Archív za 1989 rok

Strana 20

Zařízení pro měření otáček parní turbíny a její zabezpečení proti nadměrným otáčkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 265641

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sýkora Jindřich, Mičkalová Ludmila, Bureš Zdeněk, Brichta Zdeněk, Pokorný František

MPK: G01P 3/44, H03K 19/00

Značky: její, měření, parní, nadměrným, zařízení, proti, turbiny, otáček, zabezpečení, otáčkám

Text:

...čidla 5 otáčok jehož výstup lg je připojen na vstup jgg prvního vstupního obvodu gg, jehož výstup lg je připojen na vstup łgg prvního převodníku 5 a současně na první vstup ggg prvního řízeného výběrového obvodu êłg impulsního signálu a výstup łgá prvního převodníku Q je připojen na vstup łgg prvního obvodu gg pro testovaní, jehož výstup jgg je spojen s prvním vstupem jgg prvního komparačního obvodu gg a současně se vstupem lłg prvního...

Zařízení pro ovládání výkyvného skluzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265640

Dátum: 14.11.1989

Autor: Semerád Lešek

MPK: B65G 65/23, B65G 11/00

Značky: skluzu, výkyvného, ovládání, zařízení

Text:

...Horní konce pohybových pák l jsou opatřeny vodítky ll a v propojovacích kloubech g jsou vzájemně spřaženy táhlem 3 a odpružený pružinami lg. Nejméně jedno z vodítek ll je V rozsahu překlápění výkyvného skluzu lg vždy trvale v dotyku s vodicí kladkou l, volně otočně uloženou v horní stěně nosného rámu g, na kterém je výkyvný skluz lg připevněn. Nosný rám g je pak naklápivě uložen v nosných kloubech ll základového rámu lg a jeho boční stěny...

Zapojení modulu vysílače optopřenosu pro dotykové sondy v CNC systémech k měření na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265639

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tláskal Zdeněk, Morávek Miroslav, Steidl Karel, Piskač Jaroslav

MPK: G01B 15/02, G01B 15/04, G01B 15/00...

Značky: dotykové, zapojení, sondy, optopřenosu, obráběcích, strojích, modulu, vysílače, systémech, měření

Text:

...dotykové sondy. Výstup ll bloku l generátoru řízeněho krystalem je připojen na první vstup 3 bloku3 tvarovače komunikačních pulsü a současně na první vstup Al bloku A řízení.Funkce zapojení dotykové sondy je následujícívýchozí stav zajišťuje přenos komunikačních pulsů, které přijímač vyhodnotí - signali zuje volnou linku. Napájecím napětím je uveden do činnosti blok l generátor řízený krystalem,pripojený na vstup gł bloku 3 tvarovače...

Způsob výroby aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265638

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dvořák Vladimír, Marek Petr, Jelínek Václav

MPK: C07C 103/50

Značky: výroby, aminoamidů, způsob

Text:

...5 až 30 minut reagovat. Podle dalšího význaku reakce probíhá za přítomnosti nízkomolekulární anilinformaldehydové pryskyřice o teplotě táni 35 až 111 OC, a to V množství 0 až 35 hmot., vztaženo na obsah diaminodifenylmetanu.Způsob výroby aminoamidů podle vynálezu je bliže osvětlen na následujících příkladech.K roztaveným 100 g čistého 6-kaprolaktamu o teplote 80 OC se přidá 1,1 g kyseliny mravenčí 80, po 20 minutách se tavenina ohřeje...

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265637

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: regulátoru, převod, předstihu, odstředivého, palcový

Text:

...pro možnost dělené konstrukce nářadí pro přesné stříhání.Příklad provedení paloového převodu odstředivého regulátoru predstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru podle vynálezu je znázorněn na příložených výkresoch, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled s částečným řezem na mechanismus palcového převodu odstředivého regulátoru předstihu zapalování rozdělovače spalovacího motoru a obr. 2 představuje detail palcového převodu,...

Palcový převod odstředivého regulátoru předstihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265636

Dátum: 14.11.1989

Autor: Babák Jan

MPK: F02P 5/16

Značky: předstihu, palcový, odstředivého, regulátoru, převod

Text:

...body mají polární souřadnice dané vztahemRX F 7 IRI/RZ-Pľ-łť RIfRI 1-1-1-ą. t, 1- b 14-1. 1 u ( ub a-b) 9 ( ab a-b) kde Rx - představuje polární souřadnici bodu Ä povrchové křivky palce (mm) R 1 - představuje polární souřadnici bodu l povrchové křivky palce (mm) x - představuje úhel rozevření polárních souřadnic 51, Ex v obloukové míře (1) a - představuje osovou vzdálenost středu otáčení palce a unášeče (mn b - představujevzdálenost...

Mechanismus pohonu zařízení pro zařízení pro zavěšování chmelovodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265635

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prášil Vladimír, Beroun Stanislav

MPK: A01G 17/08

Značky: chmelovodičů, mechanismus, pohonů, zařízení, zavěšování

Text:

...postavení třetího ozubeného kola g k postavení ovládacího kola lg naznačeno v jednotlivých fázích natočení na obr. 3, kde na vnější straně kruhu je naznačeno postavení třetího ozubeného kola Q a na vnitřním kruhu je naznačeno postavení ovládacího kola gg během jeho jedné otáčky.Během otáčky ovládacího kola lg je proveden celý prúběh úvazu a odvinutí celého chmelo vodičověho drátku včetně jeho ustřižení. Během otáčky třetího ozubeného kola 3...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Karel, Liška Martin

MPK: F02P 7/077, F02P 7/06

Značky: zapojení, citlivosti, snímače, značky, tvarovacího, nastavovaním, samočinným, obvodů

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Zařízení pro odblokování regulátoru otáček volné turbiny proudového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265633

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jiřík Karel

MPK: F02K 11/00

Značky: zařízení, volně, odblokování, regulátoru, turbiny, motorů, otáček, proudového

Text:

...matice s koncovkou bovdenu, který je svým druhým koncem upevněn na úchytné hrídeli páky bovdenu, jež je připojena přes druhý čep ke třmenu rukojeti.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že se jedná o dálkově ovládání odblokování regulátoru otáček volné turbíny přímo z kabiny vrtulníku, při chodu druhého motoru a točícím se nosném rotoru. Pomocí tohoto zařízení se odstraňuje namáhavost práce častým vstupem do prostoru motoru. Sníží...

Elektrický ohřívač technických plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265632

Dátum: 14.11.1989

Autor: Vaněček Bělík

MPK: F24H 3/04

Značky: elektricky, technických, ohřívač, plynů

Text:

...pro přívod plynu je ve vnitřním prostoru pláště chnuta směrem k přírubovému spoji a topné elementy jsou soustředně umístěné V jedné nebo několika vrstvách s trubkou pro přívod plynu, zatímco trubka pro odvod plynu je ohnuta směrem k druhému přírubovému spojí a topné elementy jsou soustředně umístěny v jedné nebo několika vrstvách s trubkcu pro odvod plynu,přičemž jednotlivé vrstvy topných elementů jsou mezi sebou spojené distančními...

Lopata oběžného kola čerpadlových turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265631

Dátum: 14.11.1989

Autori: Seďa Bohuslav, Sedlák Jan, Špidla Jan

MPK: F03B 3/12

Značky: lopata, oběžného, čerpadlových, turbin

Text:

...vstupní hrany lopaty oběžného kola, xT a yT značí souřadnice bodu, v němž je tečna k obrysu průřezu na sací straně lopaty oběžného kola rovnoběžná s kladnou osou 5 kartézského souřadnicového systému, přičemžkde tmax značí největší tlouštku lopaty oběžného kola.Oběžné kolo s lopatami podle vynálezu má při čerpadlovém chodu stroje větší bezkavitač~ ní oblast, čímž se snižuje jeho kavitační opotřebení, prodlužuje se jeho životnost jakož i...

Způsob výroby magneticky měkkých izotropních ocelových pásů s vysokou magnetickou indukcí a nízkými ztrátami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265630

Dátum: 14.11.1989

Autori: Janok Jan, Horký Pavel, Beránek Dušan, Pácl Petr, Žídek Artur

MPK: H01F 1/16, H01F 41/02

Značky: indukcí, magnetický, způsob, oceľových, izotropních, pásu, výroby, ztrátami, nízkými, vysokou, magnetickou, měkkých

Text:

...pás žíhat při teplotě 500 až 720 C, aby došlo ke zhrubnutí precipitátü po hranicích zrn a k odstranění mezioperační křehkosti. Při teplotě okolo 700 °C stačí doba žíhání okolo 1 minuty, při teplotě blížící se 500 °C je potře ba žíhat po dobu několika hodin.Plasticitu materiálu při válcování za studena lze ještě zvýšit tak, že se válcuje pásohřátý na teplotu 50 až 200 °C. Pokud se týká nízká anizotropie magnetických vlastností, autoři na...

Zařízení pro upínání horního kovadla u lisů na volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265629

Dátum: 14.11.1989

Autor: Michal Miroslav

MPK: B21J 9/00

Značky: horního, kovaní, zařízení, kovadla, upínání, volně, lisů

Text:

...K upnutí horního kovadla k držáku horního kovadla může být podle potřeby použito dvou i více upínacích jednotek.V držáku l, ke kterému.se horní kovadlo g upíná, jsou dvě nebo více osazených válcových dutín. V každé osazené válcové dutině je zamontován osazený kluzák 3, na který se přenáší A upínací síla, vyvozená stlačením talířových pružin A mezi držákem l a maticí Q. Z kluzáku Q se upínací síla přenáší na horní kovadlo 3 přes čep § a upínací...

Mechanický obturátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265628

Dátum: 14.11.1989

Autor: Uher Bohuslav

MPK: E21B 33/10

Značky: obturátor, mechanicky

Text:

...zapřená sadou talířových pružin proložených distančními kroužky a zajištěných na tahové ttubce maticí, přitom v talířových pružinách, jejichž průměr je větší než průměr distančních kroužků, jsou upravený opěrné výčnělky ohnuté ve směru od průvlakovépřít 1 ačné objímky.Výhodou mechanického obturátoru podle vynálezu je výrobní jednoduchost, snadné a rychlé upínání a možnost dlouhodobého upnutí ve vrtu. Působením průvlakové přítlačné...

Nastavitelný držák clony elektronového mikroskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265627

Dátum: 14.11.1989

Autori: Klíma Jaroslav, Petr Jiří, Tůma Lubomír

MPK: H01J 37/21

Značky: mikroskopu, elektronového, nastavitelný, clony, držák

Text:

...mikroekopu podle vynálezu spočívají zejména V tom, že umožňuje libovolné nastavení vertikální polohy clon, takže polohu clon jemožno optimalizovat pro každý režim elektronového mikroskopu.Vynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženeho výkresu, na němž je znázorněno příkladné provedení nastavitelného držáku clony elektronového mikroskopu podle vynálezu.Držák clony je V příkladném provedení tvořen trubkou l clony, která je ve...

Ochranná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265626

Dátum: 14.11.1989

Autori: Driemer Vladimír, Kaška Lubomír, Pecha Ludvík

MPK: F27D 5/00

Značky: ochranná, vrstva

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je tvořena oxidem hlinitým nebo nitridem titanu nebo karbonitridemtitanu jednotlivé či v kombinaci.Proklad vyrobený z ocelového plechu požadované jakosti (například žáruvzdorné chromové oceli), se opatří vrstvičkou 0 dostatečně tlouščce a jakosti. Tato vrstva plní funkci difuzní bariéry, která nejen zabráni chemické reakci kovokeramického třecího materiálu s ocelovým plechem prekladu, ale pri...

Zapojení pro stabilizaci, individuální nastavení a postupný náběh efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265625

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hroch Pavel, Dočekal Jiří, Boček Otakar, Jareš František, Holub Miroslav, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: individuální, postupný, zapojení, napětí, efektivní, hodnoty, stabilizaci, střídavého, náběh, nastavení

Text:

...napájeno z rozvodné sítě 1. Transduktor 5 tvořící akční člen regulační soustavy je navržen tak, aby pohlcoval pouze část napájecího napětí, potřebnou k pokrytí regulačního rozsahu, daného jednak tolerancemi rozvodné sítě,které připouštějí technické podmínky výrobce vysokofrekvenčních generátorů a za druhé tolerancemi napětí pro žhavení dovolenými výrobcem výkonových elektronek. Řídicí vinutí g transduktoru 5 je přes směrovací ochranný obvod...

Třífázový vysokonapěťový polovodičový usměrňovač, zejména pro vysokofrekvenční generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265624

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dočekal Jiří, Havlíček Rudolf, Jareš František, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: zejména, polovodičový, generátory, třifázový, vysokonapěťový, vysokofrekvenční, usmerňovač

Text:

...ve výrobě. Podobně složité a pracné jsou usměrňovače používající jednotlivé polovodičové prvky s jednopôlovým šroubovým vývodem, přimontovaným vždy na chladič určitého profilu a chladiče se pak montují vždy na nosníky jedné usměrňovací větve a ty pak se mechanicky spojují v celek vysokonapětového usměrňovače.Uvedené nevýhody odstraňuje vysokonapěčový třífázový polovodičový usměrňovač zejménapro vysokofrekvenční generátory, sestávající z...

Zařízení pro propojení stahovacího mřížkového přívodu s uzemňovací kapacitou mřížky, zejména koaxiální výkonové elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265623

Dátum: 14.11.1989

Autori: Boček Otakar, Jareš František, Šíbl Milan, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Hroch Pavel

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: koaxiální, kapacitou, zařízení, přívodů, propojení, zejména, stahovacího, uzemňovací, výkonové, elektronky, mřížkového, mřížky

Text:

...způsob sice plně umožňuje tepelné dilatace rozměrů, ale na druhou stranu přináší problémy s kvalitou elektrického propojení vlivem problematického zajištění spolehlivosti a rovnoměrnosti elektrického kontaktování po celém obvodu mřížky koaxiální elektronky, zejména vlivem vysokých provozních teplot na mechanickou stálost soustavy pérových kontaktů. Další nevýhodou uvedeného řešení je nedokonalý odvod tepla 2 vývodu koaxiální...

Zařízení k odrušení elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 265622

Dátum: 14.11.1989

Autori: Daniel Jiří, Šildberger Miloš, Dresler Jaromír

MPK: H02K 11/00

Značky: stroje, elektrického, odrušení, točivého, zařízení

Text:

...členu je pod svorkovnicí elektrického stroje, kde je nosná základna odrušovacího členu uchycena k nálitkúm svorkovnice a miniaturní elektronické odrušovací prvky i prvky řídící jednotky elektrického stroje zasahují do vzduchového chladicího kanálu kostry elektrického stroje.Výhodou zařízení k odrušení elektrického stroje točívého pole vynálezu je vyšší účinnost odrušení daná zejména umístěním odrušovacího členu v blízkosti zdroje rušení,...

Řídicí zařízení s kontrolou odměřovací části

Načítavanie...

Číslo patentu: 265621

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: F16P 3/04, H02H 7/00

Značky: odměřovací, kontrolou, řídící, částí, zařízení

Text:

...zařízení. Zablokováním nebezpečného pohybu se zvýší bezpečnost práce a sníží se ohrožení strojního zařízení.Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově řídící zařízení s kont rolou odměřovací části.Výstup generátoru l je spojen jednak se vstupem fázového měniče 3 a jednak s prvním vstupem bloku 3 pro vyhodnocení polohy, jehož výstup je spojen přes řídící blok A s druhým vstupem spínacího bloku §.Výstup fázového měniče...

Zařízení pro synchronizaci pohybu zvedaného rozměrného tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 265620

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hájíček Václav

MPK: F16H 25/08, F16H 19/04

Značky: zvedaného, tělesa, pohybu, zařízení, synchronizaci, rozměrného

Text:

...v ložiskách ložiskových skříní, pevně spojených se spodní částí zvedaného tělesa.Přínosem zařízení podle vynálezu je dodržení správneho záběru pastorků s ozubenými nosnými prvky během celého pohybu zvedaného tělesa bez ohledu na jeho tuhost a tuhost jeho vedení. ozubené nosné prvky lze tudíž dimenzovat pouze na vzpěr, resp. tlak a tah, takže jejich hmotnost se značně sníží. Značně se též sníží i hmotnost zvedaného tělesa, které lze...

Piraniho vakuoměr s potlačením vlivu parazitních odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265619

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zelinka Karel

MPK: G01L 21/12

Značky: piraniho, odporu, vakuoměr, potlačením, parazitních, vlivů

Text:

...příkladného provedení Piraniho vakuoměru podle vynálezu.Piraniho vakuoměr podle vynálezu je v příkladném provedení tvořen měřicím můstkem l,uspořádaným v pouzdře vlákna 3 Piraniho měrky, a k měřicímu můstku l připojeným operačním zesilovačem 3 a diferenčním zesilovačem A e vyhodnocovacím obvodem §. Měřicí můstek l sestává z prvního referenčního rezistoru É, druhého referenčního rezistoru 1, kompenzačního rezistoru 3, tepelně závislého...

Zpevnění výsypkového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 265618

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pichler Evžen, Zmítko Jiří

MPK: E02D 17/20

Značky: zpevnění, výsypkového, tělesa

Text:

...situací, které se V báñském provozu vyskytují.Vlastní stabilizační žeberní blok a vytvořené deformační pásmo může v konkrétních podmínkách lokality plnit i funkci drenážní a odvodñovací, čímž se zvyšuje jeho účinnost. Stabilizační účinek žeberního bloku nevyvozuje pouze těsnější sepětí výplně žeberního bloku,ale též aktivně spolupůsobí i boční tření na ploše nadzemní části žeberního bloku a při skupinovém uspořádání i klenbovitý rozklad...

Zapojení pro zadávání žádaných hodnot otáček řízeným pohonům válcovacích stolic spojité válcovací trati

Načítavanie...

Číslo patentu: 265617

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drnek Vladimír, Novotný Miroslav, Kalášek Pavel, Veselý Karel

MPK: H02P 7/67

Značky: pohonům, válcovací, stolic, tratí, válcovacích, zadávání, hodnot, zapojení, spojité, žádaných, řízeným, otáček

Text:

...spojen s výstupem bloku lg sledování průchodu materiálu válcovacím pořadím. První výstup bloku g komunikace s pohony je spojen s prvním vstupem pamětového bloku 1 skutečných hodnot otáček a další výstupy gl až gg bloku g komunikace s pohony jsou spojený se vstupy žádaných hodnot otáček regulátorů otáček tyristorových měničů. Výstupy gl až gg bloku 2 technologických regulací jsou spojený S dalšími vstupy bloku § komunikace s pohony. signály...

Optomechanická soustava pro ustavení předlohy v předmětové rovině objektivu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265616

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G02B 27/22

Značky: předlohy, rovině, objektivu, ustavení, předmětové, optomechanická, soustava

Text:

...čelní pohled na předlohu s páskovými značkami a s vyznačenýmisměry a místy dotyku akčních prvků servopohonu.Optomechanická soustava sestává nejprve z primárni optické části, konstrukčně uspořádané jako mikroskop s děleným zorným polem. Páskové značky ll, lg, transparentné zhotovené na substrátu předlohy l, jsou prosvětlovány osvětlovači s luminiscenčními fotodiodami ll, 13. Tato část je rozdělena do dvou větví, souměrných podle svislé osy,...

Vyhodnocovací zařízení pro komplexní kontrolu otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265615

Dátum: 14.11.1989

Autori: Psutka Petr, Šinkora Zdeněk, Růžička Miroslav

MPK: B23Q 23/00, B23Q 15/00

Značky: komplexní, kontrolu, otvorů, vyhodnocovací, zařízení

Text:

...gg a převodním vstupu 3 a tak získava sledy číslicových informací odpovídajících měřeným rozměrüm v jed notlivých bodech povrchu otvoru kontrolované součástí l.Vnitřní činnost mikropočítače 2 probíhá V uzavřených pracovních cyklech taktovaných časovačem, který je jeho součástí. Hlavním účelem vytvořených cyklů je periodicky obsloužit sloupcový indikátor lg, tlačítkovou matici ll a také dvoufázový převodník §. Tato obsluha probíhá tak,...

Způsob přípravy 2-aminothiofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265614

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svodová Gabriela, Kroupa Jaroslav, Kabele Josef

MPK: C07C 149/42

Značky: způsob, přípravy, 2-aminothiofenolu

Text:

...rozpouštědlo se může použít též ve směsi s vodným roztokem uhličitanu sodného v konoentraoi 5-20 hmotnostních, s výhodou 12,5 .Katalyzátor se připravuje postupem popsaným v US patentovém spise 2 402 642 z kovové soli působením alkalických sulfidů a síry ve vodném roztoku. Z kovů jsou vhodné zejména kohalt,molybden, nikl a železo.Trisulfid kobaltu s vlastnostmi sulfaktivního katalyzátoru se připravuje působením hydratovaného sulfidu sodného...

Způsob výroby škrobových zahušťovatel a pojiv pro geologicko-průzkumné, inženýrsko-geologické, hydrogeologické a speciální stavební práce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265613

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krulíkový Jiří, Kodet Josef, Janalík Bedřich, Štěrba Slavoj, Tachovský Petr, Pomahač Bohdan

MPK: C08L 3/08

Značky: stavební, inženýrsko-geologické, škrobových, způsob, geologicko-průzkumné, práce, výroby, hydrogeologické, speciální, zahušťovatel, pojiv

Text:

...a starch product. In Referatnyj žurnal,1968, Č. 13, S. 56).Podstata vynálezu spočívá v účelné kombinaci sítování škrobů, zejména škrobu hramborcvého, vhodným sitovacím prostředkem (vázaným éterickou vazbou) a v následné specifické mechanicko-chemické degradaci spojené s termickou modifikaci, která produkt převádí do formy rozpustné za studena ve vodě. Timto postupem modífikace škrobu dochází ke změně charakteru molekulární a zejména...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265612

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbigniew

MPK: H05B 39/04

Značky: schodišťový, třístavový, automat

Text:

...žárovky 5, generátor 5 synchronizačních impulsů a elektronický klíč 35. Generátor 1 jednoho impulsu má na vstupu připojen mezi druhou a třetí svorku 3 a 5 monostabilní vypínač 3 a jeho výstup je připojen na vstup generátoru 5 zapínání Žárovky 5. Výstup generátoru 5 zapínání žárovky 5 je připojen na první vstup elektronického klíče 33. Na jeho druhý vstup je připojen generátor 3 synchronizačních impulsü. Výstup elektronického klíče 33 je...

Vřeteno, zejména pro dopřádací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265611

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kovačík Norbert, Rajsigl Zdeněk, Smatana Josef, Kříž František

MPK: D01H 7/04

Značky: vřeteno, dopřádací, zejména, stroj

Text:

...pružného hřídele jsou eliminovány dynamické síly z rozvažovaného spřádaoího rotoru, které by jinak působily na ložisko,čímž se zvyšuje spolehlivost ložiska. Nestabilní kritické otáčky se posunou pod otáčky pracovní. Přitom je zachována dostatečná tuhost hřídele vřetena.Příkladná provedení vřetena pro dopřádací stroj podle vynálezu jsou uvedena na přiložených výkresech. Na obr. 1 je znázorněn řez jedním možným provedením vřetena podle...

Způsob přípravy monochlorderivátů alfa, gama-diketoalifatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265610

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dostál Josef, Arient Josef

MPK: G03C 7/26

Značky: monochlorderivátů, přípravy, alfa, způsob, gama-diketoalifatických, sloučenin

Text:

...bromderivátů alfa,gama-diketoalifatických sloučenin méně výhodná a provozně komplikovaná.Podle tohoto vynálezu je možno výše uvedené potíže odstranit výrobou monochlorderivátů alfa,gama-diketoalifatické sloučeniny chlorací výchozí čtyřekvivalentově žluté barvotvorné složky ve specifickém rozpouštědle. Chlorací čtyřekvivalentové složky sulfurylchloridem v dichlormetanu se získá složka, neobsahující ani ve stopách výchozí čtyřekvivalentovou...

Vysokofrekvenční výkonový přepojovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 265609

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hejkal Miroslav, Hamsa Jaroslav, Hůlka Petr, Nosek Jaroslav

MPK: H01H 1/20

Značky: prepojovač, výkonový, vysokofrekvenční

Text:

...ním umístěný další pružný vodivý spoj A. Dále jsou na základové desce umístěny tři kontaktníjednotky la, p, g a dvě zemnicí svorky lgg, Q. Všechny kontaktní jednotky 1 (obr. 2) jsou provedeny stejně a sestávají z izolátoru Q, na kterém je připevněn nosič lg, se kterým jsou vodivě spojeny dva kontakty §, a to horní a dolní kontakt. Kontakty g mají válcový tvar a jejich dosedací část leží v roviněkolmé k ose izolační tyče Q. Na nosiči lg...

Střela, vhodná zejména pro pěchotní zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265608

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jenčovský Václav

MPK: F42B 11/00

Značky: zejména, pěchotní, střela, zbraně, vhodná

Text:

...nevratnost při použití v konstrukcí munice, spolu s jeho toxickými účinky při výrobě hutní i mechanické, činí výrobu doposud známých střel obsahujících olovo nevýhodnou a zdravotné závadnou.Výše uvedené nedostatky odstraňuje střela podle vynâlezu, vhodná zejména pro pěchotní zbraně. Sestává se z vodicí části ukončené špičkou a dnem. Alespoň vodicí část je zhotovenaz oceli a opatřena rýhami a výstupky. Alespoň vodicí část je opatřena...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů kobaltnato-vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 265607

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: přípravy, cyklo-tetrafosforečnanů, způsob, podvojných, kobaltnato-vápenatých, vysokoteplotní

Text:

...vzniku nežádoucích vedlejších produktů, zejména zabránění odštěpování a samostatné kondenzace fosforečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondenzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje, umožňuje jejich kvantitativnější průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krusty na povrchu částeček V kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace V této fází přípravy produktu podle...

Spôsob máčania konopia s cirkuláciou máčacej vody a pektolytických enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265606

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šafařík Pavel, Horňák Július, Drnec Milan

MPK: D01B 1/10

Značky: máčania, cirkuláciou, konopia, pektolytických, máčacej, enzýmov, spôsob

Text:

...toky natoľko znečistené, že dalšie vypúščanie závadnej vody nie je možněÄ Ďalej je potrebné znižovať spotrebu vody v technológiách výroby a je obecná snaha vodu cirkulovač.Teraz sa s prekvapenim zistilo, že je možné v máčarenskej prevádzke konopia podstatne znížiť spotrebu vody, ak po docieleni určitých hodnot obsahu znečistenia v máčacej vode se táto čiastočne regeneruje aerobným mikrobiologickým procesom na určitú hodnotu, pričom takto...

Montážní stavebnice, vhodná zejména pro konstrukci měřících elektrických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265605

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vaněk František, Cihlář Miroslav, Krejčí Bohuslav

MPK: G12B 9/02

Značky: montážní, stavebnice, konstrukcí, přístrojů, vhodná, měřicích, zejména, elektrických

Text:

...přepínače a středových výřezů dolního unášeče lg kartáčů přepínače, uspořádaného na protilehlé straně desky § tištěných spojů. Deska § tištěných spojů je spojena třetím upevňovacím zámkem gg s horním krytem l. Horní unášeč lg kartáčů přepínače a dolní unášeč lg kartáčů přepínače jsou jednak na svých k sobě přivrácených stranách opatřeny kruhovým osazením gł, otočně uloženým v kruhovém otvoru gg desky Q plošných spojů, jednak navzájem...

Sulfatovaný polosyntetický likrovací olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 265604

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zelenka Pavel, Ježek Zdeněk, Šíp Martin, Zadák Milan

MPK: C14C 9/02

Značky: likrovací, sulfatovaný, polosyntetický

Text:

...alkylbenzensulfonové, kde alkyl je o C l ažC 20 nebo směsi těchto látek a vody.Výhodou likrovacího oleje podle vynálezu je možnost zpracování koželužských odpadních tuků pro koželužské účely sulfatací po předchozí úpravě esterifikací samostatné nebo ve směsných mazadlech.Esterifikací se přípraví směs acylglycerolú A monoesterů, které jsou rozpuštěny v přebytku alkoholu použitého k esterifíkaci, čímž se podstatné sníží bod tuhnutí. zpracování...

Způsob odstraňování sirovodíku z bioplynu vyrobeného metanovou fermentací převážně z exkrementů užitkových zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265603

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brož Zdeněk, Červenka Jan, Čermák Ján, Mostecký Jiří Akademik

MPK: B01D 53/34

Značky: zvířat, převážně, způsob, exkrementů, užitkových, fermentaci, bioplynu, vyrobeného, metanovou, sirovodíku, odstraňování

Text:

...Počet cyklu použití čistící hmoty v procesu je omezen tím, že se granule čistící hmoty obalí uvolněnou sírou, která dále znemožní sorpci sirovodíku.Takto znehodnocenou čistící hmotu je třeba nahradit čerstvou čistící hmotou. Znehodnocená čistící hmota se deponuje na skládce. Moderní zařízení na provedení odsiřování bioplynu pomocí čistící hmoty pracují kontinuálně. Do bioplynu se dávkuje malé množství vzduchu a směs protéká zdola nahoru...

Čistící prostředek na bázi hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265602

Dátum: 14.11.1989

Autor: Chabiča Zdeněk

MPK: C11D 7/06, C11D 7/02, C11D 7/04...

Značky: prostředek, hydroxidů, bázi, čisticí, sodného

Text:

...účinnou složku hydrid sodný v množství až 20 S hmotnostuích a/nebo oxid sodný V množství až 20 hmotnostních vztaženo k celkové hmotnosti směsi.účinek čisticího prostředku podle vynálezu spočívá v reakci ztuhlé taveniny obsahující hydrid sodný nebo oxid sodný, případně směs ohojíhc s vodou, přičemž reakce probíhá za vývinu tepla a vodíku a čistící proces je podminěn pžítomností vodní fáze. Vývin vodíku urychluje kinetiku reakce na...