Archív za 1989 rok

Strana 24

Lehká mechanizovaná důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 265481

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kolář Josef, Koláček Viktor, Raszka Jan, Rojíček Petr, Hájek Eduard, Dědek Miloslav

MPK: E21D 17/00

Značky: mechanizovaná, lehká, výztuž, důlní

Text:

...gg, kromě prvního nosného vodítka,které podpírá přední stropnici ll líchého stropnioového tahu ł při prvním kroku.K přesouvání obou stropnicových tahů slouží dva hydraulické dvojčinné válce uchycené kloubově tak, že válec lg na boku stropnicového tahu l je umístěn mezi úchytem na přední stropnici ll a nosným vodítkem gg zadní stropnice 23, a že válec gä na boku stropnicového tahu g je umístěn mezi nosným vodítkem łg přední stropnice ll a...

Emulze koření z eleoresinů koření, způsob jejich výroby a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265480

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sviták Břetislav, Balšíková Libuše, Štěpánková Hana

MPK: A23L 1/221

Značky: tohoto, způsobu, eleoresinů, provádění, výroby, koření, emulze, jejich, způsob, zařízení

Text:

...tekutiny rozdílných barev, podle použitého oleoresinu. Sušina emulzního koření se pohybuje V rozmezí 32 až 37 , měřeno refraktometricky,pH v rozmezí hodnoty 3 až 3,5. Pokud se týče vydatnosti odpovídající emulze koření vydatnosti přírodního mletého koření, ale jak již bylo uvedena je možné účinné látky v nových výrobcích i několikanásobně koncentrovat.Z použitých materiálů, které obsahují přirozeně se vyskytující látky s emulgačními...

Připínací ústrojí, zejména pro brože

Načítavanie...

Číslo patentu: 265479

Dátum: 13.10.1989

Autor: Pištěk Václav

MPK: A44B 6/00, A44C 1/00

Značky: zejména, připínací, brože, ústrojí

Text:

...dvojicí připínacích jehel l a É opatřených ostrými hroty 3 a 1, jimiž opět obloukovitě směřují k zadní straně 3 brože 3. obě připínací jehly l a Q jsou vytvořeny z jednoho kusu pružného drátu, jehož středová část tvoří připevñovací třmen g s upevňovacími oky 2 a lg pro připevnění připínacího ústrojí k zadní straně g brože 1. Připínací jehly l a Ě tento připevňovaoí třmen g překřižují a pak jsou zpětně ohnuty do dvou ovládacích opěrek § a ll,...

Zapojení jednokanálového autokorelačního měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265478

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lhota Jaroslav

MPK: G01R 23/00

Značky: autokorelačního, zapojení, kmitočtu, jednokanálového, měniče

Text:

...amplitudu.»Proto jsou během vyhodndcořŠŠí§sign§lu postupně opomíjeny všechny získané informace o autdxmelační funkci kroměřtěch, ktere vedou k údaji o velikosti její periody. Elektronické obvody, zapojené podle vynálezu, provádějí výpočet polaritní autokorelační funkce podle vztahu Mkde Rxx(nT) je polaritní autokorelační funkce M počet buněk paměti Ä bod pro nějž je prováděn výpočet adresa buñky v paměti g n adresa buñky v paměti 3 ...

Zapojení číslicového řídicího generátoru pro řízení tónových generátorů v elektronických hudebních nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265477

Dátum: 13.10.1989

Autor: Krutílek František

MPK: G10H 5/06

Značky: číslicového, zapojení, elektronických, generátoru, hudebních, tónových, řídicího, nástrojích, řízení

Text:

...k prvnímu vstupu hradla lg, jehož výstup je připojen kevstupní svorce 6 dalšího tónového generátoru ls.V číslícovém řídicím generátoru se využívá jeden vstupní oscilátor łł, z něhož se odvozují řídící signály pro řízení libovolného počtu jednohlasých i vícehlasých tönových generátorů lg 5 požadovaným pevným nebo časově proměnným vzájemným rozladěním. První tônový generátor łá je řízený přímo signálem vstupního oscilátoru ll a každý další...

Aktivátor rozkladu azodikarbonamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265476

Dátum: 13.10.1989

Autori: Burian Petr, Beran Miroslav, Fiala František

MPK: D06N 3/06, C08K 5/20

Značky: azodikarbonamidu, aktivátor, rozkladu

Text:

...pasta byla nanesena na separačni papír a želatinaci při 180 OC po dobu 3 minut v přístroji Werner-Mathis ziskán lehčený PVC o objemové hmotnosti 770 kg/m 3. Pokud byla za jinak stejnýoh podmínek použita teplota želatinace 190 °C,činila objemová hmotnost 500 kg/m 3.Podle příkladu 2 byla testována základni pasta obsahující jako aktivátor rozkladu azodikarbonamidu 4 hmot. dílů dusičnanu amonného. Účinkem teploty 180 °C po dobu 3 minut bylo...

Způsob fotometrického stanovení hemoglobinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265475

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kadrnál Jan

MPK: G01N 33/00, G01N 33/72

Značky: způsob, fotometrického, hemoglobinu, stanovení

Text:

...oxyhemoglobinu, methemoglobinu a karbonylhemoe globinu. Reakční rychlost přeměny oxyhemoqlobinu a methemoglobinu umožňuje provádět měření do 30 sekund a produkt je stabilní nejméně po dobu 20 minut.Vlastní stanovení je možno provádět bud jako jednostupňovou reakci hemoglobinu a činidla výše uvedených koncentrací reakčních komponent, nebo jako dvojstupñovou s postupným přidáním hemoglobinu a iontů Fe 2. Při odděleném uchování roztoku...

Lamelový rozptylovač kouře

Načítavanie...

Číslo patentu: 265474

Dátum: 13.10.1989

Autor: Janošek Bohumil

MPK: F23L 13/00, A23B 4/04

Značky: lamelový, kouře, rozptylovač

Text:

...kasického prouzování i douzováni potravin o více než 1/10 časové technologické jednoüqw. Výsledkem je zefektivněni odběrateli požadované výroby potravin upravovaných douzovánim a uzením dle starých i nových receptů. Při postupu potravin na transportnim závěsu proti směru toku kouře dochází k dalšimu zvýšení udiciho efektu a dokonalejšimu prouzení za menší jednotku času. Při postupu potravin po směru toku kouře je dosaženo zvýšení udiciho...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti lidskému choriogonadotropnímu hormonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265473

Dátum: 13.10.1989

Autori: Madar Jindřich, Kumičáková Estera, Vančatová Alena, Machala Oldřich, Hraba Tomáš, Mančal Petr, Holan Vladimír, Boukalová Jitka

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, choriogonadotropnímu, hormonu, proti, lymfocytární, myší, lidskému, produkující, protilátku

Text:

...monoklonální protilátka je využitelná pro specifickou detekci HCG. To umožňuje zcitlivění doposud používaných aglutinačních testů a zavedení nových forem diagnostických testů, jako jsou testy enzymoimunologické a radioimunologické.Využití monoklonálních protilátek proti HCG umožňuje zcitlivění detekce HCG. Úspěšná příprava monoklonálních protilátek proti HCG byla již v zahraničí popsána a monoklonální protilátky jsou využívány pro citlivou...

Laboratorní fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265472

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šrámek Jaroslav, Schön Vilém

MPK: H02K 37/00

Značky: fermentor, laboratorní

Text:

...vynálezu, na obr. 2 príklad uspořádání statoru a rotoru pohonné jednotky rotačního míchadla a na obr. 3 blokové schéma napájecí jednotky včetně připojení ke statoru krokového motoru.Laboratorní fermentor je tvořen kultivační nádobou 3 umístěnou v autoklávu l. Kultivační nádoba 2 se skládá z plášte 5, uzavřeného po obou stranách čelními plochami 5 a uvnitř je umístěno rotační míchadlo 5, které je upevněno na společné hřídeli A s rotorem 5...

Přívod elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265471

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trávník Petr, Fajkus Viktor, Svoboda Pavel, Vyležík Milan, Grobař Vlastimil

MPK: G05D 23/19

Značky: vyzdívky, ohrev, přívod, nádoby, elektrické, energie, vakuovací

Text:

...přívodu od svorek zdroje až ke svorkám topného elementu může být použit bez přerušení jeden typ vodičů.Provedení přívodu elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v zjednodušeném půdorysném řezu~znázorněno typické uspořádání zařízení pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby, na obr. 2 je v řezu rovinou A-A zobrazeno uspořádání vodičů...

Zařízení k automatickému měření výšky hladiny kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265470

Dátum: 13.10.1989

Autori: Boháč Zdeněk, Poláčková Eliška, Veselý Miroslav

MPK: G01F 23/18

Značky: měření, automatickému, hladiny, zařízení, kapaliny, výšky

Text:

...je určován pouze druhem, resp. vlastnotmi odměřovaných kapalin.Na přiložených výkresoch obr. 1 až 4 jsou znázorněna příkladná provedení zařízení podle vynálezu, která však předmět tohoto vynálezu nikterak nevymezují ani neomezují a představují pouze některé varianty jeho realizace. Na obr. 1 je znázorněno zařízení podle vynálezu včetně nádoby s kapalinou.Na obr. 2 je znázorněna ochranná trubka, na obr. 3 je znázorněno zařízení s lomenými...

Nástrčný klíč s posilovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265469

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hendrych Vladimír

MPK: B25B 13/46

Značky: posilovačem, klíč, nástrčný

Text:

...V případě, že není nutná tak velká síla, zasune se výsuvný doraz, který zpevní čep vzhledem k pouzdru, čímž se vyřadí z činnosti posilovač. Šroubovací klíč je v pouzdru výměnnýve značném rozsahu velikosti.Na přiloženém výkresu znázorňuje obr. 1 podélný řez rovinou A-A 2 obr. 2 a obr. 2 je boční pohled na klíč.Klíč je tvořen ramenem 1 pevně spojeném s čepem É, který je otočně uložen V pouzdru l. V čepu Q je v excentrioky umístěném lůžku...

Zařízení pro kontinuální výrobu fluorografitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265468

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vlasák Ludvík

MPK: C01B 31/04

Značky: zařízení, kontinuální, výrobu, fluorografitu

Text:

...avykazujících protísměrný chod. Vnější talíře 5 jsou přitom na vnějším obvodu uchyceny k vnějšímu plášti A vestavby, vnitřní talíře 1 jsou na vnitřním obvodu uchyceny k vnitřnímu plášti § vestavby. Na talířích obou soustav jsou umístěny dopravní Arohimedovy spirály5, které jsou unášeny vždy nejbližším vyšším vnějším či vnitřním talířem Q či 1, takžese otáčejí v opačném směru než talíř 1 či §. jehož vrstvu posunují. Spojení dopravních...

Skříň klikového mechanismu a převodného ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265467

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šantora Vladimír, Sirotek Jiří, Kubínek Jiří, Šváb Pavel

MPK: F02F 7/00

Značky: klikového, ústrojí, převodného, skříň, mechanismu

Text:

...zátoe je nezbytně vypuštění olejové náplně.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny skříní klikového mechanismu a převodověho ústrojí čtyřdobého spalovacího motoru dle vynálezu, jehož podstatou je, že kliková a převodová skříñ je ve střední části svého spodního prostoru přepažena vyjímatelným sítem, upraveným V místě jeho uložení ve dnu spodního prostoru klikové a převodovějskříně do tvaru sběrného kanálku,přičemž podélná osa tyčového...

Kmen mikroorganismu Candida lipolytica syn. Yarwinia lipolytica DBM 358

Načítavanie...

Číslo patentu: 265466

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Jan, Procházka Karel, Vodrážka Zdeněk, Ryšavá Dana, Tolman Jiří, Souček Jiří, Králová Blanka, Demnerová Kateřina

MPK: C12N 1/16

Značky: yarwinia, mikroorganismu, lipolytica, candida

Text:

...a N-methyl-N-nitrosomočoviny na kmen Candida lipolytica a opakovanou selekcí získaných mutantů.Nakultivované bunky rodičovského kmene asepticky odstředěné, dvakrát promyté sterilním fosfátovým tlumivým roztokem pH 7, byly resuspendované a naředěné stejným tlumivým roztokem tak, aby výsledná koncentrace buněk byla 106 b/ml. 5 ml této suspenze bylo ozářeno UV světlem po dobu 20, 30, 60, 120 a 180 s, což odpovídá dávkám záření 36, 54, 108, 216 a...

Elektrická odporová pec s přímo tepelnou muflí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265465

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kovařík Oskar, Rada Josef, Jakeš Jan

MPK: H05B 3/62, F27D 11/00

Značky: přímo, muflí, elektrická, odporová, tepelnou

Text:

...na obr. 1 je schematický pcdélný řez elektrickou odporovou pecí šachtovou s přímo topenou muflí a na obr. 2 je příčný částečný řez touto pecí..Mužla l (obr. 1) s pracovním prostorem lg pro vsázku má kolem sebe další topený díl 3. provedený zejména jako válec z topného materiálu, oddělený od mufle l volným prostorem 5, do něhož je možno přivádět a odvádět potrubím chladící médium atp. Topený díl g je obklopen tepelnouizo 1 ací g z...

Zařízení pro pojezd a samočinnou korekci směru pohybu samojízdného vrstviče a vybírače zemědělských objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 265464

Dátum: 13.10.1989

Autori: Obruča Jiří, Kubánek Jiří, Karas Bohumil, Klabal Milouš

MPK: G05D 3/12

Značky: pohybu, zemědělských, vybírače, samočinnou, samojízdného, zařízení, objemových, vrstviče, pojezd, korekcí, směru

Text:

...korekce odchylek směru jízdy vylučuje možnost zkřížení portálových jeřábů, a tím zvyšuje bezpečnost obsluhy a přítomných osob. Odstraněním příčení s následným zablokováním pohybu jeřábu se snížilo namáhání konstrukce jeřábu jako celku i jeho agregátůa zvýšila se životnost pohybových agregátů.Příklad provedení zařízení pro pojezd a samočinnou korekci směru pohybu samojízdného vrstviče a vybírače zemědělských objemových hmot podle vynálezu je...

Zapojení diferenciálního indukčnostního snímače neelektrických veličin s číslicovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265463

Dátum: 13.10.1989

Autori: Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Klein František

MPK: G01B 7/10, G01D 21/02, G01D 1/16...

Značky: diferenciálního, neelektrických, veličin, indukčnostního, číslicovým, výstupem, zapojení, snímače

Text:

...výrobě a nastavování, nejsou použity přesné a drahé analogové prvky,- zapojení je zvlášt vhodné pro připojení k míkropočítači.- přímý převod měřené veličiny na délku intervalu kmitů oscilátoru způsobuje minimální citlivost na rušivé vlivy a umožňuje zpracovat dynamický rozsah měřené veličiny až sto decibelů,- vykazuje výbornou linearitu převodní charakteristiky, vyplývající z vhodné volby jejího matematického modelu, s možností dalšího...

Palivový systém cihlářských pecí s postupujícím ohněm

Načítavanie...

Číslo patentu: 265462

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gálík Luděk, Janák Jaroslav

MPK: F27B 13/12

Značky: postupujícím, pecí, systém, cihlářských, ohněm, palivový

Text:

...pevnými palivy. Řešení podle vynálezu, využívající rozvodu přebytku topného média umožňuje zajištění stsbilního výkonu jednotlivých hořákových souprav bez závislosti na počtu otápěných řádkü. Konstrukčně a výrobně jednoduché řešení umožňuje také snadné a rychlé provedení výměny jednotlivých dílů dopravního potrubí, nebot délka těchto dílů mezi spoji je jednotné a zároveň taková, že odpovídá osovým vzdálenostem pálicích řádků pece. Další...

Šlichtovací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265461

Dátum: 13.10.1989

Autori: Neubauerová Marie, Hradecká Jaromíra, Kudrna Stanislav

MPK: D06M 11/15

Značky: šlichtovací, prostředek

Text:

...Soubor typických hodnot je uveden v tabulce.stávající ělichtovací Prostředek dle vynálezu prostředek na báziDelši výhodou prostředku dle vynálezu je jeho neomezená mísitelnost s jinými šlichtovacími prostředky, zejména se všemi typy škrobů nativních a modifikovaných, polyvinylalkoholem a karboxymethylcelulozou. To umožňuje vytváření směsných šlicht různého typu.Použití prostžedku dle vynálezu jsou podrobněji osvětlena na příkladech provedení,...

Zařízení pro komplexní evaporaci pevných látek v iontovém zdroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 265460

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kult Karel

MPK: H01J 37/317

Značky: zdroji, pevných, evaporaci, zařízení, komplexní, iontovém, látek

Text:

...tří substrátů ll, gg, lg pevné fáze. První substrát ll pevné fáze s nejvyšší evaporační teplotou se vkládá do dutiny wolframové tyče, která tvoří tyčovou pec §. Tento těžko tavitelný substrát ll je odprašován interakcí koncentrovaného plazmatu. Přípustné možnosti výbojové komory, zhotovené z tenkostěnného tantalu jsou limitovány teplotou tavení oddělovacích izolátorú 3, vytvořených z nitridu höŕu. Druhý a třetí substrát lg, lg pevné fáze je...

Přesný převodník napětí na kmitočet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265459

Dátum: 13.10.1989

Autor: Vrba Kamil

MPK: H03M 1/60

Značky: převodník, kmitočet, napětí, přesný

Text:

...podle připojeného obrázku, na němž je znázorněno schéma zapojení příkladného provedení přesného převodníku napětí na kmitočet podle vynálezu.K invertujícímu vstupu operačního zesilovače É je přes rezistor 5 připojena vstupní svorka l, dále tamtéž je přes pomocný rezistor 3 ° připojen referenční zdroj g napětí a také katoda diody Q 1 elektronického spínače 1. Mezi invertující vstup operačního zesilovače É a jeho výstup je zapojen integrační...

Pojistná komora kapalinového manometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265458

Dátum: 13.10.1989

Autori: Valenta Svatopluk, Kára Jan

MPK: G01L 7/20

Značky: manometru, komora, pojistná, kapalinového

Text:

...komorou. na obr. 3 je vodorovný řez pojístnou komorou z obr. 1, na obr. 4 je boční pohled na natrubek pro vytvoření připojovacího kanalku vcelku se žlabkovou clonou a obr. 5 znázorňuje pohled na celkové uspořádání kapalinového manometru s U-trubicí.Pojistná komora podle vynálezu sestava ze dna l, bočních stěn 3 a víka 3 a je připojena prostřednictvím tělesa Q manometru na otevřene konce U-trubice Q, obsahující vodu nebo rtuč pro měření...

Zapojení bezkontaktního magnetoelektrického zapalovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265457

Dátum: 13.10.1989

Autor: Gabrhelík Emil

MPK: F02P 1/08

Značky: systému, zapalovacího, zapojení, bezkontaktního, magnetoelektrického

Text:

...bezkontaktního magnetoelektrického zapalovacího obvodu podle vynálezu podstatné snižuje vysokou minimální obvodovou rychlost točivého magnetického pole. kterou mají stávající systémy, přičemž využívá velmi malý rozměr a nízkou hmotnost, při zachování velké energie elektrického výboje. Elektrickým polem řízený tranzistor potřebuje ke svému otevření jen napětí na bázi a není nutné, aby bází protékal proud. Elektrický obvod...

Hmota se sníženou přilnavostí vůči kapalinám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265456

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hlaváček Ivo, Kratochvíl Jiří

MPK: C08J 5/16

Značky: vůči, kapalinám, priľnavosti, hmota, sníženou

Text:

...a dükladně promísí. Poté se zpracovává např. vstřikovaním.P ř í k 1 a d 2 975 g monomeru silikonového kaučuku 5 Q vazelinového lehkého oleje 20 g esteru kyseliny ortokřemičité a organické sloučeniny cínu Směs prvních dvou složek se iniciuje třetí složkou a zpracuje odléváním.999 g granulátu polyoxymetylenu 1 g vazelinového bílého těžkáho olejeGranulát polyoxymetylenu se rovnoměrně pokropí vazelinovým bílým těžkým olejem a důkladně...

Zařízení pro nastavení rychlosti otáčení hřídele s rotující elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265455

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bystrianský Jaroslav, Dybal Jaroslav, Roháč Jan, Pišoft Václav

MPK: H02P 8/00

Značky: rotující, elektródou, zařízení, hřídele, otáčení, rychlostí, nastavení

Text:

...výrazný růst přesností a reprodukovatelnosti měření, které přinese podstatné zvýšení kvality informací získaných vyhodnocením kinetických a difuzních parametrů elektrochemických a korozně-elektrochemických reakcí na rozhraní rotující elektrody a elektrolytu.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.Elektroda l izolovaně připevněná k hřídeli motoru g je elektricky spojen s vodíčem...

Způsob předehřívání práškového a jemně zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265454

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doleželík Vítězslav, Odstrčilík Zdeněk, Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: způsob, tohoto, provádění, předehřívání, práškového, zrnitého, materiálů, způsobu, zařízení, jemné

Text:

...šachty jsou uzavřeny,aby bylo možné jejich čištění. Toto se postupně stále opakuje.Tímto šachtovým předehřívačem podle vynálezu s vestavěnou proetorovou mříží se dosáhne zlepšeného předehřívání suroviny, teplo přechazí do Vestavěné proatorové mříže a pak teprv do předehřívaného materiálu, čímž ae aníží zatížení cdtahovaných plynu prachovými aloäkami. Předatavuje zdokonalení předehřívání, úsporu tepla a znížení úletu z předehřívaně...

Sójový protlak

Načítavanie...

Číslo patentu: 265453

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hýsek Milan

MPK: A23L 1/20

Značky: protlak, sójový

Text:

...vykazují specifickou sôjovou příchuť. V ostatních případech se jedná o potravinářské suroviny použitelné zejména v další přípravě potravin a jídel. Není k dispozici samostatný nebo směsný sójový výrobek plně využívající nutriční i fyziologické přednosti sóji a poskytující při tom dostatečně široké, chutcvé příznivé spektrum pro přímou konzumaci všemi spotřebiteli od dětí po nejstarší generaci.Výše uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle...

Zapojení k měření a registraci, zejména dopravního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265452

Dátum: 13.10.1989

Autori: Slavík Václav, Štěpán Jiří

MPK: G08G 1/01

Značky: měření, registraci, zejména, dopravního, proudu, zapojení

Text:

...je dále blíže popsán na příkladu provedení pomocí výkresu, kde obr. l znázorňuje schéma zapojení k měření a registraci plynulosti silničního provozu a obr. 2 schéma napájecího zdroje.zapojení k měření a registraci plynulosti silničního provozu je tvořeno mikropočítačem 5, ke kterému je připojen zobrazovací panel Ž, napájecí zdroj g, ovládací panel 5, záznamový prvek 1 tvořený kazetovým magnetofonem s dálkovým ovládáním a přes...

Zapojení pro vytváření semitransferovaného oblouku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265451

Dátum: 13.10.1989

Autori: Schnackel Jay, Zvěřina Karel

MPK: B05B 5/08

Značky: vytváření, semitransferovaného, oblouků, zapojení

Text:

...spojeným s anodou a záporným pôlem přídavného zdroje připojeným k podložnímu materiálu, na obr. 6 je schematicky znázorněn detail zařízení podle obr. 1 zobrazující dráhu proudu plazmatu při přítomnosti kladného potenciálu na podložním materiálu a při nulovém potenciálu podložního materiálu, na obr. 7 je schéma varianty zapojení podle vynálezu při zapojení podle obr. 5 a na obr. 8 je schéma další varianty zapojení podle vynálezu s jedním...

Fialová nesymetrická 1 ku 2 chromokomplexní barviva a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265450

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák František, Zdarsa František, Hájek Vladimír

MPK: C09B 45/26

Značky: nesymetrická, chromokomplexní, způsob, přípravy, barviva, jejich, fialová

Text:

...komplexü vzorce I podle vynálezu, je vysoká Čistota barviva, neboč doposud běžně užívané zpúsoby syntézy nesymetrických 12 metalokomplexnich barviv, spočívající v simultánní chromací ekvimolárni směsi výchozích komponent, poskytující vedle žádaného 12 nesymetrického komplexu i obě možná symetrická 12 kovokomplexní barviva.Produkt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti barviva vynikajícími koloristickými vlastnostmi a vysokou...

Uložení koule kulového uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265449

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vavřínek Josef, Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 5/06

Značky: uložení, kulového, koule, uzávěru

Text:

...kulového uzávěru.Příklad konkrétního provedení vynálezu je schematícky znázorněn na připojených výkresech,kde obr. 1 znázorňuje podélný řez uzávěrem ve svislé rovině, obr. 2 podélný řez tělesem ve vodorovné rovině, obr. 3 příčný řez tělesem ve svislé rovině a obr. 4 částečný podělný řez ve vodorovné rovině tělesem s uloženým dolním ložiskovým tělesem.Kulový uzávěr s uplatněným vynálezem, zobrazený na připojených výkresech, je tvořen...

Způsob výroby dibrom-(2,2)paracyklofanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265448

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kryštufek Jan, Pecka Karel, Vaňura Jan, Havel Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 13/70

Značky: dibrom-(2,2)paracyklofanu, způsob, výroby

Text:

...kde X má vpředu uvedený význam a R je stejný nebo rozdílný alkyl s 1 až 12 atomy uhlíku, se působí v reakčním prostředí tvořeném směsí inertního uhlovodíkového rozpouštědla a dimetylsulfoxidu silnou zásadou, vznikla amoniová báze obecného vzorce I, kde R má vpředu uvedený význam, se V tomto prostředí rozkladá za zvýšené teploty 40 až 140 OC, s výhodou 60 až 95 °C, za vzniku dibrom-(2,2)paracyklofanu. Inertním uhlovodíkovým rozpouštědlem...

Prostředek k selektivnímu rozpouštění kovového stříbra nebo jeho slitin s mědí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265447

Dátum: 13.10.1989

Autor: Florián Čestmír

MPK: C22B 11/04

Značky: prostředek, slitin, stříbra, mědi, rozpouštění, kovového, selektivnímu

Text:

...stříbro-měd v prostředku podle vynálezu se neobjevuje pěnění a zahřívání roztoku, doprovázené vývojem nitrozních plynu, charakteristické proRoztok pro zpětné získávání stříbra lze nasytit na 30 g stříbra/1 bez regenerace. získání stříbra z roztoku lze provést běžně známými metodami jako je srážení chloridu stříbrného nebo elektrolýza. Postup nevyžaduje zvýšenou teplotu, naopak při pokojové teplotě je napadení povrchu předmětu či součástky...

Dezén pláště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265446

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jabůrek Jiří, Pekař Alois, Pospíchal Zdeněk

MPK: B60C 11/00

Značky: pláště, dezén

Text:

...bloky jsou vybaveny lamelami.Uspořádáním dezénu podle vynálezu se dosáhne dobrých záběrových vlastností jak na zpevněném povrchu, tak i v terénu. současně budou zachovány dobré vlastnosti oděru pláště. Obvodovým uspořádáním bloků dezénu s rozdílnou šířkou se dosáhne snížení hlučností pláště.Na výkresu je schematicky znázorněn dezén pláště podle vynálezu. nVe směru obvodové osy l je dezén tvořen dvěma řadami esovitě zakřivených bloků g. Tyto...

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pokorný Pavel, Pařízek Miroslav, Kubička Rudolf, Loukota Jiří, Jasenský Zděnek, Macek Vladimír

MPK: C01G 51/06

Značky: kobaltu, způsob, izolace, solí, oxonaci, propylenu

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Zařízení k zrovnoměrnění dopravované směsi vzduch a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265444

Dátum: 13.10.1989

Autori: Geröfi Ivan, Drahoš Ivan

MPK: F23K 1/00

Značky: vzduch, uhlí, zrovnoměrnení, zařízení, směsi, dopravované

Text:

...odbočka ústí do přívodní části odlučovače, na jehož výstupní část je napojeno výstupní potrubí se škrticí klapkou ústící do zaústění přívodního práškovodu a na odlučovač je napojen pomocný práškovod.Výhodou tohoto zařízení je, že lze kotel na spalování uhlí ještě spolehlivě provozovat bez pomocného stabilizačního paliva pod 40 až 30 jmenovitého výkonu kotle, a to pomocí pomocných práškových hořáků, do kterých je přiváděna směs uhelného...

Napěňovací hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265443

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bulena František, Svačina Josef

MPK: F16B 13/00

Značky: napěňovací, hmoždinka

Text:

...například impregnací, vyztužením nebo slepením s materiálem konstrukce. Hmoždinka s pružným pouzdrem se použije tam, kde pouzdro zajistí ochranu napěňovací hmoty před chemickým nebo fyzikálním znehodnocením, dále tam, kde je žádouoí úplné tvarové vyplnění kotevního otvoru. Další použití je kotvení do nepřístupných dutín za tenkou pevnou stěnou, kde napěňovací hmota v ochranném pružném pouzdru vytvoří kulovitý tvar pevné hmoty zabraňující...

Pneumatická hmoždinka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265442

Dátum: 13.10.1989

Autori: Svačina Josef, Bulena František

MPK: F16B 13/00

Značky: pneumatická, hmoždinka

Text:

...umístěná do předvrtaného otvoru nebo do dutiny), tlak a druh použitého plynu na způsobu plnění (sifőnovou bombičkou, ruční hustilkou, přenosným přívodem stlačeného plynu z kompresoru nebo tlakových lahví) a požadované únosnosti hmoždinky podle druhu a tvaru pevné součástí, do které se kotvení provádí. S výhodou lze pneumatiokou hmoždinku použít pro dynamické zatížení při současné eliminaci jeho účinků do pevných součástí (tlumení vibrací)...