Archív za 1989 rok

Strana 41

x x x

Načítavanie...

Číslo patentu: 264801

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čiernik Peter, Mráz Vladimír

MPK: B28B 7/06

Text:

...v možnosti odtrhnutia prefabrikátu od základu formy sústavou čela a bočnlc formy a v preklápani bočuice spolu s prefabrikátom 0 viac ako 90 ° 5 výhodou 1800 mimo formovaní priestor do polohy potrebnej pre manipuláciu s dielcom a jeho montáž. Preklápanie sa uskutočňuje okolo kľbovOdtrhnutie dielca od duše formy a jeho preklopenie do požadovanej polohy pomocou sústavy čela a bočnic formy odstraňuje rozoberanie formy pred vyboranim,...

Spirocyklický amin a jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 264800

Dátum: 12.09.1989

Autori: Holubek Jiří, Valenta Vladimír, Metyš Jan, Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 495/10

Značky: spirocyklický

Text:

...histaminu v tzv. detoxikačnim testu av téže dávce má ochranný účinek u 25 S zvířat vůči histaminu v tzv. detoxikačním testu av téže dávce ochranný účinek u 25 zvířat vůči histaminovému bronchospasmu v tzv. aerosolovém testu.Látka vzorce I vzniká překvapujicim způsobem při redukci 11-(1-methyl-4-piperidyl)-6,11-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-olu vzorce IIjodovodíkem. Sledováním průběhu reakce chromatografií na tenké vrstvě silikagelu bylo...

Vodicí a rovnací stolice pro plynulé lití kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264799

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nykl Vítězslav, Cagaš Jaroslav

MPK: B22D 11/14, B22D 11/128, B22D 11/12...

Značky: stolice, plynule, vodiči, lití, rovnací, kovů

Text:

...písmene V s čepy, na kterých jsou uložena výkyvná ramena s pohonem pracovního válce a táhla přítlačných hydraulických válců. Podstatou vynálezu je také to, že v dolních částech třmenů jsou vytvořeny vodorovné oboustranné drážky, do kterýchzapadá jednak ozub, vytvořený na rámu a jednak ozub upínací příložky, připevněné k rámu.Výhodou stolice podle vynálezu je, že umožňuje umístit vložený opěrný válec podle požadavku technologíe lití....

Těsnicí spoje teplosměnných desek deskového tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264798

Dátum: 12.09.1989

Autor: Hubáček Karel

MPK: F28F 3/10

Značky: deskového, těsnicí, tepelného, spoje, teplosměnných, výměníku, desek

Text:

...desky přesahují úroveň převýšení. Průchozí otvory jsou s výhodou umístěny ve středech trychtýřových zahloubení profilu, zasahujících do prostoru drážky.Výhodou těsnícího spoje podle vynálezu je jeho poměrná jednoduchost ve srovnání s řešeními využívajících rybinových drážek nebo přídavných profilů vytvářených na úkor větší spotřeby materiálu. Vkládání těsnění do drážky a jeho upevnění je snadné, přičemž odpadá obtížné lepení nebo...

2-aminofenol-4-(N,2′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264797

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jesenský Miloš, Žaloudek Josef, Buzik Pavel, Rampas Rudolf

MPK: C07C 143/80

Značky: výroby, způsob, 2-aminofenol-4-(n,2'-karboxyfenyl)sulfonamid

Text:

...sodným do roztoku a pevná suspenze se izoluje filtrací. Látka vzorce I se vylouči z roztoku vykyselením vhodnou kyselinou, např. kyselinou chlorovodíkovou.Průběh konverze není provázen vedlejšími chemickými reakcemi. Po izolací se získá prakticky čistá látka vzorce I s teplotou táni 213 až 215 OC, s výtěžkem 90 teorie. DiazotačniE následnou kopulační titrací této látky byla potvrzena přítomnost aromaticky vázaného aminua stanovena...

2-nitrofenol-4-(N,4′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264796

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buzik Pavel, Žaloudek Josef, Filip Oldřich, Lašák Karel

MPK: C07C 143/79

Značky: 2-nitrofenol-4-(n,4'-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob, výroby

Text:

...teplotě 95 až 120 °C s výhodou při teplotě120 °C a pH 11 až 14. Průběh konverze je téměř kvantitativni, s minimem vedlejších chemických reakcí. Po izolací se získa prakticky čistá látka vzorce I s teplotou táni 303 ažProvedeni podle vynálezu upřesňuje dále uvedený přiklad. P ř I k 1 a d35,7 g 100 2-nitrochlorbenzen-4-(N,4-karboxyfenyl)sulfonamidu (0,1 mol) se suspenduje ve 150 ml vody, přidá se 19,2 g hydroxidu sodného 100 ve formě roztoku o...

Zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264795

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kmínek Zdeněk, Heinrich Petr, Raba Pavel

MPK: H03K 17/00

Značky: záporného, jednoho, vstupu, ovládaného, napětí, zapojení, kladného, spínače

Text:

...napětí ovladaného z jednoho vstupu podle vynálezu spočíva v jednoduchosti jakým je dvojitý spínač velkého výkonu vytvořen. Volbou příslušných součástek a napájecích napětí je schopen pracovat s ovládacími i ovládanými signály požadovaných úrovní.Na přiloženém výkresu je uveden příklad zapojení spínače kladného i záporného napětí ovládaného z jednoho vstupu podle vynálezu. První, druhý a třetí odpor l, g a 3 jsou spojený do série tak, že...

Razicí kotouč pro označení hutních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264794

Dátum: 12.09.1989

Autori: Doljak Danilo, Vondráček Václav, Kopřiva Stanislav, Sazima Karel

MPK: B41K 1/10

Značky: označení, výrobků, kotouč, hutních, razicí

Text:

...dochází v podmínkách prašného prostředí, kde jsou zpravidla využívány, k snižování spolshlivosti jejich funkce.Jsou známy i montované kotouče s přímo vkládanými znaky, tj. bez vložek. Dosud známá řešení však vzhledem k tvaru razidel a fixaci znaků v kotouči prostřednictvím plochých pružin nebo průchozích kolíků jsou techniky obtížně realizovatelná a zejména v případě malých symholů vykazují sníženou životnost a spolehlivost. Přitom výměna...

Zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264793

Dátum: 12.09.1989

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: linka, zpožďovací

Text:

...zpoždění je možné použít feromagnetické pásky pro vytvoření vnějších vrstev a tím se umožní zvětšení celkové indukčncsti zpožčovací linky. Pro vytvoření zpožčovací linky s menší tolerancí výroby a pro zplepšení signálových parametrů linky je možné použít dielektrického materiálu pro vytvoření vnějších vrstev a tím také zvětšit rozloženou kapacitu vedení zpožčovací linky.Konkrétní provedení zpoždovací linky vycházející z jednotlivých bodů...

Způsob přípravy hydrorafinačního extrudovaného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264792

Dátum: 12.09.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Círová Alena, Vybíhal Jaromír, Novák Václav Csc, Jonáš Josef, Janáček Leoš

MPK: B01J 37/03

Značky: extrudovaného, katalyzátoru, způsob, přípravy, hydrorafinačního

Text:

...25 až 60 OC, výhodně 30 až 40 °C po dobu 0,5 až 4 hodiny, načež se vznikla plastická hmota extruduje matricí s otvory 1 až 2 mm vhodného tvaru např. válečku, torjlístku, čtyřlístku apod.vzniklé extrudáty se bud ještě kraji, nebo přímo suší a lámou a tepelně zpracují. sušení se provádí při 105 až 120 °C, případně ještě při 170 až 200 °C, načež se třídí a žíhají při teplotě 450 až 550 OC. Dodrženi všech těchto uvedených parametrů má velký...

Zapojení pro řízení šířky proudových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264791

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Stanislav

MPK: F02P 3/05, F02P 3/04

Značky: zapojení, impulsů, řízení, šířky, proudových

Text:

...motoru s prokazatelným vlivem na zlepšení spotreby paliva a snížení emisí ve výfukových plynech.Príklad zapojení podle výnálezu je znázorněn schemsticky na přiloženém obrázku.Induktivní snímač g umístěný v tělese rozdělovače je svým výstupem spojen se vstupem l prahového obvodu lg, kterým je například Schmidtův klopný obvod. Ke vstupu l je připojen dělič napětí sestávající z prvního odporu 5, který je spojen se vstupem ł a druhým koncem...

Zvedací a přidržovací ústrojí tvářecího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264790

Dátum: 12.09.1989

Autori: Langer Zdeněk, Sekanina Milan

MPK: B23D 23/00, B23D 15/04

Značky: ústrojí, zvedací, nástroje, tvářecího, přidržovací

Text:

...která je přesně ustavena ve výchozí poloze dvěma zvedacími písty 1 s dorazem, tvořeným hlavami dorazových šroubú 1 §. Zvedací písty 1 jsou součástí zvedacích přímočarých pneumatických motoru 1 zvedacího ústrojí 1. Zvedací písty 1 jsou vedeny jednak v pouzdrech 1 a utěsněny vnějším těsněním 1 a jednak na válcových plochách dorazových šroubů 1 §, kde jsou utěsněny vnitřním těsněním l§. Přidržovací ústrojí gje uspořádáno na vstupní straně...

Zařízení k odsávání plynů a prachových částic kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264789

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrozek Jiří, Forst Pavel

MPK: B05C 15/00

Značky: zařízení, plynů, odsávání, prachových, částic

Text:

...o takovém úhlu, aby odrážené častice nastřikávaného kovu směřovaly do sání.Dále je funkční komora A tvořeno bočními rovnými stěnami lg a lg, které jsou ukončenésměrem ke stříkanému válci radiusem. zadní stěna łł a boční rovné stěny łg a 53 jsou spojeny horní rovnou stěnou 13. Spodní stěna 15 funkční komory 1 je uspořádána ve tvaru hrdla a ústí do tvarového nástavce g. Tvarový nástavec 3 je vsunut mezi těsnici lišty gł sběrného kanálu 3. Shěrný...

Mechanizovaná výztuž pro strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264788

Dátum: 12.09.1989

Autori: Psenner Gustav, Karásek Zdeněk

MPK: E21D 23/04

Značky: sloje, mechanizovaná, výztuž, strmé

Text:

...hydraulický válec, přičemž k výše uloženému boku rámu sekce je připevněm ve směru posuvu sekce nćjezdový klin a spojovací rameno opatřenéúchytem pro upevněni přesouvaciho válce sousedni sekce výztuže.Uspořádáni jednotlivých sekci mechanizované výztuže pro strmé slyje podle vynálezu umožňuje plynulé a spolehlivé přesouváni bez nároků na dodatečné ustavováni přesunuté sekce před zabudovánim.Na připojeném výkresuje znázorněno několik sekci...

Způsob odplynění doplňované vody pro teplárenskou soustavu zásobovanou horkou vodou z jaderné elektrárny a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264787

Dátum: 12.09.1989

Autor: Stachová Jana

MPK: G12B 15/02

Značky: tohoto, doplňované, elektrárny, vodou, zařízení, soustavu, způsobu, odplynění, provádění, teplárenskou, způsob, horkou, zásobovanou, jaderné

Text:

...na 130 až 150 °C pro zásobování teplárenské soustavy ll. Z přívodní větve tepelného napaječe 3 se provede odběr této horké vody 3, jehož jedna část É přichází přes škrticí ventil do expandéru §, kde se- z ní uvolní pára, jež se použije jako topná pára pro odplynění. Tato pára se zavede nad maximál ní hladinu vody v zásobní nádrži § umístěné pod odplyňovačem 1. Kondenzát lg z expandéru 5se rovněž zavadí do zásobní nádrže 5, a to pod hladinu...

Přivaděč tlakového oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264786

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pěnkava Josef

MPK: F16N 1/00

Značky: tlakového, přivaděč, oleje

Text:

...tlakový olej k magání spojkového ozubení se nemísí s odváděným otepleným olejem z kluzného pomocného ložiska.Na připojených výkresech je zobrazeno jedno z provedení přivaděče tlakového mazaoího oleje podle vynálezu, kde na obr.l je znázorněno v řezu detailně provedení přivaděče oleje umístěného na kluzném pomocném ložisku čepu nosiče korunového kola, a na obr.2 osový řez přivaděče oleje použitého u jedné z realizovaných konoepcí...

Dusičnan di/8-hydroxychinolino/stříbrný

Načítavanie...

Číslo patentu: 264785

Dátum: 12.09.1989

Autori: Koňas Jiří, Klanica Jaroslav, Mikeska Jan

MPK: C07D 215/30

Značky: dusičňan

Text:

...a spol. Vyšetřovaní pro antimikrobiálni terapii, 1985). U všech kmenů byla známa kvalitativni citlivost na antibiotika.V tab. 1 je porovnána biologická aktivita 8-hydroxychinolinu, tj. výchozi látky a autory připraveného dusičnanu di/8-hydroxychinolino/ stříbrného. Hranice účinnosti u 8-dihydroxychinolinu je kolem 1,5 vodného roztoku a u dusičnanu dí/8-hydroxychino 1 ino/ stříbrnéhoKoncentrace 0,04 3 inhibuje růst gťam negativních tyček druhů...

Valivý element pro uložení suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264784

Dátum: 12.09.1989

Autor: Bukáček Oldřich

MPK: B23Q 1/20

Značky: suportů, element, uložení, valivý

Text:

...Uložení ložisek v drážkách je provedeno asymetricky tak,že vnější kroužky ložisek převyšují příčný průřez tělesa ze strany jeho dvou sousedícíoh stěn o konstantní rozměr.Řešení valivého elementu podle vynálezu umožňuje použití jen jedné kaleně části uložení a to té, která je ve styku s ložisky. Tato část se také méně opotřebovává, protože působení valivých elementů - ložisek na ni není liniové, ale plošné. Druhá část uložení nemusí být...

Způsob výroby tenkostěnných profilů spojitým prostorovým ohybem polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264783

Dátum: 12.09.1989

Autori: Popek Milan, Tomášek Svatopluk, Kozderka Jiří

MPK: B21D 5/02

Značky: tenkostenných, polotovarů, profilů, způsob, prostorovým, ohybem, spojitým, výroby

Text:

...zvětšením minimálních hodnot ohybových ramen, využitým části sil technologických pro přetváření polotovaru, dále změnami jejich charakteru na Výhodnější, zvláště v energeticky náročných průchodech a vytvořením stupňů volnosti v deformačních zônách umožñujících profilu zaujmout optimální polohu z hlediska energetické náročnosti deformace, čímž se zvýší energetická účinnost procesu, umožní se tváření menších poloměrů chybu ve vztahu k...

Nátěrová a tmelicí hmota pro hydroizolační úpravu stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264782

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zárybnický Eduard, Adamec Dalibor, Štucbart Vojtěch, Kohout Josef, Prachař Otakar

MPK: C09D 3/80

Značky: úpravu, konstrukcí, tmelící, stavebních, hmota, hydroizolační, nátěrová

Text:

...používané v kompozici, dodávají nátěrové hmotě barevný odstín a spolu s plnivy dotvářejí krycí vlastnosti nátěru.Pro bílý barevný odstín je vhodným typem pigmentu titanová běloba. Kasein vytváří s alkalickou maltovinou stavební konstrukce sklovitou hmotu, která brání postupu vlhkosti v kapalnému stavu, nezabraňuje však postupu vodních par. V kombinaci s použitou polymerní disperzí tak tvoří subjektivně teplý povrch, na kterém...

Místní hemostatikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 264781

Dátum: 12.09.1989

Autori: Možíšek Maxmilián, Mairych Michal, Možíšková Jarmila

MPK: A61F 13/02

Značky: hemostatikum, místní

Text:

...jednoúčelové aplikaci. Může však vytvářet také kontaktní hemostatickou složku obvazových materiálů. Práškovité místní hemostatikum podle vynálezu může být s výhodou používáno ve formě aerosolu, přičemž je rozprašovâno buč mechanicky nebo prostřednictvým hnacího plynu.Vedle chemicky modifikované celulózy můžeme místní hemostatikum podle vynalezu obsahovat ještě jiné látky s místním hemostatickým účinkem, zejména karboxycelulôzu nebo/a...

Způsob oxidačního opracování skopovicových kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 264780

Dátum: 12.09.1989

Autori: Exner Rudolf, Kubec Karel, Petříček Karel

MPK: C14C 1/00

Značky: opracování, oxidačního, způsob, kůži, skopovicových

Text:

...prostředí je vhodné použít biologicky odhouratelný dispergátor,produkt kondenzaoe kyseliny chlorolejové a produktu alkalické desintegrace kolagenu. Po tomto opracování následuje rozrážení vlasu, stříhání, mízdření. Na skopovice zbavené mázdry a nečistot Hpůsobíme ve vodním prostředí enzymatickým prostředkem, degradované mezivláknité bílkoviny vypereme a kožky dále zpracováváme dle sortimentní technologie. Konečný efektem je snížené hmotnost...

Způsob značení pryžových nebo pryžotextilních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264779

Dátum: 12.09.1989

Autori: Slavický Vít, Povolný Bohumil, Dočekal Josef

MPK: D06H 1/02

Značky: výrobků, pryžotextilních, způsob, pryžových, značení

Text:

...°C, přičemž vulkanízační barvu tvoří hmotnostně 40 až 85 dílú přírodního nebo butadienstyreného kaučuku nebo jejich směsi, 1 až 4 díly síry, 0,1 až 3 díly urychlovače, 150 až 400 dílů pigmentu, 50 až 100 dílů plníva, 100 až 350 dílů xylénu a 100 až 350 dílů dekahydronaftalenu nebo tetrahydronaftalenu.Výhodou potisku pryžových nebo pryžctextílních výrobků podle vynalezu je podstatné zvýšení produktivity práce a kvality výrobků. Při značení...

Odtahové zařízení pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264778

Dátum: 12.09.1989

Autori: Holub Josef, Borovec Václav

MPK: D03D 49/20

Značky: stroje, zařízení, odtahové, tkací

Text:

...je uložen na tomto čepu axiâlně volně pod zatížením pružinového akumulátoru energie s nastavitelnou hodnotou předpětí.Příklad provedení odtahového zařízení podle vynálezu je dále popsán se zřetelem k výkresu,který ukazuje na obr. 1 schematický pohled na odtahové zařízení podle vynálezu ve spojení s prošlupem a zbožovým válcem tkacího stroje, v příčném řezu a na obr. 2 detailní pohled na vytvoření prokluzné spojky V částečném osovém...

Zařízení pro vysouvání stavebních konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264777

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vítek Jan

MPK: E01D 21/02, E01D 21/00

Značky: vysouvání, konstrukcí, stavebních, zařízení

Text:

...vysouvání do stoupání je potřebné tlačná síla dost velká a tíha konce mostní konstrukce nedostačuje, aby vyvola přiměřeně velkou sílu tření, která by postačovala k přenesení vodorovné tlačné síly z bloku do nosné konstrukce.Tento nedostatek se však dá odstranit řešením podle vynálezu, jehož zásada spočívá v tom,že bloky, obvykle dva podvnějšúm.stěnmi nosné konstrukce jsou spojený v jediný velký blok,probíhajíoí pod celou šířkou mostu a...

Stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264776

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Petr, Bareš Pavel

MPK: B05B 15/00

Značky: stabilizátor, postřiků, aplikátoru, tlaku, hnojiv, kapalných

Text:

...deskou membrány a dosedací plochou tělesa stabilizatoru. Velikost této mezery je určena polohou membrány při vyrovnání silováho účinku jednak ze strany postřiku a jednak ze strany regulovatelného tlaku vzduchu.stabilizátor tlaku postřiku aplikátorů kapalných hnojiv podle vynálezu umožňuje dá kové ovládání, pomocí tlaku vzduchu, velikosti tlaku kapaliny v rozvodu postřiku pri jeho s časné stabilizaci. Použití popsaného stabilizátoru odstraňuje...

Zařízení k přemístění zvířat z omračovací pasti na vykrvovací dráhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264775

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hlavinka Jiří, Smrčka Stanislav, Grégr Josef, Strašil Jiří

MPK: A22B 3/00

Značky: zařízení, pasti, omračovací, dráhu, zvířat, vykrvovací, přemístění

Text:

...je umožněno spolehlivá převěšení omráčených kusů, na něm ležících, na vykrvovací kolej, a to bez použití jakáhokoliv zvedacího zařízení. Nakláněním sklápěcího žlabu a jeho snížením na straně uložení hlavy dochází k pozvolněmu sklouzávání těla omráčeného zvířete, které je svou zadní končetinou ještěpřed začátkem sklápění sklápěcího žlabu upoutáno ve smyčce vykrvovací kočky, zavěšenéna vykrvovací dráze. Klouzavým pohybem těla dochází k...

Zařízení k dopravě a orientaci dávek skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264774

Dátum: 12.09.1989

Autor: Hofman Milan

MPK: C03B 7/14

Značky: dávek, dopravě, skloviny, orientaci, zařízení

Text:

...počtu forem zdlouhavé. Toto zařízení múže být využito pouze v případě oddělování dávek střihacím ústrojím sestávajícím z jednoho horního nože uloženého na rámu stroje a z dolních nožů, uložených nad jednotlivými zaváděcími trubkamiUvedené nevýhody odstraňuje zařízení k dopravě a oreintaci dávek, oddělených střihacím ústorjím uloženým na rámu tvarovacího stroje z natékajícího proužku skloviyn do forem umístěných na pohyblivé části stroje,...

Polovodičový měnič s kapalinovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264773

Dátum: 12.09.1989

Autor: Čapek Miloslav

MPK: H01L 23/34, H05K 7/20

Značky: chlazením, kapalinovým, polovodičový, měnič

Text:

...V tom, že se podstatně snížil počet těsněných míst a zjednodušila konstrukce zařízení, při zvýšené provozní spolehlivosti.Vynález hudev dalším textu blíže objasněn na příkladu provedení, znázorněného na přípojeném výkrěsu.Ve znázorněném příkladu obsahuje polovodičový měnič dva pastilové polovodičové prvky 3, ke kterým jsou přiložena kovová chladítka A, protékána deionizovanou Chladicí kapalinou. Měnič může obsahovat i více než dva pastilkové...

Zapojení k vyhodnocování přítomnosti plynů ve vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264772

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrabanec Josef, Švanda Gustav

MPK: G01N 27/68

Značky: vzduchu, plynů, vyhodnocování, zapojení, přítomnosti

Text:

...tekoucího koronovým výbojem, zejména je-li zavedena nelineární zpětná vazba. V tomto případě sedá kvantifikovat množství molekul vyhodnocovaného plynu v čidle l. V druhém případě se může převodník proud~napětí navrhnout tak, aby se napětí na výstupu operačního zesilovače 1 měnilo od určité úrovně vstupního proudu velmi rychle, popřípadě i s jistou hysterezí,takže operační zesilovač 3 má charakter klopného obvodu a logická úroveň jeho...

Zařízení k pružnému uložení statoru hydroalternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264771

Dátum: 12.09.1989

Autori: Podroužek Jiří, Masopust Rudolf, Rada Bohuslav

MPK: F16F 15/12

Značky: pružnému, uložení, hydroalternátorů, zařízení, statoru

Text:

...hydroalternátoru. Je toho dosaženo odstraněním tepelné dilatace a dostatečně měkkou odezvou systému vůči přenášené síle.Prinoip pružného uložení statoru hydroalternátoru podle vynálezu je zobrazen na obr. I přiloženého výkresu. Příkladné provedení pružného uložení statoru hydroalternátoru podle vynálezu je zobrazen v detailu s rozkreslenými pružinovými izolátory a viskozními tlumiči na obr. 2 přiloženého výkresu.Pružné uložení statoru...

Bezpečnostní sedadlo pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264770

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kohout Antonín, Slováček Jaroslav

MPK: B60R 21/08

Značky: sedadlo, prostředky, dopravní, bezpečnostní

Text:

...těla cestujícího.Bezpečnostní sedadlo podle vynálezu je proti dosavadním nedostatkům dosud známých řešení výhodné zejména proto, že při své jednoduché konstrukcí velmi účinně potlačuje všechny nebezpečné vlivy na organismus cestujícího, způsobené nárazem dopravního prostředku na překážku. Samočinným sklopením sedačky při vzniku přetížení a jejím zbržděním po dlouhé dráze je kompenzována vysoká hodnota přetížení a tělo cestujícího se dostává...

Prošlupní ústrojí tkacího stroje s postupným vlnivým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264769

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štěpánský Augustin

MPK: D03D 47/26

Značky: postupným, prošlupní, ústrojí, vlnivým, tkacího, stroje, prošlupem

Text:

...úseky lg niminálního zdvihu pro výrobu tkanin g s dvou, tří a čtyřútkovou vazební střídou, např. podle obr. 13 a, b, c, 14 a, b, c a 15 a, b, C. Takto provedeně zvedací lamely lg jsouuspořádány tak, že spojnice alespoň sobě odpovídajících míst lg maximálního zdvihu zvedacích lamel lg jsou součástí šroubovic, jejichž osy odpovídají ose li otáčeni soustavy zvedacích lamel lg a vodicích lamel ll a jejich stoupání určuje délku prošlupní vlny....

Zařízení pro mezioperační dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264768

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vít Jiří, Zvěřina František

MPK: B65G 47/00

Značky: zařízení, dopravu, mezioperační

Text:

...1 svislého posuvu pojízdného unäšeče §, se všemi ústrojími É pro příčný posuv prepravky 1 a s hnacími motory pásových dopravníků zásobní sekce 3 a odváděcí sekce Ä. V případě, že zařízení sestává z více pracovních sekcí 5,je elektronická řídící jednotka 3 propojena i s dalšími pojizdnými unášeči § a s předávací jednotkou §.Elektronická řídící jednotka 3 řídící pohyb pásových dopravníků zásobovací sekce 3 nazákladě impulsů druhých polohových...

Samobazifikující směs k činění usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264767

Dátum: 12.09.1989

Autori: Friml Zdeněk, Exner Rudolf, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/06

Značky: usní, činění, samobazifikující, směs

Text:

...se použitý hydroxid chromitý přeměňuje během neutralizace na bazické činící soli, které se zúčastňují činícího procesu. Tím se dosáhne toho, že je možno k dosažení stejného účinku použít menší množství činících solí než v dosud používaných technologiích. současně se sníží solnost odpadních lázní při zachování všech výhod, které mají technologie s postupnou bazifikaoí - snížená spotřeba činících solí, zmenšené množství chromu v odpadních vodách...

Samobazifikující směs k činění usní obsahující sole hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264766

Dátum: 12.09.1989

Autori: Baum Zdeněk, Friml Zdeněk, Exner Rudolf, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/04

Značky: samobazifikující, hliníku, směs, usní, obsahující, činění

Text:

...výluhů z výroby celulözy ze dřeva pomocí hořečnatých solí. Teplota záhřevu je 900 až ľ 500 °c a do záhřevu se obvykle pohybuje od 14 do 28 dní. Tím se dosáhne částečně snížení reaktivity proti běžně dostupnému oxidu hořečnatému, takže pelety Mgo jsou vhodnější surovinou k přípravě samobazifikujících směsí.Při použití sušeného hydroxidu chromitého neho pelet ze spalování sulfitových výluhů Úbsâhuĺĺcĺch hořečnaté solí dochází k...

Zařízení pro skladování plynného vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264765

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dobeš Martin, Novák Zdeněk, Burda Stanislav

MPK: F17C 5/06

Značky: zařízení, vinylchloridu, skladování, plynného

Text:

...spínačem a opatřeným regulačními tlakovými obvody, a to výkonu kompresoru a sání kompresoru, a dále zásobníkem kapalného VCM. z něhož ústí potrubí pro kapalný VCM.Navržené řešení umožňuje automatizovaný chod 5 dálkovým ovládáním. zcela se vyloučí únik exhalací do ovzduší a také komtaminace odpadních vod. Ve srovnání s dosud používaným plynjemem jsou u tlakového zásobníku minimální nároky na údržbu a při stejném objemu lze v mímořádných...

Kryt lineární měřicí soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264764

Dátum: 12.09.1989

Autori: Maruška Josef, Knapek Stanislav

MPK: B23Q 11/08

Značky: měřicí, lineární, soustavy

Text:

...ve kterém se nachází induktivní lineární měřítko a jezdec. Zvyšuje se spolehlívost odměřovaciho systému, zabraňuje tak případné havarii stroje, vzniku zmetků a poškození nástrojů v důsledku selhání odměřovací soustavy mechanickým poškozením.Příkladné provedení krytu lineární měřicí soustavy podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je zakrytovaná soustava v čelním pohledu, na obr. 2 je...

Konstrukční vrstva vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264763

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zajíček Jan, Křístek Jaroslav, Nevosád Zdeněk, Kudrna Jan, Vodička Petr, Brandštetr Jiří

MPK: E01C 7/10

Značky: vozovky, konstrukční, vrstva

Text:

...a hutnění dojde k dalšímu rozbíjení částeček strusky a tím k zlepšení. hydratačních vlastností. Struska - granulovaná nebo kŕystalická se tedy používá bez další dodatečné úpravy mletím nebo předrcováním jak je tomu u známých způsobů. Použitím takovýohto strusek se sice nedosáhne vysokých pevnosti, ale podkladní vrstva založená na fummi čámmčně vyphůméhoštěüawého skeletu žádnou vysokou pévnqst výplňové malty nevyžaduje, protože její...

Obloukový nůž diskových řezaček cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264762

Dátum: 12.09.1989

Autor: Choc Miloslav

MPK: C13C 1/00, C13C 1/06

Značky: obloukový, diskových, řezaček, cukrové, nůž, řepy

Text:

...nože je jeho malá tuhost,tj. že při zstížení nože svislým směrem způsobené vahou řepy v zásobníku dochází k jeho deformaci a tím snížení výkonu řezačky a zvýšení podílu drobných úlomků řepy. Tato situace nastává neurčitým upnutim v případě, že došlo používaním k otlačení upínací plochy držáku nože. Tyto nevýhody nemají tzv. nože frézované. Těleso tohotoenože je rovnoběžné se směrem řezu, což způsobuje oddělení místa řezu od místa...