Archív za 1989 rok

Strana 17

Univerzálne chápadlo manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 265761

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šimo Jozef, Miča Martin, Antala Lubomír, Pástor Oliver, Poláček Jozef

MPK: B25J 15/00

Značky: univerzálne, manipulátora, chápadlo

Text:

...Zariadenie je vybavené hydraulickým zámkom, ktorý v pripade poruchy v hydraulickom obvode zabezpečí dostatočné upnutie súčiastky a tým zníži možnost vzniku úrazu na minimum.Prikladné prevedenie univerzálneho chápadla manipulátora podľa vynálezu je zobrazené na priložených výkresoch, kde na obr. l je znázornené dispozičné riešenie chápadla v nárysovej rovine s čeľustami pre prírubové súčiastky, na obr. 2 je znázornená chápadlo V pohľade z...

Zapojenie mikropočítačom riadeného obvodu číslicovej regulácie a stabilizácie frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 265760

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kudják Vladimír, Fuchs Peter

MPK: H03L 7/12

Značky: číslicovej, frekvence, stabilizácie, regulácie, riadeného, mikropočitačom, zapojenie, obvodů

Text:

...frekvencie (deliacim pomerom Nr), ktorý z referenčného signálu fref odvodeného z časovej základne mikropočítača g generuje periodický vzorkovací signál s frekvenciou fv fref/Nr, so vzorkovacou periôdou TV 1/fv, intervalom počítania Tvl a intervalom vyhodnocovania TV 2, pričom Tvl TV 2 Tv. Počas intervalu počítania sa privedie zosilnený a tvarovaný vstupný signál s frekvenciou fo cez vzorkovacie hradlo na vstup riadeného preddeliča...

2-(2-Furylvinylen)-3-substituované benzotiazóliové soli a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265759

Dátum: 14.11.1989

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír, Chabreček Peter, Gáplovský Anton

MPK: C07D 407/06, C07D 417/06

Značky: benzotiazóliové, spôsoby, 2-(2-furylvinylen)-3-substituované, přípravy

Text:

...z metanolu. T. t. 256 až 260, výťažok 31 . Pre C 14 H 12 IN 0 S m.h. 369,20,vypočítaná C 46,46, H 3,33, S N 3,88, S 8,89. zistené C 46,09, H 3,25, N 3,69, S 9,09.0,01 molu 2-(2-furylvinylán)benzotiazolu, 20 ccm hezvodého acetonitrilu a 0,015 molu alylbromidu sa zahrieva 8 h pri teplote S 0 až 80 °C. T. t. 198 až 200, výťažok 21 . Pre0,01 molu 2-(2-furylvinylén)benzotiazolu, 20 cm 3 bezvodého acetonitrilu alebo tetra...

Rotačný kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265758

Dátum: 14.11.1989

Autor: Fačkovec Milan

MPK: F04C 18/00

Značky: kompresor, rotačný

Text:

...lg. Ich prevodový pomer je l 1. Pravú a ľavú komoru kompresora utesňuje stredný rotor 1 vybavený vybraním pre prevádzanie piesta É. obvody rotorov g a 1 sú rovnaké. Kompresor je vybavený sacími kanálmi lg a výfukovými otvormiso závitom pre spätný ventil.Plynné médium vstupuje do nssávacieho hrdla lg označené písmenom § v krúžku a šípkou. K nasávaniu dochádza v dôsledku podtlaku, ktorý vytvára piest Q tým, že je utesňovací rotor 1 v polohe,...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265757

Dátum: 14.11.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: částí, meniča, zapojenie, tranzistorového, riadiacej

Text:

...g lineárne narastá. Pri prvom vygenerovanom impulze na výstupe prvého komparátora 3 v periöde referenčného signálu nástupné hrana impulzu na výstupe prveho súčinového člena É cez blokovací člen § spôsobí zablokovanie prenosu impulzov cez druhýsučinový člen 1. Zostupná hrana tohto impulzu spôsobí zablokovania prenosu impulzov aj cez prvý súčinový člen 5 Analogická účinnost prehieha, ak v periöde referenčného signálu ako prvý bude...

Zariadenie na meranie upínacích síl sklučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265756

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23Q 15/00

Značky: zariadenie, skľučovadiel, meranie, upínacích

Text:

...spojovacích vedení ggg cez známe zberná krúžky ggg, ktorých jedna časť je spojená s vretenom otáčacieho zariadenia ggg napríklad obrábacieho stroja a druhá je nepohyblivá. Spojovacie vedenie ggg je radiálne axiálne usporiadané v kryte ggl, ktorý ho chráni proti poškodeniu pri manipulácii a je na teleso ggł uchytený známym spôsobom napríklad skrutkami ggg. Kryt § 91 umožňuje bezpečné sústredenie všetkých spojovacích vedení § 33 do...

Potrubie brzdy pojazdového kolesa uložené v teleskopicky výsuvnom nástavci nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265755

Dátum: 14.11.1989

Autori: Stejskal Jiří, Urbánek Henrich, Šedaj Miloš, Katana Ján

MPK: F16D 65/20

Značky: pojazdového, nástavci, uložené, teleskopický, nápravy, potrubie, kolesa, brzdy, výsuvnom

Text:

...jednak držiak trubiek. prechádzajúce dutinou nápravy na ohe strany do dutín teleskopicky výsuvných nástavcov nápravy zasunutých do dutiny nápravy. Na držiak trubiek sú upevnené sane zasunuté do dutiny teleskopicky výsuvných nástavcov, pričom trubky sú privedené koncovkami k opore saní a na koncovku trubky je upevnená ohybná hadica, ktorá sa o oporu opiera pri vytváraní oblúka, ktorým sa hadica otáča k výstupnému otvoru z výsuvného nástavca...

Zmesný plyn pre vysokofrekvenčné a indukčné spájkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265754

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kosnáč Ľudovít

MPK: B23K 1/00

Značky: zmesný, indukčne, vysokofrekvenčné, spájkovanie

Text:

...že nosný plyn je nasýtený parami roztoku esteru kyseliny boritej 5 až 25 hmot. a 75 až 95 hmot. alkoholu s počtom uhlikov 1 až 2.Pri spájkovani zmesným plynom vynálezu sa nevyžaduje ochrana spájkovaného spoja klasickým tavivom, čim odpadá potieranie, máčanie epájkovaných súčiastok. Po spájkovani sa nevyžaduje následné čistenie spojov od trosky, - taviva, spoje alebo spájkované súčiastky sú vhodné pre dalšie spracovanie alebo priame...

Zapojenie elektrického obvodu vlhkomera na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265753

Dátum: 14.11.1989

Autor: Makovíny Ivan

MPK: G01N 33/46

Značky: zapojenie, dřevo, elektrického, obvodů, vlhkomera

Text:

...na drevo podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese.Zapojenie podľa vynálezu ako je znázornená na priloženom výkrese je tvorené štyrmi hlavnými blokmi, ktorými sú odporový delič A, impedančný transformátor Ě, komparačný blok Q a indikačný blok Q. Odporový delič g je tvorený normálovým odporom A a snimacimi elektrodami g, ktorých prírodné vodiče sú opatrené tienenim g. Snímacie elektrôdy 3 môžu byt ihlového, kliešćového, valcového...

Spôsob výroby priemyselných hnojív s pomalým uvolňováním živín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265752

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krajčí Pavol, Al-ali Irena, Bartoš Vladimír, Dočár Jozef, Waradzin Walter, Bízik Ján

MPK: C05C 9/02, C05D 9/00

Značky: hnojiv, výroby, živin, pomalým, spôsob, priemyselných, uvoľňovaním

Text:

...zinku, manganu, horčíka, železa,kyseliny boritej, tetraboritanu sodného, pričom sa na vysušený produkt dalej pôsobí roztokom lignin sulfonanu vápenatého alebo močovinoformaldehydového kondenzátu pri teplote 50 až 150 °C. Postupom podľa vynálezu sa dosiahne zvýšenie úžitkových vlastností zeolitov jeho obohatením o stopové prvky v pomaly pôsobiacej forme čo sa prejaví zvýšením úrod hustosíatych obilovín resp. kukurice o 10 až 30 oproti...

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265751

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hauskrecht Petr, Poór Robert, Demovič Stanislav, Zervan Ivan, Ondejka Vojtech, Marchalín Miroslav

MPK: C07C 51/41

Značky: dimetylamínovej, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, kyseliny, spôsob, výroby

Text:

...drahších neutralizačných činidiel napr. dimetylamínu.Vyššie uvedené nedostatky sú odstrámaá .zpôsobom výroby dimetylamínovej soli 2-metyl 4-chlórfenoxyoctovej kyseliny. Kyselina 2-metyl-4-chlôrfenoxyoctoyá sa pripraví chloráciou 2-metylfenoxyoctanu sodného s Naclo v prítomnosti minerálnej kyseliny. Zo získaného roztoku sa získa 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová kyselina vyzrážaním V prebytočnej minerálnej kyseline. zo suspenzie sa vyzrážaná...

Způsob přípravy 11-(1-(2-(1-piperazinyl)acetyl)-4-piperidylen)-6,11- dihydrodibenzo(b,e)thiepinů a jejich maleinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265750

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/14

Značky: 11-(1-(2-(1-piperazinyl)acetyl)-4-piperidylen)-6,11, způsob, jejich, maleinátů, přípravy, dihydrodibenzo(b,e)thiepinu

Text:

...získá 1,51 g (80 3) k O C.K roztoku 2,50 g předešlého chloracetylderivátu ve 40 ml chloroformu se přidá 1,5 g1-methylpiperazinu a směs se za míchání vaří pod zpětným chladičem 2,5 h. zředi se 60 mlse vodou, vysuší se bezvodým uhličitanem draselným a odpaří za snížené chloroformu, promyje benzenu a poskytne 2.42 g žádané báze, t.t. 152 až 155 °c.ho tlaku. Zbytek krystalizuje z izací kyselinou maleinovou v ethanolu se získá krystalícký...

Způsob přípravy (E)-N-methyl-N-(3-(6,11-dihydro-dibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propyl)- 2-(1-piperazinyl)acetamidů a jejich materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265749

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hulinská Hana, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: e)-n-methyl-n-(3-(6,11-dihydro-dibenzo(b,e)thiepin-11-yliden)propyl, způsob, 2-(1-piperazinyl)acetamidů, jejich, materiálů, přípravy

Text:

...11-yliden)propyl)-2 ~(1-piperazinyl)acetamid (I, R CH 3). K michanému roztoku 4,42 q (E)~N-methy 1-3-(6,ll-dihydrodibenzo/b,e/thiepin-11-yliden)propylaminu (lit. cítována) ve 30 ml benzenu se přidá 1,99 g N,N-dimethylacetamidu a potom se během 10 min přikape roztok 2,58 g chloracetylchloridu ve 20 ml benzenu. Směs se michá 30 min při teplotě místnosti a potom 1,5 h při 40 °C. Směs se zředi 50 ml...

Podvojné cyklo-tetrafosforečnany kobaltnato-hořečnaté a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265748

Dátum: 14.11.1989

Autori: Trojan Miroslav, Beneš Ludvík

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, výroby, jejich, kobaltnato-hořečnaté, podvojné, cyklo-tetrafosforečnany

Text:

...obsahující kationty kobaltnaté a hořečnaté v molárním poměru Co/Mg odpovídajícĺm ožství odpovídajícím molárnímuPodstata vynálezu dále spočívavztahu (2-x)/x a dále obsahující fosforečnanové anionty V mn s výhodou rovným 1 až 1,005,OC/min za vzniku produktupoměru P 205/(Co Mg) rovným 0,96 až 1,1, se ponechá ve zcelasuché atmosfére ztuhnout chladnutím 5 výhoodu rychlostí menší než 5 Teplotu taveniny je třeba volit nad teplotou tání resp....

Převodník pro kapacitní čidla s průchozími kapacitami

Načítavanie...

Číslo patentu: 265747

Dátum: 14.11.1989

Autor: Haasz Vladimír

MPK: H03M 1/12

Značky: kapacitami, průchozími, kapacitní, čidla, převodník

Text:

...převodník ve formě hybridních integrovaných obvodů.Příklad uspořádání převodníku pro kapacitní čidlo s prüchozími kapacitami podle vynálezuje uveden na přiloženém výkrese.Tento převodník pro kapacitní čídla s převodem poměru průchozích kapacít na střídu, měr doby kladného a záporného obdélníkového impulsu, sestává z operačního zesilovačetj. po na neinvertu l zapojeného jako integràtor, jehož výstup Ä je připojen přes vazební odpor 3jící vstup...

Způsob přípravy D-ribosy značené radioisotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 265746

Dátum: 14.11.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 3/02

Značky: d-ribosy, způsob, značené, radioisotopem, přípravy

Text:

...je časově náročné a málo efektivní vzhledem k relativně vysokému bodu varu této kyseliny a současné nutnosti práce při teplotě pod 40 OC. Zbytkú kyseliny mravenčí je možno se zbavit jen obtížné, např.převáděním na těkavější methylester.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhovaný způsob přĺpravy D-ribosy značené radioisotopem 140 jehož podstata spočívá v tom, že značený ribonukleosid se hydrolýzuje kyselinou trífluor octovou, s výhodou o...

Válcová papírová dutinka pro rychlonavíjení, zejména chemických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265745

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf

MPK: B31C 1/00

Značky: papírová, vláken, dutinka, zejména, chemických, válcová, rychlonavíjení

Text:

...druhé straně čela dutinky vlivem vyvýšeni materiálu stěny dutinky při šikmém ořezu nebo výstupku při tvarověm ořezu materiál stěny přebývá. Při tom dutinkase šikmým ořezem vykazuje větší dynamickou nevyváženost než dutinka s tvarovým ořezem.Podstata vynálezu spočĺvá v provedení jednoho nebo vice vyvažovacich otvorü na stěně dutinky při okraji čela dutinky s výsekem nebo přímo na okraji čela je proveden jeden neho vice odlehčovaclch výseků,...

Zařízení na šikmé ořezávání jednoho konce papírové válcové dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265744

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hanus Rudolf, Halbrštát Jaroslav

MPK: B31C 1/00

Značky: zařízení, dutinky, šikmé, papírové, ořezávání, konce, válcové, jednoho

Text:

...při malém úhlu sklonu řezné roviný, 5, jaký je požado ván, je průřez dutinkou l, tvořený elipsou, velice blízký kolmému průřezu dutinkou l, kterýmje kružnice, přičemž tuto nepatrnou odchýlku lze v praxi zanedbat. Pohon rotující hlavyA možno provést např. klinovým řemenem přes řemenici łł, která je součástí rotující hlavy1 nebo i jinak, např. ozubenými koly, plochým řemenem apod. V této střední poloze gg posuvnéobjímký g, která je na obr. 1...

Zařízení k přetáčení a výměně papírové dutinky na trnu při perforaci dutinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265743

Dátum: 14.11.1989

Autori: Halbrštát Jaroslav, Hanus Rudolf

MPK: B31C 7/04

Značky: papírové, výměně, dutinky, perforaci, přetáčení, zařízení

Text:

...dutinky na část vyhrazenou pro axiální doraz na opěrném ložisku a na část vyhrazenou pro stahování stahovacím očkem, což v praxi je vyřešeno tak,že za část dutinky, přibližně od poloviny tlouščky stěny do vnějšího průměru, se stahuje a za část dutínky od vnitřního průměru do poloviny tlouščky se dutinka opírá o osazení opěrného ložiska. Vzhledem k malé tlouščce stěny dutinky pak jsou uvedené mezikruhové plochy na čele dutinky nedostatečně...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265742

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kollárik Dušan, Tóth Imrich, Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...v potrebných miestach.Na pripojenom výkrese sú znázornená príklady vyhotovenia skľučovadla podľa vynálezu,kde na obr. 1 a obr. 2 sú príklady skľučovadla bez segmentov v čiastočnom pohľade, na obr. 3až obr. 6 sú príklady sklučovadla so segmentami v čiastočnom pohľade.va zo základného telesa 110, silového kinematickéhoskľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostá nakoľko priamo nesúvisímechanizmu, ktorý nie je znázornený na pripojených...

Vysokoteplotní způsob přípravy podvojných cyklo-tetrafosforečnanů zinečnato-hořečnatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 265741

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/44

Značky: způsob, vysokoteplotní, podvojných, zinečnato-hořečnatých, cyklo-tetrafosforečnanů, přípravy

Text:

...kondonzace fosfurečné složky. Přítomná vodní pára jednotlivé kondonzační reakce vzniku meziproduktů poněkud zpomaluje,umožňuje jejích kvantitativnčjší průběh zabraňuje také vzniku nežádoucí neporézní krustyna povrchu částeček v kalcinované směsi, která by bránila průběhu dehydratačních reakcí. Konečná teplota kalcinace v této fázi přípravy produktu podle vynálezu musí být vyšší než1 160 OC, neboř to je nejvyšší teplota, kdy příslušné...

Způsob odstraňování nánosu strusky ze stěny struskové pánve a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265740

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žáček Vladimír, Mikula Vítězslav

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: struskové, nástroj, způsob, strusky, způsobu, odstraňování, pánve, stěny, nánosu, provádění, tohoto

Text:

...jsou vystavení zdraví škodlivému hluku.Uvedené nevýhody známého stavu techniky se odstraní způsobem odstraňování nánosu strusky se stěny struskové pánve a nástrojem k provádění tohoto způsobu za použití motorového rypadla dstata spočívá v tom, že odstraňovaní nánosu struskys vyložníkem podle vynálezu, jehož po ím po povrchové přímce stěny strusko se stěny struskové pánve se provádí jeho podélným rozpojenvé pánve nástrojem, tvořeným ocelovou...

Zařízení pro ohřev pneumatik silničního válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 265739

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tomáš Josef

MPK: E01C 19/27, E01C 19/26

Značky: silničního, pneumatik, zařízení, válce, ohrev

Text:

...se snaží výrobci pneuamtických válců na živičné povrchy řešeit buč přídavným ohřĺvacím zařízením například s propan-butanovým zdrojem s hořákem, nebo zakrytovánimběhounové nápravy, aby teplo bylo co nejméně odváděno.Nvvýhodnu prvního zpúsobu je nutnoàt dalšího zdroje energie, možnost poruch, možnostDruhý způsob je pouze pasívnĺ, snaží se udržet teplotu zakrytovánim pneumatik Zhutñu » cího válce. Tato varianta je z hlediska teploty...

Držák orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265738

Dátum: 14.11.1989

Autor: Daněk Radoslav

MPK: B24B 53/12

Značky: orovnávacího, držák, diamantu

Text:

...diamantu svírá s normálou brusnéhokotouče úhel v rozmezi od patnácti do šedesátí úhlových stupňů.Provedení držáku podle vynálezu dovoluje používání krystalické geometrie diamantů značně malých rozmčrů. Šikmou polchou díamantu lze docilit Vzhledem k obrušovanému brusnému kotouči příznivý řezný úhel 5 velmi dobrými výsledky orovnávání i pro následné broušení obrobků.Po otupení břitu je možné skloněný díamant natočit kol osy jeho hrotu a...

Přídavná brzda, zejména pro výstředníkové lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265737

Dátum: 14.11.1989

Autori: Konec Zdeněk, Suchánek Ivan

MPK: B30B 15/10

Značky: zejména, přídavná, výstredníkové, brzda

Text:

...kde na ohr. 1 je nárys přídavnéPohyblivý třmen 3 je opatřený dutinou Ä tvaru mezikruží. V dutině 3 tvaru mezikružije uspořádána pevná brzdové čelist 3 segmentového tvaru a pohyblivá brzdové čelist Ě segmento vého tvaru, které jsou opatřeny třecím obložením É a zajištěny kameny 1 uloženými V přičnýchdrážkách § pohyblivého třmenu 1. Na pohyblívém třmenu 3 je upevněn alespoň jeden tlahmý válec9 opatřený víkemłg, ve kterénje uložena brzdové...

Vodítko lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265736

Dátum: 14.11.1989

Autori: Musálek Lubomír, Pater Milan, Plucnar Radim

MPK: B21B 25/00, B21B 25/02

Značky: lisoděrovací, vodítko, stolice

Text:

...vůle ve vodítku neguje význam vodítka a sochor není v bezprostřední blízkosti válcü veden.Uvedené nedostatky odstraňuje vodítko lisoděrovací stolice podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že povrchové přímky funkčních ploch vodítka ležící v rovinách procházejících osou válcování svírají s touto osou úhel. jehož tangenta má velikost od 0,003 do 0,180. že třecí síla vznikající při vajících stolic a nemohouVýhodou vodítka...

Vběžné vodítko lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 265735

Dátum: 14.11.1989

Autori: Musálek Lubomír, Plucnar Radim, Pater Milan

MPK: B21B 25/00, B21B 25/02

Značky: lisoděrovací, vběžné, stolice, vodítko

Text:

...nedostatek odstraňuje vběžné voditko lísoděrovací stolice podle vynálezu,jehož podstata je, v příčném průřezu se funkční obvod vodítka přimyká k 1/4 až 7/10 obvoduVýhodou vběžného vodítka podle vynálezu je to, že dojde~li k úplnému vyplnění jmenovítémůže materiál při zvýšeném pěchování vytéci do vylehčení a třeci sílyho průřezu vodítka,jako u vodítka se souvíslým obvodem. Toto umožňuje válcová ve vodítku nenarůstají tak strmě,ní vsádky...

Tekutý prací prostředek pro šetrné praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 265734

Dátum: 14.11.1989

Autori: Procházka Karel, Kaufman Karel

MPK: C11D 1/65

Značky: šetrné, prostředek, praní, prací, tekutý

Text:

...alkylpolyglykolétersulfátu sodného, alkylamidoaminoxidu a ethanolaminových solí kyseliny nitrilotrioctové, přičemž směs je složena z 15 až 50 hmot. alkylpolyglykolétersulfátu sodného, 0,5 až 5 3 hmot. alkylamidoaminoxidu a 10 až B 0 3 hmot. mono až triethanolaminové soli kyseliny nitrilotrioctové vysycené do 1 až 3 stupně.Hlavní výhody tekutého pracího prostředku pro šetrné praní spočívají V tom, že samotná kombinace látek zajiščující...

Způsob výroby 9-oxoprostaglandinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265733

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ledvinová Marie, Kozmík Václav, Veselý Ivan, Žák Bohumil, Kubelka Vladislav, Dolanský Vladimír, Staněk Jan, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Drahoňovský Jan, Dědek Václav, Votava Vladimír, Čapek Antonín

MPK: C07C 177/00

Značky: 9-oxoprostaglandinů, způsob, výroby

Text:

...spočíva v tom, žese na sloučeninu obecného vzorce II, kde R značí n-butyl-, 3-chlorfenoxy-, 3-trifluormethy 1 fenoxymskupinu, A značí vodík nebo ORZ skupinu, B značí OR 2 skupinu nebo vodík, přičemžplatí, jo-li A vodík, je B skupina ORZ, neho je-li A OR 2 skupina, pak B je vodík nebo společně A 4 B značí O/CH 2/no skupinu, kde n je 2 nebo 3, R 2 značí 1 «methoxybenzy 1 ~, tetrahydropyran-2-y 1-, tetrahydrofuran-2-y 1- nebo terciální...

Hydraulický dovírač dveří

Načítavanie...

Číslo patentu: 265732

Dátum: 14.11.1989

Autor: Potůček Mečislav

MPK: E05F 3/04

Značky: dveří, dovírač, hydraulický

Text:

...je otvor uzavřen šroubkem gg s těsněním gł. Ke Spodní části svislého hřídele lg je pevně uchycen Spodnídisk A se dvěma otvory, tvořicímí kanálky gg, gl z nichž jeden je zaslepen šroubkem gg, spojený 5 válcovitým segmentem lg. Horní disk g je navlečen na hřídel lg, prostřednictvímdvou kolíků lg je pevně spojeh s víkem lg a se segmentem lg. Horní disk 2 je opatřen kanálky ga, 3 se šroubkem 33. Víko li utěsněné těsněním gg je připevněno šroubky...

Podlahová hubice vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265731

Dátum: 14.11.1989

Autori: Žoudlík Josef, Beran Jaromír, Zavřel Jaroslav, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00, A47L 9/02

Značky: vysavače, hubice, podlahová, prachu

Text:

...čcpu na ovládá ní výsuvných kartáčú ve středu spojovacího kanálu, kde je nutno spáru těsnit.ové hubice vysavače prachu záleží v tom, že v tělese hubice je vytvořcnPodstata podlah ýstupkem a na přední vnějšíspojovací kanál opatřen na výstupní straně osazením s pojistným Vstěně je vytvořeno lůžko.ice vysavače prachu podle tohoto vynálezu spočívají spojovací kanál a miska, tím i nutnost těsnění í čepu na ovládání výsuvných kartáčů.Hlavní...

Poklopová vrata plavební komory pro předvádění ledové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265730

Dátum: 14.11.1989

Autor: Čábelka Jan

MPK: E02B 7/20

Značky: komory, poklopová, předvádění, ledově, hmoty, vráta, plavební

Text:

...ve všech polohách poklopových vrat, tj. i při nové funkcí převádění ledové hmoty, čemuž odpovídá i uchycení čepu na spodní stavbě i na hradicí konstrukcí poklopových vrat. Toto umístění přímočarého hydromotoru umožňuje zvětšení pracovního rozsahu poklopových vrat o poklápění směrem po vodě při zavřeném plnicím otvoru plnicí konzoly po upravené spodníVýhodou řešení podle vynálezu je hlavně zachování jednoduchosti původní vývojem osvědčené...

Hydroizolační souvrství, zejména silničních a dálničních mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265729

Dátum: 14.11.1989

Autori: Schilhart Eduard, Matějů Karel

MPK: E01D 19/08

Značky: souvrství, zejména, silničních, mostů, dálničních, hydroizolační

Text:

...spočíva v tom, že uzavírací vrstvu tvoří elastická fólie z asfaltové hmoty s obsahem plnidel, modifikované například termoplastickým kaučukem, opatřená na vrchní straně textilií.Výhody vynálezu jsou v zabezpečení vcdonepropustnosti souvrství za všech provozníchpodmínek, ve funkci ochrany celého souvrství při pokládce dalších vrstev zaručené textilnístraně fólie, která umožňuje přímou pokládku vrstvy litého asfaltu do a to i na podkladech ve...

Automatický průtokový analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265728

Dátum: 14.11.1989

Autori: Knapp Stanislav, Horálek Jiří, Vozka Stanislav, Kovářová Hana

MPK: G01N 30/60

Značky: průtokový, automatický, analyzátor

Text:

...čerpadla Q nasaje určitý objem nusnő kapaliny A pak su postupně v kapiláře tvoří přepínáním vstupů ventílu vhodnásokvence vzorku a rnaqonrů. Na závňr se opět nasaje určitý objem nosné kapaliny tak, ahyww pu 4 JuvnJ wnLvnn 4 u pIJVŇ dunlaln An dñvknvnvl nmyñky. Tylnky unžllů nnkvunuv nnu Luhrzr/vny n obr. J. Hávkovncf smyčka se přK-pno. dn proudu 110511(- kapaliny a požadované sckvence ja doprnvovánn do detektoru. Po zpětnćm přepnuti...

Zapojení pojistného ventilu při pneumatické dopravě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265727

Dátum: 14.11.1989

Autori: Porč Alois, Šlapák Miroslav

MPK: B65D 90/32

Značky: zapojení, dopravě, pneumatické, ventilu, pojistného

Text:

...zvýše~materiálu. přenosu při překonávání dopravní vzdálenosti ipodmínek přepravní nádoby, tj. dodržení max. dovoleného přetlaku, ní hladiny přetlaku ve stoupací větvi dopravního potrubí, což je pro intenzitu a rychlostvyprazdňování rozhodující. Přetlak je pak requlován odpouštěním z přívodního potrubí oddmychadla a nedochází tím k neüměrnému kolísání tlaku ve výtlačné větvi dopravního potrubí a tím jeho možnému zanášení. Konečným výsledkem...

Varná plotýnka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265726

Dátum: 14.11.1989

Autor: Rada Josef

MPK: H05B 3/68

Značky: plotýnka, varná

Text:

...používání v domácnosti. Sálavý topný vodič lze ovšem snadno vyměnit, nebočmůže být dodáván jako náhradní díl.varná plotýnka podle vynálezu je po stránce možnosti úrazu elektrickým proudem bezpečná, protože je napájena maximálním napětím jen 42 V ze zvláštního bezpečnostního oddělovacíhoregulačního transformátoru s vysokou enerqetickou účinností až 96 . Transformátor má normál u životnost. Do plotýnky může přímo natéci i Slaná voda, polévka,...

2-nitrochlorbenzen-4-(N,2´-karboxylfenyl)sulfonamid a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265725

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hellerová Zdena, Žaloudek Josef, Lašák Karel, Buzik Pavel

MPK: C07C 143/79

Značky: způsob, výroby, 2-nitrochlorbenzen-4-(n,2´-karboxylfenyl)sulfonamid

Text:

...203 až 206 °c, její títrací hydroxidem sodným vo vodnćm prostředí do 1 až 2 stupně 3 užitím potenciometrické indíkace byla potvrzenapřítomnost karbnxylové a amidické skupiny a z obou stupňů vypočtena relativní molárníProvcdenf podle vynálezu upřesňujl uvedené příklady.13,9 g 1 U 0 kyseliny antranilové se suspenduje ve 100 ml vody a rozpusti přídavkemroztoku hydroxidu soúného na pH 7,5. Rovnoměrně rychle se za účinného míchání a při teplotě 20...

Šicí pracoviště

Načítavanie...

Číslo patentu: 265724

Dátum: 14.11.1989

Autor: Směšný Zdeněk

MPK: D05B 19/00, D05B 21/00

Značky: pracoviště, šicí

Text:

...s rámemJ, klmy Inĺ Ivm pi hllřuů plruuvlu /. n juhu vunĺžnuuñ ř/L-I plrwhy jn npnł-řnuun pnlyamidovými31, Áz, ktoré leží na drahách gg. fl, tvořouých tvurovým prollly, zulñĽujĺvĺm| ktorý zasahujerolnnmi vedení rolen łl, 32 vo směru kolmém ku smčru podávání dopravního pásu Q, pod šiel hlavu l tak, že dopravované oděvní díly jsou prodávány do oblasti šici á část variátoru 3, kterou tvoří řemenicejehly zaříze ní. Na vyvýšeném vyložení rámu Q...

Způsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265723

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vacek Jan, Smrkovský Evžen, Chládek Lubomír, Tesař Josef, Jasinský Zdeněk

MPK: B32B 1/08

Značky: výroby, hutnických, trysek, agregátu, hořáku, způsob

Text:

...vnitřním povrchu trysky a v důsledku toho i s mnohonásobně prodlouženouZpůsob výroby trysek hořáků hutnických agregátů podle vynálezu je blíže osvětlenv následujících příkladech, které jsou pro názornost doprovázeny Vyobrazeními na obr. 1 až 1 z měkké uhlíkové oceli, na níž nanesená ochranná otěruvzdor 3. Na obr. 1 je znázorněna tyč g navařené nědi. Na obr. 2 je tyč 1 z měkké uhlíkovéjsou ve dvou operacich naneseny 3ná vrstva Ä, na které je...

Klopný obvod s doplňkovými tranzistory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265722

Dátum: 14.11.1989

Autor: Klaška Karel

MPK: H03K 3/26

Značky: obvod, klopný, doplnkovými, tranzistory

Text:

...signál pilovitého průběhu se stabílnímiNa připojeném výkresu je znázorněn klopný obvod podle tohoto vynálezu. Paralelněk napěčovému zdroji gg je zapojen první odpor łł v sérii s druhým odporem 13 a kondenzátorem5. K uzlu druhého odporu łg a kondenzátoru A je zapojen emitor prvního tranzistoru ł. Báze prvního tranzistoru ł je zapojena na kolektor druhého tranzistoru g přes třetí odpor łg. u ł je zapojen na bázi druhého tranzistoru A přes...