Archív za 1989 rok

Strana 16

Způsob výroby směsových barvených pracenů, zejména ze směsí vlněných a polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265801

Dátum: 14.11.1989

Autor: Nečas Zdeněk

MPK: D01G 21/00

Značky: zejména, polyesterových, výroby, barvených, vláken, způsob, směsi, směsových, pracenů, vlněných

Text:

...spočívá v ton, že po operací posukování následuje bervení nebo potískování vlněného mykaného pramene, po němž se provádí egalizace e vlněný mykaný pramen se smíeí s obarveným polyeeterovým a/nebo jiným pramenem a ve směsi se čeěe a následně dvakrát posukuje.Výhodou uvedeného způsobu výroby směsového premenu je to, že se kromě odstranění nevýhod výše uvedených, dosahuje dokonalého promísení vláken na česecím stroji, odstraněním všech...

Spôsob výroby 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265800

Dátum: 14.11.1989

Autori: Drozdík Ernest, Kovačič Henrich, Sohler Ervín, Vanek Juraj, Lacko Juraj, Gáliková Rosemarie

MPK: C07D 237/14

Značky: 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, výroby, spôsob

Text:

...spojené s manipuláciou s takto znečistenou reakčnou zmesou fenylhydrazínhydrochloridu, spočívajúce v zanášaní dávkovacích čerpadiel smolovitými kalmi a ich následnom mechanickom poškodení.Uvedené nedostatky prakticky úplne odstraňuje sposob výroby 4,5-dichlôr-l-fenyl-6-oxo-1 H-pyridazínu reakciou reakčnej zmesi získanej diazotáciou anilinu, redukciou benzéndiazóniumchloridu, následnou hydrolýzou fenylhydrazíndisulfonátu sodného kyselinou...

Univerzálna hlavica polného horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265799

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kalvoda Vladimír, Iro Vendelín

MPK: F23D 11/18

Značky: hlavica, polného, univerzálna, horáka

Text:

...a prívodom pary do hlavných trysiek cez dilatačné rúrkové prívody vedené v dilatačných objímkach tesne po vnútornom obvode plašta zníži tepelne mechanické namáhanie hlavného parného systému, ktorý je vzdialený od tepelne exponovanej časti hlavice, pričom je umožnené dokonalé dávkovanie hlavnej pary do plameňa aj ked dôjde po dlhodobejšom prevádzkovaní k čiastočnej deformácii a ovalite plášťa, pretožetrysky vždy kopírujú horný obvod plášta, a...

Sposob spätného získavania kyseliny fosforečnej z kontaminovaných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265798

Dátum: 14.11.1989

Autori: Solčányi Milan, Řeháček Vlastimil

MPK: C01B 25/234

Značky: získavania, roztokov, spôsob, kontaminovaných, kyseliny, spätného, fosforečnej

Text:

...fosforečnej podľa vynálezu je spätné získavanie kyseliny fosforečnej s vysokou chemickou a rádiochemickou čistotou, rýchlosť technologického procesu a zníženie objemu rádioaktívnych odpadov z dekontaminácie a získanie rádioaktívneho odpadu na báze fosforečnanov, ktorý je výhodnejší pre dalšie spracovanie napr. cementáciou, bitumentáciou, ako silne kyslé kvapalné rádioaktívne odpady z dekontaminácie,ktorésa uvedenými technológiami nedajú...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265797

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jakab Vojtech, Zsigó Zoltán

MPK: B23B 31/02

Značky: skľučovadlo

Text:

...je v zábere 5 čeľustou jgg známym spôsobom, napr. prostredníctvom šikmého ozubenia. Čiľuste jgg sú uložené v základnom telese llg posuvne na otočných vodiacich telesách jgg. Na vodiacich telesách łgg isú vytvorené excentricky čapy lil, ktoré sú v zábere e ovládacím členom lâg prostredníctvom drážky łäl. vodiace teleso jgg je pozdľžne delené a pozostáva zo zaisťovacieho telesa 53 umiestneného v základnom telese llg a čeľusťového telesa lg...

Koordinačné zlúčeniny meďnaté a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265796

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gažová Ľubomíra, Seressová Valéria, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Krätsmár-šmogrovič Juraj

MPK: C01G 3/00

Značky: koordinačné, zlúčeniny, měďnaté, spôsob, přípravy

Text:

...roztokov vykryštalizujú zlúčeniny podľa vynálezu V dobrých výtažkoch ako kryštalické,tmavomodrozeleno efarbené produkty, dobrého stupňa čistoty.Vybrané príklady ilustrujú, ale neobmedzujú všeobecnú metódu prípravy zlúčenín podľa vynálezu a charakterízujú ich zloženie, ako aj niektoré vlastnosti a účinky. Okrem výtažkov,stanoveného obsahu prvkov (C, H, N), spektrálnej charakteristiky v tuhom skupenstva (technika nujolových...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265795

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: skľučovadlo, upínacie

Text:

...lil, na ktorých je vytvorená upínacia plocha łgg a klopná vedenie ljg, ktorým je upínací segment łgł vedený v klopných dražkach lll. Pre prenos upínacej sily Eu je medzi základnou čeľustou łgg a upínacími segmentami lil usporiadaný spojovací prvok łgg, ktorý je svojimi radiálnymi plochami lgá v zábere s tangenciálnou drážkou łgg základnej čeluste łgg a svojimi tangenciálnymi zubami ljg spoluzaberá s ovládacími drážkami łgl upinacích...

Upínacia čelust sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265794

Dátum: 14.11.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/16

Značky: skľučovadlá, čeľusť, upínacia

Text:

...upínacej čeluste s jej plynulým prestavením v priečnomUpínacia čelusť lgg pozostáva z vodiacej časti lll, ktorá je usporiadaná v radiálnych drážkach lll základného telesa llg uchyteného skrutkami llg na vreteno obrábacieho stroja svojimi klopnými vedeniami lll. Vodiaca časť lll upínacej čeluste lgg je prepojená so silovým kinematickým mechanizmom lgg skľučovadla lgg. Upínacia časť lll upínacej čeľuste lgg prečnieva axiálne nad rovinu...

Palivo pre motorové skúšky olejov v naftových motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: 265793

Dátum: 14.11.1989

Autori: Foltánová Stella, Szücs Ladislav, Horváth Vladimír, Klucho Pavol

MPK: C10L 1/04

Značky: olejov, palivo, naftových, motorové, motoroch, skúšky

Text:

...tažkostami ako je technologicky náročná a nákladná výroba kvalitného diizobutyléndisulfidu,malá rozpustnost dibenzyldisulfidu, dibenzylsulfidu a 2-merkaptobenztiazolu v motorovej V nafte, pomerne vysoká prchavost tiofénu, kcröznost merkaptánov, voľnej a labiine viazanej siry v organickej sirnej zlúčenine. Nedokonale čisté organické sirne zlúčeniny, obsahujúoe tiež genetické primesi vytvárajú zákaly v motorovej nafta a usadeniny na dne...

Jednosmerný usmerňovač dobehu sušiarenských vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265792

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tyukos Jozef, Limpár Ferdinand, Frič Otto

MPK: F26B 15/16

Značky: vozov, usmerňovač, sušiarenských, doběhu, jednosmerný

Text:

...listová pero 3 je na jednom konci spojené s prvým čapom Q s frámou l a na druhom konci podopretá opierkou 1 uchytenej skrutkovým spojom a poistnou maticou Q so segmentom Q s rukovätou A pričom vo fréme l je upevnená podpera ll pre podopretie segmentu Ž, ktorýje výkyvne uložený na druhom čape É zabudovaného do frémy l, ktorá je medzi prvým čapom Q a opierkou 1 opatrená poistkou 2.Funkcia jednosmerného usmerñovača dobehu sušiarenských...

Zariadenie zabezpečujúce dokonalé odvalovanie kolies automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265791

Dátum: 14.11.1989

Autor: Ivanič Ivan

MPK: B62D 15/00

Značky: automobilů, odvalovanie, zariadenie, kolies, zabezpečujúce, dokonalé

Text:

...podľa vynálezu je zabezpečenie dokonalého odvalovania všetkých kolies automobilu aj pri nerovnakom prepružení kolies. V dôsledku toho sa zmenší valivý odpor, zníži sa spotreba pohonných hmôt, opotrebenie pneumatík a zlepšia sa jazdné vlastnosti atomobilu.Na priloženom výkrese je schematicky znázornený pôdorys zariadenia podľa vynálezu.Zariadenie podľa vynálezu pozostáva z mikropočítača l pracujúceho V reálnom čase, ktorý je výstupným...

Podávacia hlava prídavného drôtu pre zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265790

Dátum: 14.11.1989

Autori: Špánik Ľubomír, Šproch Dušan

MPK: B23K 9/12

Značky: přídavného, hlava, zváranie, drôtu, podávacia

Text:

...je pevne spojené s izolačnou spojkovou objímkou prostredníctvom druhého kolíka.Výhodou podávacej hlavy prídavného drôtu podľa vynálezu je, že umožňuje zapálenie elekrického oblúka vysokým napätím, pričom spoľahlivo zabezpečuje odizolovanie elektrického motorčeka od ostatných častí podavacej hlavy, takže nedochádza k prerážaniu vysokého napätia a tým ničeniu riadiacej elektroniky elektrického motorčekaNa pripojenom výkrese je znázornený...

Zariadenie na pripojenie najmä alternátora na testér montážnej linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265789

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ševcech Marián, Ondrejovič Anton

MPK: H02K 15/00, H02K 11/00

Značky: zariadenie, najmä, pripojenie, montážnej, alternátora, tester, linky

Text:

...gg, ktorý je nalisovaný vo veku 35. Na hornéčelo pneumatického valca 3 a veko gg je pripojený prívod 3 tlakového vzduchu. Pod základnou doskou § je na hlavnom hriadeli gg pevne uložená hnaná remenica gg spojená prostredníctvom klinových remeňov s hnacou remenicou 33 pohonového motora gł uloženého pevne na základnej doske Q. pod hlavným hriadelom gg je nosný hriadeľ gg otočne prostredníctvom dolných ložísk 11 uložený v nosnej prírube gg. V...

Zapojenie pre meranie a nastavovanie integračnej konštanty I-člena regulátora pnutia navíjacej skrinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265788

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hudák Karol

MPK: B65H 59/00, D01H 13/16

Značky: nastavovanie, pnutia, konstanty, regulátora, integračnej, skrinky, zapojenie, navíjacej, i-člena, meranie

Text:

...meranie I-členaregulátora pnutia, podľa ktorého meraný I-člen je pripojený na meracie zariadenia, a svojimvstupom je cez prepínač spojený so zdrojom napätia, kým svojím výstupom je paralelne pripojený jednak na voltmeter a jednak na blok komparačných obvodov, ktorý je pripojený vstupom na výstup generátora signálov a svojim výstupom na vstup čítača spojeného displejom.výstupné napätie I-člena vstupuje do bloku komparačných obvodov, ktoré...

Zariadenie na výrobu anorganických teliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 265787

Dátum: 14.11.1989

Autor: Červinka Peter

MPK: B02C 4/02

Značky: anorganických, teliesok, zariadenie, výrobu

Text:

...aj lišta s prívodným kanálem.A zariadenie je výhodné v tom, že vyrobené telieska majú tvar presne definovaný tvarom dierky bubna, že iný tvar sa dosiahne výmenou bubna. súčiastky prichádzajuce do styku s pracovnou látkou, obyčajne abrazivnou, majú jednoduchý tvar. Princíp zariadenia umožňuje vyrábať telieska s rozmerom aj menším ako 1 mm, pri vysokej produkcii.Na výkrese je schematicky naznačený princip zariadenia na výrobu ancrganických...

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265786

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mrva Bohumír, Lacko Juraj, Vanek Juraj, Kovačič Henrich, Schler Ervín

MPK: C07D 237/04

Značky: spôsob, výroby, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu

Text:

..., vodný roztok kyseliny 4-fenolsulfönovej o koncentrácii 40 až B 0 , 4,5-dichlör-1-feny 1-6-oxo-1 H-pyridazín a chýbajúci podiel amoniaku,pričom mölový pomer medzi 4-fenolsulfčnovou kyselinou a hydroxidom sodným je 11 a medzi chloridom amônnym a hydroxidom sodným l 0,l až 1,1 a získaná zmes sa známym spôsobom necházreagovať na žiadaný 4-amino-1-fenyl-5-ch 1 ör-6-oxo-1 H-pyridazín.Výhodou postupu podľa Vynálezu je tá skutočnosť, že technický...

Spôsob solubilizácie bázy pentakaínu vo vodnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265785

Dátum: 14.11.1989

Autori: Čižmárik Jozef, Novák Ladislav, Matejeková Viera, Račanská Eva, Beneš Luděk, Belešová Marie

MPK: A61K 31/245

Značky: pentakainu, solubilizácie, prostředí, bázy, spôsob, vodnom

Text:

...0,1 q látky sa zmiešavalo s pridaným množstvom solubilizéra. Pripravené zmes sa doplnila do 10 ml vodou a znovu sa premiešala. Pripravené solubilizačné systémy sa hodnotili v troch základných časových intervaloch ihned po príprave,po uplynutí 24 hodín od prípravy, po 7 dňoch státia a po jednom roku pri laboratórnej teplote.zo závislosti povrchového napätia na koncentrácii solubilizátora a pentakaínu sa graficky určila kritická koncentrácia pre...

Linka na výrobu betónových dielcov s urýchľovaním tuhnutia betónu ohrevom za pôsobenia tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 265784

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hyža Gustáv

MPK: B28B 7/10, B28B 7/26

Značky: tlaku, dielcov, linka, urýchľovaním, výrobu, betonových, pôsobenia, betonů, tuhnutia, ohrevom

Text:

...vekami lg, medzi ktorými je vytváracia časť lg linky, skladajúcasa z jednotlivých pracovísk pre odformovanie, čistenie, zaformovanie nastavenie a kontrolu foriem, plniaceho zariadenia Ä, vibračného zariadenia ll a výsuvnej plošiny lg. Prepojenie medzi vytváracou častou linky a tlakovými komorami l tvorí predná presuvňa§ a zadná presuvña 1. Pred prednou stranou každej tlakovej nádoby l je priamočiary zasúvacíxmnor lg foriem g, ktorý môže byt i...

Spôsob prípravy 1-metyl-5-metylamino-6-aminouracilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265783

Dátum: 14.11.1989

Autori: Nevydal Jozef, Jendrichovský Ján Ing, Štibrányi Ladislav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 239/54

Značky: 1-metyl-5-metylamino-6-aminouracilu, spôsob, přípravy

Text:

...reakčnej zmesi vydestiluje a skvapalní sa solankovým ohladičom, čo umožňuje priemyselné využitie reakcie.V dalsom je predmet vynálezu objaanený na príkladoch bez toho, aby sa na tieto výlučne obmedzoval.4,4 g 1-metyl-6-amíno-5-brőmuracilu (0,02 M) sa zmieše k 25 ml bezvodého metylamínu a zmes sa v uzavretej tlakovej trubici zahrieva na teplotu 40 °C 4 hodiny.Po skončení zahrievania se ešte 6 hodín reakčná zmes mieša. Po skončení reakcie sa...

Zariadenie pre dvojité závitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265782

Dátum: 14.11.1989

Autori: Polák Martin, Kurinec Ferdinand

MPK: B23G 1/04

Značky: závitovanie, dvojité, zariadenie

Text:

...zachytené pero lg, zapustené svojím voľným koncom do unášacej drážky lg vytvorenej V unášacom vretene l. Pero lâ a drážky lg slúžia ako spojovacie prvky medzi unášacím vretenom l a unášaným vretenom g, umožňujúce axiálny posuv unášacieho vretena ł voči unášanému vretenu g. V prípade, že zariadenie má slúžiť na rezanie dvoch súosových, avšak protichodných závitov (obr. 2), je závitové puzdro 3 na čele ll jeho zavitového drieku É opatrené...

Spôsob termochemického boridovania ocelí v prostredí roztavených solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265781

Dátum: 14.11.1989

Autori: Chrenková-paučírová Marta, Fellner Pavol, Matiašovský Kamil, Makyta Miroslav, Teplan Ján

MPK: C23C 18/32

Značky: oceli, solí, termochemického, boridovania, prostředí, roztavených, spôsob

Text:

...tvrdosti fázy FeB, čo postačuje z~h 1 adiska väčšiny technických aplikácii. vzhladom na to, ako aj na vyššiu oteruvzdornost menej krehkej fázy Fe 2 B a jej väčšiu stálosť pri následnom tepelnom spracovaní (kaleni) poboridovanýoh súčasti sa javí ako výhodné potlačiť-pri boridovaní vznik fázy FeB a vylučovat boridové vrstvy tvorené len fázou Fe 2 B.Pri elektrochemickom boridovani sa jednofázová boridová vrstva Fezs tvorí len pri...

Pätvrstvová vlnitá lepenka, najmä pre prepravné obaly určené na balenie obsahu so zvýšenou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265780

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hruboň Anton, Menyhart Ladislav, Mojžita Alexander, Ďurinda Ján, Fodor Gabriel, Pokorná Anna, Klimek Viliam, Faltysová Renáta, Križanová Vlasta, Štolc Milan, Zuzula Ján

MPK: B32B 29/08

Značky: hmotnosťou, obsahu, obaly, najmä, lepenka, pätvrstvová, prepravné, určené, balenie, vlnitá, zvýšenou

Text:

...vrstiev.Vyššie popísané v súčasnosti uznávané názory na mechanizmus pevnosti vlnitej lepenkysa týkajú len pevnosti vlnitej lepenky v tlaku na hranu, zatiaľ čo pevnost vlnitej lepenky sa hodnotí prostredníctvom radu dalších vlastností.Je taktiež skutočnosťou, že vyššie popísané názory respektíve vztahy majú len zásadný,neexaktný, stochastický charakter. Ich platnosť je podmienená radom iných faktorov do tej miery, že sa v jednotlivých prípadoch...

Zariadenie na vypalovanie elektrických vinutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265779

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maslonka František, Ďurec Pavol

MPK: C21D 9/54

Značky: elektrických, zariadenie, vinutí, vypaľovanie

Text:

...alebo viacerými plynovými horákmi alebo horákmi na kvapalné palivá s priestorom vymedzeným izolačnými stenami a otváracimi vratami a vetracim otvorom, pričom dalej pozostáva z otáčajúcej sa plošiny § s odnimateľnou mriežkou Q a teplotných čidiel g na meranie teploty spracovâvaného materiálu.zariadenie na vypalovanie elektrických vinuti je znázornená na obrázku.Vyhrievanie sa vykonáva v peci s izolačnými stenami l, ktorá je opatrena jedným...

Ozařovací zařízení pro kontinuální ozařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265778

Dátum: 14.11.1989

Autori: Pešek Miroslav, Škulec Ján, Múčka Izidor

MPK: G21G 4/04

Značky: zařízení, ozařování, kontinuální, ozařovací

Text:

...kontejneru. vnější nosný plášč může být vyztužen různými typy nosníků. Vnitřní stěna ozařovacího kontejneru je s výhodou tvořena tenkým plechem např.z lehkého materiálu např. z hliníku, aby v tomto docházelo k co nejmenší absorpci ionizující ho záření. Tato vnitřní stěnn, která odděluje prostor zářičů od ozařovaného materiálu, můžebýt eventuálně vhodně vyztužena. Na válcový prostor czařovacího kontejneru na spodní části navazuje zúžená...

Spôsob prípravy 6-bróm-2-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265777

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, spôsob, 6-bróm-2-benzotiazolinónu

Text:

...g, 0,1 mol) sa pridal chloroform (50 cms) a reakěná zmes sa ząhriale do varu. Po rozpustení tuhého podielu sa reflux udržiaval ešte 5 minút, počas ktorej doby vypadával Éuhý produkt. Po ochladnutí zmesi na teplotu miestnosti surový 6-brôm-2-benzotiazolinôn sa odsal a pramyl ohloridom uhličitým.Po vyaušení sa produkt zahrinl do varu s vodou (200 cma) a ihned sa odsal a premyl studenou vodou. získal sa surový...

Spôsob prípravy 6-nitro-2-benzotiazolinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265776

Dátum: 14.11.1989

Autor: Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, spôsob, 6-nitro-2-benzotiazolinónu

Text:

...príklady bližšie osvetlujú, ale nijako neobmedzujú spôsob prípravy 6-nitro-2-benzotiazolinônu zo 6-nitro 2-benzotiazolíntičnu oxidáciou s následnou hydrolýzou.6-nitro-2-benzotiazclíntiőn (25,4 g, 0,12 mol) sa rozpustil v roztoku hydroxídu draselného (18 g, 0,32 mol) vo vode (300 cma). zmes sa zahriala do vyčírenia, potom sa k naj pomalých dávkach pridaval roztok manqanistanu draselného (40 g, 0,25 mol) rozpustený vo vode(800...

Očkovacia látka proti Q horúčke a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265775

Dátum: 14.11.1989

Autori: Brezina Rudolf, Lukáčová Magdalena

MPK: A61K 39/00

Značky: přípravy, látka, proti, očkovacia, spôsob, horúčke

Text:

...v množstve až 6 hmotnostných.nepyrogénnemu fyziologickému roztoku. Po skončení dialýzý sa k chemovakcíne pridá konzervačné činidlo 0,000 1 8 mertiolátu sodného a rozplní sa. V jednej dávke očkovacej látky je množstvoextraktu získaného z 1 mg Coxielly burnetii v 1 ml. fyzioiogickěho roztoku. Maximálna koncentrácia polysacharidovej zložky je 3 mg/100 ml roztoku.V tab. 1 sú uvedené výsledky analýzy obsahu polysacharidov, fosforu a výťažkov...

Zariadenie pre usmerňovanie toku uhlia alebo užitkového nerastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265774

Dátum: 14.11.1989

Autor: Wala Tadeáš

MPK: E21D 23/00

Značky: nerastu, usmerňovanie, uhlia, zariadenie, užitkového

Text:

...l je zariadenie v pracovnej polohe počas vypúštania uhlia alebo nerastu z vypúšćacieho otvoru v štíte výstuže. Na obr. 2 je znázornené zariadenie po sklopení do dutiny vypúštacieho otvoru v štíte výetuže. Na obr. 3 je znázornená zariadenie v dolnej polohe, ked výkyvný sklz plní úlohu pracovnej plošiny pre obsluhu banských vřtačiekl Na obr. 4 je znázornená zariadenie 5 výkyvným sklzom držaným v pracovnej polohe pomocou tahadla operajúceho...

Uzatváracia klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265773

Dátum: 14.11.1989

Autor: Šumeraj Ladislav

MPK: F23L 15/00

Značky: uzatváracia, klapka

Text:

...na Ljungströme pri jeho plánovanej odstávke za prevádzky kotla na znížený výkon.Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornená v pôdoryse uzatváracia klapka ohrievača vzduchu Ljungstrőm, na obr. 2 detail utesnenia ramena klapky pri hriadeli v pracovnej polohe,na obr. 3 detail nosníka s chráničom a utesnenie listov, Na obr. 4 schématické znázornenieovládania uzatváracej klapky pákovým mechanizmomUzatváracia klapka sa skladá z rámu l...

Spôsob odstraňovania heparínu z krvi in vitro

Načítavanie...

Číslo patentu: 265772

Dátum: 14.11.1989

Autori: Toman Rudolf, Antal Miroslav

MPK: G01N 33/50, A61K 31/715

Značky: spôsob, vitro, odstraňovania, heparinu

Text:

...zmesou epichlórhydrínu a dietylamínu v alkalickom prostredí,imidazólio-N,N-diyl-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, chlorid dímetylamino-bis-/2-hydroxy-3-propyl/-ový éter sietovaného škrobu, benzyldimetylamonium-2-hydroxypropyl sietovaný škrob. Derivát polysacharidu pozostáva z častíc o veľkosti 50 až 300 řm, avšak je možné použit i derivát polysacharidu s menším alebo väčším rozmerom.Výhodou navrhovaného spôsobu...

Analógový intenzimeter

Načítavanie...

Číslo patentu: 265771

Dátum: 14.11.1989

Autori: Matišin Ján, Rojko Jozef

MPK: G01T 1/16

Značky: intenzimeter, analogový

Text:

...intenzimetra.Analógový intenzimeter pozostáva 2 vratného počítača l impulzov, ktorý je cez číslicovo-analógový prevodník 3 spojený s dolnou priepusťou Q. Multiplexor A je spojený obvod 5 skreco vania impulzov s počítačom ł.Náhodné impulzy so strednou frekvenciou impulzov N sú privádzané na vstup vpred vratného počítača l impulzov. Na vstup vzad vratného počítača ł impulzov sú privádzané impulzy,ktorých šírku určuje obvod 5 skracovania...

Zariadenie na automatické určovanie osových vzdialeností vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 265770

Dátum: 14.11.1989

Autor: Baláž Pavel

MPK: G01B 7/14

Značky: automatické, vzdialenosti, vozidiel, určovanie, osových, zariadenie

Text:

...riadeným vstupom zdroja časových impulzov.Zautomatizovanie celého procesu získavania údajov osových vzdialenosti vozidiel prináša rad výhod. Vyšetrované vozidlá sa nemusia zastavovať, čim sa proces merania nielenže zrýchli,ale podstatne sa zniži riziko vzájomnej kolizie, hlavne pri hustej premávke. odstráni sa subjektívny faktor ktorý môže nepriaznivo ovplyvňovať presnosť- merania a zároveň sa zníži počet ludi potrebných na obsluhu zariadenia....

Zařízení na výrobu plášťů nádrží ze sklolaminátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265769

Dátum: 14.11.1989

Autor: Holečko Pavol

MPK: B32B 1/02

Značky: plastů, nádrží, výrobu, zařízení, sklolaminátu

Text:

...kuželového zámku.Svazky vnějších dílcú 1 jsou na vnějších vložkách A a spolu s nimi na otočném hřídeli zajiště jsou uloženy svazky segmentovitě uspořá ny z vnitřní strany středními matioemi ll a zevně prstenci gl, na které dosedají rozpěrné kroužky gg přitlačované vnějšími maticemi gg. Na pravé části g hřídele jsou prstenec głi rozpěrný kroužek gg nasunuty na pouzdru lg opatřeném posuvným vedením gg a přitlačovány vnější maticí gg....

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu textilných podlahovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 265768

Dátum: 14.11.1989

Autori: Missbach Viktor, Kabátová Viera, Hulík Milan, Turianiková Helena, Belko Dušan, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Markuš Stanislav

MPK: C09D 3/74

Značky: elastickú, textilných, podlahovín, kompozícia, rubovú, úpravu

Text:

...5 z titulu použitia jednej polymérnej bázy je malá variabilita výsledných vlastností rubovej úpravy.Pri použití termoreaktivnej vodou riaditeľnej kompozíoie podľa čs. A 0 223 208 ako polymérnej bázy pre záterovú pastu nedostaneme elastickú rubovú gumovitého charakteru, pričomzáter má slabšiu zotavovaciu schopnosť po dynamickom a statickom zaťažení, čo je pri textilných podlahovinách na závadu.Uvedené a dalšie nevýhody rieši tento vynález,...

Zariadenie na ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265767

Dátum: 14.11.1989

Autori: Hrotko Ladislav, Štefánik František, Denčev Milan, Koštan Milan, Chudý Dušan, Görner Ladislav, Koštan Viliam, Nedoma František, Haš Stanislav

MPK: F26B 23/10, F24J 2/42

Značky: zariadenie, vzduchu, ohrev

Text:

...priestorový výmenník tepla, pričom je táto časť vybavená regulačnou klapkou náhradného režimu, ktorá prepojuje vonkajší priestor strojovne s jej interiérom. Druhá časť strojovne je situovaná bližšie k sušiarni. Je vybavená regulačnými klapkami atmosferického režimu. Do prvej časti strojovne je zaústený podtlakový zberný kanál solárneho kolektora cez regulačná klapku kombinovaného režimu. Do druhej časti strojovne je paralelne zaústený zberný...

Prepojenie rámu a riadiacej časti viac kolesového dopravného prostriedku poháňaného ludskou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265766

Dátum: 14.11.1989

Autor: Tóth Peter

MPK: B62K 21/04

Značky: ludskou, prepojenie, rámu, poháňaného, kolesového, riadiacej, prostriedku, silou, částí, dopravného

Text:

...vložený aspoň jeden elastický kľb łgł, ktorý je s nimi spojený a tvorí ich pohybovu os 9. Elastický kľb lg svojou pružnostou umožní natáčanie riadenia igg pomocou kormidla ggg voči rámu llg pri zmene smeru jazdy. Elastický klb łgl je podľa obr. 2, 3, 5, 6 riešený ako medzikus lgla. Medzikus lgłg znázornený na obr. 2 je napr. z umelej hmoty prípadne gumy, ktorý je spojený s rámom llg a riadením łgg v mieste pohybovej osi 9 napr....

Umělý zdroj slunečního záření s UV filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265765

Dátum: 14.11.1989

Autori: Masár Jozef, Dzielava Michal

MPK: A61L 9/20

Značky: slunečního, umělý, zdroj, záření, filtrem

Text:

...UV filtr je uložen ve tvarových pružinách za záchytnými výstupky.Výhodou umělého zdroje slunečního záření podle vynálezu je snadná montáž i případné demontáž spočívající v tom, že při vkládání UV filtru před vysokotlakou rtuřovou výbojku UV filtr uchopíme, jeho Spodní okraj dotlačíme k tverové pružině směrem ke vně vyhnuté h podpěře a mírným tlakem na vrchní části UV filtru ji zetlačime päs záchytný výstupek horní tvarové pružiny....

Spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd

Načítavanie...

Číslo patentu: 265764

Dátum: 14.11.1989

Autori: Špaček František, Mikuš Rudolf, Waradzin Walter, Stieranka Ján, Volek Imrich, Bárta Jozef, Sikorai Štefan

MPK: C07C 47/02, C07C 45/26, C07C 45/00...

Značky: acetylénu, hydratácie, spôsob, acetaldehyd

Text:

...potrebné toto potrubie uzatvárať, čím jeho účinok zanikne úplne. Tento stav je spôsobený rešpektovaním všeobecnej požiadavky dosahoval u barbotážnych reaktorov čo najlepšie rozdelenie plynu, a teda maximálny medzifázový povrch, čoho sa docieľuje prúdením vstupujůceho acetylénu cez rozdeľovač plynu rozmanitej konštrukcie do kvapaliny katalyzátora v spodnej časti reaktora.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob hydratácie acetylénu na acetaldehyd V...

Zmes kondenzačného produktu kyseliny stearovej zo 6 mólmi etylenoxidu a alkylpolyglykoléteru s protimolovým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265763

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fabo Jozef, Hudek Jozef, Patro Vojtech

MPK: D06M 13/10, D06M 13/20

Značky: alkylpolyglykoléteru, kyseliny, účinkom, mólmi, produktů, kondenzačného, stearovej, etylénoxidu, protimolovým

Text:

...diglyceridu mastných kyselín sú zastúpené nasledovneSpôsob prípravy zmesi protilomového prostriedku spočíva V tom, že sa do 35 až 45 vody o tvrdosti GON a vyhriatej na 65 až 75 °C pridáva postupne kondenzačný produkt steárovej kyseliny a etylénoxidu v kvalite Slovaviv SG 100, ked je dobre homogenizovaný pridáva sa postupne alkylpolyglykoéter v kvalite Slovapon G 60 za neustáleho zahrievania, miešania sa pridáva zbytok vody. Takto...

Zapojenie integrátora s automatickým číslicovým nastavením integračnej konštanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265762

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vanek Martin, Košťál Milan

MPK: H03G 3/12

Značky: integračnej, nastavením, konstanty, automatickým, zapojenie, číslicovým, integrátora

Text:

...na vstup pamäti. Výstup pamäti je spojený so vstupom spínača, ktorého výstup je spojený s druhým vstupom bloku nastavenia integračnej konštanty. Doplňujúcim znakom vynálezu je, že spínač je tvorený poľom riadenými tranzistormi.Hlavnou výhodou integrátora podľa vynálezu je, že umožňuje s využitím integračnej metědy rýchle nastavenie optimálnej integračnej konštanty s požadovanými počiatočnými podmienkami. Ďalej s malými obmenami umožňuje...