Archív za 1989 rok

Strana 37

Spôsob odvodňovania a odsoľovania ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264961

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bajramalibejli Fikret, Sventek Ján, Jagoš Ján, Baxa Jozef, Suchánek Vlastimil, Trubač Karol, Horváth Jozef, Křížka Pavol, Zatloukal Zdeněk

MPK: C10G 33/00

Značky: odsoľovania, spôsob, odvodňovania

Text:

...000. zmesi deemulgátorov môžu byt účinnejšie ako každý osobitne. Niekedy sa deemulgátory pridávajú do ropy pri jej odvodňovani a odsoľovaní už na tažobných poliach a v rafinériáoh sa môže vystačiť s ich zvyškami v rope. Upravené ťažkorozrazitelné slopy v ropách V menších množstvách tnaprf do 10 hmot.) zosilňunú deemulgačný efekt. Príliš vysoký obsah slopov V rope i upravených by naopak mohol spôsobiť vytvorenie novej emulzie. Ďalšou výhodou...

Spôsob výroby tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264960

Dátum: 12.09.1989

Autor: Chladný Anton

MPK: D03D 13/00

Značky: spôsob, výroby, tkaniny

Text:

...zatláčanim vlákien medzi osnovné nite pružnými ihlami dvoch protibežných rotačných tkačskych bŕd, ktoré súčasne vyvodzujú aj potrebný príraz. V inom variante sa môže lúč suspenzie zavádzať do zivy v tkacej rovine vytláčaním zo zanášacieho zásobníka alebo z výkyvného zásobníka umiestneného vedla osnovy.Popieaným spôsobom možno využiť na výrobu tkaniny aj veľmi krátke textilné vlákna a jednoduchým zariadením dosiahnut vysokú produktivitu...

Spôsob neprášivej úpravy gumárenského urýchlovača na báze N-cyklohexyl-2-benztiazolyl sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264959

Dátum: 12.09.1989

Autori: Podmanický Stanislav, Máťuš Štefan, Kapusta Tomáš, Kvasnička Jozef, Koleda Ľubomír, Poór Robert, Hudák Jozef, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Krška Štefan, Luby Peter

MPK: B01J 2/28

Značky: urýchlovača, spôsob, gumárenského, báze, n-cyklohexyl-2-benztiazolyl, sulfénamidu, neprášivej, úpravy

Text:

...°c, o bode tuhnutia najviac -12 °C, o kinematickej viskozite pri 50 °C 26 až 36 mmz/s, 0 viskozitnom indexe najmenej 90, vo forme hmly. Filtračný koláč sa potom vysuši a zgranuluje.Nový a vyšší účinok takejto úpravy gumárenského urýchlovača spočíva v tom, že hydrogenačne rafinovaný olej pridaný do suspenzie, alebo na povrch filtračného koláča zvyšuje kompaktnosť a celistvost produktu lisovaného v granulačnej sústave, znižuje tak vznik...

Zariadenie pre vyváženie zotrvačných hmot u kľukového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264958

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vargovčík Ladislav

MPK: F16F 15/26

Značky: zotrvačných, zariadenie, kľukového, vyváženie

Text:

...časť je uložená v ojnici posuvne v smere jej pozdlžnej osi. /zariadenie podla uvedeného vynálezu umožňuje úplne eliminovať zotrvačné sily a podstatne znížiť zotrvačné krútiace momenty v pohone lisu. Ďalšou výhodou tohoto riešenia je, že hmota protizávažia sa nepripočitava k brzdeným hmotám a nezvyšuje tak požiadavky na veľkosť potrebného brzdného momentu brzdy lisu.Na pripojenom výkrese je znázornená inštalácia zariadenia na vyváženie...

Šplhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264957

Dátum: 12.09.1989

Autor: Chladný Anton

MPK: A63B 27/02

Značky: zariadenie, šplhacie

Text:

...stúpacie zariadenie uvolni našliapnutím na uvolňovacie klíny,vložené medzi vodiacu objímku a svieracie čeluste, čím sa pryžové nástavce svieracích čelustí oddialia od Šplhacej trubky a pracovník, brzdiac sklz rukami a nohami sa spustí dolu.Zariadenie podľa vynálezu je ľahko prenosné a nemá nevýhodu zariadení, vyžadujúcich priamy kontakt s hladkým povrchom stĺpa, ktorá väčšinou znemožňuje ich použitie v zimnom obdobi. Preto je schopné prevádzky...

Zapojenie zamedzujúce reverzáciu bežiaceho regulovaného pohonu pri skokovom zadaní žiadanej hodnoty do opačného smeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264956

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan

MPK: G05D 13/02

Značky: žiadanej, reverzáciu, pohonů, opačného, hodnoty, regulovaného, bežiaceho, skokovom, zadaní, směru, zamedzujúce, zapojenie

Text:

...l je spojený s jedným vývodom prvého odporu 3, ktorého druhý vývod je spojený s kolektorom tranzistora 3 NPN, s kolektorom tranzistora § NP a s jedným vývodom druhého odporu Q, ktorého druhý vývod je spojený so vstupom regulátora ll a so vstupom prepínača lg smeru. Emitory oboch tranzistorov 3, § NPN a PNP sú pripojené na miesto referenčného potenciálu. Baza tranzistora A NPN je spojená s jedným vývodom tretieho odporu É, ktorého druhý vývod...

Stavebnicová upínacia sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 264955

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínacia, stavebnicová, sústava

Text:

...upinacej sústavy a upnutého predmetu, na obr. 2 je čiastočný rez dvoch prvkov stavebnicovej upinacej sústavy a na obr. 3 iný priklad zostavy tvorenej z prvkov stavebnícqvej upinacejStavebnicová upínacia sústava łgg pozostáva zo známych prvkov łłg ako upinacia doska łłł, úpínka łlg, podpera łłg, skrutka łłi, prípojka łłá a podobne av príklade podľa obr. 1 a 3 i z upnutého predmetu łgg. sústava pórov łłgg v jednotlivých prvkov łłg...

Impregnačný a napúšťací postriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264954

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ondruš Imrich, Bystrický Ladislav, Štepita Matej

MPK: C09D 3/81

Značky: impregnačný, postriedok, napúšťací

Text:

...metakrylová~a/alebo akrylová o pomere monomérovPolymerizáeia sa prevádza vo vodnom prostredí za prítomnosti ionogěnnych a neionogénnych emulgátorov. Obsah ionogénnych emulgátorov priamo ovplyvňuje obsah sušiny vytvorenej disperzie a pohybuje sa v rozmedzí 0,5 až 10,0 hmot., vztiahnuté na hmotnost monomérov. Čím je vyšší obsah emulgátorov, tým je vyšší obsah sušiny disperzie. optimálna koncentrácia disperzie je v rozsahu...

Ovocný sirup s dreňou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264953

Dátum: 12.09.1989

Autori: Matyašová Darina, Jorda Ladislav, Karaková Anna, Pernišová Darina, Pánisová Olga

MPK: A23L 2/00

Značky: sirup, ovocný, dreňou

Text:

...podstatou je, že jedna dávka pozostáva z l 0 až 30 3 hmot. višňových alebo čerešňových kalov, 15 až 40 hmot. višňovej šłávy, 1,5 až 2 hmot. kyseliny citronóvej a 40 až 55 hmot. rafinovaného cukru.Výhodou ovocného sirupu s dreñou podla vynálezu je, že obsahuje ovocné kaly, ktoré pri doterajšom spracovávaní vznikajú ako odpadové surovina. Okrem toho obsahujú mnohe cenné látky ako pektin, ovocná zložka, celulóza, pričom sú energeticky a...

Pneumatické rameno

Načítavanie...

Číslo patentu: 264952

Dátum: 12.09.1989

Autori: Talian Miroslav, Hanzély Tibor, Servátka Ladislav, Vojtko Imrich

MPK: F16F 9/04

Značky: pneumatické, rameno

Text:

...ktoré má tyče spojené lankami Š tyčami križových ramien prirub pneumatických pružín.Výhodou pneumatického ramena podľa vynálezu je vysoká nosnost, ktorá sa dá plynule menič v závislosti od hmotnosti technologických hlavic a tuhosti jednotlivých ramien. Pneumatické rameno je konštrukčné a výrobne nenáročné, pričom jeho priestorový pohyb sa umožňuje jednoduchým ovládanim iba dvoch osi.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady...

Rozprašovacie zariadenie na vysladzovanie cukrovarníckeho kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264951

Dátum: 12.09.1989

Autori: Somora Zdeno, Karas Ivan

MPK: C13F 1/00

Značky: zariadenie, cukrovarníckeho, rozprašovacie, vysladzovanie

Text:

...vynalezu sa jednak odstráni zanášanie trysiek a vzhladom na zmenu štruktúry zmáčania povrchu cukrovarnickeho kalu sa dosahuje zvýšený stupeň jeho vysladzovania čo sa prejaví vo vyššej výťažnosti cukru.Na pripojenom výkrese, obr. 1 je v reze schematicky znázornená rozprašovacie zariadeniena vysladzovanie cukrovarnickeho kalu.Rozprašovacie zariadenie, ako je znázornená na obr. 1, pozostáva z trubky l pre prívod vzduchu, ktorá je umiestená...

Způsob přípravy nových 4-((4-methyl-1-piperazinyl)methyl)-2-oxopyrido/1,2-a/pyrimidin-5-ium- 3-olátů a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264950

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 471/04

Značky: 3-olátů, způsob, přípravy, solí, nových, jejich

Text:

...definované předmětem vynálezu. P ř 1 k 1 a d 1K michanému roztoku 4,0 g 2-anilinopyridinu (Ito Y. et al., Chem. Pharm. Bull. 20,2 678, 1972) ve 20 ml benzenu se přidá 4,5 g N,N-dimethylacetamidu a potom se přikape během 10 minut 5,84 g chloracetylchloridu. Směs se michá 1 h při 50 OC, odpaři se ve vakuu, zbytek se rozpustí ve 200 ml chlcmoform a roztok se promyje vodou. Sušenim a odpařením se získá 7,0 g polotuhéhc zbytku, z kterého se...

N-(2-Pyridyl)-N-(4-methyl-1-piperazinyl)acetamid a jeho dimaleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 264949

Dátum: 12.09.1989

Autori: Frycová Hana, Protiva Miroslav, Hulinská Hana

MPK: C07D 401/12

Značky: n-(2-pyridyl)-n-(4-methyl-1-piperazinyl)acetamid, dimaleinát

Text:

...účinku látky vzorce I bylo hodnoceno její mýdriatické působení myši.V orálni dávce 100 mg/kg působí látka mydriaticky u všech zvířat V testované skupině. Látka vzorce I projevuje afinitu k muskarinovým receptorům v krysím mozku při použití 0,5 nM/3 H/chinuklidylbenzilátu jako ligandu střední inhibični koncentrace látky vzorce I, tj. IC 50je 3 759 nM. V orální dávce 50 mg/kg má látka vzorce I též náznaky antisekrečního působení(u krys s...

Způsob výroby mléka s vysokým obsahem antibiotika nisinu ke krmným účelům

Načítavanie...

Číslo patentu: 264948

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hylmar Bohumil, Peterková Ludmila

MPK: A23K 1/18, A23C 9/127

Značky: způsob, vysokým, nisinu, mléka, účelům, výroby, antibiotika, krmným, obsahem

Text:

...mikroflorou. Přitom je snižen přídavek hydroxidu sodného k neutralizaci,at již je neutralizace prováděna postupně nebo jedenkrát během kultivace, přip. neutralizace odpadá vůbec.Zkrmované mléko s vysokým obsahem nisinu příznivé ovlivñuje mikrofloru gastrointestinál~ ního traktu hospodářského zvířectva. Vyprodukovaným antibiotikem nisin i kyselinou mléčnou v mléce je potlačována hnilobná i jiná nežádouci mikroflora, způsobujicí latentni...

Myší lymfocytární hybridom GF-101 produkující protilátku proti gliovému kyselému proteinu středních filament

Načítavanie...

Číslo patentu: 264947

Dátum: 12.09.1989

Autori: Viklický Vladimír, Kuklová Eva, Lukáš Zdeněk, Slavíčková Alena, Dráber Pavel

MPK: C12N 5/00

Značky: filament, produkující, myší, středních, proteínu, protilátku, hybridom, lymfocytární, kyselému, gliovému, gf-101, proti

Text:

...dutině myší kmene BALB/c. Hybridom GF-01 je vhodný k dlouhodobému uchovávání v konzervách uložených V kapalném dusiku. Produkci monoklonální protilátky je možno zahájit po rozmrazení buněčné konzervy, aniž by bylo třeba dalšího antigenu. Monoklonální protilátka, produkovaná hybridomem GF-01, reaguje s lidským GFAP a nereaguje s žádným proteinem středních filament ani s dalšími buněčnými bílkovinami,jak bylo zjištěno imunoblotingem,...

Myší lymfocytární hybridom NF-01 produkující protilátku proti 210 kDa proteinu neurofilament

Načítavanie...

Číslo patentu: 264946

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lukáš Zdeněk, Kuklová Eva, Dráber Pavel, Slavíčková Alena, Viklický Vladimír

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, neurofilament, produkující, hybridom, proteínu, proti, lymfocytární, protilátku, nf-01

Text:

...tkáně zmražené parafinované parafinované Výsledná reakceVýsledky ukazují, že tato protilátka může být využita na všech patologických oddělenich pro rutinni diferenciálni diagnostiku k odlišení nádorů pocházejícich z neuronů.Hyhridom NF-01 je možné kultivovat in vitro V médiích vhodných pro pěstováni živočišr ných buněk nebo V podmínkách in vivo v peritoneální dutině myši kmene BALB/c. Hybridom NF-01 je vhodný k dlouhodobému uchovávání v...

Filtračně sorpční netkaná textilie pro čištění plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 264945

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kouřil Jiří, Svojanovský Jindřich, Kučera František

MPK: D04H 13/00, D04H 1/58, B01D 30/06...

Značky: filtračné, textilie, sorpční, netkaná, plynných, čištění, médií

Text:

...látek z vody, cukerných ščáv a podobné, pro odstraňovaní nežádoucích pachů, CS 264 945 B 1 3radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobné, sestávající z chemických vláken, práškového aktivního uhlí, akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a akrylátového nebo styrénakrylátového pojiva. Tato sorpční netkaná textílie, chráněná ČSSR A 0 238 199, obsahuje 5 až 30 2...

Zařízení pro uzavírání výtokového otvoru kyslíkového konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264944

Dátum: 12.09.1989

Autori: Štrobl Rudolf, Kaloč Rudolf, Karnovský Miloš

MPK: C21C 5/46

Značky: uzavírání, konvertoru, kyslíkového, výtokového, otvorů, zařízení

Text:

...s tlačnou pákou 1 tvořící výstupní část převodového mechanismu lg,která je otočně uložena na víku 3 výtokového otvoru 3 společně s pohyblivým ramenem lg.Na konci pohyblivého ramena lg proti výtokovému otvoru Q konvertoru Ä je pomocí šroubull s maticí lg, uloženého pod ochranným krytem lg, upevněna zátka lg kuželového tvaru,zhotovená z lisovaného papíru. Na upevňovacim nosniku g je uložena uvolñovací západka 13,odpružená z jedné strany tlačnou...

Způsob přípravy stabilizovaného AgO

Načítavanie...

Číslo patentu: 264943

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fiedlerová Jana, Přibylová Lenka, Trubnyj Igor, Koller Aleš, Tihon Josef

MPK: C01G 5/00

Značky: přípravy, stabilizovaného, způsob

Text:

...přísady vyznačujici se jako silné ínhibitory rozkladu Ago tvoří s kyslíkem v alkalickém prostředí peroxidy nebo peroxosloučeniny, které jsou velmi labilní. Tvoři se např. M 902, CGO 2, Zn 0 Sroz nebo jejich hydráty. Druhá skupina prvku se slabším účinkem tvoří stabilnější peroxidy s teplotou rozkladu vyšší než je teplota rozkladu Ago. Další prvky tvoří peroxidy značné stabilní s vysokými teplotami rozkladu, případně peroxidy netvoři...

Sekundární amidy N-(2-kyanfenyl) thiokarbamové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264942

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pazdera Pavel, Ondráček Drahoslav

MPK: C07C 157/09

Značky: n-(2-kyanfenyl, amidy, jejich, sekundární, kyseliny, způsob, výroby, thiokarbamové

Text:

...obecného vzorce I ve výtěžku 69 až 92 .K roztoku 9 g (0,056 mol) 2-isoHiokyanatobenzonitrilu v 80 cms směsi dichlormethan-petrolether (11) bylo za teploty mlstnosti přikapáno 6 g 10,082 mol) diethylaminu. Po dvou hodinách byla reakčni směs zahuštěna na poloviční objem, krystaly odsáty, promyty diohlormethanem a petroletherem.K roztoku 3 g (0,019 mol) 2-isothiokyanatobenzonitrilu v 50 cm 3 dichlormethanu bylo přidáno 1,53 g (0,0 l 9 mol)...

Způsob zušlechťování vlnního vosku z odstředivky prvního stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 264941

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bartoš Leopold, Otmar Vladimír, Nedvědová Hana, Wagner Vladimír

MPK: C11B 11/00

Značky: odstředivky, zušlechťování, vlnního, stupně, prvního, vosků, způsob

Text:

...mastných kyselin zdispergováním uvedené směsi s alkoholem v alkaliokěm roztoku alkoholu a návaznou separaci vzniklých fází stáním.USA pat. č. 4 558 574 chrání praní vlny a zpětné získání vlnního vosku a vody. Zařízení na praní vlny obsahuje mnoho pracích míst, možnost zavedení horké vody alespoň do jednoho z nich, prostředky pro odvádění prvých proudů bohatých na vlnní vosk, prostředky pro odvádění druhých proudů z výstupu na dně a...

Visutá mobilní pracovní plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 264940

Dátum: 12.09.1989

Autor: Milata Rudolf

MPK: F16L 55/18

Značky: visutá, mobilní, plošina, pracovní

Text:

...opravárenskému zásahu. Tím se zvyšuje produktivita práce při opravách či údržbě potrubí a snižují se náklady na prováděné práce.Príklad provedení visuté mobilní pracovní plošiny podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárysný pohled, na obr. 2 půdorysný pohled a na obr. 3 pohled na půdorys zleva. Základní rám ł je svařen z valcovaných profilú. Na spodní části základního rámú l je uložena hlavní montážní plošina §,...

Most pro seřizovací přístroje a souřadnicové měřicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264939

Dátum: 12.09.1989

Autori: Weis Stanislav, Tanzmann Lubomí, Miletín Jiří

MPK: G01B 21/04

Značky: stroje, prístroje, měřicí, seřizovací, souřadnicové

Text:

...konstrukcí instalována, takže odpadá celý vnější elektrický rozvod na výrobku. Pouhým zasunutím skříně elektroniky po vodicích lištách do koncové polohy nastane samočinné připojení elektronické části s elektoinstalací na mostní konstrukcí. Připojení spodního nosníku k mostní konstrukcí v místě vertikální osy uložení mostu na valivém vedení nevytváří točivý moment, a tím jsou vyloučeny nežádoucí stranové deformace mostní konstrukce....

Uzavírací ventil nádrže se signalizací polohy u koželužských hydraulických žehlicích strojů stolových

Načítavanie...

Číslo patentu: 264938

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zdražil Jan, Moravec Radoslav

MPK: C14B 1/54

Značky: signalizaci, koželužských, polohy, hydraulických, nádrže, strojů, žehlicích, stolových, uzavírací, ventil

Text:

...jehož kontakt je zapojendo obvodu elektromotoru pohonu stroje.Výhodou tohoto uzavíracího ventilu je kompaktní konstrukce, možnost současně na jednom místě uzavřít nebo otevřít všechna potrubí spojující nádrž s hydrauliokým obvodom a signalizace otevřené polohy snímačom, jehož kontakt může být zapojen do obvodu elektromotoru pohonu hydrogenerátoru a tak zahrañovat spuštění stroje. pokud je ventil uzavřen.Příkladné provedení uzavíracího...

Zařízení pro měření magnetických parametrů hornin za jednoosého tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264937

Dátum: 12.09.1989

Autori: Zelinka Tomáš, Velický Vojtěch, Kropáček Vladimír

MPK: G01V 1/155, G01V 3/10

Značky: tlaku, zařízení, parametrů, jednoosého, magnetických, měření, hornín

Text:

...části prvního pístu l odděleno těsněním 2. Druhý píst g tvoří konstrukční celek s pouzdrem lg, opatřeným závitem, který spolu se stavěcí podložkou li umožňuje nastavení Spodní úrovně vzorku 3 horniny. Pouzdro lg je upevněno k první rovné desce łá a tlakové pouzdro gg je upevněno k druhé nosné desce lg, přičemžobě nosné desky lg, łg jsou usazeny ve stojinách ll. Mezi čely pístů l, 2 je pracovní prostorgg, v němž je vložkou 5 a výkyvnou...

9-Amino-5-fluor-3-oxo-3H-pyrido/3,2,1-kl/fenoxazin-2-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264936

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rádl Stanislav, Holá Vladislava

MPK: C07D 498/06

Značky: kyseliny

Text:

...D,2,l-kllfenoxazin-2-karboxylová kyselina (la)Suspenze 1,1 q 9 ~nitro~ 5,6-dif 1 uor-3-oxo-3 H-pyrido Ě,2,1-klfenoxazin-2-karboxylové kyseliny (3 mmol) v roztoku 4 g hydroxidu sodného ve 150 ml vody byla vařena pod zpětným chladičem 0,5 hodiny. Poté byl přilit roztok 10 g síranu železnatého heptahydráçu v 50 ml vody a směs byla vařena pod zpětným chladičem další 0,5 hodiny. Horká reakčni směs byla za horka zfiltrcvána, pevný podíl...

Způsob úpravy růstových podmínek a pěstování safíru modifikovanou Kyropoulovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264935

Dátum: 12.09.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20, C30B 17/00

Značky: úpravy, metodou, kyropoulovou, růstových, safíru, pěstování, modifikovanou, způsob, podmínek

Text:

...na safírovém zárodku pěstuje krystal tak. že prvních 5 až 20 z jeho celkově délky, při které dosáhne průměru odpovídajícího 3 až 18 vztaženého průměru kelimku, se táhne rychlostí 2 až 8 mm/h. Protože kelimky nejsouobecně válcovćho tvaru, ale použivají se spíše kelímky konicky se mírně zužujici směremke dnu bere se jako vztažný ~ průměr měřený v polovině vnitřní výšky kelímku. V této fázi růstu dojde k vyklínění strukturních poruch,...

Deriváty 1-(10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10-yl) piperazinu, jejich hydrochloridy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264934

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pomykáček Josef, Metyš Jan, Jílek Jiří, Frycová Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/14

Značky: hydrochloridy, piperazinu, jejich, způsob, deriváty, přípravy

Text:

...H-benzimidazol-2-onem (US. pat. 4 200 641 Belg. pat. 852 405 NSŘ zveřejñovací spis 2 714 437). Píperazinové deriváty vzorce II, tj. 1-(10,ll-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-IO-yl)piperazin (JílekJ. O. et al., collect. Czech. Chem. Commun. 32, 3 186, 1967), 1-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f/thiepin-10 ~y 1)piperazin (Valenta V. et. al., collect. Czech. Chem. Commun. 44, 3 008,1979),...

Piperazinové deriváty, jejich hydrochloridy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264933

Dátum: 12.09.1989

Autori: Protiva Miroslav, Jílek Jiří, Pomykáček Josef, Metyš Jan, Frycová Hana

MPK: C07D 403/06, C07D 409/14

Značky: přípravy, deriváty, jejich, hydrochloridy, piperazinové, způsob

Text:

...3,8 g triethylaminu, 0,3 g jodidu draselného a 75 ml bezvodého toluenu se za míchání vaří 20 h pod zpětným chladičem. Potom se zředi 75 ml benzenu, při 60 OC se promyje 100 ml vody, oddělený benzenový roztok se znovu promyje vodou při teplotě místnosti a vysuší se uhličitanem draselným. Odpařením benzenu získaný surový produkt se krystalizuje z 20 ml ethanolu. získá se 7,0 (60 ) téměř homogenní báze tající při 175 až 182...

Železobetonová trouba upravená pro orientovanou manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 264932

Dátum: 12.09.1989

Autor: Drábek Stanislav

MPK: F16L 9/08

Značky: trouba, upravená, orientovanou, manipulaci, železobetonová

Text:

...jsou uloženy při vnějším povrchu trouby. I při zřetelném označení pozice není zaručeno, že bude trouba osazena ve správné poloze, zejména při výstavbě potrubíprotlačováním nebo zatlačováním do polootevřených rýh.Uvedené nedostatky odstraňuje železobetonové trouba, upravená pro oríentovanou manipulaci. Je vyztužena výztužným košem svařeným z podélných prutů a šroubovitě navinutého třmínku,přičemž výztužný koš má profil ve tvaza elipsy, jejíž...

Zapojení pro dálkové nastavení adres sekci mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264931

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: zapojení, mechanizované, dálkově, nastavení, sekcí, adres, výztuže

Text:

...ll až 3 N nastaveny vevšech ovládacích jednotkách ll až lg výstupy gg klopných obvodü 2 do logické úrovně H, výstupy 124 obvodů řídící logiky ll jsou nastaveny rovněž do logické úrovně H a výstupy112 čítaće jsou nastaveny na úroveň L - čítač ll je vynulován. Logickou úrovní H navýstupech lll obvodú řídící logiky ll, spojených s řídicími vstupy Ě a ll prvního a druhého budiće §, 1 sběrnice s třístavovým výstupem jsou uvedeny výstupy Ěg, Z 3...

2-aminofenol-4-(N,4′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264930

Dátum: 12.09.1989

Autori: Žaloudek Josef, Rampas Rudof, Buzik Pavel, Jesenský Miloš

MPK: C07C 143/80

Značky: 2-aminofenol-4-(n,4'-karboxyfenyl)sulfonamid, způsob, výroby

Text:

...kaly) odděli převedením aminolátky alkalizací hydroxidem sodným do roztoku a následnou filtrací.Látka vzorce I se vyloučí z roztoku Vykyselenĺm vhodnou kyselinou, např. kyselinouPrůběh konverze neni provázen vedlejšimi chemickými reakcemi. Po izolací se ziská prakticky čistá látka vzorce I s teplotou tání 299 až 302 °C, s výtěžkem 85 teorie. Diazotační a následnou kopulačnl titrací této látky byla potvrzena přítomnost aromaticky vázaného...

2-nitrofenyl-4-(N,2′-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 264929

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lašák Karel, Filip Oldřich, Buzik Pavel, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/79

Značky: 2-nitrofenyl-4-(n,2'-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby, způsob

Text:

...°C s výhodou při teplotě 98 až 100 OC a pH 11 až 14. Průběh konverze je téměř kvantitativní, s minimem vedlejšĺch chemických reakci. Po izolací se ziská prakticky čistá látka vzorce I s teplotou tání 203 až 209 °c, s výtěžkem 98 3 teorie.Titraci této látky hydroxidem sodným ve vodném prostředí s využitím potenciometrické indikace byla stanovena relativní molárni hmotnost 338.Provedeni podle vynálezu upřesñuje dále uvedený přiklad. P ř I k 1...

Přípravek pro měkčení, antistatickou úpravu a současné ustálení textilií při domácím praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 264928

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vodák Zdeněk, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46

Značky: antistatickou, ustálení, úpravu, přípravek, domácím, měkčení, praní, současné, textilií

Text:

...parfemační a barevné přísady. Vlastní účinnou látku, která zajišťuje jak měkčicí, tak antistatioký i ustalujícł účinek lze charakterizovat obecným vzorcem ąR 1 kde R 1 je uhlíkatý zbytek s 11 až 22 atomy uhlíkuR 2, R 3 jsou atomy vodíku, alkyly nebo hydroxyalkyly s počtem uhlíku 1 až 4 n je celé číslo 2 nebo 3 Vs je celé číslo 1, 2 nebo 3k je celé číslo 1, 2 nebo 3S výhodou lze použít směsi dvou látek. kde u první R 1 představuje nasycený...

Optická soustava reprodukčního objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264927

Dátum: 12.09.1989

Autor: Petříková Milada

MPK: G02B 9/60

Značky: soustava, objektivu, reprodukčního, optická

Text:

...reprodukovaněho obrazu.Příkladné provedení optické soustavy podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese. Její první optický člen ł, uložený na optické ose 9 je tvořen jednoduchým spojným meniskem l, druhý optický člen ll je stmelený z bikonvexní čočky g a bikonkávní rozptylky 3, třetí optický člen ll je tvořen plankonkávní rozptylkou 1, na jejíž rovinnou lámavou plochu 37 dosedá svou kolmou, rovinnou fasetou čtvrtý...

Implantát v podobě kombinované pletené cévní protézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264926

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gregor Zdeněk, Pospíšil Lubomír, Podlaha Jiří, Procházka Rostislav, Sládeček Alexander

MPK: A61F 2/06, D04B 1/22

Značky: implantát, podobě, cévní, pletené, kombinované, protézy

Text:

...jim zaručit zcela vyhovující pomery proudění krve, lišící se při některých aplikacích od přirozeněho proudění.Cíl vynálezu spočíva v odstranění tohoto, z hlediska optimální funkce cévní náhrady nežádoucího jevu cestou zásadní změny konstrukce speciálních cévních protéz s přihlédnutím k požadavkům na lokální nároky v lidském organismu. Ke splnění tohoto vytčeného cíle směřuje implantát, vytvořený z kombinované cévní protézy, jejíž alespoň dva...

Hlavový nástavec pro licí soupravu k odlévání kovářských ingotů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264925

Dátum: 12.09.1989

Autori: Burda Svatopluk, Havlíček František, Idzikovský Boris

MPK: B22D 7/10

Značky: nástavec, odlévání, kovářských, licí, ingotu, soupravu, hlavový

Text:

...trhlin V horní části ingotu. Kromě mmm u stávajícího hlavového nástavce dochází k úniku oceli ve spojí s kokilou, zvláště při vakuování inqotu, což vede k deformaci rámuUvedené nedostatky odstraňuje hlavový nástavec pro licí soupravu k odléváni kovářských ingotů, podle vynálezu, jehož podstatou je, že vnitřní Stčn jeho spodní části je kuželová a vytváří pokračování vnitřních stěn kokily. Podstatou vynálezu je rovněž to, že vnitřní stěna...

Přísada oxidu železitého do slévárenských jádrových a formovacích směsí a do slévárenských nátěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264924

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ulrich Jiří, Belec Josef

MPK: B22C 1/00, B22C 3/00, B22C 1/20...

Značky: slévárenských, formovacích, jadrových, prísada, oxidů, nátěrů, železitého, směsi

Text:

...snadno se vyspává z násypek, aniž by vytvořil klenbu, a zaručuje reprodukovatelnou funkci dávkovacích zařízení. Přitomnost chloridu železa v obsazích podle vynálezu způsobuje změnu povrchového náboje částic oxidu železitého,jehož důsledkem je aglomerace výchozích jemných částic V shluky, v nichž působí chloridy železa i jako pojivo. Velikost shluků záleží na obsahu chloridu železa i na technologii směšování a bývá V žádaném rozmezí 0,06...

Způsob výroby vrstvené textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 264923

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kubát Jindřich

MPK: D04H 1/48

Značky: výroby, způsob, vrstvené, textilie

Text:

...na 10 cm, načež se takto předzpevněný útvar vystaví působení tepla v rozsahu 120 až 180 OC a tlaku v rozsahu 0,2 až0,6 MPa, nebo se impregnuje akrylátovými nebo polyvinylacetátovými pojívy V množství 20 až zoo g.m 2 v sušině.Rozvlákněná smčs textilních druhotných-surovín sestávající hmotnostně 2 55 polyestero CS 264 923 B 1 3vých vláken a 45 polyamidových vláken je překládána na rounotvorné zařízení skládajícíse ze dvou mykacích linek...

Zařízení pro měření optického signálu při rozptylu nebo absorbci světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264922

Dátum: 12.09.1989

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G01J 3/32, G02B 6/28, G01N 21/59...

Značky: světla, měření, zařízení, signálu, absorbci, optického, rozptylu

Text:

...kterým následují řadič filtru Q, fokusační část gp objektívua rotační modulační kotouč 5 pro střídavé dělení príslušného monochromatického světelného svazku lgb na fokusovaný světelný svazek lgg a odražený svazek ll. Ve směru průchodu monochromatiokého světelného svazku lgp je v ohnisku fokusační části gp objektívu umístěn rotační modulační kotouč A, za kterým je situován pracovní prostor Q. Pracovní prostor É je tvořen vstupním objektivem gg...