Archív za 1989 rok

Strana 31

Stroj k rozpojování hornin v hlubinných důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 265201

Dátum: 13.10.1989

Autor: Legrand Marie

MPK: E21C 27/02

Značky: hlubinných, stroj, dílech, rozpojování, hornín, důlních

Text:

...z hydraulickêho válce gg, normálně zasunutého uvnitř kluzného nosníku gg. Ve vysunuté poloze kluzného nosníku 35 se může vysunout z hydraulického válce 3 jeho pístnice a hydraulický válec gâ se sklápí dolů a pístnice se vysouvá tak dlouho, až patkag§ připojená k pístnici spočine na počvě. Když kluzný nosník gi a hydraulický válec gg zaujme polohu podle obr. 2 , zajistí se hydraulický válec gg vzhledem ke kluznému nosníku QA táhlem 31.K...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265200

Dátum: 13.10.1989

Autori: Urbančík Libor, Kučera František, Kouřil Jiří, Kábela Josef

MPK: D04H 13/00, B01D 39/06, B01J 20/00...

Značky: sorpční, netkaná, textilie

Text:

...že jsou polyfunkční. Odstrañují z médií celou škálu látek, jež jsou v nich obsaženy.Dále jsou známé některé organické sloučeniny, například hexakyanoželeznatany, hexakyanoželezitany, molybdatofosfozečnany wolframoželezitany těžkých kovů, které jsou schopny sorbovat jen některé ionty a molekuly. Těchto látek nanesených na perlovou celulözu využívá například vynález chráněný CS A 0 č. 228 489, jde o způsob odstraňovaní radioaktivních látek....

Obvod pro generaci absolutní hodnoty signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265199

Dátum: 13.10.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: G06G 7/12

Značky: signálu, hodnoty, generaci, obvod, absolutní

Text:

...výstupem lg. Neinvertující vstup lg operačního zesilovače lg je spojen přes vyvažovací odpor gg a řízený přepínač §, připojený k referenčnímu vstupu §, bud se signálovým vstupem l nebo se společnou svorkou 2 obvodu podle vynálezu. Vyvažovací odporgg zvyšuje funkční přesnost synchronního demodulátoru 3, lze jej však vypustit a nahradit zkratem. Nulový komparátor 3 tvoří komparačnĺ zesilovač lg, jehož invertující vstup lg je Spojen se...

Kultivační sítko a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265198

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselý Antonín, Nováková Ivana, Honzík Oldřich, Halásek Jiří, Kocna Petr, Stolař Pavel

MPK: G01N 33/483

Značky: kultivační, způsob, sítko, výroby

Text:

...vyrobené ze stejného plechu a V jedné výrobní operací jako perforovaná část sítka, umožňují lokalízaci kultivačního sítka v kultivační komůrce a jeho umístění v požadované výšce kultivační komůrky. Malý průměr otvorů kultivačního sítka a malé rozteče jednotlivých otvorů jsou technicky realízovatelné V podstatě pouze prostřednictvím leserové technologie, která umožňuje vytvářet V korozivzdorném plechu otvory velmi malých rozměrů a s velmi...

Vymezovací podložka budícího vinutí synchronního stroje s vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 265197

Dátum: 13.10.1989

Autor: Svěchota Albert

MPK: H02K 3/52, H02K 3/46

Značky: vyniklými, budicího, póly, vymezovací, vinutí, podložka, stroje, synchronního

Text:

...tolerancemi. Proto je nutno každou vyrovnávací izolační podložku vyrábět dodatečně a individuálne tak, aby jí bylo možno tolerance navinutého vodiče V celé budicí cívce přesně vymezit. Dodatečnávýroba podložek je náročná jak na pracnost, tak i na materiál.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny vymezovací podložkou budicíhn vinutí synchronního stroje s vyniklými poly a s kruhovým magnetovým kolem, které zasahuje pod čela budicího...

Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechnizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265196

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sanetřík Zdeněk, Bena Zdeněk, Koudelka Karel, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/26

Značky: výztuže, mechnizované, ovládání, modul, ovládací, zejména, automatizované, důlní

Text:

...rovinou, procházející osou. V části řezu pod osou je ovládací modul zakreslen ve výchozí poloze a v provedení pro ruční ovládání, v části řezu nad osou v poloze, kdy odpadní píst dosedne na tlakový píst a v provedení pro automati zované ovládání.Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechanizované výztuže seatává 2 tělesa 3, opatřeného několika dutinami 33, k nimž je připojen tlakový přívod 323, vývod 393 ke spotřebiči...

Zhutňovač štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 265195

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pospíšil Bedřich

MPK: E01B 27/20

Značky: štěrkového, zhutňovač, lože

Text:

...kol.Příkladné provedení vynálezu je zobrazeno na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje celkový boční pohled na stroj.Obr. 2 je půdorysný pohled na pracovní podvozek z obr. 1. Obr. 3 je částečným řezem A-A z obr. 1.Na rámu 33 stroje je pomocí přítlačného mechanismu 3 zavěšen pracovní podvozek l. V rámu 33 je souměrně k pracovnímu podvozku l pevně zabudována zátěž 33. Vlastní pracovní podvozek l je v podélné ose rozdělen na dvě...

Dutinový rezonátor pro vysokofrekvenční generátory velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265194

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jareš František, Hroch Pavel, Šíbl Milan, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: rezonátor, velkého, vysokofrekvenční, výkonu, dutinový, generátory

Text:

...ze dvou větví propojených paralelně, zakončených kapacitou, jehož podstata spočíva V tom, že indukčnost každé větve vedení je tvořena pevnou klecí z ocelových svorníků pevně spojených čelními deskami, přičemž aktivní povrch indukčnosti je tvořen měděným pláštěm, zatímco kapacita je tvořena zemními deskami, které jsou vzájemně symetricky propojeny prvními vodivými propojkami a druhými vodivými propojkami jsou připojeny na plášt rezonátoru a...

Odběrová hlavice s filtrem k zachycování aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265193

Dátum: 13.10.1989

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01T 1/169, G01N 15/00, G01V 5/06...

Značky: zachycování, aerosolů, odběrová, filtrem, hlavice

Text:

...dolní částečný řez demonstruje provedení s radiální polohou přívodního otvoru a výstupního otvoru a horní částeč ný řez provádí třetí provedení hlavice, vyznačené zhotovení otvoru ve víku hlavice.Konkrétní provedení odběrové hlavice s filtrem je názorně představeno na obr. 1. Základ ním dílem je těleso odběrové hlavice l, ve kterém je utvořen přívodní prstencový kanálekQ, do kterého ústí přívodní otvor É k napojení trubice přívodu plynného...

Vsázka pro výrobu žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265192

Dátum: 13.10.1989

Autori: Veselovský Petr, Zink Stanislav, Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C04B 35/68, C03C 10/04

Značky: vsázka, výrobu, vláken, žáruvzdorných

Text:

...použít jako donoru kyslíku, nehoč s oxidem hlinitým AIZO 3 tvoří dvojici tetraedrů A 104, PO 4, která se může zabudovat do prostorové sítě namísto dvou tetraedtů Si 04, čímž se zvýši vhodnost taveniny pro rozvlákňování.Výhodou složení vsázky podle vynálezu je získání taveniny s nízkým poměrem povrchového napětí k viskozitě, umožňující dobré mechanické rozvlákñování. Dlquhodobými zkušenostmi bylo ověřeno, že použítím složení vsázky podle...

Jednonosníková kočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265191

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66C 11/16

Značky: jednonosníková, kocka

Text:

...se svými čelními plochami o vnitřní plochu dvojitých bočnic,přičemž matice bočnic přesahují svým vnějším osazením přes vnější plochu bočnic, zatímco šířka vnitřního osazení těmto matic je menší, než tlouščka stěny hočnic. VVýhoda jednonosníkové kočky podle vynálezu spočívá v tom, že matice našroubovaná na vnitřní části příčníku vyvozuje na vnitřní části bočnic v místech kritiokého průřezu tlakové napětí, kterým se částečně eliminuje tahové...

Spoj otočné koncovky podlahové hubice vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265190

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav

MPK: A47L 9/02

Značky: koncovky, vysavače, hubice, podlahové, otočné, prachu

Text:

...spoj 5 vysokou životnosti bez použití přídavných spojovacích součástí se sníženými materiálovými a mzdovými náklady.Na Výkresu je na obr. 1 znázorněno v osovém řezu otočné spojení, sestávající z kolena a kloubu, tělesa hubice, na obr. Z je vyznačeno v axonometrickém pohledu koleno a na obr. 3 je v tomto pohledu v částečném řezu kloub tělesa hubice.Na kolenu l je vytvořena válcová část 3, která je ukončena mezikružím 35, tvořící přechod...

Způsob přípravy 2,6-difluorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265189

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vrba Zdeněk, Pošíková Jitka, Kaláb Jiří

MPK: C07C 103/22

Značky: 2,6-difluorbenzamidu, způsob, přípravy

Text:

...Potom se směs ochladí a naleje na drcený led a po rozpuštění ledu se separuje filtrací nebo odstředěním suspenze 2,6-difluorbenzamidu, která se promyje opakovaně studenou vodou a pak suší ve vakuové sušárně při 80 až 90 OC. Z vodného kyselého filtrátu se dodatečnou extrakcí tetrachloretanem a odpařením extrahovadla získá menší podíl žádaného produktu.Reakce je rychlá, žádaný produkt se získává v cca 77 výtěžku ve vysoké...

Vertikální kuželočelní převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265188

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lhoták Jiří, Pěnkava Josef, Mareš Václav

MPK: F16H 1/12

Značky: převodovka, vertikální, kuželočelní

Text:

...s předlohovým kolem ll pevně nasazen na předlohový hřídel lg. Předlohový pastorek gg může být vyroben spolu s předlohovým hřídelem gg z jediného kusu materiálu. Vnitřní kroužky horního předlohového ložiska lg a dolního předlohového ložiska lg jsou na předlohovém hřídeli 5 axiálně zajištěny. Vnější kroužek horního předlohového ložiska lg je ve víku 3 převodové skříně l uložen s axiální pohyblivostí, vnější kroužek dolního předlohového...

Způsob zjišťování náchylnosti korozivzdorných ocelí k mezikrystalové korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 265187

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kirsch Roman, Havlín Jiří, Hubáček Jiří, Macháček Jiří

MPK: G01N 27/66

Značky: korozivzdorných, oceli, mezikrystalové, způsob, zjišťování, korozi, náchylnosti

Text:

...tlouštkou stěn. Citlivost je však nejvyšší pro studium vrstev materiálu, blízkych povrchu - tedy zejména pro tenkostěnné součástí, kde potenciálové spády mezi snímacímí elektrodami jsou při použité intenzitě proudu 5 A vysoké. objem oceli,ve kterém lze registrovat spolehlivě změnu fyzikálních vlastností, je až 5 cm 3. Geometricky je to prostorová eliptická plocha pod elektrodami. Hlavní poloosa této eliptické plochymá délku cca 10 mm,...

Způsob heterogenní přípravy metaloporfyrinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265186

Dátum: 13.10.1989

Autor: Král Vladimír

MPK: C07F 17/02, C07F 17/00

Značky: způsob, heterogenní, metaloporfyrinů, přípravy

Text:

...a tenkovrstevnou chromatografii na silikagelu v soustavě benzen - petrolether (11). Pro metalaci lze použít jak bezvodou sůl, tak octan měčnatý s krystalovou vodou, aniž by se výrazněji změnil průběh reakce. Po 10 min refluxu již nebyl detegován výchozí porfyrin. Po ochlazení na teplotu místnosti byla sůl odsána, promyta 10 ml chloroformu, filtrát odpařen do sucha na rotační odparce. Produkt (CuTTP) byl získán v prakticky kvantitativním...

Zařízení k měření reologických vlastností viskoelastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265185

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vaňásek Zdeněk, Lohr Jiří

MPK: G01N 11/00

Značky: zařízení, materiálů, měření, reologických, vlastností, viskoelastických

Text:

...tvořen dvěma měřicími deskami vyhřátými na teplotu měření.K vyhřáti vzorku na tuto teplotu dochází jeho přímým dotykem s oběma deskami, tj. kontaktním ohřevem, který se uskutečňuje za definovaných podmínek s velkou rychlostí. Díky příznivěmu poměru hmotnosti vzorku a desek se vložením vzorku teplota desek prakticky nezmění. Tak se dosahuje maximálního zkrácení doby ohřevu vzorku, což je význame zvláště při měření teplem tvrditelných plastů a...

Složená antireflexní vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265184

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hrdina Jiří

MPK: G02B 1/10

Značky: vrstva, antireflexní, složená

Text:

...členy ze skla o indexu lomu n 1,52, sestávající ze čtyř dílčích vrstev,z nichž první je z fluoridu hořečnatého MgFz o indexu lomu n 1,37, druhá a čtvrtá dílčí vrstva je z kysličníku lanthanitého La 203 o indexu lomu n 1,74 a třetí vrstva je z kyslič níku ceřičitého Ceoz o indexu lomu n 2,08.Odrazivost antireflexních vrstev tohoto známého typu je zpravidla nižší než 1 v pásmu vlnových délek 400 až 750 nm.Úkolem vynálezu je vytvoření...

Artikulátor pro protetické práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265183

Dátum: 13.10.1989

Autori: Höta Jan, Hrček Alois, Motyka Karel, Zuber Jan

MPK: A61C 11/00

Značky: protetické, práce, artikulátor

Text:

...nástroj pro zhotovování náhrad, Acme artikulátor, Wadsworthův artikulátor a Phillipsův artikulátor. Howeův artikulátor nemá všechny potřebné funkce, které nemají rovněž i další typy zjednodušených artikulátorů jako Stanberyho nástroj nebo Hanaův korunkový a můstkový artikulátor, který neumožňuje zhotovování protéz, ale pouze korunek a můstků. Jedná se vesměs o zastaralé typy artikulátoru, které nerespektují stávající výsledky...

Hydropneumatický tlumič kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265182

Dátum: 13.10.1989

Autor: Csémi Béla

MPK: B62K 25/10

Značky: kmitů, hydropneumatický, tlumič

Text:

...jízdy zmen šuje.vynález je blíže objasněn na příkladě provedení, kde je znázorněn hydropneumatický tlumič kmitů v podélném řezu a detail pružici jednotky předního kola.Tlumič kmitú sestává z přímočarého hydraulického motoru zabudovaného mezi rámem a kyvnou vidlicí 6 zadního kola. Přímočarý hydromotor je rozdělen na pneumatickou tlakovou komo ru 1 a na hydraulicko tlakovou komoru g prostřednictvím pístu 3.V duté pístnici 1 je uložené těleso Q...

Aminoamidové tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265181

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: aminoamidové, tvrdidlo, epoxidů

Text:

...s m-kresolem. Navíc zvyšují odolnost termooxidačnímu stárnuti. S použitým množstvím roste urychleni i plastifikace.Lze je použit i pro modifikované epoxidové pryskyřice. Při modifikováni estery nenasycených organických kyselín, jejichž dvojné vazby reagují adičně s alifatíckými polyaminy, je nutné o odpovídající dávku zvýšit množství alifatických polyaminů.Přednosti úpravy aminoamidü je zvýšení reakčnĺ rychlosti vytvrzování a odolnosti...

Kokila pro výrobu vzorku litiny, určeného pro spektrometrickou analýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265180

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bičovský Karel, Provazníková Katarina, Staňková Oldřiška

MPK: B22C 9/00, B22C 9/06

Značky: určeného, analýzu, kokila, vzorků, litiny, výrobu, spektrometrickou

Text:

...pro spektrometrickou analýzu, tvořená základním tělesem, zhotoveným z elektrovodné mědi, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že horní plocha základního tělesa, tvořící dělicí rovinu kokily,svírá s vodorovnou rovinou úhel 35 až 55 °, a na ní je zarážkou uchycena horní část, zhotovená z oceli, v níž je vytvořena dutina pro odlévaný vzorek a vzorky pro analyzátory uhlíku a síry a část vtoku, proti níž je na základním tělese upevněna...

Způsob přípravy des-alanin B30 – vepřového inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265179

Dátum: 13.10.1989

Autori: Barthová Jana, Braunsteinová Milena, Pospíšek Jan, Buchvaldek Tomáš, Barth Tomislav, Svoboda Ivan

MPK: C07K 7/40

Značky: způsob, inzulínu, des-alanin, přípravy, vepřového

Text:

...ze změn absorbance při 225 nm v třicetisekundových intervalech podobu tří minut. specifické aktivita enzymu se pohybovala kolem 0,5 pkat/mg. P ř í k l a d 2stanovení potenciálni kontaminující tryptické a chymotryptické aktivity karboxypeptidasy A.Pro stanovení byly připraveny následující roztoky A - 1 mmol/l roztok enzymu v 10 hmot. chloridu draselného B - 50 mmol/1 Tris/HC 1 pufr pH 7,5 v 1 mal/l chloridu sodného C - roztoky substrátů...

Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kabátek Jan, Fikrle Jan, Trnka Jan

MPK: D04B 15/18, D04B 9/54

Značky: okrouhlý, výrobu, stroj, punčochového, pletací, zboží

Text:

...Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě...

Hydroizolace

Načítavanie...

Číslo patentu: 265177

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klobouček Bohumil, Molnár Ladislav, Matějů Karel, Vaněk Pavel, Hanzík Václav, Dvořák Ivan

MPK: E01D 19/08

Značky: hydroizolace

Text:

...opatřený penetračním nátěrem a vláknitou vrstvou, která zároveň plní provzdušñovací funkci. Vlivem modifikujících přísad je zajištěnadobrá zpracovatelnost, požadovaná přilnavost k podkladu a vyrovnávací účinek mezi podkladem a živičným krytem. Pro zvýšení tuhosti a zajištění požadavků k úspěšnému provedení ochranné vrstvy se před její podkládkou na povrch rozprostřené izolační hmoty položí druhá vlâknitá vrstva.Vrstva izolační asfaltové...

Stříhací zařízení nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 265176

Dátum: 13.10.1989

Autor: Jelínek Jan

MPK: D04B 15/60

Značky: nití, zařízení, střihací

Text:

...zachycení nitě g. Výstupek § sezbývajícím okrajem tvarového dílce 7 tvoří zářez 33, ve kterém se nachází zachycená nit E nata žená k první, resp. poslední pletouoí jehle 3, která ji unáší. Dále je na přístroji ł pevně uchycena pneumatické hubice 2 pro nasávání a držení volných konců nití.Funkce výše popsaného zařízení je následující. Při pletení úpletu je nit 3 pro vzorování zaváděna do jehel a vyváděna z jehel A vodičem łg podle programu...

Magnezitové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265175

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petrůj Jaroslav, Cibuliak Pavel, Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Hanzl Pavel, Pleva Milan, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/22, C08L 23/00

Značky: magnezitové, plnivo

Text:

...je zaručen převod hořečnaté složky z formy uhličitanu na vysoce aktivní formu oxidu, která následnou hydratací přechází s vysokou kcnverzí na žádanou formu hydroxidu hořečnatého, který je u těchto typů plniv základní složkou umožňující zhášení plastů. Další velmi významnou složkou plniva je železo, které z původní formy sideritu nebo pyritu v surovině zpracováním přešlo na formu trojmocněho oxidu, který je z hlediska zpracovatelské...

Způsob desoxidace taveniny železa v reakční nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265174

Dátum: 13.10.1989

Autori: Chvojka Jan, Pětroš Jaroslav, Peška Rudolf, Raška Pavel, Lánský Vladislav, Dobrovský Ludovít, Hromek František, Záviský Jaromír, Macozsek Milan

MPK: C21C 7/00

Značky: způsob, taveniny, reakční, nádobě, desoxidace, železa

Text:

...desoxidace a legování taveniny železa. Proměnlivá úroveň aktivity kyslíku po ukončeném zkujňování, vliv sekundárdní oxidace železa během odpichu vzdušným kyslíkem, nerovnoměrné složení a množství nekovové fáze-strusky, která je ve styku s taveninou železa při odpichu v reakční nádobě i v pánvi má za následek proměnlivé využití desoxidačních a legujících přísad. Jelikož produktem desoxidačních reakcí mezi rozpuštěným kyslíkem a...

Tepelné zpracování břitových destiček ze slinutého karbidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265173

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sýkora Jiří, Preiszler Miroslav, Bína Ladislav

MPK: C22F 1/00

Značky: břitových, slinutého, tepelně, karbidu, zpracování, destiček

Text:

...břitových destićek ze slinutěho karbidu tkví v tom,že zvyšuje odolnost proti opotřebení při obrábění. Vlastní tepelné zpracování je velmi jednoduché a nenákladné. Za určitých řezných podmínek může zvýšit životnost nástroje až čtyř násobně.Příkladné tepelné zpracování podle vynálezu se realizuje tak, že dohotovené břitové destičky ze slinutého karbidu, které mohou být V individuálních obalech, jsou umístěny v koši, který je postupně zasouván...

Způsob stanovení těkavých uhlovodíků v olejích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265172

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovář Jiří, Fexa Josef

MPK: G01N 25/36

Značky: těkavých, stanovení, uhlovodíku, olejích, způsob

Text:

...čidla pelistorového typu, pro složkys vy m budem varu detektory plamenně-ionizační nebo čidla odvozená od polovodičových oxidů. Uvedené typy čidel využívají oxidovatelnosti těkavých složek obsažených v olejích. U dvousložkových smčsí je výpočet koncentrace têkavé složky jednoduchý, zatímco u vícesložkových směsí se musí pracovat metodou kalibrační křivky při neměnnćm podílu jednotlivých fází těkavých složek. Pro praktické využití však...

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265171

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sedliský Otakar, Skřipský Petr

MPK: B01F 3/00

Značky: tekutin, směšovač, dynamický

Text:

...tekutiny 52. která má být co nejmenší.Pro objasnění funkce dynamického směšovače tekutín podle vynálézu je nutno uvést několik fyzikálních závislostí. Průtokem množství gl tekutiny gl vzniká na normalizované cloně 3 tlakový rozdíl mezi statickým tlakem E 1 tekutiny před clonou 3 a tlakem 32 za clonou 3, přičemž g 1 g 2, podle vztahuQ 1, kde K 1 je konstantou, když pro daný případ je známa hustota pl tekutiny ul, plocha jí clony Q a...

Dynamický směšovač tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265170

Dátum: 13.10.1989

Autori: Skřipský Petr, Sedliský Otakar

MPK: B01F 3/00

Značky: dynamický, směšovač, tekutin

Text:

...statický tlak 31 tekutiny ml před clonou 3 větší odběrová komora A druhého odběru je zvětšena a připojena k přívodnímu potrubí 5 druhé směšovací tekutiny gz. Tím se stává tato druhá odběrová komora 3, která je opatřena druhým čidlem 2 a slouží původně ke snímání statického tlaku 32 za clonu Q, komorou prütočnou, kterou může, za určitých podmínek dále popsaných protékat tekutina gz známou plochou gz odběru, do potrubí lg s průtokem tekutiny nl....

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu sulfoftaleiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265169

Dátum: 13.10.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 21/78

Značky: sulfoftaleiny, analýzy, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, způsob

Text:

...405 nm. Minimální stanovi mol.dm 3 kresolsulfoftaleinu a třepáno s 2 omš chloroformu 1 minutu. Pokřivky činila 7 200 l.mol 1. cm 1. Neruší komponentný reálného vzorku.Byl imitován provozní krevní vzorek tak, že k 1,0 cm 3 krevní plasmy bylo přidáno po 0,1 cm 3 vodného roztoku l.102 30,4 cm 3 pipetován a přidáváno po 0,1 cms vodného roztoku 5.10 31-(14-fenylcyklohexyl)piperidinu. Odtud byl po 3mcl.dm 3 fenolsulfoftaleinu a doplňováno na...

Způsob analýzy 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu azobarvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265168

Dátum: 13.10.1989

Autori: Halámek Emil, Souček Jan

MPK: G01N 21/78

Značky: analýzy, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidinu, způsob, azobarvivy

Text:

...azobarvivy je nové, protože dostupná literatura neuvádí jeho aplikaci v technické praxi.Využití způsobu analýzy podle vynálezu přináší užitek V možnosti expresniho vyhodnocení vzorků, které obsahují 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin od mezní koncentrace 2.l 06 mo 1.dm 3při přesností metody vyjádřené relativní směrodatnou odchylkou Í 5 . P ř 1 k 1 a d 1Bylo odebráno po 1 cm 3 krevní plasmy a přidáno po 0,1 cm 3 roztoku 1.10-3 vzorku l-(1...

Hladká nebo vrapovaná pletená cévní protéza

Načítavanie...

Číslo patentu: 265167

Dátum: 13.10.1989

Autori: Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír, Skřepek Jan, Kramplová Milada

MPK: D04B 21/20, A61F 2/24

Značky: protéza, cévní, vrapovaná, pletená, hladká

Text:

...uzavření protézy. V tomto místě byla propustnost stěny cévni protézy po upletení vyšší a bylo nutnoji dodatečně snížit sešitím přídavnou nití. Tento nedostatek je odstraněn podle vynálezu tím,že vyztužení v předmětném místě přechodu protézý je provedeno z překřížených spojovacích kliček oček spojovacích soustav nití.Pro vyloučení natočení protézy, resp. zkroucení protézy během jejího připojování k jinýmcévám při operací slouží plastické...

Zařízení k samočinnému vypouštění odloučených nečistot ze sběrného prostoru odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265166

Dátum: 13.10.1989

Autori: Javůrek Vladimír, Janda Ladislav

MPK: B01D 46/42

Značky: odloučených, odlučovače, nečistot, sběrného, zařízení, samočinnému, prostoru, vypouštění

Text:

...uzavíraoí element, podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že uzavírací element je zavěšen pomocí pružiny na rameni plováku.Výhoda popsaného řešení spočívá v tom, že vztlaková sila plováku nejprve zvyšuje napětí pružiny, které v určitém okamžiku překoná hmotnost uzavíracího elementu a tlaku na něj působícího a přitáhne uzavírací element k rameni plováku. Tím vzniká časová prodleva mezi jednotlivým otevřením a uzavřením ústí výtokové...

Ovládací hlavice s vratným momentem pro vícepolohové reverzační přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 265165

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svítek Miloš, Lukáš Jindřich

MPK: H01H 25/06

Značky: vratným, momentem, ovládací, hlavice, vícepolohové, přepínače, reverzační

Text:

...obr. 2 je znázorněn detail dělicího kotouče 5 odpruženými polohovacími kladkami a obr. 3 znázorňuje uložení unašeče ve spodním víku základního tělesa ovládacíOvládací páka 1 je pod krycí hlavicí l upsvněna na otočný hřídel g, který je uloženv základním tělese 3 v ložiskách Ä. Otočný hřídel § je spojen s unašečem lg, který je otočné uložen ve spodním víku É základního tělesa 2 a je opatřen vinutou vratnou pružinou lg, mezi jejímiž volnými...

Zařízení pro modulaci tlaku oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265164

Dátum: 13.10.1989

Autor: Suchý Ján

MPK: F16H 5/14, F16H 57/00

Značky: tlaku, oleje, zařízení, modulací

Text:

...tlačná pružina gł rovněž s určitým předpětím.V tělese lg je dále na jeho spodní straně zhotoven vstupní kanál ll. na pravé straně tělesa pak výstupní otvor ll a levé straně odpadni otvor gg. Uvnitř tělesa lg je vytvořen vodorovný kanál li v levé Spodní komoře ââ a svislý kanál gg spojující vnitřní prostory válcových komor gg, 35 a gl.Na vstupní kanál ll ve spodní části tělesa lg je napojen přívod tlakového oleje od čerpadla l, jehož...

Spojovací potrubí pro kapalinové chromatografy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265163

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vozka Stanislav, Vodička Luděk, Tříska Jan

MPK: G01N 30/60

Značky: kapalinové, potrubí, chromatografy, spojovací

Text:

...vysokotlaké kolony pro chromatografii. Pro hydraulické propojení takových prvků však není možno použít standardní kapiláry z nerezové oceli ani z jiných kovů. Kromě toho plastové kapiláry nemají doatatečnou tlakovou odolnost.Uvedené nedostatky odstraňuje spojovací potrubí pro kapalinové chromatografy podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je tvořeno kapilárou z křemenného skla jejíž vnější povrch je opatřen alespoň jednou...

Abrazivní pojená netkaná textilie a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265162

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svojanovský Jindřich, Šarlejová Jana, Kučera František, Kouřil Jiří, Kábela Josef

MPK: A47L 17/08, D04H 13/00

Značky: abrazivní, pojená, její, netkaná, textilie, způsob, výroby

Text:

...načež se celý útvar usuší.Plošná hmotnost abrazivní pojené netkané textílie podle vynálezu činí 200 až 1 300 g.m 2.Výhodou abrazivní pojené netkané textílie a způscbu její výroby podle vynálezu je vysoký obsah abrazivního plnidla rovnoměrně rozloženého V celém průŕezu nosné textílie. Z toho vyplývá vyšší životnost oproti známým řešením.Základem abrazivní pojené netkané textílie je vlákenné rouno z polyestrové stříže o jemnosti vláken ll...