Archív za 1989 rok

Strana 35

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265041

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: automatické, zařízení, vytváření, řeziva, vrstev

Text:

...d akou cvlúdanuu Ä ą u mm Jłiuhfn v.~ cüą umocí prvního Éidiu Q 3 mrotaöuiiu sÁn~ ČU 3 Lá. C..n prv-ŽUĚCYJIÄ rf,ýztĺ 11 ~ iliwL-.Íçi .i 32, (Í n.) .×,.JnQ je H łąny np pad pcúpěrným vedeniu 3 u ccíLL-Iítŕ clo krajrxi ao.L.J /sí.tli,ĺĺł ćíícncrs 11 L xuszüí. z)prvkom 3 A druhým čilcn 8 a spincücm 18. uanů 15 vy~ thýlunj 3 krajni pmluhy vo-i ýr mi podpürnàhu vgdgnj Q nwm I-l ,wUdsunový . ci mcchnnicmąs Q je ovíüdún koncovým Qpinć~Dú 3...

Obvod pro vyhodnocování telegramů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265040

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bernkopf Tomáš, Kostka Jiří

MPK: G08C 19/16

Značky: vyhodnocování, obvod, telegramů

Text:

...5 ą rngístru dat 5 a ůľuhý řídící výstup àâc s 3 oen s blokovacím vstupom 24 blokovacího obvodu 2. Řídi~ 1. registru zabezpečovacího kod 4 je spojensprv ci výstup 3 ním nasçavovacím vstupom ii bloku řidicich čítačů à a první řídící výstup ĺivdełsäćru aires 1 jo spojen 5 âruhjn nüSta~vovacím vstupom 12 bloku řídícich čítočů à o druhý řídící vy» stup 72 jo sogen s uvolňovacím vstupom Q 3 regiotru dat Ě.močním výsLn° íkropcčítače Q.Dále bude...

Elektrolyt pro elektrochemické leštění chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265039

Dátum: 12.09.1989

Autori: Drejnar Karel, Čapek Vladimír, Meruňka Vladimír

MPK: C25F 3/24

Značky: elektrolyt, leštění, chrómniklových, austenitických, oceli, elektrochemické

Text:

...glukoaa ethylenglykolç Dále některé àulfonovuná organické kyaałiny, GSÍÓPY a hetaropolykyvselinvů Eloktrnłyty 9 organickými přiaadami však maji některé nedostat- y nař. pracuji 5 vyššími proudovými huatotam 1 a proto se nehodi k leštění velkých celků, kda ja záviälost na zdrojipraudu m dabrém chlazení. Qrganícká přisada také často podléhá vlivům silně kysolého prostředi čímž se ašaktrúlyt änehcdnuu cujee Srávajici noutralizačni stanice,...

Přítlačný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 265037

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kříž František, Smatana Jozef, Pavlík Jiří, Konečný Jaroslav

MPK: D01H 5/22, D01H 5/74

Značky: válec, přítlačný

Text:

...výheůa přitlačného válce podle vynúlazu ve srovnání se snučaaným stavam techniky spočivá ve výrbní i montážní jedu neůuchcsti při zajištění funkční spslehlívastío Celá sestava má malý počet ůilů vyžadujících vysükou výrabni přesnast, přičemž spolehlivost je ââna použitím klasického ulnženi s jednoduchgm labyrintovým těsněnim.Přítlačný válec pošle vynálezu je v částečném osovém řezu,mnázorněn na přiloženém výkresu.Iřítlačný válec...

Sekce dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265036

Dátum: 12.09.1989

Autori: Merta Jaroslav, Patík Zdeněk

MPK: B65G 13/12

Značky: dopravníku, sekce

Text:

...na sobě navrw šenýcñ pracovních předmětů, jimiž jsou zde kola pro železniční doprav~ ní präätřadky, ktoré ~ ještàjbuz nákoiků » 3 aou postupně odehiráuy cha padly mnnipulátaru, na obr. 2 je znázorněna situace,.kdy je ze sekce dopràvníkm odebírán nejnpodnějši pracovni předmćt,a na obr. 3 situace po přovzüài taketo nejspodnějšihu pracovního předmětu manipuláçurümeŠůküä dmyravníku ohaahuje évě pastranni pšapxavní válačkavú dyám by 1, namänú ràmem...

Čelo plazmového hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265035

Dátum: 12.09.1989

Autori: Szabó Josef, Kroupa Petr, Brzoň Václav

MPK: F23D 14/62

Značky: hořáku, čelo, plazmového

Text:

...otvorom, využitím ojektorového účinku tan gonciální tryeky výetupního otvoru zlepsuje odeávání ch 1 adíc 1 ustabilízaňní kapaliny z hořákua póužjtjm závory pro rychlé píñânÍvýwTupnítryeky zlepšuje přístup ko stubŕkízaňmámuvknnýl ą265 035 Příklad provedení chlazenćho čela plazmového hořáku podlevynálozu je uveden na přiloženýoh výkresoch, kde obr. 1 zná»zorňujo pÍřný řez řelem hořáku a obr. 2 čelní pohled na čeloNa obr. à je přední část...

Zařízení k ohřevu odvodňovacích dehtových nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265034

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urbanec František, Kouřil Jiří, Peterek Pavel

MPK: C10C 1/06

Značky: ohřevu, dehtových, zařízení, nádrží, odvodňovacích

Text:

...a trvae nevyušĺvaw oředetavuje v dalším ča~né teplo kondenzátu vznikajíciho z p-ry eověm pohledu značnou energetickou ztr kých zařízení.Uvedené neâostatky odstraňuñe zařízení pro ohřev odvodňova~ cích dehtových náćrěí podxc přeôloženého vynálezu, jehož podsta~ ta spočívá V tom, že vstupní část topného hada odvodšovací deh~ tové nádrže je naúséna na přívod parního kondenzátu a výstup parního kondenzátu z topného nudu je připojen potrubní...

Zařízení pro automatické vytváření vrstev řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265033

Dátum: 12.09.1989

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: B27B 31/00

Značky: řeziva, vytváření, vrstev, zařízení, automatické

Text:

...AZ 5 aretačnim spinačem 18 aĺs kcn~covým spinačem łg, tažonými do pravé krajni polohy Vratným prv~. závažim, přičemž saně 17 jsou kluzně uložony na vouOdsunový ukládaci mechanismus g je propojen 3 koncovým spiwPopis funkce je provedon pomoci funkčních schémat meohani~ zich činnosti na obr. o až 8.Jednotlivé kusy řeziva dopravujc přisunový dopravnik 1 po umoci unašećů 6 na plošinu Ž, na které so vytvař1 vrstva řeziva. Pokud přichází rezivo 0...

Vícemédiový, víceprostorový a víceúčelový profil především pro výměnu tepla a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265032

Dátum: 12.09.1989

Autori: Červenka Jan, Masák Vladimír, Růžička František, Novotný Josef

MPK: F28F 21/06

Značky: víceprostorový, víceúčelový, především, způsob, výroby, profil, vícemédiový, výměnu, tepla

Text:

...dvojitého profilu systému trubka v trubce vyrobeného v jediné operací z~jednolitého termoplaetu. Výroba pláště profilu samotného ve všech provedenioh i zvolených způsobech výroby je jednoduššiIďofilçnlo vynálezu se hodi především pro výměnu tepla 553 » témou důslednćho protiproudu pro tekutiny, ktoré netvoři usozo» niny nebo jen v malé miřeelmofilu.všuk lze užit také jeho potrubiprovooučaonćuvedeníV vĺvice médií nebo jako vzduchovou...

Sklopná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265031

Dátum: 12.09.1989

Autori: Chvátal Vlastimil, Danihel Jan

MPK: B21B 39/14, B21B 39/00

Značky: zarážka, sklopná

Text:

...dopravníku. Tato sklopné zarážką představujíçi svým řešením záveru, je výhod» ná, neboř eliminuje hlavní nedostažek sklopných zarážek, tj. velký Silový moment volně vyloženého ramene.Velmi často je však dán požadavek ponechat jednu stranu dopravníku volnou, např. 2 důvodu příčné přepravy zastaveného vý» velku. Pro tento případ jsou konstruovány sklopné zarážky, ktoré mají sklopné rameno S beranem upevněno na otočném hřídeli kolmém k tomuto...

Prostorová regálová konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265030

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pelikán Jan, Fiala Jiří, Antošová Jaromíra, Rieger Miloš, Klimeš Vladislav, Devátý František, Lukáš Josef

MPK: B65G 1/02

Značky: regálová, prostorová, konstrukce

Text:

...vodorovné účinky, vznikojící od bočních rázů zekládačů na celý dilatoční celek haly. Výhodou je taká to, že konstrukce umožňuje vytvorit optimální členění podpor střechy, to je vzdálenosti vazníků a rozpätí veznic, což vede k úspořc materiálu konstrukce. Rovněž je výhodou to, že větší polovina vnitřmich sloupů. je bez Šp cä při zachování prostorovćho spojeni sloupä. Düslcdkem je dalsiisnížení spotšcby materiálu konstrukce 2 rovnàž snížení...

Kombinovaný přísuv vrtacích vřeten s přítlačnou patkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265029

Dátum: 12.09.1989

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 39/10

Značky: patkou, vrtacích, kombinovaný, přísuv, přítlačnou, vřeten

Text:

...ustavení vertikální polohy vrtacích vřeten v abso» lutních hodnotách vůči základové rovině vrtaoího stolu pomocí přestavitelné polohy pístnic pístů dvojčinných vzduchovýoh váloů přísuvu.Na připojeném výkresu je znázorněno uspořádání kombinovaného přísuvu vřetene s přítlačnou potkou.Na obr. je pohled na sohematioký celkový řez jmenovenou konstrukční skupinoą včetně náhonovć joüoothy.Vlüntní vrtací-vřeteno 1 je~ouvnč ulošono dowvoüíoího...

Zařízení pro vytvoření elektrického kontaktu v prostoru vysokého tlaku a vysoké teploty plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265028

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panchártek Zdeněk, Dostál Adolf

MPK: H05B 3/08

Značky: tlaku, vysokého, teploty, kontaktů, prostoru, plynů, elektrického, vysoké, zařízení, vytvoření

Text:

...šroub prochází koramíckým kroužkom, fer je sřabilizován přítlačnou trubkou umisžěnou v plášti.Řešenín podle vynátczu je dosažcno přenosu otoktríckóho pvoudu do vysokottakého prostoru a kontaktom je zaručene bez» nočné vedení i při vysoké tcptotč V případě poruchy je votâcc snadné a rychlé elektrický ohřívač dcnontovat a po provedeníNa přípojoném výkrosu je znózornčn podó oý řoz zařísonZařízení je tvořeno htavouvä, vo ktor ttaková prüchodka 7...

Převodová vačka dutinového měřidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265027

Dátum: 12.09.1989

Autor: Skirka Otto

MPK: G01B 5/12, F16H 53/00

Značky: měřidla, dutinového, vačka, převodová

Text:

...funkční zakřivené částí mají tvar evolventy, takže jednotlivé polomňry jedu né zakřívené části jsou přímo úměrné stejným ,uloměrům druhé za» křivené části To znamená, že délka pootočení jedné funkční zą~ křivené části je přímo úměrná dćlce pootoňení druhé funkční zaąąí křívené části. Z toho vyplývá, že velikost přestavení převádňoi tyňkyŤjestejnáI-jako-velrkostvpŕestavení pohghliveho dotykuť Číą selníkový úchylkomčr tedgemmamená skutećnou...

Zapojení pro zabezpečení lisu proti nežádoucímu opakování zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265026

Dátum: 12.09.1989

Autori: Smejkal Josef, Smutný Bohuslav, Chatrný Vladimír

MPK: F16P 3/04

Značky: zabezpečení, zdvihu, nežádoucímu, opakování, zapojení, proti

Text:

...dwooy 1,8 3 Jüdnkh n uruhynm vutups nuna Wochranné iody 1, 8 a souč~ prvními vstupy ýrvnĺho a drugichž výstupy jsou propojony S třetím R čüvrtfm vstupom řídíçiho obvoůu ° lisu inného pomocnćho relé 9, 10, jeľwvní a druhý vstup prvního 3 dvuhćho pomocnóho relé 9, AQ tvoří vývody ovxPrvní kontakt 15 řííĺcího vačkovćho spínače 12 lisu lg pxvní püidavná vaš prvmí ináukční snímač 5 tvoří včtgvvnčka É, druhy lnúukční snímač Q žvcří vštev horní...

Přístroj okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265025

Dátum: 12.09.1989

Autor: Andó Ján

MPK: D04B 15/18

Značky: stroje, pletacího, prístroj, okrouhlého

Text:

...Q.Počet.těchto drážek 2 je roven jedné čtvrtíně počtu pletaoích jeheljehelního válce. V každé drážce g přístroje jsou v příklednem provedení umístěny dvě navěšovaoí platíny 3 4, jejichž konceNavěšovací pletiny rg jsou opatřeny kolénky 5, kterésynchronně 3 jehelním válcem neznázorněným hnacím úotrojím,které může být tvořeno například soustavou čelních nebo kuže lových ozubenýoh kol, poprípade ozubeným řemenem 5 príslušnými.Přístroj podle...

Zapojení přenosného a seizmoakustického testeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265024

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bortlík Břetislav, Moravec Jaromír, Matyšťák Lubomír, Macek Tomáš, Dlouhý Luděk

MPK: G01V 3/02

Značky: zapojení, testeru, přenosného, seizmoakustického

Text:

...nosti v tom, že na rozdíl od známých zapojení-umožňuje vyhodnoćovat seizmoakustickou aktivitu v šesti napěřových úrovnich,přičemž komparačni práh se nastavuje v průběhu laděni automaticky. Dále umožňuje nejen sumací seizmoakustické četnosti v příslušných intervaloch (vztažných k hloubce vrtu či času měření), ale provádí i výpočet příslušných výsledných údajů,které se musely po odečtu provádět manuálně. Tyto údaje je možno jednak zobrazit na...

Zámková soustava okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265023

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šalomoun Vladimír, Piálek Josef, Chládek Otokar, Klumpar Karel, Uhlířová Jarmila, Nováček Jindřich

MPK: D04B 15/34

Značky: pletacího, okrouhlého, soustava, zámková, stroje

Text:

...tak, že ve epod~ ni užši části je zasazen kroužek yg, jak je vidět na obro 3,a v horní části se nachází podložka łj jištěná matici łi, oboji uepořádané na válcové části gg čepu 2. Vüle mezi kroužky yo a stěnami łł, resp.265 O 2) 13 a vůle mezi podložkemi g a vodorovnými stêênami drúžlcgr g, wresp..L 2 l dovoluji pohyb čepů 9, resp. vnějších pohyblivých platinových zámu ků Ive směrech zmíněných drážek LL, Lig. Excentricky uspořádaná válcová...

Stanice pro čištění a úpravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265022

Dátum: 12.09.1989

Autori: Červenka Jan, Zitta František, Mosler Jan, Volf František, Brož Zdeněk

MPK: B01D 53/18

Značky: plynů, úpravu, stanice, čištění

Text:

...přídevného čístícího zařízení, na obr. 2 je znázorněno schéma zapojení zařízení ° při nízkém tlaku e na obr. 3 je schéma zapojení zařízení při vysokém tlaku. hZařízení pro čištění a úpravu plynu sestává ze zdroje plynu l, který je nepojen přes vyrovnávecí větrník g do prvního vstupu gł vícestupňového kompresoru Q, jehož první výstup gg je spojen s čistící jednotkou 54 které je spojene s druhým vstupem 33 vícestupňového kompresoru 3 a...

Zařízení pro tlumení kmitů rámu regálových zakladačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265021

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavíček Jiří

MPK: B66F 17/00

Značky: zakladačů, kmitů, rámu, regálových, tlumení, zařízení

Text:

...a vodící lištu spojenou s regály skladu pomocí dvouàřelísřové elektromechanické brzdy suvně uložené na nosné tyxi a středěné vratnými pružinami. Na přípojeném výkresuje na obr. 1 znázorněno navržené zařízení,insta 1 ované mezi rám zakladače a vodící 1 ištu spojenou s regály skladu.Zařízení sestává z hydraulického dvojäínného tlumiře l, vodicí tyřell s vratnými pružinami§a elektromechanícké brzdy složené z plovoucích Kelistí s třecím...

Asfaltová emulze stabilní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265020

Dátum: 12.09.1989

Autor: Buchta Jaroslav

MPK: C08L 95/00

Značky: emulze, stabilní, asfaltová

Text:

...napň lecithin - USP 3 340 205 /l 967/,hydrolyzovaná zvířeoí krev a kasein »BP 353 303 /1929/,klih ~Dán.pat 38178 /192/,resp.alkalický hydrolyzát kvasnic - BP l 54 l 48/196/.Pro použití v surovinových podmínkách ČSSR jsou popsané stabilizační symémy nevhodné pro obtížnou dorupnost popisova~ ných produktů.V omezeném rozsahu se pro výrobustabilní emulze používal v k)p.PARAMO Pardubice Kašoin,pro stabilizaci emuls ze používané V pqňrenském...

Způsob kování podlouhlých profilovaných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265019

Dátum: 12.09.1989

Autori: Jílek Ladislav, Otrava

MPK: B21J 5/00

Značky: kovaní, způsob, výkovků, profilovaných, podlouhlých

Text:

...a druhého polotovaru, znàuwněných na obr. 6 a 7 a obr. 9,je hotový výkovek průřezu U po provedení dokončovací operace.K bližšímu osvětlení vynálezuůàe dále uvádějí tyto příklady kování podlouhlých profilovaných výkovků způsobem podle vynález. Příklad 1Při výrobě podlouhléhoevýkovkulâ průřezu.L se nejprve V první operací vykove ooozený polotovar A o délco l odpovídajícíířce § hotového výkovku Q s osazením, kde délka łl osazené ásti odpovídá...

Řetězový kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265018

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/12

Značky: řetězový, kladkostroj

Text:

...hmotnosti dosáhnout výsoké pevnosti tělesą etím í optimální bezpečnosti při jeho provozu.Na výkresu je znázorněn příklad provedení řetězového kladkostroje podle vyná 1 ezu,a to na obr 1 v podélném osovém řezu, na obr. 2 je pohled na ozubený převod po eejmutí krytu a na obro 3 je přičný řez středové části kladkoetroje.Řetězový kladkostroj sestává z tělesa ł s okrajovými čelnímí stenami g, Q. Čelní stěna 3 na straně převodu má vytvořen otvor...

Přístroj pro neinvazní elektromagnetickou osteostimulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265017

Dátum: 12.09.1989

Autori: Škarda Zdeněk, Prucha Jaroslav

MPK: A61N 1/42

Značky: elektromagnetickou, osteostimulaci, neinvazní, prístroj

Text:

...výstupom głospojen se elgnálnim vstupom âł řidiciho subsystému š. johož řídící výstup âg je spojen řidicim vstupom-Zł výkonového subsystému z ktorý je svým výkonovým výstupom zg spojen s elektromagnetickýmiľaplikátory gł a svým informačñim výstupom Z spojen e indikäčnim blokom 32,pŕvni regulační vstup Z 5 výkonovéhe subsysténu Z je obousmčrně epojen s blokom g regulace amplitudy a druhý regulační vstup Zâ výkonového eubsyeténu Z je...

Zařízení pro podávání materiálu do dělicích nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265016

Dátum: 12.09.1989

Autor: Rauner Jan

MPK: B23D 33/02

Značky: dělicích, zařízení, nůžek, materiálů, podávání

Text:

...přiblížení osy podávooíoh válců k rovine střihu, gřičemž je za~ jištěno sgolehlivć vedení zadníoh konoů materiálu odsugovači, ipři jeho malých sířkách, aniž by se musely pro hto technologickoa operací šřkově přestevovat podávací válce.Zařízení pro podávání materiálu do dělících nązek podle vynálezu je přikladně schematicky znázorněno na obr. 1 a 2 připojenćbo výkresu. Obr. l je bokorysný pohled na zařízení oä 1 e vyná~ lezu e obr.2 je...

Zařízení pro měření krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265015

Dátum: 12.09.1989

Autor: Outlý Josef

MPK: G01L 3/00

Značky: momentu, zařízení, krouticího, měření

Text:

...avšakwpro znečíštěné a hrubé prostředí dosavadnímí měLříči neuskutečnitelné. Tak např. u zeměvrtných souprav je třeba spojitěměřít krouticí moment natvýstupnímhřídeli spojenem s vrtnou kolonou, aby bylo možné stedovat zatěžování.vrtné kolony a zabrànjt překročení jejích pevnostníchąparametrů,~aby bylo ą možné sledovat řezný odpor horniny a navozovat optimální provoz ní ienergctické podmínky pro práci vrtneho nástroje na četběvrtu....

Způsob tváření podélných výkovků plného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265014

Dátum: 12.09.1989

Autori: Fryček Václav, Skála Josef, Bosman Josef, Bystřický Josef

MPK: B21J 5/00

Značky: tváření, výkovků, podélných, plného, průřezu, způsob

Text:

...je velké výrobní riziko, spočívající V exíeteuoi ehćogennĺch vměsiků na rozhraní inçotu a elekr trostruskově nateveného kovu. Nevýhodou elektrostruskověho přetavování jsou výsoké investiční a tím í výrobní náklady.Při vakuové uhlíkové desoxidaci nelze odstranit beze zbytku nepříznivé vlivy, vznikajioí při tuhnutí oceli. Spoleoným nedostatkem těchto způsobu je nízká výtěžnost ingotů, která so v průměru pohybuje mezi 50 až 65 .Uvedené...

Zařízení pro lisování sypkých hmot, zejména na polotovary brzdového obložení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265013

Dátum: 12.09.1989

Autor: Dostál Pravdomil

MPK: B22F 3/02

Značky: brzdového, zejména, lisování, obložení, polotovary, zařízení, hmot, sypkých

Text:

...přičemž konstrukce je vytvořena tak,že nevyžaduje kromě kontroly zásoby sypké hmoty v ustředním zásobníku žádnou jinou mimořádnou pozornost.269 013 Aby funkce mezizásobníku byla naprosto spolehlivá, což znamená, aby v něm nedocházelo k ulpívání sypké hmoty k jeho stěnám, je vertikální mezizásobník podle vynálezu vybaven na vnítřních stenách skluzovým povrchem vytvořeným ze sklenených desek, přičemž za účelem změny jeho objemu je výhodné...

Stabilní reagenční proužky ke stanovení dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265012

Dátum: 12.09.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Sládková Jarmila

MPK: G01N 33/18

Značky: stanovení, stabilní, proužky, dusičnanu, reagenční

Text:

...způsobu přípravy i Jejich nedostatečná eitlivost a velmi malá stabilita. Další NDR-patentni spis č. 216542 pak popisuje obdob~ né reagenčni papirky, u nichž je však jako reduktoru použito práškové kadmium, nanesené na papír vo formě suspenze vo vodnom roztoku dextranu Griessovo činidlo spolu s potřebnou kyselinou je pak naneseno na výsušený papír Jako druhá impregnaco z metanolověho roztoku. Tyto proužky, jejichž obdoba je v současné...

Zařízení pro kontrolu rozložení teploty v prostoru ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265011

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01K 11/12

Značky: pecí, kontrolu, ohřívacích, teploty, prostoru, rozložení, zařízení

Text:

...žádné pda. dobné infornmce dovolují pouze V daném,Ěpředem urěeném bodě vyg zdívky stanovlt hodnotu místní teploty.v r~Přiložený výkres mrřzorřiuj ewpzvovedezrí měřicíh-o trošku łnďłáłrzrvyřľ.,nálezu, kde na obr. 1 je čelní pohled na uspořádání zkuěebníoh destiček a na obr. 2 je bokorys měřiciho roštu.Zařízení se skládá z nosného rámu 1,.který je vo opodní částiopatřen podstavcem g, přičemž v tomto nosném rámu 1 jsou souměrně rozmístěny...

Šachtový předehřívač s křížovým propojením cyklonových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265010

Dátum: 12.09.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: předehřívač, křížovým, šachtový, propojením, cyklonových, stupňů

Text:

...plynü prvého vertikálního stupně.§ drnhého teplovýměn ného stupně 3. Tento prvý vertikální cyklonový stupeň Ě je Wskluzem 1 práškového materiálu propojen se vstupním kanálem § plynü druhého vertikálniho stupně Ž, příslušejioiho paralelní větvi téhož druhého teplovýměnného stupně 3. Druhý verti~Zu propojen s horní částí disperzní šachty 1.Horképlyny vstupujíci do Spodní části dispenzní šachty 1 se po průchodu dísperzníšachtou 1 rozdělují do...

Způsob přípravy alfa-kyanobenzylesterů cyklopropanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265009

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kadeřábek Vladimír, Stibor Ivan, Závada Jiří, Dvořák Dalimil, Král Vladimír, Šmíd Ivan, Dolanský Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Tichý Miloš, Hodačová Jana, Drahoňovský Jan, Votava Vladimír

MPK: C07C 69/74

Značky: alfa-kyanobenzylesterů, způsob, kyselin, cyklopropanových, přípravy

Text:

...postupu podle vynálezu lze použít ve formě solí obecného vzorce IV kteroukolív možnou stereoisomerní formu cyklopro pgnové kxůůlĺhy, popřípadč jejích líbovolnou stereoísomcrnísměs, přičemž V ąískonćm 5( «kyonobenzy 1 oateru obecného vzorce I zůstone p zpúsobu příprnvy podle vynůlomu výcbozí storoo~ři chemická konfíquraoov cyklopropunovćm uskupení plno zachavánu.esterů obecného vzorce I je tato okolnost mimořádně významná....

Způsob přípravy alfa-kyanobenzylesterů alkanových a cyklopropanových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265008

Dátum: 12.09.1989

Autori: Závada Jiří, Veselý Ivan Ing, Mostecký Jiří Akademik, Stibor Ivan, Hodačová Jana, Čapek Antonín, Eichler Pavel, Tichý Miloš, Dolanský Vladimír, Votava Vladimír, Dvořák Dalimil, Král Vladimír

MPK: C07C 69/74

Značky: způsob, alfa-kyanobenzylesterů, přípravy, alkanových, cyklopropanových, kyselin

Text:

...katnlyzátovu lze pouäit známých katalyą záiorů fázovćuo přenosu aniontü, například bcnzylLricthy 1 umoVýhodou postupu ooďle vynálozu je okolnout, že lze použíLkťüľýkoliv mľoveoisomer acylchloridu obecného vzorce IV cyklom propanové kyseliny, nebo kteroukoĺiv stereoisomerní směs, při» čemž V zíoknnám esůeru obecného vzorce I zůstane původní ste»reochomická konfigurace V cyklopropanovém uskupení plně zacho Évúna. Toto okolnost je při využití...

Průtočná cela na kontinuální testování vlastností semipermeabilních membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 265007

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: G01N 15/08

Značky: testování, kontinuální, membrán, semipermeabilních, vlastností, průtočná

Text:

...části sešíkmenou plochu s vodícímí žebry 3, případně jsou do té~ to částí vnítřního tětesa 3 vyfrézovàny dràžky pro vertíkàtní ve~ dení kapaliny, přiváděně dovrchního dílo 1 ttakové nádoby přívoduní» hrdLem 9 Sešikmenä ptocha vnítřního tětesa 2 se žebry 5 pŕs»chàzí v kràťkou vàlsovou plochu kotouče, jehož spodní radiàtníptocha opísuje tvar rotační hyperboly. Jak je znázorněno na obr. 1, pod vnitřním tětesem 2 je umístěna zkoušoná membrána...

Způsob přípravy imobilizovaných mikrobiálních a rostlinných buněk a enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265006

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kubánek Vladimír, Veruovič Budimír, Králíček Jaroslav, Jirků Vladimír

MPK: C12N 11/08

Značky: přípravy, mikrobiálních, buněk, způsob, enzymů, rostlinných, imobilizovaných

Text:

...50 až 5600 po dobu 0,5 až 1 hodinu a pak se do takto upravené hmoty přidá suspenze biologickćho maLeriú~ lu V pufru a dokonnle zhomogenizuje míchóním. Zhomoçooizovanú smčs ještě dále polymeruje při teplotč 50 už 56 OC po-dobu5 ŽČĎ bU 6 2 až 24 ą kdy vzniká konečný produkt, jehož tvar odpovídá tvam ru formy, resp. nádoby, ve ktoré byl produkt připraven.Gelovítá hmota obsahující vázaný biologický materiál V po» lymerní mntrici se pak...

Přísada pro zpracování jemnozrnných kovonosných materiálů s obsahem olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265005

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vejnar Pavel, Petrovický Jiří, Mikloš Ladislav, Weigner Ĺuboš, Blišťan Miroslav, Greňa Ján, Bumbálek Václav, Hrabák Václav, Malák Ladislav, Krajňák Pavol

MPK: C22B 1/242

Značky: zpracování, materiálů, olejů, jemnozrnných, obsahem, prísada, kovonosných

Text:

...OU 5 se měč získava elektrolyticky. Obdobně podle autorského osvědčení SSSRK 62 O 217 se zpracovává měděná surovina loužením ve vodném roztoku tvořeném hydroxidem emonným a amonnou solą např. uhličitanem amonným nebo síranem amonným, za přitomnosti okysličovadla. Měč se od ostatních kovů oddělí extrakoi a získá elektrolyticky. Podle všech uvedených postupů zpracování neutraliaačních kalů, případně surovín obsahuaicích měč,se nejprve tato měč...

Způsob výroby dopravních pásů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265004

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hajský Milan, Taraba Vladimír, Cekota Bohuslav, Postava Miroslav

MPK: B29D 29/06

Značky: provádění, tohoto, způsob, dopravních, pásu, zařízení, způsobu, výroby

Text:

...u vyrábčného pásu a dále zjednoduší technologicky postup při konfekci pásu.Příkladné provedení výrobního zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkreau, kde výrobní linka sestává1, napínacího za ze zásohníku pogumovaných textilních vložekzeni 7 . Požadované rovnoměrne Konstantní napětí pogumovanjchtextilních Vložek i nosné kostry pásu pri jejím obxláduní je pro~Vádàno V úoąu muzi niĺnucĺm zu 2 nm 3 ü rvunm zrxrznnwmjn Poeno...

Aparatura pro termometrické titrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265003

Dátum: 12.09.1989

Autor: Zámek Miroslav

MPK: G01N 25/48

Značky: titrace, termometrické, aparatúra

Text:

...se dají odstranit bez nebezoečí poškození snímače teplotních změn, který je v tomto případě mimo nádob-. ku,mąrozdíl od termiotoru, ktorý byl V t 1 tročni.nádobce.Další výhodou oparatury pro tcrmometrické titrace podlevynálezu je možnost ziskat přímo derivaci signálu Na připojeném výkresu ( obr.l.) je znázornčno uspořádání3 265 UU 3 aporažury pro termometrické titroce podle vynálozu so snímo~ čem infročorveného zářoní rezistorového typu....

Zapojení izolačního zesilovače s kompenzací driftu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265002

Dátum: 12.09.1989

Autor: Štork Milan

MPK: H03F 1/52

Značky: izolačního, kompenzaci, driftu, zapojení, zesilovače

Text:

...Ž napětí/frekvence, jehož výstup gg je veden na vstup ll druhého optronu 1,optronu É je vedon na vstup gl řízeného zesilovače Q , jehožpřičemž výstup Ég prvníhovýstup Q je veden na první vstup 121 druhého součtového zesi lovače lgła na druhý vstup łgg druhého součtovćho zesilovače lg je připojen výstup lži druheho pomocného zdroje lg napětí,přičemž výstup gł řízeného zesilovače Q je veden na vstup lgl druheho deinopropnntnćho filtru lg...