Archív za 1989 rok

Strana 40

Kompozitné vreteno obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264841

Dátum: 12.09.1989

Autori: Krajný Zdeno, Vasin Sergej, Vasin Leonid, Valčucha Štefan, Javořík Ladislav

MPK: B23B 19/02

Značky: stroja, obrábacieho, kompozitné, vřeteno

Text:

...napriklad z polyvinylchloridu.Výhodou kompozitného vretena podľa vynálezu je, že sa zabezpečí vysoká statická tuhosŕ vretena a dobré tlmiace vlastnosti. Zvýši sa medzná šírka rezu ako kritéria dynamickej stabi lity systému uložemia vrstena. Na priloženom výkrese je zobrazený pozdlžny rez kompozitným vretenom podľa vynálezu.Kompozitné vreteno podľa vynálezu pozostáva z vonkajšieho oceľového valca l, v ktorom je uložený vnútorný oceľový valec...

Leptací magnetrón

Načítavanie...

Číslo patentu: 264840

Dátum: 12.09.1989

Autori: Matuška Jozef, Harman Rudolf

MPK: H01J 37/34, C23C 14/56

Značky: leptací, magnetrón

Text:

...rovnobežné s jednou stranou alebo niekoľkými stranami katôdy. Na stene katódy, s ktorou sú siločiary magnetickej indukcie rovnobežne, alebo rovnobežne s touto stenou katôdy, je umiestnená podložka s leptanou vrstvou samostatne, alebo na držiaku podložky.Výhodou leptacieho magnetrönu podľa vynálezu je, že magnetrön nevyžaduje pre umiestnenie vo vnútri vákuovej komory špeciálne priruby, pretože je uchytený pomocou dvoch priechodiek vodnej a...

Zapojenie obvodu pre vyhodnocenie signálu z induktívneho snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 264839

Dátum: 12.09.1989

Autori: Martišovitš Viktor, Marczell Peter

MPK: B23K 9/10

Značky: snímača, induktívneho, obvodů, zapojenie, vyhodnocenie, signálu

Text:

...metódy, hlavne s využitím priemyselných robotov.Na pripojenom výkrese je znázornená bloková schéma zapojenia obvodu pre vyhodnotenie signálu. Vstupné cievky ll induktívneho snímača l na vedenie zváracieho horáka pozdĺž kútovéhovaru sú spojené do série so vstupnou cievkou il transformátora 5 referenčného napätia. Tato výsledná sériová kombinácia je napojená na generátor 3 nízkofrekvenčného striedavého napätia.S výhodou možno využiť striedavé...

Zariadenie na meranie dľžky vlny optického žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 264838

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollár Vladimír, Minarovjech Milan, Koževatov Ilja, Čeragin Nikolaj

MPK: G01J 3/02, G01J 3/42

Značky: dĺžky, žiarenia, zariadenie, meranie, optického

Text:

...je spojený s meracím vstupom lll bloku ll merania periódy interferenčného obrazca analýzovaného optického žiarenia a s meracim vstupom lll bloku ll merania fázy interferenčného obrazca analýzovaného optického žiarenia, ktorého interferenčný vstup lll je spolu s referenčným vstupom lll bloku ll merania periődý interferenčného obrazca analýzovaného optického žiarenia spojený s výstupom lll bloku ll synchronizácie. Výstup llg,bloku ll merania...

Spôsob enzymatickej hydrolýzy surovín obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264837

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pekarovičová Alexandra, Lužáková Vlasta, Zemanovič Jaroslav, Pekarovič Ján, Košík Martin

MPK: C13K 1/02

Značky: surovin, obsahujúcich, hydrolýzy, enzymatickej, polysacharidy, spôsob

Text:

...ako 2,6-dimetoxyfenolu guajakol alebo iných fonolových aditív do pufrovaného vodného systému polyaacharid - hydrolytický enzým, sa dosiahne zvýšenie hydrolyzovateľnosti celulôzy o 50 S a xylánu o 80 . Zvýšenie hydrolyzovatoľnosti polysacharidov môže mať širší dosah v praxi, napríklad na zvyšovanie stráviteľnosti krmív. Predmet vynálezu je ozrejmený na príkladoch konkrétnej realizácie.celulóza (Whatman 1) 10 q sa suspenduje v 100 ml 0,1 M...

Odvalované navíjacie zariadenie s presne kríženým návinom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264836

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hudák Karol, Skok Ján

MPK: B65H 54/06

Značky: návinom, kríženým, přesné, navíjacie, odvalované, zariadenie

Text:

...jeho priemer, obvodová rýchlosť navijania sa udržiava konštantnou, avšak rýchlosť rozvádzacieho mechanizmu zostáva konštantnou, čím sa meni počet závitov ukladaného vlákna počas tvorby návinu. V dôsledku toho dochádza k nežiadúcej tvorbe lesklíc. Aby k tomuto nedošlo, používa sa pre pohon rozvádzacieho mechanizmu pohon s otáčkami osoilujúcimi okolo nastavenej hodnoty otáčok. Ide o takzvanú vohuláciu.Uvedené nevýhody odstraňuje odvaľované...

Krokovací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 264835

Dátum: 12.09.1989

Autori: Repáč Ladislav, Čupka Pavol

MPK: B43L 13/24

Značky: krokovací, mechanizmus

Text:

...dĺžkou kroku, čo umožňuje dosiahnut rovnomerné rysovanieriadkov, pripadne vyšrafovanie rezovej plochy na výkrese.Príklad prevedenia krokovacieho mechanizmu je znázornený V čiastočnom reze na prilože nom výkrese.Krokovaci mechanizmus je upravený v uzavretom ráme 5, ktorý je prostrednictvom kolikaA otočne uložený vo zvislom suporte l pantografu s držiakom 3 pravitok. V ráme § je na čapeÉ otočne uložená pcsúvaoia kladka 1, ktorá má na...

Spôsob spracovania holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264834

Dátum: 12.09.1989

Autori: Száraz Július, Machálek Róbert

MPK: C14C 3/16, C14C 3/28, C14C 3/04...

Značky: spracovania, spôsob, holiny

Text:

...Odpady sa môžu skladovat, nakoľko sa neuvoľňujú jedovaté alebo iné zdraviu škodlivé látky. Pripravili sa svetlé až biele usne, s možnosťou úpravy na akýkoľvek odtieň s omakom od najsuchšieho po najmastnejší. Usne môžu byt vyčinené bežnými činiacimi prostriedkami, avšak v niektorých prípadoch sa nemusia vôbec vyčinit. Významné je to hlavne u podšivkových usní, ktoré maju byt zdravotne nezávadné, nakoľko prichâdzaju do styku s pokožkou....

Spôsob prípravy metylesteru N-(2,6-dimetylfenyl) alanínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264833

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mikulášek Slavoj, Konečný Václav, Gvozdjaková Anna

MPK: C07C 101/08

Značky: metylesteru, spôsob, přípravy, n-(2,6-dimetylfenyl, alaninu

Text:

...ktorý sa využíva V poľnohospodárskych ochranných príprav kách.zlúčenina podľa vynálezu je využiteľná na prípravu vysokoúčinných herbicídnych prípravkov samostatne, alebo v zmesi s inými zlúčeninami, alebo ako medziprodukt pre čalšiu syntézu.Teraz sme zistili, že látka vzorce Isa pripravuje spôsobom, ktorý spočíva V reakcii 2,6-dimetylanilínu s metylesterom kyseliny alfa-brómpropiônovej v prostredí dioxánu pri 150 °C až 160 °C za...

Operačný stereotaxicko-miechový prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264832

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fröhlich Július, Bolf Juraj, Šramka Miron, Kneppo Peter

MPK: A61B 19/00

Značky: prístroj, stereotaxicko-miechový, operačný

Text:

...alebo na povrchu miechy. Pritom miesto vpichu a posun operačného nástroja možno kontrolovat a pozorovat opticky pri dvoj až trojnásobnom zväčšení. Presnosť dosiahnutia bodu v štruktúre miechy, vymedzeného súradnioami na topometrických miechových humánnych atlasoch, ako aj atlasoch experimentálnych zvierat je 0,1 mm. Prístroj je konštrukčne jednoduchý a ľahko prenosný.Operačný stereotaxicko-miechový pristroj je schématicky znázornený na...

Zariadenie k odstráneniu kondenzátu z mokrej pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264831

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pavelica Milan

MPK: F16T 1/00

Značky: zariadenie, kondenzátu, mokrej, odstráneniu

Text:

...prierezu odlučovacej komory 3, pričom hmotnejši kondenzát zotrvačnosťou prúdi k stene odlučovacej konwry Q, zatiaľ čo suchá sýta para je vytláčaná k stredu komory 3, čím dochádza k hromadeniu väčších kvapiek kondenzátu v smere osi potrubia ł a vypudzovaniu suchej sýtej pary smerom k stredu odlučovacej komory 3. Separačný účinok kvapiek kondenzátu je zosilňovaný zmenou smeru prúdu pary k tomu účelu formovanej odlučovacej komory....

Zariadenie pre vytváranie vrstiev dláždíc pre paletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264830

Dátum: 12.09.1989

Autori: Velič Karol, Fuljer Jozef, Mach Antonín, Ďuratný Zdeno, Ďuratný Miloslav, Podhradský Dušan, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Matyas Karol, Sliviak Peter

MPK: B65G 47/14

Značky: vytváranie, dlaždíc, paletizáciu, zariadenie, vrstiev

Text:

...mostíku tesne nad valčekmi tak, že umožňujú vysúvanie s zasuvsnie roštu medzi vslčekmi mostíka.zariadenie pre vytváranie vrstiev dleždíc pre psletizáciu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je púdorys a na obr. 2 podelný rez.Valčeky ł mostíka 3 sú z časti kryté nosníkmi Q. Nosníky g majú výrezy a sú upevnené na mostíku 3 tesne nad valčekmi ł mostíku 3. Medzi valčeky ł a nosník 3 mostíka 3 je vložený rošt 1. Dlaždice sa v rade dqprsvujú po...

Zariadenie na beztrieskové delenie výrobkov z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264829

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pleva Štefan, Jóža Vladimír, Fázik Anton

MPK: B29C 71/00, B29L 23/00

Značky: delenie, plastov, beztrieskové, zariadenie, výrobkov

Text:

...pri praci.Na pripojených výkresov je znázornená zariadenie v pozdlžnom reze na beztrieskove delenie výrobkov z plastov. Na obr. č. 1 je znázornená prevedenie, kde posuv mostíka zabezpečuje pneumatický valec, na obr. č. 2 je znázornený posun mostíka pomocou ěnekového prevodu, na obr.č. 3 je znázornenýposun mostíka válcom a na obr. č. 4 posun mostíka zabezpečuje závažie.Výrobky z plastov napr. polyetylenové rúry sú delené deliaoími kotúčmi l...

Kompozitné aglomerované dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264828

Dátum: 12.09.1989

Autori: Müller Miroslav, Kadlec Pavol, Šteller Štefan, Vargová Marta

MPK: B27N 3/06

Značky: kompozitné, aglomerované, dosky

Text:

...sú z hľadiska vysokých pevnosti v ohybe a modulu pružnosti homogénne vo všetkých smeroch na rozdiel od preglejok a rastlého dreva. Náklady na výrobu sú však nižšie a výroba stredovej aglomerovanej časti nevyžaduje kvalitnú surovinu ako výroba preglejok. výrobný postup je jednoduchý a možno ho aplikovat na šúčasne bežne používaných zariadeniach.Kompozitná trieskova aglomerovaná doska hrúbky 20 mm pojená fenolformaldehydovým lepidlom ŕca...

Zariadenie pre programové riadenie automatov v priemysle výroby stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264827

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ďurana Jozef, Mach Antonín, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Marcišin Ján, Blaškovan Pavol

MPK: G05B 24/02, G05B 24/00

Značky: látok, automatov, programové, výroby, zariadenie, riadenie, priemysle, stavebných

Text:

...a štvrtého čitača gg, 31 a prvých logických obvodov gg s ich vstupmi, výstupmi tvori programový blok lgg vytvárania vrstvy. Druhý výstup ll z druhého posuvného registra gg je pripojený na Čstup tretej pamäte AQ, Al. Výstup lg z tretej pamäte gg je pripojený na prvý vstup obvodu 53 loqickej ekvivalencie. Výstup lg zo štvrtej pamäte il je pripojený na prvý vstup piateho čitača 53 pričom na jeho druhý vstup je pripojený výstup snímača gl...

Synchrónny klopný obvod s funkciou zachytenia význačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264826

Dátum: 12.09.1989

Autori: Heglas Ladislav, Štěpánek Jaroslav

MPK: H03K 21/40

Značky: synchrónny, signálu, funkciou, zachytenia, klopný, význačného, obvod

Text:

...hradla i a vstup gg hradla Q. Výstup lg hradla l je pripojený na vstup gl hradla 5. Výstup 20 hradla g je pripojený na vstup 53 hradla § a vstup gl hradla 3 a vstup lg hradla í. Výstup gg hradla Q je pripojený na vstup gg hradla g. Výstup gg hradla A je pripojený na vstup âł hradla §. Výstup gg hradla Q je pripojený na vstup gg hradla Q.V pripade realizácie zapojenia podľa obr. 1 pomocou súčinových negajúcich hradiel je doba strobovania určená...

Odnímatelné zábradlie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264825

Dátum: 12.09.1989

Autor: Šangala Alojz

MPK: E04G 21/32, E04G 3/14

Značky: odnímatelné, zábradlie

Text:

...vhodným materiálom. Gravitačný uzáver É je vytvorený ako zvislý plochý kolik opatrený zvislou drážkou lg pre vodiaci čap ll upevnený v pridržnej konzolke 3 nad jej bočným zárezom 3. Gravitačný uzáver§ je zasuuLý do vodiaceho uška lg privareného na pridržnej konzolke g pod jej bočným zárezom §. Dolná časť nosného stlpa l je vyhotovená bud ako pokračovanie rúrkového materiálu tohoto nosného stlpa ł, a je určená pre zasunutia do otvorov lg v...

Organické lignocelulózové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264824

Dátum: 12.09.1989

Autori: Faltys Jindřich, Kostka Anton, Lajčiak Silván, Tvarožek Vlastimil, Bezuch Bohuslav

MPK: C05F 7/02

Značky: organické, lignocelulózové, hnojivo

Text:

...materiálov a tým realizácie bezodpadovej technológie pri výrobe celulőzy a papiera je preto žiadúce spracovávať Mhm s inými samostatne nevyužiteľnými materiálmi.Úloha kôry (resp. pilín) pri kompostovaní kalov tvorených krátkymi celulôzovými vláknami je iné ako pri kompostovaní biokalu (t.j. kalu z biologických čistiarni odpadových vôd obsahujúceho hlavne bunky rozmnožených mikroorganizmov), alebo iného materiálu chudobného na uhlík.V...

Zotrvačník s premenným hmotovým momentom zotrvačnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264823

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novák Jaroslav, Ondzik Ján

MPK: F16F 15/30

Značky: hmotovým, zotrvačnosti, zotrvačník, momentom, premenným

Text:

...1, vytvorených diagonálne v prídavnom kotúči 3. V základnej časti l zotrvačníka sú operky g a na prídavnom kotúči 3 výstupky lg, medzi ktorými sú sýmetricky po obvode uložené pružiny Q. vzájomná poloha základnej časti l zotrvačnika, prídavného kotúča g, pák § so závažiami 3 je viazaná a udržovaná pružinami 5 tak, aby prídavný kotúč 3 mohol vykývnuť o uhol Q a páky § so závažiami Q o uhol Ž, pričom dĺžka Q pružín § pred vykývnutím sa skráti...

Samospekavý troskotvorný aglomerát

Načítavanie...

Číslo patentu: 264822

Dátum: 12.09.1989

Autori: Brilla Michal, Majerčák Štefan, Poneváč Ján

MPK: C21C 5/00

Značky: troskotvorný, aglomerát, samospekavý

Text:

...kaly a úlety z výroby feromangánu uhlíkového. skusovatie sa fletovaný kazivec, ktorý V pôvodnom stave pre svoj vysoký stupeň disporzie nemože byt použitý priamo v oceliarskom procese. Výroba takéhoto aglomerátu nepotrebuje pridávať žiadné palivo. Aglomeračná zmes sa spéká na úkor uhlíka obsiahnutého v použitých odpadoch. Použitie takéhoto aglomerátu, oproti podobnému na báze surových ocieľkov a surového magnezitu dovolí skujňonat...

Optoelektronický snímač vzdialenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264821

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mráz Vladimír, Galajda Miroslav

MPK: G01B 11/14

Značky: vzdialenosti, optoelektronický, snímač

Text:

...ziskom. osilñovača §.čov 5, 1 sú privedené na vstupy rozdielováho ztora Q, ktorého výstup je pripojený5 je pripojený na vstup detek účasne na riadiaci vstup druhéhoVýstup súčtového obvodu s riadeným ziskom a siaoi vstup prvého zosilňovače 3 s riadeným ziskom.na riad zosilňovače gvstup rozdielového zosiükwmča Q je pripojený na vstup synchronného detektora 1.Na snímaný predmet 9 dopadá pod presne defino a vynálezu je nasledovná aielača...

Zariadenie pre vytváranie zvukového a svetelného efektu u hračiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264820

Dátum: 12.09.1989

Autor: Eder Oldřich

MPK: A63H 5/00

Značky: vytváranie, efektu, hračiek, zvukového, světelného, zariadenie

Text:

...kontakt svetelného prúdokruhu, spojený s ozvučnicou.výhodou zariadenia popri jeho schopnosti vytvárať súčasne zvukový a svetelný efekt je aj do istej miery nižšia náročnosť na spotrebu prúdu v relácii k dosiahnutému zvokovému efektu, jednoduchá konštrukcia a z nej vyplývajúca funkčná spoľahlivosť.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysnýpoh 1 ad na zariadenia a obr. 2...

Zariadenie na reguláciu rýchlosti posuvu horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264819

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollár Ladislav

MPK: B23K 37/00

Značky: zariadenie, reguláciu, rychlostí, horáka, posuvu

Text:

...motor. Hriadeľ prídavnej závitovkovej prevodovky, na ktorý je pripojený jednosmerný motor má na opačnom konci pripojený tachogenerátor.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú v tom, že umožňuje posuv horáka pri naváraní priamočiarom, v skrutkovici ako i rýchloposuv horáka.Príklad prevedenia zariadenia na reguláciu rýchlosti posuvu je znázornený schématickýHlavná prevodovka l je výstupným hriadeľom lg pripojená cez guličkovú spojku Q a...

Elektrostaticky vodivá podlaha z vystuženého betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264818

Dátum: 12.09.1989

Autor: Gonos Jozef

MPK: H05F 1/02, H05F 3/00

Značky: elektrostaticky, vystuženého, betonů, podlaha, vodivá

Text:

...dobre chránená.va eietovina má navyšekostí betónu. ho noaná výstuž ine rom 6 mm. V betöne bude vočiVodivost je odvislá od vlh oeadi oceľová betonárska eietovina aletovina bude rozmerov 150 x 150 mm e priame Maximálny odpor takejto podlahy je 10 , priaznivý statický účinok. pri zachovaní poža st a cena navrhovanej konštrukcie ktoréje dostupne m koncentrátov benzénu), láve Všetkým ropným produktom (okre úcimi priestory s...

Prestavovacie zariadenie axiálnej polohy šnýkadla u posuvových mechanizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264817

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: prestavovacie, posuvových, axiálnej, zariadenie, mechanizmov, polohy, šnýkadla

Text:

...1 je realizované u šmýkadla ggg, ktoré ovláda základné čeluste lg silového sklučovadla. Prestavovacie zariadenie łłg pozostáva zo spojovaciet prvku łłł napríklad skrutky a z blokovacieho prvku łłä. Spojovací prvok lll je umiestnený v dutine łgł šmýkadla jpg, uzavretej závitovým krúžkom 393, ktorý má na sebe otvor lgá, cez ktorý je spojovací prvok łłł presunutý svojim závitom łłg. Je výhodné, ked axialna vô 1 ał 1v dutine 33 je väčšia ako...

Kultivačná poda pre výrobu amylolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264816

Dátum: 12.09.1989

Autori: Majeríková Ivana, Chytilová Gabriela, Vollek Valter, Škárka Bohumil

MPK: C12N 9/24

Značky: amylolytických, výrobu, kultivačná, enzýmov

Text:

...jeveľmi potrebný napriklad na výrobu antibiotík.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje kultivačná pôda pre výrobu amylolitických enzýmov produkčnými mikroorganizmami podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že obsa- huje hmotnostne 0,2 až 0,4 E dusičnanu sodného, 0,02 až 0,1 chloridu draselného, 0,02 až 0,1 stranu horečnatého, 0,05 až 0,2 0 hydrofosforečnanu draselného,.0,01 siranu železna tého, 0,5 až 10 starého chleba a...

Spôsob zvárania tyčí ocelových uholníkov natupo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264815

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bartoš Marián, Bukový Ivan

MPK: B23K 9/16

Značky: uholníkov, oceľových, vykonávanie, natupo, tyčí, zariadenie, spôsob, zvárania

Text:

...dráha s prvým pohybovým suportom a prvým zváracím horákom a postranným výstupom zvárabieho drôtu a jeho chladencu kopirovacouformovacou medenou žehličkou sa nachádza nad zvarom prvého ramena priečneho prirezu zváranýchtyčí oceľových uholníkov a rovnobežne s pozdlžnou osou tohto zvaru, kým druhá kompletná vodiace dráha s druhým pohybovým suportom a druhým zvaracím horákom s postranným výstupom zváracieho drôtu a jeho ohladiacou kopírovacou...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264814

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, čeľusť, upínacia

Text:

...333 a z axiálneho blokovača łgg umiestneného na čele łgg čeľuste łgg tak, aby sa radiálne nemohol pohybovať.Radiálna upínacia plocha lggg čeluste jpg môže byt v príklade hladká, napríklad presústružená, ako pri známej mäkkej čelusti, čo je vidiet na obr. 2 a obr. 10, s axiálnym zúbkovaním ako je na obr. 4, s častou závrtu gggg ako je na obr. 1 a obr. 9, s častou závitu jggg, ktorého priemer Q je nekonečne veľký ako na obr. 5, 6. Je výhodné....

Dietetické, pekárske a pečivárenské výrobky s prísadou svetlého sladového kvetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264813

Dátum: 12.09.1989

Autori: Príbela Alexander, Raško Anton, Danišová Cecília

MPK: A21D 2/38

Značky: pečivárenské, výrobky, sladového, dietetické, světlého, květů, přísadou, pekařské

Text:

...pri nezmenenej technológii pridávať do cestovin, pekárenskych a pečivárenskych výrobkov, ktoré sa tým obohatia najmä o vlákninu a dalšie cenné nutričné látky, napr. vitaminy skupiny B, esenciálne aminokyseliny a bioqénne prvky.Kvalitný svetlý sladový kvet sa preoseje cez sitá s priemerom ôk 2 mm. zbaví sa tým celých jačmenných zřn a jačmenných šupiek, ktoré sú ostré. Jačmenné zrná a šupky sa dalej môžu zúžitkovat ako krmivo v...

Spôsob výroby špirály sklučovadla a špirála sklučovadla vytvorená týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 264812

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: špirály, spôsob, špirála, spôsobom, výroby, skľučovadlá, týmto, vytvorená

Text:

...špirály sklučovsdiel je nasledovnýNosný profil 2 pružného materialu a dlžky odpovedajúcej dlžke nosnej špirály llg špirály lg sa zvihie tak, aby medzi závitmi nosnej špirály łlgbola vzdialenosť radiálneho stúpa nia 3. Rovnaká vzdialenost medzi závltmi nosnej špirály lłg o hrúbke bl sa dosiahne napríkladpomocou vymedzovacej špirály lip o hrúbke 52, ktoré sa spoločne, ale axiálne presadene o oso vé presadenie Ä súčasne zvinú. Hrúbky 31, hl...

Zariadenie pre výmenu pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264811

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dobrovický Miloš, Tomšík Jozef, Kusý Ladislav, Szegheo Mikuláš, Pospíšil Dušan

MPK: B23Q 13/155

Značky: jednotiek, pracovných, výměnu, zariadenie

Text:

...gł upínacieho piesta gg je uložená časť konektora ggg napr. pre prenos elektrickej energie a signálov. V upínacej doske gg sú vytvorené vybrania Ag pre dalšie časti konektorov napr. ggg na prepojenie pneumatickej energie. spojovacie hlava gg je dalej opatrená pozdlžnymi tvarovými výstupkami ll pre upinacie drážky 5 adaptéra gga priečnym dorazom lg, na ktorom sú upevnene snímače 133, 1 gp a 195 k identifikácii polohy upínacieho-piesta gg a...

Zariadenie pre výmenu pracovnej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264810

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kusý Ladislav, Szegheo Mikuláš, Pospíšil Dušan, Tomšík Jozef, Dobrovický Miloš

MPK: B23Q 3/155

Značky: zariadenie, jednotky, pracovnej, výměnu

Text:

...do polohovacej drážky gł adaptéra gg. Adaptér 29 má dalej vytvorené dve protiľahlé pozdĺžne zafrézovania gg pre zásobník jednotiek 29.V základnej polohe je pracovná jednotka gg spojená s adaptérom gg uložená v zásobníku gg. Tlakové médium napr. tlakový vzduch je privedený cez rozvádzač a pripojku tlakového média gg na ľavú stranu vrtania lg. Upinacia hlava lg má upínaci piest gg v polohe, pri ktorej sa jeho valcové zasúvacie vybranie 3...

Teleskopická dilatační sonda pre perkutánnu nefrostómiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264809

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polák Karol, Obšitník Milan

MPK: A61B 17/22

Značky: teleskopická, perkutánnu, sonda, nefrostómiu, dilatační

Text:

...sondy pre perkutánnu nefrostömiu podľa vynálezu, ktoré pozostáva zo sústavy do seba zapadajúcich sond tvaru rúrok s odstupňovaným priemerom a hladkým plynule zaobleným prechodom do hrotu a ktorého podstatou je, že postupne do seba zapadajúce prvky tvaru rúrok majú odstupňovaný priemer, pričom prvá sonda najmenšieho priemeru je v časti ukončená do hrotu vytvorená do tvaru elipsoidu, ktorého vonkajšie plochy majú po obvode osadenie,...

Skladací podvozok viacúčelovej prepravnej zostavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264808

Dátum: 12.09.1989

Autor: Jelenčík Branislav

MPK: B62B 3/02

Značky: viacúčelovej, prepravnej, podvozok, skládací, zostavy

Text:

...podstaty. Obr. 9 znázorňuje kinematiku hlavnej podvozkovej nohy l, posuvne uloženého bežca 3, okolo čapu lg otočnej konzoly 3 s hákom ââ a dvoma vedľajšími podvozkovými nohami 19. Rozložené diely plnou čiarou, zložené prerušovanou. Obr. 10 je pohľadom na uvedenú kinematickú skupinu V smere g podľa obr. 9. Detská bezpečnostná sedačke obr. 1 l,nosič batožiny obr. 12, obe so zabudovaným závesom gl prostredníctvom ktoröho sú pripájané...

Vertikálny prevešiavací dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 264807

Dátum: 12.09.1989

Autori: Remek Augustín, Čierťaský Milan

MPK: A22C 21/00

Značky: prevešiavací, dopravník, vertikálny

Text:

...nábehmi lg.Podvesným dopravnikom porážkovej linky 2 (obr. 3 a 4) v Závesoch § je porazená hydinu zavesená za nohy a dopravovaná k zariadeniu na odrezávanie nôh 5, k vertikalnemu prvvešíavacemu dopravniku l, kde porazená hydina oprie sa o točiace sa rozdeľovacie koleso ll, ktorv zamedzuje zachyteniu prepravovanej hydiny medzi prevešiavace vidlice lg pri ich rádiusovom vratnom prechode na napinacom reťazovom kolese ll (obr. 1). Pred...

Olej pre gumárenské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 264806

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kavec Ján, Revúc Miloš, Kotek Jiří, Jex Ján, Guldan Ludovít, Baxa Jozef

MPK: C08K 5/01, C08L 9/06, C07C 7/10...

Značky: účely, gumárenské

Text:

...i výsledného produktu,vzhľadom na vztahy medzi štruktúrou a vlastnostami látok, zabezpečujú požadovanú aromatickost a dalšie vlastnosti oleja. Výhodou oleja pre gumárenská účely podľa tohoto vynálezu je jeho široký frakčný rozsah, lebo sa skladá z máloviskózneho olejového extraktu so strednou teplotou varu okolo 400 °Ľ a velmi visközneho reextraktu so strednou teplotou varu okolo 480 °C, vyrobeného následnou extrakciou extraktu...

Zachytávač impulzov BOS

Načítavanie...

Číslo patentu: 264805

Dátum: 12.09.1989

Autor: Ozábal Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: zachytávač, impulzov

Text:

...veličiny z úrovne log. H (1) na úroveň log. L (o) a druhá polovica prezachytenie zmeny napätovej úrovne druhej vstupnej veličiny z úrovne log. L na úroveň log. H. Výstupné veličiny sú použité pre signa lizáciu.Na výkrese svorka l prvej vstupnej veličiny je zapojená cez prvé hradlo lg NAND na prvý vstup druhého hradla ll NAND. svorka 5 druhej vstupnej veličiny je zapojená priamo na prvý vstup trietieho hradla lg NAND. Výstup druhého hradla ll...

Zapojenie pre riadenie jasu posúvanej svetelnej informácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264804

Dátum: 12.09.1989

Autor: Ružan Pavol

MPK: F21P 3/00

Značky: informácie, posúvanej, riadenie, zapojenie, svetelnej

Text:

...sú jednotlivo prepojené so vstupmi 51, sl, gl, gl jednotky 2 regulácie jasu svetelnej informácie. Výstupy 52, § 2, gz, 92 jednotky g regulácie sú jednotlivo prepojené so vstupmi výkonovej jednotky 5. Výstupy výkonovej jednotky 1 sú pripojené k žiarovkám §, É, 1, §. Jednotka 2 regulácie jasu svetelnej informácie obsahuje ešte napäťový ovládací vstup lg, ktorý je spojený so vstupnou svorkou lg zvukového signálu cez usmerňovač ll zvukového...

Snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264803

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šindler Jaroslav, Servátka Ladislav, Mirdala Jozef

MPK: H01H 3/60, G01D 5/12

Značky: snímač

Text:

...je priebežný otvor.Výhoda vynálezu spočíva V tom, že je možné indikovať zmeny stavu tak v smere osi palca ako aj kolmo na jeho os, dalej oddeľuje elektrické prepojenie od mechanickej časti, pričom uzatvorenie týchto častí samostatnými čelmi zvyšuje bezpečnost prevádzky. Ďalšie výhody spočívajú v znížení hmotnosti a jednoduchom upínání prostredníctvom priebežného otvoru v telese, ktorý umožňuje upevniť snímač v lubovolnej polohe v prestore.ý...

Zapojenie pre ovládanie pohybu pohyblivých spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264802

Dátum: 12.09.1989

Autor: Bigoš Ján

MPK: G05B 24/02

Značky: zapojenie, ovládanie, pohybu, spotrebičov, pohyblivých

Text:

...Q vyhodnocovacej a riadiacej logiky g a riadiaca elektrôda lg druhého triaku lg je spojená s druhým výstupom § vyhodnocovacej a riadiacej logiky g.Prvý stykač § 4 spoločne s druhým stykačom § 5, motor E pojazdu, transformátor á, stabilizátor É,prvá cievka Z, druhá cievka Ě, prvý triak ll, druhý triak lg, vyhodnocovacía a riadiaca logika 2, snímač i pohybu vpred, snímač 3 pohybu vzad a snímač Q pre zastavenie sú umiestnené na pohyblivom...