Archív za 1989 rok

Strana 39

Způsob izolace síranu ergotaminia

Načítavanie...

Číslo patentu: 264881

Dátum: 12.09.1989

Autori: Stuchlík Josef, Lindovský Jaromír, Cvak Ladislav, Roder Lubomír, Andrýsek Stanislav, Orlík Emil, Spáčil Jiří, Krajíček Alois, Elis Tomáš

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, ergotaminia, síranu, izolace

Text:

...se V dalším stupni připravuje síran ergotaminia. Cílem operace je převést ergotaminín, který se vždy v surovém ergotaminu v menší či větší míře objevuje v důsledku epimerizace během izolačního procesu na ergotamin a odstranit nežádoucí minorítni alkaloidy a balastní látky do matečných louhů. V podstatě se používá postup podle Stolla(He 1 v. Chim. Acta 28, 1 283, /1945/), který byl někclikrát modifikován (tajný čs. patent č. 343 Acta...

Způsob izolace ergokristinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264880

Dátum: 12.09.1989

Autori: Elis Tomáš, Moninec Jiří, Andrýsek Stanislav, Bořecký Miroslav, Kaštanovský Jindřich, Lindovský Jaromír, Stuchlík Josef, Šindelář Zdeněk, Cvak Ladislav, Spáčil Jiří, Markovič Luboš

MPK: A61K 31/48

Značky: způsob, izolace, ergokristinu

Text:

...vysokého výtěžku přípravy výše uvedených solí z ether-ethanolového, případně ether-methanolového extraktu je1. vysoký obsah alkaloidů v surověm extraktu 2. minimální obsah ethanolu nebo methanolu v surovém extraktu.Oba tyto požadavky jsou V rozporu. Pro vysoký obsah alkaloidů v surovém extraktu je nutno extrakční činidlo pro vyluhování námele polarizovat přídavkem nižšího alifatického alkoholu čím vyšší obsah alkoholu, tím koncentrovanější...

Řezné pouzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: 264879

Dátum: 12.09.1989

Autor: Klinger Vladimír

MPK: B23B 51/08

Značky: řezné, pouzdro

Text:

...vynálezu je možné použit v kombinaci s běžným vrtákem a sloučit tak,s výhodou dva až tři pracovní úkony do jedné operace.Příkladné provedení axiálně stavitelného řezného pouzdra je schematicky znázorněno naAxiálně stavitelné řezné pouzdro tvoří duté válcová těleso l z rychlořezné oceli, opatřené na jednom konci proti sobě uspořádanými závitovými otvory 3, do nichž jsou zašroubovány zpevňovaci šrouby Q. Druhý konec řezného pouzdra ł je...

Hemolyzační a konverzní roztok pro velkokapacitní automatické počítače krevních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 264878

Dátum: 12.09.1989

Autori: Možíšková Jarmila, Možíšek Maxmilián

MPK: G01N 33/15, G01N 33/72

Značky: počítače, velkokapacitní, částic, roztok, krevních, automatické, hemolyzační, konverzní

Text:

...kyanidů spojené s únikem toxíckého ŠCN. Optimální hodnoty pH a současně stability vlastností hemolyzačního a konverzního roztoku pro velkokapacitní automatické počítače krevních částic dosáhneme tím, že pro rozpouštění účinných látek zvolíme tlumivý roztok na bázi hydrogenfosforečnanu sodného.Jestliže chceme získat počty leukocytü, které odpovídají skutečnosti, pak V naředěném roztoku krve a také použitém hemolyzačním a konverzním činidle...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu forem přítomnosti uhlíku v anorganických a organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264877

Dátum: 12.09.1989

Autori: Čížek Zdeněk, Borek Pavel

MPK: G01N 25/46

Značky: uhlíku, organických, obsahu, způsob, identifikace, forem, materiálech, stanovení, přítomnosti, anorganických

Text:

...uvedeném způsobu je analyzovaný vzorek o hmotnosti cca 0,005-l g, umístěný V křemenné trubici, postupně zahříván v proudu kyslíku v rozmezí teplot 60 až 1 400 °C po dobu 3 až 20 minut a reakcí vzniklé plyny, C 02 respektive C 0, jsou v závislosti na teplotě kontinuálně detekovány metodou měření infračervené absorpce. Daným způsobem lze analyzovat pevné vzorky i vzorky kapalné. Výzkumem bylo zjištěno, že jednotlivé formy uhlíku v...

Prvek reaktorové kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 264876

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hájek Jaroslav, John Luděk

MPK: B01J 19/24

Značky: prvek, kolony, reaktorově

Text:

...s reakční směsí, přepadávající dolů. Teplota reakční směsi se reguluje pomocí vestavěného topněho potrubí u dna vany V každém patře kolony.Konstrukce patra umožňuje bezpečně provádět i ty reakce, při kterých dochází k značnému pěnění reakční směsi a reakce, prcbíhající proměnnou rychlostí, kromě reakcí, při nichž dochází k fázovému dělení reakční směsi, případně usazování pevných látek.Prvky reaktorové kolony lze vyrobit z technického skla, s...

Trn s rozpínacím pouzdrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264875

Dátum: 12.09.1989

Autor: Skirka Otto

MPK: B23Q 3/14, B23B 31/40

Značky: pouzdrem, rozpínacím

Text:

...pomocý trn. Tato podmínka je zajištěna i v těch případech, kdy vnější průměr rozpínacího pouzdra není přesně válcový, což je z hlediska výrobního důležité.Příklad provedení trnu s rozpínacím pouzdrem je vyobrazen na přiložených výkresech, na nichž obr. 1 představuje jeho uspořádání v podélném řezu, obr. 2 nárys rozpínacího pouzdra,obr. 3 rozvinutý plášt rozpínacího pouzdra, obr. 4 půdorys rozpínacího pouzdra a obr. 5 uložení trnu v kontrolním...

Způsob výroby bezvodého síranu sodného a chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264874

Dátum: 12.09.1989

Autori: Broul Miroslav, Hložný Ladislav, Markalous František, Söhnel Otakar

MPK: C01D 5/08

Značky: amonného, výroby, způsob, síranu, chloridů, bezvodého, sodného

Text:

...způsobu podle vynálezu je nutné vyrobit potřebnou kapalnou fázi ze směsi surovín a vody v poměru daném fázovými rovnováhami a následnou separací vzniklých fází za príslušné teploty. Čistotu produktu je možné zvýšit promýváním krystalů čistou vodou. spojením promývacího filtrátu s předem oddělenou kapalnou fází je možno realizovat přídavek nezbytného množství vody do systému.Volba pracovní teploty v prvním kroku, který produkuje bezvodý...

Membrána pro baryovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264873

Dátum: 12.09.1989

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: C25B 13/08, C07C 103/32, C25B 13/04...

Značky: iontově, membrána, selektivní, elektrodu, baryovou

Text:

...arylalkylethereoh, fixevaným ve vhodné polymerní matrici, např. vysokomolekulárního polyvinylchloridu, vyznačené tím, že ligandem L komplexní soli schematického vzorceBa je barnatý kation a TPB je lipofilní tetrafenylboritanový anion. Vlastnosti připravených a použitých membrán jsou demonstrovány v uvedených pŕíkladech.Běžným postupem, odlitím z oyklohexanonového roztoku, byla připravena membrána pro baryovou iontově selektivní...

Časový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264872

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lochman Zdeněk, Jelínek Zdeněk

MPK: H01H 43/00

Značky: spínač, časový

Text:

...spínání krátkých spínacích cyklú užitím prvků. které časový spínač stejně musí obsahovat, přičemž pro stejný efekt není již nutné užít speciálních a nedostupných mžikových spínačů nebo případně dalších přídavných spínacích prvků řízených další elektronikou, což dále komplikuje zapojení a neúměrně zvyšuje cenu. Časový spínač odstraňuje uvedené problémy při zachování jednoduchosti zapojení.zapojení podle vynálezu znázorňuje obrázek.jem 53...

Odpružení závěsu řezacího vozíku na úpravu ledové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264871

Dátum: 12.09.1989

Autor: Rygl Oldřich

MPK: E01H 4/02

Značky: úpravu, vozíků, plochy, řezacího, závěsu, ledově, odpružení

Text:

...dochází k pŕechodnému prohnutí nože v jeho střední části a řez není rovnoměrný po celé délce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trvalý přítlak je vyvolán tlačnou pružinou, na kterou působí přes dvouramennou pâku jediný přímočarý hydromotor v okamžiku po doeednutí řezacího zařízení na led.Mezi hlavní výhody tohoto řešení patří to, že pružina vyvozuje trvalý a rovnoměrný přítlak...

Zapojení pro měření intenzity proudového pole v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264870

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: G01V 3/22

Značky: měření, proudového, intenzity, zapojení

Text:

...přímém odečtu velikosti intenzity proudového pole. Tím se značně zvyšuje operativnost oelého měření, které umožňuje komplexní informaci o situaci ve sledovaném místě.Další výhodou je kompenzace diferenčního napětí mezi referenčními elektrodsmi. Tím je umožněn přímý odečet napětí mezi elektrodami a také není nutné zvyšovat vzdálenost mezi nimi, což značně zvyšuje spolehlivkost odečtu a přesnost měření. Příklad zapojení podle vynálezu je...

Zařízení pro ohřev kapalného média, zejména pro tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 264869

Dátum: 12.09.1989

Autori: Buchta Josef, Schubert Jan

MPK: F27D 17/00

Značky: zařízení, zejména, kapalného, tunelové, media, ohrev

Text:

...teplý vzduch pro sušárnu cihlářských výrobků, se část tohoto vzduchu používá pro ohřev topného oleje. Ochlazený vzduch se znovu vrací do sušárny, avšak již se sníženým tepelným obsahem a dochází tak ke zvětšení objemu sušicího vzduchu v sušárně a k vyšší spotřebě energie pro cirkulaci a odvodUvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením pro ohřev kapalných paliv, zejména u tune- lových pecí podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sací...

Zařízení pro ovládání křídel vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 264868

Dátum: 12.09.1989

Autori: Návara František, Dudáček Václav, Vaněček Václav

MPK: E05F 13/00

Značky: křídel, ovládání, zařízení

Text:

...jeho životnost a v každém tomtoprostředí je zaručena bezpečnost provozu vrat.Pro ovládání jednotlivých vrat budovy či objektu je možno využít centrálního rozvodu tlakového vzduchu od jediné kompresorové stanice. Při výpadku elektrického proudu nebo krátkodobé poruše kompresorů slouží k ovládání vrat akumulovaná energie V tlakových nádobách vzduchu. Rozvod tlakového vzduchu je na centrální kompresorovou stanici napojen jednoduchým způsobem...

Zapojení pro záznam a vyhodnocení průběhu dynamické únavové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264867

Dátum: 12.09.1989

Autori: Patrovský Jiří, Nejedlý Vladimír, Šťastný Alois

MPK: G01N 3/38, G01N 3/00

Značky: záznam, zkoušky, dynamické, únavové, průběhu, vyhodnocení, zapojení

Text:

...činnosti dovoluje pomocí signálu, který je běžně k dispozici na výstupu řídicího bloku pulsátoru, měřit s velkou přesností kmitočet namáhání přímo v závislosti na počtu únavových cyklu, přičemž automaticky vypouští nadbytečná data, nepotřebuje během své činnosti až do samočinného ukončení zkoušky žádnou obsluhu a ze zaznamenaných hodnot může snadno určovat ostatní důležité závislosti,které charakterizují ünavovou zkoušku, přičemž kultura...

Zařízení pro konzervování drátu kapalným konzervačním prostředkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264866

Dátum: 12.09.1989

Autori: Polok Jiří, Somerlík Jiří, Dušek Josef

MPK: B05C 3/10

Značky: kapalným, konzervování, prostředkem, zařízení, drátu, konzervačním

Text:

...stolu nezaručuje jeho ustředění V ose otáčení stolu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro konzervování drátu kapalným konzervačním prostředkem. Zařízení podle vynálezu sestává z nádoby opatřené přívodem a odvodem kapalného konzervačního prostředku. uvnitř je nádoba opatřená vřetenem napojeným na zdroj krouticiho momentu. Z vřetena vystupuje válcový unášeč.Opatření vřetena uvášečem umožňuje dokonalé ustředění na sebe naskládaných...

Alkoxyderiváty alifaticko-aromatických éterů s halogenem v alkoxyalkylskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264865

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Němec Václav

MPK: A01N 31/14, C07C 43/225

Značky: alifaticko-aromatických, alkoxyderiváty, alkoxyalkylskupině, jejich, způsob, halogenem, eterů, přípravy

Text:

...vzorce I.V dalším je vynález bliže objasněn na příkladu provedení, aniž se na tento výlučne ome zuje. P ř 1 k 1 a d(1,1-dimethyl-2-propenyl)-(4-chlorfenyl)éter (0,01 mol) se nechá reagovat v prostředí bezvodéhc methanolu V atmosféře suchého dusíku s 0,017 molárnim množstvim N-bromsukcinimidu.Vše bylo mícháno při teplctě 0 až 5 °C po dobu 15 minut a pak bylo zředěno vodou a extrahová no diethyléterem. Po vysušení éterické vrstvy nad bezvodým...

Zapojení ke hlídání kritických parametrů lidského organismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264864

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bocek Josef, Dametz Vítězslav

MPK: E21F 11/00

Značky: hlídání, organismu, kritických, parametrů, zapojení, lidského

Text:

...35 druhé hradlo a jednak na druhý vstup lgl bloku lg třetí součtový obvod, přičemž jeho výstup je veden na čtvrtý vstup lll bloku ll třetí hradlo a na vstup bloku gl časový multiplex, kde jeho první výstup lll je veden na vstup bloku lg multivibrátor a současně druhý výstup lll bloku ll je veden na třetí vstup lll bloku lg, dále první výstup lll bloku ll čtvrtý generátor je přiveden na první vstup lll bloku gg třetí generátor a současně...

Potrubní pístový kompenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264863

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bezděk František, Rudolf Ivan

MPK: F16L 51/00

Značky: pístový, potrubní, kompenzátor

Text:

...schopnost. Kromě toho při osazování tohoto kompenzátoru do potrubí nutno přesně dodržet souosost posuvných částí, nebot jejich příp. zkřížení by mohlo způsobit havárii.Výše popsané nedostatky jsou odstraněny potrubním pístovým kompenzátorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že těleso kompenzátoru je s pístem spojeno prstenci z pružnéhoProtože kompenzátor podle vynálezu neobsahuje části, jež se po sobě posouvají, nevyžaduje jinak...

Způsob vypěstování rostlin, zejména semenáčků lesních dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264862

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jůza Jan, Trubač Karel, Stejskal Miroslav, Bibr Karel, Neruda Jindřich

MPK: A01C 1/04

Značky: vypěstování, semenáčků, rostlin, způsob, lesních, drevín, zejména

Text:

...snížení nežádoucí tepelné expozice při manipulaci se semenáčky před jejich vysazením na nové stanoviště.Způsob vypěstování semenáčků určený pro použití v lesníctví může být rovněž uplatněn v zahradnictví a dále při hydroponickém pěstování rostlin, kde půdu nahrazuje hydroponický substrát.Příklad způsobu vypěstování semenáčků lesních dřevin podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde na obr. 1 je uveden stav po uložení pásků se semeny do...

Prostředek pro zvýšení porodnosti samic skotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264861

Dátum: 12.09.1989

Autori: Borovička Antonín, Ševčík Bohumil, Pícha Josef, Bílek Petr, Král Josef

MPK: C07C 59/56

Značky: samic, prostředek, skotu, zvýšení, porodnosti

Text:

...porodem je zastavována, aby byl zdárně ukončen vývoj plodu.S prodlužováním mezidobí stoupá procentické zastoupení měsíců s nízkou dojivostí. Naopak sezkracováním mezidobí stoupá ve stádě frekvence měsíců, kdy je laktace maximální. Pro úplnost uvádíme, že nádej za druhý měsíc po porodu ne několikanásobkem nádoje za měsíc desátý, jedenáctý atd. Na natalitě pak závisí počet odchovaných telat a jejich zástav do odchoven a výkrmen. Z toho vyplýva,...

Zařízení pro mazání ložisek rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264860

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bošek Bruno, Holeček Jaroslav, Arendáš Miroslav

MPK: F16N 1/00

Značky: součástí, mazání, rotujících, zařízení, ložisek

Text:

...znázorněn nárys ozubeného kola s rovnými tangenciálními drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem, na obr. 2 bokorys tohoto kola bez uzávěrového elementu, na obr. 3 nárys ozubeného kola se spirálovými drážkami a s přilehlým uzávěrovým elementem a na obr. 4 jeho bokorys bez uzávěrového elementu.Zařízení pro mazání ložisek sestává z vlastního ozubeněho kola l s nábojem 3, ve kterém je situované ložiska Q. Ozubené kolo l je otočně uložené na...

Způsob stanovení množství dusíku a/nebo uhlíku v oceli nebo slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 264859

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tůma Hanuš, Cíznerová Miroslava

MPK: G01N 33/20

Značky: slitinách, dusíku, uhlíku, stanovení, oceli, způsob, množství

Text:

...dusíku, metanu, příp. oxidu uhelnatého.Z výsledků průběžně po celou dobu tepelného rozkladu zaznamenávaných se obsah hledaného plynu, tedy celkové množství plynu uvolněného z izolátu, určí grafickým zpracováním výšky píků v závislosti na teplotě a integrací plochy tohoto záznamu. Porovnáním výsledků se známým vzorkem čisté fáze lze pak určit, z jaké fáze se plyn uvolňuje. Identifikace jednotlivých fází se provádí podle určité, pro fázi...

Lineární dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264858

Dátum: 12.09.1989

Autori: Skála Miroslav, Pospíšil Petr, Hradil Jaroslav

MPK: A61M 1/02

Značky: dávkovač, lineární

Text:

...popise příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje v náryse v řezu lineární dávkovač podle vynálezu.Lineární dávkovač sestává 2 tělesa § dávkovače, vložené injekční stříkačky 1 a tlačného palce Q s vodítky. Těleso á dávkovače je upevñovacím šroubem É uchyceno na tělese l okluzního čerpadla a rotor g okluzního čerpadla je ve styku s rotačním unášečem 2 dávkovače, který je spojen přes převody s tlačným palcem g s...

Prostředek pro monitorování a/nebo dezorientaci samců obaleče mramorovaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 264857

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrdý Ivan, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan

MPK: A01N 25/10

Značky: mramorovaného, dezorientaci, samců, prostředek, obaleče, monitorování

Text:

...jedné generace škůdce, ve kterém jsou účinné látky během skladování a použití isomerizovány maximálně do 20 i hmot., s výhodou do 10 hmot., vyznačující se tím, že jako nosič obsahuje pryžový vulkanizát směsi na bázi přírodního nebo syntetického polyisoprenového kaučuku, vulkanizovanépomocí organických peroxidů nebo sírou a/nebo síru obsahujících sloučenin vybraných ze skupiny zahrnující guanidiny,deriváty thiomočoviny, xanthogenáty,...

Kmen mikroorganismu Brevibacterium flavum CCM 3982

Načítavanie...

Číslo patentu: 264856

Dátum: 12.09.1989

Autori: Borošová Gabriela, Hano Alexandr, Čulík Karel, Plachý Jiří, Ulbert Stanislav, Smékal František, Bučko Michal, Pilát Petr, Mikláš Emil, Vlček Vladislav

MPK: C12N 1/20

Značky: flavum, mikroorganismu, brevibacterium

Text:

...s rovnými okraji na masopeptonovém šikmém agaru vytváří intenzivní žlutý nárůst po celém povrchu agaru V bujônu je možno pozorovat zákal a sediment, blanka se netvoří.Fyziologické vlastnosti optimální teplota - 28-30 OC, optimální pH - 6,8-7,2, aerobni organismus, želatinu neztekucuje, celulôzu nerozkládá, zkvašuje gluközu, fruktözu, sacharözu,škrob nehydrolyzuje, dusičnany redukuje, sirovodik netvoří, indol netvoři.Test na katalázu...

Způsob současného povrchového a hlubinného dobývání ložisek částečně porušených nehomogenním závalem nerostné suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264855

Dátum: 12.09.1989

Autori: Uher Miroslav, Rieger Zdeněk

MPK: E21C 41/00

Značky: suroviny, částečně, nehomogenním, dobývání, ložisek, způsob, hlubinného, povrchového, současného, porušených, nerostné, závalem

Text:

...betonovém skeletu, který tvoří umělé pilíře, betonové sloupce V druhých pruzích. Dočasné rostlé pilíře se budou dobývat sestupně, od nejvyššího hlubinného horizontu k horizontu nejspodnějšímu. Postupně se rozruší dočasný mezipatrový celík, současně z povrchového zbytkového lomu a z najvyšších komorových pruhu v hlubině a vyvolá se zával. zbytkový povrchový lom bude v té době připraven pro založení hlušinového odvalu. Dobývání dočasných...

Decentralizovaný dispečerský řídicí systém s automatickým zálohováním funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264854

Dátum: 12.09.1989

Autori: Milfait Jiří, Kulle Ivan, Valeš Zdeněk, Král Václav

MPK: G05B 15/02

Značky: decentralizovaný, automatickým, dispečerský, funkcí, řídící, systém, zálohováním

Text:

...příjí mačů dálkového měření a signalizace.Přenosy mezi všemi prvky systému jsou sériové v normalizovaném komunikačním protokolu s vysokým zabezpečením proti ztrátě nebo zkreslení informace. iKoncentrátory dat přijímají sériové informace, které do dispečinku přicházejí zařízením dálkového měření a signalizace nejrůznějších typů a transformují je na standardní zprávy o změnách signalizace i hodnot měření. Na žádost poskytnou údaje o stavoch...

Nátěrové hmoty na vzduchu schnoucí na bázi termoplastického polyakrylátu, chelátu a nitrocelulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264853

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vachl Vladimír, Vališ Jaroslav, Křeček Jan, Žárovský Jan

MPK: C08L 1/18, C09D 3/80, C09D 3/16...

Značky: polyakrylátu, termoplastického, hmoty, schnoucí, nitrocelulózy, bázi, vzduchu, nátěrové, chelátů

Text:

...dílů zásad Bronsted-Lowryho typu jako např. etandiol dimetylether, tetrahydrofuran, acetooctany atd., případně až 15 dílů aditivních přísad jako jsou dihutylftalát,dioktylftalát, silikonový olej a další a až 30 dílů pigmentů a plniv, jako například titano vou hělobu, ftalocyaninová barviva, chromovou žluč, saze, síran barnatý, vápenec, kaolínapod. Díly uvedenými v celém textu se myslí setiny hmotnosti na jednotku výsledné nátěrové...

Pasivní mixer pro mikrokolonovou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 264852

Dátum: 12.09.1989

Autori: Podolák Miroslav, Dlouhý Jan

MPK: G01N 30/38

Značky: mixer, chromatografii, kapalinovou, vysokoúčinnou, mikrokolonovou, pasivní

Text:

...mixéry pasívni, kde se promiseni dosahuje turbulenci v relativně velkých prostorech. Nevýhodou aktivních mixerů je složitost. paaivnich i aktivnich mixérú relativně velký objem způsobujicí velké dopravní zatiženi v řízeném systému. Pro mikrokolonovou vysokoúčinnou kapąlinovou chromatoqrafii je problém velkého prostoru zvláště citlivý.Pro oblast průtoků používaných pro kolony o průměru cca l mm řeší uvedené nedostatky paaivni mixér podle...

Zařízení pro clonové měření a řízení průtoku plynů a kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 264851

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bureš Bohuslav, Gala Alexandr, Mikyšková Marcela, Kerlín Kurt, Hrádek Václav

MPK: G01F 1/42

Značky: průtoku, kapalin, měření, zařízení, plynů, clonové, řízení

Text:

...- na základě již zmíněné provozní charakteristiky přestavitelné segmentová clony - je v samotné přestavitelné segmentová cloně prepojené s elektronicky ovládaným servopohonem sloučena funkce měřicí s funkcí akční.Geometrický tvar segmentová úseče činí přestavitelnou segmentovou clonou a tím též celé zařízení podle vynálezu zvláště výhodné pro měření a řízení průtoku kapalin obsahujících pevné častice se sklonem k sedimentaci i znečištěných...

Vymieňacie zariadenie axiálnych dorazov pre sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264850

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23Q 7/00, B23B 31/12

Značky: zariadenie, vymieňacie, dorazov, axiálnych, skľučovadlo

Text:

...o 180 ° v axiálnom odstupe 15. Medzi základnými telesami głg sú na nosnej tyči ggg vytvorené uchytávacie plochy ggł pre upinaoie prvky ggł manipulačného zariadenia 199. V uhlovom natočení odpovedajúcom uhlovému natočeniu axiálnych dorazov ggg v skľučovadle łgg sú vo vymieňacom zariadeni ggg vytvorené polohovacie otvory ggg pre axiálne dorazy ggg. Polohovací otvor ggg pozostáva z prepúštacej časti ggł a blokovacej časti ggg, ktoré sú vytvorené...

Spôsob výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264849

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: dorazov, výměny, uskutočnenie, spôsob, axiálnych, zariadenie

Text:

...a reze znázornený príklad prepojenia vymieňacieho prostriedku so skľučovadlom.Postup výmeny axiálnych dorazov ggg v sklučovadle ggg je znázornený na obr. la, b, c, d. Na obr. la je znázornená skľučovadlo ggg uchytené na vretene lgł obráhacieho stroja łgg vybavené čeľustami ggł i axiálnymi dorazmi ggg a voči nemu je z čela napolohovaný vymieňaci prostriedok ggg držaný upinacimi prvkami Agł manipulačného zariadenia ggg. Vymieñací...

Vákuový doskový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 264848

Dátum: 12.09.1989

Autori: Semsey Ladislav, Liska Dušan, Ferdinandy Milan, Pecár Ivan, Král Jozef

MPK: F16K 51/02

Značky: doskový, ventil, vakuový

Text:

...nárys v čiastočnom reze vákuového doskového vevtilu podľa vynálezu v uzavretom stave. obr. 2 znázorňuje bokorys v reze. Obr. 3 zobrazuje rez B-B aDoskový vákuový ventil znázornený na pripojených obrázkoch pozostáva z telesa l, ktoré je z boku opatrené púzdrom 3, ktorého rozmer odpovedá rozmeru dosky Q danej svetlostou prierezu ventilu, oproti ktorému je príruba gg, v ktorej je uložené posuvné tiahlo Ä vykonávajúce vratný posuvný pohyb...

Automatizované upínacie zariadenie obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264847

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vincze Štefan, Tököli Pavol, Barák Eugen

MPK: B23Q 3/08

Značky: automatizované, zariadenie, obrobkov, upínacie

Text:

...spojky 2 do pracovnej polohy signalizovanej spinačmi šli a glł. Ďalej nasleduje postup upnutia obrobkunasledovne. Logický prvok 2 237 je v polohe G, logicky prvok 2 232 sa prestaví do polohy 2, čím sa privedie nízky tlak do upínacej vetvy 221 a cez automatickú hydraulickú spojku2 do upínacej vetvy 22 stavebnicového hydraulického upínacieho prípravku 2 stavebnicovéhoprípravku 2 je cez automatickú hydraulickú spojku 2 uvoľňovacou...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264846

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Text:

...na axiálnom doraze łâg, pričom axiálny doraz łäg má vytvorené v axiálnom odstupe vodiace plochy łäł a polohovaciu plochu łêg. Vodiacimi plochami lâl je axiálny doraz läg v zábere s radiálnym vedením ll vytvoreným v radiálnej drážke łlg. Prestavovacia skrutka lgł má 2 obvodovej strany skľučovadla łgg vytvorený ovládací otvor lg pre nástroj na natáčanie prestovacej skrutky łgł napriklad akrutkovač. Na obr. 3 je príklad riešenia plynulého...

Mazacie zariadenie rotujúcich upínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264845

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/02, B23Q 11/12

Značky: zariadenie, mazacie, rotujúcich, upínačov

Text:

...čiastočnom priečnom reze,na obr. 2 je iný priklad usporiadania mazacieho zariadenia v čiastočnom reze a na obr. 3 je príklad prevedenia snímaoieho prvku v priečnom reze.Mazacie zariadenie ggg rotujúceho upinača ggg pozostáva zo zásobníka głg maziva ggg,tlakového mechanizmu § 33. mazacich kanálov ggg spájajúcich zásobník głg maziva ggg s mazanými funkčnými plochami ggg. zásobník głg maziva ggg pozostáva z valcovej dutiny gg vytvorenej radiálne...

Technologické pracovisko pre tyčové polotovary

Načítavanie...

Číslo patentu: 264844

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/152

Značky: tyčové, pracovisko, polotovary, technologické

Text:

...ggg. V každom z nich je posuvne uložený istiaci kolík Aäł, ktorého dostredivý koniec i§łLł je uspôsobený pre záber s upínacím prvkom 440 a obvodový koniec g§Lg je uspôsobený pre záher s uchytávacím prvkom głg manipulačného zariadenia ggg. Istiaci kolík gžł je v radiálnom otvore ggg zabezpečený proti vypadnutiu blokovacím kolíkom ggg.Pokiaľ odkladacie miesto ggg upínacích prvkov § 30 je vytvorene podľa prikladu na obr. 2 výmena upínacieho...

Klieštinové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264843

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23B 31/20

Značky: skľučovadlo, klieštinové

Text:

...toho vytvorené vybrania łgg, ktoré obsahujú dvojicu rovnobežných funkčných polôh lg s uhlovým sklonom °ä. základné čeľuste łgg spojené s upínacími čelustmi łgg Iubovoľnou známou spojovacou väzbou,ktoré sú svojimi klopnými vedeniami lil radiálne vedené v klopných vedeniach łgł snimatelného veka łgg majú na strmeni liłvytvorené dve rovnobežne ovládacie plochy lg odpovedajúce tvarom i rozmermi funkčným plcchám łgg vybrania łgg v silovom...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264842

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10, B23B 31/20

Značky: upínacie, zariadenie

Text:

...základnou čeľusćou ggg pomocou spojovacích prvkov gjg a z pružného prstence ggg usporiadaného v drážke ggg snimateľného veka ggg a spoluzaberajúci so základnými čeľustami ggg cez vybrania § 55 a svojim predpätim pritláča základné čeľuste ggg k blokovacim prvkom ggł. Na obr. 2 je znázornený iný priklad prevedenia polohovacieho zariadenia ggg. kde medzi každou základnou čelustou ggg samostatne a snimateľným vekom ggg je usporiadaný pružný prvok...