Archív za 1989 rok

Strana 29

Rychlospojka pro připojování a odpojování měřicích nebo kontrolních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265281

Dátum: 13.10.1989

Autori: Leiter Augustin, Holubová Ivana, Vlach Igor

MPK: F16L 37/28

Značky: kontrolních, připojování, měřicích, rýchlospojka, zařízení, odpojování

Text:

...vnitřním kuželem 60 °, resp. 24 ° pro připojení hadice, může být chráněna krytkou.Výhoda řešení spočíva především v jednoduchém provedení rychloepojky, kdy těleso je zhotoveno z jednoho kusu, kuželka je bez těenicích kroužků jako zdroje možných netěsností, tím je zařízení výrobné málo náročné a pořizovací náklady jsou nízká. Další výhoda apočívá v jednoduchém přímém připojení a odpojení měřicího nebo kontrolního zařízení do obvodu...

Zařízení pro opracování vývrtů stojanů víceválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265280

Dátum: 13.10.1989

Autori: Nový Josef, Kopp Jan

MPK: B21B 31/00, B21B 28/00

Značky: stojanu, opracování, vývrtů, válcovacích, zařízení, víceválcových, stolic

Text:

...k suportu. Obr.4 je nárysný pohled v podélném svislém řezu brousícím vřeteníkem a obr.5 je bokorysný pohled V příčném svíslém řezu A-A, proloženém stavěcím šnekem brousícího vřeteníku.Zařízení podle vynálezu sestává z přemístitelného lože L,na kterém je suvně uložen suport 3, ke kterému jsou upevněna a přesně ustavena pomocí čepu § a dosedacích ploch 2 nosné ložiska 1. V půlkruhových vybráních L 2 nosných ložísek 1 jsou upínacímí víky li...

Epoxidová pryskyřice na bázi dianu s upravenou dobou zpracovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265279

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jarolímek Přemysl, Rada Antonín, Jahnel Richard, Hanzlík Miroslav, Šnirch Josef, Wiesner Ivo, Bruthans Václav

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidová, dobou, pryskyřice, dianu, bázi, zpracovatelností, upravenou

Text:

...äednak ve stadiu mísení a vypouštění taveniny pryskyřioe, jednak z roztavené licí směsi epoxidové pryskyřice s anhydridem polykarbozylové kyseliny. Důsledkem je pak značné kolísáni doby zpracovatelnosti, které nelze známymi způsoby potlačit nebo regulovat.Na základě rozsáhlýoh experimentálních prací Jsme nalezli řešení uvedeného technického problému podle vynálezu spočivajicí v tom, že epoxidová pryskyřice na bázi dianu s uprava-. 1...

Způsob detekce deformací ovlivněné povrchové vrstvy austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265278

Dátum: 13.10.1989

Autor: Jandoš František

MPK: G01N 19/08

Značky: austenitických, povrchové, deformací, způsob, ovlivněné, vrstvy, detekce, oceli

Text:

...povrchových vrstev plastickou deformací za studena, jsou nejprve vyžŕhány v rozmezí teplot 500 °C až 1350 °C, přičemž teplota žíhání je volena tak, aby bylo možno volit střední časy žíhání, obvykle jednu až dvě hodiny. Doba žihání,potřebné pro průběh rekrystalizace,je nepřímořměrná žíhací teplotě. Během tohoto žíhání dojde v povr4 265278 chově deformovené zőně k rekryetelizaci e při ní vzniknou nová,rekryetalizovaná zrna, která mají při...

Elektronicky řízené oplachové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265277

Dátum: 13.10.1989

Autori: Peteráč Emil, Šťastný Miloslav, Zehle Ivan, Karlík Milan, Volf Radko, Kosar Petr, Samek Zdeněk

MPK: C23G 5/04

Značky: řízené, oplachové, elektronický, zařízení

Text:

...zesilovače A ovládají první elektromagnetické relé lg a druhé elektromagnetické relé ll. Proud do cívek prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll může být také spínán z vhodného zdroje pomocí spinačů §, 2 manuálně ovládaného prvního ostřiku a druhého ostřiku. Spínací kontakty prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll mohou sepnout prouddo prvního elektromaöne tíckého...

Pracovní buben pračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265276

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kunzl Vilém

MPK: D06F 37/08

Značky: pračky, buben, pracovní

Text:

...rediálnícnv desek je tvořen první rediální deskou 1 a druhou radiální .deskou g, ldzeré Jsom kloubově spojeny. Druhý pár rediálních desek ,je tvořen třetí radi ální doskou 1 a čtvrtou radiální deekou, 4, které jsou kloubově spojeny. Mezi .těmito dvěna páry rediálních deset. mezi druhom radiální doskou. z e třetí radiální deskou 3, ,je kloubově uepořádána rozpěrná deska 5.Šíře radiálních deeek ,je shodná. se šíří pracovního bub 265 276m. g...

Pec s pohyblivou nístějí a podpecním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265275

Dátum: 13.10.1989

Autor: Špunda Petr

MPK: F27B 9/00

Značky: pohyblivou, nístěji, prostorem, podpecním

Text:

...1 e vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že otvor pro cdteh spalín z pracovního prostoru a otvor pro odtah vzduchu z pcdpecního prostoru jsou nepojeny ne společný odteh.Výhody tekovéhoto uspořádání spočívají zejména V docílení dobrých tahových a tlakových poměrů v peci s rovnoměrným teplotním polem v příčném řezu e možnosti použití jemného zásypu s vyšším eerodynamickým odporem pro pískové žlaby vytvářející mezi pracovním a...

Vidlice, zvláště pro jízdní kola a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265274

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krump Jiří, Wallenfels Pavel, Novotný Karel, Aubrecht Jaroslav, Kovář Josef

MPK: B62K 21/02, B62K 19/06

Značky: jízdní, výroby, způsob, zvláště, vidlice, její

Text:

...v nárysu polotovar vidlice před vylisováním patice, obr. 6 znázorňuje ze spodu pohled na alternativní provedení vidlice.Trubkové rameno g vidlice je na svém spodním konci zakončeno paticí l. Stěna trubkového ramene g je na jedné stra 265 274ně zahnuta tak, že její spodní konec leží zhruba V myšleném prodloužení stěny trubkového ramene g na protilehlé straně. Patice l tvoří jeden celek s trubkovým ramenem g,takže stena tr ového ramene g...

Dvoustupňový odlučovač kapalných a pevných částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265273

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: odlučovač, pevných, částic, dvoustupňový, plynů, kapalných

Text:

...uspořádání tím, že kapalina zachycená na vnitřní straně horního dílu odlučovacího prvku stéká s kapatinou odtoučenou ve filtrační vrstvě spodního dilu vnitřním prostorem spodního dilu přímo do sběrného prostoru.Na výkrese je schematicky znázorněn v nárysu příklad provedení odlučovače podle vynátezuaV nádobě 1 odlučovače je ve spodní části vestavěna spodní trubkovnice 5 oddělující vstupní prostor 3 od sběrného prostoru 2. V...

Odlučovač s filtračními prvky pro odlučování kapalných a tuhých částic z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265272

Dátum: 13.10.1989

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/24

Značky: tuhých, odlučovač, prvky, kapalných, plynů, odlučování, částic, filtračními

Text:

...stejný tlak, takže pro převod nečistot odloučených druhým odlučovacím stupněm nemusi být použito sífonu, dále že proud plynu v děrované trubce filtrač~ ního prvku stoupá vzhůru, přičemž odloučené nečistoty stékají po stěně děrované trubky filtračního prvku dolů, a tak již vyčístěný plyn přichází do minimàlního styku s odloučenými nečjstotami. Další výhoda spočívá v tom, že všechny filtrační prvky jsou stabilizovány ve svislé poloze najednou...

Odlučovač pevných a kapalných nečistot z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265271

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šebor Václav, Javůrek Vladimír

MPK: B01D 46/00

Značky: pevných, kapalných, plynů, odlučovač, nečistot

Text:

...takže nezaplavují spodní částí vrstev aglomeračních fíltračních prvkůa nezmenšují tak jejích účínnou plochu.Na výkresech jsou schematícky znázorněny příklady provedení odlůčovače pevných a kapalných nečístot z plynu podle vynálezu, na obr.1 s přepouštěním ve vnitřním prostoru odlučovače a na obr 2 s přepouštěním mímo nádobu odlučovače.da obr.1 je v nádobě 1 odlučovače, v aglomeračním pros toru 3 opatřeném ímpakční deskou § a vytvořeném v...

Odprašovací komora pro čistění výdušných větrů od prachu vznikajícího při důlní činnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265270

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hemer Miroslav, Dudák Vladimír, Handlíř Jaroslav, Hinterholzinger Otto, Verner Jindřich, Smetana Josef

MPK: E21F 5/00

Značky: prachu, vznikajícího, čištění, důlní, výdušných, komora, činnosti, odprašovací, větru

Text:

...jednou vrstvou kertáčovych filtračních prvků. Řez rámovym kertáčovým filtrem 3 dvojitou vrstvou kartáčových filtračních prvků je zobrazen na obr. 7, kdežto na obr. 8 je zobrazen řez tkaninovým filtrem. Na obr. 9 je pohled na kartáčový filtrační prvek, jehož příčný řez je uveden na obr. 10. Na obr. 11 je uveden podélný řez filtračním tunelen, ve kterém jsou instalovány jak rámové kartáčové filtry, tak i rámové tkeninové filtry. Obr. 12...

Diskový třídič zrnitých hmot s proměnlivým dělicím řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265269

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: B07B 1/06

Značky: proměnlivým, řezem, diskový, třídič, zrnitých, dělicím

Text:

...uhlopříčky čtvercov vého otvoru. Vyhodou vynálezu je možnost plynulé změny rozměru otvorů mezi disky a tim í změny dělłciho řezu bez omezení provozuzařízení. Vynález může byt proveden také tak, že povrchy disků su» dych řad jsou zdrsněné výstupky.Vyhodou tohoto řešení je, že třídění materiálu probíhá intenzivněji., Výhodou tohoto řešení je, že přináší ještě větší intenzifikeci třídícího efektu, zejména v případech, kdy uhlí má vyššíobsah...

Otěruvzdorná hmota pro vnitřní obložení potrubí, zásobníků a jiných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265268

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pavlů Jaroslav, Hampl Josef, Kořínek Jiří, Večeřa Břetislav

MPK: C04B 35/68

Značky: vnitřní, oteruvzdorná, obložení, zásobníku, potrubí, zařízení, hmota, jiných

Text:

...hmot.Výstelka z hmoty podle vynálezu má nižší měrnou hmotnostoproti keramíckému korundovému materiálu, její příprava je jednoduchá,.má větší provozní trvanlívost, je homogenní a nevykazuje ani po delším použití V provozu trhlinky. Tyto lepší vlastnosti hmoty usnadňují manipulaci, snižují energetickou náročnost výroby a svou větší provozní trvanlivosti snižují náklady na provoz dopravních ptrubí, zásobníku i jiných zařízení.-Příkled 1 . V...

Laboratorní nástavec pro kontinuální destilaci a dělení dvojfázových systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265267

Dátum: 13.10.1989

Autori: Havránek Petr, Mindl Jaromír, Jiroutek Jindřich

MPK: B01D 12/00

Značky: dělení, laboratorní, destilaci, nástavec, systému, kontinuální, dvojfázových

Text:

...lze také uskutečnit azeotropní deetilaci vody lehkými orgeniclqími kapalinami, to je tedy čtvrtá funkce. Pátou funkci dodává nástavci delší doplněk a je jí extrakce pevných látek libovolným těkavým org. rozpouštědlem. Třetí doplněk určuje funkci nástavce podle tohoto vynálezu jako extraktoru lehkými kapelinemi a konečně tentýž doplněk současně umožňuje realizovet eedmou funkci,tedy kohobační destílací parou látek lehčích než voda....

Nástavec pro rychlou filtraci a vyprazdňování filtračního koláče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265266

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mindl Jaromír, Havránek Petr

MPK: B01D 29/04

Značky: filtračního, koláče, vyprazdňování, filtrací, nástavec, rychlou

Text:

...v horní části je svislé skleněné filtrační trubice opatřena spojovacím členem pro zasunutí nálevky, zahnuté trubice nebo pomocné nálevky pro makrofiltraci či doplňující nálevky, pro mikrofiltraci.Výhoda nástevce podle vynálezu je v tom, že funkci nástavce lze podle potřeby měnit buč pro filtreci jemných nebo hrubých sraženin vyměněním skleněné frity nebo pro množství větší či menší než cca 5 až lO g filtrované pevné hmoty nahražením malé frity...

Zařízení pro elektromagnetické polohování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265265

Dátum: 13.10.1989

Autori: Braný Jaroslav, Trnka Rudolf

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: polohování, zařízení, elektromagnetické

Text:

...g, vzduchové mezera mezi druhým pevným permanentnim magnetem g a permanentním magnetem § kotvy, permanentní magnet § kotvy, vzduchové mezera mezi permanentním magnetem § kotvy a prvním pevným permanentním magnetem g a první pevný permanentní magnet 3 představují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromagnetu protéká elektrický proud, působí vyvolaný...

Způsob přípravy alkoxyfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265264

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kunčický Jiří, Šitinová Jana

MPK: C07C 43/23

Značky: alkoxyfenolů, přípravy, způsob

Text:

...dostatečně rychle, jak je to nezbytná pro průmyslové účely.Alkoxylfenoly Jsou důležité meziprodukty pro syntézu řady farmaceutických přípravků, vonných látek a barviv.Způsobpoób vynálezu je bliže popeán následujícími příkladyoDo autoklávu o objemu 0,3 l vybaveného elektromagnetickým míchedlem a armaturamí nezbytnými pro práci ze tlaku bylo předloženo 5 g jemné rozdrcené kyseliny wolframové a 20 g pyrokatechinu a autokláv byl uzavřen. Po...

Zařízení pro odtěžování rubaniny z podzemních chodeb s kolejovou dopravou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265263

Dátum: 13.10.1989

Autor: Račanský Karel

MPK: E21D 13/00, B61D 11/00

Značky: chodeb, odtěžování, zařízení, rubaniny, dopravou, kolejovou, podzemních

Text:

...směrem ke konci mechanického výklopníku Lg se zvětšuje. Stojiny lg jsou spodními konci upevněny na prazích 13, na nichž je uloženo kolejiště 15, Na horních koncových plochách stojin lg je pod úhlem 12 ° uložen nájazd ll, zakončený dorazem lá pro zechycení vyklápěcích kladek Q na důlním voze gg. Vyklápěcí kladky ąg jsou otočně uložený na obou koncích nosiče gg. Délka nosiče gg je větší než šířka dúlního vozu gg. Nosič ga je uchycen k dolnímu...

Způsob přípravy di-tercbutylhydroxybenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265262

Dátum: 13.10.1989

Autori: Podstata Jiří, Kroupa Jaroslav, Nechybová Věra, Matouš Vladimír

MPK: C07C 39/08

Značky: přípravy, způsob, di-tercbutylhydroxybenzenů

Text:

...Reakce probíhá snadno i bez zahřívání při obyčajné teplotě. Jako inertní rozpouätědla se osvědČĚ ty především kapalně alifatické uhlovodíky nebo benzin, ale jechlorovaná rozpouětědla, aromatické kapalné uhlovodíky jako toluenči xylen, ale i kyselinu octovou. Reakce je katalyzována nejen ky selinou sírovou, která vzhledem k její dostupnosti a výtěžkům při reakci je výhodnú, ale lze užít i jiných kyselých katalyzátorů,jako jsou jiné...

Univerzální řehtačkový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265261

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hendrych Jaromír, Olšák Miloň

MPK: B66D 3/14

Značky: systém, univerzální, řehtačkový

Text:

...tělesem, na obr. 3 koncová část závěsného třmenu se zavěšeným článkovým řetězem, na obr. 4 je částečný podélná řez tělesem zvedáku s řetězovým hřídelem pro válečkový řetěz, na obr. 5 je příčný řez tímto tělesem a na obr. 6 koncová část závěsného třmenu s válečkovýn řetězem. Univerzální řehtačkový zvedák aestává z tělesa ł, ovládací páky g 8 reverznín mechanísmem, spouštěcí brzdy umístěné uvnitř tělesa l zvedáku, západky 3 této brzdy uložené...

Způsob výroby diethyloxalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265260

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocíková Marta, Malík Miloš, Novrocík Jan, Prokšová Pavla, Zemanová Marie

MPK: C07C 69/36

Značky: výroby, diethyloxalátu, způsob

Text:

...procentním roztokem hydroxidu alkalického kovu, destilovanou vodou, 0,3 až 1 procentním roztokem anorganické kyseliny a nakonec opět destilovanou vodou. VVýhodou způsobu výroby diethyloxalátu podle vynálezu je významné zkrácení esterifikační doby a zvýšení výtěžku esteru. Významné je, že katalyzátor je možno jednoduše oddělit od produktu prostým odsazením a použít ho bez jakékoliv úpravy opakovaně v dalších esterifikaěních násedách. Využití...

Způsob výroby fumaranu železnatého, fumaranu amonného a síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265259

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novrocík Jan, Novrocíková Marta, Pecha Jaroslav

MPK: C07C 69/60

Značky: způsob, amonného, výroby, síranu, železnatého, fumaranu

Text:

...produkty současně na jednom zařízení. současně je kompletně vyřešena problematike odpadů, nebot ve srovnání s dosud používanými postupy-vzniká podstatné menší množství oópadních vod s nižším obsahom anorganických solí. V první řadě reoyklace matečného louhu ze druhého výrobního stupně umožňuje získat nasycený roztok síranu amonného při 50 OC a minimalizuje tak množství odpadních vod z celé výroby. Další výhodou této výroby je izolace...

Elektromotorické pohonné zařízení pro dálkové ovládání přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265258

Dátum: 13.10.1989

Autori: Petřík Miroslav, Kvapil Jiří

MPK: H01H 51/08

Značky: elektromotorické, ovládání, přístrojů, pohonné, zařízení, dálkově

Text:

...výstředníkem jenž je spojen pomocí ojnice 2 s hřídelem §. Ojnice 2 je opatřena čepem lg, zapuštěným do hřídele §, uloženého otočně v kulise Ž. Na hřídeli § je uložena pracovní západka 3 rohatkového kola g. Aktivní bok zubu Q pracovní západky 3 i zadržovací západky 1 leží na tečně k patní kružnici v místě záběru. Zadržovací západka 1 je otočně uložena na nosném čepu gg, uchyceném v základně l. Osa otáčení rohatkového kola g s vačkou je...

Stínící systém vakuové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265257

Dátum: 13.10.1989

Autor: Potoček Jaroslav

MPK: F27B 14/04

Značky: vákuové, systém, stínicí

Text:

...tlak, než je v prostoru vsázky.Hlavní výhody řešení spočívají v tom, že nedochází k napařování pece, neboř všechny uvolňované plyny a páry kondenzují na soustavě rozebíratelných desek a nedochází tudíž k poškození vnitřního zařízení pece působením těchto plynů a par. Dále použití tohoto systému umožňuje provádět takové technologické procesy, při nichž usazeniny mohou, vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých desek, dosahovat značných cbjemů bez...

Zařízení ke zpracování tekuté pohonné hmoty kavitací

Načítavanie...

Číslo patentu: 265256

Dátum: 13.10.1989

Autori: Seliverstov Vladimir, Zubrilov Sergej, Filippov Anatolij, Braslavskij Michail

MPK: F02M 27/08

Značky: pohonné, kavitací, zpracování, zařízení, tekuté, hmoty

Text:

...Tato konstrukce generátorů neumožňuje při změně průtocného množství a fyzikálněnchemických vlastnostívynález má za úkol vytvořit zařízení ke zpracování tekuté pohonné hmoty kavitací, jehož konstrukce umožnuje zvýšit účinnost zpracování tekuté pohonné hmoty při roz sáhlé změně průtočného množství a fyzikálněúchemických~hv 1 astností při minimálně spotřebě energie pro pohon zařízení.Toho je dosaženo zařízadh ke zpracování tekuté...

Tavný vodič elektrické výkonové pojistky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265255

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smrčka Radim, Kadlec Jindřich

MPK: H01H 85/10

Značky: pojistky, tavný, výkonové, vodič, elektrické

Text:

...průřezu tažngěą nebo Propřičemž s klesejícím průřezem stoupaái ztráty O vodiče, Popsanou nevýhodu odstraňuje tav ný vodič d jehož podstata spočivá v tom, že část povrchu vhvynálezu,0 vodiče,-v místě zúžení, pokrytá pájkou Z niz kotavitelného kovu má- zúženi, přičemž začátek pokrytí Úe shodný s přičnou osou zá.ženĺ B konec půkrytĺ je před Přechodem mezi průřezem tavného vodiče. zúženĺm 9 plnýmVýhodou tavného vodiče podle vynáležu Ú vodič se...

Kompenzovaný siloměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 265254

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mirsch Miroslav, Bartoň Miroslav

MPK: G01L 1/22

Značky: silomer, kompenzovaný

Text:

...průběh zatěžovacíVynález je objasněn s pomocí přiložených obrázků, pričemž na obr. 1 je v pohledu a řezu schemetickyznázorněno uspořádáníNe obr. 1 je znázorněne dvojice podélných tenzometrů g netmelaných na opečných stranách válcověho povrchu měrnéhočlenunł. Ve stejné rovině kolmého řezu, ale pootočene o 90 ° jeI netmelens dvojice přičuých tenzometrů 2. Připojení tenzometrůje petrně z obr 2. Dvojice podělných tenzometrů g je připojeneperalelně...

Stejnosměrný stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 265253

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mezírka Milan, Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrný, stroj, točivý

Text:

...spojnicí vnějších stran sousedních segmentů, geometrickou přímkovou spojnicí jejich vnitřních stran a jejich navzájem přivrácenými okraji, umístěnatraverza, přiléhající k okrajům segmentů.Podstatnou výhodou řešení stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu je, že jeho magnetický obvod statoru je charakterizován kvalitativně vyšší radiální i torzní tuhostí oproti porovnatelným provedením magnetického obvodu statoru stávajících stejnosměrných...

Zapojení pro ovládání automatizovaných linek pásových nebo hřeblových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265252

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bracháček Lumír, Juchelka Emil, Slaměník Jiří

MPK: B65G 43/10

Značky: automatizovaných, pásových, linek, zapojení, dopravníku, ovládání, hřeblových

Text:

...akustické signalizace rozjezdu předchozího dopravníkuaZapojením pro ovládání automatizovaných linek pásových neboš hřeblových dopravníku dle vynálezu se dosáhne podstatného zkrá~cení doby rozjezdu celé linky, způsobené zkrácením intervalů mezi rozjezdem jednotlivých dopravníků, nebot varovný signál před rozjezdem následujícího dopravníku se začně vysílat už během vysílání varovného signálu před rozjezdem dopravníku předchozíhoo To je důležité...

Víceelektrodové elektroanalytické čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265251

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šťastný Miloslav, Pavlíček Zdeněk, Marek Miroslav, Volf Radko, Doležal Bohuslav

MPK: G01N 27/26

Značky: čidlo, elektroanalytické, víceelektrodové

Text:

...vlastností základního elektrolytu, což slouží jako informace pro optimalizaci regenerace základního elektrolytu. Jedná se například o změnu koncentrace iontů H, respektive OH, to je o změnu pH roztoku, která je indikována antimonovou indikační elektrodou, respektive vizmutovou indikační elektrodou, nebo o změnu halogenidových aniontů, jejichž koncentrace je sledována halogenidostříbrnouindikační elektrodou. Příkladné uspořádání...

Způsob výroby bezvodé krystalické sodné soli 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265250

Dátum: 13.10.1989

Autori: O’neill Brian Thomas, Allen Douglas John Meldrum

MPK: C07D 409/06

Značky: sodné, krystalické, výroby, 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu, bezvodé, způsob

Text:

...ilustrují následující příklady provedení, jimiž se však rozsah Vynáluu v žádném směru neomezuje.Příprava 1 Hydratovaná sodná sůl 5 ~ch 1 or-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamiduHydráty uvedené v názvu se připraví postupem podle příkladu Í 0 amerického patentového spisu č. 4 556 672 (Kadin). Alternativně lze postupovat tak, že se 51,2 q (0,16 mol) 5-chlor-3-(2-thenoyl)-2-oxindol-1-karboxamidu (příklad 8 shora citovaného amerického patentového...

Způsob výroby teplotně stálých antibiotických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265249

Dátum: 13.10.1989

Autori: Palepu Nageswara, Bogardus Joseph Ballard, Kaplan Murray Arthur

MPK: C07D 501/46

Značky: antibiotických, preparátu, způsob, výroby, stálých, teplotně

Text:

...stabilitami preparátü pripravených z individuálních solí obsažených ve směsi. Tak například je možno připravit preparát z obojetného iontu, chloridu vápenatého a chloridu sodného, přičemž stabilita vzniklé pevné látky se bude pohybovat mezi stabilitami preparátů připravených jednak z obojetného iontu a chloridu vápenatého a jednak obojetného iontua chloridu sodného. Použití směsi solí k výrobě preparátů podle vynálezu může být výhodné tehdy,...

Způsob výroby analogů rebeccamycinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265248

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kaneko Takushi, Wong Henry, Utzig Jacob

MPK: C07H 17/00

Značky: analogů, způsob, rebeccamycinu, výroby

Text:

...1 a 11 nesou na cyklickém systému rebeccamycinujiné substituenty ve významu symbolu X. Deriváty rebeccamycinu nesoucí na cyklickém systému rebeccamycinu různé substituenty lze například vyrobit za použití metod, které popsaliV následujícím reakčním schématu je konkrétněji popsána syntéza analogů nebo chromoforů rebeccamycinu nesoucích na cyklickém systému namísto atomů chloru různé substituenty ve významu symbolu X. Ve vzorcích...

Způsob výroby kovových komplexů N-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A nebo 11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 265247

Dátum: 13.10.1989

Autori: Djokić Slobodan, Vajtner Zlatko, Lopotar Nevenka

MPK: C07H 17/08

Značky: kovových, 11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu, n-methyl-11-aza-10-deoxo-10-dihydroerythromycinu, výroby, způsob, komplexu

Text:

...(0,02 mol/1 roztok se za michání rozpustí (hodnota pH asi 6). Pak se přidá 0,086 9 dihydrátu chloridu mědnatého (0,01 mol/1 roztok vztaženo na C 42) a za míchání se po částech přidâvá 0,1 N lmol/1) hydroxid sodný do dosaženi hodnoty pH 8,5. Reakční směs se michá 2 hodiny za udržování konstantní hodnoty pH (udržování pH),fialová sraženina se odsaje, promyje se třikrát 10 ml vody, vysuší a poskytne 0,64 g produktuvypočt. 4,1 Účinnost 834 E/mg...

Zařízení pro výrobu ocelopryžových šachtových lan

Načítavanie...

Číslo patentu: 265246

Dátum: 13.10.1989

Autori: Marchwiński Zdizslaw, Kandzia Antoni, Gabrys Kazimierz, Golaszewski Antoni, Kurek Eugeniusz, Lisiecki Bronislaw, Poturalski Waldemar, Hau Ryszard, Machul Janusz, Hansel Józef

MPK: B29D 29/00

Značky: výrobu, ocelopryžových, zařízení, šachtových

Text:

...lan v pohledu ze strany obr. 2 pohled shora na zařízení podle obr. 1 obr. 3 pohled ze strany na napínací stroj a první lis .a obr. 4 pohlad shora na navíječ hotovém výrobku.Jak bylo ahora uvedeno a je znázorněno na výkresech, zařízení pro výrobu plochých ocelopryžových lan sestává z několika strojů tvořících části zařízení, vykonávajících určité operace.Tyto stroje jsou uspořádaný V přímé lince ve sledu na sebe navazujících operací,...

Způsob parciální oxidace uhlovodíkového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265245

Dátum: 13.10.1989

Autori: Martens Franciscus Johanna, Hasenack Hendrikus Johannes

MPK: C01B 3/32

Značky: parciální, uhlovodíkového, paliva, oxidace, způsob

Text:

...se dosáhne ve srovnání s dříve uvedeným postupem dosavadního stavu techniky i méně než poloviční spotřeby páry při srovnatelné parciální oxidaci paliva. způsob podle vynálezu je tedy ekonomičtějšLvynález bude nyní popsán detailněji pomocí následujících příkladů provedení.zkoušky byly prováděny za následujících podmínekal nástřik měrná hmotnost při 15 °c (kg/In 3) 930 až 1 01 s viskozita na výstupu 2 kanálu(Pa.s) 0,02 až 0,2 složení C 2...

Zařízení pro připojení trubičky k jednotce, upravené pro spojení injekční stříkačky s lahvičkou s lékem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265244

Dátum: 13.10.1989

Autori: Valentini Luigi, Coccia Mario

MPK: A61M 5/315

Značky: lékem, spojení, upravené, injekční, zařízení, trubičky, lahvičkou, stříkačky, jednotce, připojení

Text:

...výstupku spojovací jednotky a zabírající se spojovacím zařízením, zabíraly do tohoto prstence vého vybrání a byly v něm uchyceny.Příklad provedení spojovacího zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na spojovací zařízení podle vynálezu a na obr. 2 je ve zvětšeném múřítku podélný řez spojovacím zařízením.Spojovací zařízení podle vynálezu obsahuje tvarové těleso l, které je po obvodu omezeno...

Způsob výroby nových tetracyklických derivátů indolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265243

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brambilla Enzo, Eccel Rosanna, Salvati Patricia, Temperilli Aldemio

MPK: C07D 487/06

Značky: způsob, nových, indolu, výroby, tetracyklických, derivátů

Text:

...hodnoty) a 15, 30, 60, 265243 4120, 240 minut až 24 hodiny po ošetřeni. Skupiny 7 až 8 krys se ošetřují orálně jedinou dávkou testované sloučeniny nebo vehikula, methocelu (0,5 hmotnostně objemových 0,2 mlna 100 g tělesné hmotnosti). Hodnoty ED 25 se vypočitaji pro každou sloučeninu z regresní čáry dávka - odezva.Jako standardní látka se také testuje captopril. Hodnoty ED 25 (dávky snižujici průměrný tlak krve o 32,9 kPa) dosažené u...

Způsob výroby nových derivátů difosfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265242

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bosies Elmar, Gall Rudi

MPK: C07F 9/38, A61K 31/66

Značky: derivátů, způsob, nových, kyseliny, výroby, difosfonové

Text:

...bromid fosforitý.Volné difosfonové kyseliny obecného vzorce I se mohou ízolovat jako volné kyseliny nebo ve formě svých monosoli nebo disoli s alkalickými kovy. soli s alkalickými kovy se dají zpravidla dobře čistit přesrážením ze směsi vody a methanolu nebo vody a acetonu.Jako farmakoloqicky snášenlivé soli se používají především soli s alkalickými kovy nebo soli amonné či amoniové, které se připravují obvyklým způsobem, například reakci...