Archív za 1989 rok

Strana 18

Zařízení pro vyhodnocení a snímání polohy světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265721

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kvasnica Milan, Šimeček Tomislav

MPK: G07C 9/00, G02B 17/06

Značky: stopy, vyhodnocení, světelné, snímání, zařízení, polohy

Text:

...za účelem zvýšení citlivosti zařízení je vhodné před vyhodnocovací zařízení zařadit synchronní zesilovačese stejnou pracovní írekvencí jako je frekvence přerušování světelné stopy.Při podílovém měření plošného a odraženého optického svazku z optického dělicĺho členu tvořenćho polopropustným zrcadlem se ve srovnání se známým provedením, s použitím optického klĺnu, zvětšuje podílový signál a tím i rozlišovací schopnost zařízení prakticky na...

Zařízení k dopravě přepravek při mytí ultrazvukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265720

Dátum: 14.11.1989

Autor: Dejmek Jan

MPK: B08B 9/12, B65G 49/02

Značky: dopravě, přepravek, zařízení, mytí, ultrazvukem

Text:

...na pružnýchsegmentech, ve kterém jsou v ložiskách uložený ocelové válce a kde tento celek je fixovánna vodítkách pomocí stavěcích kroužkü a nad rámem na vodítkách jsou tlačné pružiny seřiditelnépomocí matice jejíž poloha je fíxovatelná kontramaticí.Nový účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že působí na přepravku určitouhmotností, která je nutná k dosažení třecí síly mezi přepravkou a řetězem (pásem) tak, aby došlo k protlačení...

Spřahadlo vozíků podvěsného dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265719

Dátum: 14.11.1989

Autori: Řihák Josef, Valihrach Otakar

MPK: B65G 17/20

Značky: vozíků, podvěsného, spřahadlo, dopravníku

Text:

...které je schematicky znázorněno na výkrese.vozík Ä zavěšený svými koly 3 na dráze Q podvěsného dopravníku je na své zadní straně opatřen svorníkem 3 spřahadla uloženým napříč ke smětu pohybu vozíku a spojeným s vozíkem l přes přední a zadní pružiny §, Q a vodorovný čep 1 umožňující spolu se stavěcím spodním šroubem 5 a horním šroubem 2 nastavení správné výšky svorníku A spřahadla. Na přední straně vozíku l je na čepu łg kyvně uložen hák ll...

Zařízení k výrobě profilů plněných prachovými či jemnozrnnými přísadami do kovových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265718

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bečvář Jaroslav, Fotul Ilja, Štulc Václav, Pospíšil Josef

MPK: C21C 7/04

Značky: plnených, zařízení, kovových, lázni, prachovými, jemnozrnnými, výrobe, přísadami, profilů

Text:

...bez rizika rozevírání spoje. Jednoonem kalibru zaručuje optimál úspora investič zpracovávat méně přesné pasy. zařízení, při zpevnění lemu a pláště, duchá a spolehlivá synchronizace vynášecího dopravníku s pohní plnění profilu. zvýšila se produktivita práce až o 50 B jelikož lze použít vyšších techno logických rychlostí.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojeném výkresuna obr. 1 ve schematickém nárysu, na obr. 2...

Střižný nástroj na dělení válcovaného profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265717

Dátum: 14.11.1989

Autori: Malý Milan, Sobota Ladislav, Navrátil Pavel, Hausner Vladimír

MPK: B23D 23/04

Značky: materiálů, dělení, profilového, střižný, valcovaného, nástroj

Text:

...tvar závislý na střihaném profilu. Jde v podstatě o upravený tvar šípového střižniku. Po odstřiženi se střižnice rozevřou, střižník vyjede do horní polohya ustřížený materiál se vyjme z nástroje. Pohyb střižnic k materiálu je vykonán před pohybemstřižnihn pohyb střižníc od materiálu současně s pohybem střižníku nahoru.Zařízení na dělení válcovaného profilového materiálu podle vynálezu je jednoduché je snadná, vyměnitelnost čínných částí...

Mechanicky promíchávaný krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265716

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nývlt Jaroslav, Stávek Jiří, Michalička Jiří, Valuš Josef, Fix Ladislav, Mareš Miroslav, Šípek Milan, Fořt Ivan

MPK: G03C 1/02, B01D 9/00

Značky: promíchávaný, kryštalizátor, mechanicky

Text:

...opatřeného narážkami, axiálnim míchadlem rychloběžným, usměrňovačem toku, profilovaným dnem a prstencovými segmenty se s rostouci výškou hladiny vsádky zvětšuje i výška usměrñovače toku plynule či skokově nebo se zvyšuje frekvence otáčeni rychloběžného michadla axiálniho typu. Vhodnou kombinaci uvedených prvku zařízení a postupu lze připravít řízenou krystalizaci sráženimsoubory krystalú s extrémně úzkou distribučni fuknci velikosti...

Zapojení pro řízení cyklu a průběžné vyhodnocování okamžitých stavů všech uzlů speciální hlubokovrtací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265715

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bednář Vladimír, Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: B23B 41/02, G05B 19/02

Značky: uzlů, stavu, všech, hlubokovrtací, speciální, okamžitých, řízení, cyklu, průběžné, vyhodnocování, stanice, zapojení

Text:

...svým pátým vstupem ggg a druhým výstupem ggl s prvním vstupem êg a prvním výstupem hl stolu 5. stůl Q je dále připojen svým druhým výstupem gg ke vstupu lgl snímače lg polohy vrtacího pouzdra, svým třetím výstupem A ke vstupu lil snímače li tlaku chladicího oleje, svým čtvrtým výstupem 55 ke vstupu lâl snímače lâ teploty chladícího oleje přiváděného tlakovou hlavou do vrtaného otvoru a svým pátým výstu~PEWKÁŽ ke VSĚUP Snímače łâł snímače J...

Zařízení pro odsávání svařovacích dýmů při svařování v ochranných atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265714

Dátum: 14.11.1989

Autori: Branný Edvard, Zwierzyna Eduard

MPK: B23K 9/16

Značky: odsávání, zařízení, dýmu, svařovacích, ochranných, atmosférách, svařování

Text:

...vzrostlyna hodnotu, při které by účinnost odsávání klesla pod únosnou mez.Uvedená nedostatky odstraňuje zařízení pro odsávání svařovacích dýmů odsávacími dýzami zabudovanými v tělese hořáků svařovacích pistolí, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořeno vývěvovým blokom, sestávajicím z vývěv a společné pohonné jednotky,přičemž obě vývěvy jsou paralelné připojeny k odsávacímu potrubímu systému.Zařízení podle vynálezu je...

Pouzdro světlocitlivého prvku s řízeným cloněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 265713

Dátum: 14.11.1989

Autor: Fiala Václav

MPK: G02F 1/015, H01L 31/10

Značky: prvků, pouzdro, svetlocitlivého, řízeným, cloněním

Text:

...tekutých krystalů.Nevýhody výše uvedených zařízení jsou odstraněny pouzdrem světlocitlivého prvku 5 řízenýmcloněním, sestávajícím z válcového pláštč s jedním okénkem, kde uvnitř válcového pláště je uložcn světlocitlivý prvek a okénko je opatřeno clonou na bázi tekutých krystalů.Zde je světlocitlivý prvek umístěn souose u dna válcového pláště, zatímco ve vstupním okénkuuložená clona je vytvořena vrstvou tekutých krystalů, které je předřazena...

Modelářská samotuhnoucí hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 265712

Dátum: 14.11.1989

Autor: Straka Michael

MPK: G09B 19/10

Značky: samotuhnoucí, modelářská, hmota

Text:

...než sádra rozmíchaná s vodou. Při rozmíchání je hmota plastičtější a tím i tvarovatelnější než sádra a po vytvrzení je měkčí. Snadno se opracovává rydlem a barví. Díky těmto vlastnostemje hmota vhodná k ručnímu modelování. Modelářská samotuhnoucí hmota se skládá zeDůkladně rozmícháme 45 ml destilované vody s 55 ml lékopisného glycerínu (lékopisný glycerín obsahuje 13 až 16 hmot. vody a má hustotu 1 217 až 1 230 kg.m 3. Do roztoku...

Zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 265711

Dátum: 14.11.1989

Autor: Halada Pavel

MPK: G01B 21/02

Značky: horizontálních, vertikálních, okolí, důlních, zapojení, konvergencí, měření

Text:

...umístěnou mimo vlastní teleskop, rovnoběžně s ním. Prevodové kolo a další částí převodového mechanismu jsou spojeny s pevnou částí teleskopu a současně z celým polygonovým nosníkem. Snímací tyč je pevné spojena z pohyblivým sloupemVýhody zapojení pro měření konvergencí v okolí vertikálních i horizontálních důlníchděl podle vynálezu spočívají zejména V možnosti měření posunu stěn vertikálních důlníchděl ve dvou bodech na jedné spojnici nebo...

Kostra deštníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265710

Dátum: 14.11.1989

Autori: Klicnar Josef, Němec Vladislav

MPK: A45B 25/02

Značky: deštníku, kostra

Text:

...tělesa jsou opatřeny slepými axiálnímí otvory pro nasunutí dílů úplné pružnice, orientovanými ve shodném smyslu po jeho obvodu. Mezi jednotlivými částmi pružícího monolitého dílu jsou vytvořeny zúžené profily (krčky) nahrazující klouby a umožňující vzájemný pohyb částí.Hlavními výhodami kostry deštníku, jsou zejména jednoduchost montáže prvků kostry,které jsou vsunuty do pružného mechanismu v místech, kde působí tlakové napětí, čímž...

Způsob hladkého odlomu skalních stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 265709

Dátum: 14.11.1989

Autori: Zapletal Josef, Mottl Kliment, Orság Jiří, Santa Jan, Nevřica Jaroslav

MPK: E21C 41/12

Značky: skalních, hladkého, odlomu, stěn, způsob

Text:

...technologii hladkého odlomu skalnich stěn podle vynálezu, jejíž podstatou je časově závislá kombinace rozpojováni hornín pomocírozpinavých maltovin a výbušin. V místě požadované hladké odlomové plochy se navrtá soustavarovnoběžných obrysových vrtů ve vzájemném rozestupu 5, až 15 násobku průměru vrtů. Obrysovévrty, obvykle každý druhý se naplní rozpínavou maltovinou. Souběžně s obrysovými vrty se připraví vrty ve skalní hornině určené k...

Antistatická podlahovina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265708

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bareš Richard, Fára František, Škarda Václav

MPK: C08K 3/04

Značky: podlahovina, její, způsob, výroby, antistatická

Text:

...s elektrovodivými sazem vibraci v rozsahu 9 000 až 15 000 kmitů za minutu.ině podle vynálezu jsou částice elektrovodivých sazí z převážněV antistatické podlahov která tak vytvářísou rovnoměrně rozptýleny v syntetické pryskyřici, miry rozdruženy a j kem sazí vysokofrekvenčnimizejména při zpracování pryskyřice s přidav i a vytvoření řetězců jednotlivýchelektrovodivé pojivo. i se dosahuje rovnoměrného rozptýleni shluků sazjejí pevnosti,...

Zapojení pro optickou kontrolu teploty pájecí smyčky transformátorové páječky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265707

Dátum: 14.11.1989

Autor: Larisch Vilém

MPK: G05D 23/19, G05F 1/66

Značky: smyčky, teploty, zapojení, transformátorové, páječky, kontrolu, pájecí, optickou

Text:

...obr. 1 je základní provedení bez nastavitelného odporu. Na obr. 2, 3 a 4 jsou tři varianty zapojení s nastavitel ným odporom.Na obr. l je znázorněné základní zapojení, kde první napájecí svorka je spojena přesvypínač 3 na žárovku 1 a přepínač É. Druhá nápajecí svorka je připojena k prímárním vinutím5 transformátoru l. Terciární vinutí § je propojeno s žárovkou 1 a svým druhým koncom Q je připojena k sekundárnímu vinutí4. Na obr. 2 je navíc...

Zařízení pro změnu polohy otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265706

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hartman Evžen, Dolejší František, Novák Miroslav Ing, Kušička Bohumil

MPK: A01B 3/42

Značky: polohy, otočného, zařízení, pluhu, změnu

Text:

...plocha li kyvné vidlice lg je opatřena ovládací vačkovou plochoulg ovládacího táhla lg rozvšděče ll, na nějž je napojen pracovní válec g. V konzole l je pomocí kluzného lože lg uložen vodící čep lg, nesoucí na svém konci blokovací čep gg, s výhodou kuželový, upravený pro styk s čelní plochou li kyvné vidlice lg a přes pracovnívybrání ll kyvné vidlice lg též pro styk s úložným vybráním gg ovládacího čepu Q. Vodicí ep lg je dříkem gl, na...

Způsob úklidu prachu a mobilní zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265705

Dátum: 14.11.1989

Autor: Linhart Rudolf

MPK: E01H 1/08, B08B 5/04

Značky: mobilní, úklidu, prachu, provádění, zařízení, způsob

Text:

...přibližně jen o d duje žádné složité hnací elementy a umožňuje spolehlivýesetiny procenta. Metoda je jedno duše a lehce realizovatelná, nevyžaprovoz i za optimálních podmínek. Rozšiřuje paletu dosud známých protiprašných úklidovýchsystémů a návratností prachové substance v nepolétavém sypkém stavu, rozšiřuje využitelnostNa obr. 1 je jako příklad schematicky znázorněno mobilní úklidové zařízení v nárysném řnrn d na nhr. P iv řwlní nhlvd....

Řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramických desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265704

Dátum: 14.11.1989

Autori: Swider Ivan, Bicek Jan, Berný Jan

MPK: B28D 1/04

Značky: keramických, desek, dlouhých, přeřezávání, stroj, řezací

Text:

...řezací stroj pro přeřezávání dlouhých keramickcýh desek sestávající z diamantové ho rotačnĺho pilového kotouče, kontinuálně obíhajicich tuhých unášecích podložek l a z přidržovacich pásu il, který je vyznačený tím, že každá unášecí podložka ł je opatřenadvěma trojicemi podpěrných výstupků 42 až 7) rozmistěných tak, že každá trojice podpěrnýchVýstupků je na opačné straně dráhy 35 pílového kotouče g.staticky určité podepřenĺ delší části...

Lokální aplikátor elektromagnetických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 265703

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lapeš Miroslav, Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: elektromagnetických, lokální, aplikátor

Text:

...Pomocí střední posuvné elektrody kapacítního elementu 3 se lokálni aplikátor vyladi tak,aby výkon jim přenášený hyl maximální s mínimálním odrazom. Během ozařování neni nutné toto nastaveni měnit. Doba trvání hypertermické aplikace je minimálně 30 minut a závisí na použité teplotč, druhu nádoru a také i na stavu organismu pacienta. V případě, že se provedo přesné nastavení kapacitního elementu g není bezpodmlnečně nutné provádět vyladění...

Způsob regulace výpalu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265702

Dátum: 14.11.1989

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: šachtové, regulace, způsob, výpalu

Text:

...přibližně 5 hmot. zbytkového kysličníku uhličitého ve vápně, bude teplota kouřových plynů okrouhle o 100 OC nižší, nežli kdyby přívod tepla pokryl 100 výpalu vápna, totiž 0 kysličníku uhličitého ve vápně. Běžně vyhovující úchylky od požadované hodnoty výpalu činí asi Í 1 hmot. kysličníku uhličitého ve vápně. To znamená, že pro regulaci postačí měřitteplotu kouřových plynů 5 přesností asi 10 až 20 °C. Tento požadavek je snadno...

/7S/-9-Acetyl-4-methoxy-7-0-/apoxyalkyl/-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11- trihydroxy-5,12-naftacenchinony a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265701

Dátum: 14.11.1989

Autori: Přikrylová Věra, Lipavská Helena, Vaněk Zdenko, Jizba Josef, Podojil Miloslav

MPK: A01N 33/02

Značky: 7s/-9-acetyl-4-methoxy-7-0-/apoxyalkyl/-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11, způsob, trihydroxy-5,12-naftacenchinony, jejich, přípravy

Text:

...vzorce III, kde R 2 3,4-epoxybutyl, 2,3-epoxybutyl a4,5-epoxypentyl, testované na Bacillus subtilis a BrevibactexiumTestovaná látkal Inhibíčni zóna (mm) Bacillus subtilis Brevibacterium III R 2 3,4 ~epoxybutyl 17 18 III R 2 2,3-epoxybutyl 12 23 III R 2 4,5 ~epoxypentyl 11 22 19 281 Přĺprava vzorků 1 mg látky rozpuštěn v 1 ml methanolu, na plotnu dáváno 0,1 ml roztoku.Biologické aktivita látky vzorce III, kde R 2 2,3-epoxypropyl,...

Zařízení na perforování řady otvorů v papírové dutince

Načítavanie...

Číslo patentu: 265700

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf

MPK: B31C 7/04

Značky: dutince, otvorů, řady, zařízení, perforování, papírové

Text:

...Důvodem,proč není realizováno vedení jednotlivých kolíků v tomto případě,je skutečnost, že kolíky by mohly být vedený pouze za jejich velký průměr, který odpovídá vnějšímu průměru osazení na kolíku, což je málo účinné.Podstata vynálezu spočíva v tom, že zařízení na prostŕihování je doplněno o přidržovač ve tvaru pouzder navlečených na kolíky, přičemž čela těchto pouzder působí jako přidržovače s současně Jako nástroje na zahloubení...

Průmyslový bakteriální kmen Brevibacterium sp. CCM 4013

Načítavanie...

Číslo patentu: 265699

Dátum: 14.11.1989

Autori: Koníčková - Radochová Miluše, Smékal František, Koníček Jiří

MPK: C12N 1/20

Značky: průmyslový, brevibacterium, bakteriální

Text:

...jako Brevibacterium sp. M 27/A 46.265699 Morfologie kmene a) kolonie na kompletní agarové půdě po 72 hod. kultivace při 29 °c tvar okrouhlý okraje rovné povrch lesklý profil konvexní s mírně vyvýšeným středem barva sytě žlutá velikost 2 d 3 mmtyčinky silné krátké, ojediněle delší, občasné uspořádání ve dvojicích velikost šířka 1,04 1,2 umdélka 2,0. 3,6 um barvení podle Grama pozitivníGenetická charakteristika kmen je dependentní na...

Automatická směšovací hlava pro nanášení maziva na zápustky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265698

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krs František, Kučerová Radomíra

MPK: B21J 3/00

Značky: hlava, směšovací, nanášení, automatická, zápustky, maziva

Text:

...kruhovým vybráním gps spodní části zúženyma propojenym s výstupní částí odstupñované kruhové dutiny 3a s kanálkem i ústícím na protilehlťstraně hranolu. Tato protilehlá strana tělesa 1 I. směšovací hlavy, na níž ,je upevněna membrána j pomocí hranatého víka 6 s lcruhovým vybráním, je opatřena kruhovym odstupňovanym vybráním 1 ústícím do kruhové duti- i ny 8. V kruhové dutiñě g je uložen ovládací píst 2 s pružinou 1 g. Odstupňovaná...

Zařízení k zabránění vytváření smyček na útkové přízi u osnovních pletacích strojů se zanášením útku přes celou šíři stroje a s pohyblivou cívečnicí útkových předloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 265697

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kolář Karel, Metyš Karel, Cvach Zdeněk

MPK: D04B 27/10

Značky: přes, zanášením, předloh, přízí, útkových, pohyblivou, útkové, celou, zabránění, stroje, pletacích, zařízení, smyček, šíři, cívečnici, strojů, osnovních, útku, vytváření

Text:

...zařízení útkové příze jeív dráze főliového válce, dotykové s főliovým válcem, přioazen kartáček opatřený srsti.Zařízení podle vynálezu je blíže znázorněno v příkladném provedení, která pirozeně nevyčerpává možnosti provedení, na příloženém výkresu, který znázorňuje schematické provedení pohyblivé cívečníco útkovýohĺpředloh s izolsntovými főliovýmí váloi a přisazeným k ním ksrtáčkem opstřeným srstí, V provedení pro zanášcní útku přes celou...

Emulzní souprava válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265696

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrček Jaromír, Skrziszowski Amandus, Sedláček Alois

MPK: B21B 45/02

Značky: souprava, tratě, válcovací, emulzní

Text:

...k sacímu kolektoru. vhodným uspořádáním armatur a potrubí se potom společně s instalací menší jednokomorové pomocné emulzní nádrže, která neobsahuje žádné prvky pro ošetřování emulze, snižuje doba potřebné pro odstavení válcovací tratě tak, že je možno přepnutí oběhového okruhu z hlavní emulzní nádrže na pomocnou emulzní nádrž a naopak provést např. při zastavení válcovací tratě při předávání směn. Dočasné připojení pomocné emulzní nádrže k...

Orovnávací zařízení pro orovnávání brousícího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 265695

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eisman Vladimír

MPK: B24B 53/065

Značky: orovnávání, zařízení, kotouče, orovnávací, brousicího

Text:

...3 e oboueměrným hydraulickým válce 4,. jehož píst 2tverovéú orovnávací hlavy g je opaiřen hřebenovým oznbenínmg,zabírajícín do peniaz-ku 1 na hřideli .g uložené otočněĺv tvarové orovnávací hlavě g, kde na hřídeli § je npevněna hnací -řemeniee 9 k .níž je upevněn pások lg s dvěma větvemi, upevněným rovněž na hnané řemenici lll.4 spojené e otočnýn třnenen làv .něnž je nastavitelné upevněn orovnávecí dianant Q. Pásek lg má v jedné své...

Spona pro spojení skleněných kuželových zábrusů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265694

Dátum: 14.11.1989

Autor: Mindl Jaromír

MPK: F16L 49/00

Značky: sklenených, spojení, zábrusů, kuželových, spona

Text:

...komerčních epcn a epojek pro skleněné kuželové zábrusy odstraňuje spona pro spojení sklenených kuželových zábrueů vytvořená z pružného drátu etočeného do závitu nebo tvaru podkovy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že drát je etočen do jednoho oválného závitu a dalšího podkovovitáho půlzávitu, přičemž mezi závity je provedeno přakřížení a oba konce drátu jsou opetřeny zahnutím.Výhoda spony podle vynálezu spočívá v tom, že pevnoet...

Ucpávka hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265693

Dátum: 14.11.1989

Autor: Mazúr Pavel

MPK: F16J 15/54

Značky: hřídele, ucpávka

Text:

...protí otočení na hřídelí je výrobně jednoduché e nenáročné. zajíštěním pevného kroužku protí otàčení se zenezí poškození těsnícího kroužku,a tím poruchám konpresoru.Jedno z možných provedení vynâlezu je znázorněno na přílďženén obrázku.Ucpávka podte vynátezu je umistěna na konci hřidele lgza Ložjskem lg. Hřłdet lg je osazena e do provedeného osazenł je opřena podpěrná miska 2, o kterou se opjrá pružina Q, na opačném konci tLačjc 1 do vybràni...

Zařízení pro zakládání hořáků vysokotlakých sodíkových výbojek při jejich pájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265692

Dátum: 14.11.1989

Autori: Burian Jan, Viktora Miroslav

MPK: H01J 61/22

Značky: vysokotlakých, zařízení, zakládání, výbojek, sodíkových, pájení, hořáku, jejich

Text:

...svorníky. Na sloupcích je nad každým blokem odnímatelně připevněn nosník s dorezy.Výhodou tohoto zařízení je, že se zaručíodvod tepla z dolních konců pájených hořáků do vodou chlazeného dna pájeoí pece, i při použití více rovnoběžných řad pájených hořáků a zmenšením jejich roztečí je možno zvětšit jejich počet v řadě aniž by teplota dolního konce hořáku vzrostla nad teplotu ta~ vení nadőzovaného amalgamu. Tímto zařízením se několikanásobně...

Způsob ke chlazení vytlačovaných ohebných profilů z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265691

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kadlec Jiří, Laga František

MPK: B29C 47/78

Značky: způsob, profilů, vytlačovaných, plastů, ohebných, chlazení

Text:

...čepech a stavěcích šroubech šikmo.Vyšší účinky vynálezu spočívají v tom, že vstupem profilu do chladící lázně, průchodem otvorem v přepážce pod hladinou a výstupem profilu z chladící lázně přes hladinu se odstraňuje obtížné utěsňování chladící lázně čímž se zproduktivňuje výroba profilů. Šikmý pohyb profilu směrem nahoru způsobuje, zejména u členitych profilů, že vode ulpívající na profilu není unášena dál,ale stéká po něm do chladící...

Stavebnice modelů krystalových struktu se strukturními fázovými přechody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265690

Dátum: 14.11.1989

Autor: Smutný František

MPK: G09B 23/24

Značky: modelů, strukturními, fázovými, přechody, krystalových, stavebnice, struktu

Text:

...prostřednictvím stavěcích členů připojeny posuvně a otočně pomocné tyčové nosiče stavebních prvků modelů.Výhody vynálezu spočívají v tom, že je možno s jedinou univerzální stavebnicí modelovat krystalové struktury s libovolným poměrem velikosti základních translačních vektorů a s libovolnýmí meziosnimi úhly. Po sestavení výchozí fáze krystalové struktury je možné plynulým přemistováním nosných pod vložek po základní desce, vykyvovàním...

Pojistný mechanismus pro palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265689

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kouba Martin, Pitner Jaroslav

MPK: F41C 17/02

Značky: mechanismus, zbraně, pojistný, palné

Text:

...pojietky je pod úrovni hrany drážky pouzdra, obr. 4 zachycuje pojistný nechaniemus v odjiätěné poloze, obr. 5 je přičný řez obr. 4, ze kterého je patrno, že pri uząvŕeném závěru je hrana výstupku ve vybráni pouzdra nad úrovni hrany dréłky pouzdra.Pojistke ł.otočně uložená v pouzdře 1 na čepu g,má vytvořen výotupek Q, který v zejíětěnőm pojíetném mocheniemu zasahuje do vybrúní 1 v pouzdře 1 a zehloubeni łâ závěru Q. Pojíetke ł má vytvořeno...

Skříňový monolitický železobetonový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 265688

Dátum: 14.11.1989

Autori: 3314, Vais Jaromír

MPK: E02D 33/00, E02D 27/44

Značky: železobetonový, základ, skříňový, monolitický

Text:

...silového polą a to při snížené spotřebě ocelové výztuže. Požadovaná optimální vzdálenost obou sítí je dána polohou vodorovných příček košů.Skříňový monolitický železobetonový základ podle vynálezu v příkladném provedení v řezu je znüorněn na obr. 1, v půdorysu na obr. 2. Detailní pohled shore na výztuž upínací desky znázorňuje obr. 3 a v řezu pak obr. 4. Detailní ustavení upínacího pouzdra.s košem v řezu upínací deskou bäiorňuje obr. 5 a...

Aretační pyrotechnické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265687

Dátum: 14.11.1989

Autori: Reček Jiří, Tůma Jan, Antušek Milan, Sidak Petr, Hejl Lubomír

MPK: B64G 1/66

Značky: zařízení, pyrotechnické, aretační

Text:

...šroubem lg, který je uložen v závitovém pouzdru horního vedení 14 první arestační čelisti 4, vdzteré je osově posuvné vůči základovému rámu 1. Na základovém rámu 1je dále vytvořena zarážka 11 o kterou se opírá horní vedení i první aretační čelistí i při uvolnění aretačních čelístíg a za tím vymezuje velikost jejích rozevření. Na základovém rámu je vytvořena pevná opěrka gplkterou se opírá vodící objímka li pístnice 1 , která je...

Zařízení k rozřaďování nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 265686

Dátum: 14.11.1989

Autor: Horák Vlastimil

MPK: D04B 27/10, D04B 39/06

Značky: nití, zařízení, rozřaďování

Text:

...zařízení podle vynálezu je jeho jednoduchost a přitom lepší funkce. odpadá celé samostatné zařízení pro rozřačování nití a vlastní rozřadování se uskutočňuje na stávajícím svůrkovém válečlm. zlepšení funkce se prejavuje um, že procházející niti jsou jen minimálně namáhány, poněvadž volně rozmístěné kroužky jsou na svůrkovém válečku uložsny 3 velkou vůlí, takže se mohou 1 vyklánět vzhledem k ose svůrkového válečku, podle úhlu nití...

Způsob likvidace bakterií kontaminujících pekařské droždí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265685

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fabián Josef, Špaček Bohumil

MPK: C12N 1/18

Značky: způsob, pekařské, kontaminujících, bakterií, likvidace, droždí

Text:

...jehož podstate spočívá v tom, že se v kvesničném mléoe nebo zápaře sníží pH na hodnotu 4,5 až 4,6 přidáním 0,02 až 0,5 Š obj. kyseliny perootová za míchání, po 60 minutách působení se upraví pH roztokem hydroxidu na původní hodnotu 5,5 až 5,8.Vzhledem k disociaci kyseliny peroctové je výhodné upravovat pH na hodnotu 4,5 některou z provozně používaných kyselín jako je kyselina sírová, fosforečná.Na ozdíl od způaobu podle AOč 204767...

Suchá směs, zejména pro výrobu kyselinovzdorného tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265684

Dátum: 14.11.1989

Autori: Henek Milan, Ševčík František

MPK: C09K 3/12, C09K 3/10, F27D 1/00...

Značky: sucha, směs, výrobu, tmelů, kyselinovzdorného, zejména

Text:

...spočívá v tom, že sestává z 30 až 60 hmotnostních dílů přírodního křemičitého písku o střední velikosti zrna 0,12 až 20 mm, jehož kyeelinovzdornost Ěiní nejméně 96 procent, z 20 až 60 hmotnostních dílů mletého křemičitého písku o střední velikosti zrna 50 až 70 mikrometrůnebo jiné křemičitě suroviny s obsahom Si 02 nad 85 procent, například křemence s kyselinovzdorností nad 97 procent, ze 2 až 10 hmotnostních dílů křemičitého úletu 0...

Zařízení pro seřizování nožky u forem přímého nástřiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265683

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šmoldas Stanislav

MPK: B29L 31/50, B29C 45/08

Značky: nástřiků, forem, přímého, seřizování, nožky, zařízení

Text:

...a současně ke zvýšení jistoty správneho nastavení nožky vůči dutině formy,a tím i ke lepšímu zajištění výroby kvalitní obuvi.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, kdy na obr. 1 je nârysny pohled na zařízení ze strany rysek, na obr. 2 vlevo je bokorysný pohled v řezu a na obr. 3 je částečný núrysný pohled na toto zařízení v řezu a je zde znázorněno umístění čepů v pouzdru a posuvném peru.Zařízení...

Odvzdušňovací člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 265682

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žídek Břetislav, Pala Arnošt

MPK: F28F 25/02

Značky: odvzdušňovací, člen

Text:

...vody podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, žggyshp potrubí chladící vody v míetě jejího přechodu z vertikální do horižcntální části je přivařena vertikální trubka, jejíž délka je větší než vodní sloupec chladící vody.Výhodou odvzdušňovacího členu podle vynálezu je jeho Jednoduchoet a odvádění vzduchových pclětářů ve vertikálním eěru, 14. ve eměru jeho podstatné části potrubí, čímž je zabráněno rozkmitání pctrubí v horizontálním...