Archív za 1989 rok

Strana 145

Způsob přípravy injekční lékové formy 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2- methoxypropionyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261261

Dátum: 12.01.1989

Autori: König Jan, Šmíd Milan, Pešák Milan, Mrvová Zdenka

MPK: C07D 403/04

Značky: formy, přípravy, methoxypropionyl)piperazinu, injekční, způsob, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2, lékové

Text:

...a k isotonizaci se pak pouiije vhodný neredukující oukr, například mannitol,zorbitol, neho jiný. ĺu» účinné látky lze připravit o vyšší analytické čistotě (kontrolovano ohronatograíictými netodanil nežghydroohlorid l-(I-anino-G,I-dinethoxy-z-chinazollnyl)-4-tz-nethoxypropionyllpipetazinu, pripravovaný a čiitěný postupom popsanýn v čs. A 0 236 097.lpůzob podle vynílezu se provádí tak, že se k suspenzi...

Způsob přesného ustavení substrátu s nerovinným, různě reflektujícím povrchem a optická soustava k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261260

Dátum: 12.01.1989

Autor: Tax Kamil

MPK: G02B 27/10, G01N 21/47

Značky: přesného, soustava, reflektujícím, provádění, optická, způsob, substrátů, povrchem, různé, tohoto, způsobu, nerovinným, ustavení

Text:

...gł levé větve. objektiv gl levé větve je odrazem od reflektujícího povrchu substrátu l opticky spojen s objektivem É pravé větve. Objektiv 5 pravé větve je opticky spojen s druhým zrcadlem 53 pravé větve. Druhé zrcadfołág pravé větve je otpicky spojeno splanparalelní deskou 33 pravé větve a současně s kvadrantovou fotodiodou É. Planparalelní deska 5 pravé větve je opticky spojene s částečně propustným zrcadlem gg pravé větve a...

Nástroj pro měření teploty řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 261259

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štajnochr Lubomír, Vrabec Martin

MPK: G01K 7/08

Značky: nástroj, měření, řezání, teploty

Text:

...na rozměry obrobku. Jednoduchá konstrukce měřicího nástroje umožňuje měření teploty řezání při frézování, soustružení i přerušovaným řezem, hoblování A obrážení, vyvrtávání a dalších bez použití speciálních přípravků. Měřicí nůž lze upnout stejně jako běžný nůž. Při frézování se upíná do čelní frézovací hlavy s rychloupínecími noži. Konstrukce nože umožňuje měřit s rúznou řeznou geometrií a různými řeznými podmínkami.Nástroj podle vynálezu...

Zařízení pro nepřetržitou indikaci izolačního stavu stejnosměrného pohonu s usměrňovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261258

Dátum: 12.01.1989

Autori: Ledr Zdeněk, Drobný Miroslav

MPK: G01R 31/06

Značky: usměrňovačem, pohonů, stejnosměrného, stavu, nepřetržitou, zařízení, izolačního, indikaci

Text:

...e se zápornou svorkou 1 usměrňovacího můstku Ž. Dále je kladnú svorka i usměrňovecího můstku § spojenepřes druhou diodu g se středem potenciometru lg.střídavá strana usměrñoveciho mústku § je paralelné připojena k sekundárnímu vinutí trsnsformátoru ll, jehož primárni vinuti je překlenuto kondenzátorem lg a přes tlumivku lg připojeno ke střidavé napájecí síti s napätím gs.V dále uvedeném popisu funkce značí následující symboly5 - celkový...

Pneumatický adaptivní poměrový zesilovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261257

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Jiří, Kulinkovský Miloš

MPK: F15C 3/04

Značky: poměrový, pneumatický, adaptivní, zesilovač

Text:

...hodnotám a tím se nelinearní průběh vstupního přetlaku na funkci regulátoru nemůže projevit. Dále snižuje na minimum závislost přesností jim osazených reguletorů polohy na zmenách napajecího pretlaku.Příkladné provedení pneumatického adaptivního poměrového zesilovače podle vynálezu je znázorněnc na obr. 1, alternativní provedení na obr. 2.Vstupní komora l opatřená přívodem g vstupního pretlaku je uzavřena první memhránou g, výstupní...

Roztoková akrylová pojiva pro keramické fólie a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261256

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hloušek Zdeněk, Mandík Lumír, Čejgl Jiří, Vrbacký Ivan

MPK: C08F 220/06, C08F 2/06

Značky: akrylová, přípravy, jejich, pojiva, způsob, fólie, keramické, roztoková

Text:

...2-hydroxypropylmethakrylát, 4-hydroxybutylmethakrylât. Z monomerů obsahujících amídické skupiny se použivají akrylamid, methakrylamid, dálemetylolamidy kyseliny akrylové a methakrylové, metylolamidy těchto kyseliny etherifikované alkoholy 0 1 až 4 atomech uhlíku, popřípadě také N-alkylsubstituované amidy kyseliny akrylové a methakrylové s l až 5 atomy uhlíku v alkylovém substituentu. zmonomerů obsahujících oxiranovou skupinu jsou...

Tavné lepidlo zejména pro uchycení součástek při opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261255

Dátum: 12.01.1989

Autori: Valenta Zdeněk, Buchta Jaroslav, Daníček Zdeněk, Bardoň Otakar

MPK: C09J 3/26

Značky: uchycení, součástek, lepidlo, tavné, opracování, zejména

Text:

...směsi 50 až 95 8 z hnotnostních surového nebo rafinovaného montánního vosku a 5 až 50 S hmotnostních eeterifikované kalafuny s bodem měknutí 60 až 130 °c.Při použití tavného lepidla podle vynálezu je možno pracovat při teplotě až o 12 °C vyšší, což umožňuje uvolñcvání většího tepelného výkonu při leštění a tím lepší náběh chemické reakce.Výsledkem je rychlejší a úplnější průběh leštění, tj. kvantitativně i kvalitativně dokonalejší odstranění...

Vypalovací konvekční pec na izolované vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 261254

Dátum: 12.01.1989

Autori: Červenka Karel, Hromada Josef, Hromadová Helena

MPK: C21D 9/573

Značky: izolovaně, vodiče, konvekční, vypalovací

Text:

...3). Vývodní svorníky gg rámových topných těles 35 jsou pružné propojeny se svorníkami ve svozovnici gg na boku pece. Mufle 3 je uložena na nosných vodítkách 5, která jsou pevně spojene se žebry gg uchycenými na spodní části l nosné konstrukce pece. Spodní pracovní kanál lg jena začátku a na konci uzavřen odnimatelnými kryty lg opatřenými průchody lg (obr. 4) pro průchod opředených vodičů.Zařízení pracuje tak, že se nejdříve spustí hlavní...

Závěsné zařízení pro galvanické pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 261253

Dátum: 12.01.1989

Autori: Peprla Oldřich, Dobyáš Josef, Ráfl Jan

MPK: C25D 5/12

Značky: závesné, pokovování, zařízení, galvanické

Text:

...a kvality povlaku nastavena napětí mezi anodou a katodou při pokovovaoím procesu tak, aby vyhovovala výrobkům na nichž je vylučována nejmenší vrstva. Na ostatních výrobcích se potom vytváří vrstva ailnější, což je zbytečné a neekonomícké. V případě, že je pokovování prováděno s použitím zařízení, kde zavěšovací hák a nosič se zavěšovacími držáky jsou vzájemně elektricky odizolcvány a elektricky spojeny pomocí vodiče s vestavěnýmĺ...

Zapojení měřicích a propojovacích objektů katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 261252

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rafaj Vladislav, Březina František, Polák Josef, Mrázek Josef

MPK: C23F 13/02

Značky: katodické, zapojení, objektu, propojovacích, ochrany, měřicích

Text:

...elektrická schemata příkladů konkrétního provedení. obr. 2 znázorňuje zapojení pro eliminaci interference u izolačního spoje za použití měřicí sondy. Obr. 3 ukazuje způsob zapojení v měřioím a propojovacím objektu při třech podzemních ocelových potrubích v souběhu.zapojení podle vynálezu může být prakticky provedeno takto.Úložné konstrukce, např. potrubí je rozdělena na dva úseky izolačním Špojem §, k úseku potrubí 5 je přípojen kabelový...

Alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony s halogenem v alkoxyskupině a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261251

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kahovcová Jitka, Sláma Karel, Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Němec Václav

MPK: A01N 49/00, C07C 49/76

Značky: alkyl-4-(alkoxyalkoxy)fenylketony, způsob, přípravy, alkoxyskupině, halogenem, jejich

Text:

...IČ analýza (CC 14, 5 Q) 1 688 (V C-0), 1 604, 1 581 1 513Biologické účinky byly sledovänyu termitů, kde bylo zjištěno ovlivnění vývoje vojáků a bílých vojáků, ovlívnění zastoupení kast a z toho plynoucí nesoběstačnost a zánik kolonií. rovněž tak byla zjištěna celková retardace vývoje. Jako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simplex (aplikace na chromatcqrafický papír Whatman č. 1, v acetonu). V...

Způsob výroby kyseliny 1-methylaminochinolinkarboxylové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261250

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kereszturi Géza, Vasvár Lelle, Kovács Gábor, Balogh Mária, Hermecz István, Ritli Péter, Sipos Judit, Horváth Ágnes, Pajor Anikó, Szüts Tamás

MPK: C07D 403/10

Značky: výroby, 1-methylaminochinolinkarboxylové, jejich, kyseliny, způsob, derivátů

Text:

...na farmaceutický přijatelně soli. Mohou být 5 výhodou tvořeny adiční soli s kyselinami, například solí vytvořené s kyselinami halogenvodíkovými, kyselinami sulfonovou a sírovou nebo organickými kyselinami. Tak je možno získat například chloridy, bromidy, 4-methylfenylsulfonáty,methansulfonáty, maleáty, fumaráty, benzoáty a podobně. Sloučeniny obecného vzorce I vytvářejí soli s alkalickými kovy nebo kovy alkalických zemin nebo ostatními...

Axiální dmychadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261249

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kolb Werner

MPK: F04D 29/52

Značky: axiální, dmychadlo

Text:

...příčný řez III-III z obr. 2 v dalším provedení, obr. 6 částečný podélný řez TV-IV z obr. 2 provedeném podle obr. 5, obr. 7 částečný podélný řez axiálním dmychadlem V dalším provedení v nárysu.Axiální dmychadlo podle vynálezu je tvořeno tělesem l, obsahujícím čelní, kuželovitě se zužující vstupní část g, na kterou navazuje válcová části 3 tělesa l. Ve válcové části Ä tělesa l je točně uloženo oběžné kolo 1, jehož oběžné lopatky á mohou být...

Přepínací ventil pro hydraulickou kráčivou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261248

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kobow Wolfgang, Reinelt Werner, Krieger Karl

MPK: E21D 23/26

Značky: výztuž, ventil, přepínací, kráčivou, hydraulickou

Text:

...znázorněn podélný řez pžepínacím venitlem podle vynálezu.Přepínací ventil má těleso ł ventilu s centrálním odstupñovaným vývrtem g, ve kterém je axíálně posuvné uložen válcový přepínací pist Q. Na pláštové ploše přepinacího pĺstu 3 je vytvořena nezakreslená prstencová drážka, do které je vložen těsnicí kroužek 5,pro utěsnění mezery mezi přepínacím pístem g a stěnou vývrtu 3 tělesa ł.Vývrt g přechází na obou čelních stranách tělesa ł ventilu do...

Způsob suspendování pevných maziv

Načítavanie...

Číslo patentu: 261247

Dátum: 12.01.1989

Autori: Staub Hans-rudolf, Furrer Hans-jorg

MPK: B01F 3/12, C10M 177/00

Značky: způsob, maziv, pevných, suspendování

Text:

...polymethylmetakrylát, kopolymer vinylacetátu a dihutylmaleinátu, kopolymer vinylacetátu a ethylenu a polyisobutylen. Uvedených polymerů je možno používat jednotlivě nebo ve vzájemných směsích v suché formě neho popřípaděJakožto pomocných suspenzačních látek se může například používat látek ze skupiny polysachadirů jako jsou škroby, celulôzy, inulin, glykogen, agar, levan, dichinon, pektin,lignin a arahan, dále je možno používat látek jako...

Způsob výroby nových 12- a 13-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261246

Dátum: 12.01.1989

Autori: Wachtel Helmut, Heindl Josef, Sauer Gerhard, Schröder Gertrud

MPK: C07D 457/12, A61K 31/17

Značky: 13-substituovaných, ergolinu, způsob, výroby, derivátů, nových

Text:

...tohoto vynálezu vyznačují silnějším popřípadě alespoň stejným účinkem na centrální blokáda alfaž-reoeptorů při slabších popřípadě zcela chybějících antidopaminergních účincích. Takovýto profil účinku predurčuje tyto sloučeniny jako cenné látky k léčení psychických poruch z okruhu depresivních forem. Antidepresivní účinek sloučenin obecného vzorce I, Vyráběných podle vynálezu, spočívá na centrální blokádě alfaz-reoeptorů, která způsobuje...

Spojka dvou větví ozubených kol archové rotačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261245

Dátum: 12.01.1989

Autori: Spiess Wolfgang, Wieland Erich

MPK: B41F 21/10

Značky: ozubených, větví, spojka, rotačky, archové

Text:

...zalomených jednoramenných pák ll a úložných čepülg, přičemž je zajištěn prostřednictvím matic lg. Úložné čepy lg jsou uloženy otočnév hornich částech 35 jednoramenných pák ll. Jednoramenné páky ll se opiraji zprostředkovaně prostřednictvím kuliček 2 o jeden bok gg tělesa lg ozubeného Věnce, přičemž je všakstejně dobře možné provést bezprostřední opŕení pák ll. Spodní vypuklé konce gg jednoramenných pák ll jsou kloubově zasunuty do slepých...

Spojka dvou větví ozubených kol archové rotačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261244

Dátum: 12.01.1989

Autori: Wieland Erich, Spiess Wolfgang

MPK: B41F 21/10

Značky: ozubených, rotačky, spojka, větví, archové

Text:

...částí.Na obr. je znázorněn bokorys příkladu spojky podle vynálezu v řezu.Oba duté čepy l tělesa přenosového válce g archů jsou uloženy v bočních stojanech Na jednom dutém čepu l je nalícováno ozubená kolo Q a je přišroubováno na čelní straně dutého čepu l. ozubené kolo 6 má vně upravený nákružek Q s válcovou nebo kuželovou lícova g.l nou plochou g. V lícované ploše 2 je vytvořena rozdělovací drážka ll oleje, která je upravena uprostřed...

Herbicidní prostředek a prostředek k potlačování růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261243

Dátum: 12.01.1989

Autor: Schurter Rolf

MPK: A01N 43/40

Značky: rostlin, růstu, výroby, potlačování, herbicidní, účinné, prostředek, složky, způsob

Text:

...skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v alkoxylové části nebo fenylovou skupinou,která je sama ještě popřípadě substituována halogenem, alkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhliku, alkoxyskupinou s 1 až 4 atomy uhliku, nitroskupinou,kyanoskupinou nebo alkoxykarbonylovou skupinou s 1 áž 4 atomy uhliku v alkoxylové části. načež se z reakční směsi izoluje propinylester (R)-2-E 4-(5-ch 1 ot-3-fluorpyridin-2-yloxy)fenoxipropionové...

Řídicí zařízení zdvihu pro hydraulické lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261242

Dátum: 12.01.1989

Autor: Csortos Károly

MPK: B21D 1/00

Značky: hydraulické, zdvihu, řídící, zařízení

Text:

...budou výstižněji objasněny za pomoci dalších obrázků.Kromě vyjmenovaných elementů vykazuje hydraulický lis znázorněný na obr. 1 tlačítko lgzpětného chodu a tlačítko ll odvzdušnění, jejich funkce budou rovněž vysvětleny poněkud později.obrázek 2 ukazuje schéma zapojení hydraulického ovládacího systému lisu vybaveného řídicím zařízením zdvihu podle vynálezu, přičemž tento systém obsahuje převážně běžně známá řešení. Hydraulický pracovní...

Způsob výroby suchých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261241

Dátum: 12.01.1989

Autori: Geller Leo, Glanzmann Peter

MPK: A61K 31/56

Značky: suchých, způsob, látek, výroby

Text:

...ještě existující problémy, tj. problémy související se stabilitou, dají snížit na minimum. Lyofilízace se provádí například tak, že se určité množství vyrobené suspenze, naplní obvykle ve vhodné nádobě, jako například o napichovací skleněné ampule, potom se vymrazí při asi-40 °C a potom se lyofilizuje při tlaku 20 až 60 Pa a při konečné teplotě asi 25 až 35 °C.Takto vzniklá suchá látka se před použitím rekonstituje jako suspenze,...

Způsob výroby karbapenemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261240

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04, A61K 31/40

Značky: výroby, způsob, derivátů, karbapenemových

Text:

...1 až 4 atomy kyslíku, dusíku a síry, a alkylová část navázaná na heterocyklický zbytek obsahuje 1 až 6 atomů uhliku, přičemž shora uvedené popřipadě substituované zbytky ve významusymbolu R 5 nesou jeden až tři substituenty nezávisle na sobě vybranéze skupiny zahrnujíci alkylové skupiny s 1 až 6 atomy uhlíku, popřipadě substituované aminoskupinou, atomem fluoru či chloru, karboxylovou skupinou, hydroxyskupinou nebo karbamoylovou skupinou,...

Krmivo z mléka a mléčných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261239

Dátum: 12.01.1989

Autori: Duduk Vendel, Guszter Béla, Lóth Ilona, Tihanyi Vilmos, Potsubay János

MPK: A23K 1/16

Značky: mléčných, produktů, krmivo, mléka

Text:

...produkty zpracované kyselinou obcházejí bachor a dostávají se přímo do žaludku,kde trávení probĺhá bez poruch, které je možné očekávat V přeâním žaludku.Dále bylo u krmív podle vynálezu zjištěno, že chemické konzervování v protiklaâu k tepelnému zpracování nesnižuje krmnou hodnotu produktu a proto je možné používat konzervované produkty jako krmivo pro zvířata libovolného stáři. Produkt neobsahuje hrubé, chuchvalcovitě sraženiny bílkovin....

Způsob konzervování zvířecích surových kůží a kožešin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261238

Dátum: 12.01.1989

Autori: Molnár György, Deme István, Dávid Deszö, Sipos Teréz, Karnitscher Tamás, Rovó Péter

MPK: C14C 1/02

Značky: konzervování, kůži, surových, způsob, zvířecích, kožešin

Text:

...ve velkém měřítku bylo rovněž použito siřičitanu sodného,hydrogensiŕičitanu sodnáho a jejich směsi s kyselinou octovou. Ošetřením roztokem siřičitanu sodného o hmotnostní konoentraci 1 až 5 se dosáhne přibližně sedmidenní skladovatelnostiPro konzervování byla vyzkoušena řada neutrálních nebo syntetických organických a anorganiokých chemikálií. V posledních pěti letech bylo v tomto oboru uděleno několik patentůpodle německého patentového...

Zařízení pro akumulaci vlákenného materiálu, například útku u tkalcovských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261237

Dátum: 12.01.1989

Autor: Van Mullekon Hubert

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, vlákenného, akumulaci, tkalcovských, například, materiálů, zařízení, strojů

Text:

...je vždy několik návinů 25 útku pohybováno mezi dvěma kolíky ll,llg pohybovanými doprava podle druhé šípky ll ve směru os l, l, tedy v obr. 1 doprava,a po vnoření předníno kolíku lgg se náviny uvolni pro zanesení útku podle třetí šipky ll a odtáhnou s navíjecího tělesa §.Když například po přetrhu útku musí být přívodní trubka 5 útku podle obr. 2 otočena nazpět podle čtvrté šípky ll, dostane se přívodní trubka 5 útku nejdříve do první...

Způsob bifunkčních a monofunkčních perfluorpolyetherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261236

Dátum: 12.01.1989

Autori: Viola Gian, Marchionni Giuseppe

MPK: C08F 2/48, C07C 43/12

Značky: bifunkčních, monofunkčních, perfluorpolyetherů, způsob

Text:

...°c.Při postupu za shora uvedených podmínek je možno dosáhnout velmi vysokých výtěžků bromovaných perfluorpolyetherů. Je možno se domnívat, že radikály, které vznikají rozkladem peroxidů, zcela reagují s hromem, za vzniku pouze takových koncových skupin, které odpovídají tpyu -CF 2 Br nebo -ŤFBI.Jestliže je v řetězci výchozího perfluorpolyetheru pouze jeden peroxidický můstek,pak získanými produkty budou převážně monobromované sloučsniny. Je-li...

Automatický tiskařský stroj pro tisk textu na kinofilm

Načítavanie...

Číslo patentu: 261235

Dátum: 12.01.1989

Autor: Selin Bjorn

MPK: G03C 11/02

Značky: kinofilm, automatický, tiskařský, textů, stroj

Text:

...uspožádána také první dráha lg posuvu štočků, ktoré jsou posouvány tlačkou ll, která je tažena prostřednictvím kladkového závaží s která je znázorněna na obr. 2 v jedně koncové poloze, v níž je první dráha lg posuvu štočků prázdna. Na opačné straně dráhy 5 posuvu filmuje uspořádána druhá dráha 33 posuvu štočků, která přijímá použité štočky, přiváděné z polohy 3 štočku umístěné pod drahou g posuvu filmu.Důležitý charakteristický rys vynálezu...

Tlakový spínací ventil pro hydraulickou posuvnou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261234

Dátum: 12.01.1989

Autori: Reinelt Werner, Krieger Karl

MPK: E21D 23/16

Značky: ventil, spínací, hydraulickou, výztuž, tlakový, posuvnou

Text:

...vede do tlakového prostoru stojky g, se rozvětvuje a vede také do pŕepínacího ventilu lg, k němuž je z druhé strany připojeno potrubí lg, napájející neznázorněný prstencový prostor pracovního válce Q. Od přepínacího ventilu lg vychází ovládací potrubí lg, které ústí do přípojky lg ventilové skříně lg tlakověho spínacího ventilu, který je podrobně znázorněn na obr. 2. Potrubí 3, které vede do tlakového prostoru pracovního válce É, se za zpětným...

Podávací zařízení pro běžicí nit

Načítavanie...

Číslo patentu: 261233

Dátum: 12.01.1989

Autor: Riva Ermete

MPK: B65H 51/22, D04B 15/48

Značky: běžící, zařízení, podávací

Text:

...mezi nimiž jsou uložena světlovodná vlákna.Příklady provedení pcdávacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresoch, kde obr. l znázorňuje boční pohled na podávací zařízení s prvním příkladným provedením světelné závory, na obr. 2 je čelní pohled na zásobní těleso, u kterého byla vynechána zaoblené hlava,obr. 3 znázorňuje ve zvětšeném měŕítku podélný řez částí zasohního tělesa, na obr. 4 jev příčný řez částí zásobního tělesa...

Způsob výroby 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1- methylamino-2-nitroethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261232

Dátum: 12.01.1989

Autori: Uskert Emilia, Mátyus Péter, Bobák Dóra, Somogyi Tibor, Diesler Eszter, Lázár Árpád, Balogh Tibor, Makk Nándor, Horváth Gyula, Láng Tibor, Szederkényi Ferenc, Koczka Éva, Kasztreiner Endre, Stefkó Béla, Toldy Lajos

MPK: C07D 307/52

Značky: 1-(2-(5-dimethylaminomethyl-2-(furylmethylthio)ethyl))amino-1, způsob, methylamino-2-nitroethylenu, výroby

Text:

...že strukturně konmlikovanější nitroketenimin vzorce VII poskytne adiční reakcí s methylaminem, probíhajíci ve velmi krátké době, bázi vzorce I ve velmi vysoké čistotě a, podle našich pozorovaní, téměř bez výskytu vedlejších reakcí.vynález tedy popisuje nový způsob výroby 1-/2-§-dimethylaminpmethy 1-2-(furylmethylthio)ethylaĺamino-1-methylamino-2-nitroethylenu a jeho hydroohloridu, který se vyznačuje tím, že se 1-/2-Ľ 5-dimethy 1...

Průmyslová pec pro tepelné zpracování procházejících obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261231

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bayer Reinhold, Dreizler Gerhard

MPK: F27B 9/24

Značky: procházejících, tepelně, průmyslová, obrobků, zpracování

Text:

...pecní komory g. Šířka kladky odpovídá šířce použitého dopravního pásu lg. Tak je dopravní pás lg vychylován nad otvorem padací šachty łł, uspořádaným uvnitř pecní komory3, zhruba o 1800 zpět ve směru k poháněcímu ústrojí lg. Předměty přiváděné pracovní větví lg zde padají do padací šachty ll a opouštějí tak pecní komoru 3. Ten úsek dopravního pásu lg, který se pohybuje zpět pod pracovní větví li a který je označován jako prázdna větevłl,...

Zařízení pro rotační pohon pracovních kladek planetové válcovací stolice dlouhých obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261230

Dátum: 12.01.1989

Autor: Fazan Bernard

MPK: B21B 35/10

Značky: válcovací, obrobků, zařízení, pohon, stolice, pracovních, planetové, rotační, dlouhých, kladek

Text:

...účinku postačí u provedení vynálezu jediná okrajová obruba łł kladky 5, stejně jako jediný segment 1 rotoru, je zřejmě, že je za účelem dosažení jistoty pŕesného rozdělení namáhání a rovnováhy sil vhodnější opatřít kladku § dvěma vnějšímiU jiného vhodného provedení tvoří pás 2 vnější stranu třecí soupravy ve tvaru prstencelg navlečeného na vnější obruby ll.Prstenec lg je vyroben z materiálu, jehož se užíva u třecích spojek, to...

Elektronický časový rozněcovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 261229

Dátum: 12.01.1989

Autori: Uden Edward, Heinemeyer Friedrich, Floiran Johann, Rön Peter, Steiner Ulrich

MPK: F42C 11/00

Značky: rozněcovač, elektronický, časový

Text:

...přivede neznázorněnou výbušninu, která jí obklopuje, k výbuchu.Ve znázotněném příkladě provedení je deskový díl lg spojen s nosnou destičkou lg dvěma protáhlými stojinami glg, glp, takže tvoří s nosnou destičkou lg jediný díl. Po stojinách gla, glp vedou vodivé dráhy, které spojují pájeoí místa lgg, lgb připojovacího pole ll s integrovaným obvcdem gg. Stojiny glg, glg obklopují vybrání g 3, ve kterém je uložen kondenzátor lg. Alternativně je...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261228

Dátum: 12.01.1989

Autori: Munro David, Clark Michael

MPK: A01N 37/52

Značky: prostředek, herbicidní, výroby, způsob, účinné, látky

Text:

...nebo pentaerytritolem, kondenzáty těchto produktů s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, kondenzační produkty alifatických alkoholů nebo alkylfenolů, například p-oktylfenolu nebo p-oktylkresolu, s ethylenoxidem a/nebo propylenoxidem, sulfáty a sulfonáty těchto kondenzačních produktů, alkalické soli nebo soli alkalických zemin s estery kyseliny sírová nebo sulŕonové s obsahem alespoň 10 atomů uhlíku v molekule, například laurylsulfát...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261227

Dátum: 12.01.1989

Autori: Haga Toru, Morita Kouichi, Sato Ryo, Nagano Eiki

MPK: A01N 43/84

Značky: způsob, prostředek, herbicidní, složky, výroby, účinné

Text:

...alkinylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo halogenpropinylovou skupinu, n zvláště celé číslo 1. Nejvýhodnějšimi jsou sloučeniny obecnéhovzorce I. kde znamená R 2 atom vodiku nebo metylovou skupinu a R 3 atom vodíku, zvláštěv případech, kdy R 1 znamená alkenylovou skupinu s 3 až 4 atomy uhlíku nebo alkinylovouskupinu s 3 až 4 atomy uhlíku. Jakožto specifické příklady herbicidně účinných 1 átek obecného vzorce I se uvádějí 2-E...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261226

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pletyák Mihály, Tömördi Elemér, Bihari Ferenc, Szalai Sándor, Nagy Mihály, Horváth András, Eifert Gyula, Halász Edit, Lestyán János, Kovács Tibor, Magyari István, Wohl László, Inczédy Péter, Bohus Péter

MPK: A01N 37/22, A01N 33/22

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...69). Použité metody jsou zvláště vhodné pro stanovení synergetického, aditivního popřípadě antagonistického účinku při současném použití dvou bioaktivních účinných látek.Herbicidni účinnost acetochloru (A), popř. fluorodiphenu (F), jakož i vypočítaná a změřená účinnost jejich kombinací jsou uvedeny na obr. 1. Z obrázku je zřejmě, že stanovená účinnost při optimálním obsahu účinné látky je o 30 vyšší, než spočítané, což svědčí 0 pravé...

Zařízení k tlakově těsnému upevnění trubek v trubkových dnech

Načítavanie...

Číslo patentu: 261225

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krips Herbert, Podhorsky Miroslav

MPK: B21D 39/06

Značky: trubek, těsnému, upevnění, dnech, zařízení, tlakově, trubkových

Text:

...tlakového média potřebný pro uvedený rozšiřovací proces vzniká ve vysokotlakém prostoru Q výše popsaného tlakového převodníku. Z tohoto důvodu je vysokotlaký prostor g spojen vysokotlakým pístem 3 procházejícím vysokotlakým potrubím 2 s pláštěm sondy É mezi těsněními 1. V příkladném Přovedení sestává toto vysokotlaké potrubí g z vysokotlakého pístu l, předního dílu lg tělesa 1 a části sondyAby byla zlepšena manipulace se zařízením...

Zařízení pro jednostranné chemické zpracování usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261224

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lawniczak Zenon, Krawiecki Czeslaw, Sobieraj Benedykt, Trela Krzysztof, Dzikowicki Witold

MPK: C14C 15/00, C14B 1/00

Značky: chemické, usní, jednostranně, zařízení, zpracování

Text:

...kapalinou a snížila na minimum styčnou plochu kapaliny se vzduchem a také dobu styku kapaliny se vzduchem.Tento úkol je vyřešen zařízením pro jednostranné chemické zpracování usní, opatřenýmotočné upevněným bubnem, ponořeným částečně do vany s napájecí lázní, a podavačem usník bubnu, jehož podstata spočívá podle vynálezu v tom, že jeho podavač usní k bubnu je tvořen pružným mřížkovým dopravníkem zejména z plastu, napnutým kolem...

Přístroj pro vyvíjení rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261223

Dátum: 12.01.1989

Autor: Coulon André

MPK: B25D 9/08, B25D 9/02

Značky: prístroj, rázů, vyvíjení

Text:

...doraz pístu É.Píst E obsahuje dva rozšířené úseky 1, 1, klouzající v plášti l. Rozšířený úsek 1 bližší ke trysce 5 je opatřen těsnicím prstencem 5. V plášti l jsou vytvořeny otvory g, sloužící k vypouštění vzduchu. když je píst É na konci své dráhy, odvráceném od trysky 1. Na piatu Q spočívá nástroj lg, tvorený válcovým dílcem ll se dvěma rozšířenými úseky ll, lg, klouzajícími v plášti l, a trubicí lg, umístěnou v axiálním průchodu v dílci...

Zařízení pro plynulé napínání usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 261222

Dátum: 12.01.1989

Autor: Viljanmaa Leena

MPK: C14B 1/08, C14B 1/26

Značky: plynule, napínání, usní, zařízení

Text:

...účinkem dvojího odděleného navzájem kolmého roztahování či prodloužení se vláknitá struktura usně otevře účinnějí než roztahováním ve všech směrech současně. Useñ se proto může účinněji změkčit. V některých případech podle druhu usně však může být výhodné napínání ve všech směrech současně a je proto i toto řešení krytoTlakovýml komorami lg, gg napínacich pásu l, 3 procházejí přívodní trubky 1, 2 nichž vyčnívají ramena §, na nichž jsou výkyvně...