Archív za 1989 rok

Strana 33

Způsob vysušení kondenzačního výměníku tepla napojeného na parní turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265121

Dátum: 13.10.1989

Autori: Matal Oldřich, Klinga Josef

MPK: F28B 1/02

Značky: napojeného, způsob, výměníku, turbinu, tepla, vysušení, parní, kondenzačního

Text:

...výměníku, čímž vznikne proud vzduchu, který je nasáván uopávkami, ohříván tělesem a rotorem parní unmíny a který předává teplo tělesu, trubkovnicím a trubkám kondenzačního výměníku a tak jej vně i uvnitř trubek vysuší.Alternativně se mezi vstupní a výstupní komorou vytvoří přes průlezy a trubky umělý tah vzduchu zintenzívňující vytváření vodní páry z vnitřku trubek a komor kondenzačního výměníku.Výhodou navrhovaného způsobu je...

Návěsný dopravní prostředek pro sklizeň a dopravu chmele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265120

Dátum: 13.10.1989

Autor: Albrecht Zbyněk

MPK: A01D 46/02

Značky: sklizeň, dopravní, prostředek, chmele, návěsný, dopravu

Text:

...válcovíté dno Z, přecházejíoí do bočnic gá, takže má žlabovitý tvar, a má ve své zadní části gzvýšené dno A. V přední části § je opatřena upínacím zařízením, např. upínači É pro připojení a odpojení rotačního zásobníku 1, jehož osa Q je alespoň přibližně rovnoběžná s osou g - po délnou osou 9 válcovitého dna 3.Rám l je opatřen teleskopickým nástavoem lg se závěsným zařízením lg např. závěsným okem a teleskopickým táhlem ll, řiditelným z...

Způsob sklizně chmelových rév a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265119

Dátum: 13.10.1989

Autor: Albrecht Zbyněk

MPK: A01D 46/02

Značky: sklizně, zařízení, způsobu, provádění, chmelových, způsob, tohoto

Text:

...pro příznivou vzájemnou polohu rěv při relativně malých nárocích na prostor u česacíhostroje a vytváří předpoklady pro snížení nákladu na zastavěný prostor sklizňové linky.Způsob a zařízení podle vynálezu vytváří příznivé podmínky pro šetrné zacházení s chmelovou révou, takže při všech fázích sklizně nemůže dojít k poškození nebo ztrátám produktu. současně zabezpečuje, že sklízená plodina při sklizni nepřijde do styku se zeminou nebo jinými...

Podlahová tabule k vytváření tzv. lamelových podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 265118

Dátum: 13.10.1989

Autori: Balajka Milan, Polášek Josef, Brhel Ivan, Štanglica Josef, Martykán František, Coufal Rajmund

MPK: E04F 15/16

Značky: podlahová, lamelových, podláh, vytváření, tabule

Text:

...technicko-technologickým přednostem podlahové tabule podle vynálezu je třeba počitat i její složení v navzájem rovnoběžných pásu příčně v nich orientovaných lamel, což zjednodušuje technologii její výroby i vazbu jednotlivých lampl v těchto púsech i spojení těchto pasu vedle sebe širším spojovacím prouikn spoločným pro konce lnmnl stýkajícíchse v podálné spáře mezi sousedícími pásy. Vzhledem k tomu, že na vazbu lamel na jejich koncích...

Pouzdro pro iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265117

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bukovic Jan, Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: pouzdro, elektrodu, selektivní, iontově

Text:

...konstrukčním uspořádání jsou kladeny vysoké nároky na přesnost a jemnost opracování válcovité části povrchu čidla, povrchu vybrání pro čidlo a zápichu a přesnost rozměrů těsniciho kroužku, k zamezení tvorby solných můstků mezi vnitřním referentním systémem eletrody a měřeným roztokom.zmíněné nevýhody odstraňuje pouzdro pro iontově selektivní elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že čidlo, umíatěné ve vybrání na spodním okraji...

Těsnicí ústrojí pro rotační píst, zejména spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265116

Dátum: 13.10.1989

Autor: Chudoba Miroslav

MPK: F01C 19/00

Značky: píst, motorů, ústrojí, zejména, těsnicí, rotační, spalovacího

Text:

...rozdíl A l od teoretickéhn ostrého vrcholu l§ pístu 9 k obvodu kluzné plochy, na níž je válcová useč á v kluzném plošném styku. zvolením výšky válcové useče § na 1/4 průměru válcové lišty g je využite maxinálního zapuštění ,válcově lišty g do vodicí lišty g, při jednoduchém vzájemněm nasunutí na sebe, přičemž válcová lišta g vsazená do vodicí lišty g nemůže při montáži motoru vypadávat. Způsob těsnění proti pronikání tlaku plynu...

Rektifikační kolona se strmotrubným kondenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265115

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vaněček Pavel, Chrz Václav, Sýkora Jiří

MPK: B01D 3/32

Značky: rektifikační, strmotrubným, kondenzátorem, kolona

Text:

...rovnomerné, nebot do všech trubek vstupuje čistá kapalina,ve které není obsažena plynná fáze. Tak lze při dodržení vhodné prúměrné hladiny kapaliny dosáhnout stavu, kdy z horních vyústění trubek vystupuje směs kapaliny a páry s dostateěným podílem kapaliny, který zabezpečuje, aby koncentrace nežádoucích příměsí nepřekročila mez při které se může vylučovat na stěnách trubek. koncentrace nežádoucích příměsí pak lze v celém objemu kapaliny...

Elektrotechnický prvek určený pro filtraci vyšších harmonických složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265114

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: harmonických, vyšších, prvek, filtrací, určený, složek, elektrotechnický

Text:

...0 u automaticky zkratovány. Výrobně je velmi jednoduchý a tedy i levný. Jako vhodného elektrotechnického prvku může být použito například libovolné hliníkové tyče nebo trubky vhodných rozměrů. Hodnotu ztrát lze operativně a pohodlné měnit například počtem prvků téže indukčnosti, jejich plným nebo částečným zasunutím do pole indukčnosti, jejich zkrácením prostým uříznutím, spod. Přitom je možno rozměry prvku volittak,nby maximálně...

Způsob vároby pouzder s výstelkou z kluzné hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265113

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mateřanka Josef, Břečka František, Hruška Karel

MPK: F16C 33/00

Značky: způsobu, provádění, způsob, tohoto, pouzder, vároby, kluzné, hmoty, výstelkou, zařízení

Text:

...hmota rozdělí po celém vnitřním povrchu pouzdra za pomalého otáčení pouzdra Ä rychlostí 10 až 50 otáček za minutu pomocí trnu 3, který je umístěn rovnoběžně s podélnou osou pouzdra l. Výhodné je přitom umístit trn 1 do příčně posuvného suportu, což umožní vytvořit i určitý radiální přítlak na kluznou hmotu. Následně se pouzdro l uvede do rotace kolem své podélné osy rychlostí 1 000až 2 500 otáček za minutu po dobu 1 až 5 minut. Poté se...

Odvíjecí zařízení drátů plynových metalizačních pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265112

Dátum: 13.10.1989

Autor: Ježek Josef

MPK: B05B 15/00

Značky: drátu, odvíjecí, plynových, zařízení, pistolí, metalizačních

Text:

...spočíva v tom, že jsou k navádění a rovnání drátového polotovaru použlta smyková vodítka uložená v držácích, které se spolu s vodítky mohou dle potřeby konkrétního stříkaněho drátu stavitelné na nosiči posouvat a natáčet, přičemž počet držáků s vodítky je nejméně tři. KPředložené řešení umožňuje citlivě reagovat na tuhost odvíjeného drátu tím, že se empirieky ualezns optimální rozložení vodicích prvků na nosiči při minimální tažné...

Dvojstupňový odlučovač oleje z odsávaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265111

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krejčí Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odlučovač, odsávaného, vzduchu, dvojstupňový, oleje

Text:

...stupně odloučení (pžedběžně 99 3), které umožní výfuk tohoto vzduchu do venkovního ovzduší (dle konkrétní situace přes rekuperátory tepla) aniž by došlo ke znečistění životního prostředí, eventuelně k poškození staveb např. asfaltové krytí střech apod.Na obrázku 1 je nárys odlučovače, na obrázku 2 je půdorys odlučovače. Typová řada odlučovačů a výkresová část (výrobní výkresy) bude zpracována dle potřeb a zvyklostí uživatele(výrobce)....

Zapojení pro měření posunů a konvergencí povrchových a důlních děl ve velkých a malých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265110

Dátum: 13.10.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: zapojení, posunu, důlních, veľkých, malých, prostorách, konvergencí, povrchových, měření

Text:

...teleskopickěho nosníku, který respektuje provoz v jámě a současně umožňuje měření konvergencí mezi dvěma body vzdálenými 8 000 mm. Úmístění snímací části mimo přístroj, kterou tvoří snímací tyč a dotykový segment, který je pevnou součástí vnitřního, posuvného eloupu teleskopického nosníku, umožňuje zkraoování celého aqregátu při zachování stejného meřicího rozsahu, tedy jeho využití i v malých prostorách.zapojení pro měření posunu,...

Způsob suchého odstraňování oxidů síry, fluorovodíku a chlorovodíku ze spalin a odpadních plynů s obsahem vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265109

Dátum: 13.10.1989

Autori: Musil Zdeněk, Svoboda Karel, Hartman Miloslav, Jakubec Karel, Veselý Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: vodních, odstraňování, spalin, fluorovodíku, oxidů, chlorovodíku, plynů, obsahem, síry, způsob, suchého, odpadních

Text:

...typem kontaktního zařízení pro reakci mezi částicemi sorbentu a odpadními plyny je reaktor 5 fluidní vrstvou částic hydroxidu nebo oxidu vápenatého, reaktor s cirkulující fluidní vrstvou částic sorbentu nebo transportní reaktor s recirkulací částečně zrea qovaných částic sorbentu zachycených v odlučovači, např. v cyklonu.Konverze hydroxidu vápenatého na siřičitan a síran vápenatý dosahuje 30 až 60 molárních podle teploty, do...

Zapojení paralelní datové cesty se skupinovým přenosem dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265108

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kubín Pavel, Golan Petr, Sladký Milan, Kvasilová Helena, Loutocký Dušan

MPK: G06F 13/00

Značky: paralelní, datové, cesty, zapojení, přenosem, skupinovým

Text:

...dekoděru 1 délky přenosu a na základě dekodace adresy hlavní paměti přivedené na skupinu vstupu § 39 tohoto dekoděru A délky přenosu je z výstupu dekoděru É délkypřenosu přiveden na vstup gg řadiče 3 fází signál povolení žádosti. Tímto signálem řadič g fází zahájí činnost a generuje na výstupu gg požadavek žádosti, jímž je vyvolán styks hlavní pamětí, kterým jsou z hlavní paměti přivedena po výstupním vedení łgg hlavní paměti data. Protože je...

Zařízení pro leptání velmi tenkých křemíkových destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 265107

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ptáčková Jiřina, Srnka Dušan, Svobodová Rimma

MPK: H01L 21/306

Značky: velmi, leptání, křemíkových, zařízení, destiček, tenkých

Text:

...tohoto uspořádání lze spatřovat především v tom, že řetězový pohon je ponořen do leptací lázně, což omezuje jeho životnost a klade zvýšené nároky na volbu použitého materiálu. Konstrukce kazety a způsob míchání nezajištuje rovnoměrné odleptání obou stran destiček a to jak v kvalitě tak i v rychlosti leptání. Konstrukční řešení je relativně složité.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro leptání velmi tenkých křemíkových...

Hmota, zejména pro hydroizolační účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 265106

Dátum: 13.10.1989

Autori: Popelka Mirko, Popelka Milan, David Karel, Benc František

MPK: C08L 25/06, C08L 31/08, C08L 55/02...

Značky: hydroizolační, hmota, účely, zejména

Text:

...tepelného oživení i po několika letech. Má vysokou adhezi ke sklu, betonu i kovüm a při její aplikace není třeba energeticky náročného technologického postupu.Vynález je blíže popsán na následujících příkladech konkrétního provedení, Přlíklad č.1Hmota sestává z 8 hmotnostnich dílů odpadu zachyoeného na obloukových sítech čistíren odpadních vod z výroby kaučukovitého kopolymeru akrilonitrilu, butadienu a styrenu,vyráběného polymerizací...

Plošný indikátor malých kovových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265105

Dátum: 13.10.1989

Autori: Týma Jiří, Masný Miroslav, Kožela Petr

MPK: H01G 9/00

Značky: plošný, indikátor, malých, kovových, předmětů

Text:

...elementárních indikátorů S 1 až Su, jejichž výstupy jsou vyvedeny do společné vyhodnocovací jednotky Q a je umístěn nad elementárními plochami Pl až P v měnitelné výšce nastavení 5. Elementární plošky Pl až P jsou od sebe vzdáleny na vzdálenost elementárních plcch Q,která je dána nejmenší rozlišovací schopností elementárních indikátorů S 1 až Su. Velikost plochy, na které jsou kovové předměty indikovány, je dána počtem jednotlivých...

Ochrana povrchu silikátových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265104

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tříska Milan Geograf, Šlezarová Soňa, Mikulec Josef, Škarková Jaroslava, Polášek Jaroslav, Rovnaníková Pavla, Nevosák Zdeněk

MPK: C04B 41/48

Značky: povrchu, ochrana, silikátových, konstrukcí

Text:

...alkenů umožňuje pronikání molekul do povrchové struktury přiměřenými pöry, trhlinami a kapilárami. Mira a rychlost průniku oleje je funkcí zejména velikosti úhlu smáčení a hodnoty povrchového napětí impregnační látky. V tomto ohledu byly nejpříznivější výsledky dosaženy u emulzních systémů. Je-li použita voda jako disperzní složka, potom podstatné zlepší tekutost impregnační látky, ale zároveň voda slučuje výhody zdravotné nezávadného...

Způsob výroby bezešvých trubek z vysokolegované chromniklové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 265103

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jebas Jiří, Střeska Emil, Tausk Pavel, Tomeš Miloň, Hamerle Robert

MPK: B21B 21/00

Značky: vysokolegované, bezešvých, výroby, způsob, trubek, chromniklové, oceli

Text:

...1 070 OC. Dále se bezešvá trubka žíhá při teplotě 1 060 až 1 090 °C po dobu 10 až 30 minut s následným prudkým ochlazením.výhodou způsobu výroby bezešvých truhek z vyaokolegované chromniklové oceli podle vynálezu je homogenní struktura materiálu těchto trubek se zrny, jejichž velikost a tvar jsou ve většině případü srovnatelné. Podstatné vyšší jsou dosažené hodnoty mechanických vlastností materiálu trubek. Zvýšily se užitné vlastnosti trubek a...

Směs na bázi alifatických polyesteruretanů pro vytváření krycí vrstvy pro plastové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 265102

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fiala František, Netolický Václav, Řezníčková Iva, Kříž Jiří

MPK: C08L 27/06, C08L 75/06

Značky: plastové, polyesteruretanů, směs, vytváření, bázi, krycí, materiály, vrstvy, alifatických

Text:

...filmu s povrchem dezénovacího papíru. Tento vztah se však v průběhu výroby mění vzhledem k difuzi části změkčovadel z následně nanášené vrstvy pasty polymerů či kopolymerů vinylchloridu v důsledku ustavování termodynamické rovnováhy mezi oběmaUvedené nedostatky se odstraní podle vynálezu tím, že se směr difuze obrátí, tj. tím,že se do roztoku PUR přidá určité množství vhodného změkčovadla PVC. To ve fázi sušení usnadní vytěkání rozpouštědel a...

Způsob zjišťování plošných změn napěťových poměrů v uhelné sloji

Načítavanie...

Číslo patentu: 265101

Dátum: 13.10.1989

Autor: Staš Břetislav

MPK: G01V 1/28

Značky: sloji, změn, uhelné, zjišťování, plošných, napěťových, způsob, poměru

Text:

...stavu zájmového horninového prostředí prozařované uhelné sloje V čase měření Ti, zahrnujícímu současně jak qeologicko-litofaciální, tak fyzikální skutečnosti existující a püsobící v čase Ti na horninové prostředí zájmové uhelné sloje v realizované testační rovině..Skutečné změny napěřových poměru V uhelné sloji v zájmové ploše testační roviny V čase lze způsobem podle vynálezu zjišřovat a sledovat podle srovnávacích analýz...

Zařízení pro pěstování vysokotajících oxidových monokrystalů z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265100

Dátum: 12.09.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Holas Miroslav, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/16, C30B 35/00

Značky: oxidových, monokrystalů, taveniny, vysokotajících, pěstování, zařízení

Text:

...(1) je Umístěno 3 až 20 vodorovnýoh stínících přepážek (SL opatřených v ose otvory pro umístění zárodkuV pozorovaní a hlavní odvod tepla z taveniny a krystalu, jejichžprůměr je roven 15 až 50 vnějšího průměru kelímku (2). V přípa dě potřeby může být tvar otvoru modifikován dodateěným výřezemv okraji kruhového otvorulumožňujícím lepší pozorování zejménav počáteční fázi růstu. První z těchto přepážek leží nad horním okrajem kelímku (2) ve...

Zařízení pro vytváření přešlupu tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265099

Dátum: 12.09.1989

Autori: Karásek Zdeněk, Zahradník Stanislav

MPK: D03C 13/00

Značky: zařízení, vytváření, stroje, tkacího, přešlupu

Text:

...zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen samostatnými čepy, jejichž středy jsou umístěny na rameně hyperbolý.Podle dalšího provedení zařízení podle vynálezu je střed otáčení každé z dvouramenných pák vytvořen společným čepem, jehož sklon k základní rovině určuje převodový poměr jednotlivých pák, který se směrem od základní roviny zvyšuje.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu jsou uvedeny v...

Diferenciální kladkostroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265098

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/12

Značky: diferenciální, kladkostroj

Text:

...2, které jsou spojeny okrajovými vodítky řetězu Q, středo vým vodítkem 3 a příčníkem 5 závěsného háku Q. V nábojích boč nic ł, g jsou na kuličkových ložiskách 1 uložsny ořechy §, § mající ve svém středu umístěn čtyřhranný čep 2, na jehož převislých koncích jsou uložena ozubená kola łg, łg s rozdílným počtem zubů, zabírající do ozubení~středového hřídele łł uloženého v ložiskách g,ig středové části bočnic ł, g. Na středo vém hřídeli je...

Zhášedlo vypínače SF 6

Načítavanie...

Číslo patentu: 265097

Dátum: 12.09.1989

Autor: Tesař Josef

MPK: H01H 33/72

Značky: vypínače, zhášedlo

Text:

...ústící do expansního prostoru lg. V izolačním nástevci 1 jsou vytvořeny příčné průchozí otvory ll. Dutina §může být na straně, ústící do expansního prostoru gg,opatřena navíc zpětnou klapkou lg s otvorem lg. ve spínacím roubíku§ je vytvořena dutina lä. Zhášecí tryska lg obepíná spínací roubík Q a vytváří spolu s opalovacím kroužkem Q vstupní štěrbinu ll do prostoru lg vypínací dráhy.Funkce zhášedla je následujícíPři pohybu spínacího roubíku 2...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/04, H02K 11/00

Značky: bezkartáčové, stroje, diagnostiku, sledu, impulsů, čidlo, synchronního, budicí, soupravy

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Dopravní systém kontinuálních řepných difuzérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265095

Dátum: 12.09.1989

Autori: Tůbl Zdeněk, Sterzinger Marcel

MPK: C13D 1/08

Značky: řepných, difuzérů, dopravní, systém, kontinuálních

Text:

...prstenci, jehož středová osa je shodná s podélnou osou plášte válcové nádoby a jehož šířka je rovno šířce vence protilopatek. Nejvýraznějšího zpevnění se docílí vetknutím volných konců protilopatak do-výztužného prstence. Šířku výztužného prstence je možno dále rozšířit na jednu nebo obě strany až o šířku jedné nebo obou mezer mezi věnci lopatek a protilopatek.Navrženýn řešením se vyztuží pntilopatky tekovýuzpůsoben,že v případě vzniku...

Výhybka tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265094

Dátum: 12.09.1989

Autor: Aldorf Jan

MPK: B21B 39/18

Značky: tyčí, výhybka

Text:

...jehož podstatou je, že hradítko, pevné spojené s krycí deskou,je rovněž spojeno s prodlouženou pohyblivou bočnicí do~ pravníku v jeden celek. Na prodloužené bočnici jsou vytvořeny vodící plochy.Výhodou výhybky dle vynálezu je kompaktnost řešení. Kinematicky jednoduchá konstrukce umožňuje uchycení a zvedání hradítka mimo prostor dopravníku a Ľnhyoení sil od usměrňovaných tyčí přímo do vedení stojanu. Tím je zajištěna snadnější údržba...

Odlučovací element pro dočišťování stlačených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265093

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vaňous Bohuslav, Gábler Josef, Hrubeš Martin, Marek Vladislav

MPK: B01D 29/24

Značky: element, stlačených, dočišťování, odlučovací, plynů

Text:

...0,1 až 2 /um a plošné hustotě 80 až 150 g/m 2, které jsou orientovány převážně kolmo na směr proudění. Na ní je upravena závěrná vrstva pro zpevnění a odváděcí vrstva pro odvod odloučeně kapaliny, která při vyšších vstupních koncentracích v plynu tvoří souvislý kapalinový film. Tato odvádčcí vrstva je vytvořena z porézního materiálu, například polyuretanu o měrné hmotnosti 30 až 50 kg/ma a velikosti pőrů 100 až 500 /um. Uvedená závěrná...

Piezokeramická posuvová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265092

Dátum: 12.09.1989

Autor: Slavata Bohumil

MPK: H01L 41/04

Značky: posuvová, piezokeramická, jednotka

Text:

...předepsaných vůlí vyloučit těsnící elementy pístů a tím snížit pasivní odpory na minimum. K tomu přispívá také skutečnost, že na oba písty působí pouze osové síly.Na připojeném výkresu je v nárysném řezu znázorněno příkladné provedení piezokeramicke posuvové jednotky podle vynálezu s převodem do rychla, tj. se zvětšením zdvihu.V pravém čele hranolovitého tělesa l jednotky je vytvořen válec 9 s otvorem ve stěně. Válec Ž je uzavřen víkem ll...

Ventil pro spirometrické měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265091

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mader Richard, Mader Robert

MPK: A61B 5/08

Značky: měření, spirometrické, ventil

Text:

...kterými odchází vydechovaný vzduch bud do atmosféry nebo je veden propojovacími otvory přes výstupní nátrubek do měřícího vaku. Posuvná propojka pohybující se po tělese ventilu umožňuje bud propojení vydechovacích a propojovacích otvorů nebo jejich vzájemné oddělení.Výhody ventilu pro spirometrické měření spočívají v podstatném snížení hmotnosti, v jeho dynamickém vyvážení v podélné ose, ve snadné obsluze a vysoké spolehlivosti, neboř...

Závěs pro uchycení vrtacího ramene k důlnímu nakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 265090

Dátum: 12.09.1989

Autori: Wittich Robert, Špička Karel, Požár Hugo, Hronec Milan, Mareček Pavel

MPK: E21C 11/00

Značky: uchycení, ramene, vrtacího, důlnímu, nakládací, závěs

Text:

...čepu gž připojen jeho sklopny díl gg. Sklopný díl gg závěsu gg je opatřen dorazovým distančním šroubem g 1, který umožňuje seřízení osy vrtacího ramene Ag ve sklopené pracovní polozev úhlu 15 °.-Pod dorazovým distančním šroubem 31 je na sklopnêmdílu gg závěsu gg upevněno těleso kuželové třecí spojky gg, do které je nasunuto těleso objímky gg, tvořící druhou část kuželové třecí spojky gg. Nastavitelnou funkci kuželové třecí spojky gg...

Způsob obloukového svařování obalenou elektrodou tupých svarů “X” a “V”

Načítavanie...

Číslo patentu: 265089

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kocourek Jaroslav, Koukal Jaroslav, Vitásek Ladislav

MPK: B23K 9/235

Značky: obalenou, svařování, elektródou, tupých, způsob, svárů, obloukového

Text:

...tupých svarů X a V materiálů tlouštěk od 4 do 60 mm.s pulsací svařovacího proudu, nutncu jen v oblasti korene, s dobou mezery dva až čtyři krát delší, než je doba pulsu svařovacího proudu,kterého podstatu tvoří to, že úhel rozevření svarových ploch je 40 až 50 °.Tento způsob podstatné zvyšuje produktivitu a snižuje spotřebu prídavných materiálů a elektrické energie při svařování tupých svarů X a V. Jeho efekt roste úměrně.s tloušřkou...

Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265088

Dátum: 12.09.1989

Autori: Hudec Pavel, Nakládal Leoš, Undus Stanislav

MPK: H05K 5/00

Značky: lokálních, řízení, procesu, technologických, moduly, skříň

Text:

...spojení výklopného rámu s rámem skříně.Skříň pro moduly řízení lokálních technologických procesů je tvořena rámem l z ocelového plechového svařence s předními dveřmi g, utěsněnými pryžovým těsněním spodním víkem gg a výklopným rámem 3. K rámu l a spodnímu víku lg jsou připevněny upevňovací členy gg, eloužící ke svislému uchycení rámu. Elektronické jednotky ll zařízení jsou umístěny v modulové rámu lg,pod kterým je uspořádán ventilační blok gg...

Vibroizolační uložení objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265087

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ševčík Ladislav, Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 9/04

Značky: vibroizolační, uložení, objektu

Text:

...tkací stroj 2, se reguluje seřízením redukčního ventilu g, kterým se nastaví tlak vzduchu dodávaného ze zdroje 5 V pneumatické pru žině l a tím i její statická výška.Na obr. 2 je schéma uspořádání vibroizolačního uloženízde neznázorněného objektu Q, které je Vytvořeno celkem čtyřmi pneumatickými pružinami l a třemi redukčními ventily g. Dvěma pneumatickým pružinám l je předřazen společný redukční ventil g, zatímco každá ze zbývajících...

Zařízení pro napínání tažných prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265086

Dátum: 12.09.1989

Autori: Šmerda František, Nykl Jan, Koudelka Karel

MPK: E21C 29/16

Značky: zařízení, prostředků, napínání, tažných

Text:

...prostředků podle vynálezu se proti známým zařízením téhož druhu projevuje vyšším účinkem, snižuje Vliv lidského činitele na kvalitu předpětí řetězu, zejména jednoduchosti, provozní nenáročností a spolehlivostí. Nevyžaduje zdroj tlakového média. Zajištuje dosažení po-o žadovaného předpětí tažného prostředku s minimálním vlivem obsluhy a zvýšenou bezpečnost proti uvolnění před připojením tažného prostředku K dobývacímu stroji. Postup při...

Motorová pila na tyčové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 265085

Dátum: 12.09.1989

Autor: Novák Jaroslav

MPK: B23D 49/08

Značky: motorová, materiály, tyčové

Text:

...pružinou za účelem vyvození řezné síly.Pilapdňt vynálezu je lehkě přenosné zařízení. Přesto s ní lze řezat materiály stejně rozměrné, jako na stabilních strojních pilách. Řezání může probíňetmdle potřeby v jedné spáře nebo ve dvou spárách proti sobě. Je možno používat nenapínané pilové listy, které lze snadno vyměnit nebo obrátit. Řezání je čisté,nehlučně a bezpečné. K obsluze není třeba odborných znalostí.Požární bezpečnost provozu je...

Zařízení k zobrazení výstupní hodnoty přístrojů pro měření míry zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265084

Dátum: 12.09.1989

Autori: Erben Jan, Svoboda Antonín

MPK: G01R 13/00

Značky: měření, míry, hodnoty, zobrazení, zhutnění, zařízení, přístrojů, výstupní

Text:

...je 5 vstupů binárního dekodéru 3 analogové stupnice spo 265 084jeno s k výstupy nejnižšich významových bitů vyhodnocovací jed notky łł přístroje pro měření miry zhutněni, l vstupů binárni ho dekodéru 2 indikace rozsahu je spojeno s ł výstupy nejvyššichvýznamových bitů této jednotky a m vstupů binárniho dekodéru 5volby sekce je spojeno s m výstupy zbylých bitů této jednotky.Ke každému výstupu binárniho dekodéru 1 analogové stupnice jepřipojeno...

Směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydrogenace etylbenzenu na styren

Načítavanie...

Číslo patentu: 265083

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pospíšil Jan, Homola Luboš, Havlu Václav, Sochor Jiří

MPK: C07C 15/46

Značky: styren, směs, produktech, zamezení, polymerů, inhibitorů, vzniku, etylbenzenu, dehydrogenačních, dehydrogenace

Text:

...produktů.Tyto nevýhody odstraňuje směs inhibitorů pro zamezení vzniku polymerů v dehydrogenačních produktech z dehydroge nace etylbenzenu na styren při kondenzaci za teplot 90 OC až 140 °C, která je složena z 0,5 až 1,5 hmotnostních dílůpropyl-Nĺfenyl-p-fenylendiaminu e 1 až 2 hmotnostních dílů dietylhydroxylaminu v celkovém množství směsi inhibitorů 5 až 300 ppm, vztaženo na obsah styrenu. Tato směs inhibi~ torů se přidává do parní...

Zapojení pro testování měřicích systémů určených pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265082

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: G05B 23/02, B64D 45/00

Značky: systému, měřicích, testování, veličin, určených, zapojení, zápis, palubních, snímání

Text:

...výhodou je okamžitá lokalizace chybného kanálu a přesné stanovení místa poruchy. Tím je zajištěn základní požadavek uskutečnit testování provozuschopnosti měřící a řídící jednotky v co nejkratší době a tím zvýšit ekonomické využití letounu.3 265 082 Příklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněnVýstupní sběrnice l testovaného zařízení je připojena na vstup linkového zesilovače g, jehož první výstup je napojen na vstup vstupního...