Archív za 1989 rok

Strana 26

Železobetonová monolitická výztuž svislých důlních děl kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265401

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lecian Jaroslav, Sehnal Miroslav, Suchánek Jan

MPK: E21D 7/00, E21D 5/11

Značky: průřezu, důlních, kruhového, monolitická, železobetonová, výztuž, svislých

Text:

...dílce a obr. 4 znázorňuje radiální řez I-I z obr. 1, tj. řez stěnou svislého důlního díla v místě styku dvou obloukových dílců.V příkladném provedení tvoří armaturu jednoho výztužného věnce svislého důlního díla kruhového průřezu (obr. 1) osm obloukových dílců l. Každý obloukový dílec l je prostorovou konstrukcí, v jejíž vnitřní síti (obr. 2), ležící při vnitřním líci Q monolitického zdiva, je sedm hlavních nosných prvků 3 a v jejíž...

Způsob přidávání odpařitelných a roztavitelných přísad do roztavených železných slitin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265400

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pospíšil Vlastislav, Polák Jaroslav

MPK: C21C 1/10

Značky: roztavených, způsobu, zařízení, odpařitelných, roztavitelných, způsob, přidávání, tohoto, přísad, provádění, slitin, železných

Text:

...Dn a efektív-k ní výšky Vef, k objemu přetlakové komory má hodnotu2 ažj 4 1000 v závislosti na obsahu síry a jednak poměr součtu plooh alespoň jednoho dolniho otvoru a alespoň jednoho horního otvoru k vnitřnímu objemu ponorného modifikačního zvonu má hodnotu l 100 až 1 200. Další výhodné vytvoření zaŕízení podle vynálezu spočívá jednak v tom, že efektivní výška mezi alespoň jedním dolním otvorem a alespon jedním horním otvorem ponorného...

Mostní dilatační závěr a způsob jeho zhotovení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265399

Dátum: 13.10.1989

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01D 19/06

Značky: mostní, způsob, závěr, zhotovení, dilatační

Text:

...závěru ze směsi plastbetonu, do jejichž urovne sepoloží nejdříve ochranné vrstvy, například z litéhoasfaltu a na ně ložné vrstvy konstrukce vozovky, na něž se průběžně přes druhe vrstvy mostního dilatačniho závěru,opatřené předtím separačni vrstvou, položí obrusná vrstva konstrukce vozovky, která se pouu nad druhými vrstvami mostniho dilatačniho závěru společně se separačni vrstvou odstrani,di 1 atačni spára se překryje pružným těsnicím...

Kolona pro regeneraci absorbentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265398

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vinš Luděk, Cvejn Miloslav

MPK: B01D 3/00

Značky: regeneraci, absorbentu, kolona

Text:

...jehož trubky 39 jsou zeveřeny do trubkovníoe 5. V plešti~ 2 Jsou hrdla 3 pro přivod netenolu a 33 pre odvod eetenolu. Trubky 39 Jsou dále zeveřeny do trubkovníce ggrpříveřená jednak do plášte g výměníku teple a dále do nezikueu 35 ope 265 398třaného průlezaa gg. Vo apodní částí aozikusu 35 je uníatőn klobouk łg a zařizaní 31 pro nátok kapaliny na vnitřní povrch trubak nad trubkovnicí gg přívařené k nezikusu 35 a dáleuk plášti gg výněníku...

Zařízení ke změně zdvihu brdových listů tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265397

Dátum: 13.10.1989

Autor: Štork Jaroslav

MPK: D03C 1/10

Značky: brdových, stroje, zařízení, listů, zdvihu, změne, tkacího

Text:

...obŕ. 2 je pohled na zařízení ke změně zdvihu brdočých listů a obr. 3 znázorňujeodéln řez tímto zařízením. YNáhonové ústrojí je tvořeno náhonovým hřidelom 1 uloženýmsneznázorněným rámem stroje. K jednomu konci hřídele l je pevně7 připojeno hnací kolo g,zatim-co druhý konec je tvořen nábojem Ž.V čele náboje 5 je provedeno excentrioké kruhové vybráni, v němž je uložen kotouč Qs dutým čepem 1, který představuje klikové ústrojí. V kruhovém...

Ruční srážeč hran pro plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265396

Dátum: 13.10.1989

Autor: Dvořák Miroslav

MPK: B23D 9/00

Značky: plechy, srážeč, ruční

Text:

...obou hren současně ne plechu jedním nástrojem přináší 50 ní časovou úsporu v porovnání se známým stavem techniky. Bezpečnost práce je zvýšena, nebot ochranný kryt zabraňuje poranění o plech při práci.Na připojených výkresech je na obr. 2 vyobrazen srážeč hran pro plechy podle vynálezu, na obr. 1 je v detailním pohledu zachyceno příkladné uspořádání výměnných destiček se čtyřmi břity.Na držáku ł jsou upevněny dvě výměnné destičky g opatře né na...

Vodní čistič plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265395

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vach František

MPK: B01D 47/06

Značky: čistič, vodní, plynů

Text:

...ním, v místě, kde začíná zdvojení Q pláště g komory Jje upevněna čistící plocha á ve tvaru komolěho kužele s velkým vrcholovým úhlem, obrácená vrcholovým otvorem Q, dolů. Nad vrcholovým otvorem 6 l v čistící ploše § je umístěna sprcha 1. Pod čistící plochou á, v místě, kde se připojuje. ke zdvojení 2 J. v plášti g komory l, jsou vyvedeny trysky 8, směřující jednak na Spodní část 53.1 čistící plochy 6, jednak na vnitřní stěnu gg pláště l 2. Z...

Kloboučky rektifikačního patra

Načítavanie...

Číslo patentu: 265394

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hutla Vlastimil, Hájek Jaroslav

MPK: B01D 3/20

Značky: patra, kloboučky, rektifikačního

Text:

...základnímu procesu při rektifikaci.Protože je styk optimální při rovnoměrném rozptýlení parní fáze v zádrži, popsané uspořádání s úprava petra tento požadevek zcela nesplňuje vlivem nedměrného nehromadění par v místě mezi dvěma sousedními kloboučky.V místech, kde jsou vzájemné vzdálenosti kloboučků nejmenší, proudy páry na sebe poměrně velkou rychlostí narážejí a mění vlivem působících síl směr do parního prostoru petra, sniž 3 by došlo V...

Způsob úpravy polyesterových tavných lepidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265393

Dátum: 13.10.1989

Autor: Wolf Dušan

MPK: C09J 3/14

Značky: úpravy, polyesterových, způsob, tavných, lepidel

Text:

...snižování LVČ.-Tavné polyesterová lepidlo uvedeného složení pro způsob podlevynálezu je možno připrevit bud esterifikací molárních poměrů kyseliny tereftalové s kyseliny adipové s 1,4 -butandiolem s jejich následnou kopolykondenzací, nebo přeesterifikací dimetyltereftelátu e esterifikací kyseliny adipové s 1,4 - butandiolem e následnou kopolykondenzací. Třetí možností příprevy tohoto lepidla esterolýzou polybutylentereftelátu e...

Uložení a pohon rozdružovacích válců v bočních stěnách korby automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265392

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dolejší Emil, Bezdíček Jiří, Tměj Ladislav, Síla Jan, Kábrt Karel, Musil František, Bureš Karel

MPK: A01K 5/00

Značky: válců, rozdružovacích, uložení, stěnách, automobilů, korby, bočních, pohon

Text:

...účinek vynálezu spočíva v tom, že v průběhu každého posuvu pístnice tlakového válce se vykoná celý pracovní cyklus nůžek, tj. jejích čelísti se zavřou a znovu otevřou. Tím se zdvojnásobuje frekvence pracovních cyklů nůžek. Znehybněná čelist umožňuje přesné držení nůžek v průběhu stříhání. Výkyv čelistí pomocí táhel nebo ploché vačky je velmi jednoduchý a spolehlivý. Zapojení řídicích obvodů k prvnímu rozvaděči umožňuje opakovaní...

Ruční nůžky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265391

Dátum: 13.10.1989

Autor: Bařina František

MPK: C14B 5/00, B26D 1/30

Značky: nůžky, ruční

Text:

...spočívá v tom, že v průběhu každého posuvu pístnice tlakového válce se vykoná celý pracovní cyklus nůžek, tj. jejich čelísti se zavřou a znovu otevřou. Tím se zdvojnásobuje frekvence pracovních cyklu nůžek. Znehybněná čelist umožňuje přesné držení nůžek v průběhu stříhání. Výkyv čelistí pomocí táhel nebo ploché vačky je velmi jednoduchý a spolehlivý. Zapojení řídicích obvodu k prvnímu rozvaděči umožňuje opakování pracovních cyklů při stálém...

Mikrovřeteno se vzduchovým uložením pro zubní vrtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265390

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šimek Jiří

MPK: A61C 1/12

Značky: uložením, vzduchovým, zubní, mikrovřeteno, vŕtačky

Text:

...tělese mikrovřetena je zebudován vymezovecí kroužek.Vytvořením kluzné plochy pre vymezení sziálního pohybu rotoru přímo v tčleee mikrovřetene se dosáhne výrezného zmenšení rczmčru ve emčru osy rotece. Tato úprave ee příznivě prcjeví zejména u zubních vrteček, kde velká výške tčleae zhoršuje menipuleci v zední části ústní dutiny. Provedení pouzdra rotoru vcelku a kleätinou pro uchycení nástroje umožňuje zvětšit funkční délku kleštiny, eniž...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265389

Dátum: 13.10.1989

Autori: Horejš Jan, Vaniš Václav, Uher Karel, Doležal Bohuslav, Novák Vladimír, Panáček Radan

MPK: B01D 11/04

Značky: průtočný, extraktor

Text:

...podstatné snížena křehkost extraktoru, oddělená usazená extrahovaná kapalina je ihned vírem míchadla nasâvána do míchané zőny, a tak je zabezpečen maximální styk obou fází po celou dobu extrakce.Konstrukce extraktoru podle vynálezu je patrná z připojených výkresů, ne nichž obr.1 značí uspořádání souosých válců V extraktoru a obr.2 půdorys extraktoru pro případ, že směr otáčení magnetického míchadla je proti směru chodu hodinových...

Způsob betatronového urychlování elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265388

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21G 4/04

Značky: urychlování, způsob, elektronů, betatronového

Text:

...jeho praktické využití. Určuje dobu expozicą a tím í účelnost.a ekonomiku provozu urychlovače. Expoziční rychlost záření je úměrná náboji elektronového svazku, který je v beta tronu urychlován.kde Q náboj,V objem urychlovací komory, E 1 vstřiku částic,relativistický faktor, B . indukce magnetického pole betatronu při E 0Ei energie částio při vstřiku, EO 0,5 mgv klidová energie elektronů.Z uvedeného vztahu je zřejmě, že fokusačni síly...

Tlumič hluku pro pneumatické nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265387

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zinecker Josef, Kraus Jaroslav, Kluz Bohuslav, Houfek Karel, Čeliš Eduard, Rolf Jaroslav

MPK: F01N 1/08

Značky: nářadí, tlumič, hluku, pneumatické

Text:

...utlumit hluk vydávaný pneumatickým motorem, nebot vý 2 265387 fukový vzduch odchází volně najkratší cestou k výfukovým otvorům v tělese nářadí a odtud do volné atmosféry. Takto dosaženéutlumení hluku je nedostatečné, nebot nesplňuje podmínky hygienických předpisů o hlučnostioÚkolem výnálezu je vytvořit výstupní příložku tak, aby tvořila součást tlumiče hluku, přičemž při průchodu výfukového vzduchu docházelo ke snížení hlučnosti bez...

Způsob výroby přírodního houbového arómatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265386

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žaloudek Ladislav, Buchal Petr, Prudel Martin, Souček Jiří, Vonášek František

MPK: A23L 1/22

Značky: přírodního, způsob, výroby, houbového, aromátů

Text:

...podle vynálezu lze dostatečně aromatizovat až stonásobné množství finální po 265 386živatíny, než bylo zpracovahého houbového odpeduoTak se efektivně zhodnotí houbový odpad, ktorý se dosud přidává do kompostů e substrátü, kde je vlastně využít pouze jako hnojivo. Podle tohoto vynálezu vyrobená přírodní houbová arőmata jsou zvláště vhodná k ochucování polévek, omáček, hotových jídel a jiných potravinárskych výrobků. Jsou dále vynikajíoí...

Způsob stanovení hydroxylových skupin v epoxidových pryskyřicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265385

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šíma Milan, Makeš Jaroslav

MPK: G01N 33/44

Značky: stanovení, epoxidových, hydroxylových, způsob, skupin, pryskyřicích

Text:

...odměrným alkoholickým roztokem hydroxidu draselného. Z rozdílu spotřeb na títraci obou kyselią stanovených ve slepém pokusu a vlastním stanovení,se výpočte obsah epoxidových a hydroxylových skupin v analyzovaném vzorku. Nevýhodou této metody je poměrně dlouhá reakční doba, silná afinite acetylbromidu ke vzdušné vlhkosti a nebezpečí určitých chyą plynoucích z toho, že na výsledcích se podilejí dvě na sobě závislé spotřeby odměrného roztoku...

Zařízení pro pohon shrnovacích ramen usazovacích nádrží kruhového půdorysu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265384

Dátum: 13.10.1989

Autor: Strnad Josef

MPK: B01D 21/06, B01D 21/18, C02F 3/12...

Značky: shrnovacích, kruhového, usazovacích, nádrží, ramen, pohon, půdorysu, zařízení

Text:

...ve stejnésvislé rovině,protínající obvodový prstenec a přibližně kolmé k teč ně opsané prstenci,s další kladkou,jež je umístěna na hřídelí převodového re 265384duktoru v poloze umožňující pojíždění po vnější straně obvodového prstence. Mezi pohonnou částí zařízení a shrnovecím ramenem je dále vložena pojistná pružina spolu se spínecím zařízením.V nějjednodušším provedení je první rameno z dvojice vyrovnávacích ramen kloübově nepojeno na...

Zapojení cyklického ovládače hořáků s mikropočítačem pro pece vytápěné plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265383

Dátum: 13.10.1989

Autori: Spíral Ludvík, Kubíček Michal, Kosík Stanislav

MPK: G05D 23/00

Značky: cyklického, plynem, ovládače, vytápěné, hořáku, mikropočítačem, zapojení

Text:

...trysn kami. Výstupy g třetího expanderu Q jsou napojeny na zobrazovací jednotku E a výstupy g na přepínač g. Port l mikropočítače ł jepropojen třetí sběrnicí § 1, která je čtyřbitová, s maakovacím a řídicím obvodom Q. Zbývající čtyři bity portu 1 jsou pro vstupní a výstupní signály míkropočítače ł. První Výstup A Je Síänñ lizace chlazení, druhý výstup § je signalizace topení, první vstup Q je dekrementace a druhý vstup Q je inkramentace....

Plastiková zátka s chráničem broků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265382

Dátum: 13.10.1989

Autor: Libra Vlastimil

MPK: F42B 7/08

Značky: chráničem, zátka, broků, plastiková

Text:

...na dve plášřové díly A s přiléhajícím dnem ll ve tvaru kruhové výseče Ag, uchycené k vrcholu čepu 2 tlumicího bloku g. Tlumicí blok g s horní plochou lg je tvořen dvěma válcovýmí mezikružími § stejných délek, válcovou těsnicí manžetou Q a oboustrannou krytkou 3,opatřenou souosými kruhovými výstupky 1 se šikmýmí plochami 2 a boční těsnicí plochou lg.Laborece nábojů je prováděne běžným způsobem na stávajícím zařízení.Obr. 1 odpovídá stavu po...

Adukty, zejména pro tvrzení a modifikaci epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265381

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kršňák František, Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/50

Značky: epoxidových, tvrzení, pryskyřic, modifikací, adukty, zejména

Text:

...etylenoxid,propylenoxid, cyklohexenoxid, epoxidované nenasycené terpenmC 10, glycidetery alifatických monoalkoholů nebo polyolů, aromatioké glycidetery a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice na bázi dianu o střední molekulové hmotnosti 340 až 600.V odůvodněných případech je možno použít výhodně i směsi epoxidů, technické frakce nebo destilačni řezy. Vlastnosti aduktů podle vynálezu lze případně modifikovať přídavkem esterů kyseliny...

Tažný řetěz řetězového dopravníku s unašeči zapolohovanými v jednotné poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 265380

Dátum: 13.10.1989

Autori: Urbánek Květoslav, Bauch Alois, Sedláček Oldřich, Šantavý Rostislav, Balcar Miloš

MPK: B65G 17/38

Značky: řetěz, jednotné, dopravníku, tažný, zapolohovanými, poloze, unášecí, řetězového

Text:

...a jeopřen o třmen unašeče, přičemž kruhový čep unašeče je uložen ve třmenu unašeče v pravoúhle zahnutém vnitřním článku, vedlejším rovném vnitřním článku, v kladce a obou sousedních vnějších článcích. Zapolohování unašeče řetězu u navrhovaného řešení je zabezpečeno pomocí vnitřního článku řetězu, jehož konec u unašeče je ohnut do pravého úhlu. Tato zahnutá část článku řetězu zajišťuje unačeč ve stále kolmé poloze vůči směru posuvu řetězu,...

Zařízení pro programové řízení otáček strojů pro zkoušky cyklické únavy rotujících součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265379

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jirchovský Josef, Honců Jaroslav

MPK: G05D 13/62

Značky: zkoušky, únavy, cyklické, součástí, strojů, rotujících, zařízení, řízení, programové, otáček

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.Přestavitelné rozváděcí lopatky łž otočně uložené ve vzduchovodu ll hnací turbíny lg jsou navzájem mechanicky spojený spojkami li a všechny společně prostřednictvím páky gg napojený na táhlo lg, spojené s pístem ll hydraulického válce lg. Na hydraulické vstupy hydraulického válce gg jsou připojeny výstupy elektricky řízeného elektrohydraulického převodníku Q. Snímač 1 otáček zkoušené součástí je...

Zařízení pro polohování s elektromagnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265378

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Rudolf, Braný Jaroslav

MPK: G05D 3/10, H02K 35/04

Značky: zařízení, polohování, elektromagnetem

Text:

...magnety 3 a g, permanentní magnet Q kotvy a vzduchové mezery mezi permanentním magnetem § kotvy a pevnými permanentními magnety ł,popřípadě gpředstavují hlavní magnetický obvod, kterým se uzavírá magnetický tok,vyvolaný proudem cívky 1 elektromagnetu. Jakmile cívkou 1 elektromegnetu protékà elektrický proud, působí vyvolaný magnetický tok silově na permanentní magnet Q kotvy a tento se vychyluje podle velikosti a polarity proudu ze střední...

Zapojení pro zkoušení uživatelských integrovaných obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265377

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stroner Petr, Bartůněk Ivan

MPK: G06F 11/00

Značky: obvodů, zapojení, uživatelských, integrovaných, zkoušení

Text:

...3 265377protože je řízene programem, který zpracovává procesorovájednotka. Informace o stavu a průběhu testu se zobrazují na připojeném zobrazovači. Zapojení podle vynálezu tak představuje ucelený zkoušecí systém s modifikovatelnou funkcí.Příklad zapojení podle vynálezu je znázorněn v blokovém schematu na přiloženém výkresu.Technické prostředky, z nichž jsou jednotlivé bloky zapojení vytvořeny, jsou vesměs známé obvody číslicové techniky a...

Zvedací zařízení listů brzda tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265376

Dátum: 13.10.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03C 1/00

Značky: stroje, listů, zařízení, zvedací, tkacího, brzda

Text:

...a tím snížení opotřebení a hluěnosti.Zařízení je proto vhodné pro moderní ryohloběžné tkací stroje. Zavěšení pružin navíc udržuje spojovací táhla ve správné poloze i při vyjmutých listech, což usnadňuje obsluhu při jejich opětném zakládání do tkacího stroje.Výhody řešení podle vynálezu Jsouzŕeálé z následujícího popisu a příkladného provedení schematicky znázorněného na přiloženém výkresu, kde obr. znázorňuje zvedaoí zařízení pre jeden list...

Vícenožová závitovací hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 265375

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rejda Karel, Kyzlink Josef

MPK: B23G 5/14, B23G 5/10

Značky: vícenožová, závitovací, hlava

Text:

...obr. 6 je znázorněn řez vedený rovinou D-D z obr. 4 a na obr. 7 je znázor~ něn řez vedený rovinou E-E z obr. 4.Vícenožová závitovací hlava pro zhotovování vnitřních závitů podle vynálezu sestává z tělesa l hlavy, ve které jsou vytvořeny tvarové výřezy 2 opatřené vodícími drážkami lg a otvory li. Ve tvarových výřezech 2 jsou přestavitelně umístěny stavitelné držáky g. stavitelné držáky g jsou opatřeny dorazovými kolíky 5 a zářezy Q pro uchycení...

Miska výtoku, zejména pro vany vířivých praček pro domácnost a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265374

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pertlíček Jaroslav, Matoušek Heinz

MPK: D06F 37/26

Značky: výtoku, miska, domácnost, praček, způsob, výroby, zejména, vířivých

Text:

...prolisu vystřihne výtokový otvor.Tím se sníží napětí a deiormaoe materiálu při tažení misky výtoku. Uvedeným způsobem se dosáhne snížení zmetkovitosti při výrobě misky výtoku, úspory materiálu snížením její tlouštky a zlepšením odtoku prací lázně z pračky.Na připojeném výkresu je sohematioky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde obr.1 znázorňuje misku výtoku po vylisování šikmého kruhového prolisu ve dně s nastřiženým technologickým...

Upínací zařízení pro filtrační vložky do skříně filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265373

Dátum: 13.10.1989

Autor: Förster Vladimír

MPK: B01D 46/42

Značky: skříně, filtrační, vložky, zařízení, filtru, upínací

Text:

...a tím zlepšení funkce celého mechanismu.Na připojeném výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení zařízení podle vynálezu v axonometrickém pohledu.Zařízení podle vynálezu je tvořeno dvěma vodorovně pohyblívými nosnými tyčemi l, spojenými kulisami 1 s vodorovně pohyblivým přítlačným prvkem g. Pohyblivé nosné tyče l jsou vzájemné spojeny příčnými rameny Q, mezi nimiž je umístěna matice 2 s ovládacím šroubem 1. Pohyblivé nosné tyče l jsou...

Nátokový element se vtokovými otvory k rozvádění kapaliny na vnitřní stěny technologických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265372

Dátum: 13.10.1989

Autori: Dočkal Miloslav, Hodek Jiří

MPK: F28D 3/04

Značky: element, nátokový, kapaliny, stěny, rozvádění, otvory, vnitřní, technologických, vtokovými, trubek

Text:

...kapolina vytókala na vnitřní tónu technologickú trubky. ~Toto řoioni nozojiůřujo dokonalú rozvodcni kapaliny, trubičko snižuje průtoćny průřoz pro plyn proudici tochnologickou trubkou vzhůru. Pracnoot tohoto řoioni Jo značná. přičemž lze těžko zajistit Jodnotnó provodoni u viooh kuoů nútokových olononto. Dàlo Jo nooo řoäoni oo optrúlou zocunutou do nútokovàho olonontu. Novýhody Jsou ctojnó Jako u řołoni o trubičkou malého prončru,Znúnó...

Zapojení klíčovacího obvodu pro synchronní řízení spínacích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265371

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: spínacích, synchronní, klíčovacího, obvodů, zapojení, řízení, prvků

Text:

...trojfázového rozdě 1 ení Na druhý vstup obvodu trojfázového rozdělení je připojen obvod vnějšiho pilotního kmitočtdjehož hodnota je šestinásobkem pracovní frekvence vysílače. Symetrický trojfázový výstup obvodu trojfázového rozděleníje připojen na trojfázový vstup bloku klopných obvodů vnitřního klíčování. První výstup bloku klopnýoh obvodů a první výstup obvodntrojfázového rozdělení jsou přivedeny na součinové vstupy prvního koncového...

Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265370

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: signálu, vysílače, klíčovacího, hromadného, ovládání, úpravu, dálkového, zapojení

Text:

...nezávisle na stavu klíčovacího signálu přivedeného od vysílacích automatik,vysí 1 ače. Doba překlopení klopného obvodu musí být nastavena-tak, aby byla kratší než nejmenší možná mezera mezi vysílacími im pulsy přenášeného impulsního povelového kódu a zároveň delší než maximálně možná doba doznívání výkonovéhotőnového proudu ve výkonových gňodech vysílače po odklíčování statického měniče. Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu je dále popsáno...

Délkově nastavitelné táhlo pro zachycení tahu či tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265369

Dátum: 13.10.1989

Autor: Walsberger Jan

MPK: H02B 11/16

Značky: zachycení, nastavitelné, tlaku, táhlo, délkové

Text:

...l. K oblé části 2 x 3 výkyvné západky § 3 je svou středovou částí g připevněno mechanickým spojem à alespoň jedno dvouramenné odpružení i, které se podle polohy výlqyvné západky g opírá prvním ramenem il nebo druhým ramenem 51 g o vnitřní stěnu 2 § posuvné části 2. Řada polohovacích vybraní lg je z obou stran ve směru podélné osy táhla opatřena prvním zvratovým vybráním lg a druhým zvratovým vybráním łłg,jejichž rozměr je ke tvaru palce à...

Kompaktní mixer-settler

Načítavanie...

Číslo patentu: 265368

Dátum: 13.10.1989

Autori: Haman Jiří, Rozkoš Bruno, Černocký Milan, Přikrylová Jana, Stangl Daniel, Vrba Vladimír

MPK: B01D 11/04

Značky: mixer-settler, kompaktní

Text:

...se tak dostá~ vä ke stěně mixeru. Pro mezistupňovou dopravu kapalin a vnitřních pecyklů tak odpadá potřeba dlouhych potrubních rozvodů» Z přepadů pro rozdělování kapalín jsou jednotlivé proudy zaváděny přímo pod míchadla u den příslušných mixerů a odtud odčerpávány míchadly do pracovních prostcrů mixerů. Nejvýhodnějším řešením je vytvořit dva meziproetony pomocí meziden, kde jeden slouží pro rozvod těžké a druhý pro rozvod lehké kapaliny....

Zapojení časové základny, zejména pro kontrolní, měřicí a signalizační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265367

Dátum: 13.10.1989

Autori: Janda Jaroslav, Hudeček František

MPK: G05B 24/02

Značky: zejména, zapojení, měřicí, zařízení, časově, základný, kontrolní, signalizační

Text:

...přeběhu, spojeného svým čítaoím vstupm s výstupm zdroje přesného stabilizovaneho kmitočtu a s čítacím vstupom čítače šířky obrazoe a svým sběrnicovým výstupom s druhým sběrnieovým vstupekomparátoru horízontální polohy obrazca, který je dále spojen svým prvním sběrnícovým vstupom se sběrnícovým výstupom druhého číslicového spínače a svým výstupe s řídioím vstupom druhého klopného obvodu a s čítacím vstupem ćítače počtu řádků, spojeného svým...

Zařízení pro tepelné a mechanické zpracování sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265366

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krůček Zdeněk

MPK: F26B 17/12

Značky: mechanické, tepelně, materiálů, sypkého, zpracování, zařízení

Text:

...1 ň,§plynů prvé i druhé křižoprou dá jednotky gprvé sekce L zařizeni podle výkresu je opatřena dvojici vstupů 19 sypkého materiálu. Sypkýmateriál, přivedený do zařizeni dvojici vstupů lg sypkého ma teriálu, je veden dvojicemi vstupnich kanálů 5 plynů obou kři-Á.žoroudých jednotek g prvá sekce Lvdo křižových kusů 1 a od tud dvojicemi výstupnich kanálů Q plynů do dvojíc vertikálnich cyklonových stupňů 1, přičemž sypký materiál 2...

Způsob tvarování dutých skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265365

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fürst Pavel, Šubryt Karel, Novák Jan, Schreiber Vlastimil, Kubát Jan, Starý Josef, Šilar Jaroslav

MPK: C03B 23/00, C03B 9/00

Značky: způsob, tvarování, sklenených, dutých, předmětů

Text:

...skloviny se upevni prostřednictvím úchopové hlavy Q na pracovni konec pištaly 3. Dutina pištaly 5 je napojena na neznázorněnou pneumatickou jednotku se zdrojem tlakového vzduchu. Trajektorie pištaly 5 během následujiciho tvarovaciho procesu je graficky znázorněna na obr. 4, kde jednotlivé pozice označené řimskými čislicemi I až IV představuji polohy pištaly 5 při jednotlivých tech nologických operacich tvarovàni.Pozice I znázorňuje uchopeni...

Zařízení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podávaného pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265364

Dátum: 13.10.1989

Autori: Blaha Miroslav, Procházka Jiří

MPK: G05D 13/04

Značky: přerušení, podávaného, zásobníku, zařízení, pásu, zastavení, pohonů

Text:

...přerušení a rychlost pásu a není závislé na změně časového průběhu linky a dává informaci o poruše i v přechodových stavech. Další výhodou je, že se využívá dvou čidel, která jsou použite pro regulaci pohonu a jejich funkce je nutná,a tím tedy i neustále kontrolována.Zanoáení pro zastavení pohonu zásobníku při přerušení podáva ného pásu podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schěmatem na připojeném výkresu.žanoâení podle...

Způsob výroby injekčního přípravku s obsahem chloridu thalného 201T1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265363

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kopecký Petr

MPK: A61K 49/02

Značky: způsob, chloridů, thalného, přípravků, výroby, obsahem, 201t1, injekčního

Text:

...množství uhličitanového pufru. Autoři udávají chemický výtěžek každé z obou fází chemických operací okolo 95, technologický Výtěžek V Pozmezí 70 ň 75. Na principu spolusrážení a separace extrakcí je rovněž založen výrobní způsob podle Kopeckého P. a kol. v Radioisotopy 25/6/, 767 /1984/, použivwný v současné době v Ústavu jaderného výzkumu vŘeži při výrobäínjekčního přípravku chloridu thalného 2 O 1 T 1. Ozářený terč je rozpuštěn v kyselině...

Způsob čistění surového bis-allyldiethylenglykolkarbonátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265362

Dátum: 13.10.1989

Autor: Toman Jaromír

MPK: C07C 69/96

Značky: bis-allyldiethylénglykolkarbonátu, způsob, čištění, surového

Text:

...v rozsahu 15 až 150 kPa a je i poměrně málo závislá na množství vodní páry, resp, při dosažení stavu, kdy jsou již těkavé látky odstraněny zvyšovaním množství páry stoupá obsah produktu v destilátu jen pomalu. S ohledem na zajištění maximálního styku vodní páry s monomerem, je odstraňovaní těkavýoh podílů prová děno v kontinuálně praoujicí protiproudé koloně, pára postupuje zdala, stripovaný monomer natéká shora, Nyní bylo s překvapením...