Archív za 1989 rok

Strana 32

Způsob výroby oceli v tandemové ocelářské peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265161

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hromek František, Kučera Jaroslav, Pětroš Jaroslav, Raška Pavel, Šotola František, Šubert Pavel, Březina Jaroslav

MPK: C21C 5/04

Značky: tandemové, oceli, výroby, ocelářské, způsob

Text:

...nákladů na kovonosnou vsázku a dále snížení nákladů na struskotvorné suroviny. Další jeho výhodou je to,že je tím zajištěna kapacita pro tavení ocelového odpadu bez nároků na výstavbu nových hut~ nických agregátů.Způsobem podle vynálezu se provádí tavba 2 x 75 t tandemové pece například tak, že do první nístěje se nasadí část první dávky ocelového odpadu o hmotnosti 17 000 kg. Poté následuje ohřev ocelového odpadu teplem odpadních plynů a...

Řídicí obvod blokujícího měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265160

Dátum: 13.10.1989

Autori: Paták Zdeněk, Parkan Petr

MPK: H02M 3/10

Značky: měniče, blokujícího, řídící, obvod

Text:

...lg. Takto získané napětí je přes sčítací diodu § 23 časovacího obvodu § zavedeno na šestý vývod łgg integrovaného obvodu ł. V okamžiku, kdy toto napětí překročí jeho vnitřní komparační úroveň, je ukončeno buzení tranzistoru lg NPN. To znamená, že k ukončení buzení dojde vždy při dosažení určité nastavené hodnoty spínaoího proudu tranzistoru lg NPN. Tím je zároveň zajištěnai proudová ochrana tranzistoru lg NPN, například při zkratu na výstupu...

Zapojení fázového závěsu pro vyhodnocení sériových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265159

Dátum: 13.10.1989

Autor: Loutocký Dušan

MPK: H03L 7/10

Značky: sériových, fázového, závěsu, vyhodnocení, zapojení

Text:

...obvodu l 0, jehož výstup l 021 je připojen k prvnímu vstupu 511 druhého součinového hradla j, přičemž první výstup 621 řízeného oscilátoru g je přípojen k druhému vstupu 412 klop 2Funkce zapojení podle vynálezu je následujícíHrana signálu cĺlové frekvence spusti prvý monostabilni obvod 1 a zároveň nastavý klopný obvod 5. Klopný obvod 5 je nulován přichodem signálu z prvního výstupu 621 řízeného osciláto ru É.Prvé součinové hradlo 5 generuje...

Statická vestavba k rovnoměrnému rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265158

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vozáb Jan, Novák Jiří

MPK: B01D 1/30

Značky: statická, rovnoměrnému, rozdělování, kapalin, vestavba

Text:

...trubkovnice je umístěna rozdělovací deska, kterou v osách varných truhek procházejí převáděcí trubky o průměru menším, než je průměr varných trubek. Tyto převáděcĺ trubky jsou na konci, kterým zasahují do prostoru nad varné trubky, rozválcovány tak,že jejich vnitřní průměr je přibližně stejný jako vnější průměr varných trubek. V úrovni vrchní plochy rozdělovací desky jsou převáděcí trubky opatřeny po obvodu otvory.Výhody řešení podle...

Zařízení pro rozdělování zahušťované kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265157

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Jiří, Vozáb Jan

MPK: B01D 1/30

Značky: zahušťované, rozdělování, zařízení, kapaliny

Text:

...k tvorbě inkrustací, které je potom nutno mechanicky odvrtávat.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořeno prodlouženým koncem varné trubky, zasahujícím do expanzního prostoru,který je opatřen po obvodu v úrovni vrchní plochy horní trubkovnice otvory, tvarovanými v závislosti na charakteru zahuščované kapaliny a na rozměru varné trubky.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom,...

Elektromagnetické polohovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265156

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: H02K 35/04, G05D 3/10

Značky: elektromagnetické, zařízení, polohovací

Text:

...pevné permanentní magnety Ž a É představují hlavní magnetické obvody, kterými se uzavĺrá magnetický tok vyvolaný elektrickým proudem cívek 2 a lg elektromagnetü. Cívky 2 a lg elektromagnetú mohou být zapojeny buč paralelné/nebo sériové tak, aby vyvolávaly v ose permanentních magnetů magnetický tok navzájem v opačněm směru. Ve stavu, kdy cívkami g a lg elektromagnetů proteká nulový proud, zaujíma permanentní magnet l kotvy klidovou polohu v...

Termoreaktivní práškové epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265155

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klejch Jiří, Jelínek Karel, Mižďoch Oldřich, Hájek Karel, Matějíček Alois, Birklen Radomír, Pospíšil Jan

MPK: C08G 59/40

Značky: epoxidové, termoreaktivní, kompozice, práškové

Text:

...až 18 atomy uhliku. Jako dusikatých bázi lze použít např. isochinolinu,chinolinu, N,N-dimethylcyklohexylaminu, 2-píkolinu, tributylaminu, trimethylaminu, N-ethy 1 morfolinu, monoethanolaminu, N,N~dimethylaminopropylamlnu, dianformaldehyddimethylaminopropylaminu, hexamethylentetraminu, bis dimethylaminomethylfenolu, benzylmethylaminu, lauryldimethylbenzylamoniumbromidu, imidazolu, 2 ~methylim 1 dazo 1 u, aminoethylolimidazolinu, N-(pa 1...

Zařízení k vedení následných jízd secího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265154

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kujal Josef, Tydlidát Jiří, Král Jiří, Bělonožník Miloslav

MPK: A01B 69/02

Značky: secího, následných, vedení, zařízení, stroje, jízd

Text:

...čímž poslání stopy končí.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 je půdorysem způsobu vyznačení stopy secího stroje v nezasetém pozemku a vedení secího stroje v následné jízdě podle vyznačené stopy a obr. 2 je detailní pohled na provedení ukazatele a pohled na uchycení ukazatele k traktoru.Nedělitelné příslušenství secího stroje ł připojeného k tažnému traktoru 1 a spočívajícího na levém pojízdném kole Ž a...

Zařízení pro vysoušení plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265153

Dátum: 13.10.1989

Autor: Altmann Josef

MPK: B01D 53/26

Značky: plynů, zařízení, vysoušení

Text:

...paroplynové směsi. Nezanedbatelnou výhodou tohoto procesu tlakověhoodlučování vlhkosti je skutečnost, že potřebného zchlazení směsi je možno jednoduše dosáhnout vhodným využitím tlakového potenciálu stlačeného plynu.Elektrická instalace monobloku vysoušeče g sestává ze dvou elektrických obvodu, které jsou obdobné jako kompresor gl připojeny k nezakreslenému zdroji elektrické energie. Obvod regulace teploty v příkladném provedení sestává ze...

Kloubový držák svařovací hubice pro průmyslového robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265152

Dátum: 13.10.1989

Autori: Votoček Stanislav, Sál Vladislav, Bukovský Jarmil

MPK: B25J 9/00

Značky: svařovací, držák, průmyslového, hubice, kloubový, robota

Text:

...přestavitelných, ale zároveň pevně aretovaných ve zvolené nebo opakované poloze s odečtením příslušné číselné hodnoty. V případě kolize robota či hubice je zároveň 5 jejím uchycením řešena i otázka možného výkyvu s okamžitým vypnutím (zastavením) systému. To zajiščuje mikrospínač uchycený v přírubě držáku. Řešení podle vynálezu neomezuje nijak pracovní rozsah průmyslového robota, naopak zvyšuje možnosti jeho využití. V podmínkách...

Zpožďovací linka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265151

Dátum: 13.10.1989

Autor: Suchyňa Petr

MPK: H03H 7/34

Značky: zpožďovací, linka

Text:

...větší plochu s natištěnýmí kondenzátory. To umožňuje zvolit jakostnější dielektrický materiál, a omezit tak ztráty a snížit útlum zpožčovací linky. Malá parazitní indukčnost, hybridní technologií vytvorených kondenzátorů, umožňuje snížit rozptyl charakteristické impedance a zpoždění linky. Při konstrukcí linky, která je složena například ze dvou základních části umistěných nad sebou, je možné zvýšit počet sekci v závislosti na rozměru...

Způsob přípravy 2,4,6-trimerkapto-1,3,5-triazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265150

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kroupa Jaroslav, Matouš Vladimír

MPK: C07D 251/38

Značky: způsob, přípravy, 2,4,6-trimerkapto-1,3,5-triazinu

Text:

...Po skončení reakce se produkt vysráži ze směsi jejím okyselením minerální kyselinou na slnbě positivní reakci na kongočerveň a vyloučený produkt se ještě za tepla odsnje a promyje vodou. Usušenálátka se pro použití upraví mletím.Jako smáčedla je možno užít kondenzačních produktu mastných kyselin a aminokyselinami či aminy, alkylpolyglykolěterů, dialkylsulfojantaranů, kondenzačních produktů naftalensulfokyselin s formaldehydem nebo...

Zařízení pro automatické určení polohy laserového svazku v jedné souřadnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 265149

Dátum: 13.10.1989

Autori: Znamenáček Milan, Vach Karel

MPK: H01S 3/101, G02B 26/08

Značky: jedné, svazků, polohy, laserového, určení, automatické, zařízení, souřadnici

Text:

...l o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku se nachází v nulovém vztažném bodě. Snímač 3 koncové polohy detektoru informuje mikroprocesor ł signálem na jeho druhém vstupu gg o tom, že detektor 3 polohy laserového paprsku dosáhl koncového bodu svého měřicího rozsahu. Detektor 1 polohy laserového paprsku detekuje dopad laserového záření. Tento detektor 5 polohy laserového paprsku se mechanicky pohybuje po měřicí trase pomocí...

Postup při granulometrické úpravě dolomitických písků pro spékací proces

Načítavanie...

Číslo patentu: 265148

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rygiel Erich, Vřeský Albert

MPK: B07B 1/00, B65G 53/16

Značky: spékací, dolomitických, granulometrické, písku, postup, proces, úpravě

Text:

...technologii.Popsauou problematiku řeší postup při granulometrícke úpravě dolomitickýoh písků pro spákací proces podle předloženého vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že výchozí dolomiticka surovina, tj. dolomitioký písek s velikosti zrna 0 až 20 mm se roztřídí na podsítnou frakci do 5 mm, která se celá odvádí do aglomeračního procesu a na nadsítnou frakci nad 5 mm, která se v uzavřeném cyklu nejdříve mele a pote velikostně třídí,...

Způsob injektování kontaktní kameninové vrstvy stavebního základu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265147

Dátum: 13.10.1989

Autori: Garay Juraj, Černák Boris

MPK: E02D 5/46

Značky: provádění, kontaktní, kameninové, základu, vrstvy, způsob, injektování, zařízení, stavebního

Text:

...vrstvu 3, do které se podél jedné stěny výkopu l zarazíly co nejhlouběji, po opěrné talíře 3, hlavní injektážní trubky § s dolními zpětnými ventily 2. Podél protější stěny výkopu l se mělce zarazily, rovněž po opěrné talíře 5, kontrolní trubky ll s uzávěry lg. Vybetonováním výkopu l se zhotovilo základové těleso lg a po jeho zatvrdnutí se na ně uložil stavební blok 35. Poté se zatížená kontaktní kameninová vrstva A injektovala injektážní...

Topné těleso s topnou spirálou uloženou v dutině ochranné keramické trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265146

Dátum: 13.10.1989

Autori: Štolc Ivo, Štěpánek Vladislav

MPK: H05B 3/44

Značky: ochranné, trubky, topné, spirálou, topnou, uloženou, dutině, keramické, těleso

Text:

...trubkou. takže se manipuluje s celým topným tělesem v prostoru pece, kde je nedostetek místa.Výše uvedené nedostatky odstraňuje topné těleso podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že vývodní svorníky jsou volně uloženy v dutině ochranné keramické trubky a jsou mechanicky propojeny elementem z elektricky nevodivého materiálu.Výhody vynálezu spočívají v tom, že lze ochrannou keramickcu trubku plynotěsně uzavřít a tím použít toto...

Mikroskop s dvojitým řádkováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 265145

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petráň Mojmír, Hadravský Milan, Malý Miroslav

MPK: H04N 3/04

Značky: řádkováním, mikroskop, dvojitým

Text:

...o velikost průměru elementárního pole.Odlišnost vzdáleností os odrazu téhož elementárního pole přední plochy a zadní plochy polopropustného zrcadla nedochází k snížení kvality obrazu jeho zdvojením. neboč v důsledku odlišné vzdálenosti os obou odrazu od vzdálenosti libovolných elementárních polí je nežádoucí odraz od jedné plochy polopropuatného zrcadla zastíněn neprůhlednou částí Nipkowova kotouče.Příkladné provedení ve sohematickém...

Připojení pomocné ocelové konstrukce nosu k čelu vysouvané mostní železobetonové konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265144

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lukeš Jaroslav, Plánička Antonín

MPK: E01D 21/02, E01D 21/00

Značky: mostní, připojení, čelu, konstrukce, vysouvané, železobetónové, ocelové, pomocné

Text:

...nosu je předepnuta.Pŕedepnutím pomocné ocelové konstrukce nosu se ušetří řada kotevních elementů a zároveň to umožňuje navrhnout subtilnější ocelovou konstrukcí nosu.Připojení podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiložených výkresech na obr. 1 v bočním pohledu a na obr. 2 v příčném řezu.Pomocná ocelové konstrukce nosu ł sestává ze dvou nosníků průřezu I s proměnnou výškou,které jsou vzájemné spojeny systémem svislých a...

Dávkovací hrablový dopravník s více výpady

Načítavanie...

Číslo patentu: 265143

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kavan Mojmír, Blahna Jan, Vosáhlo Bedřich, Němec Miloslav

MPK: B65G 45/00

Značky: dopravník, hrablový, dávkovací, více, výpady

Text:

...hřídeli napínacího kola je zavěšena spojovací vložka sestávající z rovné a válcové části, kde její rovná část je volně položené na horní dopravní žlab a jejíž válcová část má střed v ose napínacího kola a je s tímto kolem posuvná. Řetěz ve dvojitém dopravním žlabu je veden tak, že materiál přenášený na dopravním řetězu se dostane přes spojovací vložku zavěšenou na hřídeli napínacího řetězcvého kola do horního dopravního žlabu a je hrnut k...

Průtočná měrná cela pro měření absorpce procházejícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265142

Dátum: 13.10.1989

Autori: Březina Milan, Moravec Vladimír, Vodička Luděk, Kříž Josef

MPK: G01N 21/03

Značky: záření, procházejícího, měření, absorpce, průtočná, měrná

Text:

...cely s krátkou optickou délkou, kterou je možno poměrně snadno měnit použitím těsnění různé síly, a zhotovit celu s poměrně malým hydrodynamickým odporom.Vynález je blíže popsán na několika příkladech provedení a podle připojených výkresů,kde je na obr. 1 - řez celou základního provedení a pohled na okénko cely tohoto provedení obr. 2 - řez celou a pohled na okénko, kde jsou v místech vstupního a výstupního otvoru vytvořena zkosení obr. 3 -...

Polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazolovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265141

Dátum: 13.10.1989

Autori: Švec František, Antokolskaja Ida, Mjasojedova Galina, Kahovec Jaroslav, Savvin Sergej

MPK: C08F 8/30, B01J 20/26, C08F 20/36...

Značky: methakrylátů, polyméry, bázi, skupinami, 3-methylpyrazolovými

Text:

...Z nich prvý je zdravotné závadný vzhledem ke karcinogenitě používaného chlormethyl-methyletheru, druhý pak poskytuje jen nevysokě konverse.Podstatou předloženého vynáĺezu jsou polymery na bázi methakrylátů s 3-methylpyrazo 1 ovými skupinami obsahující strukturní jednotky vzorce (I)Způsob připravy polymerů podle vynálezu spočívá v tom, že se kopolymer obsahující strukturni jednotky obecného vzorce IIO a vzorce IV CH 3 e 113...

Způsob určení toku vlhkosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265140

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zelený Jaroslav, Foken Thomas

MPK: G01W 1/02

Značky: vlhkosti, způsob, určení

Text:

...vzduchu,W . T je střední hodnote součinu W. TI nąčež se určí tok vlhkosti podle rovnicede 1 W. Tà - w. Ť 0,153 ĺ 3 í) e w (IIL kde Tá je pulsace teploty vzduchu závislá na vlhkosti vzduchu,Tř je pulsace teploty vzduchu nezávislá na vlhkosti a eje pulssce tlaku vodních par.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že se na minimum omezí rušivé vlívy přístrojové techniky, čímž se podstatné zvýší přssnost měření. Výhodou je též...

Srovnávací vlákno snímače analyzátoru pracujícího na principu katalytického spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265139

Dátum: 13.10.1989

Autori: Houdek František, Kadlec Karel, Bartovský Tomáš

MPK: G01N 25/22

Značky: pracujícího, princípu, analyzátorů, vlákno, spalování, snímače, katalytického, srovnávací

Text:

...okolní teploty, změny napájecího napětí můstku či změny tepelné vodivosti plynné směsi ovlivñují teplotu měřicího vlákna. změny odporu měřicího vlákna jsou pak částečně kompenzovány změnou odporu srovnávacího vlákna. Tento způsob kompenzace je však vyhovující pouze za předpokladu shodného průběhu charakteristík měřicího a srovnávacího vlákna. U dosud používaných vláken jsou charakteristiky měřicích a srovnávacích vláken rozdílné. Je...

Smyk pro magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265138

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kropáček Vladimír, Vaněk Jiří, Vondra Jan, Lhotský Jiří

MPK: A01B 47/00

Značky: půdy, úpravu, magnetickou

Text:

...obr. 1 představuje nárys smyku a obr. 2 smyk v řezu A-A z obr. 1.opatřen náběžnou bočnicí 3 2 magnetického materiálu a závěrnou bočnicí Q z magnetického materiálu. Na náběžné boćnici g jsou upevněna závěsná oka 3, § k zavěšení na neznázorněnou hnací jednotku, na příklad traktor. Mezi náběžnou bočnicí 3 a závěrnou bočnicí 3 je uspořádáns po celé délce nosníku l řada tyčovýoh permanentních magnetů Q. Tyčové permanentní magnety É dosedaji svými...

Plužní těleso pro pluhy na magnetickou úpravu půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265137

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lhotský Jiří, Vondra Jan

MPK: A01B 47/00

Značky: plužní, půdy, těleso, úpravu, pluhy, magnetickou

Text:

...z nemagnetického materiálua v prostoru za její zadní stěnou je uspořádán alespoň jeden zdroj magnetického pole.Výhodou plužního tělesa pro pluhy na magnetickou úpravu půdy podle vynálezu je, že zdroj magnetického pole netrpí otěrem, tření mezi skývou půdy a odhrnovačkou není zvýšeno,do půdy se nevnáši žádné těžké prvky, při použití odhrnovačky z plastické hmoty se snižuje spotřeba kovových materiálů.Přiklad plužního tělesa pro pluhy na...

Způsob laboratorního měření skladovatelnosti tuhých průmyslových hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 265136

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čípa Jiří, Kozler Josef, Novosad Jan

MPK: G01N 3/24

Značky: způsob, skladovateľnosti, hnojiv, průmyslových, měření, laboratorního, tuhých

Text:

...dle vynálezu sestává ze tří vzájemně oddělitelných částí, tj. rozviratelného pláště, dna a víka. Aby porucha speku hnojiva nastala v přesně definované smykové ploše, tj. abychom měřili skutečnou hodnotu pevnosti u volného povrchu, je nutné, aby tyto plochy byly u volného povrchu válcověho speku hnojiva. Ronzolidační napětí je napětí, při jehož působení na hnojivo se v něm vytvoří mezní smyková pevnost, tzv. vnitřní tření. Smyková pevnost...

Zapojení analogového členu se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265135

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Jiří, Kugler Vlastimil, Vaváček Ivan, Brož Pavel

MPK: H02J 7/10

Značky: sdruženou, analogového, funkcí, členu, zapojení

Text:

...elektromechanických prvků jsou nahraženy analogovým členem, který je bezkontaktní a je tvořený jediným polovodičovým prvkem - tranzistorem. Tento analogový člen umožňuje připojení akumulátorové baterie při výpadku sítě, cdpojení akumulátorové baterie při obnovení síčového napájení a při vyčerpání kapacity baterie. Dále zajišťuje vysokou lineární stabilizace napětí na napájeném zařízení a výrazně zlepšuje dynamické parametry zdroje při...

Krmná směs pro březí a kojící ramlice s obsahem toruly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265134

Dátum: 13.10.1989

Autor: Škodová Jitřenka

MPK: A23K 1/14, A23K 1/18

Značky: kŕmna, březí, kojící, obsahem, toruly, ramlice, směs

Text:

...otrub, 5 až 20 I hmot. ječmene, 5 až 20 hmot. ovaa. 25 až 35 hmot. bílkovinného úsušku, doplněk biofąktorů obsahující vitaminy A, B 2. D 2 a pantotenan vápenatý a minerální krmné přisndy V množství 1 až 2 E hmot., například dikalciumfosfát, krmný vápenec, krmnou sůl. V případě dlouhodobého skladování je výhodné do směsi přidat antioxidanty, z hlediska tlumení infekce pak kokcidiostatika.Krmná směs pro březí a kojící ramlice 5 vyšším...

Krmná směs pro březí a kojicí ramlice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265133

Dátum: 13.10.1989

Autor: Škodová Jitřenka

MPK: A23K 1/14, A23K 1/18

Značky: kojící, ramlice, kŕmna, březí, směs

Text:

...ramlice sestává z komponentů v hmot.Sőjový extrahovaný šrot 20,0 Pšeničné otruby 150 Ječmen l 5,0Bílkovinný ůsušek 33,0 Doplněk biofaktorů 1,0 Krmná sůl 0,5 Minerální krmná přísada 0,5 P ř í k l a d 3Krmná směs pro březí a kojící ramlice sestává zSôjový extrahovaný šrot 12 Pšeničné otruby 15 Ječmen 15 Oves 20 Bílkovinný úsušek 35 Doplněk biofaktorů 1,0 Krmná sůl 0,5 Díkalciumfosfát 1,0 Minerální krmná pŕísada 0,5Pro další objasnění vynálezu...

Ozařovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265132

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pešek Miroslav, Škulec Ján, Múška Izidor

MPK: G21G 4/04

Značky: zařízení, ozařovací

Text:

...je možno umístit do střední části přepážku, která je ve epodní části průchodná pro ozařovaný materi~ al - je umíetěna napŕ. na nosných sloupcích, neho je přichyoena po celé délce k výztuhám a vrchní část přepážky je ukončena v takové výšce, aby ozařovaný materiál přechazel z jedné části ozaŕovacího zařízení,kde materiál etoupá, do druhé části ozařovacího zařízení, kde materiál sestupuje. Ve vnitřní části czařovaoího kontejneru je...

Vratové křídlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265131

Dátum: 13.10.1989

Autori: Těšík Jiří, Svoboda Vít, Slezák Pavel

MPK: E06B 11/02

Značky: krídlo, vratové

Text:

...Velika tlouštks stěn plášřů a nepřerušený tepelný most.Uvedené nedostatky odstraňuje do značné míry vratové křídlo ze spojovaných dílů podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že konstrukce křídla je vytvořena mříží, která je složena z vodorovných ocelových dutých nosníků, po jejichž obou bočních stranách jsou pra~ videlně rozmístěny a pevně uchyceny bočními hranami svislé ocelové nosníky, profilované do tvaru písmene U s uspořádané do...

Etalon radionuklidů pro energetickou a účinnostní kalibraci přístrojů a jeho výroba

Načítavanie...

Číslo patentu: 265130

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šuráň Jiří, Dutková Vladimíra, Škrabálek Petr, Dryák Pavel

MPK: G01T 1/163

Značky: účinnostní, energetickou, přístrojů, radionuklidu, výroba, etalón, kalibraci

Text:

...vzduchových bublin plněna do měřicí nádoby, v níž dojde k vytvrzení. Měrnou hmotnost polymerní náplně je možné v průběhu přípravy dle potřeby v šírokém rozmezí ovlivnit přidáním vhodných plnidel.Vzhledem k tomu, že radionuklidy vstupují do náplně jako etalonové roztoky, je možné přímé a přesné navázání na státní etalon jednotky radioaktivity. Při použití časové stálého polymeru je zaručená dlouhodobá platnost certifikovaných...

Uspořádaná výplň kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 265129

Dátum: 13.10.1989

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: kolon, výplň, uspořádaná

Text:

...rozpěrkami z tuhého materiálu. Podstata výplně podle vynálezu přitom spočíva V tom, že V útku jsou mezi rozpěrkami vetkány převaděče zhotovené z tuhého materiálu a zprohýbané shodně s rozpěrkami,kde největší příčný rozměr převaděčů je menší než 0,3 šířky rozpěrek.Převaděěe jsou v nejjednodušším případě zhotoveny z dráhu. Mohou však být provedeny i z plochého pásku, jehož šířka odpovídá max. 0,3 šířky rozpěrky a jehož plocha probíhá...

Otočný nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: 265128

Dátum: 13.10.1989

Autor: Čech Ivo

MPK: B25J 17/00

Značky: otočný, nosník

Text:

...přenášení břemen z plochy mezikruží, které je dáno rozdílem radiusů mezi vzpřímeným a sklopeným nosníkem. Hmotnost břemene je dána zátěžovým diagramem zařízení.Na přiloženém výkrese je znázorněno příkladné provedení otcčného nosníku podle vynálezu,kde obr. 1 představuje püdorys a obr. 2 osový řez.Na vodicích tyčích g pevně připojených k částečně zakreslenému nosnámu tělesu Q manipulátoru pomocí šroubů lg, je nesunuta pevná vidlice 3,...

Jednonosníková kočka s ručním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265127

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň, Dušek Otto

MPK: B66C 11/16

Značky: pohonem, jednonosníková, ručním, kocka

Text:

...než tlouštke pláštü bočnic.Výhodou jednonosníkové kočky s ručním pohonem podle vynálezu je, že mezi bočnicemi tvoŕenými plochými rovnoběžnými plášti, jsou v ose jejich spodní části otočné uložený matice se shodným závitem, do kterých jsou odpovídajícími závity našroubovány oba konce příčníku. otáčaním šestihranu, který je umístěn ve vnitřní mezeře bočnic, se dají seřizovat nezávisle na sobě obě bočnice a je tak možné eliminovat při...

Přestavitelná zarážka, zejména hutnických nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265126

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rauner Jan, Čudlý Zdeněk

MPK: B23D 33/10

Značky: prestaviteľná, zarážka, zejména, hutnických, nůžek

Text:

...je, že řešení přestavitelné zarážky podle vynálezu nevyžaduje extrémně vysokou přesnost výrovy pohybových šroubů a ani přesnost vzájemného jejich ustavení ve směru pojezdu vozíku, přičemž nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky ani na přesné dodržení vzdálenosti bočního vedení vozíku v nosné konstrukcí.Přestavitelná zarážka, zejména hutníckých nůžek, podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněna na obr. 1 a 2 připojeného výkresu....

Mycí pasta s odbarvovacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265125

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marek Jan, Marková Dagmar

MPK: C11D 3/395, C11D 1/20

Značky: účinkem, mycí, odbarvovacím, pasta

Text:

...látek spojující cdbarvovací účinek dithioničitanu s detergenčním účinkem smáčecího přípravku a s mechanickým čisticím účinkemPasta podle vynâlezu odstraňuje barevné, mastné i mechanické nečistoty a má dobréVýhody mycí pasty podle vynálezu spočívají ve zvýšení její trvanlivosti při zachování čisticích účinků a stejných dermatoloýických vlastností. známé mycí pasty, obsahující práškové železo nebo glycerol, podléhají již po jednom měsíci...

Deska pro repozici tříštivých zlomenin diafysy stehenní kosti lidské dolní končetiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265124

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hofta Jan, Čech Oldřich

MPK: A61F 5/04, A61G 13/00

Značky: diafysy, repozici, dolní, kosti, končetiny, deska, tříštivých, zlomenín, lidské, stehenní

Text:

...podélném směru.Tímto přídavným přípravkem položeném na kterýkoliv operační stůl se sklopnou částí pro béroe se provede snadno reposice zlomeniny diafysy stehenní kosti lidská dolní končetiny a zejména se zachová její osové postavení v podélnejose při zkrácení operačního času a usnadnění průběhu operace, nebot při ní stačí jedna ssistujicí osoba k reposici. Dále je zachována přesně délka dolní končatiny oproti druhé - zdravé končetině a v...

Zapojení přístroje pro třídění ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265123

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fica Ladislav

MPK: G01M 13/04

Značky: prístroje, ložisek, zapojení, třídění

Text:

...odchylky V chodu ložiska,a tak umožnit i třídění ložisek dobrých, u kterých by byly nepravidelnosti chodu jinými metodami těžko měřitelné. Výhodou je i možnost konstruovat přístroj jako přenosný pro použití přímo na pracovištích.Příklad praktického provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkresu.Jak je patrno z výkresu blokového schěmatu, k výstupu l generátoru vysokofrekvenčního střídavého proudu 3 je přes vstup g a výstup §...

Zajišťovací ventil se signalizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265122

Dátum: 13.10.1989

Autor: Dikovský Josef

MPK: A01J 7/00

Značky: signalizaci, zajišťovací, ventil

Text:

...obsluhu. Při havarijním stavu se pístek posune do horní části ventilu, tím uvolní otvory do směšovací komory a přes tuto vzduch prochází mimo lapač a tím se vyřadí 2 provozu. Pístek v havarijní poloze zůstává i když tlak naň už nepůsobí a musí být vráoen jen obsluhou. Průchodnost ventilu se rovná průchodností tlumiče, který je montován výroboem, když se nepoužíva lapače. Požadovaný odpor se reguluje přidáváním zátěže na táhlo pístku,...