Archív za 1989 rok

Strana 38

Zařízení k chlazení zvláště licích forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 264921

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kaláb František

MPK: B22D 27/04, B22D 17/22

Značky: licích, zařízení, zvláště, chlazení, forem

Text:

...neohraničeného prostoru a intenzivnější chlazení formy V místě vstřiku Chladicĺho média, než v místě jeho výstupu 2 formy.Cílem vynálezu je vytvoření chladicího systému pro licí formy umožñujiciho účinné chlazení formy v závislosti na tepelném namáháni jednotlivých míst a docílit tak rovnoměrnějši rozložení teploty formy.Podstata vynálczu spcčivá v tor, že tryska je svou výstupní částí uspořádána uvnitř nonÓho tělesn, ktere je...

Skořepinová směs pro výrobu skořepinových forem a jader vstřelováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 264920

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pašava Josef, Kůst Bedřich

MPK: B22C 1/22

Značky: skořepinová, výrobu, jader, forem, skořepinových, vstřelováním, směs

Text:

...na horký model.Účelom vynálezu je zvýšení pevnostních vlastností, zvýšení rychlosti natavování, zvýšení odolnosti při tepelném šoku a omezení, případně úplné odstranění postřiku modelového zařízení dělicím prostředkem.Tyto požadavky do značné míry splňuje skořepinová směs, sestávající ze 100 hmotnostnich dílů křemenného písku ohřátého na 130 OC až 160 OC a 3 hmotnostních dílü novolakové pryskyřice, přičemž jako přĺsadu tvoří suspenze...

Způsob přípravy pojiva pro fyzikálně zasychající nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 264919

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kříž Jaroslav, Musil Lubomír, Přikryl Petr

MPK: C09D 3/64, C08G 63/12

Značky: způsob, pojiva, nátěrové, hmoty, fyzikálne, přípravy, zasychající

Text:

...230 UC je teplota udržována až do poklesu čísla kyselosti produktu pod 10 mq KOH/g. Získá se345 g pryskyřičného produktu o bodu měknutí 97 OC dle metody kroužek-kulička. získaný produktje neomezeně rozpustný V butanolu, v lihu, stejně jako V jejich směsích s xylenem v poměru 11. 50 roztok produktu V butanolu zasychá V tloušřce 30 m za 2 hodiny do stupně 2 apo 3 dnech poskytuje film o 31 tvrdosti skla podle zkoušky kyvadlem. Film po 3...

Rychleschnoucí nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264918

Dátum: 12.09.1989

Autori: Musil Lubomír, Přikryl Petr, Kříž Jaroslav

MPK: C09D 3/64

Značky: hmota, rychleschnoucí, nátěrová

Text:

...přimému chybu, která se neztrácíani zatižením nátěru teplotou až 200 OC, pokud použitý pigment při takové teplotě nepodléhá zřetelnému rozkladu. Nátěry podle vynálezu vykazuji také minimálni termoplasticitu, zejménanenabývaji lepivosti při zvýšené teplotě až do 200 DC.Zvláštnĺho efektu, připomínajĺcího chování thixotropních nátěrových hmot, se dosáhno,je-li jako rozpouštědla použito směsi lihu s 30 nebo méně xylenu. Nátěr po rychlém odpaŕenĺ...

Rámové trubkové lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264917

Dátum: 12.09.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 1/14

Značky: trubkové, lešení, rámové

Text:

...zástaveb, pomocných lešení nebo jiných stavebné montážních prací, s výhodou pak pro užití jako lešení pomocná, podpřrná apod. Toto lešení je výhodné jak z hlediska nižších materiálových náročnosti na stavební jednotku, ale také pro netradiční řešení,že vodorovné příčky základniho ránm slouží zároveň jako žebřík při výstupu do jednotlivých pracovních plošín podlaží.Na výkrese je znázorněn příklad provedení jednoho modulu rámového trubkového...

Zapojení pro řízené zpožďování analogových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264916

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vomáčka Milan

MPK: G11C 27/02

Značky: řízené, impulsů, analogových, zpožďování, zapojení

Text:

...vstupního signálu na výstupech monostabilního 5.3 na vstup vzorkovacĺho zesilovačel, kde je vzorkován v časových intervalech to 50, tí a tz 2, t 3. Okamtižá hodnota analogového impulsu v čase tl, která odpovídá jeho maximu a současně konci prvého vzorkovací Analogový impuls přichází V čase to přes spínací členho impulsu, je držena na pamětovém kondenzátoru 2 až do doby tz 62, kdy začíná druhý vzor 3 zkratuje vstup vzorkovacíhokovacĺ...

Zarážka délkové textilie pro textilní stroje, zejména osnovních nití na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264915

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urbášek Miloš, Šulc Michael, Navrátil Zdeněk

MPK: D03D 51/18

Značky: textilie, nití, délkové, osnovních, tkacím, zarážka, zejména, stroji, stroje, textilní

Text:

...vynálezu jsou schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde představuje obr. 1 osnovní lamelovou zarážku v prostorovém pohledu a obr. 2 zarážku pro kontrolu převíjení tkaniny na textilním stroji, v prostorovém pohledu.Lamely l zavěšené na osnovních nitích g jsou navlečeny na vodicích lištách 3 a odděleny distančními lištamí 3. Pod lamelami l jsou umístěny nehybné kovové snímací desky §, propoje ně strunamí 6 5 funkčním členem 1...

Způsob výroby vícesložkových stavebních hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 264914

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šesták Karel, Šesták Štěpán

MPK: B01F 3/12, B28C 1/04, E21D 11/04...

Značky: vícesložkových, způsob, výroby, stavebních

Text:

...mají snadnější rozpojitelnost a mají v podstatě nižší specifickou hmotnost proti klasickým betonům.Způsob výroby stavební hmoty pro výrobu prefabrikátů nebo monolitů a maltovin objasňující následující příklady pro 1 m 3 stavební hmotyDo míchacího prostoru míchačky se vloží 120 kg dřevěných smrkových pilin o vlhkostido 20 , které tvoří 9 celkové hmotnosti vsázky. Načež se za michání vnese směs vody,tvořená 32 kg kašovitého hašeného vápna...

Univerzální lesozahrádkářský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 264913

Dátum: 12.09.1989

Autor: Bakoš Ján

MPK: A01B 51/02

Značky: univerzální, lesozahrádkářský, stroj

Text:

...přídavných zařízení, používaných na obrábění púdy a pro připojení přepravní vlečky na materiál a pro obsluhu. Malá hmotnost stroje a malý měrný tlak působící na půdu umožňuje snadné ovládání stroje sklopnou rukojetí. Malé rozměry a nízko položené těžiště zabezpečují maximální stabilitu stroje i v nejtěžším terénu.Na připojeném výkrese je znázorněno příkladné provedení univerzálníhc lesozahrádkářského stroje podle vynálezu, kde na obr. 1...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s vyšší pružností po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264912

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: pružnosti, dvousložkové, vyšší, lepidlo, vytvrzení, epoxidové

Text:

...kde podstatou je, že v epoxídové pryskyřici tekuté, vzniklé reakcí 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu s epichlorhydrinem v molárním poměru 15 až 6 se rozpustí nemodifikovaná pryskyřice, jejíž molární poměr 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu a epichlorhydrinu je 1/1,4 a je za laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé epoxidové pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních , čímž vznikne viskoznĺ pasta,která je při teplotě 20 až 25 OC tixotropní a...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti a s vyšší teplotní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 264911

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: zpracovatelností, epoxidové, lepidlo, teplotní, dvousložkové, vyšší, odolností, dlouhou, dobou

Text:

...viskozní pasta,která je při teplotě 20 až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatimco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové lepidlo s dlouhou dobou zpraoovatelnosti a s vyšší teplotní odolnosti z výše uvedeného epoxidového základu se připraví podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostních dílů epoxidového základu podle čs. autorského osvědčení č....

Epoxidové dvousložkové lepidlo s velmi krátkou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264910

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: zpracovatelností, velmi, lepidlo, krátkou, dobou, dvousložkové, epoxidové

Text:

...laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních procent, čímž vznikne viskozní pasta, která je při teplotě 20 až 25 OC tixotropní a vysoce lepivá, zatímco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové dvousložkové lepidlo s velmi krátkou dobou zpracovatelnosti z výše uvedeného epoxidového základu podle vynálezu má podstatu V tom, že sestává ze...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s prodlouženou dobou životnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264909

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: lepidlo, dvousložkové, životnosti, dobou, epoxidové, prodlouženou

Text:

...a epichlorhydrinu je l 1,4 a je za laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé epoxidové pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních , čímž vznikne viskozní pasta, která je při teplotě ZO až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatímco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až B 0 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové dvousložkové lepidlo s prodlouženou dobou životnosti z výše uvedeného epoxidového základu podle Vynálezu...

Epoxidové dvousložkové lepidlo typu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 264908

Dátum: 12.09.1989

Autori: Galíková Anna, Janoušek Vladimír

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: epoxidové, lepidlo, dvousložkové

Text:

...80 OC, za atmosférického tlaku a za stáleho míchání. Epoxídové dvousložkové lepidlo z výše uvedeného epoxidového základu podle vynálezu má podstatu v tom,že sestává z 30 hmotnostních dílů kyanetovaného díkyandiamidu a 100 hmotnostních dílů epoxi dového základu podle čs. autorského osvědčeni c. 253 117.Lepidlo se vytvrzuje při 20 až 25 OC po dobu 3 hodin, popřípadě při 60 °C za 30 minut. Spoj je tvrdý, hladký, lesklý, odoláva dobře vodě a všem...

Houževnatý polystyren a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264907

Dátum: 12.09.1989

Autori: Petrů Vladimír, Ambros Dušan, Konečná Věra, Spousta Eduard, Fikesová Adéla, Konečný Dušan, Vyroubal Čestmír, Weigl Lubomír

MPK: C08F 279/02, C08F 265/04

Značky: houževnatý, způsob, výroby, polystyren

Text:

...butadienu V reakční směsi,která obsahuje latex, pŕipravený v prvním stádiu polymerace. V nejjednodušším případě může být do latexu z prvního stádia přípravy elastomerní fáze dávkován butadien nebo monomerní směs, obsahující butadien v množství, které po ukončení druhého stádia polymerace odpovídá zastoupení butadienových jednotek V polymeru, vzniklémve druhém stádiu polymerace, alespoň 60 hmotnostních. Z důvodů, které souvisejí zejména s...

Tlakově nezávislá předávací stanice s kontinuálním chlazením kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264906

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karaivanov Martin, Karaivanov Petrov Marin

MPK: F28B 9/08

Značky: předávací, stanice, kondenzátu, nezávislá, tlakově, kontinuálním, chlazením

Text:

...výměníku kondenzuje a kondenzát se odvádí do podtlakového vyvíječe v němž se ochladí, když část kondenzátu se vypaří a odsaje do směšovací komory injektoru. Ochlazený kondenzát se odsává z vyvíječe kondenzátním čerpadlem a dále dopravuje do kondenzátního potrubí centrální sítě. Podstatou vynálezu je, že na přívodní potrubí páry je dále napojena větev, vybavená regulačním ventilem spojité regulace, vedoucí páru do přetlakového výměníku,...

Zařízení pro dávkování kapalných až pastovitých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264905

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šmerda Stanislav, Gabriel Petr, Bujdoš Ctibor, Koška Václav

MPK: F04B 7/04, G01F 11/00

Značky: zařízení, dávkování, pastovitých, kapalných, látek

Text:

...odpovídá svým kuželovým tvarem kuželovému vybrání lg ve víku 4. Součástí zařízení je neznázorněné poháněcí ústrojí pro vyvozování vratného pohybu plunžrulg mezi přední úvratí, kdy jeho čelo ll dosedá na kuželové vybrání lg víka 2, a zadní úvratí,kdy čelo ll plunžru lg leží mimo ústí vstupního otvoru Z na jeho straně odvrácené od víka l.Poháněcí ústrojí nebo spojení mezi ním a plunžrem lg jsou upravený tak, že umožňují vysunutí plunžru lg do...

Nukleosidové deriváty 6-acetoxy-5-fluor-5,6-dihydrouracilu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264904

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Ladislav, Beránek Jiří, Brošek Josef, Hřebabecký Hubert

MPK: C07D 239/24, A61K 31/505

Značky: 6-acetoxy-5-fluor-5,6-dihydrouracilu, jejich, způsob, přípravy, nukleosidové, deriváty

Text:

...analogy, včetně 5-fluorderivátů, jako např. uracil, 5-fluoruracil, 5-fluoruridin, 2 ~deoxyuridin, 2-deoxy~ 5-fluoruridin. Nové deriváty 6-acetoxy~ 5-fluor-5,6-dihydrouracilu připravované podle předmětného vynálezu se dají jednoduchým způsobem, i v jednom reakčnĺm stupni, převést na 5-fluoruracilové deriváty a jsou proto důložitými výchozĺmilátkami pro jejích připravu. Timko způsobem je možno připravovat 5-fiuoruracil a jeho deriváty, léčiva...

Způsob přípravy 5-fluoruridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264903

Dátum: 12.09.1989

Autori: Beránek Jiří, Brokeš Josef, Novotný Ladislav Pharm, Hřebabecký Hubert

MPK: C07D 239/24, A61K 31/505

Značky: 5-fluoruridinu, přípravy, způsob

Text:

...roztok, po zreagování výchozí látky, se probublá dusíkem(30 min), odpaří ve vakuu a kodestiluja 2 x 5 kyselinou octovou a 2 x s ethanolem. Odparekse rozpustí v ethylacetátu (200 ml) a vytřepe vodou do odstranění kyselé reakce (6 x 20 ml). Ethylacetátový roztok se odpaři ve vakuu a kodestiluje 2 x 5 toluenem. Odparek (6-acetoxy-triacetyl-5-fluor-5,6-dihydrouridin) se rozpustí v 80 ml 0,15 M methanolického methoxidu sodného a nechá se 12 h...

Způsob přípravy 5′-deoxy-5-fluoruridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264902

Dátum: 12.09.1989

Autori: Brokeš Josef, Novotný Ladislav Pharm, Hřebabecký Hubert, Beránek Jiří

MPK: A61K 31/505, C07D 239/24

Značky: 5'-deoxy-5-fluoruridinu, způsob, přípravy

Text:

...namísto methanolického methoxidu sodnéhoje možno použit široký obsah anorganických basí, alkalické uhličitanm alkalické hydroxidy. basické iontoměniče, amoniak. Chromatografia všech meziproduktů i konečného produktu lze s výhodou provést metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie.Postup podle předmětného vynálezu je možno obecně použít pro fluoraci pyrimidinových nukleosidů a jejich analogů, vzláště např. uridinu a...

Způsob přípravy 5′-chlor-5′-deoxy-5-fluoruridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264901

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Ladislav Pharm, Brokeš Josef, Hřebabecký Hubert, Beránek Jiří

MPK: A61K 31/505, C07D 239/24

Značky: přípravy, způsob, 5'-chlor-5'-deoxy-5-fluoruridinu

Text:

...IPři zpracování kteréhokoliv reakčního mezistupně na konečný 5-chlor-5-deoxy-5-fluouri din je možno použit místo methanolického methoxidu sodného široký rozsah anorganických basí, alkalické alkoxidy, alkalické uhličitany, alkalické hydroxidy, basickě iontoměniče,amoniak. Postup podle předmětného vynálezu je možno obecně použít pro elektrofilní substituci fluoru na pyrimidinové nukleosidy a jejich analoga, zvláště např. uridin, 2-deoxy...

Kapalinová směs pro uvolňování vytvrzených organických povlaků z podkladních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264900

Dátum: 12.09.1989

Autor: Buchta Otakar

MPK: C09D 9/00

Značky: směs, podkladních, organických, materiálů, kapalinová, povlaků, vytvrzených, uvolňování

Text:

...epoxidů,epoxi-polyesterů nebo polyesterů a podobně, dochází velmi rychle k sorbci kapalinové směsiv organické hmotě vrstvy, nastáva její bobtnání a rychlá destabílizace adhézních sil mezi nátěrovou hmotou a podkladním materiálem.Výsledkem celého procesu je, že se uvolňují z povrchu podkladního materiálu celistvé vrstvy vytvrzených organických povlaků, které klesají na dno provozní nádoby.Bylo zjištěno a potvrzeno zkouškami, že příměs vody...

Zapojení pro ovládání zařízení dynamické kontroly velkých rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264899

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hercik Petr, Hejna Jan, Zelenka Josef

MPK: H02P 5/00

Značky: dynamické, ovládání, zapojení, zařízení, kontroly, součástí, rotačních, veľkých

Text:

...jehož zpětnovazební vstup gg je spojen s informačním výstupem gg druhého čidla 33 kotevního proudu a jehož silový vstup gg je přes druhé čidlo lg kotevního proudu spojen s výstupom z druhého napâjecího transformátoru. Silový výstup zl druhého akčního bloku gg je připojen na kotvu druhého poháněcího motoru 3. Druhý definiční výstup gg blokuĺłg řízení pohonu je spojen s ovládaoím vstupem gg elektromechaníokě spojky 3.Funkce zapojení pro ovládání...

Laserová hlavice pro koaxiální výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264898

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zeman Jiří, Šmehlík Miroslav

MPK: H01S 3/02

Značky: koaxiální, výbojky, hlavice, laserová

Text:

...Všechny konstrukční díly hlavice jsou pevně spojený v jeden uzavřený celek, nesený speciálními objímkami.Laserová hlavice podle vynálezu snižuje počet součástí hlavice, čímž se zmenšují její rozměry. Stavebnicovou konstrukcí laserové hlavice se dosahuje lepší směrové stability vystupujícího záření a rychlejšího ustálení teplotních poměrů v hlavici, nebot střední díl pouzdra hlavice působí jako termostat pro výbojku. Poněvadž se laserová...

Žárovkový zdroj světelného a tepelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264897

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/02, G02B 27/52, F21K 7/00...

Značky: žárovkový, zdroj, světelného, tepelného, záření

Text:

...při spotřebě kolem 80 kWh energie. zařízením podle vyná~ lezu lze provést totéž ověření během 10 minut při spotřebě elektrické energie více jak 200 krát menší.Příkladné provedení žárovkověho zdroje světelného a tepelného záření podle vynálezu je znázorněno v nárysu a řezu na přiloženěm výkresu.zařízení sestává 2 lampové skříně l, v níž je uložena vodorovné přestavitelná pŕíruba 3 s vnějším stavěcím šroubem 3 a nosičem Q žárovky 5 umístěné v...

Patka diagonálního pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 264896

Dátum: 12.09.1989

Autori: Smrčina Karel, Poledník Ivan, Frauenterka Václav

MPK: B60C 15/00

Značky: pätka, diagonálního, pláště

Text:

...výroby dochází k nežádoucímu přetvarování obdélníkového resp. čtvercového pruřezu pntkového lana do kapkovitého tvaru, k-vytékání směsi obstřiku lana, k uvolňování jednotlivých drátü, a tím k nežádoucímu jevu nerovnoměrného napětí v jednotlivých drátech patkového lana a k přetěžování vnitřních vrstev lana. Tento nežädoucí jev je rovněž řešen používaním předvulkanizovaných lan, jejichž výroba však vyžaduje dodatečné zařízení a přináší...

Nosná konsolidační pilota

Načítavanie...

Číslo patentu: 264895

Dátum: 12.09.1989

Autori: Maceková Věra, Eichler Jaroslav

MPK: E02D 3/10

Značky: pilota, nosná, konsolidační

Text:

...obr. 5 a 6 znázorňují v řezu nosnou konsona obr. 6 navíc opatřeně pláštěm 8 v půdorysu nosnou konsoli vynálezu, obr. 2 znázorňuje řez a obr. s pláštěm opatřeným rýhami a šikmými otvory. obr.otvorů u nosné konsolidační piloty podle vynálezu. e vynálezu s betonovým jádrem s patkou 7 znázorňuje v nárysu a obr. m tvořeným zárubnicemi vodu odváděcími otvory.lidační pilotu podl ze štěrkopísku a geotextilie. Obr. dační pilotu podle vynálezu s...

Filtračně sorpční vložka pro čištění lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264894

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kučera František, Kouřil Jiří, Rozmánek Miloslav

MPK: D04H 13/00

Značky: vložka, lázni, čištění, sorpční, filtračné

Text:

...kde sorpční složka je tvořena sorpční netkanou textilií, která má na povrchu svých vláken pojivem vázáno práškové aktivní uhlí,jehož minimálně 87 Q častíc má velikost menší než 40.nm. Sorpční netkaná textílie může být ve formě návinu, přičemž návin může být vytvořen současným svinutím pásů textílie filtrační a textílie sorpční. Návin sorpční textílie může být vytvořen až na filtrační vložce.Výhodou filtračně sorpční vložky pro čištění...

Zařízení pro ofukování a odsávání textilního prachu z funkčních částí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264893

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nespěšný Zbyněk, Kovář Stanislav

MPK: D03J 1/00

Značky: ofukování, funkčních, textilního, prachu, částí, stroje, tkacího, zařízení, odsávání

Text:

...1 schematické znázornění tkacího stroje v čelním pohledu s ofukovacími a odsávacími hubicemi, smer jejich pohybu je naznačen šípkami, obr. 2 totéž jako obr. l v půdorysu,obr. 3 pohled na tkací stroj z boku se znázorněnou ofukovací a odsávací hubicí, šípky znázorňují směr ofukování a odsávání.Zařízení l podle vynálezu pro ofukování a odsávání textilního prachu z tkacích strojů sestává z alespoň jedné ofukovací a odsávací hubice g uložené...

Zařízení na úpravu sypkých hmot, zejména krystalového cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264892

Dátum: 12.09.1989

Autori: Dostál Josef, Klepal Jiří, Husák Jaroslav

MPK: C13F 1/02

Značky: zejména, hmot, sypkých, zařízení, cukrů, krystalového, úpravu

Text:

...že zařízení sestává z technologických modulu, a to ze vstupního technologického modulu,který je opatřen vstupem cukru a výstupem vzduchu, dále z jednoho a více technologických modulů, z nichž každý je opatřen pracovní plochou uchycenou případně pružné, vstupem vzduchu,výstupem vzduchu, dále z výstupníhc technologického modulu, který je opatřen pracovní plochou uchycenou případně pružné, vstupem vzduchu a výstupem cukru.Podstatou zařízení...

Zařízení ke snímání úhlového natočení rotační součásti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264891

Dátum: 12.09.1989

Autori: Cveček Josef, Mundl Jiří, Fukal Petr

MPK: D03D 51/00

Značky: natočení, rotační, úhlového, součástí, snímání, zařízení

Text:

...rotační součástí l, v pravidelných úhlových vzdálenostech w, uspořádaný odměřovací otvory ll, 3 264391přičemž každý n-tý světelný zdroj gg je vůči (n-llnímu světelnému zdroji 3(n-D posunut o úhelV dcn knw n -š-, kde kn je volitelné přirozené číslo, pro které platíZařízení je možno vybavit nulovacím otvorem łg, vytvořeným na čtecím kotoučí g mimo kružnici lg, přičemž ve stejné vzdálenosti od osy otáčení rotační součástí l jsou pak...

Zapojení pro regulaci přitápění kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264890

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hnilička Jan, Polák Karel, Kraus Vladimír

MPK: B60L 1/02, B60H 1/22

Značky: vozidel, regulaci, kolejových, zapojení, přitápění

Text:

...k trolejové napájecí síti.Podstata vynálezu spočívá V tom, že paralelně ke kontaktům stykače výhybky je připojena sériová kombinace kontaktů stykače pŕitápění a přídavného odporníku, přičemž v ovládacím obvodu vytápění je k výstupu regulátoru topení připojena cívka stykače přitápění.zapojení podle vynálezu má univerzální použití pro kolejová vozidla jak s brzděním elektrodynamickým do odporů, tak s brzděním rekuperačním. K přitápění je...

Chladič katalyzátoru pro plynulé odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264889

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ekrt Vladimír, Panacis Vasil

MPK: B22D 11/08, B22D 11/124

Značky: odlévání, katalyzátoru, chladič, kovů, plynule

Text:

...chladičem krystalizátcru pro plynulé odlévání kovů,který sestává z vnějšího a vnitřního pláště, předního a zadního čela a přívodní a odváděcí trubky chladicího média podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přívodní trubka chladicího média a odváděcí trubka ohladicího média jsou zaústěny do vnitřního prostoru ohladiče tanqenciálně k vnitřnímu povrchu vnějšího pláště.Výhodou řešení podle vynálezu je, že chladící médium je vlivem...

Snímač analyzátoru katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 264888

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kadlec Karel, Bartovský Tomáš, Houdek František

MPK: G01N 25/22

Značky: spalování, analyzátorů, katalytického, snímač

Text:

...je zajištěna pomocí vyřešení komory snímače vnitřního válcovitého tělesa a krycího tělesa spojených pomocí dvou přírub. Použití těsnícího kroužku zajiščuje těsnost spáry mezi vnitřním válcovitým tělesem nesoucím měřicí a srovnávací vlákno a krycím tělesem. V důsledku toho jsou snímače opravitelné a je možné vyčištění zaneseného sintru nebo výměna poškozeného měřicího či srovnávacího vlákna. Ve spojení s prütočným nástavcem, opatřeným...

Kontrolní obvod pro vyhodnocení rušivých signálů v zabezpečovacích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264887

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chudáček Václav, Konečný Ivan

MPK: B60L 3/00

Značky: zabezpečovacích, kontrolní, zařízeních, rušivých, obvod, signálu, vyhodnocení

Text:

...na vstup g prvního detektoru Q a na vstup Q selektivního obvodu É. Selektivní obvod É slouží k filtraci případných rušivých signálu ve spektru vstupního signálu. Na jeho výstupu 1 obdržíme referenční signál,který je přiveden na vstup g druhého detektoru g. Na výstupu 5 prvního detektoru 3 a na výstupu gg druhého detektoru 2 jsou stejnosměrné signály v přesném poměru, daném přenosovými charakteristikami signálového řetězce společný vstup l -...

Zařízení pro plynulou změnu průtočného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264886

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nevřala Milan, Kvapil Břetislav

MPK: F16K 7/14

Značky: plynulou, zařízení, průřezu, průtočného, změnu

Text:

...prvku. S výhodou lze jako uzavíracího prvku použít běžně vyráběné normalizované součástí tzv. O kroužky. Je tak dosaženo zjednodušení konstrukce při výrobě, spolehlivosti a životnosti. V případě, že je zařízení používáno v nepřetržitých provozech, a pro ty je převážně určeno, je možné při plánované údržbě uzavírací prvky preventivně vyměñovat bez velkých nákladů a nárokü na kvalifikaci obsluhy. Přítom je možné tímto zařízením velmi...

Zapojení automatizovaného zkušebního zařízení pro ověřování jiskrově bezpečných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264885

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lazar Mojmír, Šilhan Petr, Kuchta Zdeněk

MPK: H02H 7/20

Značky: automatizovaného, bezpečných, zkušebního, jiskrově, zařízení, obvodů, zapojení, ověřování

Text:

...směs v zařízení pro přípravu zkušební směsi je řízeno jednotkou s řídicími, vyhodnocovacími a pamětovými obvody, které jsou do okruhů zkušební komory s ovládacími a pohonnými členy, jakož i zařízení pro přípravu zkušební směsi zapojeny přes vstupy, eventuálně výstupy obvodů rozhraní. Jednotka s řídicími,vyhodnocovacími a pamětovými obvody je řízena prostřednictvím zařízení pro styk s obsluhou a je rovněž propojena s registračním...

Zapojení pro počítačové řízení servopohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264884

Dátum: 12.09.1989

Autor: Rež Jaroslav

MPK: G05D 13/62, H02P 7/00

Značky: počítačové, servopohonů, řízení, zapojení

Text:

...čítání polohového registru 3. výstup gl blokování odměřování řídicího bloku g je spojen se vstupem ll blokování odměřování diferenčního čítače ll. časovač 5, polohový registr 3, řídící blok g, diferenční čítač ll a rychlostní násobička gl jsou připojeny na datovou sběrnici 3.Funkce zapojení podle výkresu je následující V případě, že je polohcvá a rychlostní vazba uzavřená přes řídící počítač, dojde nejdříve zapsáním příkazu přes datovou...

Částečně polarizující soustava tenkých vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 264883

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02F 1/01, G02B 5/30

Značky: vrstev, částečně, polarizující, tenkých, soustava

Text:

...světla polarizovaného kolmo k rovině dopadu gs a propustnost světla polarizovaného v rovině dopadu 3 v bezrozměrných veličinách. Rcvina dopsdu je rovina nákresny. Chod světla soustsvou znázornují šípky naobr. 1, na obr. 2 je plnou ěarou zakreslen průběh gs a čárkovaně průběh Ep.světlo po průchodu částečně polarizujíci soustavou tenkých vrstev je v určitém spektrálnim rozsahu polarizováno a obě složky polarizované části jsou po prúchodu...

Čtyřkanálový dělič

Načítavanie...

Číslo patentu: 264882

Dátum: 12.09.1989

Autor: Pešl Aleš

MPK: G02B 5/04, G02B 27/28

Značky: čtyřkanálový, dělič

Text:

...graficky zobrazeno jedno z možných spektrálních rozložení V dílčích výstupech kostky, kde na vodorovné ose jsou vyneseny vlnové délky v nanometrech a na svislé ose propustnost - bezrozměrná, kde čárkovaně je vyznačen průběh propustnosti v modrém výstupu, plně zeleném, čerchovaně v červe něm a tečkovaně v infračerveném kanálu.Systém barevného dělení tvoří kostka ł pro barevné dělení světla, na kterou je přítmelena kostka g, která sestává ze...