Archív za 1989 rok

Strana 22

Způsob přípravy ftalátových změkčovadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265561

Dátum: 13.10.1989

Autori: Norek Jiří, Novrocíková Marta, Novrocík Jan, Kotůlková Svatava

MPK: C07C 69/80

Značky: ftalátových, způsob, přípravy, změkčovadel

Text:

...titaničitého. Heterogenní katalyzátor separovaný z esteru po finálních úpravách se opakované použije k přípravě nové esterifikační směsi se zvýšenou katalytickou aktivitou.Anelytickým sledováním koncentrace titanu rozpuštěného v reakčni směsi ve formě Organotitanátu a vzniklého z hydratovaného oxidu titaničitého bylo totiž zjištěno, že tato koncentrace je podstatné vyšší než koncentrace titanu daná použitím ekvivalentniho množství...

Způsob výroby esterů 3-oxo-2H-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265560

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šmíd Ivan, Hájek Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Paleček Jaroslav, Hampl František, Votava Vladimír, Svoboda Jiří

MPK: C07D 291/08

Značky: 3-oxo-2h-1,2-benzoisothiazolin-2-acetátu-1,1-dioxidu, výroby, způsob, esterů

Text:

...Po ukončené reakci se směs zpracuje shora uvedeným postupem.Jako organické rozpouštědlo je vhodné použit aromatické uhlovodiky jako například benzen,toluen, xylen nebo chlorbenzen. Jako kvarterni amoniové soli se výhodně použije tetrabutylamoniumhalogenidu jako chloridu nebo bromidu, nebo tetrabutylamoniumhydrogensulfátu nebo benzyltriethylamoniumchloridu. Při popsaném způsobu podle vynálezu se po 2 až 3 recyklech začne z vodné fáze...

Způsob přípravy 2-ethyl-3-(3,5-dibrom-4-hydroxybenzoyl)kumaronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265559

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brůnová Bohumila, Zelenka Jaromír, Kuchař Miroslav, Hamoňová Miroslava

MPK: C07D 307/80

Značky: 2-ethyl-3-(3,5-dibrom-4-hydroxybenzoyl)kumaronu, přípravy, způsob

Text:

...látka, což má zvláště velký významZpůsob podle Vynálezu se provádí tak, že se k 2-ethyl-3-(4-hydroxybenzoyl)kumaronu,rozpuštěnému v methanolu, přidá alkalické činidlo a při teplotě místnosti (20 až 25 °c) se přikape brom. Po následném ochlazení reakční směsi a jejím míchání se odsaje krystalická látka, která se promyje methanolem, vymíchá s vodou a překrystaluje z toluenu. Získa se zcela čistý produkt.62,0 g...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Maturová Eva, Roubal Zdeněk, Grimová Jaroslava, Krajíčková Jana, Zemanová Ivana, Franc Zdeněk

MPK: C07H 11/00

Značky: glykosaminoglykanu, polysírový, těchto, ester, látek, způsob, sodná, resp, výroby

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Fluidní rošt sestavení z fluidizačních trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265557

Dátum: 13.10.1989

Autori: Filouš Jiří, Podmolík Jaroslav, Němeček Petr, Marek Stanislav

MPK: F27B 15/14

Značky: rošt, sestavení, trubic, fluidizačních, fluidní

Text:

...úkol roštem sestaveným z fluidisačních trubic procházejících napříč nístějí fluidního topeniště tak, že podélné osy vždy dvou sousedních trubic svírají mezi sebou úhel, jehož poloviční hodnota se rovná odklonu osy fluidisační trubice od hladiny fluidní vrstvy, přičemž tento odklon je ve směru proudění fluidisační tekutiny vždy dolua jeho minimální hodnota se rovná 1,2 násobku u větší, proti menší výšce. Mezera mezi dvěmasousedními...

Perlový dispergátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265556

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mrtka Alois, Kanclerzová Dana, Gutwirth Karel

MPK: B02C 17/16

Značky: perlový, dispergátor

Text:

...výroby extrakčnej fosforočnej kyseliny a výroby väčšiny tuhých priemyselných hnojiv, použitie HzsiFe v prevádzkovej praxi prináša určité obmedzenia súvisiace s obvykle nízlkou koncentráciou účinnej látky a tiež relativne nízkou fázovou stabilitou noztokov HzsiFs pri nízkych teplotách. V dôsledku nízkej koncentrácie roztokov H 2 SlFs sa zvyšujú náklady na prepravu .a skladovanie aditívu a .nizka iázonva stabilita tohoto aditívu komplikuje...

Způsob čištění dicyklohexyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265555

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mleziva Josef, Holík Štěpán, Večeřa Miroslav, Řehák Jindřich

MPK: C07C 43/18

Značky: dicyklohexyletheru, způsob, čištění

Text:

...přímo zbytky odpadající při rektifikaci cyklohexanon-cyklohexanolové směsi, připravene cestou oxidace cyklohexanu nebo hydrogenace fenolu a následující dehydrogenace cyklohexanolu.Jako alkalický katalyzátor lze použít libovolný hydroxid alkalického kovu nebo hydroxid kovů alkalických zemin v množství od 0,1 do 5 . Nejlepší výsledky se dosáhnou s ljaž 3 hydroxidu sodného nebo draselného. V některých případech je výhodné použití katalyzátoru ve...

Chapač útku na tkacím stroji, zejména pneumatickém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265554

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hájek Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacím, pneumatickém, stroji, chapač, zejména, útku

Text:

...elektromagnetú a je opatŕena alespoň na jednom konci odpruzenou vložkou, na které je upevněn koncový nástavec z antimagnetického materiálu. IHlavní výhody elektromagnetického a elektronického zařízení k ovládání útku spočívají v tom, že pohyblivá čelist chapače se pohybuje přímočaře, čímž je umožněno přesnější uložení pohyblivé čelisti chapače vůči pevné čelisti chapače a zachycování útku v ose průchodu tryskou. Elektromagnetické a...

Zapojení pro dielektrické svařování dvojic materiálů různých tlouštěk jedním zdvihem nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265553

Dátum: 13.10.1989

Autor: Houdek Jaromír

MPK: B29C 65/04

Značky: dvojic, materiálů, jedním, různých, tlouštěk, zdvihem, nástroje, zapojení, svařování, dielektrické

Text:

...deska lg. Druhá kovová deska 2 je elektricky připojena k prvnímu pôlu druhého spínače gg. Třetí kovová deska lg je elektricky připojena jednak k druhému pölu třetího spínače lgra jednak na třetí díl 3 nástroje, který je realizovaný trnem. Třetí díl 3 nástroje je uspořádaný mezi druhým dílem g nástroje a prvním dílem l nástroje. První díl l nástroje je od přívodní desky Q oddělen izolační deskou E a elektricky je napojen jednak na druhý...

Regulační teplotní systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 265552

Dátum: 13.10.1989

Autori: Doručka Jan, Míča Karel

MPK: F27B 9/36

Značky: regulační, teplotní, systém

Text:

...uprostřed pece mezi horními kanály a dolními kanály a mezi vnitřními topnými články, které s vnějšími topnými články tvoří společnou skupinu, jejíž vnější topné članky jsou k vnitřním topným článkům v poměru počtu 21 až 41.Pokrok proti stávajícímu stavu regulace teplot u vícekanálových pecí lze spatřit v umístěni regulačního termočlánku do středu pece mezi kanály a vnitřní topné články, kde není přímo ovlivněh prouděním vzduchu ani posuvem...

Převodovka s pružným členem, obzvláště pro střihačky stavební oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 265551

Dátum: 13.10.1989

Autori: Urban Miloslav, Šindelář Ladislav

MPK: B23D 15/12

Značky: členem, obzvláště, převodovka, oceli, stavební, střihačky, pružným

Text:

...střihaného drátu, obr. 2 je řez A-A 2 obr. 1 kolmý na podélnou osu hřídelů, obr. 3 znázorňuje polohu střihaného prutu vzhledem k čidlům pro zpomalení a zastavení pohybu prutu. obr. 4 je kinematické schéma přenosu kroutícího momentu při přímém závěru,obr. 5 je kinematické schéma přenosu krouticího momentu při převodu do pomala. obr. 6 je kínematické schéma přenosu krouticího momentu při zastaveníhnaného hřídele. Šípky naznačují průběh...

Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výmeníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265550

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B23K 37/04

Značky: u-rúrok, polohovacie, zváranie, zariadenie, výmeníkov, tepla

Text:

...polohu zhora, nie je technicky nutné pulzačné zváranie, pričom je možné používat do koreňa hydraulicko-pneumatickú chladenú podložku. Z uvedeného dôvodu je príprava na zváranie a samotné zváranie časove menej náročné voči orbitálnemu automatové mu zváraniu.Polohovacie zariadenie pre zváranie U-rúrok výnennikov tepla podľa vynálezu je schematicky znázornená v jednom z možných konštrukčných prevedení, kde na obr. 1 je celkový bočný pohlad...

Káblový hák

Načítavanie...

Číslo patentu: 265549

Dátum: 13.10.1989

Autor: Mihálik Branislav

MPK: H02G 1/02

Značky: káblový

Text:

...Umožňuje spoločné uloženie viacerých skupín káblov, a to tak silových, ako aj káblov pomocných obvodov. Pritom uloženie káblov pomocných obvodov je volné, a je možné medzi jednotlivé skupiny káblov umiestniť v konštrukcii káblového háka izolačnú dosku z protipožiarneho materiálu.upevnenie silových káblov je vo zvislej rovine na vonkajšej ploche oporného ramena, čoje podmienkou bezpečnej inštalácie V prašnom prostredí. Z hľadiska...

Sklopný doraz

Načítavanie...

Číslo patentu: 265548

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fiala Štefan

MPK: B65G 47/29

Značky: doraz, sklopný

Text:

...do priestoru pod dopravnikom a vyznačuje sa nízkymi nákladmi na realizáciu.Príklad prevedenia sklopného dorazu na valčekom dopravníku je znázornený na priložených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje v bokoryse sklopný doraz v pracovnej polohe, obr. 2 znázorňuje pôdorys sklopného dorazu v pracovnej polohe, obr. 3 znázorňuje v bokoryse sklopný doraz v sklopnej - príchodzej polohe a obr. 4 znázorňuje pôdorys sklopného dorazu v...

Krokovací mechanizmus skúšobného zariadenia elektromechanických programových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265547

Dátum: 13.10.1989

Autor: Martinka Pavol

MPK: F16H 29/16

Značky: mechanizmus, spínačov, krokovací, zariadenia, programových, elektromechanických, skúšobného

Text:

...technické prostriedky pre dosiahnutie uvedených funkcii sú výrobnePríklad vyhotovenia krokovacieho mechanizmu podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje pohľad na krokovací mechanizmus zospodu a obr. 2 rez časťou ojnice v rovine A-A z obr. 1. iKrokovaci mechanizmus pozostáva z dvoch voľnobežiek l, z ktorých každá je opatrená radiálne usporiadanou a dlžkovo prestaviteľnou vychyľovacou pakou 2, vratnou pružinou Q, ako...

Kladkové polohovadlo so samonastavitelnými kladkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265546

Dátum: 13.10.1989

Autor: Paldan František

MPK: B23K 37/04

Značky: kladkami, polohovadlo, kladkové, samonastavitelnými

Text:

...pohonu polohovadla podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že závitovkové koleso a závitkovka sú umiestnené medzi bočnicami.Takéto riešenie spája výhody samonastaviteľnej sústavy kladiek s požiadavkou minimalizácie stavebnej šírky polohovadiel.Na obr. 1 je schematicky znázornená polohovadlo so samonastaviteľnou sústavou kladiek a na obr. 2 je znázornený rez A-A prikladu riešenia podľa vynálezu.V ráme l polohovadla je otočne uložený...

Kladkové polohovadlo so samonastavitelnými kladkami a s korekciou polohy kladiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265545

Dátum: 13.10.1989

Autor: Paldan František

MPK: B23K 37/04

Značky: kladiek, samonastavitelnými, polohovadlo, kladkami, kladkové, korekciou, polohy

Text:

...uložené otočneTakýmto riešením sa dosiahne to, že natáčaním hnaných hriadeľov sa podľa ich vzájomného natočenia priestorovo meni poloha osi bremena V rozsahu závislom na veľkosti excentricity hnaných hriadeľov. Takouto konštrukciou kladkových polohovadiel sa spájajú výhody samonasüwiteľnej sústavy kladiek s prednostami polohovadiel, ktoré majú možnost korekcie polohy osi bremena,čím sa zvýši produktivita a bezpečnost najmä prípravných prác.Na...

Prstencová ionizačná komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265544

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šimor Stanislav, Figedy Štefan

MPK: G01T 1/185

Značky: komora, ionizačná, prstencová

Text:

...komôr, t. j. osemVyššie uvedené nedostatky sú odstránené prstencovou ionizačnou komorou so sústrednými elektrôdami podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že elektrčdy, ktorých počet je väčší ako dve, sa navzájom v radiálnom smere prekrývajú a sú striedavo elektricky vodivo spojené. Puzdro komory je v axiálnom smere obklopená tienením z materiálu pohlcujúceho gama žiarenie, vytvárajúcim v smere detekcie žiarenia kolimačnú medzeru.väčším počtom...

Zachytávač rámov dosiek čipov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265543

Dátum: 13.10.1989

Autor: Duhar Jozef

MPK: B25J 1/06

Značky: zachytávač, rámov, dosiek, čipov

Text:

...manipulovať s rámami dosiek čipov pri montáži integrovaných obvodov. Výhodou je zlepšenie pracovných podmienok pri montážnom procese.Zachytávač rámov dosiek čipov je zobrazený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený zachytávač v náryse, na obr. 2 je nakreslený pôdorys zachytávača, na obr. 3 je nakreslený rez rovinou A-A z obr. 1 a na obr. 4 je nakreslený rez rovinou B-B z obr. 2.Zachytávač rámov lg dosiek čipov pozostáva z...

Bezpečnostný maticový komplet vertikálnych pohybových skrutiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265542

Dátum: 13.10.1989

Autori: Miča Martin, Pástor Oliver, Antala Lubomír

MPK: F16H 25/08

Značky: maticový, bezpečnostný, pohybových, komplet, skrutiek, vertikálnych

Text:

...zariadenie podľa vynálezu, kde je bezpečnostný maticový komplet zobrazený v reze, pričom rovina rezu prechádza osou pohybovej skrutky a čapu kolmo na pôdorysnú rovinu.Bezpečnostný maticový komplet vertikálnych pohybových skrutiek pozostáva z klietky E, v ktorej je uložená matice ll s vedením lg uzatvorená v klietke 13 vekom L 5 Klietka lg je ukončená čepom 14, pomocou ktorého je otočne uložená v pohybovej konzole l 7. Čap 14 má na svojom...

Tlmiace teleso ultrazvukovej impulznej sondy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265541

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuník Peter, Kirica Peter, Figura Zdeno

MPK: G01S 7/52

Značky: impulznej, ultrazvukovej, tlmiace, těleso, sondy

Text:

...dobrá opakovateľnost tlmiacich vlastností. Podstatne sa urýchli a zjednoduší výroba ultrazvukových impulzných sond. Výhodou vynálezu je aj to, že prepojovacie vodiče piezokeramického meniča vedené v drážkach zlepšujú vzhľad ultrazvukových impulzných sond.Na pripojenom výkrese je prikladne znázornená riešenie tlmiaceho telesa sondy, kde na obr. 1 je nakreslený nárys, na obr. 3 je nakreslený rez rovinou B-B, na obr. 2 rez rovinou A-A z obr....

Spôsob izolácie alfa-amylázy z biologických materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265540

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sova Oto, Polívka Ľudovít, Haas Imrich, Dobránsky Tomáš

MPK: C12N 9/28

Značky: spôsob, materiálov, izolácie, biologických, alfa-amylázy

Text:

...- amylázovú aktivitu. Obsah bielkovín sa upraví na 10 až 30 g.l-1 riedením tlmivým roztokom. Takto upraveným roztokom sa naplní autofokusačná aparatúra s počtom komôrok 20 a po uzatvorení sa aplikuje jednosmerný elektrický regulovaný prúd o napätí 200 až 1 000 V regulovanom tak, aby súčin prúdu a napätia neprekročil 3 W. Autofokusácia prebieha pri chlade do 4 OC. Proces autofokusácie je ukončený, ked pri napätí 1 000 V klesne prúd na nulu....

Pevná konštrukcia nosného rámu nadstavbovej časti účelového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265539

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ivan

MPK: B61F 5/52

Značky: částí, podvozku, nadstavbovej, rámu, účelového, konštrukcia, pevná, nosného

Text:

...vynález, ktorého podstata je v tom, že pevná konštrukcia nosné- i ho rámu nadstavbovej časti účelového podvozku, pozostáva z dvojice bočníc s b 1 atníkmivyznačujúca sa tým, že dvojicabočnic je spojená s vrchnej strany lomeným čelom a z prednej strany pripevnená prostrednictvom spodnej kotviacej podpery a vrchnou kotviacou podperou 5 krytom svíetidiel pričom bočnice sú v zadnej časti kotvené kotvíacím rámom so základnouTakýmto usporiadaním...

Spôsob čistenia odpadovej vody z parenia alebo varenia dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265538

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brežný Igor, Királyová Zuzana

MPK: C02F 1/66, C02F 1/74

Značky: spôsob, čistenia, dřeva, odpadovej, varenia, parenia

Text:

...zafarbená. Nepravidelné vypúšťanie týchto vôd a tým parenie dreva v znečistených vodách spôsobujú poškodenie kresby dýhy a jej celkového zafarbenia.Teraz sa zistilo, že odpadovú vodu z parenia alebo varenia dreva je možné účinne čistiťPodstata vynálezu spočíva v tom, že na odpadovú vodu sa najprv, za súčasného prevzdušňovania pôsobí alkalickým činidlom až do hodnoty pH 11,5. Takto upravená voda predstavujúca dokonale zhomogenizovanú zmes sa...

Zariadenie na polohovanie prepravovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 265537

Dátum: 13.10.1989

Autori: Čajka Jozef, Cvacho Marián

MPK: B23Q 7/18, B65G 47/14

Značky: súčiastok, zariadenie, polohovanie, přepravovaných

Text:

...tom, že je tvorené pevnýmdorazom l pre usmerňovanie súčiastok do požadovanej polohy a optickým snímačom g so súčasnou väzbou na riadenie činnosti poháňaného dopravníka 2. Po naložení súčiastok mechanickým, alebo ručným spôsobm 1 bez presného polohovania na poháňaný dopravník Q sa tento uvedie do činnosti, kým prvá súčiastka nedosiahne úroveň optického snímača 3 v priestore pevného dorazu Ä, kedy dá optický snímač g s nastaveným časovým...

Subjednotková vakcína proti rekurentnému herpesu a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265536

Dátum: 13.10.1989

Autori: Leššo Jozef, Kúdelová Marcela, Leško Ján, Rajčáni Július, Matis Ján

MPK: A61K 39/245

Značky: přípravy, proti, vakcína, spôsob, herpesu, subjednotková, rekurentnému

Text:

...glykoproteínov, najmä GB a GC z vírusu herpes simplex. HS typu 1 kmeňa HSZP, s výhodou z kmeňa IV SAS 02 až 60 a bunkových bielkovín z buniek zárodkov japonských prepelíc s aktivitou 2 až 20 jednotiek antigénu na 1/ug (mikrogram) bielkoviny. spôsob prípravy tejto vakcíny spočíva v tom, že sa primokultúra buniek zo zárodkov japonských prepelíc (PEB) po kultivácii infikuje kmeňom herpes simplex Hs typ 1 pasážovaný na bunky zajačích pľúc...

Sposob delenia bielkovinovo-škrobovej suspenzie z kukurice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265535

Dátum: 13.10.1989

Autori: Smelík Andrej, Polívka Ľudovít, Zajac Peter

MPK: G01N 33/10

Značky: bielkovinovo-škrobovej, suspenzie, delenia, spôsob, kukurice

Text:

...tvoria záverečnú fázu delenia škrobu od glutenu niektorými 2 uvedených spôsobov.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že bielkovinovo-škrobová suspenzia sa po úprave hustotý na hodnotu 1 035 až 1 090 kg.m 3 podrobí frakčnej sedimentácií počas 30 až 50 minút, pričom sa oddelí spodná škrobová frakcia s 0,2 až 0,4 -ným obsahom zvyškového gluténu, stredná gluténová frakcia s 30 až...

Sposob úpravy vodných roztokov solí kyseliny asparágovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 265534

Dátum: 13.10.1989

Autori: Škubla František, Kovář Josef

MPK: C07C 101/22

Značky: roztokov, vodných, solí, kyseliny, úpravy, spôsob, asparágovej

Text:

...a nevýhody.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob úpravy vodných roztokov solí kyseliny asparágovej,ktorého podstata spočíva V tom, že vodné roztoky soli kyseliny asparágovej sa podrobia mrazovej sublimácii pri plynulej zmene teploty od nunus 30 °C do plus 30 °C a tlaku od 13 Pa do 54 Pa po dobu 24 hodín.Spôsob podľa vynálezu prináša oproti doterajším postupom výhody v tom, že sa získajú kryštalické prášky solí kyseliny asparágovej, ktoré sa...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265533

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beneš Luděk, Borovanský Alois, Csöllei Jozef

MPK: C07C 125/06

Značky: kyseliny, 2,3-epoxy)-propoxy)fenylkarbámovej, výroby, alkylestery, spôsob, 3-acetyl-4

Text:

...hydroxidu draselného po dobu 6 h.Látky všeobecného vzorca II o hore uvedenom význame je možné pripraviť podľa prihl. vynálezu A 0 č. 158 638. Bližšie podrobnosti o spôsobe výroby látok podľa vynálezu vyplývajú z nasledujúcich príkladovprevedenia, ktoré však rozsah vynálezu neobmedzujú.14,6 g (0,05 mol) propylesteru kyseliny 3-acety 1-4-hydroxyfenylkarbámovej sa rozpusti v roztoku 3,3 g (0,06 mol) hydroxidu draselného v 100 ml vody a...

Alkylestery kyseliny 3-acetyl-4( (3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl karbámovej a sposob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265532

Dátum: 13.10.1989

Autori: Csöllei Jozef, Borovanský Alois, Beneš Luděk

MPK: C07C 125/06

Značky: 3-acetyl-4, alkylestery, kyseliny, karbámovej, spôsob, výroby, 3-bróm-2-hydroxy)-propoxy)fenyl

Text:

...to popísané V literatúre (zöls a spol. Arzneim.-Forsch. 2, 33Bližšie podrobnosti o spôsobe prípravy látok vyplynú z nasledujúcich príkladov prevedenia,ktoré však rozsah vynálezu vynálezu neobmedzujú.(0,15 mol) 3-brčm-1,2-epoxypropánu a 1 ml piperidinu sa aahrieva na vodnom kúpeli 10 h. Po skončení reakcie sa prebytočný brömhydrin za vákua oddestiluje a zvyšok sa rozpustí v chloroforme. organické fáza sa pretrepe 10 kyselinou chlôrovodikovou,...

Signalizační obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 265531

Dátum: 13.10.1989

Autor: Grellneth Norbert

MPK: B60Q 5/00

Značky: obvod, signalizační

Text:

...vypinača ł je pripojený vstup prvého invertora 3, ktorého výstup je pripojený k prvému vstupu § klopného obvodu § a súčasne K prvému vstupu logického člena 5, ktorého druhý vstup je pripojený k výstupu Q klopného obvodu 2, ktorého druhý vstup 3 je pripojený k výstupu svetelného vypinača 5, pričom výstup logického člena A je pripojený cez druhý invertor § k blokovaciemu vstupu multivibrátora 1, na výstupe ktorého je pripojený reproduktor-§....

Zariadenie na výrobu dymu a údenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265530

Dátum: 13.10.1989

Autor: Štofila Albín

MPK: A23B 4/04

Značky: výrobu, údenie, zariadenie

Text:

...výrobky lg V ich blizkosti sa nachádzajú čidlá termočlánkov gg. Vo vrchnej časti komorovej udiarne 3 sú zabudované dve trysky lg a v strede je teplomergg. Dymovod ěd so zabudovanou regulačnou klapkou ll, teplomerom gg, tlakomerom gg slúži na prepojenie vrchnej časti komorovej udiarne 3 s jej spodnou častou.Spodná časć komorovej udiarne 3 nadväzuje otvorom jg na zbernú nádobu Q, opatrenú vypúštacím ventilom gg. Ústím gl je napojená zberná...

Páčkový ovládací nadstavec

Načítavanie...

Číslo patentu: 265529

Dátum: 13.10.1989

Autor: Menyhart Rudolf

MPK: H01H 25/06

Značky: páčkový, nadstavec, ovládací

Text:

...z konzoly l spojenej pomocou dvojice vertikálnych skrutiek lg s mikrospinačom ll. Ten je spolu s nadstavcom pripevnený pomocou dvojice horizon-tá 1 nychskrutiek lg ku konštrukcii dopravnika. V konzole l je otočne uložený hriadeľ 1, opatrený na jeho vonkajšom konci pákou 3. Na vnútornú časť hriadela g je pomocou kolika5 pripevnená vačka 5, tvorená nábojom a vlastným vačkovým telesom Konzola l je dalej opatrená dorazovou skrutkou É vačky Q....

Zariadenie na súčasné využitie konvektívnej a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 265528

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šiška Július, Kadáš Anton, Kostka Jozef, Hlobeň Pavol, Mach Anton, Martauz Pavol

MPK: F27D 17/00

Značky: tepla, využitie, plášťa, rotačnej, odpadného, konvektívnej, súčasné, zariadenie, radiačnej, zložky

Text:

...a radiačnej zložky odpadného tepla z plášťa rotačnej pece podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že absorbéry tepelného žiarenia majú v spodnej časti vytvorený nasávací otvor a k jednémuabsorbéru tepelného žiarenia je pripevnené odsávacie potrubie.Hlavnou výhodou riešenia podľa vynálezu je, že súčasne využíva konvektívnu a radiačnú zložku odpadneho tepla z plâšťa rotačnej pece tým, že sa do priestoru, vytvoreného plášťom rotačnej pece...

Samoustavovací pneumatický ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 265527

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kollár Ladislav

MPK: F16L 37/12, F16K 3/26

Značky: pneumatický, ventil, samoustavovací

Text:

...ventile na vnútorné osadenie vytvorené vo valci pracovnej časti telesaventila. Teleso ventila je vodiacou častou plávajúca uložené v konzole. Výhody samoustavovacieho ventila sú v jeho jednoduchej konštrukcii a údržbe. Príklad prevedenia ventila je znázornený v pozdľžnom reze na pripojenom výkrese.vo vodiacej časti 3, telesa ventila opatrenej nábehovým púzdrom g pre zasunutie vstupnejdýzy l je uložené šupátko Ž. Vodiaca časť A je...

Sposob odstraňovania katalyzátora na báze chloridu hlinitého alebo fluoridu boritého z procesu výroby ropných živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265526

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kopernický Ivan, Hronec Milan, Mikulec Jozef

MPK: B01J 27/08, B01J 27/12, B01J 27/10...

Značky: procesu, katalyzátora, fluoridu, výroby, spôsob, báze, chloridů, hlinitého, ropných, odstraňovania, živíc, boritého

Text:

...Tieto premieňajú aktívne katalytické komplexy na zlúčeniny obsahujúce ako ligandy kovu molekuly vody alebo hydroxylové skupiny, čim kovové komplexy strácajú aktivitu. V závislosti od hodnoty pH vodného roztoku použitého na dezaktiváciu a tiež jeho množstva, vznikajú z katalyzátora zlúčeniny,ktoré sú rozpustené alebo takmer nerozpustné vo vode alebo vodných roztokoch. Aby v procese dezaktívácie katalyzátora nevznikali nerozpustné zlúčeniny,...

Spodné upínadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265525

Dátum: 13.10.1989

Autor: Lednický Dominik

MPK: B25B 11/00

Značky: spodné, upínadlo

Text:

...priemer ako je priemer izolátora, čím je vytvorený pevnostný prstenec materiálu, ktorý nedovoľuje jeho ľahké rozmačkanie, ale len osové opotrebenie, ktoré je podstatne pomalšie, ako rozmačkanie prostriedkusedla, čím sa znížia nielen výrobné prestoje a kapacitné straty, ale ušetrí sa i náročný nehrdzavejúci materiál pre vysoké teploty.Spodné upĺnadlo je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslená horná časť...

Dávkovací dopravník dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265524

Dátum: 13.10.1989

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: dopravník, dlaždíc, dávkovací

Text:

...a na ob. 2 pôdorys dávkovacieho dopravníka dlaždío podľa vynálezu.Retazový dopravník ł je umiestnený na zdvižnom mostíku 3. Valčekový dopravník Ě je vložený medzi retaze dopravníka ł. Valčeky Ž dopravníka 5 majú priemer v mieste § prísunu dlaždío väčší a hrúbku reťazí reťazového dopravníka ł ako v mieste dávkovanie dlaždíc.V mieste É prísunu dlaždíc na konci valčekového dopravníka § je umiestnená zarážka Q.Dlaždioe sa dopravujú v mieste §...

Zlučovacie zariadenie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265523

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mach Antonín, Matyas Karol, Kapolka Jozef, Podhradský Dušan, Kavka Jaroslav, Mahutová Elena

MPK: B65G 47/14

Značky: zlučovacie, zariadenie, dlaždíc

Text:

...zariadenia a znižuje opotrebenie klinových remeňov.Zlučovacie zariadenie dlaždíc podľa vynálezu je znázornená na obrázku č. 1.Zlučovaoie zariadenie dlaždíc pozostávajúce zo zdvižného môstika, valčekového dopravnĺka,dopravníka s klinovými remeñmi a zarážky je usporiadané tak, že dopravník § s klinovými remeňmi je umiestnený na zdvižnom môstiku g. Medzi klinové remene dopravníka § je vložený valčekový dopravník A a další dopravník l s...

Solárna sušiareň

Načítavanie...

Číslo patentu: 265522

Dátum: 13.10.1989

Autori: Haš Stanislav, Koštan Milan, Hrotko Ladislav, Chudý Dušan, Nedoma František, Koštan Viliam, Štefánik František

MPK: E04D 13/18, F24J 2/42, F26B 23/10...

Značky: solárna, sušiareň

Text:

...prípadne zvislej stene objektov. Využíva sa tzv. uzavretý vzduchový kolektor,so svetlopriepustným krytom s prúdenim vzduchu pod absorbérom. Konštrukcia kolektora je potom svetlopriepustný kryt- absorbér - dno kanála. Konštrukčná skladba umožňuje prúdenie vzduchu horizontálne v kolektorovm kanáli. Pohyb vzduchu zabezpečuje ventilátor, ktorého sacia časť je napojená na integrovaný kolektorový systém a výtlačná časť na rozvodný systém vnútornej...