tenkovrstvový tepelno-izolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 264727

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hegedűs Ladislav, Šipula Peter, Szomolay František

MPK: C08L 25/14, E04B 1/76, F16L 59/00...

Značky: tenkovrstvový, materiál, tepelno-izolačný

Text:

...prísady,hydroxidu vápenatého alebo vodného skla ako neutralizačnej prísady. Podľa tohto vynálezu tepelno-izolačný materiál sa pripravuje zmiešanim a homogenizáciou uvedených komponentov v stanovených pomeroch akrylátová disperzia vyrobená emulznou kopolymerizáciou styrénu, etyl hexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu stredno disperzného vyrobeného polymerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného kolidu...

Induktívny snímač na vedenie zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264726

Dátum: 12.09.1989

Autori: Martišovitš Viktor, Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: horáka, induktívny, vedenie, zváracieho, snímač

Text:

...sekundárne vinutie snímača a sú spojené do série v protifáze.výhodné je ak spoločné jadro tvorí feritová alebo keramická tyč.Snímač podľa vynálezu umožňuje bezdotykové presné vedenie zváracieho horáka pozdĺž kútového spoja, vyhladávanie zvarovej hrany, začiatkov a koncov zvarových hrán, úkosov, stien a pod. Snímače podľa vynálezu umožňujú mechanizovat oblúkové zváracie metódy, hlavne s využitím priemyselných robotov.Na pripojenych výkresoch...

Automatický triedič axiálnych súčiastok najmä elektronických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264725

Dátum: 12.09.1989

Autori: Reško Ladislav, Jelínek Michal

MPK: B07B 13/05

Značky: axiálnych, prvkov, automatický, triedič, najmä, súčiastok, elektronických

Text:

...zdroj a z druhej strany snímač. Na konštrukcii triediča je tiež upevnený mechanický pridržovač s akčným členom a vratnou pružinou. Táto pružina je na jednom konci spojená s pákou vyhadzovacieho mechanizmu. V úrovni vertikálnej osi vyhadzovacieho mechanizmu je umiestnený Ěatrieňovací zásobník.Hlavnou výhodou konštrukcie tohoto triediča je umožnenie nepretržitého chodu zariadenia,čim sa značne zvýši jeho produktivita.Na obr. 1 je znázornená...

Stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264724

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sabolová Jozefína, Slanička Štefan

MPK: C04B 24/20, C04B 24/12

Značky: stavebná, hmota

Text:

...uvedeného V tab. 1Uvedený cement mal merný povrch podľa Blaina (ČSN 72 2114) 382 m 1 kg 1, a obsah CJA výpočtompodľa Bogua (ČSN 72 2125) 11,65 8. Jeho normové pevnosti podľa ČSN 72 2117 sú uvedené v tab.2.Z uvedeného cementu boli postupom podľa ČSN 72 2117 vyrobené skúšobná maltové vzorky. Na rozdiel od ČSN 72 2117 však nebol dodržiavaný konštantný vodný súčiniteľ 0,5, ale konštantné spracovatelnost 160 Í 5 mm, meranú ako plasticitu podľa...

Frakčno-sedimentačné zariadenie na delenie škrobovo-bielkovinovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 264723

Dátum: 12.09.1989

Autori: Smelík Andrej, Zajac Peter, Levčík Pavol, Polívka Ľudovít

MPK: A23L 1/195

Značky: suspenzie, delenie, škrobovo-bielkovinovej, frakčno-sedimentačné, kukurice, zariadenie

Text:

...procesu deleniahškrobu od ostatných zložiek, jednoduchosť obsluhy,čistá a zdraviu neškodná, nehlučná, rovnomerné prevádzka, získanie mimoriadne čistého finálneho škrobového produktu s obsahom 0,2 až 0,4 zvyškového qluténu v sušine s možnosťou jeho lepšej aplikácie vo forme suroviny pre dalšie výrobky.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pozdlžnom reze. Zariadenie podľa vynálezu, ako...

Zariadenie na mechanizovanú vizuálnu a kapilárnu kontrolu vnútorného povrchu kolektora parogenerátora pre jadrové elektrárne VVER 440

Načítavanie...

Číslo patentu: 264722

Dátum: 12.09.1989

Autori: Homola Jozef, Žužo Miloš, Nemčovič František

MPK: B25J 19/04, G21C 17/00

Značky: kapilárnu, jádrové, parogenerátora, kolektora, vizuálnu, zariadenie, mechanizovanú, povrchu, vnútorného, kontrolu, elektrárne

Text:

...kontroly podľa obr. 3 pozostáva z dosky lg na ktorej je pevne uchytený pohon ll, ktorý zabezpečuje pohyb vo zvislom smere. Na doske ll je pevne umiestnená TV-kamera lg s vnútorným zaostrovaním, ktorá má oproti objektívu pevne vyklopené zrkadlo lg a výsuvné ramená ll s csvetlovacími reflektormi lg, ktorých pohyb zabezpečuje pohon lg.Modul 1 kapilárnej kontroly podľa obr. 4 pozostáva z dosky gg, na ktorej je pevne uchytený pohon ll zabezpečujúci...