Archív za 1989 rok

Strana 4

Konzervační prostriedok pre protikoroznú ochranu a pre náročné lisovanie ocelových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266280

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šťastný Stanislav, Hlaváčik Anton, Škrek Michal

MPK: C10N 30/12, C10M 169/04

Značky: oceľových, ochranu, prostriedok, náročné, konzervační, lisovanie, protikoróznu, plechov

Text:

...ropných produktov v pomere 85 frakcie 0 teplote varu 90 až 200 OC a 15 2 frakcie 0 teplote varu 201 až 300 °C. Inhibitorová zložka je tvorená jednotlivo alebo vo vzájomnej kombinácii estermi ditiofosforečných kyselín, merkaptobenztiazolom, butylsulfoamidoetanom sodným, trietanolovýmiVýhody konzervačného prostriedku podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa popri časovo a funkčne rovnocennej konzervačnej funkcii vytvára zvýšená funkcia...

Sposob ochladzovania pásov na teplých tratiach pre hlbokotažné ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 266279

Dátum: 13.12.1989

Autori: Pelikán Karol, Kováč František, Pavlík Jozef

MPK: C21D 9/52

Značky: tratiach, ochladzovania, spôsob, hlbokotažné, teplých, ocele, pásov

Text:

...a rekryštalizačným žíhaním s chemickým zloženlm v hmotnostných percentách 0,005 až 0,l 5 uhlíka, 0,05 až 0,50 mangánu, stopy až 0,05 fosforu, stopy až 0,035 síry, stopy až 0,30 kremika, 0,01 hliníka, 0,001 až 0,02 dusíka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že pás sa laminárne ochladzuje dvojstupňovo a to na začiatku a na konci laminárneho ochladzovacieho úseku. Pri prvom stupni laminárneho ochladzovania je pás z dcvalovacej...

Sposob zmesovania nekonečných polyesterových a viskózových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 266278

Dátum: 13.12.1989

Autor: Lacko Vladimír

MPK: D02G 3/04

Značky: polyesterových, vlákien, spôsob, nekonečných, viskózových, zmesovania

Text:

...slučkami na jeden meter spolu združujú, prevíria sa prúdom vzduchu a hotové vlákno sa navinie. Menením počtu voľných vlákienok a slučiek je možné meniť účinok. Čím je počet voľných vlákienok a slučiek vyšší, tým sa zmesný hodváb viacej podobá strižovým priadzam. Ale pri vysokom počte volných vlákienok a slučiek je potrebné zmesný hodváb odvíjač pri nižších rýchlostiach. Tiež sa môže vyskytnúť určitý sklon k žmolkovaniu. Zmesný hodváb5...

Sposob prípravy alkylarylsulfidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266277

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šeršeň František, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: C07C 149/267

Značky: alkylarylsulfidov, přípravy, spôsob

Text:

...vynálezu využíva reakciu lineárnych a rôzne vetvených halogénalkánov (halogénom je chlór, bröm, jód) s tiofenoátOvým aniónom v prostredi voda - benzén za prítomnosti N,N-bis(alkyldimetyl)-1,6-hexándíamôníumdibromídov, kde alkyl znamená butyl až hexadecyl pri teplotách 20 až 80 OC, počas 10 až 60 min za vzniku alkylfenylsulfidov vo vysokých výťažkoch. spôsob prípravy podľa vynálezu využíva doteraz neznámu metódu prípravy alkylarylsulfidov...

Suspenzný alebo pastovitý prostriedok použitelný při výrobe chemicky priamoprepisujúcich papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266276

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gabčo Milan, Konečný Karel, Teren Ján, Nosko Vladimír, Nováček Peter, Hutár Eduard, Vážny Emil, Hronský Ján, Píša Luboš, Čičel Blahoslav

MPK: B41M 5/03

Značky: prostriedok, použitelný, suspenzný, papierov, výrobe, pastovitý, chemicky, priamoprepisujúcich

Text:

...firiem ndpndnví nnñy (SNA wnnmin nan und HH ru. vnrwň hriaánín Almnrin - Špnuinlnkn) alebo zo zámuriu (Japonsku, USA). lnlnimáuiv 0 používaných Ionhnulúqiúvh výroby aklivuvnőho montmorillonitu vhodnóho pre výrobu chemicky kopírovacieho papiera nie sú publikované a v záujme zachovania monopolného postavenia ich výrobcov nie je možné ich z pochopiteľnýchZ vlastnosti týchto náterových piqmentov (COPISIL, SILTON a pod.) možno usudzovat,...

Karuselový podávač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266275

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pašák Josef Ing

MPK: B65G 47/80

Značky: karuselový, podávač

Text:

...Je tiež výhodné, ked uplnacia čeľust je vytvorená v podobe vodorovne usporiadanej vidlice s pevným dolným dielom a výkyvným horným dielom, pričom pevný dolný diel je súčasťou výsuvného ramena. V takomto priprade je ohnutý rám držaný v blízkosti jeho voľnych koncov, čím sa automaticky zabezpečuje požadovaná poloha koncov.Príklad vyhotovenia karuselovćho podávača podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktoromobr. 1 predstavuje nárysný...

Zariadenie pre naklápanie striekacej pištole

Načítavanie...

Číslo patentu: 266274

Dátum: 13.12.1989

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B05B 15/08

Značky: pistole, striekacej, naklápanie, zariadenie

Text:

...pevnú podložku lga druhú pevnú podložku li a zároveň o osadenietřňa Ě. Z montážnych dôvodov je jedenkoniec unntrňlneho třňn 8 orený puzdrnm 15, ktnrćho čnln vytvára dnnŕ onndnnic 10. uxzouadcnia lg sd nachádzajú V tých istých radiálnych rovinách, v ktorých sú aj vnútorné čelá pevných podložínk ll, 14. Im/n yuulluřlzy 11, 14 sú my-nn ivulunť- InI-.ivttn v wrknulluvvnnn Uĺnřľž vnří nnI-r- n mi IIIIIÍPHÍ m-nw u. Á|lĺ 1 |lil 1 |ilNrĺ|lI|...

Sposob prípravy polyvinylalkoholu s blokovou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266273

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kráľ Bohumil, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Fabini Miroslav, Glos Ján

MPK: C08F 116/06

Značky: blokovou, strukturou, polyvinylalkoholů, přípravy, spôsob

Text:

...stupňa hydrolýzy 69 až79 molárnych za dobu 15 až 35 minút. Potvrdiio sa, že vhodnou rýchlosťou alkoholýzy metylalkoholového roztoku PVAC je možné ovplyvniť usporiadanie zvyškových acetátových skupín 7 V PVAL. Ak sa pre hydrolýzu PVAC použije také množstvo Na 0 H, aby reakcia prebehla do stupňa hydrolýzy 69 až 79 mclárnych za 15 až 35 minút, vznikne PVAL, ktorý sa vyznačuje polymerizačným stupňom od 700 do 1 500, podľa druhu použitého...

Zariadenie na osadzovanie výstuže do betónového krytu vozoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266272

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vieska Ján, Formánek Ivan Ing

MPK: E01C 23/04

Značky: krytu, osadzovanie, betonového, zariadenie, výstuže, vozoviek

Text:

...osadenie kotiev a klzných trnov v celej šírke budovanej vozovky bez nutnosti porušenia čerstvého betónu obsluhou. Vibračný rám s vibrátorom a elektromagnetmi je použiteľný pre mechanizovanúpokládku s finišerom na betónovú zmes alebo aj samostatne, kedy jeho presun musí zabezpečovaťNa pripojenom výkrese je znázornený príklad usporiadania zariadenia na osadzovanievýstuže podľa vynálezu, pričomxm obr. 1 je znázornený nárys a na obr. 2...

Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnej obrazovky s integrovaným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266271

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gembala Dušan, Marcina Dušan

MPK: H01J 31/20

Značky: integrovaným, špičkového, obrazovky, farebnej, prúdu, obvodom, katodového, obmedzovača, zapojenie

Text:

...tým obmedzenie katódověho prúdu farebnej obrazovky.Zapojenie obmedzovača špičkového katódového prúdu farebnej obrazovky s integrovaným obvodom podľa vynálezu zaručuje bez nastavovania pevnú úroveň začiatku obmedzenia špičkového katődového prúdu farebnej obrazovky, ktorá závisí len od regulácii jasu a kontrastu. Tým,že obmedzenie katódového prúdu nezávisí od automatickej regulácie záverných bodov katód ani napätia druhej mriežky farebnej...

Teplonosič pre špeciálne zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266270

Dátum: 13.12.1989

Autori: Klucho Pavol Rndr, Szücs Ladislav

MPK: C09K 5/00

Značky: teplonosič, špeciálne, zariadenia

Text:

...ktoré si vyžaduje impreqnačné zariadenie. Kvalita teplonosiča sa kontroluje podľa odoberaných vzoriek, v ktorých sa stanovujú parametre ako je viskozita, korözia na medi podľa ČSN 42 3001 a oceli ČSN 41 4220, číslo kyslosti a iné. Teplonosič možno využiť aj v iných zariadeniach a prístrojoch.Pre ilustráciu uvádzame príklady na prípravu teplonosiča ktoré však neobmedzujú predmetK základnému ropnému oleju 0 kinematickej viskozite 3,2 mm 2.s 1...

Zariadenie na odstraňovanie nečistot z kolies automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266269

Dátum: 13.12.1989

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60S 3/06

Značky: nečistot, zariadenie, odstraňovanie, kolies, automobilov

Text:

...čo si nevyžaduje použitie vody ani pripojenie na elektrickú siet nakoľko valce sú prepojené mechanickým prevodom a ich otáčanie je vyvodené aspoň od jednej nápravy automobilu. Zariadenie je použiteľné pre všetky typy automobilov a pre všetky druhy dezénov pneumatik. obsluhu zariadenia vykonáva vodič automobilu z priestoru kabíny. Zariadenie je možné na základe jeho stavebnicovej konštrukcie ľahko rozložiť a prepravovať. Čistenie je...

Ejektorový podávač

Načítavanie...

Číslo patentu: 266268

Dátum: 13.12.1989

Autori: Polák Vladimír, Bruncko Milan, Lednický Emil

MPK: B65G 53/26

Značky: ejektorový, podávač

Text:

...podávača podľa vynálezu je, že jednoduchou konštrukciou sa dosiahne rozšírenie funkčných vlastnosti, t. j. možnosť regulácie v širokom rozmedzí a výrazne sazníži opotrebenie funkčných častí. Príklad vyhotovenia ejektorového podávača je znázornený na výkrese V nárysnom reze.Ejektorový podávač pozostáva z telesa ł, v ktorom je uchytený ejektor Š spolu s výstupnou prípojkou 3 a dýzou A podávacieho vzduchu. Táto dýza 3 je pomocou závítového...

Zariadenie na zmrazovanie a tepelné spracovanie súčiastok při nízkych teplotách v tekutom dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266267

Dátum: 13.12.1989

Autor: Rolinec Štefan

MPK: F17C 3/08

Značky: nízkých, tepelně, zariadenie, teplotách, dusíku, zmrazovanie, súčiastok, spracovanie, tekutom

Text:

...hlave 2 tak,hým k regulátoru tlaku Zł spojeneho2 utesneno Dolný koniec vývodnej trubky2 je vyústený v Dewarove 2 ná s trojcestným ventilom gg, kt do vzduchovej medzery 33 a dru Činnost trojcestného ventilu gg je spojenskrinkou gł. S horným koncom vývodnej trubky Ä je prostrednictvom matice 1 vstupnej trubkeQ, ktorej druhý koniec je prostredníctvom matice 31 pripojený ku a gl sú izolované teflexovými objímkami (na výkrese...

Paleta pre manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných prefabrikátov, najmä betónového loggiováho zábradlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 266266

Dátum: 13.12.1989

Autor: Mazáň Dušan

MPK: B65D 19/44, B65D 85/46

Značky: zábradlia, najmä, manipuláciu, stavebných, betonového, paleta, dopravu, skladovanie, prefabrikátov, loggiováho

Text:

...jednej paletc sa súčasne prepravuje 6 kusov stavebných prefabrikátov. Pri manipuláciís paletou podľa vynálezu sa používajú bežné závesné prostriedky.Výhodou palety pre manipuláciu, dopravu a skladovanie stavebných prefabrikátov, najmä betónového loggiovćho zábradlia je skutočnosť, že prefabrikáty po odformovaní vo výrobní je možné okamžite vkladať do paliet, čo umožňuje daľšie skladovanie v paletách a súčasne s využitím pre manipuláciu a...

Zapojenie polovodičového spínača u regulátoru s plusovou reguláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266265

Dátum: 13.12.1989

Autor: Pátrovič Ladislav

MPK: G05F 3/16

Značky: plusovou, regulátoru, spínača, polovodičového, reguláciou, zapojenie

Text:

...kontrolnej žiarovky tvori samostatnú svorku pg. Ráza je coz napájací odpor B 1 spojená s uzlom ochranného kondenzátora çj, prcdpütovóho udporu 52 a bázy spínacieho tranzistora budenia EĚ. Ďalej je u inverznej časti omitor snímacieho tranzistora El spojený 5 házou spínacieho tranzistora kontrolnej žiarovky T 4 a kolektor snimacieho tranzistora El je zapojený na svorka Q. Medzibázou snímacicho tranzistora ľl a svorkou g je zapojený...

Spôsob výroby repelentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266264

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mravec Dušan, Olejník Vincent, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan, Ilavský Ján

MPK: A01N 31/00

Značky: repelentu, spôsob, výroby

Text:

...katalytického účinku zlúčenin kobaltu, alebo dooxidáciou ozčnom, oxidmi dusíka a kyselinou dusičnou, čim sa spravidladosiahne ešte vyššia koncentrácia dikarboxylových kyselín.Donörom alkoholu alebo zmesi alkoholov sú jednak individuálne alkoholy C 2 až C 8, najmä n-butanol, izobutanol, n~amylalkohol, ale tiež zmesi alkoholov vznikajúce ako hlavný alebo vedľajší produkt petrochemických procesov. Takým je napr. hlavný produkt, aĺe tiež...

Spôsob výroby oceľového prášku z triesok, vznikajúcich při trieskovom obrábaní valcovaných polovýrobkov z liatych ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266263

Dátum: 13.12.1989

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 9/04

Značky: polovýrobkov, triesok, ocelového, trieskovom, spôsob, obrábaní, oceli, válcovaných, vznikajúcich, liatych, prášků, výroby

Text:

...100 až 500 knz na teplotu 900 až 1 200 OC a kalenia do vody z tejto teploty. Takto znkalené triesky sa osušia a rozdrobia v mlynoch na prášok veľkosti častíc po preosiati níže 0,3 mm. K takémuto prášku sa primieša práškový oxid železnatý V množstve, aby sa v takto vzniklej práškovej zmesi dosiahol pomer kyslíka a uhlíka 1,5 až 3. Táto prášková zmes sa potom dvojstupňovo žíha pri teplote v rozsahu 700 až 1 100 OC. Pritom prvý stupeň...

Sposob výroby pastovateľného polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266262

Dátum: 13.12.1989

Autori: Bobula Stanislav, Radosa Metód, Fukas Gustáv

MPK: C08F 6/14

Značky: polyvinylchloridu, výroby, pastovateľného, spôsob

Text:

...72 OC. Suchý prášok tvoria zrná PVC, väčšinou tvaru dutej gule s otvorom, vzniknuté aglomeráciou primárnych latexových častíc 2 kvapky latexu pri sušení, ktoré majú polydisperzný charakter s priemerom V rozmedzí 3 až 150 m. Takto získanýprášok ešte nie je vhodný pre plastisoly.Ako už bolo uvedené, prášok emulzného poiyvínylchloridu, aby bol vhodný pre plastisoly,musi mat (okrem základných požiadaviek na postup pri polymerizácii VCM a na...

Spôsob spracovania smôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 266261

Dátum: 13.12.1989

Autori: Koudelka Ladislav, Pátek Vladimír, Hlinšťák Karol

MPK: C07D 277/72

Značky: spôsob, spracovania, smôl

Text:

...vo forme sirovodika, v menšejmiere ako nízkomolekulárnych sírnych zlúčenín.Pri pyrolýze za normálneho tlaku prechádza do plynnej podoby len menšia časť smöl,väčšia čast produktov v priebehu pyrolýzy destiluje a získa sa ako kvapalný podiel. Pyro. lýzny zvyšok je čierny a tuhý, krehkej konzistencie.Z týchto dôvodov je možné ako optimálne pracovné podmienky uviesť teploty medzi 350 a 450 OC, tlaky 5 až 20 MPa a reakčný čas 0,3 až 3 hodiny. Za...

Vystužovací mechanizmus pre kompenzátor netlakového potrubia parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266260

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bodnár Peter

MPK: F22B 37/00

Značky: potrubia, vystužovací, kotla, kompenzátor, netlakového, parného, mechanizmus

Text:

...rozpojeniu spoja. Ak je olrubnó komponzovat aj Uhl 0 VČ odchýl xi Lvarovýmí plcchmí úmerneky od smeru potrubncj trasy,je potrebné vertikáinu vôľu muHlavnú výhody riešenia vystuženia komponzátola podľa tohto vynáiuzu spočívajú v tom,že kompenzátory ju možne zaradiť do otruhncj trasy D 02 ůalšĺch podporných ulemvntov, resp. vystužuním voći zmnwm sposobom sa dosiahne úsporu materiálu a zuížnnio prncnoští pri zachova ní konštrukčne) a...

Zapojenie adaptívneho číslicového a sekvenčne impulzného riadiaceho obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266259

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kabijev Ján, Turan Štefan

MPK: G01R 17/02

Značky: zapojenie, číslicového, impulzného, sekvenčné, obvodů, adaptívneho, riadiaceho

Text:

...bloková schéma zapojenia adaptivneho čislicovćhoa sekvenčného impulznćho riadiaceho obvodu.Zapojenie adaptívneho ůislicovćho a sekvenčne impulznćho riadiaceho obvodu pozostávaz pamäťového bloku l, na ktorý je pripojený vstup łg nameraných hodnôt. Výstup pamäťového bloku l je pripojený na vstup čislicového displeja 3 a na vstup riadiaceho bloku 5. Na druhý vstup riadiaceho bloku Ě je pripojený výstup voľne programovateľného bloku g, ktorý je...

Zariadenie na mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom na dráhe väčšej jako je snímací rozsah použitého snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 266258

Dátum: 13.12.1989

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: G07C 1/02

Značky: použitého, mechanické, dráhe, snímačom, rozsah, snímača, přítomnosti, snímací, zariadenie, väčšej, snímanie, objektu

Text:

...v tom, že držiak snímača je voľným koncom zasunutýv drážke tiahla upevneného k držiaku clonky, pričom držiak a držiak sú upevnené príchytkouZariadenie podľa vynálezu rieši mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom nadráhe väčšej ako je snímací rozsah použitého snímača. Hlavnou výhodou zariadenia je jeho jednoduchá konštrukcia, možnost snimat kovovéi nekovové objekty, objekty Iubovoľných rozmerov. Chráni snímač pred mechanickým...

Sposob prípravy jemno a superjemnovláknitých polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 266257

Dátum: 13.12.1989

Autori: Diačik Ivan, Kohút Štefan, Babjak Ján, Javorek Miroslav, Hadač Ján

MPK: D01F 6/06

Značky: vlákien, polypropylénových, superjemnovláknitých, spôsob, jemno, přípravy

Text:

...vlákna vykazujú veľmi dobrú spracovatelnosť ako pri samotnom zvlákňovaní, tak aj v ostatných technologických operáciách ich výroby. Jemno a superjemnovláknité polypropylénové vlákna majú v textilncm sektore veľké uplatnenie na prípravu integrovaných pletenín, kde spolu s bavlnou tvoriaUvedený vynález a jeho účinky sú dokumentované v nasledujúcich príkladoch.Boli pripravené jemnovláknité polypropylénové vlákna o dlžkovej jemnosti...

Zariedenie na predohrievanie vsádzky anorganických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 266256

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jalovičiar Vladimír, Kýška Ján

MPK: C03B 1/00

Značky: látok, predohrievanie, anorganických, vsádzky, zariedenie

Text:

...ukonče nia skrutkovice so stredovou trubkou.vsádzka sklárskeho kmeňa pre výrobu skloviny Eutal lisované do granúl mandlovitého tvaru gravitaćno-mechanicky premiešavaná sa prefukuje odpadnými spalinami O teplote 770 OC protiprúdne tak, že prúd spalín, ktorý je trojchodou závitnicou predohrievača vsádzky rozdelený na tri vetvy, predohrieva v sérii za sebou v každej vetve tri vrstvy granulovanejvsádzky. Súčasne je teda predohrievaných deväť...

Zariadenie na stimuláciu biologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266255

Dátum: 13.12.1989

Autor: Horváth Ľubomír

MPK: A61B 6/08, A61B 6/00, A01G 7/00...

Značky: biologických, procesov, stimuláciu, zariadenie

Text:

...modrej oblasti spektra. Použitie projekčnej optiky nie je potrebné, pretoželokálne nerovnomernosti osvetlenia sú zanedbateľné.Na priloženom výkrese je priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu v pohľade z boka.Svetelným zdrojom je halogenidová výbojka l s primesami lítia (Li), sodíka (Na), tália(Tl) a india (In) o výkone l 000 W, ktorá je umiestnená vo svietidle 3 s parabolickým reflektorom Q tak, že pozdĺžna os výbojky l je totožné s...

Pneumatická hydraulická brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 266254

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kováč Štefan, Šmídt Vladimír

MPK: B60T 7/08

Značky: pneumatická, hydraulická, brzda

Text:

...na regulátore.V porovnani 5 A 0 ZSSR 854 783 je systém podľa vynálezu jednoduchší, pretože nezahrňujekonštrukčne zložitý pneumatický prevodník.Systém vyžaduje na ovládanie minimálne ovládacie sily, sústrečuje ovládanie bžzd a radenie na jednu páku a umožňuje ponechanie pôvodnej hydraulickej sústavy břzd vozidlaNa priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená usporiadanie brzdy a na obr. 2 výhodnévyhotovenie zahrñujúce mikrospínač a trojcestný...

Pomocný prostriedok pre inkrustačné morenie osív a sadív

Načítavanie...

Číslo patentu: 266253

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čeppan Michal, Kovalčík Martin, Brezová Vlasta, Bartalský Karol, Ember Karol Ing, Blech Jozef, Lodes Antonín, Dubina František, Lapčík Ľubomír

MPK: A01N 25/10

Značky: prostriedok, osív, morenie, pomocný, inkrustačné, sadív

Text:

...je acetón a etylacetát, díoxan a etylacetát alebo etylmetylketón a etanol a 0,5 až J hmot. farebného indíkátora, ktorým je potravinárske farbivo rozpustné v niektorom z použitých rozpúštadiel. voľbou zloženia zmesnéhorozpúštadla možno upravit odparívosť výsledného pomocného prostriedku v rozmedzí 2 až 8výsledný produkt predstavuje systém dokonale adhezny na povrch semena. Po zaschnuti sa vytvorí rovnomerná vrstvička vyfarbeného polyméru...

Sposob prípravy krvného zmesného imunoglubulinového preperátu na báze IgG+IgA+IgM pre i.m. podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266252

Dátum: 13.12.1989

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: A61K 39/395

Značky: spôsob, krvného, podanie, zmesného, imunoglubulinového, preperátu, přípravy, igg+iga+igm, báze

Text:

...látok, ktorých molekuly majú podstatne rozdielnú hmotnosť.V súčasnosti existuje celá rada komerčných membrán pre dialyzu či už v podobe rovinnej membrany alebo v podobe potrubia o menlivom priemere a menlivej velkosti pôrov na báze regenerovanej celulozy alebo jej derivátov, pripadne na báze kolodia a taktiež na bázeC. Separácia nizkomolekulárnych zlúčenín do molekulovej hmotnosti 50 000 sa môže uskutočniť aj pomocou ultrafiltrácie, ktorú...

Spôsob zisťovania malignit

Načítavanie...

Číslo patentu: 266251

Dátum: 13.12.1989

Autor: Labdafsky Ján

MPK: G01N 33/574

Značky: zisťovania, spôsob, malignit

Text:

...Kvasinky po 24 hodinách v termostate sa javilí vačším počtom, ako mrtvé kvasinky, tiež menším počtom oproti kontrole. Zo začiatku boly brané len tie séra, ktoré maly po klinickej stránke, istú diagnózu t. j. malignitu. Neskôr sa dostavily pozitivne výsledky aj tam.kde sa diagnóza prv len hádala, kde to nebolo overené, až neskôr, po roku, keč už nastali metastázy. Pri tomto vyšetrení sa došlo k názoru, že je potrebné, riedit roztok...

Dmyšna pro torkrétování metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266250

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ajzatulov Rafik, Juzefovič Izrail, Bugrim Tamara, Čemeris Oleg, Šeršněv Alexandr, Ňuňajev Alexej, Učitel Lev, Kločněv Michail, Krjukov Jurij, Malachov Michail, Cibin Igor

MPK: C21C 5/44

Značky: dmyšna, agregátu, torkretování, metalurgických

Text:

...a qaćwnquó cMu 3 aeTcxcwpynwu,yxyuman KąqecTBo HOKDBWHH B nenon H cnuman eŕovcroňxocwb B psa paaa.Hpuvowuqmçnnu nnnu con K wupnne 6 oneé.29 cpnna saônBamTcáwópKper-Mach coñ H nauecenhe noxpurna npexpamaercn. B nuana 3 oHeoTHoméHuň 12-29 so ncex cnyuanx croňxocwb Topxper-noxpmmna, Haaeceunoro c nouombm conn, Bmnonneunum no naoöperennm, Bume cToňKocTHnpKpmrns,Vnanapenuoro myňmoň no nporownny.Kàx sunno na waôqnu, CTOäKOCTb noxpmwnx, Hàgeceunoró...

Posilovač proudu systému řízení dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266249

Dátum: 13.12.1989

Autor: Obidin Valerij

MPK: B62D 5/06

Značky: systému, posilovač, proudu, dopravního, řízení, prostředků

Text:

...B cnnsnym rHponHHHm 9 H nanee B 6 aK. Onnoapenenuo H 3 Hanopnoň rHponHHHH 8 or HCTOqHHKaHHTaHHH nocrynaçw ocnosuoñ norox qepe 3 perynHpymmMH apoçcenh 15 K Bxóy YCHHHTQHLHOPO npoccena 13,H, npoxona-qegea Hero, Taxme nocrynaer K HcnonHHTenbHoMyrHn-. powunnnpý. HpH STOM nnyumep 18 oToBHraercH B Kpaňnee-npanoe nonoxeHHe, a 30 n 0 THHK OCTBETCR B paBHOBeCHOM nonomeHHH non eücwsneu anneHHa B HOHOCTH 23, coownewcwsymmeronaBneHHm na Bxone B...

Vstřikovací dmyšna

Načítavanie...

Číslo patentu: 266248

Dátum: 13.12.1989

Autori: Tregubov Jurij, Marlajčuk Fedor, Ščerbinskij Vladimír, Goloviznin Eduard, Vinogradov Nikolaj, Čuprovskij Leonid, Ševčenko Tatjana, Kienko Anatolij, Botvinskij Vladimir, Melik-šachnazarov Lev, Kaniščev Dmitrij, Sluckij Vitalij

MPK: C21C 5/48

Značky: dmyšna, vstřikovací

Text:

...Kora-®ypMa onycxąeŕca B mnnxnñ MeTąnn) asnenne B KaMepe cmemąnna BO 3 paCTaeT, H B pe~ 3 YHbTaTe nknammqecxoro yapa npoHcx 0 nHT saxpmnanne nnacwnuamu OTBBDCTHĚ KaHąnos 8. Hpn STOM OKHCHHTQHL HE 6 yneT nocýynawb E oxpymammym cpeny.Hpu ymenbmenxn COHDOTHBHEHHH Ha Buxoe Hs úybmm nnacwnnm npHmMyTcH K con ny 5, n qepes Kananu 8 ôyner 0 CymeCTBHHŤbCH noncoc npoyxroa cňopaunn.BnaronapnHannqHm mapanpnoro ycTpoñcTEa nnacwnnmvnerxononsnxnm...

Způsob tepelného odstraňování otřepů z výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266247

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kononenko Vadim, Kušnarenko Sergej, Striženko Vitalij, Božko Valerij, Losev Alexej

MPK: B23K 28/00

Značky: způsob, tepelného, odstraňování, otřepů, výrobků

Text:

...0 p 0 noM,IIBOc«nnaMeHnmT swy CMeCbHp 0 H 3 BOH oőmuraune saycenuen Ha erannx.Cnocoö ocymecwnnnwr cnenymmnu oópąsomB oTKpmTymKaMepy sarpymawr eTanH, nonemamme oőpaöowxe. Kamepy repneTnuno aaxpmnamr H aanonnamw ee ropwqeů cuecbmnpnponororaaa c Boanyxom. Hpousnonnr Bocnnameuenue sroü cnecn. Baŕem na Kamepm yanamw B aTMocepy npoyxwu cropanux, aanonnnmr Kanepy cmecąm Kncnopona c rasom H BMMOHHHMT ocnosHym onepannm - oömnr saycenuen L . .Cnocoö...

Způsob regenerace chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266246

Dátum: 13.12.1989

Autori: Nabiullin Faat, Didorenko Nikolaj, Mazitov Jurij

MPK: H01M 10/42

Značky: způsob, regenerace, proudu, chemického, zdroje

Text:

...3 HaqHTenbH 0 ñonee BUCOKOŘ qKopocTbm enonnpnsa.unonumx npoueccos npn Temnepawype 60 ł 20 °C, 06 pa 30 BaHHeM paanowepnoro ocaxaunnka Ha unnxbnom anekrpoe c pa 3 MepaMM KpHCTaHHOB, önnsxnmn K OHTHMQHBHBM,H xopomeü BQCCTaHaBHHBaeMOCTbm nonomnrenbnoro 3 neKTpona őes raaooőpasosannn, Cooömenne pereHepnpyeMoMy npn 60 ŕ 20 °C XHT sapanuoñ emxoçwn, paauoü(97 t 3)Z BMKOCTH, ownaunoň HM na npeunymeM paspnne, ncKnmqaeT rasooőpaaoá Baume H HOBBMGHHG...

Zařízení pro regeneraci primárního chemického zdroje proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266245

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mazitov Jurij, Nabiullin Faat

MPK: H01M 10/44

Značky: zdroje, zařízení, proudu, regeneraci, primárního, chemického

Text:

...XHT ycwpoñcrso He MOKGT nn sworq ČMTIO 5 h HGOÓXOJLHMO. ranmsax-mqecxu paannsamb TBTIIIOOTBOJILbI OT BMXOHHEIX KOHTaK TOB H cHaöHwb YCTDOŘCTBO ononnurenbnbmu Bmxoquumn KOHTaKTaMH no Hncny pereuepnpyemx XHT. Kpome TOPO, aapnmeunuä HcToHHHK Toxa pasnemen Bue Kopnyca c nnoxoü Tennonpoaoàocrbm H cnymnw uns oxnamneunn sapannoro ycwpoůcwsa, noswomy ycwpoñcvno (4)H nocne yxazannmx KOHCTDYKTHBHHX H 3 MeHéHHñ ocwaerca He 3 KoHoMHqHbMTaK Kax öonbmoe...

Zařízení pro nahřívání plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266244

Dátum: 13.12.1989

Autori: Strauss Eberhard, Liehr Erich, Raum Bernd, Sperk Günter, Neudert Rainer, Schiefer Hartmut, Reschke Walter, Walther Rolf Ing

MPK: B29C 45/30

Značky: zařízení, plastických, nahřívání

Text:

...0 MMqecKHx SHTDBTHX, canaaunmx c TEXHHWGCKHM b 6 opyoBaHueM, TEXHOHOPH uécKnM npoueccoM H pacxon 0 M Mavepuana, oöecnequrb BHCOKOE Kaqecrao Hsroronnnemx nsenuň, B qàcTHocTu, Bucoxoe Kaqecwao nqaepxnocrn, a Taxxe npenychor-Ť peno HOĎHTBCH, uwoőm Hé ősmo Bpenumx ycnosuü Tpya, cymecwnenno Bnunmmux Ha COCTOHHMB sopoabn oőcnyxnnammero nepconana.B ocHoBe Hsoäpewenun nemnw sanaqa coanaumn ycwpoäcwaa, nosaonammero nepe VDaÓOTHTb HHQCTHHECICHE MaCCbl,...

Způsob získávání 2-alkoxipropenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266243

Dátum: 13.12.1989

Autori: Temkin Oleg, Beregovych Valerij, Presnov Alexandr, Černych Sergej, Samochvalov Gleb, Taber Anatolij, Šestakov Gennadij, Miropolskaja Marija, Agre Boris, Kalečic Igor

MPK: C07C 43/15, C07C 41/06

Značky: 2-alkoxipropenu, získavání, způsob

Text:

...no Meroxcnnponeny paBeH 62,62. ~Bueneuubm 2-Meroxcnnponeu HneHTH®HuHpoBaH MeTonoM FMX H ®H 3 HK 0 xHMMqecKHMM napaMeTpaMM T° C KHH. 37 - 39 °C ná 1,3738 dĺf 0,77 r/cM 5, HTC coowserCTBYET nHTepaTypHmM ĽaHHHM. 1Cnocoö nonyuennn 24 MeToKcHnponeHa. Cnocoő npoBonHT Kax B npHMepe 1, H 0ôepyr 12,5 r MAG. CoćTaB peaKuHoHHoň cMecH (r)Bec neperHaHHoň mpaxnmn . 21,6KOHBEDCHH no MGTHHOHY cocTasnneT 57,92, ceneKTHnHocTb 85,7 Z, Bmxo no...

Proudový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266242

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mazur Alexandr, Lesnikovskij, Dyban Jevgenij

MPK: F28D 7/00

Značky: výměník, tepla, proudový

Text:

...nocTynaeT a KaHanu 2, paamemeunbre Mexuąy TEIIJIOOÓMGI-Hblmď snenenwamx 1, OTKYJJa qepes dmaepcmn B CTeHKaX 3 B Bane CHCTeMbI cwpyň HareKaer na rermooöMeunyro noaepxnocm aneuenron 1, Harpeaan nporexanomymíxepea Hm cpeny. - . - . vBaran TEIIJTOHOCHTQIIb npoxoHHT Memy Tennooömeuumm snenewrami 1 H nocwynaem aćoöHparouxHe KOILTIQKTODH 7 H 8, qepea KOTODBIE ąmBQnHTcH H 3 rennoo 5 MeHHHKa.Bunonüenue nepmopauuu B creáxax 3 Kauanon 2 ocecHMMeTpqHoů...

Optoelektronické optodvojice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266241

Dátum: 13.12.1989

Autori: Hertel Jürgen, Bell Hans, Hensel Hans, Karnbach Peter

MPK: H01L 31/12

Značky: optodvojice, optoelektronické

Text:

...H qroöm Koau Mewannnqecxoň nonocxu naxnauàanncb npyľ na pyrar Hpn npnmenewnu cwexnxunux, HHaCTMaCCOBHX nan Kepammqecxnx Tpyőoxg KoTopbm Taxme unemr ® 0 pMy oxpyrnoñ npymnnm Hsrnña 6 e 3 npomemyroqnoro npocrpaącrna Memny BHTKQM, ucKpeTHme npnöopm nonmum ÓHTB saůnxcnposanm B TDYÓKE c nomomnm Knen. -H 3 o 6 peTemHe nopoőuo pasancneno c nomombm npnnomenudro úepTema, coepmamero npnmep HCHOHHEHHH. Sro noxasano Ha ÄPnc. 2 Hónepeqnbů paspea qepea...