Archív za 1989 rok

Strana 30

Způsob katalytické polymerace alfamonoolefinů kontinuálním způsob v plynové fázi ve fluidním loži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265241

Dátum: 13.10.1989

Autori: Miller Douglas, Hussein Fathi David, Liu Han Tai, Gaines David Mason

MPK: C08F 4/64, C08F 2/34

Značky: způsob, fluidním, loží, alfamonoolefinů, plynové, katalytické, fázi, kontinuálním, polymerace

Text:

...účely při přípravě daného katalyzátoru, budou označovány sloučeniny, které jsou donorem elektronů,a které jsou používány pro přípravu prokatalyzátoru jako elektronový donor, a sloučeniny,které jsou donorem e 1 ektronů,a které se používají pro úpravu selektivity jako činidla pro úpravu selektivity.Jako příklady sloučenin hořčíku, které obsahují halogen, které jsou používány jako výohozí látky pro halogenační reakci, která se používá při...

Způsob přípravy tetrahydrotetramethylnaftyl-propenylfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265240

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klaus Michael, Loeliger Peter

MPK: C07C 39/21

Značky: přípravy, tetrahydrotetramethylnaftyl-propenylfenolů, způsob

Text:

...sloučsninami začne jeden den po podání karcinoqenhi látky. zaznamenáse tělesná hmotnost pokusných zvířat a týdně se prohmatává nádor a měří se posuvným měřidlem.Vypočítá se objem podle vzorce .d 2, přičemž D představuje větší a d menší průměr nádorového elipsoldu. Pokus se ukončí po ll týdnech a vyhodnotí se. V tomto pokuse se použijí kromě30 kontrolních zvířat, která dostávají výhradně normální potravu, následující dvě skupiny pokusných...

Řídicí zařízení listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265239

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stojanov Igor, Petrov Nikolaj, Michalina Alexandra, Sidorov Jurij, Makarov Vladimir, Ivanova Ludmila

MPK: D03C 1/06, D03C 1/00

Značky: tkacího, zařízení, řídící, stroje, listovky

Text:

...použít jednotný program, Lo znamená program dopředného pracovního chodu listovky. Tato konstrukce řídicího zařízení listovky umožňuje neprovádět žádné kódování vazebního vzoru útkových a osnovních nití při přenášení vzoru na děrnou pásku, čímž je pcdstatně zkrácena a usnadněna práce obsluhy listovky.K zajištění stejných zdvihů v řídicím zařízení jsou podobné řadící jehly v hlavní a přídavné dvojici uspořádány účelně symetricky...

Způsob stabilizace injekčně aplikovatelných vodných roztoků antiemetického činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265238

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bogardus Joseph, Agharkar Shreeram, Nassar Munir

MPK: A61K 31/16, A61K 31/045

Značky: aplikovatelných, způsob, vodných, činidla, roztoku, stabilizace, antiemetického, injekčné

Text:

...náležeji ethanol, propylenglykol, glycerol a mannitol, přičemž nejvýhodnějším stabilizátorem je glycerol. Zvlášč výhodnou farmaceuticky upotřebitelnou adiční solí sloučeniny obecného vzorce I s kyselinou je hydrochlorid. Nejvýhodnější sloučeninou obecného vzorce I je ta látka, v níž R 1, R 3 a R 4 znamenaji atom vodiku a R 2 představuje methylovou skupinu, tj. 4-amino-2-(2-butanon-3-yl) oxy-5-chlor-N-2-(diethylamino)ethy 1 benzamid (la).Bylo...

Způsob výroby soli 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro- 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu s kyselinou benzensulfonovou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265237

Dátum: 13.10.1989

Autori: Davidson Edward, Wells James Ingram

MPK: C07D 211/90

Značky: způsob, 3-ethyl-5-methyl-2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorfenyl)-1,4-dihydro, kyselinou, výroby, benzensulfonovou, 6-methylpyridin-3,5-dikarboxylátu

Text:

...nejstabilnější solí, zatímco hydrochlorid je solí nejméně stabilní.besylát nejstabilnější mesylát tosylát sukcinát salioylát maleát acetát hydroohloridJ. K tomu, aby se získaly stabilní prostředky, je žádoucí mít k dispozici sůl, která není hygroskopická. V pevném stavu, kde obsah účinné látky je vysoký, může absorbovaná vlhkost působit jako činidlo napomáhající a způsobující hydrolýzu a chemický rozklad. Je to právě hyqŕoskopický charakter...

Způsob oddělování fenolů a bází extrakcí z černouhelných dehtových olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265236

Dátum: 13.10.1989

Autori: Peter Siegfried, Beneke Herbert, Seekamp Marc, Stadelhofer Jürgen

MPK: C10C 1/18

Značky: dehtových, extrakci, olejů, černouhelných, oddělování, fenolů, způsob, bázi

Text:

...podle vynálezu dvoustupňovou extrakci,při níž se používá nadkritického extrakčního činidln, které sestává z nadkritické látky apodkrltíckěho ćinidla. V prvním stupni se odděłi neutráiní olej ve druhém stupni báze.Jako oadktítické extrakční činidlo je vhodný oxid uhličitý ve směsi s uhlovodíkem 0 délce řetězce 3 až 8 atomů uhlíku, například s propanem nebo butanem jakožto noanou látkou v hmotnostním množství S až Su Q, výhodné 20 až 60 Q,...

Sestava hmoždinky z umělé hmoty a upevňovacího šroubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265235

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 13/14

Značky: hmoždinky, upevňovacího, hmoty, umělé, sestava, šroubu

Text:

...zatažení upevňovacího šroubu do zužujícího se osového vrtání této části hmoždinky.Výhoda sestavy hmoždinky a upevňovacího šroubu podle vynálezu se opírá o vytvoření jejího prodlouženého hrdla dvěma čelistmi oddělenými mezerou. V důsledku toho lze čelisti stlačit bez obtíží na průměr předvrtaného otvoru v podložce, takže lze hmoždinku snadno usadit v otvoru odpovídajícího průměru. V prodlouženém hrdle hmožidnky se jeho vrtání zužuje,takže při...

Způsob redukčního tavení železných rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 265234

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fassbinder Hans Georg, Turner Richard Edwin, Brotzmann Karl

MPK: C21B 11/00, C21C 5/32

Značky: tavení, redukčního, železných, způsob

Text:

...způsobu podle vynálazu lzedosáhnout mírou dodatečného spalování v rozmezí 30 až 50 v prvním reakčním prostoru a60 až 100 ~ve druhém stupni dodatočného spalování. Kromě již uvedených opatření se k docílení vysoké míry dodatečného spalování osvědčilo používání předehřátého vzduchu, tj. horkého větru, jakožto plynu obsahujícího kyslík. Překvapívě nezpůsobuje použití horkého větru jakožto zdroje kyslíku při zpusobu podle vynálezu...

Prostředek k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265233

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marx Hans-norbert, Goettsche Reimer

MPK: B27K 3/50, A01N 55/06

Značky: před, houbami, dřeva, dřevokaznými, ochraně, prostředek

Text:

...k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami se zvýši penetrační schopnost prostředku k ochraně dřeva, impragnovatelné části dřeva sezcela impregnuji a dosáhne se dostatečně ochrany dřeva před dřevokaznými houbami.Přidavkem kyseliny borité k prostředkům podle vynálezu se difuzí chrání také takové částí dřeva, které nejsou impregnaci dostupné (dřevo jádra).Prostředky podle vynálezú se dají také dobře mísít s kvarterními amoniovými...

Způsob získávání surovin pro výrobu dehtové smoly černouhelného dehtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265232

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneke Herbert, Peter Siegfried

MPK: C10C 1/18

Značky: surovin, černouhelného, smoly, dehtové, dehtu, výrobu, způsob, získavání

Text:

...látek se daří z 97,2 hmotnosti při výtěžku oleje 77,2 . Pro Vysoký obsah tuhých látek v hmotnostním množství přibližně Z 5 a pro převážně parafinicko-clefinické složení oleje z břidlio s destilačním rozmezím 200 až 360 °C nelze tuto výchozí surovinu srovnávat vysoce aromatickou VysokovroucíKoncentrace smoly V extrakčním prostředku sestávajícím z nosné látky a nadkritické složky je přitom určována jak poměrem rozpouštědel, tak i tlakem a...

Způsob výroby efervescentních kopulovaných látek s anacidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265231

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tarral René, Mention Jacky

MPK: A23L 2/40, A61K 9/46

Značky: účinkem, anacidním, efervescentních, výroby, látek, kopulovaných, způsob

Text:

...například- francouzský pątentový spis č. 1 484 202 popisuje způsob výroby kyselé složky pro efervescentní prostředky tak, že se uvede do reakce organické polykyselina v práškovanéformě s hydrogenuhličitanem sodným é v množství, které je nižší než množství, jehož by bylo zapotřebí pro úplnou neutralizaci použité organické polykyseliny.~ V us patentovém spisu č. 2 984 543 se popisuje apůnob výroby prostředku se stabilizovaným...

Zařízení ke hloubení v podstatě svislé rýhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265230

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hentschel Volker

MPK: E02D 17/13, E02F 3/50

Značky: podstatě, hloubení, svisle, rýhy, zařízení

Text:

...rám rozdělen ve dvě jednotky,totiž ve vodicí rám a v řídící rám, a když je řídící rám na vodioím rámu zavěšen. K řízení slouží ovládací aqregát s válcí a písty. Vodicí rám přenáší síly reakce na stěny rýhy.vynález bude vysvětlen v souvislosti 5 příkiadem provedení znázorněným na výkrese,kde značí obr. 1 bokorys zařízení podle vynálezu, obr. 2 pohled na zařízení z obr. 1 zleva,obr. 3 půdorys zařízení z obr. X a obr. 4 řez vedený rovinou A~B...

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu Amifloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265229

Dátum: 13.10.1989

Autori: Baloch Mária, Kereszturi Géza, Sipos Judit, Mészáros Zoltán, Pajor Anikó, Kovács Gábor, Vasvár Lelle, Horváth Ágnes, Ritli Péter, Hermecz István

MPK: C07F 5/02, C07D 215/58

Značky: výroby, výrobu, způsob, amifloxacinu, meziproduktu

Text:

...se míchá ve 25 ml vodného roztoku kyseliny fluoroborité 5 obsahem 50 g této kyseliny ve 100 ml vody při teplotě B 0 až 95 °C po dobu 4 hodiny. Po 1,5 hodině se počnesrážet krystalický produkt. Reakční směs se zchladi na teplotu místnosti, načež se uloží do chladničky a výsledný produkt se nechá krystalovat přes noc. Vysrážené krystaly se pak oddělí filtraci a promyjí se malým množstvím vody. Timto způsobem se získa 4,55 g anhydridu kyseliny...

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu norfloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265228

Dátum: 13.10.1989

Autori: Balogh Mária, Vasvár Lelle, Horváth Ágnes, Pajor Anikó, Hermezc István, Mészáros Zoltán, Kovács Gábor, Ritli Péter, Sipos Judit, Kereszturi Géza

MPK: C07F 5/02, C07D 215/56

Značky: meziproduktu, výrobu, norfloxacinu, výroby, způsob

Text:

...obecného vzorce II a derivâtu boru obecného vzorce III se s výhodou provádí v organické karboxylové kyselině, popřípadě halogenované,která rovněž může obsahovat odpovídající anhydrid, při teplotě 0 až 200 OC. Takto získaná sloučenina obecného vzorce I se z reakční směsi buč samovolně sráží nebo se sráží po zchlaze~ ni je možno ji oddělit například filtrací.Reakci je však možno provádět i v jiném rozpouštědle, například sulfoxidu,...

Způsob výroby ferrieritu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265227

Dátum: 13.10.1989

Autor: Evans Wayne Errol

MPK: B01J 29/28

Značky: ferrieritu, způsob, výroby

Text:

...s obsahem alkalického kovu je možno použít oxidu kteréhokoliv alkalického kovu, například oxidu lithného nebo oxidu draselného, avšak nejlepších výsledků se dosáhne 5 oxidem sodným, čímž se získá ferrierit v Na-formě. K přeměně ferrieritu s obsahem alaklického kovu, získaného postupem podle vynálezu, v katalyticky účinnou podobu se ionty alkalického kovu, přítomné v tomto produktu, nahradí ionty vodíku, výhodné postupom výměny iontů,...

Pružinový ovladač brzdové jednotky kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265226

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ljung Krister, Emilsson Fred

MPK: F01B 7/04, B61H 11/06, B60T 13/38...

Značky: pružinový, vozidla, ovladač, kolejového, brzdové, jednotky

Text:

...brzdové jednotky, V němž je uložen seřizovač vúle jakéhokoliv běžného druhu(neznázorněno ). Člen Q pro přenos výstupní síly brzdové jednotky může být, pro jednoduchost porozumění vynálezu, považován za přínos spojení s pístem ł brzdové jednotky. K připojení skříně 3 válce brzdové jednotky ke dnu 3 válce brzdové jednotky slouží společný svěrací pás1, který bude popsán dále.Brzdové jednotka dosud popsaná je znázorněna též na obr. ZB. Pružinový...

Radiální třecí spojka s patkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265225

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nedeljković Miloje, Bilen Branislav

MPK: F16D 25/065

Značky: radiální, spojka, patkami, třecí

Text:

...krouticí moment.Podstata konstrukčního řešení spojky podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z tělesa spojky připovněného na hřídeli navijáku, v jehož komorách jsou posuvně uloženy písty zatížené vratnými pružinami, na nichž jsou umístěny opěry s třecím obložením, přičemž trubky pro přivádění tlakového média jsou spojeny s komorou.Tim byla vytvořena spojka s patkami, která sa po konstrukční stránce liší od všech dosavadn(ch spojek. Je...

Způsob výroby přípravku pro regulaci růstu tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265224

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hendry Neil

MPK: C12N 5/00, C12N 5/02

Značky: regulaci, tkáně, výroby, způsob, růstu, přípravků

Text:

...připraveny roztok se udržuje při zvýšené teplotě 50 až 80 °C po dobu tří dnů a pak se kapalina suší vymražováním.Roztok může obsahovat pufrovaci soli. Jakožto roztok je přípravek vhodný pro parenterál~ní nebo pro orální podávání.Přípravek podle vynálezu se může připravovat v pevné formě pro orální nebo rektální podávání v tomto případě se formuluje jako tablety, kosočtverečné pastilky nebo čípky. Nebo se může vyrábět ve formě prášku nebo...

Termoplastická hmota na bázi kolagenu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265223

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wyler Adolf, Wagner Herbert

MPK: C08L 89/06

Značky: kolagenu, výroby, způsob, termoplastická, hmota, její, bázi

Text:

...50 MPa.Shora popsané fyzikální vlastnosti hmoty podle vynálezu je možno modifikovat přimísením vhodných přísad a/nebo plniv. Pevnost materiálu je možno zvýšit přidáním vláken o vysoké pevnosti (například sklenených, qrafitových nebo kovových vláken) nebo vysoce pevných částic nebo vloček, jakožto výztuže. Přidavkem práškového uhlíku nebo střiže z kovových,zejména měděných vláken je možno hmotě podle vynálezu dodat tepelnou a elektrickou...

Způsob výroby 2-ethylhexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265222

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hibbel Josef, Gick Wilhelm, Bach Hanswilhelm, Wiebus Ernst, Kessen Gunther, Zgorzelski Wolfgang, Cornils Boy

MPK: C07C 31/125, C07C 29/16

Značky: způsob, 2-ethylhexanolu, výroby

Text:

...až 1300, zejména 15 až l 250, výhodné pak 110 až 1200 poměr objemového množství organické fáze k objemovému množství vodné fáze je 11 až 1100, zejména 14 až 140, s výhodou pak 17 až 125.Při výhodném provedení se jako sulfonovaného triarylfosfinu používá sulfonovanéhoZ hydroformylační směsi, převážně zbavené oxidu uhelnatého, vodíku, propanu a propenu,se v destilační kolcně o 100 až 120 teoretických patrech horem oddestilují všechny složky...

Zařízení pro regulaci relativního obsahu vlhkosti v inkubátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265221

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nagy Csaba, Tóth Ferenc, Németh József, Nagy Ferenc, Szolcsánszky Miklós, Urban Ivan, Homokay József, Kapronczay

MPK: G01N 25/56

Značky: relativního, obsahu, regulaci, vlhkosti, zařízení, inkubátoru

Text:

...části inkubátoru oddělené,od.manálu pro cirkulaci vzduchu. přičemž na vodní nádrž je napojeno sací trubkou čerpadlo, jehož tisková trubka je vyústěna přes ventilátor do kanálu pro cirkulaci vzduchu a mezi ventilátorem a otvorem pro vstup vzduchu je umístěno alespoň jedno topné těleso a snímač teploty, jehož výstup je spojen s regulačním okruhem čerpadla.čerpadlo je umístěno ve spodní části inkubátoru. přičemž jeho tlaková trubka zasahuje do...

Způsob odštěpování chránicí skupiny z allylesterů a -etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265220

Dátum: 13.10.1989

Autor: Deziel Robert

MPK: C07C 51/09, C07C 37/055

Značky: chránící, allylesterů, etherů, odštěpování, skupiny, způsob

Text:

...s výhodou v množství od 1,0 do 1,5 molárniho dílu na každý molární díl allylesteru či -etheru.Deallylačni reakce se s výhodou provádí V inertním rozpouštědle, jako V dichlormethanu,chloroformu, ethyletheru, benzenu, toluenu, ethylacetátu, acetonitrilu apod. Je výhodné provádět tuto reakci při teplotě od -5 °C do 30 °C po dobu pohybujicí se od 10 minut do 4 hodin.vynález ilustruji následující příklady provedení, jimiž se však rozsah vynálezu...

Prostředek k hubení švábů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265219

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kohn Gustave, Staal Gerardus, Grant David, Rudolph Robin

MPK: A01N 37/06, A01N 49/00

Značky: švábů, hubení, prostředek

Text:

...podmínkách. V závislosti na charakteru povrchů v místech výskytu švábú a v závislosti na potíraném druhu se tedy V praxi budou účelně používat aplikační dávky (s)~()-hydroprenu v rozmezí od 0,3 mg/m 2 do 40 mg/m 2, výhodně od 3 mg/m 2 do 30 mg/m 2.(S)-(-)-hydropren se obvykle aplikuje ve formě prostředku vhodného k hubení švábů. Jako příklady vhodných prostředků lze uvést aerosoly (ať už ve formě aerosolových preparátů v zásobnících nebo ve...

Způsob výroby oktadecyl-3-(3,5-di-terc.-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265218

Dátum: 13.10.1989

Autor: Orban Ivan

MPK: C07C 69/22, C07C 69/732, C07C 69/88...

Značky: výroby, způsob, oktadecyl-3-(3,5-di-terc.-butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu

Text:

...získaná z destilačního stupně s krátkou prodlevou vyžaduje již pouze provedení granulace obvyklými metodami. například na chlazeném pásu, aby se hotový konečný produkt získal v prakticky čisté, volně tekoucí, neprášivé a pro své specifické použití upravenéVýhodným postupem podle vynálezu je výroba oktadecyl-3-(3,5-di-terc.buty 1-4-hydroxy-fenyllpropionátu reesterifikací methyl-3-(3,5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionátu...

Ztužovací materiál pro obuv a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265217

Dátum: 13.10.1989

Autori: Wilding Emil, Brehmer Harald

MPK: C09J 7/04, C09J 7/02

Značky: výroby, materiál, způsob, ztužovací

Text:

...případech nestačí množství polyv kaprolaktonu k tomu, aby zpevnilo (ztužilo) impregnovaný nosič a kromě toho aby se dosáhlo slepení s materiálem svršku (vnitřní podšívkou a vrchní usní).Tím došla k zadání úlohy najít ztužovací materiál, který je oboustranně opatřen za tepla tavným lepidlem, avšak který by byl před aktivovánim tohoto tavného lepidla dobře tvarovatelný a teprve při aktivaci tavného lepidla získal své ztužovací...

Hydraulicky ovládaná třecí spojka vřetenového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265216

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hilgers Klaus, Estreicher Marian, Ronge Dietrich

MPK: B30B 15/12

Značky: ovládaná, vřetenového, hydraulický, spojka, třecí

Text:

...po předem stanovené přestavovací dráze § je vyznačena dvojitou šipkou na obr. 3.Z tohoto obr. 3 je také zřejmě, že celková přestavovací dráha § sestávâ z pracovníhozdvihu H a z montážního zdvihu H . Pracovní zdvih Ě je na výkresech zvětšen, aby byl patrný,-A -M A přičemž montážní zdvih ÉM je podstatne větší než pracovní zdvih gA a je roven nejmáně jehodesetinásobku. Montážnímu zdvihu É odpovídá v prostoru třecí spojky Q montážní prostor,...

Výměnná vložka barvicí pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265215

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stankiewicz Andrzej, Wojtanowicz Kazimierz, Nowosad Wieslaw, Borkowski Stanislav, Krzywinski Kazimierz

MPK: B41J 32/00

Značky: barvicí, vložka, pásky, výměnná

Text:

...páskou na příkladě provedení pro vložky značné délky.vložka barvicí pásky tvoří sestavu l těsně uzavřenou v ochranném obalu 3. Sestava ł se skládá z tuhého korýtka Ä, rovněž tuhé destičky 3, pružného krytu Q a barvicí pásky É. Korýtko Q otevřené hora a z jedné strany kratší má ve druhé kratší straně mezeru 1. Uvnitř korýtka 3 v poli omezeném zářezy 3 ve dně korýtka g je trvale připevněna destička A. Na destlčce 3 leží smyčky barvicí pásky É,...

Plastová vložka pro biologickou úpravu kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265214

Dátum: 13.10.1989

Autori: László Ragács, József Nádudvari

MPK: C02F 3/00, C02F 3/10

Značky: úpravu, biologickou, kapalin, plastová, vložka

Text:

...jsou jednotlivé desky vzájemně spojeny bez pomoci lepidla. Profily M mohou mit rovinné nebo zakřivené povrchové plochy.Spojovací přímky a střední přímky profilů M jsou skloněny v úhlu 5 ° ke svislici při praktickém provedení pro konstrukcí. Zebrované plochy jsou zejména opatřeny žebry protilu M nebo střídavě profilu M a V, přičemž spojovací přímky a střední přimky profilú, sestávajících z rovinných deskových úseku, jsou vodorovné.V daném...

Způsob přípravy blokového kopolymeru polyamidu-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 265213

Dátum: 13.10.1989

Autor: Gabbert Delvin

MPK: C08G 69/18

Značky: způsob, přípravy, polyamidu-6, blokového, kopolymerů

Text:

...vápníku,stroncia nebo barya odvozená od a 1 fa,omega-aminokyselín s až 6 atomy uhlíku. Tyto sloučeniny je možno znázornit obecným vzorcemY kde M znamená vápník, stroncium nebo baryum a Y představuje di- až pentamethylenový řetězec. Výhodné Skupiny Y jsou trimethylen a pentamethylen, které poskytují pyrrolidinonáty kovů nebo his(2-oxo-1-pyrrolidinyl)kovy a kaprolaktamáty kovů nebo bis-(2-oxo-1-hexahydroazepinylDkovy.Sloučeniny barya,...

Zařízení k přitlačování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265212

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jennrich Carleton Eugene, Korpi Kenneth William, Jelatis Demetrius George

MPK: C14B 1/60

Značky: usní, přitlačování, zařízení

Text:

...tvoří součást dolního vozíku gg pro pohyb ve směru oey X (obr. 3, 4, 6). konzola ll je připevněna k zadní ploše svislé desky lg. Dolní vozík lg je upevněn na dolní vodicí kolejnici lg pomocí dvojice pouzder Ag,ll. upevněných na přední ploše svislé desky lg. Horní vozík ll, dolní vozík gg a svislé vodicíkolejnice gg, gg tvoří tuhou konstrukční jednotku. Když se tedy horní vozík gg pohybuje vodorovné po horní vodicí kolejnici lg, pohybuje se i...

Způsob výroby derivátů thieno- a furo (2,3-c)-pyrrolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265211

Dátum: 13.10.1989

Autori: Depin Jean-claude, Festal Didier, Quentin Yvette, Descours Denis

MPK: C07D 491/048, A61K 31/38, C07D 417/12...

Značky: 2,3-c)-pyrrolů, thieno, výroby, způsob, derivátů

Text:

...sloučeninami. Kromě toho bylo zjištěno, že antagonizující účinek při fixování histaminu na receptory typu H 2, vykazovaný těmito sloučeninami, má originální mechamismus slahě reversibilního typu, udělujicí těmto sloučeninám pozoruhodné trvanlivý antisekreění účinek.Sloučeniny podle vynálezu odpovídají obecnému vzorci IIX 1 a X 2 znamenají atom kyslíku nebo síry, R 1 znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu 5 1 až 6 atomy uhlíkunebo...

Způsob výroby výrobků z vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265210

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brzezinski Bariusz, Pałubicki Romuald, Karda Andrzej, Bedkowski Waldemar, Glowacka Jolanta

MPK: D04H 1/14

Značky: vláken, způsob, výroby, výrobků

Text:

...komory, který se odvádí do ovzduší a je znečištěna fenolem, formelinem, popřípadě močovinou, sloučeninami síry a uhlíku a vláknitými částicemi minerální vlny.způsob podle vynálezu je dále popsán na základě příkladu provedení znázorněného na výkrese.Předcvarovaná rohož É s pruhovým rovnoběžným uspořádáním vláken se místo do polymerační komory, jak je tomu u tradičních způsobů výroby, vede mezi dva zaváděoí dopravníky, to je mezi dolní...

Obvod automatického snižování kontrastu pro režim teletextu nebo monitoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265209

Dátum: 13.10.1989

Autor: Sendelweck Gene

MPK: H04N 5/445

Značky: teletextu, snižování, režim, automatického, kontrastu, obvod, monitoru

Text:

...proudovou vodivost obrazovky lg, takže se zabrání kvetení obrazu, kdykoliv je zobrazován alfanumerický text nebo grafickáBarevný televizní přijímač znázornený na obr. 1 má anténu 3 pro příjem vysokofrekvenčních signálu VHF a UHF. spínač 3 vstupu tuneru 5 přivádí, když je na tuto funkci nastaven, jak bude níže popsáno, vysokofrekvenční signály přijímané antěnou 3 do tuneru É, který převádí vysokofrekvenční signály odpovídající...

Způsob výroby plynů obsahujících metan

Načítavanie...

Číslo patentu: 265208

Dátum: 13.10.1989

Autori: Scott James, Lacey John, Thompson Brian

MPK: C10J 3/16

Značky: výroby, metan, obsahujících, způsob, plynů

Text:

...vodorozpustnýoh sloučenin a kondenzovatelných orqanickcýh sloučenin, kterýžto způsob se vyznačuje tím, že alespoň část vodní páry potřebné pro reakci se dodá přidáním vodné kapaliny ve směsi s ostatními zplyñovacími činidly.Výhodné je touto vodnou kapalinou vodný odpad, získávaný zpracováním plynu vyráběného jako produkt. Avšak touto vodnou kapalinou mohou být i čistší formy Vody. jako například voda používaná pro chlazení nebo pro...

Televizní přístroj s postupným rozkladem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265207

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sepp Walter, Pritchard Dalton

MPK: H04N 5/04

Značky: televizní, prístroj, rozkladem, postupným

Text:

...převodník 53, 31, 32 a zobrazovací jednotku gl.Výstup V jasovém kanálu z třetího zrychlovacího bloku gg, dvojnásobně zrychlovacího,sestává ze dvou signálu, které se střídají. První signál, který bude označen jako reálný signál, je ten, z něhož byla odstraněna chrominanční složka. Druhý signál je dvoubodový lineární interpolovaný signál. Oba tyto signály reálný řádek z druhého součtového obvodu gl a interpolovaný řádek na...

Způsob oddělování arsenu z kyselých roztoků obsahujících arsen a jiné kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265206

Dátum: 13.10.1989

Autori: Guerriero Renato, Baradel Agostino, Rivola Luigi, Veronese Giuseppe

MPK: C01G 28/00

Značky: arsenu, jiné, oddělování, roztoku, kyselých, obsahujících, způsob, arsen

Text:

...pro umožnění svého podélného posuvu středním ovládacím kolénkem gł. Vykyvovâní platiny lg kolem opěrného bodu 33 ve vodicích paralelních drážkách 31 se ovládá dalšími dvěma kolénky gg, gg, spolupracujícími ee dvěma odtlačovacími zámky gg, gg.Jazýčkové jehly łg jsou na svém stvolu ll opatřany vysunovacím kolénkem 51 a zatahovaoím kolénkem gg, přičemž vysunovací kclénko gl můžu být uspořádáno v osovém směru v různých místech u různých...

Dopravní pás pro jádro pryžových a polyvinylchloridových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265205

Dátum: 13.10.1989

Autori: Romalski Witold, Moczulski Antoni, Kowalewski Stanislaw, Piotrowski Jan, Stasinski Andrej, Ostaszewski Leszek, Juszczyk Jadwiga, Redlich Grazyna, Zyska Bronislav, Szredzki Jerzy

MPK: D04B 21/14

Značky: dopravníku, jádro, dopravní, polyvinylchloridových, pryžových

Text:

...vzájemné propojení jednotlivých částí plošné textílie.Jsou známé také pásové dopravníky, jejichž jádro je Vytvořeno z provázaných tkaninových vložek typu malimo, které jsou navzájem spojený třecí pryžovou vrstvou.~Nevýhoda dopravních pásu, opatřených jednovrstvými nebo dvouvrstvými vložkami z plošné textílie, spočívá v tom, že podstatnou část jejich tlouščky zabírají ütkové a osnovní systémy a jejich ohebnost je proto malá a malá je také...

Plošný úsek laminátu tvořený podkladovou vrstvou a povlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265204

Dátum: 13.10.1989

Autori: Reinhold Karl-heinz, Hoffmann Hans, Anhäuser Dieter, Gockel Karl-heinz

MPK: B32B 7/06

Značky: tvořený, laminátu, podkladovou, úsek, plošný, povlakem, vrstvou

Text:

...plochy 1 k uchopení pro část lg povlaku. Je samozřejmě, že pilovitý tvar řezu ll může být vytvařen opaňně, takže dole začíná plochou lg k uchopení, která směřuje doprava,a nahoře končí plochou lg k uchopsni, směřující dnleva. Totéž platí i pro jiná provedení podle vynáleau. Působí-li podle obr. 3 ohýbajíci síly v místech označených křížky Ž, plochy lg a lg k uchopení se uvolni a tím umožní částečně nebo úplné stažení povlaku.Obr. 4...

Vrstvený materiál, s výhodou ve tvaru hadice, pro vykládání propustí, zejména pro opravu kanalizačních trub, a způsob výroby tohoto materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265203

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gottwald László, Schröner Walter, Thoma Wilhelm, Pisaric Karl, Wlasitsch Gyula, Bocz Károly

MPK: B32B 27/12, B32B 27/16, B32B 27/04...

Značky: způsob, tvaru, materiál, vrstvený, vykládání, výroby, výhodou, materiálů, zejména, kanalizačních, hadice, trub, propusti, opravu, tohoto

Text:

...představují s výhodou nasákavá rouna nebo i tkaniny a pleteniny z přírodních nebo syntetických vláken, které vykazují hmotnost mezi 100 až 1 000, s výhodou 150 až 500 a s obzvláštní výhodou 175 až 400 9/m 2. Výhodné jsou V podstatě nevázaná nebo slabě vázaná, vysrážená a popřípadě nesrážlivá rouna na bázi syntetických vláken, s výhodou polyesterových, polyamidových nebo polypropylenových vláken nebo jejich směsi nebo řídce utkaná tkaniva na...

Způsob provádění průzkumu podzemních vrtů a zařízení k uskutečňování tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265202

Dátum: 13.10.1989

Autori: Szabó János, Honfi Ferenc, Mozsolits Tibor

MPK: E21B 49/00

Značky: uskutečňování, způsobu, podzemních, zařízení, tohoto, provádění, vrtů, způsob, průzkumu

Text:

...se sondou elektricky a mechanicky prostřednictvím kabelu, a jehož podstata spočíva V tom, že měřicí sonda je spojene s vtahovacím prvkem,vedeným přes závěsné ústrojí na Vtahovací ústrojí, přičemž závesné ústrojí je upevněno na vnitřním konci vrtu. Podle konkretního výhodného provedení vynálezu je vtahovacím prvkem ocelové lano a vtahovacím ústrojím je naviják. Závěsné ústrojí sestává z upevñovaoího dílu,otočného dílu a připojovacího...