Archív za 1989 rok

Strana 27

Způsob detekce vnitřních zkratů na interdigitalizovaných strukturách v zapouzdřených polovodičových součástkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265361

Dátum: 13.10.1989

Autori: Homola Jaroslav, Muller Ilja, Zamastil Jaroslav, Škaloud Miroslav

MPK: H01L 21/66, G01R 31/26

Značky: součástkách, polovodičových, vnitřních, strukturách, zkratu, zapouzdřených, detekce, způsob, interdigitalizovaných

Text:

...elektrody a katody výše uvedené zkraty detekovat nelze,protože tyristorová struktura mezi vývodem řídící elektrody a katodou pomocného tyristoru vnáší do měřícího obvodu sériový odpor, který je mnohem větší, než. velikost odporu mezi katodovou elektrodou a katodcu pomocného tyristoru u nezkratované struktury. známé způsoby detekce zkratů tedy neumožňují provádět výstupní kontrolu zapouzdřených součástek,a nelze takzabránit expedování součástek...

Způsob výroby racemického 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265360

Dátum: 13.10.1989

Autori: Votava Vladimír, Hájek Jiří, Paleček Jaroslav, Svoboda Jiří, Hampl František, Mostecký Jiří Akademik, Šmíd Ivan

MPK: C07C 121/52

Značky: způsob, racemického, 2-(4-isobutylfenyl)-propionitrilu, výroby

Text:

...se tak, že ha l mol chloridu vzorce II rozpuštěném v aromatickém uhlovodík se působí 5 až 6 moly, s výhodou 4 moly kyanidu sodného ve formě 45 až 55 hmot. vodného roztoku v přítomnosti 0,02 až 0,2 molu, s výhodou 0,1 molu kvartérni amoniové soli jako katalyzátoru fázového přenosu» Reakce se provádí za íntenzívniho micháni při teplotě varu aromatického uhlovodiku a její průběh se sleduje pomoci plynově chromatografické analýzy. Po...

Způsob výroby alkoxy- a aryloxykarbonylových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265359

Dátum: 13.10.1989

Autori: Daňková Daniela, Kraus Miloš, Vašutová Iveta, Uchytil Jan, Konečný Václav

MPK: B01J 23/24, B01J 23/06, C07C 45/65...

Značky: způsob, alkoxy, aryloxykarbonylových, výroby, sloučenin

Text:

...katalyzátoru a potlačuje vedleáší reakce. složení katalyzátoru se může pohybovat v poměrně širokých mezích molárního poměru chromu k zinku, od 16 do 51. Množství alkalického kovu, s výhodou sodíka nebo dreslíku, je vhodné od 0,1 do 2,0 .Vhodná reakční teplota pro uvedený typ katalyzátoru je 300 až 5 oo°c, s výhodou kolem 400 °C, tj. v oblastí, kdy rovnováha dehydrogenace je posunuta výrazně na stranu karbonlové sloučeniny. To je prednosti...

Vibroizolační podepření objektu s jednostranně proměnlivou hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 265358

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krejčír Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16F 15/04

Značky: vibroizolační, objektu, podepření, jednostranně, proměnlivou, hmotnosti

Text:

...redukčni ventil. Na obr. 3 je vibroizolačni podepření torzně tuhěho stroje vytvořené dvěma pneumatickými pružinami,které jsou ke zdroji stlačeného vzduchu připojeny přes automatický regulátor stálé statické výšky a přes redukční ventit.Na obr. 1 je víbroizolačni podepřeni objektu 1 , který představuje zde neznázorněná nástavba třínápravového vozidla. zdvojená náprava E tvořená střední nàpravou 2 a zadní nápravou lg je na straně nástavby s...

Způsob zavádění radioaktivního izotopu jodu do m-jodbenzylguanidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265357

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hradilek Pavel, Kronrád Leo, Pereszlényiová Eva, Kopička Karel

MPK: A61K 43/00

Značky: izotopů, způsob, zavádění, m-jodbenzylguanidinu, radioaktivního

Text:

...gg, 1985, s. 123,kteří pro urychlení reakce používají jako katalyzátor cuľ ionty genrované redukcí z Cuľľ pomocí chbridu cínatého přímo V reakční směsi. Velmi rychlý postup přípravy popisuje Iskasekaran,M J. Nucl. Med. gł, 1983, s. P 117, který je založený na použití chloraminu jako jodačního činidla. Hlavní nevýhodou oboutěchto metod je, že se doraakční směsi vnáší velké množství redukčních nebo oxidačních činidel, a protože výsledný...

Výklopné zařízení kovového kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265356

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kříž František, Hájek Jaromír

MPK: B65G 65/23

Značky: výklopné, zařízení, kovového, kontejneru

Text:

...druhými konci, opatřenými háky, jsou zaklesnuty do přesuvných zarážek,vytvořených na pevné části zdvižného zařízení vysokozdvižněho vozíku.Za použití vysokozdvižného vozíku lze provádět bezpečné a rychlé vyklápění převáženého materiálu v místě skládky bez napojování vyklápěcího mechanismu k vozíku. Je odstraněnu namáhavá a nebezpečná práce obsluhy vysokozdvižného vozíku v místě skládky. Stavitelná výška vyklápění až do výše 2 m umožnuje...

Způsob výroby kyselin 2-alkoxybenzoových

Načítavanie...

Číslo patentu: 265355

Dátum: 13.10.1989

Autori: Aufart Jaroslav, Vystavěl Vladislav

MPK: C07C 65/21

Značky: výroby, 2-alkoxybenzoových, kyselin, způsob

Text:

...na alkalickésoli kyselín 2 ~elkoxybenzoových, které se z roztoků izolují okyselením, zpravidle anorganickými kyselinami. Výtěžky kyse~ lin 2-alkoxybenzoových dosahují při tomto způsobu alkylece až ~ 80 teoňt se stupněm čistoty, potřebným pro další syntézu bervotvornýchütokomponent.Provedeni syntézy je zřejmě z následujících přikladů. Příklad 1K roztoku alkoholátu, připraveného rozpuštěním 23 g sodiku ve směsi 310 ml methanolu a 150 ml...

Způsob výroby sodné soli kyseliny nitriltrimethylenfosfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 265354

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šíp Martin, Bartoníček Robert, Zelenka Pavel, Lukeš Ivan

MPK: C07F 9/38

Značky: sodné, výroby, způsob, kyseliny, nitriltrimethylenfosfonové

Text:

...kyseliny chlorovodíkové je sníženo o více jak o polovinu. Použitím pdpadního monomethylesteru kyseliny fosforité a snížením nadbytků reakčních složek se samozřejmě snižují výrobní náklady.schopnost kyseliny nitriltrimethylenfosfonové krystalizovat z nasyceného roztoku je dána řadou faktorů. Navrhovaným postupom se získá volný roztok, který obsahuje 43 až 47 hmot. produktu a neobsahuje formaldehyd a ve větší míře nadbytečnou kyselinu...

Nosný talíř pro přepravu břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 265353

Dátum: 13.10.1989

Autori: Popelka Vojtěch, Machil Zdeněk, Horák Martin, Chobot Jiří, Kavečka Zdeněk, Koloděj Břetislav, Bailotti Karel, Bosák Miroslav, Mrázek Jan

MPK: B65G 7/06

Značky: břemen, nosný, talíř, prepravu

Text:

...a vytvoření vzduchevého polštáře při minimální spotřeběvzduchu a dostatečně elevaci. Nosný talíř podle vynálezu podstatné snižuje cenu, zvyšuje nosnost při malé spotřebě vzduchu, snižuje provozní, dopravní náklady, náklady na údržbu a umožňuje jednoduchou a bezpečnou manipulací s těžkymí a objemnýmí břemeny, včetněU nosného talíře podle vynálezu zabraňují vypoštěcí otvory z vnější komory nadměrnému vysunutí manžety z vnější komory a...

Kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265352

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 9/00

Značky: výroby, způsob, čočka, kontaktní, její

Text:

...čočky by ly skleněné nebo tvrdé z organického skla a proto nepřekvapuje, 265352že už v začátcích vývoje kontaktních čoček se vvnoŕilv návrhv opatřit skleněnou nebo jinou tvrdou čočku měkcim okrajem nebo souvislým podkladem,například z regenerované celulozv,z prvže a podobné, aby se vylnučilo poranění oka tenkým okraiem sklenené čočky a omezilo dráždění (viz například západonemeckv patentní spis č. 921 416). Tento návrh se však nemohl...

Způsob hromadné konfekce koster klínových řemenů na pevném konfekčním bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265351

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kurfürst Jiří, Dočekal Josef, Hovorka Jiří

MPK: B29D 29/00, F16G 5/06

Značky: konfekčním, klinových, způsob, pevném, koster, bubnu, hromadné, konfekce, řemenů

Text:

...přesností vyráběných řemenů je podstatné vý~ hodnější, provede - li se konfekce na pevném bubnu. V současné době je znám postup, při němž se jednotlivé dílčí polotovary kostry ukládají na rukávec z nezvulkanizované kaučukové směsi, předem zhotovený postupným navinutím několika vrstev faxinku. Po provedení vlastní konfekce se pak hromadný polotovar řeže přímo na konfekčním bubnu na kostry jednotlivých řemenů, které mají obdélníkový průřez...

Silovoovládané sklučovadlo s pákovým mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265350

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo, mechanizmom, pákovým, silovoovládané

Text:

...a samozrejme sa zvyšuje tuhosť základného telesa.silovoovládané sklučovadlo podľa vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je vidieť priklad sklučovadla V čiastočnom priečnom reze a na obr. 2 je vidieť priklad iného riešenia uloženia páky V čiastočnom reze.Silovoovládaně skľučovadlo łgg podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa lłg, ktoré má vytvorené axiálne vedenie lłi pre šmýkadlo łgg a radiálne vedenie ll pre...

Pákové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265349

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo, pákové

Text:

...pozostáva zo základného telesa llg, v ňom usporiadamän pákového mechanizmu lgä. Pákový mechanizmus lg tvori šmýkadlo llg usporiadané axiálne posuvne v axiálnom vedení lll základného telesa llg, čeľuste llg usporiadané v klopných vedeniach lll radiálne posuvne a páky lgg usporiadané v pákových vybraniach lll a kinematicky spájajúce čeľuste lll so šmýkadlom llg. Šmýkadlo llg má vytvorenú známu obvodovú drážku lll otvorenú z predného čela...

Horákový nástavec pre širokopásmový nahrievací plameň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265348

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 7/10

Značky: hořákový, plameň, širokopásmový, nástavec, nahrievací

Text:

...plameňa pozdĺž šírky pásma ako i dodatočnú variabilitu intenzity plameňa pozdĺž šírky pásma výmenou rozdelovacích prepážok a usporiadaním kruhových vložiek, pričom rozdeľovacie prepážky priaznivo znižujú náchylnost na spätné šlahnutie u kyslík-acetylénového plameňa. Konštrukčná koncepcia umožňuje jednoduchú výrobu horákových nástavcov bez rozmerového a tvarového obmedzenia.Horákový nástavec pre širokopásmový nahrievací plameň podľa vynálezu je...

Axiálny piestový stroj s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265347

Dátum: 13.10.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/20

Značky: objemom, piestový, geometrickým, stroj, premenným, axiálný

Text:

...vzájomnej polohy zadného veka 33 voči skriňovému plášťu 33spojovacím kanálom 33 vytvoreným vo výkyvnej doske 3 a vyüsťujúcím do druhej pravej ložiskovejdrážky 33 a do druhej ľavej ložiskovej drážky 33. Vo výkyvnej doske 3 je dalej vybmrená jammkprvá pravá ložisková drážka 33 priľahlá k pravému napájaciemu kanálu 3 a cez pravý odporovýkanál 33 prepojená s druhou pravou ložiskovou-drážkou 33 a jednak prvá lavá ložiskovádrážka 33 priľahlá k...

Planžetové čapovacie a drážkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265346

Dátum: 13.10.1989

Autor: Janov Miroslav

MPK: B27F 5/02, B29D 15/00

Značky: planžetové, čapovacie, drážkovacie, zariadenie

Text:

...drážky alebo čapy na všetkých spolu čapových doskách súčasne. Tým sa podstatne zvýši produktivita práce. Vhodnou voľbou hrúbky planžiet, napr.1 mm možno dosiahnut dostatočne veľký rozsah sírok rezaných drážok alebo čapov. Na priloženom výkrese je znázornený príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu.Suport l je pevne spojený so snimacim dotykom g, ktorý je v našom prípade uložený posuvne v medzerách 1 medzi planžetami g, pričom veľkost...

Zariadenie na delenie textílií a umelých hmot podlepených na čiastiach materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265345

Dátum: 13.10.1989

Autor: Zvirák Ján

MPK: D06H 7/00

Značky: zariadenie, textilií, podlepených, umělých, materiálov, čiastiach, delenie

Text:

...na obr. 3 je čiastočný priečny rez funkčnou deliacou jednotkou a na obr. 4 je pohľad na tvar zubovZákladnou častou zariadenia je podstavec l s doskou g, na ktorej je pripevnený rám Q s uchyteným zvislým pneumatickým valcom A pevne spojeným piestnicou s voditkom É nožov,ktoré je vedené vodiacimi kolikmi É uchytenými na ráme Ä. Vo voditku 5 nožov sú uchytené opierky 1 s nastaviteľným pritlakom pružinami g na nože lg opatrené jednostranným...

Hydraulický tlmič energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265344

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuzan Ján, Staško Jozef, Hudák Milan

MPK: F16F 9/19

Značky: hydraulický, energie, tlmič

Text:

...príklad hydrauliokého tlmiče energie. V telese l tlmiča sa nachádza pracovný priestor lg, v ktorom je posúvne uložený piest l a v ňom je vytvorená dutina l piesta. V dutine 3 piesta sa nachádza jednosmerný ventil 3 s pružinou § jednosmerného Ventilu. V jednosmernom ventile l je posúvne uložená škrtiaca rúrka Q, na ktorej je vytvorená drážka 1 nábehu. Na škrtiacej rúrke É je posúvne uložená kužeľka 5 prepúštacieho ventilu, opierajúca sa...

Zariadenie na ohrev rozvodnej vetvy pre zvlákňovanie syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265343

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 4/06

Značky: zariadenie, rozvodnej, polymérov, syntetických, zvlákňovanie, ohrev, vetvy

Text:

...sa mohli prepojovacie rúrky zahltit, pričom pre odvod kondenzu z duplikátorového priestoru privodného produkčného potrubia slúži výlučne zvislá rúrka, ktorej dolný koniec zasahuje do kvapalinovéhomáveru, čím je znemožnený prechod pár teplonosného média. Tieto sú potom nútená prudit do doľahlých priestorov hlavného duplikátorového plášte, čim sa dosahuje zdokonalené odvzdušnenie i ohrev celej Vyhrievanej duplikátorovej nádoby.Na pripojených...

Spôsob hodnotenia starnutia polyesterov, najmä nedĺžených polyesterových vláken metódou indukovanej kryštalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265342

Dátum: 13.10.1989

Autori: Diačik Ivan, Mitterpachová Magda

MPK: G01N 33/36

Značky: hodnotenia, kryštalizácie, najmä, indukovanej, polyesterových, starnutia, vláken, spôsob, nedĺžených, polyesterov, metodou

Text:

...hodnotenia starnutia nedĺžených vláken spočíva v zaznamenani podstatnej zmeny veľkosti morfologických útvarov - sférolitov, a vysvetleni príčin zhoršenej dlžiteľnosti vláken vplyvom starnutia.Nedlžené polyetyléntereftalátové vlákna, zvláknené pri teplote 295 OC a navíjanérýchlosťou 500 m/min. s logaritmickým viskozitným číslom polyméru 95 ml/g, boli uloženév klimatizovaných podmienkach pri teplote 22 °C a relatívnej vlhkosti 65 po dobu 30...

Stojka ochranného zábradlia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265341

Dátum: 13.10.1989

Autor: Mokráš Robert

MPK: E04G 21/32

Značky: zábradlia, stojka, ochranného

Text:

...elementov a prípadné napojeniedruhého ramena. Na obr. 3 je detail stĺpika s výškove posunutým ramenom a kotviacim elementom. Na obr. 4 je v pôdoryse znázornená zmena smeru ochranného zábradlia so stojkami.Stojka ochranného zábradlia (obr. 2) sa skladá z jedného stlpika l, ramena 3 a kotvíacichStĺpik Ä je vytvorený z ľahkého tenkostenného profilu a pod. Spojenie stlpika l s kotviacim elementom g je prevedené bežným spôsobom, napr....

Pojazdná výhybka, hlavne pre pásové dopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265340

Dátum: 13.10.1989

Autor: Demovič Milan

MPK: B65G 25/04

Značky: pásové, hlavne, výhybka, dopravníky, pojazdná

Text:

...styčných plôch. V dôsledku týchto výhod umožňuje toto riešenie podstatne predĺžiť životnost pojazdnej výhybky a provozuschopnost zariadenia, ktorá je súčasťou.Na pripojenom výkrese je na obr. 1 schematicky znázornený priklad prevedenia pojazdnej výhybky podľa vynálezu a na obr. 2 rez touto výhybkou v rovine A-A.Pojazdné výhybka podľa vynálezu zostáva zo základného telesa 1, tvoreného dvoma vzájomnesúbežnými lyžinami ll, spojenými dvoma...

Rám prenosnej plniacej súpravy chladiacich zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265339

Dátum: 13.10.1989

Autor: Ferech Viliam

MPK: F25B 45/00

Značky: chladiacich, súpravy, zariadení, plniacej, prenosnej

Text:

...súpravy podľa vynálezu je jednoduchosť montáže tak vlastného rámu, ako aj prístrojov na rám, pričom pevnostné vlastnosti rámu zostávajú vyhovujúce.Príklad vyhotovenia rámu prenosnej plniacej súpravy podľa vynálezu je znázornený na výkrese, na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na rám s čiastočnými rezmi v spojovaných miestach, obr. 2 detail spojov.Rám prenosnej plníacej súpravy pozostáva zo základnej dosky l spojenej pomocou...

Medzioperačný dopravník zvarenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 265338

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tyrol Štefan, Marek Jozef

MPK: B65G 25/08

Značky: dopravník, zvarenca, medzioperačný

Text:

...g jedného posuvového priamočiareho motora lg, kým posuvná časť ll druhého posuvového priamočiareho motora lg je pripevnená na čelnej doske lg, upevnenej na konci li nosného rámu 3. Posuvové priamočiare motory gg a gg sú súosovo uložené a ich piestnice 33 sú svojimi voľnými koncami lg prípevnené na fréme 2 dopravníka. Rovnobežne s posuvovými priamočiarymi motormi gg a lg sú V čel nej doske łg, medzidoske 5 a V zadnej doske ll, ktorá je...

Montážna jednotka predného veka alternátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265337

Dátum: 13.10.1989

Autori: Durec Milan, Ondrejovič Anton

MPK: H02K 15/14

Značky: montážna, predného, alternátora, jednotka

Text:

...vodiacich tyčiach lg pevne uchytených na základnej doske gg. Nosna doska lg je pevne uchytená na piestnici 8 tlakovéhoNa nosnej doske lg je pevne uchytená lisovacie hlavica ll, V ktorej je odpružene na tlačnej pružine ll uložený lisovaci razník 2. V lisovacej hlavici lg sú uložené symetricky tri pevné hlavičkáre lg. Na základnej doske lg pod horným lisovacím mechanizmom l je pevne uložený nosič g, ktorý je opatrený strediacim kolíkom ll a na...

Zariadenie na značenie najmä alternátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265336

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ondrejovič Anton, Konečný Jaroslav, Cingálek Ján

MPK: H02K 15/00

Značky: alternátorov, značenie, najmä, zariadenie

Text:

...z obr. 1, na obr. 4 je nakresle ný rez rovinou B-B z obr. 3.Zariadenie na značenie alternátorov pozostáva z frémy Q ktorá je upevnená na indexe5, umiestnenom v mieste pracoviska na asynchrönnom dopravníku 1.Asynchrönny dopravník l je osadený dopravnými pásmi 3 na ktorých je upevnený nosič l. Na fréme Q je upevnený pneumatický valec 1 ktorého piestnica je opatrená telesom §.V telese § je na čapoch g uložená konzola lg, tvoriaca zadné čelo...

Zvárací stroj pre priváranie dielcov k vnútornej ploche dutej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265335

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tyrol Štefan, Chalány Michal

MPK: B23K 31/00

Značky: stroj, dutej, ploché, priváranie, vnútornej, dielcov, zvárací, nádoby

Text:

...l. Šmýkadlágg oboch zváracích jednotiek g, Q su spojene s nosičmi 35 vnútorných elektröd §. Dve vonkajšie elektrödy § združenej zváracej jednotky 3 sú upevnené na spoločnom centrálnom nosiči 9 symetricky voči osi ich spoločného priamočiareho motora lg. Táto os je totožná s pozdzžnou osou zváracieho stroja a leží V nej aj jednoduchá zváracía jednotka Ž. V mieste spoja šmýkadla lg 5 nosičmi lg vnútorných elektród É je šmýkadlo lg opatrené...

Zariadenie pre meranie náporu vrtule plavidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265334

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kopas Tomáš, Brůna František

MPK: B63H 23/34

Značky: plavidla, meranie, náporu, zariadenie, vrtule

Text:

...kde sú naznačené miesta umiestnenia tenzometrov.V ložiskovom telese É je pomocou radiálne axiálneho ložiska § uložený hriadel A. Merný člen l v tvare medzikružia s výstupkami 1 na obidvoch stranách je umiestnený medzi čelnú stranu vonkajšieho krúžku ložiska á a ložiskové teleso 5 na strane smerom k motoru plavidla. S ložiskovým telesom 5 je merný člen l pevne spojený. Vnútorný a vonkajší priemer merného člena l je zhodný s vnútorným a...

Prestavovacia konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 265333

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ruža Viliam, Bilský Milan, Ruža Alojz

MPK: A47B 47/02

Značky: konzola, prestavovacia

Text:

...stojok. Prestavovacia konzola umožňuje delenie priestoru pevnými panelmi V uhle 45 °, technicky zjednodušuje možnost vystavovania exponátov vo viacerých horizontálnych polohách.Príklady prevedenia prestavovacej konzoly podľa vynálezu sú znázornená na obr. 1 a 2,kde obr. 1 znázorňuje rez konzoly a jej umiestnenie na nosnú stojku a obr. 2 znázorňujePrestavovacia konzola pre montáž políc je tvorená telesom l vo vnútri ktorého jeumiestnená...

Ultrazvukový žiarič najmä pre zvlášť čisté prostredie velké výkony

Načítavanie...

Číslo patentu: 265332

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hanzlík Jozef, Firic Miroslav

MPK: H04R 1/44

Značky: zvlášť, ultrazvukový, výkony, najmä, prostredie, žiarič, čisté, velké

Text:

...výkony podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že kovová membrána je na vnútornej vyžarovacej strane opatrená ochrannou poritikoróznou vrstvou. ultrazvukový žiarič je kompaktne spojený so stenou pracovnej nádoby prostrednictvom výstupku dosadajúceho po obvode na ochrannú protikorôznu vrstvu.Ultrazvukovým žiaričom najmä pre zvlášť čisé prostredie a veľké výkony sa zamedzi akémukoľvek znečistovaniu pracovného prostredia v pracovnej...

Spôsob prípravy sférických, makropórovitých mikročastíc uhlíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265331

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Ivan, Berek Dušan, Daško Ľubomír

MPK: C01B 31/08

Značky: přípravy, uhlíka, makropórovitých, mikročástic, sférických, spôsob

Text:

...100 ml hexánu. Filtračný koláč sa suší V sušiarni pri teplote 60 OC. Po 50 minútach sa získaný prekurzor vsype do sklenej banky s dlhým hrdlom opatrenej zábrusom. Banka sa uzavrie zábrusnou zátkou a umiestní sa v muflovej peci. Teplota sa zvyšuje postupne rýchlosť 8 OC za minútu až po hodnotu 750 OC, pri tejto teplote sa vzorka udržuje počas 1 hodiny. Po ochladeni sa získaný materiál vsype do 200 ml hmot. vodného roztoku hydroxidu...

Lapovacie zariadenie ozubených ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 265330

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kollárik Dušan, Juhász Ladislav

MPK: B24B 37/04

Značky: ploch, lapovacie, ozubených, zariadenie

Text:

...ráme łgg, pričom lapovacia doska lłg alebo držiak § 39 sú prepojené so silovým prvkom łgg, ktorý vyvodzuje ich pohyb v smere zúbkovania Ěb. Silový prvok łgg môže byť napríklad tvorený dvojčinným priamočiarym hydromotorom łgl, rozvádzačom lg ovládaným oyklovacím zariadenímlg 3 a hydraulickým čerpadlem134 ako zdrojom tlakového média 135. Držiak 120 súčiastok 200 pozostáva zo základného telesa111, spevňovacej lišty 111 spojenej so základným...

Rozvod pracovného média stavebnicových upínacích sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 265329

Dátum: 13.10.1989

Autori: Práznovský Mikuláš, Tóth Imrich

MPK: B23Q 3/08

Značky: stavebnicových, media, rozvod, upínacích, sústav, pracovného

Text:

...Spojovacie výstupky ll, ako je to vidiet na obr. 1, sú tvorené sústavou šikmých valcových kolíkov/ spevnených v jednom zo stavebnicevých prvkov lg, napriklad lisovaním, lepením, závitovým spojením, zváraním a pod., vyčnívajú cich nad jeho deliacu plochu Ý.V druhom stavebnicovom prvku lg je vytvorená sústava prislúchajúcich vybraní 12 tak,aby sa výstupky ll dali do nich ľahko nasunút. Vybrania lg, 12 vyústujú do rozvodných kanálov pg, pp,...

Zapojenie rýchleho integrátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265328

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zámečník Vlastimil, Strýček Ján

MPK: H03K 25/00

Značky: rychlého, integrátora, zapojenie

Text:

...spínače je pripojený na nulovaciu svorku. Aspoň jeden čislicový vstup čislicovo-analógového prevodnika je pripojený na vstupnú svorku.Zapojenim rýchleho integrátora sa docieli toho, že sa vyznačuje velmi krátkymi časmi odozvy, danými odozvami použitého číslicovo-analőgového prevodnika, vysokou presnosťou a jednoduchostou.Na pripojenom výkrese je nakreslená bloková schéma príkladného zapojenia rýchleho integrátora.zapojenie rýchleho...

Sposob výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265327

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: spôsob, zariadenie, axiálnych, uskutočnenie, výměny, dorazov

Text:

...výmeny axiálnych dorazov a zariadenie na jeho uskutočnenie podľa vynálezu sú znázornené na pripojených výkresoch, kde na obr. la,b,c,d je znázornený postup výmeny schematicky, na obr. 2 je priklad vymieñacieho prostriedku V pohľade, na obr. 3 je priklad usporiadania axiálneho dorazu V nosiči a vo vymieňacom prostriedku v čiastočnom reze a na obr. 4je iný priklad tohto usporiadania v čiastočnom reze.výmena axiálnych dorazov głg spôsobom podľa...

Hydraulický valec rýchloupínača pracovných nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265326

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beňo Vladimír, Mičinský Vladimír

MPK: B23Q 5/033

Značky: válec, hydraulický, nástrojov, rýchloupínača, pracovných

Text:

...je spojený s osovým otvorom piestnice, ktorý je vyústený do priestorov medzi piesty, duté piesty a maticu.Výhody hydraulického valca rýchloupinača pracovných nástrojov podľa vynálezu sú v malých nárokoch na zástavbový priestor pri pomerne veľkej možnosti vysunutia dutých piestov a odstránenie nutnosti spojenia s následným kinematickým mechanizmom zasúvania čapov.Na pripojenom výkrese je hydraulický valec rýchloupinača podľa vynálezu v...

Blokovacie zariadenie čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265325

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, zariadenie, čelustí, blokovacie

Text:

...vytvorené v základnom telese ggg T-zub ggg a základná čelust 299 má vytvorený T-otvor ggg. T-hlava glg základnej čeluste ggg respektive T-drážka głg blokovacieho zariadenia ggg sú vytvorené tak, že blokovacie zariadenie ggg je možné radiálne z čela skľučovadla jpg zasunúť do záberu so základnými čeľustami ggg. Kedže však pri dostredivom blokovani sa základné čeluste ggg nachádzajú pri vkladaní blokovacieho zariadenia ggg V hornej úvrati E 1 a...

Zariadenie na meranie vlhkosti plynov na psychrometríckom princípe

Načítavanie...

Číslo patentu: 265324

Dátum: 13.10.1989

Autor: Viglaský Jozef

MPK: G01N 25/62

Značky: plynov, zariadenie, psychrometríckom, princípe, meranie, vlhkosti

Text:

...zariadenia podľa vynálezu spočíva predovšetkým v tom, že sa nim docieli možnost kontinuálneho merania vlhkosti plynov, pričom výsledky merania nie sú ovplyvňované rýchlosťou prúdenia a najmä znečistenim meraného plynu. Ďalej novým konštrukčným riešením vlhkého teplo~ mera sa dosahuje samočistiaceho efektu na odparovacom povrchu vlhkého teplomera. Zariadenie je konštrukčne jednoduché, výrcbne nenáročná a s minimálnymi prevádzkovými...

Elektrokábelový bubon

Načítavanie...

Číslo patentu: 265323

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: H02G 1/18

Značky: bubon, elektrokábelový

Text:

...pričom medzi základnou doskou a zadnou bočnicou je uložené reťazové koleso náhonu elektrobubna a reťazové kolo pohonu hriadeľa ukladača elektrokábla a vymenitelného retazového kolesa podľa hrúbky navíjaného elektrokábla.Kontrolu krúžkovýoh zberačov a montáž prípojných káblov je možné vykonat po odklopení krytov na plášti bubna alebo po demontáži čelnej dosky prednej bočnice bubna. Rôzna rozteč ukladania elektrokábla podľa rôzneho priemeru...

Zariadenie na pretáčanie čelustí sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265322

Dátum: 13.10.1989

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/16

Značky: čelustí, pretáčanie, skľučovadiel, zariadenie

Text:

...ktorý podľa obr. 1, 2, 3 je realizovaný ako pohyblivý vretenik dvojvretenového sustruhu. Môže však byt realizovaný i konikom, suportom, pripadne manipulátorom technologického pracoviska schopného vyvodzovat axiálnu silu v smere šípky g rovnobežnej s osou g rotácie pracovného skľučovadla łlg. zariadenie dalej pozostáva 2 blokovacieho telesa lgl vloženého mezdi čeľuste łłł, z dotláčacíeho prostriedku łgg a z nástroja łgg neznázorneného...