Archív za 1989 rok

Strana 19

Způsob kontinuální výroby skleněných tyčí, zejména z optického skla a licí forma k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265681

Dátum: 14.11.1989

Autori: Heřmanský Josef, Šulc Jaroslav

MPK: C03B 17/04

Značky: výroby, forma, provádění, kontinuální, způsobu, tyčí, sklenených, licí, zejména, způsob, optického, tohoto

Text:

...výhodné, když je trubka formy zhotovena ze sli Atiny niklu a chromuJe rovněž výhodné, když kovový chladič formy je zhotoven ze slitiny mědi.Výhodou tohoto způsobu je, že lze plynule vyrobit skleněné tyče různých průměrů a tvarů přímo z taveni- ny, které mají dostatečně přesné geometrické rozměry,přičemž mají dobré optické vlastnosti a geometrii příčného řezu. Teplota sklovinm a tími její viskozita se mění kontrolovaně během průchodu...

Těsnění ložisek, zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265680

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tobiška František, Pallo Bohuslav, Stehlík Josef, Nosek Josef

MPK: F16J 15/44, B60K 17/22, F16C 33/72...

Značky: úplných, zejména, hřídeli, kloubu, ložisek, kardanových, křížových, těsnění, čepu

Text:

...tlekovému mazivu. Používané ochranné kroužky z plechů, plastů nebo gumy vyžadují zvlášť pro účel ochrany těsnění ložisek opracovat na tělese křížového čopu zvlášt plochy pro ochrannýUvedené nevýhoây odstraňuje provedení těsnění ložieek,zejména úplných ložisek kloubu křížových čepů kardanových hřídelů,kde vlastní těsnicí prvek je opatřen prstenovým krytem, jehož podstata spočívá v tom, že má tvar částí kulového pásu a sahá oď.povrchu...

Prostředek k vyhlazení proudu trojpulsního řízeného usměrňovače, zejména pro spouštěcí zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 265679

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 7/523

Značky: zejména, trojpulsního, řízeného, prostředek, usměrňovače, zdroj, spouštěcí, vyhlazení, proudu

Text:

...vzniká nulový magnetický tok, který byl dosud považován za jednoznačně negativní vlastnost, zvyšující pouze sycení magnetického obvodu a ztráty V blízkých feromagnetických předmětech. Výhlazení proudu ekvivalentní indukčnoetí,související s nulovým tokem tohoto transformátoru nebylo dosud známo a vědomě využíváno. Proto byl tento typ tranefbrmátoru používán pouze pro trojpulsní usměrňovače nejmenšího výkonu a ve větších byl nulový tok...

Uzamykací zařízení pro elektrické přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265678

Dátum: 14.11.1989

Autor: Suchodol Jaroslav

MPK: H01H 73/26

Značky: elektrické, zařízení, prístroje, uzamykací

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje vícenásobné uzamknutí ovládací páky elektrického spínacího přístroje v jeho vypnuté poloze a že je jednoduché a přehledně. .Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení uzamyb kaoího zařízení podle vynálezu, kde je na obr. 1 zařízení před nasazením na chráněný přístroj a.na obr. 2 je zařízení, nasazené na elektrickém jističi, doplněné visacími zámky.Uzamykací zařízení podle vynálezu (obr....

Zapojení panelů obsluhy řídícího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265677

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kaprálek Alexander, Růžička Ivoj, Šnévajs Ivo, Brázdil Jaroslav, Mareš Josef, Kožina Zbyněk

MPK: G06K 11/00, G08C 19/02

Značky: obsluhy, systému, panelu, řídicího, zapojení

Text:

...řídícího systému a výstup paměti fronty prioritních povelů je spojen s druhým vstupem řídicího systému.Výhoda zapojení spočivá v tom,že umožňuje přijímat povely od panelů v libovolném okamžiku a řadit je podte priority do fronty, čímž je odstraněn výskyt kolize povelů a současně zjednodušeno zapojení panelů. iPříklad zapojení dle vynálezu je na připojeném výkresu,znàzorňujicím btokove schěma zapojenívstupy jj, gg až 55 dekodéru 5 priorít jsou...

Zapojení spojitého regulátoru napětí s výkonovým akčním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265676

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hazdra František

MPK: G05B 11/50

Značky: spojitého, výkonovým, napětí, členem, akčním, zapojení, regulátoru

Text:

...akční člen tvořený druhým bipolárním tranzistorem 11 je umístěn odděleně na dostatečně velkém chladiči v místě e dobrým odvodem ztrátovêho tepla. Toto oddělení je na výkresu označeno čerchovanou čarou. Mezi první a druhou svorkou 1, g zâsuvnê jednotky spojitěho regulâtoru napětí jsou současně zapojeny výstupy zdroje lg napájecího napětí a napájecí vstupy jednak porovnávacího obvodu g a jednak zdroje 5 refcndmího napětí. Výstup zdroje...

Způsob výroby diamantového kotouče s přerušovanou brusnou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265675

Dátum: 14.11.1989

Autor: Jech Miroslav

MPK: B24D 5/06

Značky: kotouče, brusnou, diamantového, způsob, vrstvou, výroby, prerušovanou

Text:

...trojúhelníka o vrcholovém úhlu 45 až 60 ° a výěce odpovídající 1/2 šířky brusně plochy a při orientaci vrcholů zubů obou protichůdných kruhů kolmo proti sobě jsou vytvořený segmenty ve tvaru kosočtverce a při vzájemněm posunutí vroholů zubů o 1/4 až 1/2 rozteče, vznikne uspořádání brusně vrstvy do tvaru ozubeného prstence. Uvedená brusná směs je s obsahem diamantového prachu především kovového nebo kovověkeramického charakteru.Pokrok ve...

Zapojení pro seřízení pravoúhlosti snímku posunem vybraných řádek vlevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265674

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jindřich Miroslav, Kott Kristian

MPK: H04N 5/225

Značky: vybraných, zapojení, řádek, posunem, snímku, vlevo, pravoúhlosti, seřízení

Text:

...čítače bodů v řádku, přičemž výstup obvodu korekčního výhodnocení vlevo je připojen k vyhodnocovacímu vstupu obvodu korekčních nastavení vlevo.Výhodou zapojení podle vynálezu je možnost pravoúhlé korekce snímaných obrazů pomocí televizní kamery ve vstupním obvodu počítačového zpracování obrazových dat. Další výhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost Zařízení využívá některých již exiv stujících vstupu a výstupu signálu v zapojení...

Zapojení pro řízení rozběhu a doběhu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265673

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: zapojení, motorů, krokového, řízení, doběhu, rozběhu

Text:

...gggg druhého komparátoru äg, na jehož první W soubor vstupů gygł jsou přípojeny datové výstupy čtvrtého čítače C , jehož přičítaoí vstup ggg je připojen na výstup třetího hradle G 3.První vstup àł třetího hradla gä je pořadě pŕipojen na odčítacívstup ggg druhého čítače gg a~na odčítací vstup § 92 třetího čítačeQâ. Datové výstupy třetího čítače Q jsou spojeny s datovými vstupy třetího komparátoru kg, jehož výstup je spojen s druhým vstupem gg...

Čiré kapalné dusíkaté hnojivo se zinkem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265672

Dátum: 14.11.1989

Autori: Galia Milan, Čampulková Jarmila, Maťátko Jaroslav

MPK: C05C 13/00, C05D 9/02

Značky: hnojivo, kapalné, čiré, výroby, způsob, zinkem, dusíkaté

Text:

...náročnějšii plodíny se u hnojiv s nižším obsahem obtižněi zajišłuje určená dávka základních živín a zinku. Při použití koncentrátu typu ZINKOVIT je naopak obvykle nutné biogenníprvky dodávat rostlinám odděleně.Nedostatky těchto hnojiv jsou odstraněny při použití nového typu čirého kapalného dusikatého hnojiva se zinkempnüě vynálezu, určeného k přímé aplikaci do půdy. Hnojivo se vyznačuje tím, že obsahuje 22 až 29,5 , s výhodou 25 celkového...

Způsob čištění a dezinfekce zařízení v prvovýrobě mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265671

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jachan Jiří, Gajdůšek Stanislav

MPK: A23C 7/00

Značky: prvovýrobě, zařízení, dezinfekce, čištění, mléka, způsob

Text:

...na 1/20 původního množství při výměně alkalických a kyeelých roztoků jedenkrát měsíčně, pou~ ze doplňováním koncentrace v důsledku zředění proplachovou vpdou nebo odpouštěním usazených nečistot. Při výběru vhodného proetředku lze vypracovat optimální režim čištění a deeinfekce, zaručující dokonalé vyčištění veěkerého zařízení. Spotřeba energie na ohřev zásobních roztoků je prakticky stejné jako při Jednorázovém použití e může být ještě...

Zařízení pro řízení nanášení nátěrové hmoty na výrobky v automatizovaných lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265670

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jirovský Ivan, Průšek Jaroslav, Kokoška Ivan

MPK: B05B 12/00

Značky: výrobky, lakovnách, automatizovaných, zařízení, nanášení, nátěrové, hmoty, řízení

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že je opatřeno vyhodnocovačem závěsu, do kterého jsou vedený výstupy snímače tvaru výrobků a snímačerychlosti podvěsnóho dopravníku, přičemž výstup vyhodnocovače závěsu je napojen na vyhodnocovač plošného tvaru výrobku.Zařízení podle vynálezu umožňuje snížit celkové náklady na provoz automatizovaných lakoven jednekv důsledku omezení ztrát nátěrově hmoty, ke kterým dochází postříkem závěsového zařízení, jednak...

Zapojení stejnosměrného proudového zdroje pro induktivní zátěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265669

Dátum: 14.11.1989

Autor: Podzimek Oldřich

MPK: H02P 8/00

Značky: zdroje, induktivní, zátěže, proudového, stejnosměrného, zapojení

Text:

...svorku gg napájecího zdroje. íDruhý vývod první a druhé zpětné diody Ql, Q je zapojen na kolektor prvního a druhého epínacího tranzietoru§ä, gâ a emitor prvního a dru L hého spínacího tranzistoru gâ, EQ je zapojen na druhou svorku gg na pájecího zdroje. Báze prvního a druhého spínacího tranzietoru gâ, gá je připojena na výstup prvního a druhého spínače ägł, §§g, jehož vstup je epojen s prvním a druhým ovládacím vstupom ggł, lg, který je sou~...

Zařízení pro uchycování spodních konců filtračních hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265668

Dátum: 14.11.1989

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: zařízení, spodních, hadíc, uchycování, konců, filtračních

Text:

...části hrdla upevněna, což má za následok snížení celkového úletu prachu z filtru. Výhodnou skutečnosti rovněž je, že filtrační hadice procházející rozšírenou kuželovou částí hrdla není poškozována při. své funkci otěrem o jeho vnitřní kovový povrch, což vede k prodlouě žení její životnosti. Další výhodou tohoto uspořádání je, že umožňuje při konstrukcí filtru vypustit dosud užívané montážní otvory ve skříni filtru spolu s obslužnými...

Způsob kování dutých součástí s vnitřním výronkem ze špalíku na klikovém lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265667

Dátum: 14.11.1989

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21J 5/00

Značky: dutých, kovaní, špalíků, klikovém, vnitřním, výronkem, způsob, součástí

Text:

...že k výtoku celkově nebo jen místně přebytečného materiáludo výronkové štěrbiny dochází při nižším napětí než při původ~ Vním způsobu. Tato skutečnost se odráží v nižší kovecí síle a energií, v menším vlivu přebytku materiálu na napětí v zápust. . - 3 - ce, v kretším čelním zátoku, užší toleranci výšky výkovku e de 1 äíživotnosti zápustky.A Příklady způsobu kování dutých součástí s vnitřním výronkem jsou na pripojenych výkresoch, kde obr. 1,...

Zapojení k automatické regulaci tlaku v pracovním prostoru tepelných agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265666

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hamouz Zdeněk

MPK: G01F 1/34

Značky: tepelných, zapojení, automatické, tlaku, agregátu, regulaci, pracovním, prostoru

Text:

...předmětného zapojení ,je především skutečnost nahražení nepřeaného s poruchového měření malých statických tlaku za vysokých teplot a silně turbalenoe v pracovním prostoru presným měřením díterančního tlaku na měřicí cloně celkového množství plynu pro agregát. zapojení podle vynálezu umožňuje rsalizovat presnou automatickou regulací tlaku v pracovním prostoru, zejména u moderních sgregátů s vysokorycłjlostními hořáky, což dosud možné...

Měřič spotřeby energie trakčního vozidla stejnosměrné trakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265665

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horák Pavel

MPK: G01R 22/00

Značky: trakce, energie, vozidla, spotřeby, trakčního, měřič, stejnosměrné

Text:

...vstupem akustickéhoVýhody měřiče spotřeby energie frakčního vozidlastejnosměrné trakce podle vynálezu spočívají zejména vtom že něřič Je zabudovątelný do každého provozovanéhovozidla, eutomaticky měří okamžitou spotřebu energievěetněztrát na vrchním vedení a na napájecích kabelech, je Jednoduchý a rozměrově nenáročný a je schopen optickou d zvukovou signalizaci upozornit řidiče na připadný-neekonomický způsob jízdy, ktorý vyvolává zbytočné...

Zařízení k zbavení reflektorů mikrovlnných antén zejména námrazy a ledu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265664

Dátum: 14.11.1989

Autor: Polívka Jiří

MPK: H01Q 1/02

Značky: zbavení, zařízení, reflektoru, zejména, mikrovlnných, antén, námrazy

Text:

...jsou zcela nebo z větší části odstranény zařízením podle vynálezu, jehož podstate spočívá v tom, že alespoň vnitřní činnâ plocha rerlektoru antény je opetřenn dieà lektričkou fälií a rerlektor antény je opatřen vstupom tlakového plynu, ke kterému je připojen zdroj tlakového plynu.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že proti dosud známým řešením. u kterých je použito-pevných dielekš triokýoh krytu. zajištuje správnou funkci...

Zapojení číslicového děliče kmitočtu se dvěma dělícími poměry N a N+1

Načítavanie...

Číslo patentu: 265663

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sýkora Ivan, Vydarený Branislav

MPK: H03K 23/00

Značky: poměry, dělicími, děliče, dvěma, kmitočtu, číslicového, zapojení

Text:

...a devčt a nastavovací vstup stavu nula nebo devět.. Zapojení děliče kmitočtu se dvěma dělícími poměry podle vynálezu je znázorněno na obr. 1 a 2 kde na obr. 1 je zapojení děliče s čitačem, který má výstup pouze stavu X,a na obr. 2 je zapojení děliče s čitačem, xterý má výstup stavu X a X 1. Idealizované průběhy aignálů v jednotlivých bodech jsou na obr. 3 a 4, kde na obr. 3 jsou průběhy při dělícím poměru Nl a na obr.4 při dělícím poměru N....

Zapojení čtyřsvorkového kombinovaného etalonu impedance

Načítavanie...

Číslo patentu: 265662

Dátum: 14.11.1989

Autor: Volný Karel

MPK: H03H 11/48

Značky: etalonu, kombinovaného, zapojení, impedance, čtyřsvorkového

Text:

...j fázového posouvače 1 a jednak přes referenční impedanci g s druhou proudovou svorkou Lg etalonu J. impedsnce a s druhýmvstupem 32 fázového posouvače 3. První a druhý výstup 33, 35 fázového posouvače ąje propojen s odgovídajícím prvním a druhým vstupom 5 L, łg transformátoru i napětí. První výstup ü transformátoru i napětí je spojen s první napětovou svorkou ä etalonu 1. impedance, druhý výstup 43 transformátoru i napětí je propojen s...

Zařízení pro tvarování podélně svařovaných tenkostěnných profilových trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265661

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halamíček Jiří, Kopřiva Jaroslav

MPK: B23K 31/06

Značky: profilových, zařízení, tvarování, podélné, svařovaných, trubek, tenkostenných

Text:

...stejného obvodu o 50 až 70 .Příklad konkrétního uspořádání zařízení podle vynálezu je zndzorněn na přiloženém výkresu.Zařízení, které je umístěno ve svařovací lince za svařovacím zařízením§, sestává ze základové desky 1,na níž jsou upevněnyčtyři stojany g s poháněnými vá 1 cig kruhových kalibru, které jsou připojeny k pononům pro vyvození válcovací síly, a jeden hotovní stojan 5 s tvarovacími válci 5 bez pohonu.Svařená trubka kruhového průřezu...

Zařízení k výrobě minerálního činícího prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265660

Dátum: 14.11.1989

Autori: Friml Zdeněk, Baum Zdeněk, Ponča Miroslav, Exner Rudolf, Ráček Vladimír

MPK: C14C 3/04

Značky: prostředků, minerálního, výrobe, činicího, zařízení

Text:

...v kterou přechází vnější válec 3.Vnitřní válec 1, ktorý Je míchaný a do jehož spodní části Jsou provedeny přívody pro vstupní látky reakce, je nahoře Otevřený a úetí do kulové banky 2 přímo, nebo je zakončen hubíoí 15 obráoenou proti stěně banky, objem baňky Q a vnějn šího válce 3 není míchanýž Komponenty reakce Jsou přiváděny do spodní části vnitřního válce l, kde spolu reagují, reakěnísměs přepadává do kulové banky 2 à vnějšího válce 3,...

Způsob výroby velkoplošných deskovitých aglomerovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265659

Dátum: 14.11.1989

Autori: Indra Zdeněk, Pánek Jiří, Glíž Miloslav, Pospíšil Karel, Matějíček Vlastimil, Poštulka Jan

MPK: B27N 3/02

Značky: aglomerovaných, velkoplošných, výroby, deskovitých, způsob, materiálů

Text:

...lisu během jednoho lisovacího cyklu nebo i současnou výrobu běžných aglomerovaných desek a aglomerovaných výlisků opatřených fólií s plastickým vzorem v různých etážích jednoho lisu.Pro vytváření plastického vzoru je možno s výhodou použít kovových listů z hliníkové slitiny, které jsou poměrně levné a snadno dostupné. Tento materiál současně umožňuje velmi dohrý prestup tepla k výlisku, takže nedochází k prodlouženílis ovac ích časů....

Způsob kvantitativního stanovení vedlejších produktů v tetrabromdianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265658

Dátum: 14.11.1989

Autori: Parýzková Jana, Kolb Ivan

MPK: G01N 30/00

Značky: stanovení, způsob, kvantitativního, tetrabromdianu, produktů, vedlejších

Text:

...vo spojeni e hnotnoetni epektrometrii.Nyní byl nelezen způsob kvantitstivniho stanovení vedlejšieh produktů V tetrebromdianu, ktorý je předmětemtohoto vynálezu e jehož podstata spočivá v tom. že se tetrabromdian eilyluje silylačnim činidlem. s výhodou N.0-bis-(trinethy 1 eilyl)-trifluoroacetemidem a utvořené trimethylsilylethery tetrabrondianu e vedlejšich produktů se podrobi plynová chromen tografii na náplňové koloně smočene...

Zařízení pracující v dolech s nebezpečím výbuchu metanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265657

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přeček Hynek, Ziegler Jiří

MPK: E21D 7/00

Značky: metanu, zařízení, pracující, výbuchu, dolech, nebezpečím

Text:

...0,05 titanu, do 0,2 zinku, zbytek hliník a obvyklé nečistoty, ze které bude vyrobeno zařízení vracující v dolech e nebezpečím výbuchu metanu, respektive jámová výstroj, vysoce odolná proti vlívům agresivního prostředí.Toto zařízení, respektive jámová výstroj z lehképslitiny má například čtyřhranný profil čtvercového průřezu s bočními křídly, což je zrejmé z přiloženého výkresu.Použitím hliníkové slitiny pro zařízení podle...

Aplikátor pro termoredioterapii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265656

Dátum: 14.11.1989

Autori: Banach Jaromír, Volenec Karel, Ramert Bohumil

MPK: A61N 5/04

Značky: termoredioterapii, aplikátor

Text:

...Jiný způsob epočívá v odděleněm napájení generátoru elektromagnetické energie a měřicí aparatury, a to bud oddělenaĺm eítových vedení,nebo samostatným bateriovým napájaním elektronického teploměru. obě uvedená metody znamenají technická komplikace aparaturya přináěejí jen ěáetečná zlepšení.Uvedené nevýhody oŠtreňuJe aplikátor pro temomdioterapii,používaný v komplexní léčbě vybraných typů nádorových onemocnění,sestávající z aplikátoru...

Způsob měření okamžité rychlosti kolejového vozidla a zapojení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265655

Dátum: 14.11.1989

Autori: Slunská Judita, Slunský Lubomír

MPK: G01P 3/64

Značky: okamžité, vozidla, způsob, rychlostí, měření, provádění, kolejového, zapojení

Text:

...schéma elektronického zařízení pro provádění způsobu měření rychlosti kole jového vozidla podle vynálezu. 265655Zařízení obsahuje dvě větve, určené snímači g a 3, které jsou bezdotykově magnetickým polem vázány s kolejnicí l. Ve větvi snímače g je výstup snímače g spojen se vstupem řízeného zesilovače 3 a výstup zesilovače 3 připojen k paralelné spojeným vstupům komparátorů É, 1 a Q. Výstupy komparátorů Q, 1, § se vstupy první řídící...

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan, Novotný Zdeněk, Lapeš Miroslav, Borovička Martin, Tykal Pavel

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, koaxiální, hypertermii

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Planární aplikátor pro hypertemii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265653

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Tykal Pavel, Borovička Martin, Lapeš Miroslav, Novotný Zdeněk, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: hypertemii, aplikátor, planární

Text:

...tkání Další výhodou aplikátoru podle vynálezu je.odstranění možnosti vzniku horkých akvrn,a tím i možnosti popále ní v místech blízkých místu buzení aplikátoru.Príklad provedení planárního aplíkátoru podle vynálezu je uveden na příloženém výkrese, kde aplikátor konstrukčně vychází z planárního vedení.Planární aplikátor sestava ze zemnící roviny l, která je připojena ke stínícímu plášti koaxiálního kabelu 1 a má tvar otevřeného nebo...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bouček Jiří, Vrba Jan

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetickou, záření, aplikátor, hypertermii, detektorem, ionizujícího

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Zařízení pro ovlivňování proudu nebo tlaku média v hydraulických obvodech, zejména u listových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265651

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novotný Vojtěch, Čáp Rudolf, Malý Jaromír

MPK: F16K 31/02

Značky: proudu, hydraulických, tlaku, zejména, strojů, zařízení, media, listových, ovlivňování, obvodech

Text:

...teploty zařízení, což má pozitivní vliv jak no funkční spolehlivost, tak i na životnost zařízení.Další výhody a význaky zařízení podle vynálezu vyplývají z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na pňíloženém výkresu v řezu.Zařízení pro ovlivňováni proudu nebo tlaku média v hydrau~ lických obrodech zahrnuje těleso l, ve kterém je vytvořen otvor pro sedlo g a 3, ve kterém je umíatěn.hradĺcí člen A na obou...

Zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 265650

Dátum: 14.11.1989

Autor: Krhounek Vladimír

MPK: G21D 1/00

Značky: jaderných, druhého, okruhu, elektráren, odluhu, zařízení

Text:

...se vstupem iontovýměnných filtru odluhu. Výstup iontovýměnných filtru odluhu je napojen na vstup prvního nízkotlakého ohříváku napájecí vody.Uspořádání odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu VVER podle vynálezu má následující výhody. Je umožněno podstatné zvýšení objemu odluhované vody při zanedbatelném snížení výkonu celého bloku jaderné elektrárny. Při uvažovaném množství odluhované vody v objemu 160 kg/sec přibližně 10 ...

Způsob přípravy magnetitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265649

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šubrt Jan, Paramzin Sergej, Zapletal Vladimír, Bujanov Roman, Zolotovskij Boris, Krivoručko Oleg

MPK: C01G 49/08

Značky: magnetitu, přípravy, způsob

Text:

...magnetitu podle vynálezu, který vychází z vodné suspenze lepidokrokitu (gama - Fe 00 H) aktivované v mechanických aktivátorech při 2-200 W/g v průběhu 0,01-4 hodiny. Při mechanické aktivaci menší než 2 W/g a době kratší než 0,01 hodiny magnetit nevzniká. zvýšení aktivace nad 200 W/g a doby nad 4 hodiny již neovlivňuje kvalitu produktu, zvyšuje však spotřebu energie. Při popsaném způsobu připravy je využíváno dvou faktorů jako výchozi...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 4024 (VKPM B-3494), produkující L-lysin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265648

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smékal František, Ždanova Nelly, Vlček Ladislav, Leonova Taťána, Bárta Miroslav, Ulbert Stanislav, Luncova Maria

MPK: C12N 1/20

Značky: produkující, b-3494, mikroorganismu, corynebacterium, vkpm, l-lysin, glutamicum

Text:

...HXL L-lysinhydroxamát, AHV 2-aminohydroxyvalerová kyselina, rif rifamycin, str streptomycin, r rezisomxm.Morfologické a kultivační vlastnosti produkčního kmene Corynebacterium glutamicum CCM 4024 jsou charakterlzovány takto bakteriální buñky jsou oválné s rozměry 0,1 až 1,0 m x 1,2 až 1,5 fm, nesporulující, nepohyblivé grampozitĺvní hakterie. Při kultivaci při 30 °C na masopeptonovém agaru mají kolonie průměr 3 až 4...

Kmen mikroorganismu Corynebacterium glutamicum CCM 4023 (VKPM B-3493), produkující L-lysin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265647

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ulbert Stanislav, Ždanova Nelly, Bárta Miroslav, Leonova Taťána, Luncova Maria, Vlček Vladislav, Smékal František

MPK: C12N 1/20

Značky: glutamicum, produkující, corynebacterium, mikroorganismu, b-3493, vkpm, l-lysin

Text:

...zkratky AEC Z-S-aminoethyl-L-cystein, HXL L-lyeinhydroxamát, AHV tence.2-aminohydroxyvalerová kyselina, aza - azauracil. str streptomycin, r rezis Morfologické a kultivační vlastnosti produkčního kmene Corynebacterium glutamicumCCM 4023 jsou charakterizovány takto bakteriální buňky jsou oválné s rozměry 0.1 až 1,0 pm x x 1,2 až 1,5 pm, nesporulujicí, nepohyblivé a grampozitĺvní bakterie. Při kultivaci při 30 ° Celsia na...

Klec z plastické hmoty pro valivé ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 265646

Dátum: 14.11.1989

Autori: Poduška Slavomír, Koudela Vojtěch, Stárek František

MPK: F16C 33/38

Značky: valivé, plastické, ložisko, hmoty

Text:

...na přiloženém výkrese,kde obr. 1 představuje řez kapsou klece, obr. 2 radiální pohled na klec a obr. 3 zvětšený radiální řez kapsou klece.Klec ll je tvořena vnějším čelem l obepínajícím roztečnou kružnici kuliček lg z vnější strany a vnitřním čelem g vepsaným do roztečné kružnice kuliček ll z vnitřní strany, spojenými navzájem vnitřními přepážkami 3 a vnějšími přepážkami l v nedělitelný oelek. spojnice přepážek l, É, určující zároveň...

Způsob předehřevu ocelového odpadu v kombinovaně dmýchaném kyslíkovém konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265645

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vojnar Zdeněk, Záviský Jaromír, Pětroš Jaroslav, Hromek František

MPK: C21C 5/28

Značky: kyslíkovém, odpadů, ocelového, způsob, kombinované, předehřevu, dmýchaném, konvertoru

Text:

...množství odpovídající stechiometrickým spalovacím poměrům. Zbývající množství oxidačního plynného média pro dooílení přebytku kyslíku v rozmezí 1 až 50 stechiometrického spalovacího množství se přivádí horní tryskou a/neho nejméně jednou boční tryskou.Výhodou způsobu předehřevu ocelového odpadu podle vynálezu je vyšší využití tepla o 5 až 10 , čímž dochází bud k úspoře paliva při dosažení stejné teploty tohoto předehřevu, nebo ke snížení...

Zařízení na třídění součástí válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265644

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beneš Stanislav, Brnušák František

MPK: B07B 13/00

Značky: zařízení, tvaru, válcového, třídění, součástí

Text:

...jehož vstup pro první polohu je napojen na výstup ll zadní dotekové plochy ll a vstup pro druhou polohu je napojen na výstup gg přední dotekové plochy lg. Propojení mezi dotekovým čidlem l a spínačem ll servomotorug se zapojení výklopného žlábku g není pro svoji jednoduchost na výkrese vyznačeno.Jak zřejmo z obr. 3 zařízení podle vynálezu je upevněno ve výřezu ve stěně spirálovéhovibračního podavače lg tak, aby vynášecí článek spirálového...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265643

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jasinský Zdeněk, Kolomazník Miroslav, Smrkovský Evžen, Suchánek Jan, Neufus Karel, Bajda Miloslav

MPK: B32B 1/08

Značky: způsob, hořáku, výroby, agregátu, hutnických, trysek

Text:

...opatří nejprve ochrannou vrstvou vhodného kovu, např. niklu.Výhoda způsobu výroby trysek hořáků podle vynálezu spočíva zejména v podstatném zvýšení jejich odolnosti vůči abrazi pevnými částicemi. životnost trysek zhotovených popsaným způsobem je oproti tryskám dosud používaným několikanásobná. způsob podle vynálezu umožňuje i několikanásobnou kombinaci tenkých metalických a keramických vrstev aplikovaných k dosažení požadované tlouštky...

Plošná infrazávora s diagnostikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265642

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kopřiva Václav, Srb Josef, Korous Josef

MPK: G08B 13/18, H03K 3/017

Značky: diagnostikou, infrazávora, plošná

Text:

...Q třetího infrapřijímače ggg druhé fáze je spojen se vstupem 3 čtvrtého infravysílače ggl druhé fáze. Výstup Q čtvrtého infrapřijímače ggl druhé fáze je spojen s druhým vstupem gg pulsně selektivnihc elektronického relé 2.Jednotlivé páry infravysílačů a infrapřijímačů jsou rozděleny do dvou fázových skupin,z nichž každá je řízena z dvoufázového pulsního generátoru l impulsy 0 vzájemném fázovém posunu jedné poloviny periody. Prostorově jsou...