Archív za 1989 rok

Strana 3

Zařízení k posloupnému čištění tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266320

Dátum: 13.12.1989

Autori: Deborde Albert Henri, Grandvallet Gilles

MPK: D03D 49/00, D03J 1/02

Značky: posloupnému, stroje, čištění, tkacího, zařízení

Text:

...na tkacím stavuv těsné blízkosti míst nebo pásem čištění.vynález bude nyní příkladně popsán podle připojeného výkresu, jenž představuje schematickyjedno provedení zařízení k posloupnému čištění tkacího stavu.Celkový řídící pneumatický okruh l je umístěn mezi přívodem 3 stlačeného vzduchu a používaným okruhem, jenž může sestávat z větví Q, Q, Ä směřující například k rozdělovací rampč 6, z odsávače 1 a jiných dmychacích prostředků, jako...

Způsob stabilizace vodných roztoků chinoxalin-di-N-oxidu vůči světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266319

Dátum: 13.12.1989

Autori: Voege Herbert, Sieveking Hans

MPK: C07D 241/52, A61K 31/495

Značky: způsob, vodných, vůči, stabilizace, chinoxalin-di-n-oxidu, roztoku, světlu

Text:

...jako jsou například annato-barviva a látky ze skupiny flavonü, jakoje například v přírodě se vyskytující turin.Vzhledem k tomu, že účinná látka vzorce I se používá v rozsahu koncentrací od 25 ppmdo 500 ppm, má se při použití látek, které se používají jako prostředky k ochraně proti světlu, používat těchto látek V odpovídajícím rozsahu množství. Výhodně se účinná látka používá v podobném množství jako je množství použitého...

Způsob výroby aglomerátu z vodných uhelných kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266318

Dátum: 13.12.1989

Autori: Németh András, Kovács László, Nemes István, Kroó Erik, Geling Béla, Gál Dezsö, Szabó Ferenc, Botár László, Móger Galina, Kerekes András, Répasi Gellérrt, Keszler Ágnes, Héberger Károly, Kuslits Tibor

MPK: C10L 9/00

Značky: způsob, kalů, aglomerátu, uhelných, výroby, vodných

Text:

...způsobu podle vynálezu je znázorněn na výkrese schematickým diagramem. Uhelnýkal obsahující asi 30 E hmotnosti sušíny a asi 35 až 40 hmotnosti hlušiny, vztaženok sušině, se přečerpává z usazovaci nádrže l čerpadlem lg přes tepelný výměník 5 do míchačky §. V míchačce É se případně přidává práškové uhlí ze zásobníku g a/nebo aglomerát za zásobníku gl. Uhelný kal se aglomeruje v míchacím reaktoru É, do kterého se jednak zavádi tečnýmsměrem pára...

Kruhový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 266317

Dátum: 13.12.1989

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 37/00

Značky: stroj, tkací, kruhový

Text:

...tomu aby se člunek Ag svou setrvačností mohl dále pohybovat nezávislena pohonu tlačnou kladkou.Při tomto uspořádání kladek na čluncích a u kladkového pohonu jsou vytvořeny nejen nýbrž i optimální podmínky přejiždění osnovních niti horníoptimální podmínky odvalování,tatně vyšší rychlost obíháni člunků a větší, případněa dolní soustavy, které přes pods těžši útkové cívky gg snižují podstatné méně přetrhú osnovnich nítí.Každý člunek gg...

Způsob výroby 1-aryl-2-amino-1-ethanolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266316

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mroczek Zdzislaw, Tyrala Andrzej, Fedorynski Michal, Daniewski Wlodzimierz, Makosza Mieczyslaw

MPK: C07D 307/52, C07C 91/23, C07D 333/20...

Značky: výroby, způsob, derivátů, 1-aryl-2-amino-1-ethanolových

Text:

...innu nłnuřnnlny, krnrň nnmnif žádný zápach nebo maíí poměrně slabý zápach v případě, že R obsahuje vice než 7 aLumů uhllku.Nepřímo získané dimethylalkylsulfoniummethylsulfáty obecného vzorce 1- R 5 ĺCH 3)2 S 04 CH 3 kde R má svrchu uvedený význam, jsou nové látky, které dosud nebyly užity při syntéze s ylídy.Arylkarbonylové sloučeniny obecného vzorce III, v němž Ar, X a R 1 maji svrchu uvedený význam a které jsou výchozímí látkami při...

Způsob rovnání železniční kolejnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266315

Dátum: 13.12.1989

Autori: Faessel André, Bourdon Yves, Deroche Raymond Yves

MPK: E01B 5/02

Značky: způsob, rovnání, železniční, kolejnice

Text:

...mez průtažnosti oceli, až po hodnotu napětí odpovídající celkové plastické deformaci oceli.Toto řešení umožňuje odstranit nevýhody známých způsobů a vyloučit nutnost následného rovnání v rovnacím lisu, přičemž se současně dosahuje toho, že kolejníce jsou prostě všech zakřivení. Dále je zajištěnc pžímé a plynulé napojení mezi konci a tělesem kolejnice přiVyloučení jakýcnkoll polygonálních útvarú. současně je zaručene vyloučení všech...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266314

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rämsby Sten, Florvall Gösta, Lundström Jan, Ögren Sven

MPK: C07D 207/09

Značky: způsob, derivátů, benzamidových, výroby

Text:

...se zbytkem kyseliny benzoové.sloučeniny vyrobené způsobem podle vynálezu je možno podávat ve volné formě nebo vo formě nnlf n nntoxickými kyselinamí. Typickým přikladem těchto soli josu hydrobormidy,hydruchluridy, Loeĺáty, nlrany, nulxunáty, Holi kyunlíny uitrmnuwć, mlňčnň, jnhlnčnň nohnSloučenlny. vyrobene podle vynálezu je možno podávat perorálně, rektálně nebo injekčněve formě farmaceutických přípravků,...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266313

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lundström Jan, Florvall Gösta, Ögren Sven, Rämsby Sten

MPK: C07D 207/09

Značky: derivátů, benzamidových, výroby, způsob

Text:

...kynr-linanni. Typickým přfkladem těchto solí josu hydrobromidy,MydLUUĺLlOľĺdy, tmuňty, slrany, suliunćnty, mll kyseliny cttrćnnvć, unŕąčnó, jublgčnć .mm, Vinné.Sloučeniny, vyrobené podle vynálezu je možno podávat perorálně, rektálně nebo injekčněve formě Earmaceutických připravků, které obsahují účinnou látku bud ve volné formě,nebove formě netoxické, z farmaceutického hlediska přijatelne adiční soli s kyselinou, jakos nosičem,...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266312

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lundström Jan, Rämsby Sten, Florvall Gösta, Ögren Sven

MPK: C07D 207/09

Značky: výroby, derivátů, způsob, benzamidových

Text:

...uvedených(nt~|I|(cnn-I|ĺ. v 1 1 mm rrwu-Iuniwkývlu unňnĺ Imr-m (I) n (-), kLvrľ- un ohvyklo získaj( při ayntćzçL Tyto směsi je rovněž možno rozdělit na odpovídající enantiomery, ktoré mohou být užity jako takové. Jednotlivé formy je také možno získat reakcí odpovídajícíoh enantiomerů 2-łaminov methyll~ 1-alkyl/alkenylpyrrolidinu se zbytkem kyseliny benzoové.Sloučeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu je možno podávat ve volné formě nebo ve...

Vrtné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 266311

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kaalstad Oscar

MPK: E21B 10/12

Značky: vrtné, zařízení

Text:

...na pripojené výkresy, ve kterých značí obr. 1 axiální řez první variantou provedení, obr. 2axiálni řez stejnou varíantou provedení, avšak s jiným tvarem řezného věnce a opěrné kladky,obr. 3 axiálnĺ řez variantou provedení pro vrty s použitím výpažnic, kde je řezný věnec uložen na kloubovém rameně, obr. 4 půdorysný pohled na Spodní část zařízení z obr. 3, obr. Š axíálni řez zařízením z obr. 3 s řezným věncem sklopcným do svislé polohy a...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266310

Dátum: 13.12.1989

Autori: Rämsby Sten, Florvall Gösta, Lundström Jan, Ögren Sven

MPK: C07D 207/09

Značky: derivátů, způsob, výroby, benzamidových

Text:

...voskem a podobné, načež se výsledná směs lisuje na tablety. V případě, že jsou požadoványje možno povlékat jádro, získané svrchu uvedeným způsobem koncentrovaným umu, želatinu, mastek, kysličníkňkvnbom, nnpřfknd hramhoro potahované tablety,roztokem cukru, který může obsahovat například arabskou gtitaničitý a podobně. Tabletu je možno také potahovat lak organickém rozpouštědle nebo ve směsi organických rozpouštědel. Do povlaků je...

Pojízdná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266309

Dátum: 13.12.1989

Autori: Theurer Josef, Fölser Karl

MPK: E01B 27/10

Značky: čistička, štěrkového, pojízdná, lože

Text:

...se dále vyznačuje velmi malými nároky na prostor ve směru napříč k podélné ose stroje a také tou skutečností, že urovnávací řetězy lze při přípravě stroje na počátkua na konci pracovní jízdy prostým vykývnutím paralelogramového vedení přestavět z dopravní polohy, ve které jsou uloženy pro zajištění přípustného profilu a v dostatečně vzdálenosti nad rovinou koleje, do příslušné pracovní polohy v požadované vzdálenosti pod rovinou kolojo. Soiení...

Pojízdný kolejový hoblovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 266308

Dátum: 13.12.1989

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 31/12

Značky: hoblovací, stroj, pojízdný, kolejový

Text:

...vykývnutí na levou nebo na pravou stranu kolejnice, případně pro výškové přestavováni, spojen s otočným výkyvným jeřábem, který je pohonemposuvný v podélném směru stroje v podélných vedeních, vytvořených okraji bočních stěnsběrné jímky na třísky.vytvoření okraju bočních stěn sběrné jímky do podélných vedení otočného výkyvnéhojeřábu zajiščuje funkčné zvláště výhodné a současně na prostor nenáročné uspořádání.Další výhodné vytvoření...

Fungicidní, herbicidní nebo růst rostlin regulující prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266307

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ten Haken Pieter, Webb Shirley Beatrice

MPK: A01N 43/48

Značky: fungicidní, herbicidní, prostředek, růst, rostlin, regulující

Text:

...vyskytuje jako plevel, je praktickyjako je cukrová řepa,nemožno vyhublt obvyklým herbicidním ošetřením.Použití některých komerčních prostředků, regulujících růst rostlin, má za následek vznik rostlin, které jsou velmi náchylné k napadení houbami. Tudíž použití sloučeniny, mající účinnost jednak jako regulátor růstu rostlin, jednak )ako fungíüzd, jakožto růstovéhoPři nlikuví pvnnlľvdku pndln vynÄlnn, nhnnhnjfnfhn nlnuřunínn nhnnnňhn wznyw 1...

Způsob dělení hlušiny a uhelných produktů s obsahem hlušiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266306

Dátum: 13.12.1989

Autori: Solymos András, Kulcsár Gyula

MPK: B03B 5/30

Značky: produktů, způsob, hlušiny, dělení, uhelných, obsahem

Text:

...obsah zntňžkávnvího mntorjálu oddčlovnt samostatnými technologickými posLupy, ani nkladnvntnebo v případě potřeby v náležitćm množství přivádět do systému. Stačí, když s pŕípľuvnvüngus Innožstvíxl Lrudfiěníu, nebo jo k dispozici V žůdané rakci při popřílxndč ml řuhnňun |ur-rlunni~kzxzpracování. Množství zatčžkávacího materiálu potřebné k dodržonĺ žádnnó hustoty zůstáváV důsledku vracení suspenze uvnitř systému stálé. Obsah zatěžkávacího...

Zkušební prostředek pro určování iontové síly nebo měrné hmotnosti vodného zkoušeného vzorku a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266305

Dátum: 13.12.1989

Autori: White-stevens Rodric, White William, Falb Richard, Wang Yung-chyung, Stiso Sisto

MPK: G01N 33/52

Značky: iontově, prostředek, určování, zkoušeného, způsob, vodného, měrné, hmotnosti, zkušební, výroby, síly, vzorků

Text:

...polyelektrolyt. aoJako polyelektrolyt obsahuje prostředek podle vynálezu s yýhodou kyselipu polyakrylovou, wkyselinu polymaleinovou. kopolymer kyseliny maleinové a vinylmethyletheru, kyselinu polymethakrylovou, kopolymer styrenu a kyseliny maleinové, polyĺvinylamin) nebo poly(4-viny 1 pyridin). Stupeň neutralizace polymerniho polyelektrolytu činí s výhodou 75 až 95 . Indikátorem vv výhodnćm prostřoüku podle vynálezu může být indikátor pH....

Způsob výroby křemíkové oceli s orientovanou strukturou zrn

Načítavanie...

Číslo patentu: 266304

Dátum: 13.12.1989

Autori: Littmann Martin Frederick, Obman Allan Richard

MPK: C21D 8/12

Značky: oceli, křemíkové, výroby, strukturou, způsob, orientovanou

Text:

...5 hmotnosti a kyslíku na obsah v rozmezí od stopového množství do 0,005 hmotnosti, dále se tavenira podrobená rafinačnímu procesu odlévá do plosek o tlouštce v rozmezí od 125 do 225 milimelrů, následuje rozřezáni ztuhlétaveniny na plosky vhodné délky, potom se plosky opětně zahíejí na teplotu v rozmezí od 1 300 OC do 1 400 °c, opětně zahřáté plosky se válcují za tepla na tlouščku pásu, pásyválcovnné za tepla se ochladí, válcují se za studena...

Číslicový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 266303

Dátum: 13.12.1989

Autori: Brantingham George, Wiggins Richard

MPK: H03H 11/00

Značky: číslicový, filtr

Text:

...pro reproduktor lg.Budicí signál Q se obecně odvozuje z jednoho ze dvou zdrojů, zdroje 15 hlasnéhoIlgn/Ilu I zdnnju- IQ nc-hlnnrxôhn zxlgnĺulu. ktorý z obou zdrojů Io uplatní, určuje člrliaový přepánač ll. Zdroj 3 hlasného signálu se použije ke genercvání zvuku, při kterých během řeči kmitají lidské hlasivky nebo hlasové vazy, jako je zvuk E ve slevě Eva. Rychlost,jakou se hlasové vazy zavírají a otvírají, určuje výšku generovaného zvuku....

Katalyzátor pro krakování, hydrokratování a isomeraci uhlovodíků a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266302

Dátum: 13.12.1989

Autor: Klotz Marvin

MPK: B01J 21/00

Značky: hydrokratování, výroby, isomeraci, katalyzátor, způsob, krakování, uhlovodíku

Text:

...so vyznačuje tím, že je tvořen krysLnljckým borokřemičitanem O gložgnĺvyjádřnnům molárním poměrnm oxidůM rnamená nejménč jeden kation 0 mocenstvi n ze skupiny zahrnujici tetraalkylamoniovýkovu nebo vzájemné směsi těchto kationů,Y má hodnotu 4 až 500 a Z má hodnotu 0 až 160.Tento borokřemičitan se vyznačuje interplanárnimi vzdálenostmi a přiřazenými intenzita mi, jak jsou uvedeny V dále uvedené tabulce I.Při výhcdném provedení má Y hodnotu v...

Způsob chlazení formy cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266301

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jones Stanley Peter, Foster Thomas Vincent

MPK: C03B 9/38

Značky: stroje, cyklický, sklárského, chlazení, formovacího, pracujícího, formy, způsob

Text:

...proti sobě podél podélné my sekce cyklicky pracujícího sklářského formovacího stroje typu s jednotlivými sekcemí. Na obr. 1 je znázorněna pouze jednaforma lg. První provedení soustavy forem je připevněno na rámu gg stroje a je zásobováno chladícím vzduchem procházejícim dvěma dutými rameny 15 rámu lg, která jsou uspořádánaAdupLorová dnskn lg uputĺnná uložením LZ je noznázornčnýml pílpovňovnuíml prvky zasahujícími do uložení ll připevnčna...

Sposob čistenia tuhých práškových, anorganických plnív

Načítavanie...

Číslo patentu: 266300

Dátum: 13.12.1989

Autori: Smelík Andrej, Füzy Štefan

MPK: C01F 11/18

Značky: spôsob, anorganických, plniv, tuhých, čistenia, práškových

Text:

...dvomi dielmi vodného roztoku hydroxidu amônneho s koncentráciou prevyšujúcou 3,5 hmot. ą 10,0 hmot. NH 40 H. Po 12 až 48 hodinách selektívneho vylúhovania prechodových prvkov vopri teplote 15 až 30 °C, výhodne pri 20 °C sa po filtrácii získa tuhý podiel, ktorý sana druhý krát rozmieša s prepieracou odalkalizujúcou vodou v hmotnostncm pomere 13 a potom sa sfiltruje. Tuhé, práškové plnivo po selektívnom vylúhovani prechodovýoh prvkova po jeho...

Zariadenie na meranie sacieho tlaku pody

Načítavanie...

Číslo patentu: 266299

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šútor Július, Hinca Jozef, Valášek Jozef

MPK: G01N 7/10

Značky: meranie, zariadenie, sacieho, tlaku

Text:

...odstraňuje zariadenie na meranie sacieho tlaku pôdy, podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že tenziometrická nádobka s keramickým filtrom je spojená s vertikálnou kapílárou, fixovanou vodiacou tyčou, pričom dolný koniec vertikálnej kapiláry je ponorený do zásobníka kvapaliny a bežec na potenciometri je motorčekom spriahnutývynález zariadenia na meranie sacieho tlaku pôdy predstavuje jednoduchý meraoí systém,nevyžaduje kvalifikovanú...

Sposob hydrofobizácie SiO2 povrchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266298

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čeppan Michal, Kovalčík Martin, Lodes Antonín, Veselý Michal, Blecha Jozef, Lapčík Ľubomír, Brezová Vlasta, Mikula Milan, Škyrta Ján, Zelenay Emil, Flassik Robert

MPK: G03F 7/16

Značky: hydrofóbizácie, povrchov, spôsob

Text:

...škoricový aldehyd) a nasorbovaný povrch sa vystaví po dobu 3 až 15 sekúnd účinku nizkoteplotnej plazmy o výkone 10 až 30 W budenej vo vzduchu alebo kyslĺku (výhodne pri nizkom tlaku) vysokofrekvenčným, striedavým alebo jednosmerným generátorom plazmy. K vytvoreniu chemicky aktívnych systémovmolekúl aromatického aldehydu s excitovanými časticami plazmy, elektrónmi a fotônmi cestou rudikálových reakcií. Takýto aktívny systém je schopný...

Sposob prípravy chromolytického subtrátu na stanovenie lichenázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266297

Dátum: 13.12.1989

Autori: Karaczonyi Štefan, Kuniak Ľudovít

MPK: C08B 37/00

Značky: přípravy, chromolytického, subtrátu, lichenázy, stanovenie, spôsob

Text:

...v 20-násobnom množstve vodného roztoku hydroxidu sodného o koncentrácii1,5 až 2,5 hmot. a vyfarbi pri teplote 15 až 25 °C po dobu 1 hodiny aplikovaním farbiva Remazol Brillant Blue R (dvojsodná sol kyseliny 8-amino-5- P-(sulfoetylsulfonyl)anílino 6-antrachinonsulfonovej) v množstve 6 až ą hmot. na hmotnost lichenanu, v druhom stupni produkt vyráža postupným pridávaním do rovnakého objemu koncentrovaného etanolu stechiometrickým...

Radiaci mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 266296

Dátum: 13.12.1989

Autori: Vnuk Jozef, Zaťko Ján

MPK: F16H 5/04

Značky: mechanizmus, radiaci

Text:

...je upevnený segment, v ktorom je vytvorená obojstranná vačka, do ktorej zapadá výčnelok vytvorený na radiacej vidlici, ktorá je posuvne uložená na tyčke, spolu s druhou pevne uloženou radiacou vidlicou. Tyčka je axiálne prestavitelné a na jednom konci je opatrená nábojom, do ktorého valcovej drážky je vsunutýkoniec kratšieho ramena radiacej páky, výkyvne uloženej prostredníctvom čapu v zàrezeVýhody radiaceho mechanizmu podľa vynálezu...

Obuvnícke kopyto

Načítavanie...

Číslo patentu: 266295

Dátum: 13.12.1989

Autori: Duba Tibor, Prídavka Ladislav, Nyiriová Eva, Farbiak Emil, Svorad Lubomír

MPK: A43D 3/00

Značky: obuvnícke, kopyto

Text:

...drážka. Zadná platnička je po oboch stranách roz šírená o výstupky, ktoré sú na spodnej hrane dovnútra zošikmeně.Vyšší účinok vynálezu spočíva v tom, že zvršok sa veľmi dobre upevni a ustredi V správnej polomą Nepresnostivznikajúce v dôsledku nekonštantnej hrúbky vrchového materiálu eú eliminované vytvorením drážky, v ktorej sa po pritlačení čeľusti formy vytvorí prisavný efekt. Výhodou takejto konštrukcie kopyta je presné jeho...

Upínacie zariadenie rotujúcich obrovkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266294

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kollárik Dušan, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23Q 11/10

Značky: obrovkov, upínacie, zariadenie, rotujúcich

Text:

...lgl je prepojený s mazničkou lll umiestnenou v základnom telese llg plniacim kanálom ll prechádzajúcim základným telesomllg i ozubeným kameňom 121 b. Z akumulátora 131 je mazivo 200 vedené rozvodnými kanálmi 133ku klzným plochám 124 prvkov 12 l kinematického mechanizmu 120, v tomto prípade ku klzným plochám 131 ozubeného kameňa 1213 a klzným plochám 133 zubu 122 šmýkadla 121 a, ktorý jevedený v šikmcj drážke lg ozubenőho kameňa l 21 b,...

Hybridná kolaj pre kolajové vozidlá dvojakého rozchodu kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: 266293

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lechan Vladimír, Kollár Igor, Máriássy Gustáv Tech, Kišš Pavol

MPK: E01B 9/66, E01B 5/18

Značky: rozchodu, kolaj, koľajové, hybridná, dvojakého, vozidla, kolies

Text:

...svojim maximálnym plošným rozmerom na opernej ploche rebrovej koľajovej podkladnice a skrutka, spojujúca pridržnicu s nosnou koľajnicou je uložená v otvoroch vonkajšej koľajovej spojky, zvíslice nosnej koľaje, vnútornej koľajovej spojky, rozpernej trubky a dlhšieho ramena pridržnice.Vâaka horizontálnej tuhosti prídržnice, ktorú zaručuje, ktorú vlastne zabezpečuje jej kratšie, horizontálne orientované rameno, ani po mnohoročnej prevádzke...

Zdvíhacie zariadenie pojazdného zametacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 266292

Dátum: 13.12.1989

Autori: Marek Václav, Dzadík Peter

MPK: E01H 1/02

Značky: zametacieho, zariadenie, pojazdného, stroja, zdvíhacie

Text:

...pomocných kolies, výkyvne uložených na čepe výkyvnej vidlice, ovládané zdvihovým hydraulickým válcom.zametaci pojazdný stroj a jeho zdvíhacie zariadenie podľa vynálezu je vyobrazené v priklade prevedenia na zjednodušených výkresoch, kde obr. 1 je bokorysný pohľad na prekonávanie prekážky pomocou zdvíhacieho zariadenia a obr. 2 je bočný pohľad na zdvíhacie zariade nie a obr. 3 je zadný pohľad na zdvíhacie zariadenie.Pojazdný zametaci stroj l...

Sposob prípravy 3-metyl-1-(5-oxohexyl)-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266291

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mahrla Zdeno, Repáš Milan Člen Korešpondent Sav A Čsav, Tegza Marian, Szemes Fridrich, Hesek Dušan, Frimm Richard, Turčáni Peter, Rybár Alfonz

MPK: C07D 473/06

Značky: 3-metyl-1-(5-oxohexyl)-7-n-propyl-3,7-dihydro-1, h-purín-2,6-dionu, spôsob, přípravy

Text:

...prevedie další podiel sodnej alebo draselnej soli 3-metyl-7-n-propyl-3,7-dihydro-1 H-purín-2,6-dionu na tetraalkylamöniovú soľ vzorca II a proces sa kontinuitne opakuje aždo praktickycúplného zreagovania tetraalkylamóniovej soli vzorca II. Ako soli tetraalkylamónia možno použiť napr. tetrametylamöniumhalogenidy, tetraetylamóniumhalogenidy, tetrabutylamóniumhaloqenídy, trímetylbenzylamóniumhaloqenidy,...

Ovládací machanizmus uzávierky diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266290

Dátum: 13.12.1989

Autori: Matejka Jozef, Šufliarsky Igor

MPK: F16H 1/445

Značky: uzávierky, diferenciálu, machanizmus, ovládací

Text:

...Hodnota excentricity určuje pracovný zdvih zasúvanej časti uzávierky. Obvodová drážka spolu s dorazom vymedzuje krajné polohy otáčania čapu a zároveňpoisťuje čap proti vysunutiu z telesa agregátu.Riešenie podľa vynálezu zjednoduší konštrukciu zmenšením počtu súčiastok a jednoduchosŕou ich výroby. Umožní konštrukčné zabudovanie uzávierok díferenoiálu do strojov už vopred vyrábaných bez uzávierky. Stačí len, aby sa v telese nápravy na...

Sposob prípravy chromolytického substrátu k stanoveniu aktivity enzýmu endo-1,4-beta-xylanázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266289

Dátum: 13.12.1989

Autori: Bejdová Mária, Zelenayová Eva, Zemek Jiří

MPK: G01N 33/50, C12Q 1/04

Značky: substrátů, endo-1,4-beta-xylanázy, přípravy, stanoveniu, chromolytického, aktivity, spôsob, enzymů

Text:

...král oukuvnnv I U 00 q Iuxluku nhlíňllunu uudnňhn (I,5 mul.I) pri Lclotu 100 C, čímsa odstránili farebné pigmentové látky a pektínové zložky, na čo sa čalšía extrakcia uskutočnil Jlu/Il zqunluwvvunur- umln-Iunnu l I(I|I n Inyuluvnvlulnx unlnňln- (l mnl.lr 1 b pnl lvplnlu 10 V, zĺnkn~ nć extrakty sa spojili, ucutralizovali zriedcnou kyselinou chlórovodíkovou (0,5 mo 1.ll)a beta-arabinnxyian sa vyzrážal 2,5 1 ctanolu (96 1) a dalej...

Zariadenie na predohrievanie vsádzky anorganických látok v stacionárnej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 266288

Dátum: 13.12.1989

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 1/00

Značky: atmosfére, zariadenie, anorganických, predohrievanie, stacionárnej, vsádzky, látok

Text:

...lv|llil ímvlrnrnnxilnn Inn-IJ I,n|,~|n|r vln lrwwiun izrvlrvvmun ,,.,),v Ir,.,|h, i.3Pre cpšiu účinnosť zariadenia môžu byť elektrická vyhrievacie telesá umiestnené aj medzi hornou a dolnou vetvou dopravníka alebo priamo v lamelách dopravníka alebo navnútorných stenách násypky predohriatej vsádzky.Výhody zariadenia na predohríevanie vsádzky anorganických látok V stacionárnej atmosfére spočívajú najmä v obmedzení prašnosti zariadenia na...

Káblový olej pre vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266287

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mataš Ján, Maťaš Michal

MPK: C10M 157/00, C10N 40/16

Značky: káblový, napätie, vysoké

Text:

...Pre prípravu káblověho oleja pre vysoké napätie sa hodí bezpopolný antio×idanL alebo zmvs hnzpnpnjných untinxidantov, aby na nenarušili jeho oloktroizolačnćde o antioxidantl tenoluvćho a amínovćho typu ako je 2,0-ditercbutyl-4-moLylfonol,2- a 3-tercbuty 1 ~ 4-metoxy-fenol, 2,4-dímetyl~ 6-terc-butylfenol, dífenylamĺn, feny 1-2-nafty 1 amin, difenyl-p-fcnylćndiamín, p~izopropy 1 diíenyamín, N-tetrametyldiamíno-diEenylmetán,4-hydroxydifenylamín,...

Zariadenie pre cyklický posun plochých technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266286

Dátum: 13.12.1989

Autori: Benák Rudolf, Radič Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: paliet, zariadenie, technologických, cyklický, plochých, posun

Text:

...o zdvih pri manipulácií predmetmi (obyčajne tabliet) nazariadenie pre cyklícký posun plochých technologických paliet je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. I je nakreslený celkový pohľad na zariadenie v náryse vo výchcdiskovom postavení pred záberom, na obr. 3 je nakreslené zariadenie v náryse v čias točnom reze a na obr. 3 je nakreslený pôdorys zariadenia.zariadenie pre cyklický posun plochých technologických...

Výtlačná hlava na výrobu granulátu zo syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266285

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/06

Značky: hlava, granulátu, polymérov, výtlačná, výrobu, syntetických

Text:

...obr. 1 a 2 na výrobu granulátu podľa vynálezu pozostáva 2 vyhrievanejnádoby gg, v dolnej časti ktorej je uložený hubicový komplet gg s hubicovou platňou gl.Na obr. 1 je privodné produkčné potrubie l rozvetvené ku dvom vymenitelným filtrom 35, gp uloženými v otočných kohutových telesách, ga, gb. vymeniteľné filtre ga, gp sú utesnené uzávermi ggg, § 99 s prítlačnými skrutkami gl. Kohútové telesá Ag, Ab, sú otočne uloženév trubkovom dielci gg,...

Alkylestery kyseliny 4-/(2,3-epoxy)-propoxy/fenylkarbamovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266284

Dátum: 13.12.1989

Autori: Beneš Luděk, Csöllei Jozef, Borovanský Alois

MPK: C07C 125/063

Značky: kyseliny, alkylestery, spôsob, přípravy

Text:

...vzorca IIv ktorom R má už uvedený význam s 3-chlór-1,2 ~epoxypropánom v prostredí roztoku hydroxidu alkalického kovu. zistila sa, že je výhodné, ak sa reakcia uskutočňuje v prostredí roztokuhydroxidu draselného pri teplote miestnosti po dobu 6 h.Alkylestery kyseliny 4 ~hydroxyfenylkarbamovej je možné pripraviť jednoduchým postupom uvedeným V literatúre çhabrier P. a spol. Bull. soc. Chim. Fr. 1 353, (1955)J.Nasledujúce príklady...

Sklopný držiak segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266283

Dátum: 13.12.1989

Autori: Šmida Ladislav, Kolář Josef, Ondovčin Kamil

MPK: E21D 13/04

Značky: segmentov, sklopný, držiak

Text:

...rozmery a pracovnú polohu, ktorá umožňuje zabudovanie segmentu výstužeaj keč je závesná drážka uchytená ľubovoľne nízko, pretože dlžka tyčí je voliteľná. Zaradením dvoch zvislých čapov sa dosiahne, že oblúk, ktorý sa stýka so sklopným držiakom segmentov v dvoch bodoch je vždy približne V kolmej polohe na pozdlžnu os nosiča segmentov.Príklad vyhotovenia sklopného držiaka segmentov je na priloženom výkrese. Na obr. 1 je sklopný držiak...

Spôsob rádioimunochemického stanovenia antigénov s rôznou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266282

Dátum: 13.12.1989

Autori: Macháň, Galoci Ján

MPK: G01N 33/48

Značky: strukturou, antigénov, rôznou, stanovenia, spôsob, radioimunochemického

Text:

...gamaglobulĺn, normálne králičie sérum alebo polyetylénglykol, čo umožňuje zredukovať počet pipetovacích krokov. Na oddelenie voľnej a viazanejfrakcie postačuje krátka centrifugácia v nechladene 7 centrifuge.ULauuv~nin untiqünnv H xüznun ñłruktúrou spôsobom podľa vynálezu vaaka svojej univerzálnnsti V knnvvnnm Hůslvdku výrazne šetrí pracovné kapacity. znižuje technickú a materiálovú ndloŕnnxľ npLiwnlizuvjv łwk sryarnůnůho aystůmn, ako...

Činidlo pre fotometrické stanovenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266281

Dátum: 13.12.1989

Autori: Novák Marko, Hlatký Juraj

MPK: G01N 21/00

Značky: hydrazinu, fotometrické, stanovenie, činidlo

Text:

...pre fotometrícké stanovenie hydrazínu podľa vynálezu, ktoré pozostáva z 1,5 gramu p-dimetylaminobenzaldehydu, 90 až 120 gramov dihydrátu kyseliny šľavclove rozpustených a doplnených do jedného litra demineralizovanou vodou.PoužiLie kyseliny šťavelovej v činidle umožňuje vylepšenie termickej stability merania farebného produktu. Ďalšou výhodou činídla je možnosť použitia o rád nižších koncentrácii p-dimetylamínobenzaldehydu, ako v...