Archív za 1989 rok

Strana 25

Směrový sloupek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265441

Dátum: 13.10.1989

Autor: Ludík Jaroslav

MPK: E01F 9/01

Značky: směrový, sloupek

Text:

...zvětší.Na připojeném výkresu jsou znázorněny dva příklady provedení úpravy směrového sloupku na obr. 1 je boční pohled na sloupek s umistěním výstupků do části, která je v zásypové oblasti vyhloubeného otvoru. Na obr. 2 je detail spodní části sloupku V řezu vylisovanými výstupky přímo do sloupku. Na obr. 3 je detail při použití zvlášč vyllsované vlnovky osazené do předem upravených otvoru ve sloupku.Úprava směrového sloupku proti...

Zařízení pro blokování polohy šoupátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265440

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pozděna Jiří

MPK: F16K 35/06

Značky: šoupátek, polohy, zařízení, blokování

Text:

...tlačné pružiny É, které se svými vnějšími konci opírají o stavěcí šrouby 1, které jsou uspořádány V závitech tělesa l a které jsou pojištěny kolíky g. Váloový dřík g je našroubován do vřetene 3 šoupátka a pojištěn kolíkem ll. Ve spodní části válcového dříku 3 je upraven zápich lg, jehož poloměr odpovídá poloměru válcových částí západky Q. V horním konci váloového dříku 3 je upraven otvor, do kterého se po smontování celé sestavy vloží...

Matice držáku záběru pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265439

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tatek Pavel, Husák Pavel

MPK: B60C 15/028

Značky: držáku, záběrů, pneumatiky, matice

Text:

...závitovém čepu držáku záběru a přitom je umožněna neobvykle rychlá montáž a naprosto bezpečné dotažení patek pneumatiky k ráfku. Seqmenty jsou obvykle dva, může být však i větší počet a jsou uloženy výkyvně v tělsse matice na čepech nebo na dosedacích plochách. Jejich výkyv je omezen jejich opěrkami, které dosedají na sebe nebo na dorazy tělesa matice. Pro snadnější montáž jsou segmenty odtlačovány od závitu pomocí pružiny nebo většího počtu...

Způsob výroby diagnostického séra pro stanovení C 4 globulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265438

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kořínek Jaroslav, Tadra Miloš

MPK: A61K 39/395, A61K 35/16

Značky: způsob, výroby, diagnostického, séra, globulínu, stanovení

Text:

...sérový beta-1 A globulin a některé další bílkoviny, které jsou zvláště potřebné k dosažení požadované monospecifičnosti diagnostického C 4 antiséra.K řadě vzorků séra prasete, kozy, nebo králíka, jimž byl injikován C 4 globulin, se přidá stoupající objem získané frakce. Po jedné hodině stání se získají supernatanty odstředěním, 3 265438a testují se imunoelektroforézou, přičemž ve startovních jamkách je umístěno lidské sérum, V kanálcích...

Způsob řízení a ukončování azokopulačních reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265437

Dátum: 13.10.1989

Autori: Skalický Petr, Bartošek Jan, Jaroš František

MPK: C07C 113/00

Značky: řízení, reakcí, způsob, azokopulačních, ukončování

Text:

...je ukončeno, když absolutní hodnota směrnice funkce, vyjadřující závislost redox potenciálu na čase, klesne na předem zvolenou hodnotu v mezích 0 až 5 mV/min. Hodnota směrnice, indikující dosažení konce kopulační reakce, závisí na rychlosti rozkladu diazoniové soli v daném reakčním prostředí a pro každý konkrétní případ se zjiščuje experimentálně.V porovnání s dosavadním stavem lze aplikací popsaného zpüsobu řízení dosáhnout vyšší...

Zapojení dráhových kontaktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265436

Dátum: 13.10.1989

Autor: Burda Jiří

MPK: G05D 3/12

Značky: dráhových, kontaktů, zapojení

Text:

...blokovaoí vstup ggg prvního zdroje gg spouštěoích impulsů je připojena třetí vstupní svorka 3 blokovacího napětí, která je zároveň připojena na druhý blokovací vstup ll druhého zdroje ll spouětěcích impulsů, zatímco na druhý vstup lll druhého zdroje ll spouštěcích impulsů je připojena druhá vstupní svorka g ovládacího napětí. Výstup 103 prvního zdroje lg spouštěcích impulsů je připojen na startovací vstup lgł klopného obvodulg, který je...

Lisovací mechanismus tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265435

Dátum: 13.10.1989

Autori: Stejskal Miroslav, Malý Jiří, Šantroch Jiří

MPK: B22D 17/26, B22D 17/32

Značky: lisovací, tlakových, mechanismus, licích, strojů

Text:

...minimální časový úsek a při zajištění spolehlivého odvzdušnění.Příklad provedení lisovacího nechanismu tlakových licích strojů je schematicky znázorněnLisovací mechanismus s horizontální studenou komorou je tvořen plnicím pístem 3 zasahujícím do plnicího válce l s držákem g lisovacího pístu Q lisovaciho válce l, dále multiplíká-V torem ll s pístem ll a se vstupním prostorem 3 multiplikátoru ll, který je připojen přes díferenční prostor lg a...

Sestava pro přenos topné elektrické energie do ohřívaného prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265434

Dátum: 13.10.1989

Autori: Holec Jiří, Bendlová Alena

MPK: H05B 3/00, F27D 11/02

Značky: topné, sestava, ohřívaného, prenos, elektrické, prostoru, energie

Text:

...když mezi nosným členem a průchodkou, v níž jsou uloženy zesílené přívody topných článků je vloženo těsnění. Pro těsnění je zvláště vhodná keramická plst.Výhodou tohoto řešení je možnost snížení ohřívaného prostoru, jehož výšku v podstatě ovlivñuje zvolený průměr spirály topného článku. Spirála topného článku o jednom a více závi 2 umožní vybavit několikanásobně větší množství a energie než např. odporový topný článek dosud nejčastčji...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,4´-karboxylfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265433

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hellerová Zdena, Buzik Pavel, Lašák Karel, Žaloudek Josef

MPK: C07C 143/79

Značky: způsob, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,4´-karboxylfenyl)sulfonamid, výroby

Text:

...podle vynálezu upřesñují uvedené příklady. P ř í k 1 a d l13,9 g 100 kyseliny 4-aminobenzoové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpustí přídavkem roztoku hydroxidu sodného na pH 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného míchání a při teplotě 20 až 50 °C do vzniklého roztoku nadávkuje 25,6 g 100 2-nitroch 1 orbenzen-4-sulfonylchloridu(0,1 mol) a vznikajici kyselost se otupujě roztokem hydroxidu sodného o koncentraci c(Na 0...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,3´-karboxyfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265432

Dátum: 13.10.1989

Autori: Žaloudek Josef, Buzik Pavel, Hellerová Zdena, Lašák Karel

MPK: C07C 143/79

Značky: způsob, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,3´-karboxyfenyl)sulfonamid, výroby

Text:

...podle vynálezu upřesñuji uvedené příklady. P ř 1 k 1 a d 113,9 g 100 kyseliny 3-aminobenzoové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpustí přidavkem roztoku hydroxidu sodného na pa 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného micháni a při teplotě 20 až 50 °C do vzniklého roztoku nadávkuje 25,6 g 100 2-nitroch 1 orbenzen-4-sulfonylchloridu(0,1 mol) a vznikajici kyselost se otupuje rcztokem hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH) 10 mol/1 tak,...

Kartáčová třírací příložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265431

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vaněk František

MPK: A46B 7/04, B08B 1/00

Značky: třírací, kartáčová, príložka

Text:

...štětky v centrálne spleteném drátě do zápichu objĺmky se docílí jednoduchou technologií reprodukovatelnosti vlastností kartáčové stírací přĺložky, nebot kartáčová štětka v centrálně spleteném drátě je sériový výrobek s konstantními hodnotami, který je pro daný účel jen speciálně upraven. Vytvořenim odkapávacích kanálkü za kartáčovou štětkou se dosahuje účinného odvodu stírané kapaliny, jakož i vyššího účinku stírání, nebot jsou tak...

Zařízení s dvoušachtovým předehřívačem a fluidním reaktorem pro předehřev a kalcinaci práškového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265430

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plšek Josef, Krůček Zdeněk

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, materiálů, předehřívačem, fluidním, reaktorem, kalcinaci, dvoušachtovým, práškového, předehřev

Text:

...skluzem 3 práškového materiálu přes dělič ll práškového materiálu do fluidního reaktoru 3, odkud částečně zkalcinován je kanálem § reaktorových plynů zaveden do kanálu 3 pecních plynü, do něhož je skluzem g práškového materiálu zaveden i práškový materiál z pravého šachtového předehřívače l. Kanálem 3 pecních plynů je za současného dohořívání reaktorovýoh plynů práškový materiál dopraven do předřazených odlučovacích stupňů É, odkud již...

Zařízení pro měření úchylek tvaru a polohy skříní diferenciálů, zejména pro osobní auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 265429

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mayer Milan, Bendová Dana, Staněk Jaroslav

MPK: G01B 21/02

Značky: diferenciálu, zejména, úchylek, zařízení, měření, skříní, polohy, tvaru, osobní

Text:

...čelem pevného nákružku ll a čelem pravé trubky ll je uložena pravá pružina 35. Ke střední části obvodu pravého trnu ll je připevněn pravý držák lg. Na čele pravého trnu ll je proveden dúlek, ve kterém spočivá výsuvný hrot ll, který je uspořádán V upínacím koníku gg,zároveň 5 přiřazenou opěrkou ll. Upínací koník lg je připevněn k základní desce l. Dále je k základní desce l připevněn hydraulický sklápěč gg, který je vidlicí gg spojen s nosnou...

Způsob výroby 2,5-disubstituovaných nitroacetanilidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265428

Dátum: 13.10.1989

Autori: Zíma Jiří, Vojtíšek Vratislav, Bartoš Arnošt, Terč Jiří, Pokorný Miroslav

MPK: C07C 103/127

Značky: výroby, způsob, 2,5-disubstituovaných, nitroacetanilidů

Text:

...připouštění kyseliny sírové např. ke 80 až 100 °C teplé soustavě 5-chlor-2-methylacetanilidu a kyselině octové, dochází nejprve k částečně krystalizaci acetanilidu, který vytváří ze začátku dávkoväní přechodně dobře míchatelnou suspenzi, asi po 20 vydávkované kyseliny sírové z jejího celkového množství dochází na homogenní systém. Je nutné acetylační reaktor ohladit studenou vodou, aby nedošlo vlivem uvolněného krystalizačního tepla...

Vrtule větrného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265427

Dátum: 13.10.1989

Autor: Staniček Zdenko

MPK: F03D 1/06

Značky: vrtule, větrného, motorů

Text:

...sebetři přídavné pevné klapky.Vrtule větrného motoru podle vynálezu je v konkrétním možném případě konstrukčního uspořádání, vyznačeném na obr. 1, opatřena dvěma pevnými listy 3, které jsou svými kořeny připevněny ke společnému točivému unášecímu náboji l. Pro uskutečnění možnosti co nejoptimálnějšího provozování vrtule větrného motoru podle vynálezu V širokém rozmezí rychlostí proudění větru je ve směru od kořene ke špičce listu g připevněna...

Způsob hromadné výroby koster klínových řemenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265426

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mikel Eduard, Dočekal Josef, Urbanec Josef, Hovorka Jiří

MPK: B29D 29/08

Značky: výroby, hromadné, způsob, koster, klinových, řemenů

Text:

...nezvýší na potžebnou mez dále může dojít k uzavření vzduchu mezi jednotlivými konfekčními polotovary, projevujícímu se vznikem puchýřů a separací při vulkanizaci, atd.K odstranění těchto nedostatku do značné míry přispívá řešení podle vynálezu. Jedná se o nový způsob hromadné výroby koster klínových řemenů postupem obrácené hromadné konfekce. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na konfekční buben se nejprve uloží vrstva nárazníku, po...

Zapojení zdroje pracujícího na vysokém potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265425

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šálek Robert

MPK: H01J 37/06

Značky: pracujícího, zdroje, vysokém, zapojení, potenciálu

Text:

...lg a přes referenční zdroj łä se zesilovačem odchylky ll vstupem spojeným sprvním výkonovým měničem g. Uvnitř potenciálového boxu Q je přes první izolační transformátor 1 spojen první usměrňovač 3, jehož výstup je spojen s výstupní svorkou É a přes měřicí obvod 1 s převodníkem Q napětí na kmitočet spojený jednak přes optoelektrický člen 2 s převodníkem 59 kmitočtu na napětí a jednak s druhým výstupem druhého usměrňovače li, jehož...

Červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265424

Dátum: 13.10.1989

Autori: Macák Ján, Sotona Vladimír, Janeček Miroslav, Kohout Jan, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: červená, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...prostředí při teplotě 70 až 100 °c a pH 6-11.Příprava těchto chromokomplexních azobarviv je uvedena V následujících příkladech.23,7 g (0,05 molu) 11 chromitého komplexu kyseliny 4-Ž-(1-fenyl-3-mety 1 pyrazo 1 in-5-on)azě-3-hydroxynaftalensulfonové se vnese do vodně alkalické suspenze připravené rozmícháním 17 g (0,05 molu) 2-(3-acetoacetanilidid)-azo-5-nitrofenolu v 400 ml vodně alkalickém roztoku. Po několika hodinách zahřivání na 80...

Zařízení pro ovládání kuželky ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265423

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fiala Jaromír

MPK: F16K 31/50

Značky: ovládání, kuželky, ventilu, zařízení

Text:

...je tedy automaticky dvojrychlostní,přitom konstrukčně nenáročné a spolehlivá.zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkrese, na němž na obr. 1 je nárysný prüřez jednoho z možných provedení, na obr. 2 další provedení, na obr. 3 opět jiné provedení zařízení k ovládání kuželky ventilu.Zařízení na obr. 1 pozůstává z pohybového šroubu l s vnějším závitem 3, umístěného v matici A vytvořené v horní části tělesa 2 ventilu. V dutině Q pohybového...

Pigmentový přípravek na bázi červeně C. I. Pigment Red 57 ku 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265422

Dátum: 13.10.1989

Autori: Plecháček Václav, Nečas Miroslav, Šťastný Ladislav

MPK: C09B 67/14, C09B 67/18

Značky: pigmentový, pigment, bázi, červeně, přípravek

Text:

...kondenzâtem monoetanolaminu neno dietanolaminu s nasycenou nebo nenasycenou alifatickou kyselinou o počtu atomů uhlíku 8 až 26, případně se použije směs těchto kondenzátů. Úprava se provádí tak. že se do suspenze mikronizovaného pigmentu obecného vzorce (I) připustí za míchání roztok nebo emulze uvedených kondenzátů v etanolu, acetonu, kyselině octové, vodě atd. Směs se pak může zahřát např. na 40 až 95 GC případně okyselit na pH 1 až 6,5,...

Červená 1 ku 2 chromokoplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265421

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mistrík Pavel, Janeček Miroslav, Sotona Vladimír, Kohout Jan, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokoplexní, azobarviva, červená

Text:

...teplotě 70 až 100 °C a pH 6-11.Dále následuji příklady přípravy uvedených chromokomplexnich azobarviv.23,7 dilů (0,05 molu) chromitého komplexu kyseliny 4-4-(1-fenyl-3-metylpyrazolin-5-on)-azą~ 3-hydroxynaftalensulfonové se vnese do alkalické suspenze připravené rozmicháním 17 dílů(0,05 molu) 2-IE-(1-fenyl-3-metylpyrazolin-5-on)-azqj-5-nitrofenolu ve 400 dílech vodně alkalického roztoku. Po několika hodinách zahřivání na teplotu 80 až 90 °C a...

Zařízení k tlumení kmitání palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265420

Dátum: 13.10.1989

Autor: Manďák Josef

MPK: F41F 23/26

Značky: zařízení, zbraně, kmitání, palné, tlumení

Text:

...motorů náměru,jedná-li se o zvedání elevačních částí palné zbraně, ev. nad písty přímočarých hydraulických motorů náměru, je-li prováděno snižování polohy elevačních částí palné zbraně, sestává z rozváděče 4/3, který vzájemně propcjuje výstupy z přímočarých hydraulických motoru náměru se vstupy hydraulických akumulátorů, mezi přímočaré hydromotory náměru a hydraulické akumulátory jsou zařazeny regulační škrticí ventily, necitlivé na...

Dmychadlová jednotka s rotujícími písty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265419

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rejha Bohumil, Kozár Vendelín

MPK: F23L 15/00

Značky: dmychadlová, jednotka, rotujícími, písty

Text:

...spřaženými dmýchadly nestejného objemového výkonu a komorou s přívodem tepla. Jednotku pohání aerostatický tlak, získávaný přívodem tepla do uvedené komory.Výhodou přihlašovaného zařízení oproti známým hořákovým ventilátorům je to, že k pohonu nepotřebuje elektromotor a dále možnost regulace otáček v širokém rozmezí pouhou změnou množství přiváděného tepla - tedy jednoduchým způsobem. Další výhodou je možnost startu dmýchadlové...

Sběrací ústrojí pro točivý elektrický stroj s komutátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265418

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gazda Jiří, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/36

Značky: ústrojí, sběrací, stroj, elektricky, komutátorem, točivý

Text:

...na sběrací ústrojí s částečným řezem přes výztužný kruh.K ložiskovému štítu l elektrického stroje je upevněn nosný kruh l sběracího ústrojí. Svěrkami l pomocí šroubů A jsou V nosném kruhu l sevřeny roubíky l sestávající z izolátorů É a ocelových líšt 1. Na lištách 1 jsou přiloženy měděné pásy Q. K roubíkům § jsou šrouby g a maticemi lg připevněny kartáčové držâky ll s kartáči ll. Kartáče ll jsou s pásy g vodivě spojeny ląnky ll ukončenými...

Způsob štěpení racemické kyseliny (+)-threo-2-hydroxy-3-(2´-aminofenylthio)-3-(4´-methoxyfenyl)propanové na optické antipody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265417

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hrušková Věra, Dudek Václav, Stružka Vladimír, Běluša Jindřich, Červinka Otakar

MPK: C07C 59/01

Značky: kyseliny, štěpení, způsob, antipody, racemické, optické, +)-threo-2-hydroxy-3-(2´-aminofenylthio)-3-(4´-methoxyfenyl)propanové

Text:

...z antipodů, z nichž se ve vodném prostředí při 70 až 85 °C působením kyseliny chlorovcdíkové uvolní (-)-enantiomer kyseliny vzorce I, z matečněho louhu po odpaření etanolu ve vodném prostředí při 70 až 85 DC püsobením kyseliny chlorovodíkové vyloučí krystaly druhého ()-enantiomeru kyseliny vzorce I. V důsledku značně rozdílné rozpustnosti obou diastereoisomerních solí (-) a ()-kyseliny s (-)-efedrinem lze je snadno krystalizací oddělit. obě...

Polotovary mléčných a sýrových polévek a omáček a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265416

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hladíková Zdenka, Pechačová Marta, Cvachovec Vladimír, Forman Ladislav, Janoušek Jan

MPK: A23L 1/40

Značky: polotovary, mléčných, syrových, polévek, jejich, způsob, omáček, výroby

Text:

...sodného. Směs se po utavení formuje a bali do 100 g porcí. Jedna 100 g kostka s 300 ml vody slouží k přípravě dvou porcí mléčné polévky.Ke směsi podle příkladu 1 se přidá 10 kg hubšve sladkokyselém nálevu a po provedeném tavení se získá polotovar houbové omáčky, polévky, která se formuje a balí do 100 g porcí.Na 100 kg základní směsi k tavení o 65 hmot. tuku v sušině, 45 hmot. sušiny se přidá 8 kg bramborového škrobu, 3 kg soli, 2 kg...

mycí a čisticí prostředek se zlepšenými účinky na kůži

Načítavanie...

Číslo patentu: 265415

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kořínek Jaroslav, Peterka Vlastimil, Janeš Karel

MPK: C11D 1/32

Značky: kůži, čisticí, prostředek, mycí, zlepšenými, účinky

Text:

...sodného, 3 hmot. sulfojantaranu dodecyltriehylenglykolu, 2 hmot. mastného alkoholu s 10 moly oxyethylenu, 5 S hmot. ethylalkoholu a 70 hmot. vody byl doplněn cukroglyoeridy kokcsového tuku, hydrolyzátem elastinu a jejich směsmi. Byl testován protektivní účinek sledováním snížení dermální dráždivosti deterqentu aplikovaného v 10 koncentraoi na předloktí po dobu 24 hodin. Reakoe podráždění byly odečítány za 24 a 72 hodin po...

Radiální ventilátor, zejména elektrického stroje točivého v uzavřeném provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265414

Dátum: 13.10.1989

Autori: Liška Josef, Strakoš Ladislav

MPK: H02K 9/06, H02K 9/04

Značky: uzavřeném, stroje, elektrického, radiální, ventilátor, točivého, provedení, zejména

Text:

...3, souměrného podle své axiální osy 3, je vytvořen deflektor É aerodynamického tvaru, rozšiřující se od svého vstupního hradla él po svou výstupní část gg, na kterou navazují mezižeberní prostory 2 žebrované kostry elektrického stroje. Mezi čelními hranami Äl lopatek § je jen štěrbina gg, která musí mít jen mínimální možnouvelikost, aby bylo co nejvíce zabráněno zpětnému prouděni chladiciho vzduchu.Prostor za lopatkami Ä je vytvořen vhodne...

Způsob výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních pólů a pomocných pólů stejnosměrného elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265413

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodička Zdeněk, Vrábel Ondřej, Rákos Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, hlavních, způsob, výroby, rotoru, statoru, plechů, stejnosměrného, točivého, stroje, pomocných, pólů

Text:

...s kompletním řezem. Přitom zachovává výhodu maximálního využití materiálu a organizačné - manipulační pod mínky.Konkrétní provedení způsobu výroby plechů jha statoru a rotoru, hlavních a pomocných pôlů stejnosměrného elektrického stroje točivého podle vynálezu je zobrazen na připojeném výkrasu, kde obr. 1 znázorňuje tvar výstřižku plechu po první fázi.Šrafované plochy jsou vystřiženy a materiál propadl do odpadu. Čárkovaně je naznačeno...

Závěs trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265412

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/00

Značky: trubkového, lešení, závěs

Text:

...má ve svém středu vytvořen příčný otvor, ve kterém je navařen hák z kruhové oceli, zasahující svým zahnutým koncem pod tuto vodorovnou trubku,jejíž délka je větší, než šířka upínací spojky.Výhoda závěsu trubkového lešení podle vynálezu spočívá v tom, že ji lze upínat na kterou~ koliv část svislé stojiny, jejíž rozpěrné namáhání je větší než namáhání ohybom vodorovnýoh příček. Na hák je pak možno při koordinovaném umístění těchto závěsů...

Lázeň ke zpevňování skleněných výrobků iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265411

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: C03C 21/00

Značky: zpevňování, sklenených, iontovou, lázeň, výměnou, výrobků

Text:

...na uhlík C, např. celulóza.Použitím uhlíku C jako přísady do lázně se dosáhne dlouhodobého účinku při eliminování nepříznivého vlivu jejího znečištění, uhlík C nepoškozuje povrch skla, je stálý, v lázni se nerozkládá a nedochází tak k vývoji toxiokých oxidů NOx.Podstata vynálezu je blíže objasněna následujícími příklady provedení. P ř I k 1 a d lDestičky z plochého sodnovápenatokřemičitého tabulového skla o dilatometrické transformační teplotě...

Rozebíratelný montážní stůl pro montáž výhybek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265410

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fojt Zdeněk, Matiaske Jindřich, Hůrka Ludvík, Pechman Jiří

MPK: E01B 29/32

Značky: montáž, výhybek, stůl, rozebíratelný, montážní

Text:

...malé hmotnosti. Sestavení a rozebírání montážního stolu mohou provést dva pracovníci bez jakýchkoliv zvedacích zařízení, pro přepravu stačí běžný nákladní automobil. Vzhledem ke stavebnicovému charakteru montážního stolu jej lze použít pro všechny běžné typy používaných pravých i levých jednoduchých výhybek. Výhodou je i to, že montážní stůl lze postavit na terénu s nerovnostmí až 20 cm, takže není třeba předem plochu dokonale...

Sprchový sterilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265409

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bábík Josef, Vinkler Emanuel

MPK: A23L 3/00

Značky: sprchový, sterilátor

Text:

...Proto nedochází k narušení výrobku po stránce organoleptické či strukturální. Dokončení tepelného působení je pak zajištováno horkou sprchou. U tohoto zařízení se uplatňuje příznivý celkový výkon s ohledem na použitou měrnou plochu a v neposlední řadě i příznivé energetická bilance při zapojení vodního režimu v recirkulačním systému.Na připojených výkresech je schematicky zobrazen sprchový sterilátor pro kontinuální ste 3 265409rílací...

Zapojení pro nastřikování dehtů nebo dehtových kalů do tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265408

Dátum: 13.10.1989

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10J 3/66

Značky: dehtu, generátoru, zapojení, tlakového, kalů, dehtových, nastřikování

Text:

...přívody tlakové páry 0,2-6 MPa.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že odpadá nutnost použití jakýchkoli čerpadel i nutnost mletí dehtu nebo dehtových kalů.Další výhodou je to, že po vyprázdnění každého monžiku je potrubí dehtu neho dehtových kalü automaticky propláchnuto dopravní párou.Jinou výhodou je to, že vtláčení dehtu nebo dehtových kalü je možno jednoduše časově synohronizovat s periodou nasýpání paliva do renerátoru, čímž se zajistí...

Zařízení pro aretaci přesuvny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265407

Dátum: 13.10.1989

Autori: Řihák Josef, Valihrach Otakar

MPK: B60M 1/32

Značky: zařízení, aretaci, presuvný

Text:

...lg opatřena šikmou drážkou ll, do které zapadá pero lg vytvořené na boku svislé posuvné zarážky lg v rozvidlení na zadním konci aretačního klínu lg je na spojovacím čepu lg kyvně uloženo táhlo gg, jehož druhý konec je prostřednictvím otočného čepu gl spojen s kotoučem gg. který spolu s táhlem 33 vytváří kolenový mechanismus pohonu aretace. Kotouč gg je naklínován na hřídeli gg, na které je naklínován i segment 35, jednoramenná páka gg, na...

Torzní člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 265406

Dátum: 13.10.1989

Autori: Noha Václav, Patera František, Mareš Václav, Stránský Oldřich, Poláček Jiří, Filípek Antonín

MPK: F16D 11/00

Značky: torzní, člen

Text:

...počtu zubů obou zubových spojek umožňuje mnohačetné vzájemné nastavení obou protilehlýoh spojek a tomu i odpovídající předpětí torzní tyče.Příkladné provedení torzního prvku podle vynálezu v podélném řezu znázorňuje přiložený výkres. Torzní tyč 3 je na obou koncích zakončena vnějším ozubením 33 zasunutelným do jemu odpovídajícího vnitřního ozubení 33. vnější ozubení 33 spolu s vnitřním ozubením 33 tvoří zubovou spojku 3. Vnitřní ozubení 33...

Zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji, zvláště součástí s radiálními výstupky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265405

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kohlíček Jiří, Streit Jan, Jedovnický Bohumil, Handl Ivo, Novák Pavel

MPK: B21D 22/28

Značky: tváření, děleném, nástroji, součástí, výstupky, zvláště, radiálními, bezvýronkové, zařízení

Text:

...umožňuje jeho snadnou dostupnostProvedení předmětu vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, na němž obr. 1 představuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření v děleném nástroji v poloze při zakládání polotovaru do nástroje, obr. 2 ukazuje nárys zařízení pro bezvýronkové tváření při dosednutí děleného nástroje na sebe, před začátkem tvářecí operace a na obr. 3 je nakreslen nárys zařízení pro bezvýronkové tváření po ukončení tvářecí...

Pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 265404

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šilhán Zbyněk

MPK: B65G 25/04

Značky: jednotka, přesun, dopravníku, orientovaný, pohonná

Text:

...poloze, na obr. lb podélný řez pohonné jednotky v horní pracovní poloze,na obr. Za je znázorněn příčný řez pohonné jednotky ve spodní poloze v řezu A-A a na obr. Zb je znázorněn příěný řez pohonné jednotky V horní pracovní poloze v řezu B-B.Pohonná jednotka dopravníku sestává z pohyblivého nosníku l, táhla g profílového tvaru,na němž jsou pomocí čepů Q neležíoích na společné ose střídavě upevněna ložiska A posuvu a ložiska § zdvihu,...

Digitální termostat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265403

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pantůček Pavel

MPK: G05D 23/19

Značky: termostat, digitální

Text:

...je přes převodník § 35 teplota-napětí spojen se vstupem převodníku § 35 napětí-kmitočet, jehož výstup je připojen na první vstup hradla g, na jehož druhý vstup je připojena časová základna Qg, přičemž na výstup hradla g.je připojen první čítač Šl a druhý čítač Ěg, přičemž první výstup prvního čítače Ěl je připojen přes blok EQ paměti-dekôdéru na blok 3 indikace, druhý výstup prvního čítače Šł je připojen na první vstup prvního komparátoru gł,...

Chromokomplexní azobarviva obsahující N-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid

Načítavanie...

Číslo patentu: 265402

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smékal Otto, Mistrík Pavel

MPK: C09B 45/26

Značky: obsahující, n-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokýçh světlostálostí i mokrýoh stálostí s výbornou eqalizací.Tato barviva se připravují působením kyseliny chromsalicylové na předmětná monoazobarviva v prostředí NH 40 H při teplotách od B 0 do 100 DC v atmosférickém tlaku, případně při teplotách 110 až 150 °C v autoklávu za zvýšeného tlaku 0,1 až 1,0 MPa. Odstín výsledného barviva při různém seskupení substituentů R 1, R 2, R 3 ve...